รุ่นการโฆษณา

ใช้ประโยชน์จากข้อมูล CRM ของคุณและบริหารการโฆษณาในระดับที่ต้องการ

 

Basic

มอบขีดความสามารถให้ผู้ชมทั่วทั้งการโฆษณาดิจิตอลด้วย CRM
ติดต่อเพื่อขอราคา

Enterprise

การโฆษณาแบบครบวงจร ตั้งแต่การเพิ่มความสามารถให้ผู้ชมไปจนถึงการจัดการแคมเปญตามความเหมาะสม
ติดต่อเพื่อขอราคา