Skip to Content

Waarom duurzaamheid economisch interessant is

Waarom duurzaamheid economisch interessant is

Hieronder lees je hoe je de klimaatcrisis te lijf kunt gaan door je onderneming duurzaam en winstgevend te maken.

De groene economie ontstaat – en groeit – alleen als mensen én bedrijven zich daar samen voor inzetten. Een duurzaam bedrijfsmodel is niet alleen goed voor de planeet, maar kan ook winstgevend zijn.

Als mensen een economische buitenkans zien, zullen ze die met twee handen aangrijpen.

Naval Ravikant, mede-oprichter, voorzitter en voormalig CEO van AngelList

De op handen zijnde klimaatcrisis vormt een steeds grotere bedreiging. Er gaat dan ook geen dag voorbij dat je erover hoort. Als we deze crisis willen afwenden – of toch op z’n minst afzwakken – moeten we eerst naar ons eigen gedrag kijken.

Zoals ondernemer Naval Ravikant al zei, laat de mens zich leiden door economisch voordeel. Dit oerinstinct komt rechtstreeks voort uit onze basisbehoefte om te overleven en voor ons gezin te zorgen en wordt van generatie op generatie doorgegeven. Toch mag dat ons er niet van weerhouden om een oplossing te vinden voor de allergrootste ramp waar onze soort tot nu toe mee is geconfronteerd.

De ACS Climate Science Toolkit laat zien dat de opwarming van de aarde vrijwel geheel te wijten is aan de activiteiten die de mensheid sinds de industriële revolutie in de negentiende eeuw heeft ontwikkeld. De oorzaak van de hogere temperatuur op aarde is het gevolg van ons eigen gedrag. We moeten er dus ook met elkaar voor zorgen dat de aarde niet verder opwarmt. En dat betekent dat we mensen de mogelijkheid moeten bieden om duurzamer te leven en dat we zelf op een duurzaam bedrijfsmodel moeten overstappen. Die verantwoordelijkheid ligt bij ons.

Volgens de Survey of Sustainability Reporting 2020 heeft 80% van de grootste bedrijven ter wereld in hun jaarverslag van 2020 over de eigen duurzaamheidsdoelen gerapporteerd. Maar in de samenleving hebben mensen nog steeds de grootste moeite om hun dagelijks leven milieuvriendelijker te maken. In een enquête van Southern Cross University onder consumenten in de VS en Australië gaf 77% aan dat ze wilden weten hoe ze hun leven duurzamer kunnen inrichten. Diezelfde groep mensen gaf ook aan waardoor dat tot nu toe niet was gelukt: bovenaan stonden de hogere prijs van milieuvriendelijke producten en dat het onhandig is. Meer dan 60% van de respondenten was bovendien van mening dat een duurzamere en milieuvriendelijkere manier van leven over de hele linie duurder is.

De vraag is dus: hoe schakelen we over op een duurzame bedrijfsvoering en zorgen we er en passant voor dat klimaatverandering voor mensen economisch interessant wordt? Hieronder lees je hoe toonaangevende bedrijven dat aanpakken.

Ontdek Team Earth

Zet vandaag nog je eerste stap richting duurzaamheid. Sluit je aan bij Team Earth.

Overstap op een duurzaam bedrijfsmodel

De eerste stap op weg naar de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties – een actielijst met alles wat de mensheid in 2030 voor elkaar moet hebben – is het ontwikkelen van duurzame producten. Dat klinkt eenvoudig, maar laat je niet in de luren leggen: het probleem is echt urgent. De milieu- en klimaatministers van de G7 hebben verklaard dat de ongekende en met elkaar samenhangende klimaat- en biodiversiteitscrises een bedreiging vormen voor het voorbestaan van de natuur, de mensheid, de welvaart en de veiligheid.

Volgens onderzoek van Accenture is het inmiddels ook tot het bedrijfsleven doorgedrongen dat verduurzaming van de operationele activiteiten en producten winst oplevert. De bedrijven die tussen 2013 en 2020 continu goed scoorden qua milieu-, beleids- en maatschappelijke doelen, hebben het beter gedaan dan hun concurrenten: hun brutowinstmarge was 3,7 keer zo hoog als bedrijven die beduidend lager scoorden, en het totale jaarlijkse rendement voor de aandeelhouders was 2,6 keer zo hoog.

Accenture hanteert een inclusieve definitie van duurzaamheid: behalve het milieu vallen daar ook zaken als gelijkheid, technologie en economie onder. Het ziet ernaar uit dat duurzaamheid de meest veelbelovende oplossing is. Over niet al te lange tijd is duurzaamheid overal doorgedrongen, met nieuwe winstgevende oplossingen en groei tot gevolg. Daarom hebben Salesforce en Accenture een nog nauwere samenwerking aangekondigd, zodat ze bedrijven die duurzaam willen gaan werken nog beter kunnen bijstaan. De Sustainability Services van Accenture en Net Zero Cloud en Customer 360 van Salesforce maken de frontoffice duurzamer en geven het management een goed beeld van de historische en actuele milieu-, beleids- en maatschappelijke data.

“Accenture en Salesforce zitten nog steeds in de unieke positie dat ze samen een marktbepalende rol kunnen spelen in een tijd waarin duurzaamheid razendsnel hoog op de bedrijfsagenda is komen te staan”, aldus Farshad Family, managing director en global Salesforce sustainability lead bij Accenture. “Accenture heeft veel expertise op duurzaamheidsgebied en Salesforce heeft het betrouwbare platform dat bedrijven nodig hebben.”

Accenture heeft in 2020 verklaard de eigen duurzaamheidsdoelen nog meer prioriteit te geven, en heeft tegelijkertijd een dienstenpakket uitgerold waarmee klanten van Accenture zelf duurzaamheidsinitiatieven kunnen ontplooien. Denk aan groene doelen als netto nul afval en een circulaire waardeketen.

Ook Salesforce steekt veel energie in het verduurzamen van de eigen bedrijfsactiviteiten. In 2020 heeft CEO Marc Benioff er bijvoorbeeld voor gezorgd dat een consortium van bedrijven meedoet aan een initiatief om een biljoen bomen te planten. Dat moet in 2030 voor elkaar zijn. En in 2021 heeft Salesforce een duurzaamheidscontract opgesteld, waarin het de eigen klimaatdoelstellingen oplegt aan alle bedrijven in de toeleveringsketen van Salesforce. Het is voor het eerst dat dit contractueel is vastgelegd, en het onderliggende idee is dat deze samenwerking uiteindelijk veel meer impact heeft.

Uit een enquête onder 913 respondenten bleek dat voor 82,6% de hoge prijs van milieuvriendelijke producten het belangrijkste obstakel was voor een milieuvriendelijke manier van leven. 77% van de ondervraagden zei dat ze meer willen weten over een duurzaam bestaan. 72% zei dat ze meer willen weten over de invloed van de mens op het milieu.

Hoe je onderdeel wordt van de groene economie

Xcel Energy heeft als eerste grote energiemaatschappij in de VS toegezegd om in 2050 volledig CO₂-vrij te werken. Sinds 2005 heeft Xcel Energy de eigen CO₂-uitstoot met 51% weten te verminderen, waarmee dit bedrijf in de VS vooroploopt bij de overstap op schone energie.

“Onze klanten willen een steentje bijdragen aan de vergroening van ons land”, vertelt Brett Carter, executive vice president en chief customer and innovation officer van Xcel Energy. “Je moet ze dus in staat stellen om mee te doen met de energietransitie.”

Volgens Carter kun je consumenten tot actie aanzetten door ze data te geven die ze eerder niet konden inzien. Xcel Energy streeft er dan ook naar om het verbruik van schone energie inzichtelijk en eenvoudig toegankelijk te maken. Op basis van die informatie kunnen klanten bijvoorbeeld een goed moment kiezen om hun elektrische auto aan de lader te hangen. Ook krijgen ze een beter beeld van hun energieverbruik.

Deze pionierende leverancier van schone energie heeft zichzelf ook gecommitteerd aan het voordeliger maken van elektrische voertuigen door extra korting te geven voor voertuigen met een aanschafwaarde onder de $50.000.

“We zijn al bezig met nieuwe oplaadopties voor al onze klanten, dus zowel voor particulieren als voor bedrijven en overheidsinstellingen met een groot wagenpark”, vertelt Carter. “Elektrische voertuigen die via het Xcel Energy-systeem worden opgeladen, stoten in 2030 naar schatting 80% minder CO₂ uit.”

Voor elke generatie een ander duurzaamheidspakket

Hoe je omgaat met de gevolgen van de klimaatverandering – natuurrampen, grote financiële gevolgen, vrees voor de toekomst – hangt af van je leeftijd. Vooral de jongere generaties blijken bereid te zijn om hun koopgedrag aan te passen als de milieudoelstellingen van een bedrijf hen aanspreken.

Verder wijzen talloze retailonderzoeken erop dat shoppers van generatie Z en millennials liever kopen bij duurzame merken en bereid zijn om 10% extra te betalen voor duurzame producten. Richt jouw bedrijf zich vooral op grote beleggers die in natuurbehoud willen investeren, terwijl je klanten daar ook grote interesse in hebben? Houden jullie je vooral bezig met de babyboomers en gaat dat ten koste van de jongere generaties?

Het bedrijfsleven kan alle obstakels uit de weg ruimen. Wij kunnen ervoor zorgen dat milieuvriendelijke producten betaalbaar, handig in het gebruik en goed beschikbaar zijn, ook op plekken waar dat tot nu toe niet het geval was. En we kunnen er ook voor zorgen dat mensen anders over een duurzame manier van leven gaan denken. Dat consumenten van elke generatie dit als de nieuwe norm gaan zien, in plaats van als nieuwigheidje.

Duurzaamheid kent vele dimensies, dus dat moet ook voor onze aanpak gelden. Uit de data blijkt dat het inmiddels niet meer een kwestie van onwetendheid is. Het probleem zit hem in de kloof tussen theorie en praktijk. Het bedrijfsleven weet dat klimaatverandering een groot probleem is. De consument weet dat ook. Het is dus aan ons als bedrijven om daar iets aan te doen. Hoe zorgen we ervoor dat onze duurzame oplossingen iedereen bereiken, ongeacht waar ze wonen of hoe oud ze zijn?

Zoals Naval Ravikant al zei gaat het tegen onze menselijke natuur in om een economisch voordeel aan onze neus voorbij te laten gaan.

Als je dat weet, kun je niet anders dan concluderen dat het bedrijfsleven in de beste positie verkeert om de klimaatverandering aan te pakken. Wij zijn degenen die duurzaamheid economisch interessant kunnen maken. Met ons bereik kunnen we voor iedereen het verschil maken, op een manier die intuïtief klopt. Die verantwoordelijkheid ligt bij ons. Wij zijn aan zet.

Ontdek Team Earth

Zet vandaag nog je eerste stap richting duurzaamheid. Sluit je aan bij Team Earth.

Wil je niks missen? Meld je aan voor onze online nieuwsbrief!