Nonprofits zijn in deze crisistijden harder nodig dan ooit. De coronapandemie heeft ongekende gevolgen en nonprofits moeten een ommezwaai maken om problemen met fondsenwerving het hoofd te bieden, programma's anders gaan aanbieden en nieuwe manieren bedenken om donateurs te betrekken en optimaal te kunnen functioneren in de toekomst.

Wij willen hen daarbij helpen met de nieuwe innovaties en verbeteringen in de zomer 2020-release van Salesforce.org Nonprofit Cloud, die nonprofits helpen zich aan te passen aan het nieuwe normaal.

Nu mensen niet meer zomaar bij elkaar kunnen komen, nemen ze steeds vaker de toevlucht tot digitale kanalen – een flinke uitdaging voor nonprofits, waarop nu vaker dan ooit een beroep wordt gedaan. Alle veranderingen brengen zowel uitdagingen als kansen met zich mee op het gebied van fondsenwerving, het aanbieden van programma's en het beheer van toeslagen. Juist nu is het noodzakelijk om digitaal te gaan werken. Als we niet fysiek bij elkaar kunnen komen, is technologie de sleutel tot effectieve communicatie en een efficiëntere en snellere manier van werken, zodat je met je bestaande resources meer kunt bereiken.

 

Creëer donateurgerichte ervaringen met onze oplossingen voor fondsenwerving

De nieuwe mogelijkheden voor fondsenwerving van Nonprofit Cloud helpen nonprofits meer fondsen te werven en op een productieve manier gebruik te maken van betrouwbare data over donateurs.

  • Het Nonprofit Success Pack (NPSP) biedt nieuwe, gratis verbeteringen zoals Gift Entry en Recurring Donations. Met Gift Entry kunnen medewerkers giften op een nauwkeurige, snelle en flexibele manier per stuk of in batches invoeren in Salesforce. Zo zijn ze minder tijd kwijt aan het invoeren van giften, maken ze minder invoerfouten en kunnen ze erop vertrouwen dat complexe giften juist worden toegewezen. Recurring Donations biedt nonprofits een efficiëntere manier om periodieke giften te beheren en helpt hen betere omzetvoorspellingen te doen.

  • Accounting Subledger is een nieuw product dat fondsenwerving en financieel beheer samenbrengt. Het zorgt voor consistente omzet-, betalings- en boekhouddata in de diverse fondsenwervings- en financiële systemen. Bovendien zijn er aanpasbare templates voor meer dan twintig veelgebruikte boekhoudsystemen, zoals Quickbooks, FinancialForce, Sage Intacct, NetSuite, Financial Edge, Exact en meer.

Ga naar de Salesforce AppExchange voor services voor betalingen in verschillende valuta en online fondsenwervingstools. Hier vind je meer informatie over onze fondsenwervingsoplossing die specifiek is bedoeld voor EMEA.

 

Vind medestanders en zorg dat ze dat een leven lang blijven

In het nieuwe normaal spelen veel zaken zich nog uitsluitend online af. Marketingteams moeten dus nadenken over hoe ze in de digitale wereld donateurs op een persoonlijke manier kunnen benaderen en interacties kunnen volgen. Ons pakket marketing- en betrokkenheidsproducten helpt organisaties meer over hun achterban te weten te komen, persoonlijke interactie te bieden, betrokkenheid gedurende het hele traject te realiseren en de impact te analyseren. Meer informatie.

 

Blijf essentiële programma's aanbieden met nieuwe oplossingen voor programmabeheer

Twee nieuwe programmabeheerinnovaties in Nonprofit Cloud helpen medewerkers zelfs in coronatijd waardevolle ondersteuning te bieden.

  • Nonprofit Cloud Case Management helpt nonprofits hun cliënten persoonlijke ondersteuning te bieden met behulp van een platform waarmee ze services, caseplannen, notities, incidenten, evaluaties en resultaten kunnen volgen. Doordat alle belangrijke informatie beschikbaar is in één systeem, kunnen serviceverleners grote aantallen cliënten beheren en beter samenwerken. De nieuwe functies Case Management Client Intake en Client Referrals verminderen de tijd en het aantal stappen die nodig zijn om een cliënt op te nemen in een programma, hieraan services te leveren of de cliënt naar een andere organisatie door te verwijzen.

  • De Program Management Module is aanvullende functionaliteit voor programmabeheer die we aan NPSP hebben toegevoegd en die nonprofits een standaardframework biedt voor het organiseren en beheren van hun programmadata in Salesforce, ongeacht het type of de complexiteit ervan. De module verandert de manier waarop nonprofits elk type programma, service of cliënt kunnen volgen dat van papier en spreadsheets naar een technologieplatform wordt overgezet. Zo krijgen ze een beter beeld van het volledige aanbod en hoe cliënten en begunstigden gebruikmaken van de services die ze nodig hebben.

     

 

"We vinden het fantastisch dat we aan de pilot mogen deelnemen en een kleine bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van een product dat zo'n grote impact zal hebben op de manier waarop nonprofits zoals wij werken", zegt Russell Cable, Data Systems Manager, Thomas Pocklington Trust. "We waren al op zoek naar een oplossing zoals deze en beter dan dit wordt het niet. We kunnen hiermee cases met een gemiddelde tot lange looptijd efficiënter beheren en dat maakt een enorm verschil voor onze organisatie. Daarnaast verlaagt deze oplossing de administratieve last van onze medewerkers, zodat zij zich kunnen richten op belangrijkere zaken, zoals het ondersteunen van de gebruikers van onze service."

 

Vereenvoudig donatieprogramma's en bied ze versneld aan met onze nieuwe oplossing voor toeslagenbeheer

De rol van nonprofits verandert en technologie verbetert de manier waarop ze hun donatieprogramma's kunnen volgen, beheren en aanbieden.

  • De Outbound Funds Module zorgt ervoor dat organisaties minder tijd kwijt zijn aan routinetaken en meer tijd kunnen besteden aan hun filantropische missie.

  • De Grantee Portal Template maakt het voor begunstigden eenvoudiger om toeslagen en financiële bijdragen te vinden en aan te vragen, de status van een aanvraag te bekijken en voortgangsrapporten in te dienen.

 

 

We doen het samen

Onze nonprofitcommunity heeft ons geholpen de oplossingen te ontwikkelen die het hardst nodig waren nu de manier van werken verandert, de financiële ondersteuning afneemt en medewerkers gewend raken aan services op afstand en uitgestelde of vertraagde programma's en evenementen weer oppakken. We zijn er dankbaar voor dat we een bijdrage mochten leveren aan het ontwikkelen en aanbieden van deze nieuwe oplossingen.

Bekijk onze Nonprofit Cloud-demo om meer te weten te komen over Nonprofit Cloud.