Skip to Content

Vaardigheden of opleidingsniveau: technologie als aanjager van het onderwijs

Vaardigheden of opleidingsniveau: technologie als aanjager van het onderwijs

Commissies hebben er tijdens het World Economic Forum in 2021 op gewezen hoe onlineonderwijs mensen de vaardigheden kan bieden om verder te komen in hun loopbaan en leven.

Tientallen jaren lang was een dure vierjarige opleiding op een hogeschool of universiteit een essentieel onderdeel van de weg naar succes, wat resulteerde in een grote welvaartskloof. De grote groei van onlineonderwijs tijdens de pandemie heeft echter bewezen dat we de grote welvaartskloof op het gebied van onderwijs kunnen overbruggen.

Tijdens het virtuele World Economic Forum (WEF) dit jaar, een evenement dat doorgaans ’s werelds grote denkers bijeenbrengt in Davos in Zwitserland, werden diverse debatten gehouden over het opleiden en omscholen van werknemers over de hele wereld. De commissies bespraken ook hoe technologie digitaal onderwijs in een stroomversnelling kan brengen om de vaardighedenkloof te sluiten. Met digitale transparantie kan het wereldwijde leslokaal eindelijk rechtvaardig worden.

Het Reskilling Revolution Initiative werd in 2020 gelanceerd en heeft al vijftig miljoen mensen in tien landen trainingen en opleidingen geboden.

In 2020 introduceerde het WEF het Reskilling Revolution Initiative om een miljard mensen in 2030 betere vaardigheden en banen te bieden. Een verheven doel? Misschien maar het initiatief heeft in één jaar al vijftig miljoen mensen in tien landen een opleiding geboden. Dit plan heeft al zoveel te weeg gebracht dat de algemeen directeur van het WEF, Saadia Zahidi, verklaarde dat het de omvang van de wereldeconomie in de komende tien jaar met $ 6,5 biljoen zou kunnen vergroten.

Er is zeker behoefte aan, omdat de vraag naar fabrieksarbeiders blijft afnemen, terwijl het aantal technische en aanverwante banen stijgt. Ryan Roslansky, CEO van LinkedIn, verklaarde tijdens het WEF zelfs dat de huidige vraag naar 150 miljoen technische banen in kunstmatige intelligentie (AI), informatietechnologie (IT), productmanagement en softwareontwikkeling in de komende vijf jaar zal stijgen vanwege de toenemende digitalisering van de wereldeconomie. Dit wijst op een grote behoefte aan training en omscholing voor mensen met allerlei achtergronden, zoals klantenservice, retail en horeca. Ook in sectoren zoals de zorg en het onderwijs zal de digitalisering toenemen.

Vaardigheden = valuta

Of je nu barkeeper bent of in een winkel werkt, je hebt al vaardigheden die je kunt gebruiken voor sales of klantenservice, zegt Roslansky. “Een ober heeft 71% van de vaardigheden die vereist zijn voor bijvoorbeeld een klantenservicefunctie”, vervolgt hij. “Eveneens heeft een barkeeper ongeveer 47% van de vaardigheden die vereist zijn voor een functie in de sales. Het gaat niet alleen maar om banen. Het gaat om de vereiste vaardigheden voor de banen. Vaardigheden zijn de valuta. Het is nu eenvoudiger dan ooit om deze vaardigheden te verwerven.”

Onlineopleidingsplatformen zoals LinkedIn Learning, Pearson, Edraak, Coursera, Udemy, Skillshare en andere bieden tegen een fractie van de kosten toegang tot vaardigheden waar vraag naar is. Mensen kunnen nu specifieke vaardigheden opdoen waar, wanneer en hoe ze maar willen. Dit stelt mensen over de hele wereld in staat om vaardigheden te verwerven die hen meer economische kansen bieden. Vanwege de verbeterde mogelijkheden zou je kunnen zeggen dat hoogwaardig talent zich niet meer in dezelfde stad hoeft te bevinden als jouw bedrijf. Het model om overal te kunnen werken biedt nieuwe groeikansen en productiviteit.

“Werkgevers kunnen de traditionele grenzen wegnemen en nieuwe kweekvijvers van talent benutten om een innovatiever, diverser en inclusiever personeelsbestand te krijgen”, verklaart President en Chief People Officer van Salesforce, Brent Hyder, in een post die hij voor het WEF schreef. “Door een talentstrategie te ontwikkelen zonder traditionele beperkingen zoals de locatie, kunnen bedrijven verder kijken dan stedelijke centra en talent uit nieuwe gemeenschappen en regio’s werven.”

Betere toegang voor gemarginaliseerde mensen

Met de omscholingsrevolutie worden mensen in gemarginaliseerde gemeenschappen over de hele wereld geholpen door ze betere toegang tot technologie en onderwijs te bieden, zodat ze betere vaardigheden krijgen. Lady Mariéme Jamme, oprichter en CEO van iamtheCODE (een coalitie onder Afrikaanse leiding die vrouwen en meisjes betere toegang wil geven tot opleidingen op het gebied van natuurwetenschappen, technologie, techniek, kunst, wiskunde en design), noemde dit tijdens het WEF de nieuwe olie. Jamme zegt dat je niet verder kunt komen in het leven als je niet de juiste vaardigheden hebt. Daardoor kun je geen baan krijgen, wat tot depressie en verlies van waardigheid kan leiden. Iemand gaf haar een kans als tiener en nu is zij zelf even genereus in haar werk voor gemarginaliseerde jongens en meisjes.

“Ik heb dit bereikt, omdat iemand me de vaardigheden gaf als jonge vrouw”, zegt Jamme, die het alfabet pas leerde op haar zestiende, maar code kon schrijven op haar twintigste en sindsdien zeven programmeertalen heeft geleerd. “Als mijn stem wordt gehoord, wordt de stem van jonge gemarginaliseerde meisjes gehoord.”

Momenteel hebben wereldwijd 3,6 miljard mensen geen toegang tot internet. Dit moet veranderen maar dat is onmogelijk zonder hulp van de publieke sector. Digitale technologie kan helpen om de digitale scheidslijn te overbruggen, aldus Hans Vestberg, voorzitter en CEO van Verizon Communications.

“Er ligt een duidelijke kans: we kunnen nu sneller een inclusieve wereld creëren door digitale technologie in te zetten zoals we nog nooit hebben gedaan, omdat we hebben bewezen dat deze tools werken”, zei Vestberg tijdens het WEF. “Er is een risico dat we de kloof in onze maatschappij sneller vergroten omdat er meer mensen achterblijven – met name in kwetsbare groepen.”

Met microdiploma’s kunnen soft skills worden omgezet in hard skills

Met microdiploma’s, zeer specifieke onlinediploma’s voor een bepaald studieonderwerp, kan deze kloof worden overbrugd. In plaats van de huidige studieschuld van $ 1,7 biljoen verder te vergroten, kunnen mensen nu snel zeer specifieke diploma’s behalen om nieuwe banen te krijgen op bepaalde gebieden, zoals de IT. Bovendien kunnen microdiploma’s ook helpen om mensen verder te helpen in sectoren waarin ze al werkzaam zijn of hen kansen te bieden als ze zijn ontslagen. Trailhead van Salesforce is een van de opleidingsplatformen die kortere cursussen bieden voor certificaten of accreditaties, zodat mensen hun vaardigheden kunnen verbeteren.

Hoewel technologie de ongelijkheid kan vergroten, kan het ook voor het tegengestelde worden gebruikt door mensen met alle achtergronden dezelfde mogelijkheden te bieden. Tijdens de pandemie konden werknemers in de dienstensector eenvoudiger overschakelen op thuiswerken. Fabrieksarbeiders werden daarentegen vaker met risico’s geconfronteerd door hun werk in de frontlijn. Deze ongelijkheid tussen laag- en hoogopgeleide werknemers kan een reden zijn voor K-vormig herstel, waarbij de kloof tussen mensen verder wordt vergroot doordat mensen met overdraagbare soft skills betere kansen krijgen.

“Er ligt een kans om de manier waarop we vaardigheden verwerven te veranderen”, zegt Andrew McAfee, codirecteur en medeoprichter, MIT Initiative on the Digital Economy; hoofdonderzoekswetenschapper, Massachusetts Institute of Technology (MIT). “In veel gevallen kan met name het gebruik van technologie zelf een rol spelen in de omscholingsrevolutie.”

Mensen willen nieuwe vaardigheden opdoen. Overheden en bedrijven hebben de vereiste tools en de verantwoordelijkheid om hen daarbij te helpen. Als ze dat niet doen, blijven er te veel mensen achter. Maar dat hoeft niet zo te zijn.

Salesforce Nederland
Salesforce Nederland

Wil je niks missen? Meld je aan voor onze online nieuwsbrief!