Skip to Content

De financiële dienstverlening vraagt om een geïntegreerd platform opwerpen tegen witwassen

De financiële dienstverlening vraagt om een geïntegreerd platform opwerpen tegen witwassen

Banken werpen met de één platform-aanpak een effectieve blokkade op tegen witwassen door klanten.

Digitalisering is een vloek en een zegen tegelijk in de financieel-economische wereld. Aan de ene kant werkt het malversaties in de hand, aan de andere kant helpt het deze te voorkomen, mits goed toegepast.

De laatste jaren zijn Nederlandse banken in spraakmakende zaken met forse boetes op de vingers getikt vanwege malafide transacties. Zij bleken onvoldoende grip te hebben op het financieel-economische gedrag van hun klanten. De eisen voor het toezicht zijn – internationaal – danig opgeschroefd. Hoe kun je aan deze nieuwe realiteit voldoen? Een datagedreven, geïntegreerd digitaal platform is de sleutel tot meer financiële veiligheid.

Trends in financiële dienstverlening

Inzichten van bijna 2800 managers over de slagvaardigheid en veranderende klantverwachtingen.

Ken je klant, juist in een digitale financiële wereld

Door de internationalisering is het financieel-economische verkeer al behoorlijk complex geworden, de digitalisering heeft daar nog een dimensie aan toegevoegd. De automatisering van het geldverkeer alsmede de opkomst van cryptomunten maakt het financiële systeem kwetsbaarder voor fraude en witwassen. Criminelen kunnen op afstand en anoniem hun ontwrichtende activiteiten uitvoeren.

In deze situatie is het belangrijker dan ooit om je klanten te kennen. Is een klant wie hij zegt dat hij is en hoe gedraagt hij zich financieel? “Die informatie is versnipperd over diverse afdelingen van banken. Onder druk van toezichthouders neemt men extra mensen in dienst om dossiers te crosschecken. Dat is een bewerkelijke opgave. Het kan ook anders”, stelt Erwin Boeren, Industry Solutions Lead Banking bij Salesforce.

Alle informatie bij elkaar voor een centraal klantbeeld

Een veilig proces begint met een zorgvuldige intake van een nieuwe klant. Is door de juiste controles uit te voeren zijn identiteit vast te stellen? “Dat kun je grotendeels geautomatiseerd laten verlopen, bijvoorbeeld door koppelingen te maken met de KvK.” De ware uitdaging schuilt volgens Erwin in wat er daarna gebeurt in zijn financiële handel en wandel. “Kun je tijdig ontdekken dat er mogelijk iets verdachts aan de hand is; dat een eenvoudige winkel bijvoorbeeld een netwerk van bv’s erop nahoudt. Het probleem is dat die signalen op diverse afdelingen binnen de bank binnenkomen.”

Anders gezegd, als het klantbeeld bij een sales afdeling niet correspondeert met het klantbeeld bij een risk & compliance afdeling, kun je constateren dat er iets mis is. Maar dikwijls weten deze afdelingen dat niet van elkaar. “Als je al deze informatiebronnen bij elkaar brengt op één platform, kun je je klant beter in de gaten houden gedurende zijn gehele levenscyclus bij de bank. Sterker nog, als transacties in de tijd wijzen op een dubieuze manier van handelen, kun je besluiten om het risicoprofiel van deze klant aan te passen en hem vaker te checken dan de reguliere routine, om zo een patroon vast te stellen.”

Versterk je klantrelaties en dienstverlening

Een centraal klantbeeld vermindert niet alleen het risico dat malafide praktijken aan je aandacht ontsnappen. Het draagt ook positiever bij aan de relatie tussen klant en bank. Erwin: “Zodra je te allen tijde ziet welke weg een ondernemer aan het volgen is, kun je daar je marketing op aanpassen. Het verhoogt de kwaliteit van je dienstverlening.”

Neem New10, een online verstrekker van zakelijke leningen en dochteronderneming van ABN AMRO. Het fin-tech bedrijf is in 2017 opgericht met als doelstelling om een nieuwe norm te stellen in zakelijk lenen aan het MKB door snelheid, duidelijkheid en gemak te bieden. “New10 is zo ingericht dat het bedrijf, wanneer de juiste klantgegevens worden aangeleverd, een klantbeeld kan vormen en op basis daarvan binnen een kwartier uitsluitsel kan geven over een lening. Die snelle duidelijkheid is wat de klant wil.”

Sales staat aan het begin van de customer journey bij New10. Het is in één platform geïntegreerd met customer service, zodat alle nodige informatie beschikbaar is om klanten effectief te helpen bij vragen en problemen. De volgende stap wordt dan om hen persoonlijker te benaderen met producten en diensten die aansluiten bij hun interesses.

Als het platform schaalbaar is, groeit de techniek mee

Erwin: “Om als bank te kunnen excelleren in zowel klantvriendelijkheid als leningverstrekking moet de techniek achter de customer journey goed zijn ingericht. New10 is daar een voorbeeld van. Tot slot past de één platform-filosofie ook bij een fin-tech die wil groeien. Als dat platform robuust en goed schaalbaar is, groeit de techniek makkelijk mee.”

En heb je alle klantdata eenduidig bij elkaar op een centraal platform, dan is de financiële veiligheid ook makkelijker te toetsen door toezichthouders. “Je hoeft ze bij wijze van spreken alleen de sleutel tot je systeem te geven.”

Trends in financiële dienstverlening

Inzichten van bijna 2800 managers over de slagvaardigheid en veranderende klantverwachtingen.

Erwin Boeren

Erwin Boeren is Industry Solutions Lead Financial Services bij Salesforce. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/erwinboeren

Wil je niks missen? Meld je aan voor onze online nieuwsbrief!