Gaan bedrijven, overheden en gezondheidsorganisaties effectief samenwerken om de pandemie eerder dan verwacht de kop in te drukken? Of trekken landen een muur op om zichzelf te beschermen tegen het muterende virus, met als gevolg meer doden, grotere sociale onrust en economische malaise? Zoals het er nu voor staat, kan het nog beide kanten op. Bedrijven die succesvol willen blijven, moeten zich voorbereiden op beide uitkomsten en op een aantal middenwegen. Een aantal vooraanstaande scenarioplanners van Deloitte en Salesforce hebben in april virtueel de koppen bij elkaar gestoken om te kijken naar mogelijke uitkomsten van de pandemie. Het resultaat is vier scenario's die organisaties kunnen gebruiken om hun koers te bepalen in deze onzekere tijden.

Bij scenarioplanning wordt er op een gestructureerde manier nagedacht over de onbekende toekomst en over hoe hierop kan worden ingesprongen. Dit helpt organisaties zich voor te bereiden op allerlei mogelijke situaties. 

De scenario's brengen in kaart hoe de wereld er over drie tot vijf jaar uit zou kunnen zien. Er is rekening gehouden met mogelijke variaties in twee 'grote onzekerheden', namelijk de ernst van de pandemie en de mate van samenwerking tussen verschillende landen. Ook de doeltreffendheid van de geboden zorg, de mate van de sociale cohesie tijdens de crisis en de economische gevolgen van alle coronamaatregelen zijn variabele factoren in de scenario's.

Hieronder volgt een kort overzicht van de vier verschillende scenario's, die allemaal een bijpassende naam hebben gekregen.

1. Bij dit scenario werken alle landen over de hele wereld effectief samen en hebben ze onderling korte lijntjes. De gezondheidszorg schakelt een tandje bij en de maatschappij houdt zich netjes aan alle quarantainemaatregelen. Met andere woorden: samen krijgen we corona sneller dan verwacht onder controle. Dit is het gunstigste scenario, dat ook wel 'the passing storm' (de overtrekkende storm) wordt genoemd. De bevolking krijgt in dit geval weer vertrouwen in de bestaande internationale instellingen. De onderzoekscommissie voorspelt wel dat bij dit scenario de kloof tussen de verschillende sociaaleconomische klassen groter wordt. Dit komt doordat kleine bedrijven en mensen met een laag of middeninkomen het hardst door de coronamaatregelen worden getroffen.

2. Het volgende scenario heet 'good company' (gonzende bedrijvigheid). Bij dit scenario hebben overheden moeite om de pandemie doeltreffend aan te pakken, wat ertoe leidt dat bedrijven meer verantwoordelijkheid nemen. Ze richten zich meer op de belangen van klanten, medewerkers, gemeenschappen, aandeelhouders en de planeet. Samenwerkingsverbanden tussen de particuliere en de publieke sector resulteren in brancheoverschrijdende innovaties om grote problemen op te lossen. Meer dan de overheid doet het bedrijfsleven wat nodig is. Bedrijven komen met betere software en tools, en laten zien dat ze kennis in huis hebben over de gezondheidszorg. Dit komt ten goede aan de algemene opinie over social media en techreuzen. 

3. Het derde scenario is 'sunrise in the east' (zonsopkomst in het Oosten) genoemd. In dit geval heeft het Westen meer tijd nodig om het coronavirus onder controle te krijgen dan het Oosten. Hierdoor verschuift het zwaartepunt van de macht naar China en Oost-Azië. Het Oosten krijgt de touwtjes in handen bij de internationale coördinatie van gezondheidsstelsels en bedrijven. Hun autoritaire, gecentraliseerde aanpak – die wel directe buitenlandse investeringen toelaat om de pandemie tegen te gaan – wordt de nieuwe 'gouden standaard'. De bevolking accepteert een grotere inbreuk op hun privacy, omdat dit noodzakelijk wordt geacht voor een goed werkende maatschappij. 

4. Als laatste is er het scenario genaamd 'lone wolves' (eenlingen). (Spoiler: als je liever niet wilt weten wat de ergst mogelijke uitkomst is, kun je nu beter stoppen met lezen.) Het virus muteert en de pandemie duurt wereldwijd langer dan verwacht. Het gevolg is meer doden en sociale onrust, een ingestorte economie en paranoia. Landen isoleren zichzelf. Overheden trekken veel macht naar zich toe en benutten de nieuwste technologie voor vergaande controle. Ze werken niet meer samen met andere overheden en leggen strenge beperkingen op aan buitenlanders en de import.

Klik op de afbeelding om de volledige presentatie te zien

 

De pdf gaat uitvoerig in op de gevolgen van deze vier scenario's voor de maatschappij, technologie, het milieu, de economie en de politiek. De auteurs van het onderzoek bespreken de scenario's in deze podcast, die deel uitmaakt van de Resilient-serie van Deloitte.

 

We willen je inspireren om met nieuwe ideeën voor de toekomst te komen. Als je niet wordt uitgedaagd om je verwachtingen eens goed tegen het licht te houden, zijn we niet geslaagd in onze opzet.”

The World Remade by COVID-19 | Salesforce en Deloitte

Met deze scenario's willen we je laten nadenken over de volgende belangrijke vragen: 

  • Moet je je verwachtingen van vóór de pandemie bijstellen?

  • Zijn er andere dingen die consumenten belangrijker vinden?

  • Wat zijn in deze scenario's de grootste bedreigingen voor je bedrijf zoals dat er nu uitziet?

  • Welke nieuwe leveranciers, bedrijfsmodellen en ecosystemen verschijnen er na de pandemie waarschijnlijk op het toneel? Welke bestaande bedrijven bevinden zich in de beste positie om zich aan te passen en succes te behalen?

  • Welke mogelijkheden, relaties en assets zijn straks het belangrijkst?

Zet voor jezelf eens op een rijtje wat de gevolgen van elk van deze scenario's zijn voor jouw bedrijf. Op deze manier weet je wat je moet doen als een scenario werkelijkheid wordt en kun je je daar vast op voorbereiden. Zo voorkom je dat je in de nieuwe situatie steeds achter de feiten aanloopt en zorg je voor een positieve uitkomst, ongeacht welk scenario werkelijkheid wordt. 

Wil je meer informatie? Kijk dan eens naar Salesforce Care. Dit biedt bedrijven van elke omvang de tools en support om deze lastige tijd te doorstaan.