In de gezondheidszorg is veel data beschikbaar. Er is veel tijd en geld geïnvesteerd in het ontwikkelen van het elektronisch patiëntendossier, dat de gestructureerde data samenbrengt. De volgende ontwikkeling staat echter alweer voor de deur: het verzamelen en slim inzetten van ongestructureerde data. Denk hierbij aan afbeeldingen, maar ook aan sociaaleconomische gegevens en data uit wearables en het Internet of Things (IoT). 

Het combineren van bestaande en nieuwe databronnen blijkt voor veel zorginstellingen echter nog een technologische uitdaging. De Salesforce Health Cloud is ontworpen om verschillende databronnen samen te brengen. Via een API maken we connectie met deze data en zorgen we dat het wordt geïntegreerd in ons platform. Het resultaat is een 360-graden beeld van de klant, en in het geval van de Salesforce Health Cloud de patiënt.

Continue datastroom

Het verzamelen, combineren en analyseren van data met de Salesforce Health Cloud zorgt voor een grote verandering in de gezondheidszorg. Nu gaat een arts uit van een serie van datapunten. Neem bijvoorbeeld het controleren van de hartslag of het meten van de bloeddruk op een bepaald moment. Door verschillende databronnen te verbinden, kan een arts een continue stroom aan informatie over een langere periode analyseren. Zo kan hij zien of de hartslag pas een paar dagen aan de hoge kant is, of dat het probleem al langere tijd speelt. Dit levert een completer beeld op van de patiënt en zijn gezondheid. Bovendien wordt de monitoring van een ziekte gemakkelijker en kan de zorgverlener proactief hulp bieden. Nu het aantal chronische aandoeningen toeneemt en de budgetten in de zorg onder druk staan, is het belangrijk om naar innovatieve oplossingen te zoeken.

Patiënten worden cliënten

Naast de veranderingen voor de arts, is het vooral belangrijk om naar de wensen van de ‘digitale patiënt’ te kijken. We zijn tegenwoordig zo gewend om alles via onze digitale apparatuur te regelen, dat het haast gek is om een zo belangrijk thema als ‘gezondheid’ op een ouderwetse manier te benaderen. Bovendien zijn patiënten kritisch, niet alleen op de service die zij bij een aankoop ontvangen maar ook op de dienstverlening van een zorginstelling. Als het niet zint, kiezen ze snel voor een andere aanbieder. De komende jaren zullen we dan ook een omslag zien in de relaties die de verschillende partijen in de zorg onderhouden met de belangrijkste stakeholder. De patiënt verandert van een lijdend voorwerp in een actieve deelnemer aan het proces. Hij wordt een cliënt. Het klantdenken zal meer en meer postvatten. Om aantrekkelijk te blijven, zetten zorginstellingen in op oplossingen om de relatie met de klant optimaal te houden. Een eerste stap hier bij is de klant inzicht te geven in zijn eigen informatie en een tweede om de juiste content en communicatie aan te bieden. De nadruk ligt daarbij ook op ‘health’, gezondheid en het managen daarvan meer dan het genezen van iemand die al ziek is. Voorkomen is beter dan genezen. Doordat er al zoveel contact is en informatie uitgewisseld wordt voordat iemand ziek wordt, is het ook beter te spreken van cliënten in plaats van patiënten.

Zorgverlening thuis

Zorgverlening zal zich in de toekomst steeds minder binnen de muren van een zorginstelling afspelen en veel meer in de huiskamer of het kantoor van de individuele patiënt. Salesforce helpt met het verzamelen en analyseren van patiëntdata, ook als die niet in het ziekenhuis wordt verzameld. Daarna zorgen we dat zowel de zorgverleners als de patiënt toegang hebben tot deze data. Dat zorgt enerzijds voor continuïteit en verbetering van de zorg en anderzijds voor meer zelfbeheer voor de patiënt.’

Een mooi praktijkvoorbeeld van zo'n oplossing vinde we op het Philips HealthSuite digital platform in de vorm van een online community en patiënten-applicatie voor diabetici. Met de nieuwe diabetes-app kunnen patiënten belangrijke medische informatie invoeren en bewaken, zoals bloedsuikerniveau, insulinegebruik en voedingsgegevens. De patiënt voert deze gegevens zelf in. Voor coaching en ondersteuning is er direct contact met een van de zorgprofessional mogelijk via een online community. Ga je bijvoorbeeld op vakantie en duurt de vlucht een uur of zes, dan kun je vragen hoe je dit het beste kunt aanpakken.

Betere beslissingen en besparingen

De diabetes-app is veel meer dan een gegevensbestand. Met de applicatie geef je diabetici de kans om beter met hun ziekte om te gaan. Ze moeten dagelijks een veelvoud aan beslissingen nemen, die van invloed zijn op hun gezondheid. Met de app kunnen ze deze betere beslissingen nemen op basis van gecombineerde data en advies van hun zorgverleners. Ook is de kans dat er in de toekomst sprake zal zijn van een andere, aanverwante chronische aandoening kleiner. Als je bedenkt dat er wereldwijd zo’n 400 miljoen mensen zijn met een vorm van diabetes, dan kun je je wel voorstellen dat er een veelvoud van dat aantal aan zorguitgaven wordt besteed. Door de patiënt centraal te stellen en slim om te gaan met de data, maak je het de patiënt en arts gemakkelijker en zorg je bovendien voor een besparing.