Skip to Content

KNGF Geleidehonden zet Salesforce in voor klant- en donateurrelaties

KNGF Geleidehonden zet Salesforce-platform in voor relaties met donateurs en cliënten

KNGF Geleidehonden zet Salesforce-platform in voor relaties met donateurs en cliënten

Stichting KNGF Geleidehonden bestaat al sinds 1935 en hoort bij de oudste, meest bekende en meest gerespecteerde goede doelen van Nederland. Ondanks die lange geschiedenis is KNGF Geleidehonden verre van traditioneel. De organisatie staat midden in de maatschappij en heeft ook haar dienstverlening sterk gemoderniseerd. De stichting traint, levert en begeleidt allang niet meer alleen honden voor blinden en slechtzienden. Een andere recente modernisering is het nieuwe CRM-systeem. Dankzij de implementatie van Salesforce kan KNGF Geleidehonden nu ook op dit terrein weer met alle moderne ontwikkelingen mee.

Meer weten over het succes van onze klanten?

Ontdek hoe Trailblazers hun bedrijf transformeren, de wereld veranderen en hun toekomst bepalen met Salesforce.

KNGF Geleidehonden heeft als missie zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven te geven met een speciaal opgeleide hond. Een geleidehond vergroot hun bewegingsvrijheid en zelfstandigheid. KNGF Geleidehonden is van geboorte tot pensioen betrokken bij haar honden en expert op het gebied van hond en handicap.

“Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en zijn voor ons werk grotendeels afhankelijk van donaties en nalatenschappen. Sinds onze oprichting in 1935 hebben wij ruim 5000 honden geschoold voor blinde en zeer slechtziende mensen. Daardoor hebben wij een schat aan kennis en ervaring op het gebied van hond en handicap.”, zegt KNGF Directeur Ellen Greve. “Deze vakkennis zetten we tegenwoordig ook in voor mensen met andere handicaps: bijvoorbeeld mensen in een rolstoel, kinderen met autisme, of (oud-)geüniformeerden met PTSS.”

Naast alle hondgerelateerde activiteiten, zoals het fokken, het opvoeden en het opleiden van blindengeleidehonden, autismegeleidehonden, assistentiehonden en buddyhonden is ook de fondsenwervingstak zeer belangrijk. Zonder geld zijn er immers geen activiteiten.

CRM-systeem

“KNGF Geleidehonden had al een CRM-systeem, maar dat was verouderd en bood met name erg weinig mogelijkheden om zaken zelf aan te passen, te filteren of in te regelen”, zegt Rolf Victorie, Teamleider van de afdeling Filantropie. “Bij elke wijziging moest dan iemand van IT gevraagd worden voor het maken van rapportages en analyses. Ook kon er niet goed omgegaan worden met nieuwe media en moderne manieren van fondsenwerving.”

“Vorig jaar werd besloten een nieuwe oplossing te kiezen om ons te ondersteunen bij met name de fondsenwervende processen. De nieuwe oplossing moest bovendien flexibel en uitgebreid zijn, zodat bedrijfsprocessen beter op elkaar aansluiten en er efficiënter gewerkt kan worden.”

De keuze ging uiteindelijk tussen Microsoft Dynamics en Salesforce, Dat de keuze op Salesforce viel had alles te maken met de functionaliteit in combinatie met prijs en implementatie. “Natuurlijk was er nog het nodige maatwerk nodig, maar in combinatie met de speciale fondsenwervingsmodule Converse van Salesforce-partner StepOrange bleken we al snel in staat alle belangrijke zaken goed te doen.” Converse is een app op het Salesforce platform, speciaal ontwikkeld op basis van best practices voor fondsenwervende organisaties.

Beter inzicht in leden, donateurs en vrijwilligers

Dankzij deze sterke combinatie heeft KNGF Geleidehonden nu 360 graden inzicht in haar leden, donateurs en vrijwilligers. Daarnaast kunnen donaties, giften en betalingen eenvoudig geregistreerd worden in Salesforce Sales Cloud. Zo kunnen wervingsacties efficiënter en effectiever ingezet worden.

“We kunnen nu ook veel meer zelf doen”, vervolgt Rolf Victorie. “Neem bijvoorbeeld de selectie van donateurs voor een bepaalde mailing of nieuwsbrief. Eerder moesten we zo’n selectie aanvragen, nu kan dat door de fondsenwervers en relatiebeheerders zelf worden gedaan. Hierdoor verbetert de communicatie met onze donateurs en kunnen we ze beter leren kennen. Doordat de samenwerking met Salesforce loopt via Salesforce.org, de tak die zich bezighoudt met non-profits en goede doelen, is het geheel ook financieel aantrekkelijk.

Ambassadeurs

Fondsenwerving is een continue gevecht om aandacht en communicatie is daarbij essentieel, evenals het goed verwerken van alle contacten en goede overzichten van de donaties en waar ze aan besteed worden. Dat overzicht is nu veel beter. Victorie: “We nemen nu ook een andere doelgroep op in het systeem, onze ambassadeurs . Dat zijn cliënten van ons met een geleidehond die hierover vertellen bij verschillende instanties en bedrijven. Ook worden bepaalde campagnes, – zoals de lopende inzamelactie van plastic flessendoppen – nu geïmplementeerd op het platform. “Hoe meer we Salesforce gebruiken, hoe meer mogelijkheden we zien om er gebruik van te maken.”

Meer weten over het succes van onze klanten?

Ontdek hoe Trailblazers hun bedrijf transformeren, de wereld veranderen en hun toekomst bepalen met Salesforce.

Salesforce Nederland
Salesforce Nederland

Wil je niks missen? Meld je aan voor onze online nieuwsbrief!