Editorin huomio: Blogi päivitetty 15.9.2022

Pienet yritykset kohtaavat erityisiä haasteita nykypäivän muuttuvassa liike-elämässä. Suuriin yhtiöihin verrattuna pienillä yrityksillä on käytössään vähemmän resursseja ja vähemmän aikaa kuin suurilla kilpailijoillaan, mikä tekee kilpailuedun saavuttamisesta mutkikkaampaa.

Usein CRM-järjestelmät mielletään isojen yritysten käytössä oleviksi järkäleiksi, joiden hankkiminen, käyttöönotto ja ylläpito vaatii tuhottomasti aikaa, rahaa ja henkilötyötunteja. Työntekijämäärä ei kuitenkaan ratkaise CRM-järjestelmän tarvetta: pienellä yrityksellä voi olla isommat tarpeet kuin isolla yrityksellä.

Pienille ja keskisuurille yrityksille varta vasten suunnitellut CRM-järjestelmät ovat oiva apu yrityksen kasvattamisessa, sillä ajankäyttöä viisaasti tehostamalla sekä keskittämällä ydintoiminnan yhdelle alustalle, voi PK-yritys nopeasti helpottaa omaa arkeaan. Lisäksi järjestelmän kulut maksavat itsensä takaisin säästettynä aikana, parempana asiakaskokemuksena ja henkilöstön työtyytyväisyytenä.

Pienen yrityksen CRM:n valinta ei kuitenkaan ole helppo nakki: CRM:n pitää olla olla 1) edullinen, 2) skaalautuva ja, 3) pelata hyvin yhteen myös muiden järjestelmien kanssa. 

 

Tämän kaiken lisäksi sen tulee olla helppo käyttää. Mutta worry not: ratkaisuja on olemassa. Niistä lisää tässä artikkelissa. 👇

 

Ajanhallinta ja ajankäytön tehostaminen


Yrittäjät mainitsevat usein, että aika ei tunnu riittävän sekä yrityksen että arjen pyörittämiseen, saati työntekijöiden palkkaamiseen ja perehdyttämiseen. Salesforce Researchin teettämän PK-yrityksiin keskittyvän raportin mukaan ajanpuute ja oikean henkilöstön palkkaaminen ovat PK-yritysten omistajien suurimpia huolenaiheita.

Näiden ohella erilaisten arjen toimintoja tukevien teknologioiden puute johtaa helposti ajankäytön tehottomuuteen: jos käytössä on kolme eri tapaa hoitaa saman asiakkaan eri prosesseja, aikaa kuluu moninkertaisesti siihen verrattuna, jos käytössä olisi ainoastaan yksi järjestelmä. 

Jos esimerkiksi kommunikointi, asiakastiedot ja tilaukset ovat kaikki keskenään eri tietokannoissa, jotka eivät synkronoi keskenään, voi jo pelkän yhden tilausvahvistuksen lähettäminen kestää kauan. 

CRM-järjestelmät pitävät huolen, että monia hallinnollisia käytännön asioita voidaan automatisoida, säästäen näin yrittäjän arvokasta aikaa. Kun asiakkaan tiedot yhteystiedoista menneisiin tilauksiin ja viestintään löytyvät yhdestä paikasta, on helppo automatisoida muistutussähköpostit ja tilausten automaattiset uusinnat, ja tarjota tarkennettua ja personoitua palvelua jokaiselle asiakkaalle. 

🇺🇸 Kalifornialainen Surf Air -yritys, joka keskittyy uudenlaisen lentomatkailun uranuurtoon sovelluspohjaisen varaus- ja suositusjärjestelmän kautta, huomasi myyntiprosessinsa yksinkertaistuvan Salesforcen CRM-järjestelmällä. Sen sijaan, että asiakaskokemukset säilöttäisiin erillisessä tietokannassa itse asiakastietoihin verrattuna, jokaisesta asiakkaasta pystyttiin kokoamaan yleiskuva, joka keräsi ja päivitti tietoa automaattisesti ja mahdollisti hyvin yksityiskohtaisen ja henkilökohtaisen palvelun jokaiselle asiakkaalle. 

🇫🇮 Suomessa mm. Rema Partners sekä Fredman Group ovat saaneet pienestä koostaan huolimatta suuria hyötyjä Salesforcesta. 

 

Selkeä yleisnäkymä taloudelliseen tilanteeseen auttaa keskittymään arjessa olennaiseen


Kasvaessaan PK-yritykset mainitsevat rahoituksen yhdeksi suurista huolenaiheistaan ja kasvun esteistään. Mitä enemmän yritys kasvaa ja mitä suurempi oma asiakaskunta on, sitä vaikeammaksi taloudellisen tilanteen yleiskuvan ylläpitäminen käy: onko liiketoiminta kannattavaa, hinnoittelu kohdallaan, laskutus ajan tasalla, ja niin edelleen. Lista jatkaa kasvamistaan yrityksen kasvun kanssa käsikkäin. 

CRM-järjestelmä auttaa luomaan orgaanisen yleiskuvan, joka elää yrityksen kanssa: raportoinnin lisäksi asiakkuuksien hallinta helpottuu huomattavasti, mikä auttaa tehostamaan sekä personoitua myyntiä että asiakaspalvelua ja ennusteiden luontia.


LUE MYÖS: CRM, jonka hinta ei hirvitä: Salesforce Essentials on pienen yrityksen valinta

 

Kaikki yhdessä paikassa, yhdellä alustalla


Pienyrittäjän on erityisen tärkeää valita käyttöönsä sellainen järjestelmä, joka sopii yhteen monien muiden pienyrittäjien suosimien järjestelmien kanssa, ja integroituu saumattomasti esimerkiksi Googlen G Suiteen, minkä ansiosta meilien, kalenterin ja CRM-datan yhdistäminen on helppoa. 

Hyvän CRM-järjestelmän avulla kaikki tieto asiakkaasta pysyy siten helposti hahmotettavassa muodossa ja samassa paikassa riippumatta siitä, ollaanko päivittämässä asiakasrekisteriä, vai uusimassa asiakkaan tilausta.
 

Case Sturtevant Inc. 🇺🇸

 

Hyvä esimerkki siitä, miten PK-yritys voi selättää tehottomuuteen ja alkeellisiin järjestelmiinsä liittyvät ongelmansa CRM-järjestelmän avulla, on amerikkalainen pienosia valmistava perheyritys Sturtevant Inc. 

Sturtevantin ongelmana oli, ettei yrityksellä ollut tarpeeksi kapasiteettia pitää huolta siitä, että jokaiseen saapuvaan hinnoittelutiedosteluun ehdittiin vastata tarpeeksi nopeasti.

Tämä tarkoitti usein sitä, että vain ne aktiivisimmat ostajat, jotka lähettivät pari sähköpostia, saivat vastauksen ja joiden tilauksia vietiin eteenpäin.

Salesforcen CRM-järjestelmää kokeiltuaan Sturtevant huomasi, että yritys pystyi vastaamaan ja prosessoimaan jokaisen tiedostelupyynnön paljon helpommin ja nopeammin kuin ennen, sillä käytössä oli yksi keskitetty tietokanta, eikä kuusi erilaista järjestelmää, jotka eivät kommunikoineet keskenään.

Muutamassa kuukaudessa Sturtevantin liidien prosessointiin liittyvät kulut olivat tippuneet jo 85 %, ja siinä missä ennen kaupoista neuvotteluun saattoi kulua kuukausia, meni aikaa vain muutama viikko. 

PK-yritykset voivat siis hyötyä yhtenäisestä ja keskitetystä asiakkuuksienhoitojärjestelmästä, jonka avulla yrityksen arjen eri osa-alueet myynnistä ja markkinoinnista asiakaspalveluun ja asiakkuuksien hallintaan voidaan pitää yhden katon alla ja helposti tarkasteltavissa.

 


Jos aihe kiinnostaa ja on ajankohtainen, voit ladata kuvaa klikkaamalla käyttöösi myös PK-yritysten CRM-ratkaisuihin keskittyvän oppaamme! 👇

 

 

LUE LISÄÄ: 

► CRM, jonka hinta ei hirvitä: Salesforce Essentials on pienen yrityksen valinta

► Tekoälyteknologia säästää aikaa ja rahaa – ja soveltuu myös pienemmille yrityksille

► Haussa paras CRM-järjestelmä? Vertaile näitä ominaisuuksia

► Uusi CRM vie Marttojen neuvot entistä sujuvammin perille – Kumppanina järjestösektorin tunteva Sofigate