Salesforce Research kysyi yli viideltäsadalta pienen ja keskisuuren yrityksen johtajalta, miten pandemia on vaikuttanut pk-yritysten ja startupien toimintaan. Entä mitkä ovat digitalisaation etenemisen pullonkauloja suomalaisissa yrityksissä?

Pohjoismaiden ja kehittyvien markkinoiden pk-yritysten trendikatsauksessa kysyttiin, onko teknologia vahvistanut yritystoiminnan häiriönsietokykyä. Yritysjohtajat pohtivat, miten suomalaiset pk-yritykset ja startupit ovat pärjänneet koronan aiheuttamissa haasteissa ja miten he näkevät toimintaympäristönsä kehittyvän koronapandemian jälkeisessä maailmassa.

Pohjoismaista kyselytutkimukseen osallistuivat Suomi ja Tanska, ja Suomessa kyselyyn vastasi 105 pienen tai keskisuuren yrityksen johtajaa. Kysely toteutettiin kriisin ollessa pahimmillaan lokakuussa 2020. Tällöin oli jo tullut selväksi, että maailma muuttuisi ennennäkemättömällä tavalla. Trenditutkimuksesta kuitenkin ilmeni, että osalle yrityksistä ”uusi normaali” ei enää ollutkaan kovin uutta, vaan muutoksiin sopeutuminen oli jo aloitettu ennen kriisiä.

Pk-yritysten trendejä luotaavan katsauksen yllätystulos olikin se, kuinka valoisana yrittäjät näkevät tulevaisuutensa vuoden 2020 sekasorrosta huolimatta. Kyselyyn vastanneista EMEA-alueen yritysjohtajista 77 prosenttia sanoo suhtautuvansa tulevaisuuteen myönteisesti. Kaikkein optimistisimpia olivat tanskalaiset (90 %) ja suomalaiset (79 %).

Optimismi voi kummuta siitä, että Tanskassa ja Suomessa koronarajoitukset vaikuttivat pk-yrityksiin vähemmän kuin muissa vastaajamaissa. Vain 55 prosenttia Tanskan ja 62 prosenttia Suomen pk-yritysten johtajista arvioi, että pakkosulkemiset tai tuotantotehon laskeminen ovat uhanneet yritystoiminnan elinkelpoisuutta, kun vastaava osuus muiden maiden johtajista oli 72‒76 prosenttia.

 

LUE MYÖS ►Kannattaako yrittäminen aloittaa kriisin keskellä?

 

Suomalaiset pk-yritykset hyödyntävät teknologiaa asiakkuuksien hallinnassa


Koronavuosi kasvatti räjähdysmäisesti digitaalisten kanavien suosiota. Samalla se muutti pk-yritysten ja startupien asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Trendikatsauksen vastauksista kävi selville, että ne pk-yritykset, joissa digitalisaation edistyminen oli ollut hidasta ennen pandemiaa, kokivat kriisin vaikeampana kuin digitalisaatioon panostaneet yritykset. 

Kriisissä suomalaiset yrittäjät ovat olleet etulyöntiasemassa muihin maihin nähden. Kehittyviin markkinoihin verrattuna pk-yritysten ei ole tarvinnut samassa määrin huolehtia koronavuoden rajoituksista, vaan ne ovat voineet keskittyä digitalisaation edistämiseen. Suomi nousikin vertailussa vastaajamaiden kärkeen kontaktittomien palvelujen kehittämisessä, koska 69 prosenttia vastaajista oli panostanut niihin pandemian aikana. 

Suomi erottuu myös sillä, että 50 prosenttia vastanneista sanoi kehittäneensä vuorovaikutustaan asiakkaiden kanssa lisäämällä joustavuutta, kun kaikista vastaajista 43 prosenttia ja Tanskassa vain 34 prosenttia vastaajista sanoi toimineensa näin.

Nämä vastaukset voivat kuvastaa myös sitä, että Suomen digitaalitalous, mukaan lukien kontaktittomat palvelut kuten verkkokauppa, mobiilitilaukset ja kotiinkuljetukset, ei ennen koronakriisiä ollut päässyt vauhtiin samalla lailla kuin monissa muissa maissa

Uusi digitaalitalous luo uusia haasteita. EMEA-alueen pk-yritysjohtajista

🧐 47 % katsoo, että yksilöllistäminen asiakkaan sitouttamisessa on merkittävä/kohtuullinen haaste
🧐 43 % katsoo, että asiakkaan sitouttaminen tämän valitsemalla kanavalla on merkittävä/kohtuullinen haaste
🧐 42 % katsoo, että vahvan asiakaskokemuksen tarjoaminen on merkittävä/kohtuullinen haaste.
 

Pk-yritykset ovat jo vastanneet uudenlaisiin odotuksiin parantamalla vuorovaikutusta asiakkaidensa kanssa:

🎯 50 % on laajentanut tapoja, joilla asiakkaat tavoittavat yrityksen (Suomessa 45 % ja Tanskassa 44 %).
🎯 41 % suosii suhteiden kehittämistä kertaluonteisten tapahtumien sijaan (Suomessa 35 % ja Tanskassa 34 %).
 

Miten teknologia ja CRM-järjestelmät ovat auttaneet yrityksiä menestymään?


Trendikatsauksesta ilmenee, että teknologia kaventaa eroja pk-yritysten välillä. Osa yrittäjistä on vasta nyt joutunut pohtimaan digitalisaation todellisia vaikutuksia toimintaansa ja vaihtanut suuntaa niin, että asiakas on toiminnan keskiössä.

Vain kahdeksan prosenttia pk-johtajista on sitä mieltä, että teknologia ei tällä hetkellä vaikuta yrityksen toimintaan. Sen sijaan

💡 54 % vastaajista katsoo, että vuorovaikutus asiakkaan kanssa on teknologiavetoista
💡 49 % katsoo, että teknologia vaikuttaa kykyyn pitää yritys auki ja toiminnassa
💡 48 % katsoo, että teknologia kasvattaa asiakaskuntaa.

Koronapandemia sai monet yritykset myös kiihdyttämään digihankkeitaan. Vastaajista 42 prosenttia nopeutti – ja vain 11 prosenttia keskeytti – jo aloitettuja hankkeita. 

CRM-järjestelmien edut korostuvat kyselytutkimuksessa, sillä 84 prosenttia pk-yritysten johtajista, jotka käyttävät CRM-järjestelmää, suhtautuu optimistisesti tulevaisuuteen. 

Vastaajien mukaan CRM-järjestelmien suurimpia hyötyjä ovat parempi tai nopeampi asiakaspalvelu, nopeammat myyntisyklit, yhtenäisen käsityksen saaminen asiakkaasta ja myyntiliidien kertyminen. 💎

CRM-järjestelmien käyttöönotossa EMEA-maita johtaa Tanska, jossa 73 prosenttia pk-yrityksistä käyttää jo CRM:ää. Suomi on myös hyvässä asemassa, sillä 59 prosenttia pk-yritysten johtajista käyttää CRM:ää. Suomi myös johtaa vastaajamaita kirkkaasti sovellusten määrässä, sillä suomalaisella pk-yrityksellä on käytössään keskimäärin 17 erilaista sovellusta.

 

LUE MYÖS ► Tekoälyteknologia säästää aikaa ja rahaa – ja soveltuu myös pienemmille yrityksille

 

Millaisten haasteiden kanssa suomalaiset pk-yritykset painivat?


Tutkimuksen mukaan koko EMEA-alueen vastaajista peräti 30 prosenttia pitää nykytoimintaansa eniten rajoittavana tekijänä asiakkaiden odotuksiin vastaamista. Tällä alueella suomalaisten pk-yritysten ja startupien pullonkauloja ovat

  1. innovatiivisten tuotteiden saattaminen markkinoille (57 %) 🤖

  2. yksilöllistäminen asiakkaiden sitouttamisessa (46 %) 🎯

  3. kysyntään vastaaminen (46 %) 🔑
     

Kehittyvillä markkinoilla raha ja pääoma asettivat eniten esteitä nykyiselle tai tulevalle toiminnalle, kun taas Suomessa nousivat esille pk-yritysjohtajien ajanpuute ja yrityksen tarpeita vastaavan teknologian löytäminen.

Startupille tai pienyritykselle CRM-järjestelmän hankkiminen voi vaikuttaa asialta, jonka voi jättää myöhemmäksi ja hoitaa sitten kun yrityksen kasvu on saatu vauhtiin. Trenditutkimus kuitenkin vahvistaa, että CRM auttaa ratkomaan juuri niitä kipupisteitä, jotka rajoittavat startupien ja kasvuyritysten nousua.

Salesforce onkin kehitellyt erityisesti pk-yrityksille suunnattuja ratkaisuja esimerkiksi asiakkaiden sitouttamiseen. Tässä ovat apuna tekoäly Einstein ja myyntiä vauhdittava Sales Cloud. Innovatiivisia tuotteita etsivien asiakkaiden kysyntään vastaa uusien sovellusten kehittämiseen tarkoitettu Salesforce Platform.

 

LUE MYÖS ► Uusi CRM vie Marttojen neuvot entistä sujuvammin perille – Kumppanina järjestösektorin tunteva Sofigate

 

Startup- ja pk-yritysten asiakkaiden odotukset ovat korkealla


Trenditutkimuksesta käy ilmi, että startupit ja pk-yritykset ovat suurten muutosten edessä: suomalaisista pk-yrityksistä peräti 63 prosenttia aikoo muuttaa pandemian jälkeistä toimintaansa jonkin verran tai aikoo vaihtaa toimintansa rakenteen kokonaan. Vastauksista voi kuitenkin päätellä, että Suomessa pk-yritykset ovat osanneet hyödyntää digiteknologiaa ja CRM-järjestelmiä, kasvattaa joustavuuttaan ja kestävyyttään sekä vastata asiakkaidensa muuttuviin tarpeisiin.

Etenkin kasvuyritykset hyödyntävät jo nyt teknologiaa toiminnassaan. Nämä startupit ja pk-yritykset ovat löytäneet kriisistä mahdollisuuden siirtyä digiratkaisuihin tai vauhdittaa niiden käyttöönottoa. Samalla ne ovat kasvattaneet rakoa niihin yrityksiin, joissa digitaloutta ei ole vielä otettu samassa määrin haltuun.

Digitalisaatio on mahdollistanut yritysten ketteryyden ja muutosjoustavuuden. Siksi asiakkaat ovat valmiita valitsemaan ne pk-yritykset, jotka osaavat vastata uusiin tarpeisiin digitalouden keinoin.
 

➡️ Lue trendikatsaus kokonaisuudessaan englanniksi täältä: Small & Medium Business Trends - Nordic and Emerging Markets
 3 vinkkiä PK-yritysten kannattavaan kasvuun

PK-yritys: hyödynnä sosiaalisen median voima somestrategian avulla

CRM tehostaa PK-yrityksen arkea ja ajanhallintaa

[Vieraskynä] Aalto-yliopiston vinkit: näin onnistut digitaalisessa muutoksessa