Dat Artificial Intelligence een belangrijke technologische ontwikkeling is die vele voordelen meebrengt voor consumenten en het bedrijfsleven weten de meeste mensen wel. Maar wat nog niet zo heel bekend is, is dat AI cruciaal is voor de toekomst van Nederland. Gelukkig is niet zo lang geleden bekendgemaakt dat de overheid van kunstmatige intelligentie een prioriteit maakt.

 

Investeringen AI in Nederland zijn te laag

In oktober maakte het World Economic Forum (WEF) bekend dat Nederland momenteel de meest concurrerende economie van Europa is en zelfs op nummer vier van de wereld staat. Geweldig nieuws dat ons kleine land zo’n belangrijke economie heeft en meedraait op wereldniveau. 

Wat mij zorgen baart, is echter het feit dat investeringen van Nederland in onderzoek, IT en technologische ontwikkelingen ver achterblijven ten opzichte van bijvoorbeeld Duitsland en de Verenigde Staten. Ook investeringen in AI in Nederland blijven dus ver achter en dit is riskant omdat het een grote impact heeft op ons kennisniveau. Met andere woorden: hoe meer we weten van Artificial Intelligence, hoe beter onze positie eruit ziet ten opzichte van andere landen. 

Zoals gezegd ziet de Nederlandse overheid het belang van Artificial Intelligence gelukkig wel in en daar ben ik heel blij om! Sterker nog AI in Nederland is zelfs zo belangrijk dat er een Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie is gepresenteerd. Doel van het plan is om de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland te versnellen. Het plan bestaat uit drie verschillende onderdelen. 

 


Samenwerken om kansen van kunstmatige intelligentie te benutten

Het eerste deel van het plan is gericht op betere samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven. De overheid wil intensieve Publiek-Private Samenwerkingen (PSS) inzetten om maatschappelijke en economische kansen met hulp van Artificial Intelligence te benutten. 

Ook bij Salesforce vinden we het heel belangrijk, want door samen te werken en krachten te bundelen kunnen we in korte tijd veel meer te weten komen over AI en beter reageren op vragen uit de markt.

 

Het dichten van de digitale kenniskloof

Het tweede onderdeel van het plan draait om de vereiste omstandigheden voor een vruchtbaar klimaat voor AI in Nederland. Een belangrijk element hiervan is het dichten van de digitale kenniskloof door kennis en trainingen. Hier zijn wij heel gepassioneerd over. 

De technologische ontwikkelingen in de vierde industriële revolutie vereisen namelijk een continu leerproces. Uit recent onderzoek, blijkt dat 59% van de Nederlandse werknemers ondersteuning van jongere werknemers zoekt als het gaat om digitale vaardigheden in plaats van het zelf te leren. 

Daarnaast zoekt de helft van de Nederlandse werknemers naar werkgevers die hen helpen nieuwe vaardigheden te leren. Dit is waar we als bedrijven onze verantwoordelijkheid moeten pakken. Gelukkig zijn er al een aantal mooie initiatieven binnen Nederland. Een goed voorbeeld is de Nationale AI Cursus

Zelf bieden we bij Salesforce de komende 5 jaar trainingen en vaardigheden aan minimaal 250.000 Europeanen via Trailhead zodat zij hun positie op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren. Trailhead is ons gratis online leerplatform dat iedereen kan gebruiken om zichzelf bij te scholen.

 


 


Ethisch omgaan met Artificial Intelligence

Het derde aandachtspunt in het Strategisch Advies draait om het optimaliseren van de basis en bijvoorbeeld om het ethische gebruik van AI in Nederland. Net als de overheid zie ik het enorme potentieel van Artificial Intelligence, maar ook dat we hier op verantwoorde wijze mee moeten omgaan. 

Gartner voorspelde recent nog dat minimaal 4 van de G7-landen in 2023 een onafhankelijk toezichthouder voor AI en machine learning hebben. In mijn ogen een belangrijke functie om ervoor te zorgen dat we op de juiste manier profiteren van Artificial Intelligence. 

Bij Salesforce staat het ethische en menselijke gebruik centraal. We richten ons bijvoorbeeld op het aanpassen van banen die worden beïnvloed door Artificial Intelligence in plaats van deze te vervangen. We ontwerpen AI echt voor iedereen

Zo hebben we technologie die vooroordelen verwijdert uit datasets die worden gebruikt om modellen te trainen die salarissen bepalen. Als bedrijven en overheden moeten we samen dit soort problemen identificeren en oplossen met behulp van AI-specialisten.

Laten we geen tijd verliezen en Artificial Intelligence niet alleen als bedrijven, maar ook als land te omarmen. Het is aan ons hoe snel we de mogelijkheden van AI in Nederland benutten en de vaardigheidskloof dichten. Laten we samen de wereld bewijzen dat Nederland klaar is voor de toekomst en over een paar jaar nog steeds bovenaan de ranglijst staat!

 

Download hieronder ons speciale onderzoek over AI.