Waarom een militaire strategie ook werkt voor je besluitvormingsproces, plus andere inzichten.

In haar bestseller 'The Creator’s Code: The Six Essential Skills of Extraordinary Entrepreneurs' uit 2016 legt Amy Wilkinson uit waarom sommige ondernemers wel slagen en zo veel anderen niet. In het huidige klimaat geeft dat soort informatie je een voorsprong. De vaardigheden die Wilkinson in haar boek benoemt, vormen een blauwdruk voor managers die moeten omgaan met de onzekerheden van de coronacrisis. Zeker nu bedrijven alweer een volgende uitdaging te wachten staat: het aanpassen aan het 'nieuwe normaal' naarmate kantoren, winkels en fabrieken weer opengaan.

Amy Wilkinson is CEO en oprichter van Ingenuity, een bedrijf dat zich bezighoudt met innovaties. Daarnaast doceert ze aan de Stanford Graduate School of Business. Voor het onderzoek voor haar boek stelde ze de grootste dataset van de VS samen over oprichters van grote firma's. Haar conclusie: er is veel dat gevestigde bedrijven kunnen leren van kleine ondernemers.

"Ondernemers navigeren constant door onstuimig vaarwater", zegt ze. "De beste ontwikkelen vaardigheden om daarmee om te gaan. Sommige grote organisaties hebben zich van het ene op het andere moment moeten aanpassen aan de huidige situatie. Ze hebben dus al laten zien dat ze met een crisis kunnen omgaan. Nu kunnen ze echter nog veel leren van ondernemers."

Wat dan zoals?

 

1. Zoek een opening

Dit houdt in dat je kansen ziet en benut die anderen laten liggen. Dit kan op drie manieren: 

Wees een hergebruiker. Neem bestaande ideeën of oplossingen en pas ze op een andere plek toe. Veel grote en kleine bedrijven doen dit al om te kunnen voorzien in specifieke behoeften tijdens deze pandemie. Cosmeticabedrijven Estée Lauder en L'Oréal maken nu bijvoorbeeld desinfecterende handgel, terwijl kledingfabrikanten Hanes en Jockey maskers, jassen en beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel produceren. 

Wees een architect. Zoek een nog niet vervulde behoefte en bedenk een originele oplossing. Sommige grote bedrijven doen dit al. Zo werken Apple en Google samen aan technologie voor contactonderzoek.

Wees een integrator. Combineer ogenschijnlijk totaal verschillende concepten om zo nieuwe oplossingen te creëren. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan luxe SUV's, of in deze tijd, thuiskantooroplossingen.

 

2. Richt je op de toekomst

Echte ondernemers laten zich niet afleiden en gaan ook in een snel veranderende omgeving recht op hun doel af. "Je kunt beter een lijst maken met dingen die je niet moet doen dan met dingen die je wel moet doen", legt Wilkinson uit. De eerstgenoemde lijst is misschien zelfs de belangrijkste lijst die je moet maken. Door te besluiten wat je niet gaat doen, stel je je prioriteiten vast en kun je je richten op wat er echt moet gebeuren. Dit is vooral belangrijk in tijden van crisis. Zo kunnen beoordelingsgesprekken wel even worden uitgesteld om ruimte te maken voor noodplannen. 

"Grote bedrijven vinden dit vaak erg moeilijk", vertelt Wilkinson. "Het maakt niet uit wat je de afgelopen jaren hebt gedaan en tot succes heeft geleid. Je moet je richten op wat er nu moet gebeuren en niet achteromkijken. Grote bedrijven moeten tot op zekere hoogte hun geschiedenis vergeten, zodat ze de toekomst vorm kunnen geven." 

Kleinere bedrijven hebben natuurlijk het voordeel dat ze alleen maar vooruit hoeven te kijken, omdat het verleden minder bepalend is.

 

3. Gebruik een militaire strategie

Veel ondernemers gebruiken een militaire strategie voor hun besluitvorming. Met de zogenaamde OODA-loop kun je op snel en flexibel tot beslissingen komen.

OODA staat voor Observe-Orient-Decide-Act (observeren, oriënteren, besluiten, handelen) en werkt als volgt:

  • Observe: kijk wat er gebeurt – hoe gebruiken klanten je product of dienst? 

  • Orient: bepaal je strategie op basis van je observaties.

  • Decide: besluit hoe je je product of dienst wilt verbeteren. 

  • Act: handel snel en implementeer wat je hebt geleerd en besloten. 

 

4. Faal met beleid

Falen met beleid is iets anders dan snel falen. “Het betekent dat je een faalratio moet vaststellen", zegt Wilkinson. Als je bijvoorbeeld tien dingen probeert, kun je een faalratio van drie instellen. "Traditionele bedrijven vermijden elk risico en streven naar perfectie. Maar als je faalratio nul is – en dus alles wat je probeert, zeker werkt – doe je nooit iets nieuws." Met het bepalen van je faalratio ben je er nog niet, waarschuwt Wilkinson. Als experimenten mislukken, moeten bedrijven de lering die ze eruit trekken zo snel mogelijk implementeren in hun overige activiteiten. 

"Falen doet even pijn, maar we leren er wel van", legt ze uit. "Bovendien is niet elke manier van falen even erg. Hoe dan ook moet je vermijden dat je steeds op dezelfde manier de mist in gaat omdat je niet leert van je fouten." 

 

5. Leer van anderen in je netwerk

Om complexe problemen op te lossen, gebruiken ondernemers de inzichten van verschillende mensen en laten ze zich inspireren door elkaars ideeën. Veel succesvolle ondernemers maken gebruik van 'flashteams', zoals Wilkinson ze noemt. Dit zijn groepen mensen uit de hele organisatie die ad hoc samenkomen om een specifiek probleem op te lossen. "Het samenbrengen van mensen met uiteenlopende vaardigheden uit het hele bedrijf is een krachtige, effectieve en zeer gerichte manier om problemen op te lossen." 

In de huidige context kunnen grote bedrijven meerdere van deze teams oprichten om de verstoring van de reguliere bedrijfsvoering aan te pakken.

 

6. Geef kleine geschenken 

Ondernemers kunnen het goede voorbeeld geven door anderen te helpen, bijvoorbeeld door informatie te delen, te helpen bij het voltooien van een opdracht of door opportunities aan te bieden aan collega's. Volgens Wilkinson communiceren ondernemers vaak transparanter met hun medewerkers dan managers in grotere bedrijven. Veel communiceren biedt houvast en vermindert de angst in tijden van crisis. "Je weet niet wat er over enkele maanden gaat gebeuren, maar je kunt je mensen wel vertellen wat je nu weet en wat de gevolgen voor hen zijn." Het is volgens haar belangrijk om aan te geven waar je invloed op hebt, zelfs al is het maar 48 uur van tevoren.

Net als ondernemers moeten ook de hogere managers van grote bedrijven regelmatig communiceren met (en vooral ook luisteren naar) klanten, zeker in tijden van crisis. "Je hebt meer succes als je leert van je klantennetwerk."

Door de coronacrisis moeten bedrijven alles opnieuw bedenken, aanpakken en ontwikkelen. De meest succesvolle ondernemers zijn al gewend aan die manier van werken. 

Onze serie Leading Through Change biedt tal van innovatieve inzichten, tips en informatiebronnen voor ondernemers die in tijden van crisis het hoofd boven water moeten zien te houden.