Doordat de wereld constant verandert, is vertrouwen op oude kennis geen optie meer. En door de ontwrichtende werking van corona is het aanleren van nieuwe kennis in een live-setting haast onmogelijk geworden. Deze twee ontwikkelingen komen samen in een krachtige impuls voor online opleiden. 

Online opleiden is niet nieuw. Steeds meer bedrijven en organisaties zien in hoe comfortabel het voor medewerkers is om in hun eigen tijd en op hun zelfgekozen plek hun kennis aan te vullen. Geef ze daarbij een mobiele ervaring en leren kan net zo laagdrempelig worden als het gebruik van andere dagelijkse social platforms. Door de pandemie is deze trend in een stroomversnelling geraakt. Immers, fysiek bij elkaar komen is in een tijd van social distancing en lockdowns sterk teruggedraaid. En hoewel dat dit tot nu toe de blauwdruk voor trainen en opleiden is geweest, staan bedrijven staan zeker niet stil.

 

Een online leerervaring kan inspireren en impact creëren op de productiviteit van je medewerkers 

Maar een alternatief hebben is één ding. Als dat alternatief zo’n belangrijke plek gaat innemen in het leerlandschap, wil je daar ook de hoogste eisen aan verbinden. Hoe vaak gebeurt het niet dat een online opleiding of cursus toch niet helemaal aansluit op de behoefte van de deelnemer, tamelijk saai wordt uitgedragen en daardoor minder aandachtig wordt gevolgd? Dat is zonde. Het leereffect blijft dan suboptimaal. 

Salesforce heeft myTrailhead. Het voordeel van dit e-learning platform is dat het is ingebed in ons totale aanbod aan CRM-oplossingen. Salesforce is groot geworden in het samenvoegen van informatie over klanten, zodat een 360 graden klantbeeld ontstaat. Dat bevordert niet alleen een gepersonaliseerde marketing- en salesaanpak, het genereert ook de informatie waarmee medewerkers gericht getraind kunnen worden. 

Stel dat je vanuit je CRM ziet dat klachten van klanten rond een bepaald product of dienst lang open blijven staan en veel bemiddeling vereisen, dan zou daaromheen een cursus klachtafhandeling gebouwd kunnen worden. Die directe verbinding tussen probleem en oplossing maakt een training relevant, en daardoor per definitie interessant. Het haakt duidelijk aan op de beroepspraktijk.

 

Wij willen de relevantie van leren verhogen rondom kritieke bedrijfsprocessen 

Uiteindelijk zijn onze klanten op zoek naar het verbeteren van hun klantcontact en het opleiden van hun medewerkers is daarbij cruciaal, of het nu gaat om customer service agents of sales representatives. Belangrijk is dat je je realiseert wie relaties met eindklanten onderhoudt en dat je hen op juiste moment uitrust met de juiste bagage. 

Neem contact centers, dynamische communities waar alles draait om snelheid en zorgvuldigheid. Managers hebben continu te maken met instroom van nieuwe medewerkers en moeten snel kunnen reageren op (seizoen)spieken. Een sprekend voorbeeld is de stortvloed aan klantafhandelingen bij postorderbedrijven ten tijde van de lockdowns. De vraag is dan: hoe krijg je nieuwe instroom zo snel mogelijk effectief en productief? myTrailhead is als SAAS-oplossing flexibel en schaalbaar en kan makkelijk meebewegen met dit soort (personele) ontwikkelingen.

 

Met data kun je het effect van online opleidingsprikkels meten en deze prikkels ook bijstellen 

De waarde van sales representatives schuilt in hun vermogen om ‘de deal te sluiten’. Onze online leerprogramma’s bevatten tal van aanknopingspunten om de salesproductiviteit te verhogen, maar hoe weet je dat zulke interventies succesvol zijn? Daar komt de reikwijdte van Salesforce weer om de hoek kijken. De CRM-statistieken wijzen dat uit. Je hebt in principe één uniform dashboard met informatie over service, sales en marketing. Op basis van die data kun je het effect van de online opleidingsprikkels meten en deze prikkels desgewenst ook bijstellen. 

Het onderstreept nogmaals het karakter van trainen met Salesforce: het spitst zich toe op de taken die medewerkers moeten uitvoeren en plaatst die ook in een leerproces. Waar staat iemand in zijn of haar ontwikkeling, welke handvatten moet hij of zij nog aangereikt krijgen? Zo begeleiden we hem of haar stapsgewijze in het onder de knie krijgen van kritieke activiteiten.

 

Door spelend leren beklijft de kennis beter; fun werkt 

En de content die daarbij hoort hoeft niet ‘saai’ te zijn. Ons e-learning platform maakt gebruik van gamification. Wij brengen spelelementen (zoals een quiz) in onze leeraanbod en dagen deelnemers uit met leuke en laagdrempelige beloningssystematieken. myTrailhead heeft uitgebreide leerpakketten voor tal van doelgroepen, maar bedrijven kunnen zelf eenvoudig programma’s op maat (laten) maken met behulp van een content publisher. 

Leren met elkaar in een fysieke omgeving is in sommige opzichten nog onmisbaar, zeker waar het praktijkonderwijs betreft. Maar als de coronacrisis ons iets heeft geleerd is het dat met elkaar in een klas zitten om het zendgedrag van een opleider over ons heen te laten komen op een betere en efficiëntere manier opgelost kan worden. Online opleidingsprogramma’s bewijzen hun nut, vooral als zij gestuurd worden door data, waarmee de inhoud aangescherpt kan worden en het leereffect vergroot wordt. Zo breng je digitaal opleiden naar een nieuw niveau en worden ook de live onderdelen die je er aan zou willen toevoegen een stuk waardevoller. 

 

Ontdek het zelf!

Salesforce organiseerde recent twee webinars waarin leerplatform myTrailhead centraal staat.
Het eerste webinar voor sales representatives kan je hier terugkijken.

Het tweede webinar is voor customer service agents en kan je hier terugkijken.

Benieuwd wat Trailhead voor jou kan betekenen? Hier vind je alle trails voor zowel beginners, intermediate of advanced levels.