Voor ons is vertrouwen één van onze kernwaarden. Er zijn weinig sectoren waarin we die kernwaarde zo terugzien als in de zorgsector; de relatie tussen patiënt en zorgverlener berust in grote mate op het kunnen vertrouwen op elkaar. Omdat we hieraan graag willen bijdragen in deze belangrijke sector, hebben we het manifest ‘Samen Vooruit’ van VNO-NCW en MKB-Nederland ondertekend.

 

Samen vooruit: een ambitie voor gegevensuitwisseling in de zorg’ is een manifest dat is opgesteld door belangrijke spelers binnen de Nederlandse gezondheidszorg. In maart 2019 werd het manifest aangeboden aan minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport en het is inmiddels ondertekend door 40 instellingen en organisaties. Het doel van het manifest is het versnellen van een veilige, gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens, die ook nog eens eenduidig te begrijpen zijn.

 


 

Hoog aanzien, weinig aansluiting

Hoewel het Nederlandse zorgstelsel wereldwijd in hoog aanzien staat, worstelen organisaties en dus zorgpersoneel nog altijd enorm met data-uitwisseling tussen systemen. Zo is er niet genoeg aansluiting tussen landelijke en regionale infrastructuren, vindt het delen van gegevens soms op een onveilige manier plaats en worden standaarden verschillend of niet geïmplementeerd.

Om de patiënt in de zorg centraal te stellen, is het belangrijk dat alle gegevens beschikbaar zijn voor verschillende partijen (denk aan de huisarts, de spoedeisende hulp en de specialist in het ziekenhuis) en dat die veilig en snel kunnen worden uitgewisseld.

Makkelijke en veilige uitwisseling zal in de toekomst alleen nog maar belangrijker worden. De zorg verandert immers en wordt steeds vaker dichterbij huis gegeven: denk aan thuis of een huisartsenpost. Dit heeft voordelen voor een patiënt (hij of zij hoeft minder vaak naar het ziekenhuis) en de zorg zelf wordt minder belast (het aantal ziekenhuisopnames kan worden gereduceerd).  

 

 

Verkeerde diagnose

Zonder die snelle en veilige uitwisseling, kunnen verkeerde diagnoses worden gesteld op basis van foutieve gegevens, is er meer administratieve ballast voor zorgverleners en krijgen we te maken met stijgende zorgkosten.

Eerder zei minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport dat het daarom essentieel is dat alle betrokkenen samenwerken: “Het is mooi om te zien dat het bedrijfsleven, patiënten, zorgverzekeraars en de zorgverleners de handen ineenslaan om digitale gegevensuitwisseling in de zorg te bevorderen. Het is belangrijk dat we iedereen meekrijgen en dat dus ook alle ICT-leveranciers zich aansluiten.”

Wat beloven we?

Door het manifest te ondertekenen, beloven we 3 dingen:

  1. We gaan (mee)werken aan (ICT-) systemen die open zijn en aan bepaalde standaarden voldoen.
  2. Daarnaast zullen we meewerken en bijdragen aan landelijke open infrastructuren die toegankelijk zijn voor alle partijen in de zorg en in de consumentenmarkt rondom zorg en gezondheid.
  3. Tot slot zoeken we bij veilige identificatie aansluiting bij bestaande best practices die binnen de kaders van de huidige wetgeving en inzichten van toezichthouders vallen.

     


Waarom ondertekenen we het manifest?

We tekenen het manifest omdat we geloven dat het de gezondheidszorg uiteindelijk beter maakt. Daarvoor is het essentieel dat digitale technologie optimaal kan worden ingezet. Uit ons onderzoek blijkt dat de meest succesvolle healthcare bedrijven degenen zijn die de technologie het snelst gaan omarmen.

Daarnaast zeggen patiënten, zo staat in ons State of the Connected Patient rapport, dat ze nieuwe communicatiemiddelen steeds vaker gaan omarmen en het steeds normaler vinden om updates over hun gezondheid te krijgen via email, sms of app op hun mobiele telefoon. Dat komt goed uit, want het kabinet heeft eerder laten weten te willen werken aan de positie van Nederland als digitale koploper van de EU.  

Om dit voor elkaar te krijgen, is het belangrijk dat het bedrijfsleven en de zorgsector de handen ineenslaan. “Wij zijn heel blij dat een vooraanstaand en internationaal opererend bedrijf zoals Salesforce zich volledig committeert aan de drie hoofdprincipes uit “Samen vooruit” die een veiliger en makkelijker data-uitwisseling in de zorg faciliteren”, zegt Anthony Stigter, secretaris gezondheidszorg VNO-NCW/MKB-Nederland. “Het grotere doel is dat artsen en verpleegkundigen in hun dagelijkse werk makkelijker beschikken over de medische gegevens die zij nodig hebben om hun belangrijke werk met plezier te kunnen doen.”

 

 

Hoe Salesforce helpt

Om het voor medewerkers in de zorgsector makkelijker te maken om data te gebruiken en in te zetten, hebben we Salesforce Health Cloud: een platform dat patiëntgegevens, apparaten zoals glucose monitoren, processen, services en patiënt gesprekken met elkaar verbindt. We zorgen ervoor dat iedereen hetzelfde ziet: de arts(en), de zorgmanagers en zelfs de patiënten.

De data die je onder andere uit ons platform kunt halen, biedt veel kansen; door middel van data kun je behandelingen analyseren en innovatie stimuleren. Daarnaast kan technologie klantrelaties- en behandelingen verbeteren. Denk hierbij aan slimme horloges, teleconsulting, het 3D-printen van de kroon voor je gebit en het gebruik van Artificial Intelligence bij onderzoek.

 


Alles veilig

Uiteraard moet deze gegevensuitwisseling veilig gebeuren; sommige organisaties twijfelen over het gebruik van technologische innovaties vanwege de naleving van wet- en regelgeving en bezorgdheid over cybersecurity.

Salesforce Health Cloud biedt zorgbedrijven robuuste beveiligingsfuncties voor hun patiëntenplatform. Bovendien kunnen bedrijven in de gezondheidszorg hun gevoelige apps en gegevens beveiligen met gedetailleerde controles, waaronder tweefactorauthenticatie. Zo zorgen we er samen met onze klanten voor dat data-uitwisseling  veilig gebeurt.

De ondertekening van het manifest is een bevestiging van onze sterke toewijding aan het bijdragen aan de modernisering van de gezondheidszorg en om patiënten en de hele zorgsector beter van dienst te zijn. Ervoor zorgen dat zowel patiënt als zorgverlener het vertrouwen heeft in goede handen te zijn is voor ons het belangrijkste doel.

Meer weten over onze Health Cloud? Je kunt hier de Trail volgen waarin we je vertellen over de Basics.