Pienet ja keskisuuret yritykset kohtaavat ainulaatuisia haasteita jatkuvasti muuttuvassa modernissa liike-elämässä. Suuriin yrityksiin ja yhtiöihin verrattuna PK-yritysomistajat pyörittävät yrityksen arkea pienemmillä resursseilla ja aikavaroilla suurempiin kilpailijoihinsa verrattuna, tehden kilpailuedun saavuttamisesta vaikeaa. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. 

Eri teknologiat, kuten asiakkuudenhoito- eli CRM-järjestelmät, eivät ole ainoastaan suurten yritysten saatavilla, vaan niitä käyttämällä PK-yritykset voivat keskittyä kasvuun ja etulyöntiaseman löytämiseen. Yrittäjä, ota hyvä asento ja lue seuraavat kohdat tarkkaan! ⬇️
 

CRM-järjestelmien hyödyt


CRM-järjestelmä voi mahdollistaa: 

🧭 yrityksen prosessien organisoinnin,
📈 toiminnan tehostamisen,
🔎 asiakasdatan analysoinnin,
💬 auttaa kommunikoinnissa, sekä
🚀 mahdollistaa etulyöntiaseman saavuttamisen markkinoilla. 

Nämä seikat auttavat PK-yritysten usein kohtaamien haasteiden, kuten ajanpuutteen, rahoituksenpuutteen ja henkilöstönpuutteen selättämisessä. Hypätään yksityiskohtien pariin!
 

Prosessien organisointi 🧭


Yksi yrityksen skaalautuvuuteen liittyvä haaste on organisaatiorakenteen ketteryyden säilyttäminen samalla, kun asiakasmäärät kasvavat. Monet perinteiset järjestelmät pitävät asiakkuuksiin liittyvät tiedot vaikeasti jäsenneltävissä tietokannoissa monimutkaisten prosessien takana, jolloin on vaikeaa ylläpitää yleiskuvaa asiakaskunnasta ja yrityksen tilasta, mikä on erityisen tärkeää PK-yrityksille.

CRM-järjestelmän avulla käyttäjät voivat päivittää ja lukea yhteistä tietokantaa, jonne voidaan tallentaa kaikki asiakkaan historiaan, vanhoihin tilauksiin, mahdollisiin reklamaatioihin ja moneen muuhun asiaan liittyvät tiedot. Tehokas CRM-järjestelmä helpottaa koko yrityksen jäsentelyä, sillä vaikka CRM-järjestelmiä käytettiin alunperin myynnin työkaluina, nykyään ohjelmistoa voidaan helposti integroida sopimaan esimerkiksi markkinoinnin, tuotantoketjun tai asiakaspalvelun käyttöön.
 

Tehokkuus 📈


Mikään ei tuhoa tiimin luovuutta ja intohimoa yritystä ja sen asiakkaita kohtaan pahemmin kuin aikaavievien hallinnollisten tehtävien jatkuva tekeminen. Kun käytössä on monia eri järjestelmiä, osastoja ja alustoja, iso siivu käytössä olevasta ajasta kuluu erilaisen datan keräämiseen ja kommunikoimiseen eri tiimien välillä. Kaiken lisäksi tiimi saattaa kadottaa myyntiliidejä, mahdollisia reklamaatioita, tai unohtaa vastata asiakkaan viesteihin, mikä aiheuttaa luottamuspulaa asiakkaassa.

CRM-järjestelmän avulla kaikki olennainen tieto asiakkaasta (verkkosivut, sähköposti, puhelinnumero, sosiaalisen median tilit, yms.) löytyy yhdestä paikasta, ja eri tiimit ja työntekijät voivat rikastaa ja muokata samaa tiliä, helpottaen näin asiakaskokemuksen yleiskuvan hahmottamista. 
 

Asiakastietojen analysointi 🔎


CRM-järjestelmän avulla voidaan tunnistaa ja tallentaa uusia myyntiliidejä helposti ja nopeasti. Myyntitiimi voi näin tähdätä parempiin myyntitavoitteisiin ja markkinointitiimi puolestaan voi keskittyä niihin liideihin, jotka tarvitsevat enemmän aikaa konvertoidakseen. 

Myynti voi keskittyä vetämään mikrokampanjoita tiettyjen kohdennusten kera, jolloin mahdollisten asiakkaiden vastausajat lyhenevät ja persoonallisen palvelun tarjoaminen mahdollistuu. CRM-järjestelmää voi myös käyttää myyntipuheen ja -prosessin työkaluna, sillä järjestelmästä voidaan seurata sosiaalisen median keskustelua, tiimin sisäistä keskustelua, eri asiakastilien historiaa sekä yrityksen yleistä menestystä.
 

Kommunikaatio 💬


Alati muuttuvassa ja nopeutuvassa kommunikaatioympäristössä monien eri kommunikaatiokanavien hallinta asiakkuuksien hoidon suhteen on ensisijaisen tärkeää. CRM-järjestelmän kautta voidaan kommunikoida nykyisten ja tulevien asiakkaiden kanssa tehokkaasti ja helposti eri kanavissa

Sähköposti-integraatio mahdollistaa sähköpostien lukemisen, lähettämisen, seurannan sekä jakamisen ilman keskeytyksiä, ja erilaiset sähköpostipohjat mahdollistavat kohdennetun kommunikaation asiakkaiden kanssa. Sosiaalisen median seuranta pääkanavissa kuten Twitterissä, Facebookissa ja LinkedInissä auttaa yritystä tarkemmin ymmärtämään asiakastyytyväisyyden tilasta sekä kartoittamaan mahdollisia haasteita ja kipukohtia.

 

LUE MYÖS ► PK-yritys: hyödynnä sosiaalisen median voima somestrategian avulla
 

Kilpailuetu 🚀


Nykymaailman liike-elämässä kilpailusta erottuminen on yrityksen elinkaaren kannalta elintärkeää. Usein yritys, joka on hyvin tietoinen asiakkaan tarpeista, jonka prosessit ovat hyvin jäsenneltyjä ja joka onnistuu voittamaan asiakkaan luottamuksen, on kilpailun huipulla. Usein PK-yritykset kärsivät kilpailusta, mutta CRM-järjestelmä voi mahdollistaa altavastaajan aseman: suorituskykyä seuratessa voidaan nopeasti huomata, mikä toimii ja millaisiin toimenpiteisiin kannattaa keskittyä ja sijoittaa resursseja.

LUE MYÖS ► 3 vinkkiä PK-yritysten kannattavaan kasvuun
 

Miten valita sopiva CRM-järjestelmä?


Vaikka kaikki CRM-järjestelmät ovat pullollaan erilaista yrityksiä hyödyntäviä ominaisuuksia, kaikki järjestelmät eivät ole samanarvoisia, sillä ohjelmiston täyden potentiaalin valjastaminen riippuu sen mukana tulevista ominaisuuksista ja miten hyvin ne sopivat yhteen yrityksen tarpeiden ja tulevaisuudensuunnitelmien kanssa. CRM-järjestelmää valitessa kannattaa keskittyä järjestelmän alustan integrointimahdollisuuksiin, skaalautuvuuteen, asiakastukeen ja pilvipalveluihin. 👇🏼

🔗 Integrointi tässä yhteydessä tarkoittaa yrityksen eri osa-alueiden (markkinoinnin, myynnin, asiakaspalvelun, jne.) yhdistämistä yhdelle, jaetulle alustalle jotta koko tiimi pystyy näkemään yhden jaetun kuvan asiakkaista. Täten markkinoinnin personointi, asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen, sujuvien asiakaspalvelutilanteiden toteuttaminen ja monien hallinnollisten tehtävien automatisointi mahdollistuu ja voidaan keskittyä enemmän kaiken tekemisen keskiössä olevaan asiakkaaseen.

📈 Skaalautuvuus on tärkeä ominaisuus yrityksen tulevaisuutta ajatellen. Oikea CRM-järjestelmä tarjoaa joustavuutta yrityksille niiden kasvaessa, joten niiden käytön voi aloittaa pienellä budjetilla. Tällöin päivittäiset prosessit pysyvät yrityksen kasvaessa samanlaisina, ja tarpeen vaatiessa tiettyjä järjestelmän ominaisuuksia voi hienosäätää ja mukauttaa markkinoihin. 

👩🏾‍💻 Asiakastuen tarjoaminen on yksi ominaisuus, jota kannattaa pitää mielessä CRM-palveluntarjoajaa valitessa. Hyvä ja ketterä asiakaspalvelu on vertaansa vailla PK-yritysten kohdalla, kun asiakkuudenhallinnan tavoitteet ja mittakaavat saattavat muuttua nopeallakin aikataululla, jolloin avun odotteluun ei välttämättä ole mielin määrin aikaa.

☁️ CRM-pilvipalveluntarjoajat tarjoavat PK-yrityksille mahdollisuuden reaaliaikaiseen asiakkuuksien hallintaan, missä ja milloin vain, mahdollistaen etätyöskentelyn ja yrityksen ketteryyden markkinoilla. Pilvessä toimiva järjestelmä tarkoittaa usein laitteisto- ja teknikkosäästöjä talon sisäisesti, ja tarkoittaa että omaan asiakastietokantaan saa yhteyden tien päällä sekä toimistossa, usein jopa mobiilisovelluksenkin kautta. 

 

➡️ Salesforcen Customer 360 -alusta täyttää yllä olevat vaatimukset. Suosittelen tutustumaan ja ottamaan rohkeasti meihin yhteyttä, jos tarvitset apua näissä asioissa!

 

Lue myös ebookimme aiheesta: PK-yritysten CRM-ratkaisut – Menestyksen avaimet 👇🏼

 

LUE LISÄÄ: 

Tekoälyteknologia säästää aikaa ja rahaa – ja soveltuu myös pienemmille yrityksille

CRM on start-upin salainen ase 💰

Uusi CRM vie Marttojen neuvot entistä sujuvammin perille – Kumppanina järjestösektorin tunteva Sofigate