Hoofdstuk 6: Een maatschappelijke rol vervullen

Maak een verschil met jouw bedrijf

 
Leestijd: 7 minuten
 
 
 
Bedrijven, consumenten en investeerders zijn het erover eens dat bedrijven tegenwoordig meer moeten doen dan alleen zakendoen. Bedrijven worden beschouwd als meest vertrouwde organisaties en de meeste mensen vinden dat bedrijven iets moeten terugdoen voor de samenleving en een hoge prioriteit moeten geven aan het aanpakken van de wereldwijde ongelijkheid. Elk bedrijf moet tegenwoordig een actieve rol spelen bij het oplossen van maatschappelijke kwesties zoals diversiteit, gelijkheid en duurzaamheid.

Zorgen voor positieve veranderingen is niet alleen goed voor de wereld, maar ook voor bedrijven. Bijna 60% van de consumenten koopt merken op basis van waarden en overtuigingen en 64% van de investeerders wil bedrijven steunen die dezelfde waarden hebben. Onderzoek wijst ook uit dat organisaties met een grotere diversiteit innovatiever zijn en beter presteren dan homogene organisaties. Een toonaangevende rol op het gebied van duurzaamheid kan eveneens een aanhoudend concurrentievoordeel vormen.

Bedrijven die goed doen en het goed doen:
 • MillerKnoll richt zich niet langer op spreadsheets om de milieuvoetafdruk van het bedrijf te beperken, maar gebruikt nu een realtime rapportage van het energieverbruik en de CO₂-uitstoot om de milieuvoetafdruk sneller en effectiever te verkleinen.
 • Kellogg's creëerde een duurzame cultuur van liefdadigheid en stelde vrijwilligerswerk centraal bij de betrokkenheid van medewerkers.
 • OneUnited houdt bij bankzaken rekening met de gemeenschap en heeft aandacht voor ongelijkheid en de effecten van racisme op de financiële situatie van de Afro-Amerikaanse gemeenschap
 • ENGIE zet zich dagelijks in voor de energietransitie door duurzame oplossingen te creëren voor elke klant.


Je moet er dus voor zorgen dat je maatschappelijke programma's op de juiste wijze worden geleid, geëvalueerd en gerapporteerd. Dit betekent dat je niet simpelweg een cheque kunt uitschrijven maar echte verandering teweeg moet brengen met je bedrijf: je moet medewerkers stimuleren om te handelen en programma's introduceren waarmee je dit makkelijker maakt.

Toch kan één bedrijf de wereld niet redden. Iedereen moet een steentje bijdragen.

Hier vind je een kort overzicht van manieren waarop je je als bedrijf kunt richten op je kernwaarden en actie kunt ondernemen.

 

Sluit je aan bij Team Earth

Wij denken dat bedrijven het goed kunnen doen én goed kunnen doen. Laten we zorgen dat we ons laten leiden door onze kernwaarden bij alles wat we doen.

Stap 1: bepaal je doel en je waarden

Hoewel 89% van de managers vindt dat duidelijke doelen belangrijk zijn, heeft slechts 39% de eigen waarden op papier gezet en aan anderen gecommuniceerd. Toch kan het grote voordelen hebben om een duidelijk beeld te hebben van de doelen en onderliggende waarden: interne afstemming, een betere planning en besluitvorming, een hoger moreel en meer duidelijkheid voor alle medewerkers tot aan het hogere management.

Bij het definiëren van je doel gaat het om meer dan wat je bedrijf maakt of verkoopt. Het doel is het 'waarom' van je bedrijf – de belangrijkste motivatie. Kijk samen met een representatieve groep medewerkers naar de geschiedenis en toekomstdromen van je bedrijf. Zo ontdek je het doel van je bedrijf – het bindweefsel dat er altijd al is geweest, zelfs als het nooit eerder duidelijk is geformuleerd.

Het identificeren van het doel helpt bij het bepalen van de kernwaarden van je bedrijf – de achterliggende waarden van alle bedrijfsactiviteiten. Bij Salesforce gebruiken we het V2MOM-proces om onze bedrijfswaarden te bepalen en in de praktijk te brengen. V2MOM is een framework dat eerst de visie en waarden blootlegt en daarna zorgt voor overeenstemming over de methoden, obstakels en maatregelen om de doelen te bereiken. Dit proces begint bij de directie en loopt door naar alle medewerkers van de organisatie

Het V2MOM-framework

 
Visie
Wat je wilt doen of bereiken.
 
Values
Principes en overtuigingen die helpen om de visie te verwezenlijken.
 
Methoden
Acties en stappen die je moet uitvoeren om de taak te voltooien.
 
Obstakels
De uitdagingen en problemen die je moet overwinnen om de visie te verwezenlijken.
 
Maatregelen
Meetbare resultaten die je wilt bereiken.

Om een op waarden (values) gebaseerde cultuur te stimuleren, moet je je waarden vaak herhalen:
 

 • ontwikkel de gewoonte om waarden te noemen in berichten en tijdens meetings, zowel bij bedrijfsbrede als een-op-eencommunicatie.
 • Noem de achterliggende waarden bij elke beslissing of nieuwe koers die je aankondigt of bespreekt.
 • Voeg een dia over waarden toe aan je bedrijfspresentaties, inclusief salespresentaties.
 • Voeg informatie over je waarden toe aan wervingsmateriaal – mensen die een baan zoeken, vinden de waarden van hun toekomstige werkgevers erg belangrijk.
 • Voeg duidelijke informatie over je doel en waarden toe aan je website en zorg dat deze informatie gemakkelijk te vinden is.


Kijk of je je producten en diensten kunt inzetten als oplossing voor maatschappelijke problemen die stakeholders en klanten aanspreken. Waar hebben de gemeenschap en de wereld behoefte aan? Welke unieke bijdrage kan jouw bedrijf leveren?

Stap 2: zet waarden om in actie

Het definiëren van je doel en waarden zorgt voor duidelijkheid en energie om actie te ondernemen. En dat sluit aan op algemenere ideeën: Bijna 80% van de medewerkers wil dat CEO's de leiding nemen en niet wachten totdat de overheid bepaalde verplichtingen oplegt.

Hier zijn vier gebieden die rechtstreeks beïnvloeden hoe klanten en medewerkers je bedrijf zien.

Liefdadigheid

 • Tijd, bedrijfsvermogen en producten: Sinds Salesforce het 1-1-1-model heeft geïntroduceerd, is Pledge 1% uitgegroeid tot een wereldwijde beweging waarbij bedrijven van elke omvang fundamenteel iets terugdoen voor de maatschappij. Deze bedrijven verbinden zich ertoe om 1% van het vermogen, de winst, de producten of de arbeidsuren (of een combinatie daarvan) te schenken. Ga naar pledge1percent.org om te beginnen of sluit je aan bij #TeamEarth.
  • Bevorder een cultuur om iets terug te doen:
   • Luister naar de gemeenschap om je heen.
    Hier zijn de beste oplossingen voor onze grootste uitdagingen te vinden. Begin door te luisteren naar de behoeften en ideeën en ondersteun mensen tijdens hun traject. Nu onze samenleving voortdurend wordt geconfronteerd met nieuwe uitdagingen, moeten we samenwerken om hen nieuwe oplossingen te bieden. Beoordeel je resources, vergroot de flexibiliteit en pas je programma's aan om gemeenschappen optimaal te ondersteunen, op dit moment en in de toekomst.
   • Zorg dat de top achter de plannen staat.
    Een voortreffelijke cultuur is zowel top-down als bottom-up. Allereerst moeten op het hoogste niveau toezeggingen worden gedaan, bijvoorbeeld door filantropie op te nemen in jaarlijkse doelen en de gevolgen voor de samenleving even nauwlettend te meten als de omzetdoelen.
   • Geef je medewerkers de juiste middelen.
    Je kunt medewerkers aanmoedigen om doelen waar ze om geven te steunen, door hen door te betalen tijdens vrijwilligerswerk en hun donaties te verdubbelen. Je medewerkers zijn je belangrijkste assets en door hen te steunen bij wat zij belangrijk vinden, kun je zorgen voor een blijvende impact op gemeenschappen.

Duurzaamheid

 • Bepaal je prioriteiten. Ons klimaatplan richt zich op zes prioriteiten voor duurzaamheid en kan anderen helpen om sneller CO₂-neutraal te worden: 

  • Emissiereductie
  • Negatieve emissie
  • Een biljoen bomen en herstel van ecosystemen
  • Onderwijs en mobilisering
  • Innovatie
  • Wetgeving en beleid
    
 • Krijg inzicht in je impact. CO₂-registratie is de eerste stap om inzicht te krijgen in de milieuvoetafdruk van een bedrijf en de verwachting is dat deze data vervolgens kunnen worden gebruikt om actiegerichte inzichten te verkrijgen, bijvoorbeeld om realistische reductiedoelstellingen te bepalen. Met de Salesforce-technologie hebben we een oplossing gecreëerd waarmee bedrijven snel betrouwbare milieudata kunnen bijhouden, analyseren en rapporteren om hun CO₂-uitstoot te verminderen.
 • Help medewerkers die thuis werken. Bied medewerkers toegang tot de Sustainability at Home Guide met actiegerichte adviezen om op een duurzamere manier thuis te werken, bijvoorbeeld door planten in de achtertuin te zetten, bewuste beslissingen te nemen over voedsel en zo weinig mogelijk afval te produceren.

Gelijkheid

 • Het is niet genoeg om een lans te breken voor gelijkheid: als leiders moeten we ook daadwerkelijk actie ondernemen. Bij Salesforce beschikken we over een Racial Equality and Justice Task Force om deze ontwikkelingen te bevorderen. Neem de volgende drie aspecten (mensen, inkoop en beleid) in beschouwing om een algehele verandering teweeg te brengen op je werkplek en in de samenleving.
  • Mensen:
   • bepaal welke representatiedoelstellingen je bedrijf moet realiseren en controleer of het daarin slaagt. Eventueel kun je personeelsmanagers een maandelijkse scorekaart sturen met de volgende data: aantal medewerkers, werving, verloop en promoties per geslacht en ras (indien van toepassing) met voorgeschreven acties op basis van data om medewerkers meer kansen te bieden.
   • Werf en promoveer op basis van competenties en vaardigheden in plaats van branche, opleiding of culturele achtergrond.
   • Overweeg Employee Resource Groups (ERG's) op te zetten als je bedrijf deze nog niet heeft. Dit zijn groepen onder leiding van medewerkers, die ondervertegenwoordigde gemeenschappen ondersteunen. Reserveer een budget voor elke groep, bied ERG-leden betaling voor hun vrijwilligerswerk en introduceer samen met partners initiatieven voor loopbaanontwikkeling.
   • Om zorg te dragen voor een rechtvaardige en inclusieve werkplek, is het belangrijk om gestandaardiseerde inclusieve procedures vast te leggen en te delen, zodat alle medewerkers deze kunnen bestuderen en in de praktijk kunnen brengen. Zo ben je verzekerd van inclusiviteit in elke fase van het medewerkerstraject, van het aantrekken en werven tot het behouden, bevorderen en ontwikkelen van talent.
   • Streef naar diversiteit en bevorder inclusiviteit. Volg de module over het stimuleren van gelijkheid op het werk via Trailhead, het onlinetrainingsplatform van Salesforce.
  • Inkoop: help om de welvaartskloof die ontstaan is door rassenongelijkheid te verminderen door bij elke aankoop een divers aanbod van leveranciers te overwegen.
  • Beleid: roep beleidsmakers op om publieke systemen te hervormen die rassengelijkheid in de weg staan.
 
Mensen
Werf en promoveer op basis van competenties en vaardigheden in plaats van branche, opleiding of culturele achtergrond.
 
Inkoop
Neem bij elke aankoop diverse leveranciers in overweging.
 
Beleid
Roep beleidsmakers op om publieke systemen te hervormen die rassengelijkheid in de weg staan.

Ethisch en menswaardig gebruik van technologie

 • Bij Salesforce erkennen we de transformatieve kracht van technologie en willen we producten maken die de wereld beter maken. Om technologie in te zetten voor verandering, moet de technologie worden ontwikkeld en gebruikt op een ethische manier die de fundamentele mensenrechten niet schendt. Ontdek hoe je ethisch verantwoorde en inclusieve producten ontwikkelt.
   

Sluit je hier aan bij de #TeamEarth-community en ontdek meer manieren om in actie te komen.

De instandhouding van waarden levert vertrouwen op. Om vertrouwen te creëren, moeten alle medewerkers, klanten en communities op de hoogte zijn van je doel en je doel begrijpen. Organisaties die continu laten zien dat ze zich inzetten voor hun merkdoel, winnen het vertrouwen van al hun stakeholders.

Samenvatting playbook

Het is niet eenvoudig om je bedrijf aan te passen en voor te bereiden op toekomstige schokken. Maar het is haalbaar door de klant opnieuw centraal te stellen.

Begin door nu structuren in te voeren waarmee je kunt luisteren, anticiperen en snel reageren wanneer de behoeften van klanten veranderen. Daarna kun je je bedrijfsprocessen, teams en technologie doelgericht herontwerpen en aanpassen om gestroomlijnde customer experiences te creëren. En om werkelijk loyale klanten te krijgen, kun je manieren overwegen waarop je bedrijf veranderingen teweeg kan brengen. Er is een dringende noodzaak, maar er is ook potentieel.

Meer informatie

Je traject om de klantgerichtheid te verbeteren begint met dit draaiboek, maar eindigt daar niet mee. Gebruik onze functie om een oplossing te zoeken die perfect aansluit op je behoeften, bedrijfsgrootte en branche.
 

Meer resources

 

Blog

Wat is customer experience?

Oplossing zoeken

Creëer je Customer 360 in twee eenvoudige stappen

 
 
 

Heb je vragen? Wij helpen je op weg.

Vraag naar onze producten, prijzen, implementatie of iets anders. Onze experts staan voor je klaar.

Bel ons op 0800 0200431.