ใช้งาน Salesforce ร่วมกับแอปพลิเคชันที่คุณใช้อยู่ทุกวัน

คุณจะทำให้ Salesforce ดีขึ้นได้อย่างไร ผสานการใช้งานกับแอปพลิเคชันที่คุณใช้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิผลไปจนถึงการตลาด การทำงานร่วมกันและอื่นๆ ตอนนี้คุณสามารถเชื่อมต่อ Salesforce เข้ากับเครื่องมืออื่นๆ ที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจของคุณได้แล้ว 
 
No filter results