Skip to Content

Wat is digitale transformatie en waarom is het zo belangrijk?

De digitale transformatie komt voort uit de toenemende klantverwachting, technische mogelijkheden en het belang van een goede customer experience.

Het nieuwe adagium van het bedrijfsleven is de digitale transformatie. Digitale toepassingen worden steeds talrijker en zijn door de pandemie in een enorme versnelling geraakt. Bedrijven zijn zich er meer dan ooit van bewust dat digitale transformatie een must is om een aan de klantverwachting te blijven voldoen, en te overleven. Het is wel belangrijk om vooraf zoveel mogelijk inzicht te hebben hoe je de digitale transformatie succesvol kunt inzetten ten behoeve van een optimale customer experience.

“Elke digitale transformatie begint en eindigt met de klant, en elke CIO waar ik mee spreek bevestigt dat”- Marc Benioff, Voorzitter en Co-CEO, Salesforce.

Wat is digitale transformatie eigenlijk?

Digitale transformatie is het proces waarbij je digitale technologieën gebruikt om nieuwe bedrijfsprocessen, een andere bedrijfscultuur en veel betere klantervaringen te creëren. Het verandert de manier waarop je werkt, en aan de steeds hogere klantverwachting voldoet, fundamenteel.

Maar dat is niet alles, de digitale transformatie zorgt ook voor een culturele verandering, waardoor bedrijven geforceerd worden om aan andere, hogere normen te voldoen en aan de toenemende klanteisen tegemoet te kunnen komen. Bedrijven zullen meer moeten uitproberen en niet bang zijn om kans te lopen niet altijd succesvol te zijn.

De betekenis van digitale transformatie

Digitale transformatie is van vitaal belang voor elk bedrijf, ongeacht de omvang. De concurrentie zit niet stil en wordt steeds digitaler. Het is dus belangrijker dan ooit om, wanneer je concurrerend en relevant wilt blijven voor je klanten en prospects, ook digitaler te gaan ondernemen.

Dit houdt meer in dat alleen migreren naar de cloud; het gaat om het aanpassen van oude bedrijfsmodellen en flexibel te zijn zodat je kunt reageren op wat je concurrenten doen en wat je klanten van je verwachten. Om hieraan te kunnen voldoen wordt de rol van de CIO steeds belangrijker.

Bedrijven bevinden zich in verschillende fasen van de digitale transformatie met de daarbij behorende tegenslagen en obstakels. En dat geldt niet alleen als je net begint. Ook organisaties die al ver in het digitale transitieproces zitten, stuiten nog steeds op obstakels. Bijvoorbeeld bij het verwerven van talentvolle medewerkers, het begroten van de kosten en het bewerkstelligen van de benodigde culturele omslag op de werkvloer.

Leidinggevenden moeten goed weten en bedenken wat digitale transformatie in de praktijk voor hen betekent. Wat er onder ‘digitaal’ wordt verstaan kan per bedrijf verschillen, maar het algemene uitgangspunt is klantgerichtheid; het automatiseren van activiteiten en bedrijfsmodellen met data-analyse, software en technologieën die de klant centraal stellen en maximaal ondersteunen. Voorwaarde hierbij is wel dat alle neuzen dezelfde kant op staan, zowel van het management als van de medewerkers.

Welke trends zijn bepalend voor de toekomst van de digitale wereld?

Blijf op de hoogte van de nieuwste digitale trends en toonaangevende statistieken en inzichten.

Ontdek het Digital Trends rapport

Waarom is digitale transformatie zo belangrijk?

Hoewel er voor bedrijven veel redenen kunnen zijn om digitaal te transformeren komt het meestal voort uit de noodzaak om te overleven. De digitale transformatie wordt gedreven door de toenemende technische mogelijkheden. Mogelijkheden die door veel bedrijven worden omarmd, ook al brengt digitaal transformeren risico en hoge kosten met zich mee.

Om de digitale transitie succesvol te laten verlopen moeten bedrijven hun strategie goed afstemmen op hun technologie. Het belangrijkste hierbij is om data-analyse bovenaan de prioriteitenlijst te zetten; met name datavisualisatie en machine learning.

Snelheid en wendbaarheid zijn ook een belangrijke overwegingen. Bedrijven die digitale initiatieven ontwikkelen om sneller te kunnen handelen en wendbaarder te zijn, zijn over het algemeen succesvoller dan hun concurrenten die de digitale overstap nog niet hebben gemaakt.

Uiteraard zijn dit alleen de operationele prioriteiten, waar het uiteindelijk om gaat is de customer experience. Klanten moeten centraal staan in alles wat je doet en zijn de belangrijke drijfveer voor digitale transformatie.

De tevredenheid van klanten kan een bedrijf maken of breken. Digitale technologieën spelen een essentiële rol bij het verkrijgen en vasthouden van een positieve relatie tussen bedrijven en hun klanten.

Voorbeelden van digitale transformatie

Hoe de digitale transformatie van een bedrijf eruit ziet hangt natuurlijk helemaal af van de eisen en wensen waar de transformatie aan moet gaan voldoen en verschilt dus van bedrijf tot bedrijf. Toch zijn er ook een aantal zaken die voor alle bedrijven van belang zijn, zoals:

  • Bedrijfscultuur en leiderschap
  • Operationele wendbaarheid
  • Klantervaring
  • Empowerment van werknemers
  • Digitale technologie

Ontdek hier meer informatie over het Digital Transformation Framework for Success

Welke rol speelt de bedrijfscultuur in digitale transformatie?

Met de toenemende adoptie van nieuwe technologieën is de rol van de IT-afdeling fundamenteel verschoven. Stakeholders verwachten dat IT-teams bedrijfsinkomsten genereren door bedrijfsprocessen te verbeteren en nieuwe, innovatieve producten te ontwikkelen. Dit betekent wel dat het hele bedrijf de impact en de rol van IT in hun dagelijkse werk moeten accepteren.

IT jaagt de digitale transformatie aan, maar de inspanningen om de digitale transformatie te implementeren en succesvol te laten zijn, moeten dus door iedereen uit de onderneming gedragen én uitgevoerd worden. Digitale transformatie leidt tot in elkaar overvloeiende afdelingen, processen en taakverantwoordelijkheden, waarbij het hebben van soft skills zoals empathie erg belangrijk is. Het denken en werken in hokjes behoort bij een juiste digitale transformatie tot het verleden.

Als bedrijf moet je ervoor zorgen dat je je medewerkers enthousiasmeert én helpt gemotiveerd te blijven om de digitale transitie succesvol te maken en te laten slagen. Je teams moeten ook duidelijk weten wat de reden van de transitie is, hoe deze het toekomstig succes van je onderneming zal vergroten en dat je daarom iedereen vraagt eraan bij te dragen.

Voordelen van digitale transformatie

Het zal niet verwonderlijk zijn dat de belangrijkste voordelen van digitale transformatie voortkomen uit de beschikbare technologie hiervoor. Digitale transformatie maakt het mogelijk om verouderde en achterhaalde ideeën en processen aan te passen.

Een voorbeeld? Veel zorginstellingen zijn behoudend om bijvoorbeeld smartphones of andere mobiele apparaten te gebruiken en geven nog steeds de voorkeur aan verouderde technologie zoal piepers. Dit zie je nog steeds gebeuren in allerlei sectoren en organisaties, ongeacht hun omvang. Dit leidt vaak tot hoge kosten voor het onderhouden van verouderde systemen.

Zodra verouderde IT-systemen zijn vervangen hebben IT-teams veel meer tijd om zich te richten op nieuwe technologie en innovatie, in plaats van bezig te zijn om verouderde systemen in de lucht te houden. Als je als bedrijf het snelle tempo van digitale veranderingen wil bijhouden, zul je je moeten richten op het verhogen van de efficiëntie en implementeren van nieuwe technologieën.

Aan de slag met digitale transformatie

Het proces om digitaal te transformeren kan behoorlijk veelomvattend lijken. Maar de hoeveelheid tijd en werk om digitaal te transformeren die nodig is, hangt natuurlijk ook af van het soort bedrijf én de fase waarin je bedrijf zich bevindt. En vergeet niet, digitaal transformeren kan natuurlijk ook in meerdere fasen geïmplementeerd te worden.

Leer op ons gratis online leerplatform Trailhead meer over de gemeenschappelijke factoren van de Digitale Transformatie.

Of download het e-book

Welke trends zijn bepalend voor de toekomst van de digitale wereld?

Blijf op de hoogte van de nieuwste digitale trends en toonaangevende statistieken en inzichten.

Ontdek het Digital Trends rapport

Wil je niks missen? Meld je aan voor onze online nieuwsbrief!