รุ่นการทำตลาดผ่านอีเมล โทรศัพท์มือถือ และเว็บ

เส้นทางอีเมล โทรศัพท์มือถือ และเว็บที่ปรับแต่งได้และทำงานผ่านระบบอัตโนมัติสำหรับลูกค้าทุกรายในขนาดที่ต้องการ

 

Basic

การตลาดผ่านอีเมลประชาสัมพันธ์แบบเป็นส่วนตัว
ติดต่อเพื่อขอราคา

Pro

ระบบการตลาดอัตโนมัติแบบเป็นส่วนตัวพร้อมโซลูชันอีเมล
ติดต่อเพื่อขอราคา

Corporate

MOST POPULAR
โซลูชันการตลาดเชิงกลยุทธ์ข้ามช่องทางแบบเป็นส่วนตัว
ติดต่อเพื่อขอราคา

Enterprise

การเดินทางอย่างมีระดับทั่วทั้งช่องทาง แบรนด์ และภูมิศาสตร์
ติดต่อเพื่อขอราคา