Bijzonder succesvol jaar Salesforce in EMEA

Met meer dan 7.000 registraties wordt de World Tour in Amsterdam  één groot feest! Juist omdat wij zo geloven in samen veel voor elkaar krijgen zijn we trots op de groei die we dankzij onze klanten, partners en medewerkers hebben gerealiseerd. Het afgelopen fiscale jaar is Salesforce in EMEA maar liefst 29 procent gegroeid. Het geloof in ons platform, onze focus op de klant, en onze manier van werken werpt wereldwijd zijn vruchten af. Wij tellen deze zegeningen en delen ze tegelijkertijd. Ohana blijft het fundament van onze bedrijfscultuur en dat betekent dat wij vinden dat niemand mag achterblijven. Dat begint bij het erkennen en praktiseren van gelijkwaardigheid. Tijdens de World Tour 2017 in Amsterdam hebben we onze Chief Equality Officer Tony Prophet een hoofdrol toebedeeld, omdat we geloven in samen een betere, rechtvaardigere wereld creëren.

Werkelijke verandering van binnenuit

Al beïnvloedt technologie in toenemende mate onze levens, privé en zakelijk, digitalisering mag er nooit toe leiden dat de mens als middelpunt uit het zicht verdwijnt. Er moet continu worden gewaakt over de balans tussen technologie, werk en samenleving. Ook op plekken waar mensen minder gefortuneerd zijn, in welk opzicht dan ook. Een bijzondere uitdaging, die ons allemaal aangaat. Omdat we bij Salesforce van mening zijn dat werkelijke verandering van binnenuit komt, kijken we in de eerste plaats naar onszelf. Vandaar dat in 2016 collega Tony Prophet is aangesteld als onze allereerste Chief Equality Officer. Dat je deze functienaam hetzelfde afkort als ceo zegt genoeg over onze intenties. Geen woorden, maar daden.

 

Platform zijn voor sociale verandering

Uiteraard staat de World Tour 2017 bol van de inspirerende klantverhalen, leerzame sessies, en prachtige ontmoetingen met professionals die uiteenlopende én gemeenschappelijke ambities als goede vrienden met elkaar delen. En we lichten speciaal voor onze gasten hier en daar een tipje van de sluier op van de aanstaande innovaties van ons platform. Maar in de RAI draait het vooral om jou, en al die andere mensen. In Amsterdam draait het tevens om Terre des Hommes en gelijke rechten voor vrouwen. Juist op dat laatste punt heeft Tony binnen Salesforce al heel wat meters gemaakt. Hij waakt over onze pijlers gelijke beloning, promotie, kansen en rechten. Met als gevolg dat we in 2016 onderzoek hebben gedaan naar de mate van gelijke beloning onder onze eigen Salesforcemedewerkers. Daar kwam uit dat bij ongeveer zes procent van de collega’s een correctie nodig was, zowel onder vrouwen als onder mannen. Wij willen niet dat geslacht, seksuele geaardheid, ras, land van herkomst of religie invloed hebben op hoe we mensen behandelen. Iedereen kan op onze toewijding rekenen. Sterker nog, wij geloven in de kracht van een veelzijdige, kleurrijke werkomgeving. Salesforce wil een platform zijn voor sociale verandering.

 

 

Diversiteit geeft organisatie en bedrijfscultuur een boost

In deze nieuwe wereld, die we onder andere met technologie vormgeven, speelt vertrouwen een steeds belangrijkere rol. Vertrouwen is een kernwaarde van Salesforce en het vertrekpunt voor onze relaties met klanten, partners en medewerkers. Wij gaan ervanuit dat ieder van ons het juiste zal doen, ook als het geld kost. Het ware gezicht van een persoon of organisatie lees je af uit de manier waarop ze met minderbedeelden omgaan. Er zijn heel wat mensen wiens stem niet gehoord wordt, alleen al omdat ze geen podium hebben. Privileges zijn nu eenmaal niet gelijk over de wereld verdeeld. Juist vanuit dat gezichtspunt wil ik erop aandringen gelijkheid ook bij jouw organisatie hoog op de agenda te zetten. Wij zien dat diversiteit een boost geeft aan zowel onze onderneming als aan onze hechte bedrijfscultuur. Iedereen welkom heten en laten excelleren leidt tot meer innovatie – en meer resultaat.