Toinen brändi kukoistaa, toinen kuihtuu. Mikä niitä erottaa? Vastaus on usein yksinkertainen: se, miten brändi hyödyntää dataa. Vilkaistaanpa kristallipalloon ja katsotaan, miltä dataohjautuva mainonta näyttää tulevaisuudessa. Tässä ovat viisi kuuminta trendiä. 💥

Data muuttaa mainontaa. Vaikka luovan toteutuksen merkitys on kiistattoman tärkeä, enää ei puhuta vain kekseliäistä sloganeista, vaan dataan pohjautuvista personoiduista kokemuksista, jotka tuottavat jatkuvasti liiketoiminnallista arvoa. Nyt jos koskaan datalla on väliä: viimeistään koronapandemian aiheuttamien mullistusten jälkeen ihmiset haluavat kuluttaa vain sellaista mainontaa, joka on heille relevanttia ja merkityksellistä. 

Samaan aikaan markkinointiosastojen budjetit kiristyvät ja tehokkuusvaatimukset lisääntyvät. Mainonnan onnistumista seurataan suurennuslasilla ja asiakassuhteiden odotetaan johtavan kasvuun. Tässä ristiaallokossa data on markkinoinnille kilpailuetu. Mutta mistä tietää, mikä on pelkkää datahypeä? Mitkä kehityssuunnat ovat tulleet jäädäkseen? Minkälaisiin teknologioihin kannattaisi nyt investoida?

Seuraavat viisi trendiä antavat osviittaa siitä, mihin datalähtöisen markkinoinnin maailma on menossa ja mitä juuri nyt kannattaa tehdä, jotta pysyy mukana. 

 

LUE MYÖS ► 3 vaihetta kohti datalähtöistä markkinointia

 

TRENDI 1: Datan yhdistäminen ja yhdenmukaistaminen 🔗


Kun brändit kilpailevat keskenään tarjoamalla mitä mieleenpainuvimpia asiakaskokemuksia, kuluttajien laaturima nousee entisestään.

Mitä sitten voit tehdä pysyäksesi mukana pelikentällä?

On yhdistettävä kaikki ja kaikista mahdollista eri lähteistä saatavilla oleva data. Apuna urakassa voi hyödyntää kehittyneitä datanhallinta-alustoja, joissa pseudonyymiset tiedot viedään samaan laariin tunnistettujen tietojen kanssa.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että samalle alustalle kootaan paitsi data, joka tunnistetaan myös data, jota ei tunnisteta. Tunnistettu data tarkoittaa esimerkiksi uutiskirjeen tilaajia. Tunnistamaton data tarkoittaa esimerkiksi sellaista tietoa, mitä on saatavilla verkkosivustolla vierailleista mutta kirjautumattomista käyttäjistä.

Koska dataa on saatavilla eri lähteistä, on oleellista tuoda se kaikki yhteen järjestelmään ja sen jälkeen yhdenmukaistaa, puhdistaa ja tarvittaessa poistaa kokonaan. Olennaista on myös muistaa liittää kokonaisuuteen se data, joka on esimerkiksi myynnin tai asiakaspalvelun tuottamaa – yhtenäisen asiakaskokemuksen luominen ei ole vain markkinointiosaston asia.

Ensimmäiset askeleet:

 1. Selvitä, mihin markkinointiorganisaation ulkopuolella kerättävä asiakasdata tallennetaan. Paikanna myös kokonaan organisaation ulkopuolelta, kuten yhteistyökumppaneilta, saatava data.

 2. Kun olet luonut kokonaiskuvan kaikista datan lähteistä, yhdistä tiedot pääjärjestelmässä.

 3. Onnistuneen asiakaskokemuksen luominen vaatii, että tiedot ovat tarkkoja ja jatkuvasti ajan tasalla. Määrittele vastuuhenkilö, joka keskittyy siihen, että tietoja hallinnoidaan ja päivitetään säännöllisesti.  

   

LUE MYÖS ► Millaista dataa myynnin ja markkinoinnin tulisi kerätä?

 

TRENDI 2: Asiakaspolun hallinta 🚶🏽‍♀️


Asiakkaan käyttämät kohtaamispisteet ja kanavat lisääntyvät jatkuvasti, joten on yhä haastavampaa säilyttää asiakaspolku saumattomana. Polkua on helpompi hallita, kun kaikilla – niin markkinoinnilla, myynnillä kuin asiakaspalvelullakin – on yhtenäinen käsitys asiakkaan askeleista. Näin myös mainonta on mahdollista integroida osuvaksi osaksi asiakkaan moniulotteista polkua.

Juuri siksi asiakaspolkua on tulevaisuudessa hallittava tehokkaasti. Ja tässä kohtaa kuvaan astelee tekoäly. Se auttaa, kun asiakkaan polku on otettava haltuun samalla, kun lineaarinen malli vaihtuu monikanavaiseen asiakaskokemukseen, jossa online- ja offline-kanavat tukevat toisiaan. Käytännössä se tarkoittaa tätä: vaikka sinä näkisit verkkokaupan ja fyysiset myymälät toisistaan erillisinä, asiakas ei ajattele samoin. Asioipa asiakas sitten verkossa tai myymälässä, kokemuksen on asiakkaan näkökulmasta oltava aukoton.

Ensimmäiset askeleet:

 1. Kartoita nykyisen asiakaspolun vaiheet ja tarkastele siihen liittyviä kosketuspisteitä.

 2. Astu sitten asiakkaan saappaisiin ja käy läpi, miltä matka todellisuudessa näyttää: Miten verkkosivuilla navigointi sujuu? Mitä tapahtuu, kun asiakas on tehnyt ostoksen?

 3. Viritä sen jälkeen strategiasi niin, että kaikki asiakaspolun varrella olevat aukot tulevat tilkityiksi ja lisää tarvittaessa käsi kädessä toimivia kosketuspisteitä. 

 

LUE MYÖS ► Mitä asiakaspolut ovat ja miksi niihin kannattaa panostaa?

 

TRENDI 3: Yksilöllinen kohdentaminen  🎯


Markkinointiviestinnän reaaliaikaisesta kohdentamisesta yksilötasolle on puhuttu jo pitkään, mutta nyt näemme yritysten harppaavan aimo askelin tämän suhteen eteenpäin – kiitos teknologian huiman kehityksen.

Mutta mitä 1:1-strategia oikeastaan vaatii toimiakseen?

Ensinnäkin: se perustuu ensimmäisen osapuolen dataan.

Toisekseen: se edellyttää, että asiakkaasta on yksi ja yhtenäinen kokonaiskuva.

Käytännössä se tarkoittaa siis sitä, että kun sinulla on selkeä käsitys kuluttajan aikomuksista, mieltymyksistä ja historiasta, pystyt luomaan kampanjoita ja asiakaskokemuksia, jotka vastaavat kuluttajan tarpeita ja toiveita – reaaliaikaisesti.

Ja jälleen tarvitaan tekoälyn ja erilaisten automaatiotyökalujen apua. Kehittyneen teknologian avulla personoidut sisällöt muovautuvat dynaamisiksi ja kulkevat kitkatta eri kanavien välillä. Huomaa, että asiakkaat ovat tänä päivänä hyvin tarkkoja omasta tietosuojastaan. Siksi asiakkaalle on tuotettava aitoa arvoa – näin asiakkaan on myös helppo hyväksyä se, että hänen henkilötietojaan kerätään.

Ensimmäinen askel:

 1. Varmista, että sinulla on yksi yhtenevä näkymä asiakkaan käyttäytymisdataan. Vain näin voit ymmärtää asiakkaan tarpeet ja toiveet ja rakentaa aidosti asiakaslähtöistä viestintää. Samalla varmistat, ettet tule näyttäneeksi mainoksia heille, joita viestisi ei juuri sillä hetkellä kosketa.

   

LUE MYÖS ► Mistä koostuu hyvä asiakaskokemus? 4 tekijää asiakaslähtöisen liiketoiminnan taustalla

 

TRENDI 4: Keksitön maailma 🍪


Kun Google ilmoitti, että se luopuu kolmansien osapuolten evästeistä – eli tutummin kekseistä – nähtiin yksi jos toinenkin paniikkia lietsova otsikko. Totta puhuen kolmannen osapuolen evästepohjaisen verkkomainonnan loppu on ollut ennustettavissa jo hyvän tovin, sillä kuluttajat ovat entistä tarkempia siitä, että heidän yksityisyydensuojaansa kunnioitetaan.

Kuluttajien toiveet on kuultu: Salesforcen State of Marketing -raportista selviää, että organisaatioissa ollaan aiempaa tietoisempia siitä, että kuluttajien yksityisyyden ja toisaalta viestien personoinnin tulee olla tasapainossa.

Yleinen tietosuoja-asetus eli GDPR on konkreettinen askel kohti maailmaa, jossa henkilötietojen käsittelyä säädellään lailla. Onnistuneen tietosuojastrategian kannalta ratkaisevan tärkeää onkin yhdistää oikeanlainen viestintä oikeanlaiseen teknologiaan.

Ensimmäiset askeleet:

 1. Kerro kuluttajalle miten, miksi ja milloin keräät ja hyödynnät hänen tietojaan. Moni on valmis luovuttamaan tietoja itsestään, kunhan saa vastineeksi osuvaa ja oikeanlaista sisältöä. Luottamus on avain tietojen vaihtoon.

 2. Hyödynnä teknologiaa, jossa yksityisyydensuojaseikat on asetettu etusijalle. Panosta mukautuviin ja läpinäkyvyyden mahdollistaviin työkaluihin – maailma muuttuu jatkuvasti, joten siksikin on tärkeää investoida ketterästi adaptoituvaan teknologiaan.

   

LUE MYÖS ► GDPR ja markkinointi: mitä kuuluu kolmen vuoden jälkeen?

 

TRENDI 5: Huippuunsa viritetyt mittarit 📏


Markkinointibudjetit tiukentuvat, mutta markkinoinnin tehokkuutta on lisättävä. Mitä pitäisi tehdä?

Mitata onnistumista enemmän ja paremmin.

Moni seuraa jo asiakkaan elinkaariarvoa ja muita asiakastyytyväisyysmittareita entistä tiiviimmin. Asiakastyytyväisyyden merkitys mittarina on kasvanut. 

Jatkossa onkin entistä tärkeämpää investoida markkinointianalytiikkaan, jotta markkinoinnin kokonais ROI on helpompi näyttää toteen. Avuksi rientää tekoäly, joka muuttaa mittaamisen paitsi automaattiseksi ja reaaliaikaiseksi, auttaa markkinoijaa tulosten optimoinnissa. Kehittyneet monikanavaisesti tuloksia mittaavat työkalut helpottavat tulosten analysointia niin merkittävästi, että manuaaliset prosessit poistuvat vähitellen käytöstä.

Ensimmäiset askeleet:

 1. Analysoi nykyistä mittausprosessiasi. Mitkä ovat sen heikot kohdat? Mikä prosessissa vie eniten aikaa? Todennäköisesti huomaat, että ainakin osa prosessista on mahdollista automatisoida.

 2. Arvioi liiketoiminnalliset tavoitteet ja mieti, mitkä mittarit sopisivat niiden todentamiseen. Pohdi sitten, miten tekoäly soljahtaisi osaksi kokonaisuutta.

 

Nyt luettuasi ajatukseni dataohjautuvan mainonnan viimeisimmistä trendeistä, saatat vielä pohtia, miten tämä kaikki toimii käytännössä. Kurkkaa esimerkkimme täältä! 🍋

 

LUE MYÖS:

Tähtäimessä markkinoinnin ROI:n mittaaminen? Näin hyödynnät dataa

Myyntijohtajan kolmen askeleen ohjelma: datanoviisista analytiikkavelhoksi

Miten APIen avulla parannetaan asiakaskokemusta?