Nu technologie meer en meer een cruciale factor is voor het succes van bedrijven en hele sectoren dankzij diezelfde technologie volledig op zijn kop worden gezet,  is het duidelijk dat de rol van de CIO en van IT sterk is veranderd. De moderne CIO moet een partner zijn voor de gehele business. Dit is een grote verandering ten opzichte van het traditionele model, waarin hij vooral verantwoordelijk was voor het onderhouden van de IT-infrastructuur en het operationeel houden ervan (keeping the lights on).  De moderne IT-functie is Agile (wendbaar, efficiënt) en focust op innovatie en niet op infrastructuur. De inzet van apps voor het snel oplossen van problemen en het creëren van geheel nieuwe kansen zijn een belangrijk onderdeel van die digitale transformatie.

Op 9 juni vond in Fort Voordorp in Groenekan een seminar plaats over deze veranderende rol van IT en de digitale transformatie van organisaties, met presentaties van onder meer Van Gansewinkel Groep en Spaces.

5 stappen om een Digital Enterprise te worden met Agile IT

Musa Yildiz, Senior Account Executive voor Salesforce App Cloud gaf in zijn inleiding aan welke vijf stappen organisaties zouden moeten zetten om een Digital Enterprise te worden met Agile IT.
“Wij geloven dat organisaties aan de hand van deze 5 stappen goed op weg zijn om een digitale onderneming te worden. Natuurlijk zijn er nog meer zaken die geregeld moeten worden - change management, governance, organisatiestructuren, vaardigheden enz.) -  Maar deze stappen brengen organisaties al een eind in de goede richting.”

1. Geef Legacy Data meer waarde met een Agility-laag
Altijd de eerste vraag: hoe kun je je eerdere investeringen behouden en nog beter laten renderen? Het antwoord ligt in integratieservices die, op basis van API’s, kunnen zorgen voor de verbinding en integratie van oud (legacy, on premise) en nieuw (cloud).

2. Stimuleer elke medewerkers om apps te bouwen en aan te passen
Nu de backoffice ontsloten is hebben we apps nodig. Veel apps. De app gap is het snelst te sluiten als zoveel mogelijk mensen helpen bij het zelf ontwerpen en maken van apps. App Cloud, met al zijn ‘ drag and drop’ functionaliteit is daarbij een sterk instrument. Ook de App Exchange, met 3000 kant en klare applicaties, kan dit proces enorm versnellen.

3. Geef je ontwikkelaars de ruimte op een modern platform
Tot voor kort kostte het veel tijd en energie om mobiele apps te bouwen en te onderhouden maar met de beschikbaarheid van de cloud is dit verleden tijd. Nagenoeg ieder bedrijfsproces kan nu door business users door middel van drag & drop omgezet worden in een app, geoptimaliseerd voor ieder apparaat en elke omgeving.

4. Iedereen leert via een mobiel, social ecosysteem
Dus nu hebben we de verbinding met de back-office, hebben we van iedereen een ontwikkelaar gemaakt en hebben we de juiste tools om het even welk type van de app te ontwikkelen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat alle medewerkers goed zijn toegerust? Door een actieve community te creëren waar via social en mobile technologie mensen heel makkelijk informatie en kennis uitwisselen en gestimuleerd worden.

5. Sneller en foutenvrij apps afleveren dankzij Agile DevOps
Met App Cloud beschikt iedereen over de juiste tools om snel en foutenvrij apps te creëren.

Van Gansewinkel Group: IT als katalysator voor de business

Van Gansewinkel is marktleider in de Benelux op het gebied van afvalmanagement en recycling en is met diverse dochterbedrijven ook actief in Duitsland, Frankrijk, Portugal en Hongarije. Het bedrijf realiseert met meer dan 4000 medewerkers een omzet van ongeveer 1 miljard euro.

“Afval Bestaat Niet: dat is onze visie én ons credo”, zo begint Frank Salens, Manager Business Process Consultancy. Wij werken aan een rendabele circulaire economie en een schone leefomgeving. Door grondstoffen terug te winnen uit afval leveren wij een concrete bijdrage aan het oplossen van het mondiale vraagstuk van grondstoffenschaarste en een belangrijke bijdrage aan het realiseren van klimaatdoelstellingen.”

“Die hele focus op efficiency en hergebruik vinden we ook terug in onze benadering van IT. We hebben onze organisatie digitaal getransformeerd en zo bestaande investeringen kunnen hergebruiken en maximaal laten renderen.”


“Onze Salesforce implementatie startte in 2009. Inmiddels hebben we 750 gebruikers van Sales Cloud en 20 gebruikers van Service Cloud, verspreid over 4 business units en 3 landen. Recent zijn we ook gestart met Marketing Cloud. Met Salesforce ondersteunen we onze Marketing, Sales, Service en Afvalspecifieke processen.”

Van Gansewinkel gebruikt Salesforce zowel op de desktop als ook mobiel. Het heeft daartoe eigen apps ontwikkeld maar maakt ook gebruik van zo’n 30 apps van de app Exchange.  Het MyVanGansewinkel web portal is eveneens verbonden met Salesforce.

IT heeft bij Van Gansewinkel te maken met twee uiteenlopende werelden; die van de legacy ERP-omgeving, en die van het Salesforce Cloud platform. Twee uiteenlopende werelden die het bedrijf toch zo goed mogelijk op elkaar wil laten aansluiten.

ERP

Salesforce

External development

Hybrid development

Dependent on supplier

Free to go

Old technology

New technology

Integration via ESB

Easy integration new/other applications

Slow development

Rapid development

High costs

Low costs

 

 

Business is belangrijkste focus
“De  connectie van die twee werelden, legacy en cloud,  is cruciaal. Onze belangrijkste focus daarbij is onze business. IT is de budgethouder voor alle IT-gerelateerde projecten maar onze interne consultants hebben allemaal een business achtergrond met een externe oriëntatie om up-to-date te blijven en een proactieve houding te hebben ten aanzien van de business.

Change Advisory Board
“We werken met een helder gedefinieerd en transparant veranderingsproces en een Change Advisory Board met daarin gebruikers uit Nederland en België, vanuit Sales zowel als Marketing, aangevuld met een Business Process Consultant. De Board komt elke 3 weken bij elkaar om doelen en voortgang te bespreken en veranderingen door te nemen.”

“Uitgangspunt daarbij is: wees transparant en laat de business zelf de prioriteiten stellen en beslissen. IT zorgt er daarbij voor dat de key-users voorzien zijn van de juiste kennis en vaardigheden (Train the Trainer) om vervolgens andere gebruikers te trainen. We vereenvoudigen vervolgens het acceptatieproces met behulp van ICT Process Consultants. Het resultaat is een snel wendbare en aanpasbare IT-organisatie waar de mix van Salesforce en AppExchange tools leidt tot een flexibel en efficiënt CRM-proces, met een hoge gebruikersadoptie en steeds betere apps.”

Spaces Apps zorgen voor efficiënte en succesvolle community

Spaces biedt ondernemers energie en inspiratie om datgene te doen waar ze het best in zijn: ondernemen. De doelgroep - flexibel werkende professionals, wordt daarbij optimaal ondersteund en gefaciliteerd met app-technologie.

De bedrijven en zzp'ers die van Spaces gebruikmaken verwachten deze hoge kwaliteit zowel offline als online. Vandaar dat Spaces sterk heeft ingezet op het Salesforce platform als basis voor een levendige community.

"We hebben bij Spaces van meet af aan (al in 2008) gekozen voor een flexibele infrastructuur”, zegt Michiel Brouwer, CFO van Spaces Holding. “Hardwarezaken worden door een beheerbedrijf afgehandeld, terwijl software en apps uitbesteed zijn aan ontwikkelaar Gen25, zelf ook huurder bij Spaces.”

Maximale flexibiliteit
"Je wilt dat klanten met behulp van ICT zo laagdrempelig mogelijk binnen komen, koffie bestellen, meeting rooms afhuren, etc. Met een zo kort mogelijke handelingstructuur moet je gebruik kunnen maken van alle diensten die wij als Spaces kunnen aanbieden."

"Spaces wilde daarvoor een portaal waar mensen kunnen inloggen, alles kunnen terugvinden en alle kosten gepresenteerd krijgen op één factuur. Vanwege de kosten en mogelijkheden werd Salesforce gekozen. Bovendien maakte de koppeling tussen PaaS-platform Heroku en de CRM-app van Salesforce dat klantinformatie eenvoudig kan worden opgeslagen, door gebruikers zelf geactualiseerd kan worden en dat op basis van deze gegevens door Spaces op maat gemaakte events kunnen worden georganiseerd.

Transparantie
“We willen ook van minuut tot minuut kunnen zien wat er in het bedrijf gebeurt en geloven in volledige transparantie. Salesforce geeft ons de benodigde inzichten op onze KPI’s en dekt voor 100% onze behoefte op het gebied van compliance en governance. We weten op elk moment wat er gebeurt en kunnen in onze facturen naar de klant op elk moment alles helder verantwoorden.”

Disruptive innovation
“Salesforce stelt ons in staat ‘disruptive’ te innoveren. We kunnen nu op een geheel nieuwe manier met onze klanten communiceren en noemen dat een ‘aanraakbare dienstverlening’ voor de klant, via alle kanalen en real-time. Zeker toen de Spaces App daarbij kwam, een app waarbij onze klanten mobiel alles kunnen doen wat ze ook met ons portal kunnen, zoals het updaten van een profiel, het reserveren van vergaderruimten, het aanvragen van diensten en producten en het versturen van feedback aan Spaces.

Spaces App
“Met de introductie van de Spaces App is de Spaces community actiever geworden. Er is meer interactie tussen de onderlinge members en members zijn beter op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Spaces. Via de App is relevante contactinformatie van de klanten van Spaces eenvoudig te vinden. De members kunnen hun persoonlijke gegevens zelf mobiel aanpassen, waardoor de Salesforce omgeving van Spaces altijd de meest actuele data bevat.”