Skip to Content

Wat is Artificial Intelligence (AI)?

Artificial intelligence and Automated machine learning language blue digital user interface with businessman hand background. Cybersecurity computer vision metaverse twin drive business industrial.
Artificial intelligence and Automated machine learning language blue digital user interface with businessman hand background. Cybersecurity computer vision metaverse twin drive business industrial.

AI zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen in onze economie en een aanzienlijke impact hebben op ons dagelijks leven. Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe integreren bedrijven AI in hun processen om daarmee efficiënter en klantgerichter te worden?

Artificial Intelligence dringt steeds verder door in ons privé- en werkleven. Het zit in onze smartphone, helpt ons bij het shoppen, het doen van onderzoek en zelfs het stellen van een medische diagnose. Hoe kunnen bedrijven AI in hun processen integreren en daarmee efficiënter en klantgerichter worden?

Even een beetje geschiedenis: kunstmatige intelligentie is een breed vakgebied en we komen het op veel terreinen tegen. Al in 1956 kwamen wetenschappers bijeen in Dartmouth om machine learning, neurale netwerken en probleemoplossing door machines te bespreken. Daarmee legden ze de basis voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Tegenwoordig is AI op veel gebieden van ons leven geïntegreerd.

Innoveer en automatiseer snel met AI in Salesforce

Bied iedereen deze ingebouwde intelligentie voor empathische interacties, een hogere productiviteit en betere klantervaringen.

Wat is AI nou eigenlijk?

Artificial Intelligence (AI) is een tak van de computerwetenschappen die zich bezighoudt met de ontwikkeling van machines en systemen die menselijke intelligentie en capaciteiten kunnen repliceren. Er worden algoritmen en modellen ontwikkeld die computers in staat stellen patronen in data te herkennen, van ervaringen te leren, problemen op te lossen, zelfstandig beslissingen te nemen en taken uit te voeren zonder dat ze daarvoor expliciet zijn geprogrammeerd. AI omvat verschillende werkgebieden, zoals machine learning, neurale netwerken, natuurlijke taalverwerking en computervisie. AI helpt processen te verbeteren, innovatie te stimuleren en uitdagingen op verschillende gebieden te overwinnen. Globaal gezien zijn er 2 soorten AI:

Voorspellende AI

Voorspellende AI verzamelt en analyseert gegevens om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen. Voorspellende AI begrijpt patronen in gegevens en probeert op basis van deze informatie voorspellingen mogelijk te maken. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor financiële prognoses, in de gezondheidszorg of, in het geval van Salesforce Einstein, voor betrouwbare personalisatie vanuit een Customer Relationship Management systeem (CRM) en het maakt efficiënt werken mogelijk. 

Generatieve AI

Met generatieve AI bedoelen we kunstmatige intelligentie die zelfstandig inhoud creëert die vergelijkbaar is met wat door mensen zou kunnen worden gegenereerd. Generatieve AI-modellen maken gebruik van geavanceerde algoritmen en neurale netwerken om afbeeldingen, tekst, video’s en andere creatieve inhoud te genereren. Ze beperken zich niet tot bestaande data, maar zijn gebaseerd op patronen en eigenschappen die ze tijdens de training hebben geleerd.

Artificial intelligence voorbeelden

AI heeft zijn intrede gedaan in ons dagelijks leven en de impact zal alleen nog maar groter worden. Het zal steeds lastiger zijn om dingen op te noemen die géén gebruik maken van AI.

Taal en spraak

Neem stemassistenten als Alexa en Siri als prominente voorbeelden van AI in het dagelijks leven. Maar ook gepersonaliseerde aanbevelingssystemen op platforms als Amazon, Netflix, Spotify en YouTube maken gebruik van geavanceerde AI-algoritmen om producten, films, muziek en video’s naar jouw smaak voor te stellen. 

Ook in chats wordt kunstmatige intelligentie gebruikt. Wanneer je chat met de klantenservice, merk je aan de hand van een beslisboom of je met een eenvoudige chatbot communiceert. Maar kun je met vloeiende, complexere chatprocessen met zekerheid zeggen dat er daadwerkelijk een mens aan de andere kant van het scherm je verzoek verwerkt, of dat AI de chat met je voert? AI heeft de klantenservice al lang veroverd.

Patronen herkennen

Computers kunnen grote hoeveelheden data verwerken en tegelijkertijd leren van fouten. De combinatie met AI helpt bij het interpreteren van data. Door voortdurend enorme hoeveelheden gegevens in realtime te analyseren, is het mogelijk snel prioriteiten van klanten te begrijpen en behoeften te voorspellen. Zo stel je betere diagnoses, haal je meer uit bedrijfsapplicaties, kan je voorspellingen in aankopen doen of krijg je betere algoritmes voor de aandelenhandel.

Robotica en Internet of Things (IoT)

Robotica en AI kunnen in de nabije toekomst werkzaamheden overnemen. Denk aan complexe productieprocessen, microchirurgie of werkzaamheden op gevaarlijke of moeilijk bereikbare plekken. AI zorgt ook voor slimme sensoren die verbonden zijn met het IoT. Jouw tandenborstel met sensor verzamelt niet alleen data over hoe je poetst, hij vertelt je ook hoe je béter kunt poetsen.

De voordelen van kunstmatige intelligentie

Over het algemeen wordt verwacht dat het gebruik van AI de efficiëntie zal vergroten. AI is zeer geschikt om repetitieve en tijdrovende taken te automatiseren, zodat mensen zich kunnen concentreren op complexere taken. 

We hebben hierboven al enkele voorbeelden beschreven van de mogelijke toepassingen van kunstmatige intelligentie. Daarnaast kan AI worden ingezet in de gezondheidszorg: het kan artsen ondersteunen bij het stellen van diagnoses, het herkennen van patronen in bloedonderzoek of op röntgenfoto’s en nog veel meer. In onderzoek en in de wetenschap kunnen op AI-gebaseerde modellen hypothesen testen, simulaties uitvoeren en patronen ontdekken in grote datasets.

De voordelen van AI zijn talrijk. Laten we ons beperken tot acht meest relevante voordelen die correct toegepaste kunstmatige intelligentie met zich mee kan brengen:

  1. Verhoogde efficiëntie in verschillende industrieën en processen. Zo kan AI code programmeren die computerwetenschappers vaak alleen maar hoeven te controleren en aan te passen.
  2. Snellere verwerking – soms in realtime – en analyse van grote hoeveelheden data. Dit betekent dat je als winkeleigenaar je klanten precies de juiste producten op het juiste moment kunt aanbieden.
  3. Door eenvoudige, repetitieve taken te automatiseren, kunnen medewerkers zich concentreren op creatieve of complexe taken.
  4. Ondersteuning bij complexe onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten door middel van machine learning en simulaties.
  5. AI als innovatiemotor voor baanbrekende vooruitgang op veel gebieden. AI kan bijvoorbeeld al beroertes of kanker helpen detecteren met behulp van CT-scans.
  6. Verbetering van de gebruikerservaring met gepersonaliseerde aanbevelingen en aanpassingen zoals Spotify en Netflix.
  7. Grotere beveiliging en voorspelling van potentiële risico’s in realtime. Verzekeraars gebruiken AI al om rampscenario’s te simuleren met gedetailleerde profielen voor klanten. 
  8. Het creëren van nieuwe zakelijke kansen en concurrentievoordelen voor bedrijven. Een auto-onderdelenwinkel kan bijvoorbeeld met AI klantfoto’s van defecte onderdelen aan het juiste product toewijzen, zelfs zonder serienummer of andere ontbrekende kenmerken. Het met AI geautomatiseerd identificeren, verder verwerken en archiveren van beeldgegevens bespaart veel tijd van medewerkers. Hierdoor kan de winkel meer onderdelen verkopen en zal tegelijkertijd minder retouren ontvangen.


Dé verklarende woordenlijst over CRM

44 definities die je moet kennen in het digitale tijdperk van nu.

CRM verklarende woordenlijst cover

Zitten er ook nadelen aan AI?

Natuurlijk heeft kunstmatige intelligentie niet alleen voordelen. We worden geconfronteerd met een aantal uitdagingen waarvoor oplossingen moeten worden ontwikkeld. Het is belangrijk om af te wegen hoeveel bescherming mensen tegen de nadelen van AI nodig hebben en hoe deze gegarandeerd kan worden, terwijl we tegelijkertijd wel de potentie van AI kunnen blijven benutten.

De belangrijkste vragen voor bedrijven en werknemers zijn hoe ze AI als ondersteuning in het werkproces kunnen integreren in plaats van het alleen als een bedreiging te zien en daarom kunstmatige intelligentie rigoureus af te wijzen. In hoeverre kunnen AI-tools daadwerkelijk worden opgenomen in bedrijfsprocessen met betrekking tot gegevensbescherming? 

De omgang met gevoelige gegevens tussen een bedrijf dat een AI-systeem wil gebruiken en de aanbieder van een AI-model moet geregeld worden door middel van een nauwkeurige orderverwerkingsovereenkomst. Op bepaalde aspecten van een AI-model kan de aanbieder niet altijd invloed uitoefenen. Veel aanbieders gebruiken de verzamelde data om hun AI-systeem verder te ontwikkelen. Bedrijven moeten beoordelen of zij deze toestemming (kunnen) verlenen of gebruik kunnen maken van een bijbehorende opt-outmogelijkheid. Iedereen die gratis een tool als ChatGPT gebruikt, heeft deze optie niet. Dit betekent dat bedrijven de controle over hun data verliezen. 

Salesforce lost de uitdaging van het verantwoord omgaan met gevoelige bedrijfsgegevens op met de Einstein Trust Layer. De Einstein Trust Layer voorkomt dat Large Language Models (LLM’s) gevoelige klantgegevens opslaan. Deze scheiding van gevoelige gegevens en LLM’s helpt klanten de controles op het gebied van gegevensbeheer te behouden en tegelijkertijd het enorme potentieel van generatieve AI te benutten.

AI stelt bedrijven in staat hun volledige potentieel te ontwikkelen

Kunstmatige intelligentie vindt zijn weg naar bedrijven in (bijna) alle sectoren. Toch is het niet overal meteen duidelijk hoe AI de werkdruk van mensen kan verlichten en de kwaliteit kan verhogen.

Hoe kan ik AI verstandig inzetten voor mijn werk?

Het verstandig gebruik van AI hangt af van je vakgebied en de specifieke eisen van je functie. Over het algemeen is AI geschikt voor data-analyse, voorspelling, het uitbesteden van repetitieve taken, het personaliseren van de klantervaring en het optimaliseren van workflows en processen. Het is belangrijk dat je eerst vertrouwd raakt met de basisprincipes van AI en de specifieke behoeften van je functie analyseert. Ontdek vervolgens de verschillende AI-tools en -technologieën die beschikbaar zijn om erachter te komen hoe je deze het beste in jouw werkomgeving kunt gebruiken.

Hoe integreer ik AI in mijn bedrijf en de afzonderlijke afdelingen?

Functieprofielen zullen veranderen met de komst van AI. Maar daarvoor moet AI eerst echt in het bedrijf worden geïntegreerd. Dit vereist een zorgvuldige planning en een geleidelijke implementatie. Hiervoor moet door de verantwoordelijke personen een AI-strategie ontworpen worden.

Welke problemen kunnen met AI worden opgelost, welke data zijn nodig, hoe zal AI worden geïntroduceerd en hoe wordt het succes ervan gemeten?

Zodra de strategie is bepaald, is het tijd om deze te implementeren: data verzamelen en harmoniseren, AI-expertise in het team uitbreiden (training, bijscholing) en/of aanschaffen, prototypes testen, AI-toepassingen stap voor stap implementeren, prestaties evalueren en – niet in de laatste plaats – up-to-date blijven, omdat AI zich snel blijft ontwikkelen. Het voordeel van de Salesforce AI-oplossingen: complexe opzet en uitrol zijn overbodig. Applicaties worden uit de cloud gehaald, automatisch bijgewerkt en voortdurend doorontwikkeld.

De aanpak die het meeste succes met zich meebrengt, is om AI eerst in te zetten op technologiegerelateerde gebieden en op de afdelingen die er het meeste profijt van hebben. Data-analyse en business intelligence zijn hiervoor ideaal, net als klantenondersteuning, human resources, IT-beveiliging en, indien nodig, marketing en productie. Als de eerste meetbare successen duidelijk worden, maken ze de weg vrij voor de volgende en grotere projecten voor AI-integratie in het bedrijf.

Hoe Schneider Electric miljoenen bespaarde dankzij AI

Een goed voorbeeld van het verstandige en geplande gebruik van AI in het bedrijfsleven is Schneider Electric. Het internationaal opererende energiemanagement- en industriële automatiseringsbedrijf heeft onder een nieuwe Chief AI Officer een AI-programma geformaliseerd en uitgebreid naar alle afdelingen van het bedrijf. De ‘data en AI eerst’-visie werpt nu al vruchten af: Schneider Electric bespaart miljoenen dankzij AI’s nauwkeurigere prognoses en beheer van voorraadbehoeften. 

Veel bedrijven aarzelen nog steeds om AI in te zetten. Schneider Electric heeft het onderwerp AI tot de hoofdverantwoordelijkheid van een deskundige manager gemaakt. Een andere optie is het inhuren van specialisten en eventueel zelfs het opzetten van een intern AI-competentiecentrum waar de hoofden van de afzonderlijke afdelingen samenwerken aan AI-projecten. Hiermee leg je niet alleen de basis, maar krijg je ook de beste kans op een goed en blijvend succes met AI in je bedrijf. 

Hoe Schneider Electric tot 500 verkoopkansen per dag genereert

In zijn ‘Digital Opportunity Factory’ gebruikt Schneider Electric AI om de meest veelbelovende leads te identificeren.

Heeft AI een toekomst?

Duidelijk ja. Het gebruik van AI kan niet meer teruggedraaid worden. Ondanks enkele uitdagingen en nadelen zal AI een vast onderdeel worden van ons dagelijks leven. Bedrijven die afstand doen van AI zullen hoogstwaarschijnlijk achterblijven bij hun concurrenten. Maar laten we ChatGPT vragen hoe de toekomst van AI eruit ziet:

“ Ja, kunstmatige intelligentie (AI) heeft zeker een toekomst. De afgelopen jaren heeft AI enorme vooruitgang geboekt en is het een integraal onderdeel geworden van veel industrieën en technologieën. De voortdurende ontwikkeling van AI-modellen, geavanceerde algoritmen en steeds krachtigere hardware maken het mogelijk om steeds complexere taken uit te voeren en nieuwe toepassingen te ontsluiten.

Er wordt verwacht dat AI een centrale rol zal blijven spelen in de digitalisering en automatisering en een positieve impact zal hebben op verschillende gebieden. Bedrijven gebruiken AI om bedrijfsprocessen te optimaliseren, gepersonaliseerde diensten aan te bieden en innovatieve producten te ontwikkelen. In de geneeskunde kan AI diagnoses ondersteunen en nieuwe behandelmethoden helpen onderzoeken. In de automotive-industrie stimuleert AI de ontwikkeling van autonome voertuigen, en in onderzoek maakt het een efficiëntere analyse van grote hoeveelheden gegevens mogelijk.

Hoewel er enkele uitdagingen en ethische overwegingen verbonden zijn aan AI, zoals privacy, verantwoordelijkheid en transparantie, wordt de technologie voortdurend verbeterd om deze zorgen aan te pakken.

Over het geheel genomen wordt verwacht dat AI een belangrijke rol zal blijven spelen in onze samenleving en economie en een aanzienlijke impact zal hebben op ons dagelijks leven. De toekomst van AI is veelbelovend omdat het ons in staat stelt nieuwe mogelijkheden te ontdekken die voorheen voor ons ontoegankelijk waren.” 

Meer leren over AI en hoe deze technologie met slimme voorspellingen, intelligente aanbevelingen en automatisering, een nieuw tijdperk voor de klanten- én medewerkerservaring aandrijft? Volg de ‘Get Smart with Salesforce Einstein’ trail of de Get Started with Artificial Intelligence en leer meer over onze AI-oplossing en hoe AI te implementeren.

Wil je niks missen? Meld je aan voor onze online nieuwsbrief!