Er komt eindelijk schot in het nemen van maatregelen voor meer gelijkheid en diversiteit op de werkvloer. De Nederlandse overheid zet serieuze stappen om het ouderschapsverlof te vereenvoudigen en de partner van de moeder op dit punt gelijke rechten te geven. Sterker nog, de overheid wil die maatregelen financieren. Salesforce is een groot voorstander van het nieuwe ouderschapsverlof uit de koker van de Sociaal-Economische Raad (SER). Logisch, als je weet dat de ‘tweede partner’ bij ons al enige tijd extra vrij kan nemen – zijn of haar ouderschapsverlof wordt deels door het bedrijf betaald. Medewerkers zowel op het werk als thuis optimaal ondersteunen is een belangrijke reden waarom we tot nummer één van Fortune’s 100 Best Companies to Work For zijn gekozen. Maar waarom vinden we dat kraam- en ouderschapsverlof zo belangrijk?

 

Nederland in een vrije val

Betaald verlof voor de tweede ouder draagt serieus bij aan meer gelijkheid en diversiteit op de werkvloer. Dat vindt ook de SER, die onlangs het kabinet unaniem heeft geadviseerd het kraamverlof voor beide partners uit te breiden naar zes weken. Het doel hiervan is ondubbelzinnig: eenduidige regels voor ouderschapsverlof en de traditionele rolverdeling doorbreken. Tot nu toe maken ouders onvoldoende gebruik van het kraamverlof omdat de regels te ingewikkeld zijn, en Nederland loopt op het gebied van gelijkheid op de werkvloer steeds verder achter. Bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen in het omdraaien van de vrije val (van de 16e naar de 32e plaats) waar ons land inmiddels in bevindt. Gelijkheid is een groot goed, zowel voor onze economie in het algemeen als je business in het bijzonder. Bedrijven die medewerkers dezelfde rechten, vergoedingen en loopbaankansen bieden presteren beter, zo tonen onderzoeken aan. Om tot die club te behoren moet je wel eerst een inspanning leveren, van de bestuurskamer tot en met de werkvloer.

 

‘Betaald verlof voor de tweede ouder is belangrijk voor meer gelijkheid en diversiteit op de werkvloer’

 

Ouderschapsverlof betaalt zich uit

Een collega die op ouderschapsverlof gaat trekt een zware wissel op je bedrijf, zowel organisatorisch als financieel. Bij Salesforce speelt Ohana (Hawaiiaans voor familie) een centrale rol in alles wat we doen. Daarom betalen we al enige tijd een deel van het ouderschapsverlof, bovenop de bijdrage van de overheid. Daarnaast zijn we ervan doordrongen dat ouderschapsverlof tot extra werkdruk leidt. Op de werkvloer beperken de lasten voor het team tot een minimum door de verlofperiode met de betreffende collega tot in de puntjes af te stemmen. Ook de mogelijkheid parttime te werken komt dan aan bod. Zijn de werkzaamheden goed verdeeld en de klanten geïnformeerd, dan kan de medewerker zich met een gerust hart op de oudertaken richten. Zijn of haar collega’s pakken alles netjes op, wat voor onze klanten het allerbelangrijkst. De opbrengst van deze investering is vooral indirect – een gelukkige, dankbare medewerker die zich geïnspireerd weer bij team en klant voegt. Winst is er overigens wel degelijk. Wij zien gelijkheid en diversiteit als belangrijke middelen om succesvol te zijn, nu en in de toekomst. Een uitstekend geregeld ouderverlof draagt daar zeker aan bij. Bovendien is, naast gelijke behandeling van beide ouders, meer contact van de second caregiver met de baby bepalend voor zijn of haar de ontwikkeling. Tijdens het eerste levensjaar leert een kind wat binding en geborgenheid is. De band van de baby met de andere ouder draagt ook nog eens bij aan een bredere blik op de wereld. Precies wat we nodig hebben om een diversere wereld en werkvloer te realiseren.

 Help herintredende jonge moeders

Voor het bedrijfsleven is een belangrijke rol weggelegd. Naast een goede verlofregeling moeten organisaties ook meer arbeidsmobiliteit voor herintredende jonge moeders creëren. Vaak hebben ze hard gewerkt voordat ze hun baan parkeren voor het moederschap. Wat ze bij herintreden enorm zou helpen, is kunnen beginnen met werk dat minder veeleisend is. Vrouwen zullen dan minder snel om zich heen kijken naar een andere baan. Genoeg te doen voor bedrijven dus, al vind ik dat de overheid nadrukkelijker het voortouw moet nemen. Gezondheidszorg en woningbouw zijn, net als sociaal-maatschappelijk welzijn in de vorm van een goed geregeld ouderschapsverlof, vooral een taak van de overheid. IJsland geeft op dat vlak het beste voorbeeld van allemaal. Recente overheidsmaatregelen om gezinnen goed te laten gedijen zijn erop gericht dat de hele samenleving ervan profiteert, ook bedrijven. Gelijkheid en diversiteit zijn in IJsland gezichtsbepalende waarden voor de hele samenleving. Hoogste tijd dat ook de Nederlandse overheid dat goed gaat regelen.

 

Terugbrengen verloftermijn belangrijk

Naast de gelijke behandeling van moeder en partner is ook het terugbrengen van de verloftermijn van acht naar één jaar belangrijk. Juiste het eerste levensjaar is zeer bepalend voor de ontwikkeling van het kind. Een baby leert wat binding en geborgenheid betekent, en die ervaringen zijn weer bepalend voor zijn ontwikkeling als volwassene. Sterker nog, de band met de ‘tweede ouder’ draagt bij aan een bredere blik op de wereld, die dringend om meer diversiteit verlegen zit. Mijn man onderneemt andere dingen met de kinderen dan ik en bij collega’s zie ik allerlei manieren om zaken als kinderdagverblijf, ouderschapsverlof, verjaardagen en ziekte in goede banen te leiden. enzovoort. Redenen genoeg om volledig achter het advies van de SER aan het kabinet te staan. Ik voorzie dat financiering door de overheid van het ouderschapsverlof leidt tot meer aanvragen. Onder Salesforce-mannen is er sowieso steeds meer aandacht voor.