Veel bedrijven willen veranderen, maar hoe breng je daadwerkelijke verandering teweeg?

 

De wereld om ons heen verandert razendsnel, mede door de technologie die zich blijft doorontwikkelen. Van de bedrijven is 85 procent naar eigen zeggen klaar voor een digitale transformatie, maar van de ceo’s zegt 42 procent dat ze daadwerkelijk een digitale bedrijfstransformatie in gang hebben gezet, zo bleek uit onderzoek van Gartner in 2017.

 

84 procent van de digitale transformaties mislukt

 

Toch blijken de meeste transformaties (84 procent) te mislukken. Dit komt omdat bedrijven tijdens het proces op een groot obstakel stuiten of omdat ze hun digitale bedrijfsmodellen niet levensvatbaar weten te maken, zo schrijft Michael Gale, medeauteur van het boek The Digital Helix.

 

Bij Salesforce hebben we veel digitale transformatietrajecten van bedrijven van dichtbij meegemaakt. Daarbij stuitten we op twee veelvoorkomende oorzaken voor problemen bij de digitale bedrijfstransformatie. Allereerst zagen we dat bedrijven nieuwe structuren implementeren zonder een strategie en het waarom daarachter. Ten tweede slagen bedrijven die in de problemen komen er niet in om de denkwijzen en het gedrag van hun medewerkers te veranderen, wat essentieel is voor een succesvolle transformatie.

 

 

Wat hebben we bij Salesforce geleerd van de mislukkingen en successen tijdens digitale transformaties waar we getuige van waren? Hier volgen vijf waardevolle tips waarvan jij en je  bedrijf kunnen profiteren:

 

  1. Boek sneller vooruitgang door anders te investeren

 

Flexibiliteit is belangrijk om de digitale transformatie soepel te doorlopen. Door de doorgaans bureaucratische en logge technologie-investeringen als operationele uitgaven te beschouwen, kunnen bedrijven omhoog en omlaag schalen en van koers veranderen wanneer het product daarom vraagt. Zo zitten ze dan niet vast aan een vooraf bepaalde aanpak.

 

     2.   Innoveer sneller door een andere implementatie-aanpak

 

Organisaties die hun processen succesvol versnellen, richten zich voornamelijk op een continue levering. Wanneer ze nieuwe software consistent in een regelmatig ritme vrijgeven, identificeren en prioriteren organisaties telkens een kleinere, maar waardevollere set functies om te ontwikkelen en te implementeren. Na elke korte ontwikkelperiode wordt de software getest en herhaaldelijk ingezet.

 

     3.  Zie in dat IT-strategie en bedrijfsstrategie één zijn

 

De succesvolste digitale organisaties maken geen onderscheid tussen hun bedrijfsstrategie en IT-strategie. Ze zien deze twee als één en hebben hun organigrammen op basis hiervan aangepast. Hierbij moeten ze wel drie belangrijke acties ondernemen: een specifiek digitaal management aanstellen, ruimte maken om te experimenteren en de juiste bedrijfscultuur ontwikkelen.

 

     4.  Beslis op basis van waardengedreven uitgangspunten

 

Waardengedreven uitgangspunten brengen een verschuiving van traditionele, blokkerende denkwijzen en modellen teweeg en laten teams nadenken over klanten, kwaliteit en innovatie. Dit helpt teams weer prioriteren wat het belangrijkst is voor hun klanten en hun strategie, zodat er overeenstemming is over wat voorrang moet krijgen op het moment dat er keuzes moeten worden gemaakt.

 

     5. Vind een balans tussen beleid en het nemen van risico’s

 

Beleid is meestal een combinatie van enerzijds externe regels en processen die door regelgeving worden opgelegd en anderzijds interne processen die zijn ontworpen om het bedrijf tegen juridische en beveiligingsrisico's te beschermen. Helaas kunnen beleidsprocessen omslachtige, tijdrovende lagen van beoordeling en goedkeuring toevoegen die innovatie en souplesse sterk hinderen. Er worden geregeld nieuwe beleidsprocessen geïmplementeerd, maar een proces dat niet meer nodig is wordt niet vaak genoeg geschrapt.

 

Beginnen is de belangrijkste stap

 

Verandering gaat niet vanzelf. Succesvolle transformaties verlopen stap voor stap zonder de visie en strategie uit het oog te verliezen en aan te passen als dat nodig is. Iedere stap vergt moed en vaak is het een stap vooruit en twee terug. Het belangrijkste is om daadwerkelijk te beginnen en te blijven leren. Bedrijven die volhouden en iedere verandering, hoe klein ook, vervolgens als katalysator voor grotere veranderingen gebruiken gaan mee - en soms voorop - in de stroom van continue en onvermijdelijke digitale transformatie, die de wereld aan het veranderen is.

 

Meer informatie over deze tips en digitale bedrijfstransformatie vind je hier.