Nu een golf van nieuwe COVID-19-besmettingen tot een tweede lockdown in Europa heeft geleid, dreigt er een ernstigere, voortdurende ontwrichting; bedrijven zullen de komende tijd voor nog moeilijkere beslissingen én nog grotere uitdagingen komen te staan. We zijn in een voortdurende vecht- of vluchtmodus en dat brengt extra druk met zich mee om dingen goed te doen, snel van onze fouten te leren en de tot onze beschikking staande data nog beter te doorgronden. Ook in 2021 blijft de toekomst onzeker en dat drukt enorm op de schouders van leidinggevenden. Het anders gebruiken van data kan bedrijven en organisaties helpen beter te presteren en biedt een verhoogde kans om te overleven. 

Onze teams in Europa en de rest van de wereld zien hoe verandering, flexibiliteit, digitale transformatie en datagebruik door de pandemie nog belangrijker zijn geworden voor organisaties nu ze moeten koersen naar een nieuw normaal en een plan voor de toekomst moeten opstellen. Maar geen enkel traject is hetzelfde. Gedreven door nieuwe organisatorische uitdagingen en verschuivende klant- en bedrijfsprioriteiten stappen sommige bedrijven voorzichtig het datatijdperk binnen, terwijl andere bedrijven er al vergaand de vruchten van plukken en een ‘kennisdatabank’ opbouwen door hun data te bestuderen, te testen en te begrijpen.

In samenwerking met de internationale onderzoeks- en analysegroep YouGov, uit Londen, hebben we een enquête gehouden onder meer dan 3.500 senior managers en IT-besluitvormers in vier grote Europese markten: het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Nederland. We onderzochten verschillende belangrijke kwesties zoals:

 • Wat zijn de voordelen die organisaties ervaren bij het gebruik van, en het vertrouwen op data (vooral tijdens de pandemie)? 

 • Welke lessen hebben bedrijven tot nu toe geleerd van de pandemie?

 • Wat zijn de prioriteiten van bedrijven bij hun plannen voor de toekomst en welke rol zullen gegevens daarbij spelen?


In dit blog delen we de belangrijkste bevindingen uit ons onderzoek. Bekijk de uitgebreide uitkomsten in deze visualisatie op Tableau Public.

 

 

De datakloof tussen Europese bedrijven

 

Groter optimisme onder bestuurders van datagedreven bedrijven

Bijna 60 procent van de respondenten beschouwt zichzelf als datagestuurd, wat er op wijst dat managers prioriteit geven aan digitale versnelling en datatransformatie op regionaal niveau. Het merendeel (80 procent) van diezelfde groep is van mening dat het deel uitmaken van een datagedreven organisatie hen een groter voordeel geeft dan de bedrijven die niet datagedreven zijn. Ze zijn ook optimistischer over de toekomst van hun bedrijf omdat uitgebreide data-analyses ze de mogelijkheid biedt om belemmeringen aan te pakken en tegelijkertijd de kansen te grijpen die ze ontdekken.

Diezelfde organisaties gaven aan meerdere voordelen te ondervinden van het gebruik van data, waaronder: effectievere communicatie met werknemers en klanten, sneller strategische beslissingen nemen en meer samenwerking tussen teams bij het nemen van beslissingen en het oplossen van problemen - wat essentieel is wanneer er wekelijks nieuwe problemen opduiken, variërend in complexiteit en impact voor het bedrijf. Nu, tijdens de tweede lockdown fase die veel Europese landen hebben ingevoerd, kunnen we zien of datagedreven organisaties tijdens de eerste lockdown effectief hebben gereageerd, wat ze hebben geleerd (positief of negatief), en hoe ze dat zullen toepassen nu de situatie zich herhaalt.

Enkele organisaties die voor en tijdens de pandemie hebben geprofiteerd van een datagerichte aanpak, zijn Huel, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde leverancier van maaltijdvervangers, en ABN AMRO, een van 's werelds grootste aanbieders van financiële diensten.

Huel, een snelgroeiende start-up, worstelde met vertraagde besluitvorming omdat analyses te veel tijd en inspanning vergden. Door gebruik te maken van Tableau's interactieve, self-service analytics, worden gegevens wereldwijd toegankelijker en ontstaat er een datagestuurde bedrijfscultuur. "Onze datagestuurde strategie helpt ons te reageren op consumentengedrag, waardoor we sneller en duidelijker kunnen schakelen. Het draait allemaal om het empoweren van de volledige organisatie door middel van data," zegt Jay Kotecha, datawetenschapper bij Huel.

Snelheid, hoge transactievolumes, beveiliging en compliance zijn uitdagingen waar wereldwijd opererende transactieverwerkingsbanken dagelijks mee te maken hebben, met name tijdens de pandemie toen de vraag naar afwikkeling door de beweeglijkheid van de markt met 3x het dagelijkse gemiddelde toenam. ABN AMRO had toegang nodig tot nauwkeurige gegevens om hun afhandelingsproces te bewaken en risico in real-time te analyseren. Zij gebruikten Tableau-analytics om gegevens op een veilige manier te onderzoeken en snel, flexibel en duidelijk op basis van inzichten te handelen.

 

Niet datagedreven organisaties zijn in het nadeel

Hoewel de YouGov-studie bij veel Europese bedrijven gunstige perspectieven aan het licht bracht, zien sommige bedrijven de waarde en het belang van data nog niet volledig in. Slechts 29 procent van de respondenten die zichzelf als niet-datagedreven classificeerde, beschouwt data als een cruciaal voordeel. 36 procent van deze groep heeft vertrouwen in beslissingen die door data worden ondersteund. Bovendien was 58 procent van de niet-datagedreven bedrijven pessimistischer over de toekomst van hun bedrijf. Zij gaan de toekomst enigszins data-blind tegemoet omdat ze minder of niet meer willen investeren in datakennis, wat betekent dat hun analisten, IT en werknemers minder zijn toegerust met datagerelateerde resources en dat hun bedrijf waarschijnlijk achter zal blijven bij concurrenten die data wél omarmen en daardoor groeien.

 

 

Belangrijkste conclusies

 

Dataskills zijn een speerpunt voor bedrijven die datagestuurd zijn, waardoor de concurrentiepositie verbetert

Ondanks dat respondenten de voordelen van data erkennen, ziet bijna 75 procent van de datagedreven bedrijven in alle vier de markten nog steeds een noodzaak om in de toekomst te blijven investeren (of de uitgaven te verhogen) in training en de ontwikkeling van dataskills. "We zijn in 2013 begonnen met het opbouwen van dataskills in het hele bedrijf, en tijdens de pandemie hebben we zeker baat gehad bij deze kennis", legt Dirk Holback uit, Corporate Senior Vice President en CSCO Laundry and Home Care bij Henkel, een van 's werelds grootste bedrijven op het gebied van consumentengoederen en industriële producten, gevestigd in Düsseldorf, Duitsland. Henkel, ook een klant van Tableau, legde een sterk datafundament voordat de pandemie toesloeg en was blij dat ze doorgingen met data analytics training. Medewerkers interpreteren nu gegevens en passen deze toe op hun business terwijl ze spreekwoordelijk moeten jongleren met dynamische regelgeving, processen en de toeleveringsketens.

Investeringen in kennis op datagebied leiden tot toekomstig succes, zoals we hebben gezien bij veel Europese klanten zoals Henkel, en vereisen niet noodzakelijkerwijs grote, ondernemingsbrede inspanningen. Ook kleinere projecten die de dataskills en kennis van analytics stapsgewijs bevorderen - zoals onderlinge wedstrijden, overleguren of een relevante training - kunnen een basis leggen waar je organisatie nog jaren profijt van zal hebben.

Voordelen van een door dataskills en datagedreven bedrijfscultuur zijn onder meer:

 • Managers, zakelijke gebruikers en IT die vol vertrouwen realtime aanpassingen en planningen naar een onzekere toekomst kunnen maken

 • Sneller inzichten tot je beschikking

 • Een groter community gevoel in de hele onderneming

 • Meer gemotiveerde en efficiëntere werknemers

 • Beter geïnformeerde besluitvorming met één centrale informatiebron 

 • Iedereen spreekt dezelfde taal met verbeterde toegang tot gegevens en transparantie

 • Samenwerking tussen teams en innovatie ten behoeve van het bedrijf en de klanten

 • De omslag van lamgeslagen door gegevens naar veerkracht en groei van het bedrijf

 

Flexibiliteit, snelle uitvoering en data van betere kwaliteit zijn noodzakelijk

Bij alle respondenten die aan de enquête deelnamen, ontdekten we drie prioriteiten als gevolg van de pandemie die het meest in het oog springen. Dit zijn: de behoefte aan een meer flexibiliteit bij veranderde eisen (30 procent), het effectief prioriteren en sneller opleveren van projecten (26 procent) en de behoefte aan nauwkeurigere, actuelere en schonere data (25 procent). Wij verwachten dat Europese bedrijven in de komende 12 maanden op deze en andere gebieden veel tijd, aandacht en middelen zullen inzetten. Ook zullen zij technologiepartners in de arm nemen om hen te ondersteunen wanneer zij nadenken over en snel uit te groeien tot een digitale, datagestuurde organisatie die zowel kan overleven en blijven groeien bij tegenslagen.

 

De waarde van data-analyse om veerkracht te realiseren

Zullen we nog eens 6 of 12 maanden van disruptie meemaken? Het is lastig om de toekomst te voorspellen, maar wat we intrinsiek wel weten na het luisteren naar klanten of prospects, plus het praten met technologie stakeholders in verschillende industrieën, is dat veerkrachtige organisaties hun mensen empoweren met data. Dit stelt ze in staat om creatief problemen op te lossen, te reageren op verandering, en vol vertrouwen samen te werken.

Bedrijven moeten data inzetten om hun mensen op een lijn te brengen om inzicht in hun situatie te krijgen, realistische en haalbare doelen stellen en - ook kleinere - successen vieren, waardoor ze veerkracht opbouwen en tegenslagen het hoofd kunnen bieden. 

Ook als je organisatie minder datagedreven is, of je het gevoel hebt niet over de juiste expertise te beschikken, kun je een voorbeeld nemen aan anderen die flexibiliteit en veerkracht hebben verworven met data en analytics. Datagedreven worden ligt niet buiten je bereik; het is een haalbaar doel dat je kunt nastreven met de ondersteuning van gebruiksvriendelijke, flexibele oplossingen en middelen waarmee je snel van start kunt gaan en de juiste cultuur kunt ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat je organisatie de kracht van datagedrevenheid omarmt, bekijk dan de informatie en eenvoudige stappen om je te helpen alle hens aan dek te krijgen.

 

Tableau CRM is de Salesforce oplossing voor het analyseren van data voor betere inzichten. Combineer alle data van het Customer 360-platform met je andere bedrijfsgegevens en Tableau voor een data-analyse die meer inzicht en je een beter klantbegrip geeft. 

Meteen aan de slag met Tableau? Start nu met een gratis leermodule van ons online learning platform Trailhead.