Skip to Content

Diversiteit start bij bewustzijn

Diversiteit start bij bewustzijn

Bewustzijn is cruciaal om een diverse en inclusieve werkvloer te creëren. Lees hier hoe we dat doen.

Salesforce zet zich in om een platform voor verandering te zijn. Dit is zelfs verankerd in onze kernwaardes. Inspanningen op het gebied van diversiteit en inclusie zijn daarom bij ons topprioriteit. Meer diverse teams zijn namelijk succesvoller.

Gelukkig merk ik dat er steeds meer bewustzijn is rond dit onderwerp. En dat is nodig, want diversiteit start in mijn ogen mij bewustzijn.

Leren en inspireren rondom diversiteit en inclusie

Zelf zet ik me hard in om dit bewustzijn te verhogen door bijvoorbeeld ervaringen op dit gebied te delen. Zo zit ik namens Salesforce in de D&I-committee van de American Chamber of Commerce in Nederland (AmCham). Meerdere keren per jaar organiseren wij een event voor de leden rondom diversiteit waarbij we ook onze klanten betrekken.

Diversiteit en inclusie zijn steeds vaker een onderwerp van gesprek. Daar ben ik blij mee, want het levert hele andere gesprekken met klanten op. Omdat we ons actief inzetten voor gelijk onderwijs, gelijke rechten, gelijke kansen en een gelijke beloning, vragen klanten ons geregeld om advies.

Vragen die leven zijn bijvoorbeeld: hoe richt je je recruitmentproces optimaal in op het bevorderen van diversiteit? Hoe realiseer je gelijke beloningen? Of als je kijkt naar inclusiviteit: hoe betrek je meer mensen actief in vergaderingen, dus ook de meer introverte collega’s? We delen onze ervaringen dan ook heel graag, maar leren ook weer van onze klanten. Samen maken we een nog grotere impact.

Diversiteit en gelijkheid op de werkvloer

Het meest trots ben ik op hoe we ons inzetten om onze teams een zo goed mogelijke afspiegeling van de samenleving te laten zijn. Begrijp me niet verkeerd, we zijn er nog niet, maar hebben wel grote stappen gezet. Het is simpelweg niet altijd even makkelijk om een betere diversiteit op de werkvloer te realiseren.

Zo waren we een van de eerste bedrijven die een Chief Equality Officer aanstelde om op het hoogste niveau impact te maken. Hierdoor is bijvoorbeeld gelijke beloning hoog op de agenda gekomen. Maar gelijkheid moet je op zoveel gebieden realiseren: achtergrond, gender, kansen, beloning, etc.

Onbewuste vooroordelen opsporen

Een ander initiatief dat mijn ogen opende, was het onderzoek van data-analisten naar onze talent reviews. We hebben hen gevraagd of we als bedrijf wel echt iedereen gelijke kansen geven en belonen. Uit hun onderzoek bleek dat er ook bij ons soms unconsious bias in het spel is, omdat er bijvoorbeeld niet altijd in dezelfde lijn beloningen werden toegekend. Dat is geen onwil of onkunde geweest, maar vaak op basis van een onbewust vooroordeel. Aan de hand van deze feedback, konden we daadwerkelijk correcties doorvoeren en realiseerden we een gelijke beloning.

De grootste uitdaging ligt wat mij betreft heel erg op het gebied van recruitment. We willen wel meer diverse en inclusieve teams, maar het aanbod aan kandidaten is er niet altijd naar. Wel proberen we er alles aan te doen dit te veranderen. Door te kijken naar vacatureteksten en functietitels, of door ons graduates-programma. Maar ook door initiatieven zoals in de Belgische en multiculturele wijk Molenbeek, waar we een academy hebben opgezet en mensen nu opleiden binnen Salesforce.

Bewustzijn cruciaal voor diversiteit en inclusie

Ik merk dat bewustzijn rond diversiteit en inclusie soms ook tot nieuwe uitdagingen leidt. Hoe voorkom je positieve discriminatie bijvoorbeeld en elimineer je gedachten binnen teams dat iemand eerder een baan krijgt vanwege zijn of haar achtergrond of sekse?

Toch geloof ik dat bewustzijn de start is van diversiteit binnen organisaties. Niet alleen binnen de top van het bedrijf, maar ook onder collega’s. Hoe ga je om met het aannemen van mensen, maar ook: hoe zorg je dat ook de minder vocale mensen wordt gehoord in een meeting? Als we allemaal ons best doen ons hier voor in te zetten, zijn we een stap dichterbij een inclusiever en diverser bedrijf.

Wil je niks missen? Meld je aan voor onze online nieuwsbrief!