Skip to Content

Vijf manieren om een innovatiecultuur te cultiveren

Vijf manieren om een innovatiecultuur te cultiveren

Wanneer je de verantwoordelijkheid bij alle medewerkers legt, leergierigheid beloont, samenwerken stimuleert, goede netwerken aanlegt, doelen stelt en je successen meet, heb je binnen no time een innovatiecultuur gecultiveerd.

Een van de grootste uitdagingen waar veel organisaties mee te maken hebben is het effectief promoten en managen van innovatie. Tijdens mijn werk voor en met verschillende technologische en financiële dienstverleners is mij één ding heel duidelijk geworden: innovatie gebeurt niet zomaar. Organisaties die doorlopend innoveren, doen dat door hun innovatieprocessen strak te monitoren. In mijn optiek zijn de volgende vijf stappen dan ook essentieel om een innovatieve omgeving te creëren:

Jouw gids voor klantgerichte technologie

Een klantspecifiek technologieplan opzetten, van visie tot integratie en adoptie.

Innovatie is een ieders verantwoordelijkheid

Ben je een leider of een volger? De meeste mensen binnen een organisatie zien zichzelf niet als innovators. Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij managers hun werknemers expliciet verbieden om nieuwe dingen te bedenken, omdat ze bang zijn dat dat tegen ze zal gaan werken.

Wat echt innovatieve organisaties met elkaar gemeen hebben is het feit dat zij innovatie niet alleen toevertrouwen aan een klein groepje op de Research & Development afdeling, maar een bedrijfscultuur creëren waarbij deze taak juist bij iedereen ligt. Innovatie gebeurt niet (alleen) in laboratoria en gaat verder dan productontwikkeling. Innovatie gebeurt elke dag, overal en behelst zaken als nieuwe processen, businessmodellen, diensten, partners, het dagelijks reilen en zeilen en filantropie.

Iedereen binnen de organisatie bij het innovatieproces betrekken leidt niet alleen tot een beter aanbod van producten en/of diensten, maar ook tot hogere klanttevredenheid, een gepersonaliseerde customer experience, tevreden werknemers, nieuwe partnerships en meer omzet. Door iedereen bij het proces te betrekken, komen er ideeën bovendrijven waar traditionele innovatie-afdelingen nooit op gekomen zouden zijn.

Leg de bouwstenen voor innovatie en leergierigheid

Je kan niet innoveren zonder te leren. Leerprocessen zijn een cruciaal onderdeel van innovatie en er zijn verschillende stappen die gezet moeten worden alvorens uw organisatie aan de nieuwe reis kan beginnen. In de vorige paragraaf heb ik besproken dat mijns inziens iedereen binnen een organisatie verantwoordelijk is voor innovatie, maar om ervoor te zorgen dat iedereen die verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk voelt, moeten we een veilige en warme werkomgeving creëren waarin werknemers zich ook geroepen voelen om een actieve bijdrage te leveren. Je werknemers zullen geen initiatief tonen als jij geen “lerende omgeving” creëert waarin ze vrij kunnen spreken zonder dat daar zware consequenties aan verbonden zijn.

Bovendien is het van groot belang dat organisaties die hun innovatiecultuur willen aanpassen de bedrijfscultuur, de houding van leidinggevenden, de structuur en het HR-beleid zo inrichten en (her)formuleren dat leergierig en innovatief gedrag beloond wordt. Wanneer je dat doet zul je een significante verbetering kunnen constateren in je innovatieproces en de bijdrage die je werknemers daaraan leveren.

Samenwerken en ontdekken

Techniek alleen is niet genoeg om je bedrijf naar de volgende fase van de transformatie te leiden. De sleutel tot succes is samenwerking. Samenwerking en het openstaan voor nieuwe denk- en werkwijzen verhoogt de mate van participatie en motivatie. Het brengt mensen samen en creëert een experimentele omgeving waar makkelijk consensus bereikt kan worden en waar innovatie hoogtij viert.

Samenwerking anno 2022 stopt natuurlijk niet bij de interne stakeholders. De meest succesvolle organisaties werken heel goed samen met partners, klanten, resellers en andere (externe) partijen. En hoewel techniek alleen dus niet genoeg is om succesvol te innoveren, ben ik ervan overtuigd dat bedrijven die kunstmatige intelligentie en machine learning inzetten om mens en machine samen te laten werken de toekomst hebben.

Betere netwerken betekenen betere samenwerking

Hoe koppel je de verschillende onderdelen van je bedrijf aan elkaar? Is er een platform waarop je medewerkers makkelijk samen kunnen werken? Om op hetzelfde niveau als hun partners, concurrenten en klanten te blijven opereren is het voor bedrijven van belang om te innoveren en zich te blijven ontwikkelen.

Voor veel bedrijven betekent het bouwen en onderhouden van interne netwerken, het verhuizen van medewerkers; naar een nieuwe functie, een nieuwe locatie of zelfs naar een ander land. En hoewel dit gunstig is voor de werknemers – de werkgevers investeren tenslotte in de carrière van deze werknemers en hu persoonlijke groei – is deze aanpak niet echt schaalbaar. Als alternatief zouden werkgevers kunnen kijken naar technologie die het werknemers toestaat makkelijker samen te werken en productiever te zijn. Wij gebruiken zelf Slack en zijn daar zeer tevreden over.

Met het juiste platform, zul je een ‘organische’ toename van verschillende netwerken, gecentreerd rond specifieke interesses of vakgebieden, als paddestoelen uit de grond zien schieten. Netwerken zijn de ruggengraat van succesvolle samenwerkingen die op hun beurt weer zorgen voor een open bedrijfscultuur waar innovatie kan floreren.

Stel doelen en meet je vooruitgang

Hoe meet je, nu je een innovatiecultuur hebt gecreëerd waar iedereen aan mee doet, je successen? Innovatie meten is natuurlijk altijd lastig, het is niet zo eenvoudig als bijvoorbeeld het meten van omzetgroei of ROI.

Probeer altijd het beoogde resultaat van je organisatie voor ogen te houden en de verschillende fases waarin innovatie plaatsvindt (ideatie, evaluatie, selectie, reïteratie, ontwikkeling, implementatie). Met dat in het achterhoofd kunnen we het aantal ideeën gaan meten, de kwaliteit daarvan, hoeveel van die ideeën we hebben geïmplementeerd en uiteindelijk wat daar het resultaat van was. Uiteraard zijn er veel meer opties, maar dit is een goed beginpunt.

Innovation as a Service

Salesforce is niet voor niets al een aantal keer uitgeroepen tot Forbes’ Meest Innovatieve Bedrijf. Deze titel is vooral te danken aan de de brede visie en het langetermijndenken van mede-oprichter en CEO Marc Benioff, aldus Forbes.com. Hij begreep al heel vroeg dat de corebusiness van Salesforce geen CRM is, maar het verbeteren van het leven van de klant door de service en de software continu te tweaken. De klant wil namelijk te allen tijde ontzorgd worden, hij wil niet zelf nadenken, hij wil gewoon dat alles werkt en dan het liefst zo simpel mogelijk, en dat is waar Salesforce wereldwijd, met al haar medewerkers, constant aan werkt.

Jouw gids voor klantgerichte technologie

Een klantspecifiek technologieplan opzetten, van visie tot integratie en adoptie.

Wil je niks missen? Meld je aan voor onze online nieuwsbrief!