Naarmate de digitale transformatie verder doorwerkt op de de manier waarop mensen communiceren, werken, zich vermaken en aankopen doen, verandert ook de ondersteunende IT-wereld. De huidige klantgestuurde economie daagt bedrijven uit verder te innoveren en de klantervaring te verbeteren. Klanten verwachten moderne, intuïtieve en mobiele technologie. Die verwachting legt de lat hoog voor IT, nu bedrijven meer en meer vragen om klantgedreven apps. 79% van de IT-teams is op dit moment bezig met het ontwikkelen van apps. Apps zowel voor klanten, partners als ook voor de eigen medewerkers.

Hoe reageren IT managers op deze grote veranderingen? Wat doen succesvolle IT teams om aan de klantvraag te kunnen blijven voldoen en zo succesvol te blijven in dit digitale tijdperk?

App-ontwikkeling is een van de vele trends die onderzocht zijn in het '2016 State of IT report', waarin de inzichten zijn samengevoegd uit gesprekken met meer dan 2200 IT-managers en CEO's, zoals ondervraagd door Salesforce Research.

- Bedrijven richten zich meer en meer op klantgerichte apps, gebruiksvriendelijker en vooral mobiel. Bijna 90% van alle nieuwe apps is Mobile First.

- Naarmate IT meer klantgericht wordt komt er behoefte aan een meer klantgerichte management functie op IT. 60% van alle bedrijkven heeft nu al een Chief Digital Officer in dienst.

- Technologie verandert snel en bedrijven moeten bijblijven. De best presterende IT teams zijn bijna vier keer zo goed in staat dergelijke trends bij te houden dan de non-performers.

- Nieuwe technologie als cloud services geven IT teams de zo benodigde tijd en armslag.

Deze infographic belicht de belangrijkste bevindingen uit het rapport: