Skip to Content

Wat wij doen om gelijkheid te realiseren

Wat wij doen om gelijkheid te realiseren

Laat je inspireren door deze initiatieven waarmee we gelijkheid bevorderen in ons bedrijf én de maatschappij. Hoe draag jij bij aan gelijkheid?

Gelijkheid is helaas nog altijd niet vanzelfsprekend. Als maatschappij zetten wij stappen in de goede richting, maar is er nog een lange weg te gaan om ongelijkheid uit te bannen. Uit recent onderzoek blijkt zelfs dat ongelijkheid in Nederland al in de wieg start. Wij geloven dat het realiseren van meer gelijkheid een verantwoordelijkheid is van ons allemaal, dus daar doen wij als bedrijf actief aan mee. Hoe wij dit in Nederland doen? Laat je inspireren door onze initiatieven die gelijkheid bevorderen:

Samenwerking met TechGrounds: gelijke kansen op de arbeidsmarkt

In Nederland werken we samen met TechGrounds aan het opleiden van mensen uit kwetsbare wijken met diverse achtergronden. Hierbij richten we ons op het aanleren van digitale vaardigheden om deze groep mensen een gelijke kans op werk te bieden binnen de steeds digitaler wordende wereld. Hiermee willen we bovendien de kloof in digitale vaardigheden in Nederland een beetje kleiner maken en tegelijk de diversiteit in de techsector vergroten.

Gelijke beloning

Gelijkheid draait ook om gelijke beloning. Daarbij kijken we niet alleen naar het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, maar ook naar gelijkheid tussen mensen met dezelfde functie en een vergelijkbare achtergrond. In maart 2020 onderzochten we de beloning van al onze medewerkers. Hieruit bleek dat 7% van de werknemers een aanpassing in salaris nodig had en die ook kreeg. Van deze groep bleek 96% te bestaan uit vrouwen waarbij de loonkloof onverklaarbaar was. Nog altijd evalueren we regelmatig of de salarissen wel eerlijk zijn en iedereen gelijk wordt behandeld.

Mannen en vrouwen gelijke kansen door Family First

We ondersteunen al onze medewerkers die moeder of vader zijn en werk en gezin willen combineren met het zogenaamde Family First-principe. Dat betekent dat we iedereen ondersteunen om zijn of haar gezin op de eerste plek te zetten: mannen én vrouwen. Door flexibiliteit in werkuren kunnen zorgtaken gelijker worden verdeeld. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er gelijke rechten op verlof zijn. Partnerverlof is bijvoorbeeld minimaal 5 weken voor 100% betaald en je hebt als secondary caregiver recht op 3 maanden verlof die je naar eigen inzicht mag inzetten.

Gelijk onderwijs door RefugeeForce

RefugeeForce is een programma in Nederland dat helpt gelijke kansen te creëren voor vluchtelingen. We investeren in gemotiveerde en talentvolle asielzoekers en statushouders die worstelen met het vinden van een baan die aansluit bij hun interesses, ervaring en ambities. Via een intensief Salesforce-programma bereiden we getalenteerde deelnemers voor met technische en professionele training en bieden we hun praktische vaardigheden, kennis en het persoonlijke netwerk wat nodig is om succesvol aan de slag te gaan in de technologiesector.

Outforce voor LGBTQ+-acceptatie en -educatie

Gelijkheid zit ook in acceptatie van iedereen. Daarom is onder meer in Nederland een groep actief die zich richt op LGBTQ+-acceptatie en educatie, genaamd Outforce. De afgelopen jaren is Outforce in Nederland de drijvende kracht geweest achter onder meer de Salesforce-boot tijdens de Pride Week, die dit jaar wederom niet doorging door COVID-19, maar toch vierden we ook deze Pride Week diversiteit. Maar het blijft niet bij één week, want Outforce zorgt er voor dat acceptatie het gehele jaar door aandacht krijgt.

Gelijke kansen voor vrouwen met Galforce

Het Galforce-programma is een samenwerking tussen Salesforce en SheMatters; een organisatie die vluchtelingenvrouwen helpt aan een toekomst in Nederland. Dit programma is gericht op gelijke kansen op een toekomst voor vrouwen, waarbij 12 weken lang een Salesforce-medewerker wordt gekoppeld aan een vrouwelijke vluchteling. Het doel? Vrouwen helpen bij het betreden van de Nederlandse arbeidsmarkt. Met de workshops die Salesforce geeft en de 1-op-1 relaties met de vrouwelijke mentor wilt Galforce een vertrouwensrelatie opbouwen. Hierdoor zorgen we dat deze vrouwen zich gesteund voelen en ze vol vertrouwen hun leven in Nederland kunnen voortzetten.

Zelf ook aan de slag met het bevorderen van gelijkheid op de werkvloer? Doe dan deze trail of lees verder over het verhogen van diversiteit in je team.

Salesforce Nederland
Salesforce Nederland

Wil je niks missen? Meld je aan voor onze online nieuwsbrief!