Meer succes voor wie investeert in de kennis en skills van zijn medewerkers
 

Tijdens de Salesforce World Tour in Amsterdam bieden we Girlsday het podium. Dat doen we omdat we het uitstekende werk van VHTO graag ondersteunen. Maar ook omdat Nederland op het gebied van IT-onderwijs nog veel terrein heeft goed te maken. Digitalisering heeft de Industriële Revolutie 4.0 ingeluid en ons veel gemak gebracht. De technologie van nu zorgt in de meest brede zin voor sterke en snelle verbindingen en bruikbare data waarmee organisaties het hun ecosysteem veel beter naar de zin kunnen maken. De bijdrage van cloud-computing aan de economie neemt hierdoor zienderogen toe. De ‘keerzijde’ van deze grootscheepse transformatie is dat we alsmaar méér mensen nodig hebben die écht kaas hebben gegeten van technologie. Om die reden is het niet alleen noodzakelijk scholieren en studenten meer voor technische vakken te laten kiezen, ook de huidige beroepsbevolking moet meer verstand krijgen van digitale en aanverwante zaken. Deze mensen kijken daarvoor, in plaats van de overheid, hun werkgever aan. Dat is één van de uitkomsten van het onderzoek dat wij in het kader van de World Tour 2018 hebben verricht.

 

Kennis is de nieuwe competitive edge

Wat mij betreft is onderwijs de nieuwe ‘competitive edge’. En al helemaal in een kennisintensieve economie als die van Nederland. Het is de hoogste tijd de professionals van ons land (nog) meer wegwijs te maken in de digitale wereld. Ik beloof je: de beloning is meer dan de moeite waard. Nederland krijgt immers een flink stuk van de taart die door de enorme vlucht van cloud-computing wereldwijd wordt geserveerd. De totale groei hier is straks 17 procent meer dan van IT in het algemeen. Concreet komt dit neer op een toename van het aantal directe banen tussen 2016 en 2022 met bijna 10.000 – het aantal indirecte jobs zal in die periode bijna verviervoudigen. Bedrijven kijken likkebaardend uit naar de voorziene omzetgroei, die richting de 400 procent gaat. Kijken we naar onze eigen klanten, dan steken we in ons land met 5,5 procent boven die wereldwijde trend uit. De gretigheid die we op zakelijk vlak etaleren, zie ik ook graag terug in het faciliteren van doorlopend onderwijs van professionals. In de Lage Landen investeert ruim 60 procent van de beroepsbevolking graag in zichzelf door middel van opleidingen. Mits hun werkgever ze de juiste online tools in handen geeft. Bijna veertig procent van de Nederlanders is dan ook van mening dat het Nederlandse onderwijssysteem beter kan worden aangepast om jongeren voor te bereiden op toekomstige (digitale) werkzaamheden.  Hier ligt dus een enorme kans voor bedrijven, juist omdat de technologie die deze vraagstukken heeft gegenereerd ook de oplossing met zich meebrengt.
 


 

De weg naar digitaal opleiden is al geplaveid

Moeten we nu allemaal weer ‘s avond naar school, nablijven in de bedrijfskantine of op zaterdagmorgen naar een opleidingsinstituut? Gelukkig liggen die tijden (ver) achter ons. Fysieke locaties spelen in dit digitale tijdperk ook in het onderwijs een zeer bescheiden rol. Dat komt mooi uit.  Als het gaat om de motivatie voor bijscholing, geeft twee derde van de Nederlanders aan dit te willen om up-to-date te blijven.Bijkomend voordeel voor deze mensen is dat de kans overbodig te worden in hun huidige functie zo afneemt. Het aantal organisaties dat medewerkers een online leeromgeving biedt, neemt dan ook zienderogen toen. Zeker wat betreft ‘algemene’ digitale vaardigheden als CRM, interne tools en de inzet van AI; 65 procent van de Nederlandse werknemers wil hier graag meer over leren. Bij Salesforce gebruiken we al jaren ons uitdijende online leerplatform Trailhead. Voorop staat met plezier je kennis en skills vergroten. Dat is goed voor Salesforce en zijn ecosysteem én het is goed voor de loopbaan van iedere Trailhead-student. Op ons leerplatform valt steeds meer op allerlei manieren te leren, terwijl het aantal deelnemers van buiten onze eigen organisaties spectaculair groeit. Dat heeft veel – zo niet, alles – te maken met myTrailhead. Simpelweg komt myTrailhead erop neer dat ook jouw organisatie in Trailhead haar eigen leeromgeving kan inrichten. Compleet met cursusmateriaal, eigen huisstijl, groepsforums, gezamenlijk leertrajecten, beloningssystemen, noem maar op. Wat ik zo mooi vind aan digitalisering, is dat het de weg voor de uitdagingen die op ons afkomen al heeft geplaveid. Leren, bijscholen, op cursus gaan of hoe het ook wilt noemen, is net zo laagdrempelig geworden als innovatie in het algemeen.
 

 

Waarom een leven lang leren zo zinvol is

In het begin van mijn blog noemde ik al VHTO, dat meisjes en jongeren uit kwetsbaardere groepen op unieke wijze met techniek en ICT laat kennismaken. Deze organisatie richt zich op de ‘jongere jongere’. Studenten, vooral zij die andere richtingen volgen dan technische, hebben echter ook onze hulp nodig. De universiteiten tonen op dit punt initiatief en daarover is ruim 72 procent van de respondenten van onze research positief. Tel daarbij op dat meer dan de helft de onderwijsinspanningen van IT-bedrijven zoals het onze weet te waarderen (51 procent). ‘Maar wat doet de overheid dan?’, hoor ik meer dan eens. Onze overheid onderkent de noodzaak van professionals die moeiteloos mee kunnen komen in onze steeds digitalere wereld. Vandaar de campagne ‘Een leven lang leren’, die Nederlanders aanmoedigt zich op professioneel vlak te blijven ontwikkelen. Inclusief hun digitale vaardigheden. Dat is hard nodig, zo blijkt uit het onderzoek van Salesforce. Bijna 20 procent van onze landgenoten zegt meer digitale vaardigheden nodig te hebben om zijn of haar functie op dit moment goed uit te voeren. Een derde van onze Zuiderburen voelt dit ook zo. Bovendien ziet bijna 70 procent van de Nederlandse respondenten over vijf jaar donkere wolken boven zijn job hangen. De reden: onvoldoende digitale vaardigheden om hun huidige functie ook dan goed te kunnen vervullen. Het leeuwendeel van hen wil dan ook worden bijgeschoold. Gemotiveerde mensen, een mega-gebruiksvriendelijke leeromgeving, torenhoge omzetverwachtingen… wat mij betreft meer dan genoeg om direct in actie te komen en je concurrentie met kennis te verslaan! En je medewerkers ermee te binden.