Hoofdstuk 6: Een maatschappelijke rol vervullen

Verandering teweegbrengen met je bedrijf
 
LEESTIJD: 2 MINUTEN
 
 
 

De afgelopen zes maanden is het belangrijker geworden dat bedrijven werkelijk maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen.

Volgens de Global Stakeholder Series: Future of Work, Now van Salesforce vinden de meeste mensen dat bedrijven iets moeten terugdoen voor de samenleving en een hoge prioriteit moeten geven aan het aanpakken van de wereldwijde ongelijkheid. In het verleden werd van bedrijven niets meer verwacht dan het scheppen van banen en welvaart.

Tegenwoordig moet elk bedrijf een actieve rol spelen bij het oplossen van maatschappelijke kwesties zoals diversiteit, gelijkheid en duurzaamheid.

Het is niet alleen een morele plicht om verbeteringen te realiseren op deze gebieden, maar het biedt ook aanzienlijke zakelijke kansen. Onderzoek wijst uit dat organisaties met een grotere diversiteit innovatiever zijn en beter presteren dan homogene organisaties. Een toonaangevende rol op het gebied van duurzaamheid kan eveneens een aanhoudend concurrentievoordeel vormen.

Daarom moet je zorgen dat je maatschappelijke programma's op de juiste wijze worden geleid, geëvalueerd en gerapporteerd. Dit betekent dat je niet simpelweg een cheque kunt uitschrijven maar echte verandering teweeg moet brengen met je bedrijf: je moet medewerkers stimuleren om te handelen en programma's introduceren waarmee je dit makkelijker maakt.

Hier zijn drie gebieden die rechtstreeks beïnvloeden hoe klanten en medewerkers je bedrijf zien.

Gelijkheid

Nu we niet alleen kampen met een wereldwijde zorg- en economische crisis, maar ook met een maatschappelijke crisis die het hardnekkige racisme en de ongelijkheid beter zichtbaar maakt, is het belangrijker dan ooit om de hoogste waarden na te streven. Bij Salesforce is gelijkheid een kernwaarde. Wij denken dat bedrijven de kracht hebben om maatschappelijke verandering teweeg te brengen en het is onze verantwoordelijkheid om gelijkheid te verbreiden.

Het is niet alleen onze morele plicht om een cultuur te creëren waarin iedereen gelijk is, maar het is ook slim, omdat we daarmee medewerkers in staat stellen om te innoveren, hechtere klantrelaties op te bouwen en uiteindelijk het bedrijf te verbeteren.

Het is niet genoeg om een lans te breken voor gelijkheid: als leiders moeten we ook daadwerkelijk actie ondernemen. Neem deze vier  aspecten in beschouwing om algehele verandering teweeg te brengen op de werkplek en in de samenleving. Bij Salesforce beschikken we over een Racial Equality and Justice Task Force om deze ontwikkelingen te bevorderen. 

We hebben allemaal een rol. Acties die je kunt ondernemen:
Om zorg te dragen voor een rechtvaardige en inclusieve werkplek, is het belangrijk om gestandaardiseerde inclusieve procedures vast te leggen en te delen, zodat alle medewerkers deze kunnen bestuderen en in de praktijk kunnen brengen. Zo ben je verzekerd van inclusiviteit in elke fase van de levenscyclus van medewerkers, van het aantrekken en werven tot het behouden, bevorderen en ontwikkelen van talent.
Medewerkerstraject

Overweeg Employee Resource Groups (ERG's) op te zetten als je bedrijf deze nog niet heeft. Dit zijn organisaties onder leiding van medewerkers, die ondervertegenwoordigde gemeenschappen ondersteunen. Reserveer een budget voor elke groep, bied ERG-leden betaling voor hun vrijwilligerswerk en introduceer samen met partners initiatieven voor loopbaanontwikkeling.

Bepaal welke representatiedoelstellingen je bedrijf moet realiseren en controleer of het daarin slaagt. Eventueel kun je personeelsmanagers een maandelijkse scorekaart sturen met de volgende data: aantal medewerkers, werving, verloop en promoties per geslacht en ras (indien van toepassing) met voorgeschreven acties op basis van data om medewerkers meer kansen te bieden.

Duurzaamheid

Klimaatverandering is de grootste uitdaging waarmee de mensheid ooit is geconfronteerd en de kwetsbaarste delen van de wereld ondervinden de grootste gevolgen, waardoor de wereldwijde ongelijkheid toeneemt. Salesforce beschouwt het milieu als een cruciale factor en we streven ernaar om de situatie in de wereld te verbeteren door een duurzame, koolstofarme toekomst en economie mogelijk te maken met onze cultuur van innovatie.

CO₂-registratie is de eerste stap om inzicht te krijgen in de milieuvoetafdruk van een bedrijf en de verwachting is dat deze data vervolgens kunnen worden gebruikt om actiegerichte inzichten te verkrijgen, bijvoorbeeld om realistische reductiedoelstellingen te bepalen.

Met de krachtige Salesforce-technologie hebben we een oplossing gecreëerd waarmee bedrijven snel betrouwbare milieudata kunnen bijhouden, analyseren en rapporteren om hun CO₂-uitstoot te verminderen. Naar aanleiding van de huidige gezondheidscrisis reizen medewerkers veel minder en werken ze voornamelijk thuis.

Bied medewerkers toegang tot de Sustainability at Home Guide met actiegerichte adviezen om op een duurzamere manier thuis te werken, bijvoorbeeld door planten in de achtertuin te zetten, bewuste beslissingen te nemen over voedsel en zo weinig mogelijk afval te produceren.

Liefdadigheid

Het zit in ons DNA om iets terug te doen voor de samenleving, en dat is nu belangrijker dan ooit. 

Bij Salesforce willen we iets terugdoen en tegelijkertijd kansen benutten. We weten dat hoogstaande waarden leiden tot waardecreatie: maatschappelijk verantwoordelijke bedrijven hebben minder personeelsverloop, meer klantloyaliteit en een hogere omzet.

Hier volgen manieren waarop bedrijven een cultuur kunnen bevorderen om iets terug te doen:
Luister naar de gemeenschap om je heen.
Hier zijn de beste oplossingen voor onze grootste uitdagingen te vinden. Begin door te luisteren naar de behoeften en ideeën en ondersteun mensen tijdens hun traject. Nu onze samenleving voortdurend wordt geconfronteerd met nieuwe uitdagingen, moeten we samenwerken om hen nieuwe oplossingen te bieden. Beoordeel je resources, vergroot de flexibiliteit en pas je programma's aan om gemeenschappen optimaal te ondersteunen, op dit moment en in de toekomst.
Zorg dat de top achter de plannen staat.
Een voortreffelijke cultuur is zowel top-down als bottom-up. Allereerst moeten op het hoogste niveau toezeggingen worden gedaan, bijvoorbeeld door filantropie op te nemen in jaarlijkse doelen en de gevolgen voor de samenleving even nauwlettend te meten als de omzetdoelen. Onderzoek toont aan dat medewerkers verwachten dat hun managers het voortouw nemen bij maatschappelijke bijdragen: 76% van de medewerkers wil dat CEO's de leiding nemen en niet wachten totdat de overheid bepaalde verplichtingen oplegt. 
Geef je medewerkers de juiste middelen.
Je kunt medewerkers aanmoedigen om doelen waar ze om geven te steunen, door hen door te betalen tijdens vrijwilligerswerk en hun donaties te verdubbelen. Je medewerkers zijn je belangrijkste assets en door hen te steunen bij wat zij belangrijk vinden, kun je zorgen voor een blijvende impact op gemeenschappen.
Resources om aan de slag te gaan.
Sinds Salesforce het 1-1-1-model heeft geïntroduceerd, is Pledge 1% uitgegroeid tot een wereldwijde beweging waarbij bedrijven van elke omvang fundamenteel iets terugdoen voor de maatschappij. Deze bedrijven verbinden zich ertoe om 1% van het vermogen, de winst, de producten of de arbeidsuren (of een combinatie daarvan) te schenken. Ga naar pledge1percent.org om te beginnen.
Belangrijke acties
 
  •  Geef mensen met uiteenlopende achtergronden een stem.
Richt Employee Resource Groups op, bied deze een budget en stel teams verantwoordelijk voor jaarlijkse doelstellingen en mijlpalen met betrekking tot gelijkheid.
 
  •  Meld je aan bij het Science-Based Targets Initiative.
Onlangs heeft een coalitie van bedrijven, de burgerbevolking en VN-leiders zich verbonden aan wetenschappelijk bepaalde emissiereductiedoelstellingen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C, een ambitieus streven om de schadelijke gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Op een kleinere schaal kunnen bedrijven ook met hun belangrijkste leveranciers samenwerken om hun emissiereductiedoelstellingen voor een specifiek jaar te bepalen.
 
  •  Ondersteun medewerkers om iets terug te doen
Leg van bovenaf doelstellingen op om iets terug te doen voor de gemeenschap en moedig medewerkers aan om doelen waar ze om geven te steunen, door hen door te betalen bij vrijwilligerswerk en hun donaties te verdubbelen.
Conclusie: Meer informatie

Het is niet eenvoudig om je bedrijf aan te passen en voor te bereiden op toekomstige schokken. Maar het is haalbaar door de klant opnieuw centraal te stellen. 

Begin door nu structuren in te voeren waarmee je snel kunt aanvoelen, anticiperen en reageren wanneer de behoeften van klanten veranderen. Daarna kun je je bedrijfsprocessen, teams en technologie doelgericht herontwerpen en aanpassen om geweldige, gestroomlijnde customer experiences te creëren. Overweeg manieren waarop je bedrijf veranderingen teweeg kan brengen om werkelijk loyale klanten te krijgen. 

Er is een dringende noodzaak, maar er is ook potentieel.

Je traject om de klantgerichtheid te verbeteren begint met dit draaiboek, maar eindigt niet daarmee. Blijf meer ontdekken met de resources aan de rechterkant.

 

Meer resources

 
Gids
Creëer je Customer 360 in twee eenvoudige stappen
Pledge
Sluit je aan bij de Talent Alliance
 
 

Ontvang wekelijks updates en nieuwe ideeën via de mail

Geef een geldig e-mailadres op