De waarde van
klanttevredenheidsmetingen

 

Je klanttevredenheid meten is essentieel voor een goed inzicht in je klantrelaties. Door middel van enquêtes als de Customer Satisfaction Score (CSAT), de Customer Engagement Score (CES) en de Net Promoter Score (NPS) kun je de belangrijkste indicatoren van klanttevredenheid bekijken. Dit zijn de algehele tevredenheid, de loyaliteit, de tevredenheid met een kenmerk en de intentie om opnieuw iets bij jou te kopen.

 

Waarom zouden bedrijven de klanttevredenheid meten?

Gegevens uit klanttevredenheidsmetingen zijn cruciaal voor het identificeren van probleemgebieden binnen een bedrijf, het analyseren en evalueren van klantrelaties, en het bedenken van ideeën voor nieuwe ontwikkelingen. Deze informatie kan gebruikt worden om:

 • Snel probleemgebieden binnen je bedrijf te signaleren.
 • Klantrelaties grondig te analyseren en te evalueren.
 • Innovatieve ideeën te ontwikkelen.

Moderne, intelligente software helpt bij het analyseren van deze gegevens en maakt het mogelijk om gedetailleerde klantprofielen en procesanalyses op te stellen, wat essentieel is voor de groei en het succes van een bedrijf.

Hoe meet je als bedrijf de klanttevredenheid?

Het is eenvoudig om klanten te vragen of zij tevreden zijn met hun aankoop en daarop een snel ja of nee te ontvangen. Voor een holistisch inzicht van klanttevredenheid is het echter essentieel om vier belangrijke factoren onder de loep te nemen:

 1. Algehele tevredenheid (houding):
  De sterkste voorspellende factor voor een hoge mate van klanttevredenheid is de perceptie van kwaliteit en de mate van voldoening. Een tevreden klant zal zeggen dat hij een goede keus heeft gemaakt en blij is dat hij bij jou heeft gekocht.
 2. Loyaliteit (affectief):
  Loyaliteit leidt vaak tot mond-tot-mondreclame en herhaalaankopen, en is een belangrijke indicator van de klantrelatie met het merk. Dit wordt vaak gemeten met de Net Promoter Score.
 3. Tevredenheid met een kenmerk (cognitief):
  Analyseer de specifieke kenmerken die de klanttevredenheid beïnvloeden om te begrijpen waarom klanten op bepaalde manieren reageren.
 4. Intentie om iets opnieuw te kopen (gedrag):
  Vraag klanten eenvoudigweg of zij geneigd zijn opnieuw te kopen, wat zowel een indicatie geeft van hun tevredenheid als van de kans dat zij het merk aanbevelen.

Door deze metingen kunnen bedrijven hun feedbackmethoden verfijnen en klantinteracties nauwkeuriger evalueren.

 

Gepersonaliseerde inzichten in je
bedrijf

Vergelijk je bedrijf met andere bedrijven in jouw branche. Onze scorekaart voor zakelijk succes vertelt je wat je goed doet en geeft tips voor verbetering.
 

Hoe stel je meetdoelen voor de klanttevredenheid?

Bij het bepalen van de geschiktste methode voor het meten van klanttevredenheid, is het belangrijk om naar het doel van je onderzoek te kijken. Omdat een klantenonderzoek kosten met zich meebrengt, moet je goed nadenken over hoe je de verkregen informatie gaat gebruiken om je bedrijf te verbeteren.

Doelstellingen voor klanttevredenheidsmetingen kunnen variëren en omvatten vaak:

 • Het identificeren van verbeterpunten;
 • Het analyseren van de prestaties van specifieke functies;
 • Het evalueren van de resultaten van pilots en A/B-tests;
 • Het segmenteren van de fasen van gebruikerservaring en terugkerende problemen te identificeren;
 • Het genereren van onderwerpen voor proactieve ondersteuningsstrategieën.

Hoe benut je de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek optimaal?

Positieve feedback is belangrijk om te kijken of je bedrijfsprocessen effectief zijn.

Als je doel echter is om te onderzoeken hoe je je bedrijf kunt laten groeien, is positieve feedback ook om een andere reden waardevol. Met name waarderingssystemen voor de klantenservice zoals de NPS zijn ideaal voor het uitsplitsen van klantengroepen om ze in een tevredenheidsspectrum te presenteren.

Om de meest tevreden klanten te motiveren hun positieve ervaringen te delen, kun je kortingen en loyaliteitsvoordelen aanbieden. Dit verandert passieve tevredenheid in actieve promotie van je merk.

Negatieve feedback is niet alleen te verwachten, maar moet ook worden gezien als een onmisbare kracht voor verandering. Het biedt directe inzichten in verbeterpunten, waardoor je kunt aanpassen en verbeteren waar nodig.

Hoe gebruik je CSAT, CES en NPS om de klanttevredenheid te meten?

Na het bepalen van je doelen voor klanttevredenheid wordt meestal duidelijk welke methode het meest geschikt is. De drie belangrijkste opties zijn:

 • Customer Satisfaction Survey (CSAT): Een directe manier om te beoordelen hoe klanten denken over hun ervaringen met jouw bedrijf.
 • Customer Engagement Score (CES): Meet hoeveel moeite klanten ervaren in hun interactie met jouw services.
 • Net Promoter Score (NPS): Beoordeelt de waarschijnlijkheid dat klanten je bedrijf aanbevelen.

Hoewel CSAT populair is, biedt het geen volledig overzicht, waardoor de combinatie met andere methoden zoals CES en NPS nuttig kan zijn om de algehele kwaliteit en loyaliteit van de klantenkring te evalueren.

 
 

Customer Satisfaction Survey (CSAT)

Het CSAT-onderzoek is de meestvoorkomende en eenvoudigste methode om de klanttevredenheid te meten. Hierbij vraag je je klanten om hun tevredenheid op een schaal aan te geven.

Klanten zijn meestal bekend met de opzet en begrijpen direct wat de bedoeling is. Ze kunnen deze enquête dus snel invullen, wat de deelnamecijfers bevordert.

Het voordeel van dit type onderzoek is dat het kan worden gebruikt voor directe feedback op een actief proces, bijvoorbeeld een supportproduct of -interactie.

Customer Engagement Score (CES)

Hoewel de opzet vergelijkbaar is met die van het CSAT-onderzoek, geeft de CES aan hoeveel moeite klanten voor hun gevoel moeten doen om iets voor elkaar te krijgen.

Er wordt dus niet gekeken naar hoe tevreden klanten in het verleden waren, maar of je processen efficiënt en consistent zijn en resulteren in loyaliteit.

Een klant die de interactie met je bedrijf moeizaam vindt verlopen, gaat zich hieraan storen en zal uiteindelijk zijn heil ergens anders zoeken. De CES is daarom de best methode als je de loyaliteit van je klanten wilt meten.

Net Promoter Score (NPS)

Met de Net Promoter Score meet je de mate waarin klanten je bedrijf proactief bij anderen zullen aanbevelen.

De resultaten kunnen in segmenten worden uitgesplitst. Zo zie je precies welke mensen het gebruik van je services afraden en welke mensen dermate positief over je bedrijf zijn dat ze je zouden aanbevelen.

Door de getotaliseerde score kunnen bedrijven de NPS zien als een maatstaf van hun prestaties op het gebied van klantloyaliteit en klantbehoud.

 

Wanneer meet je de klanttevredenheid?

De beste tijd voor een enquête is direct na een belangrijke fase in de klantervaring, zoals na afronding van een onboardingproces, aan het einde van een gratis proefperiode, of vlak voor het verlengen van een abonnement. De feedback is het nauwkeurigst wanneer deze dicht op de gebeurtenis of service volgt. Voor specifieke tools, zoals een chatbot, verstuur je de enquête het beste direct na de interactie met de chatbot.

Voor het meten van langdurige betrokkenheid, zoals klantloyaliteit, is het effectief om periodiek, bijvoorbeeld elke zes maanden, een enquête te versturen om NPS-scores te verzamelen.

 

Verbeter je kennis van de klantenservice

Ons opleidingsplatform Trailhead geeft uitstekende educatie op het gebied van klantenservice, van implementatiemethoden tot informatie over de nieuwste technologie.
 

Wat zijn de vervolgstappen na het meten van de klanttevredenheid?

Of je nu software gebruikt of externe services om je resultaten te analyseren, het belangrijkste aspect blijft hoe je die gegevens gebruikt.

Een paar voorbeelden:

 • Als uit de resultaten problemen met een bepaalde service naar voren komen, is het logisch om die processen nauwkeurig te bekijken om te zien waar er veranderingen kunnen worden aangebracht.
 • Als het langdurig bijhouden van NPS een afname over een bepaalde periode laat zien, kan een bedrijf kijken naar bepaalde updates of wijzigingen die in die tijd zijn doorgevoerd en die van invloed op de klantloyaliteit kunnen zijn geweest.

Wat je ook met je resultaten van plan bent, het is belangrijk dat je op de een of andere manier actie onderneemt. De verwachtingen van klanten veranderen voortdurend en een goede manier om daarmee om te gaan is door op basis van inzichten uit je gegevens te zorgen dat je volgende stappen goed doordacht en geïnformeerd zijn.

Hoe kan de nieuwste klanttevredenheidssoftware je helpen?

De nieuwste intelligente software, aangedreven door kunstmatige intelligentie (AI), is intuïtiever en autonomer dan ooit, waardoor je klantenfeedback efficiënt en grondig kunt benutten.  Deze software biedt diverse voordelen:

 • Het verzamelen en beoordelen van gebruikersgegevens door intelligente software maakt automatische segmentering mogelijk. Dit zorgt voor een autonome, snellere en nauwkeurigere representatie van demografische klantgegevens.
 • Met tools zoals aanbevolen reacties kunnen vragen van klanten worden geclassificeerd op basis van casecontext en historie. Geautomatiseerde reacties op regelmatig terugkerende vragen ontlasten medewerkers, die zich daardoor op ingewikkelder cases kunnen richten.

De moderne klant kun je het beste analyseren met moderne technologie. Door de klanttevredenheid te meten en de noodzaak voor meer personalisering en innovatie te signaleren, ondersteunt AI bedrijven en helpt hen zich met gemak aan de moderne klant aan te passen.

 

Dat was veel informatie!

We zetten de belangrijkste punten van dit artikel nog even op een rij:

 • Waarom zouden bedrijven de klanttevredenheid meten?
  Door de klanttevredenheid te meten, kunnen bedrijven eventuele problemen boven tafel krijgen, de relatie met hun klanten onderhouden en mogelijke ambassadeurs opsporen.
 • Hoe meet je als bedrijf de klanttevredenheid?
  De belangrijkste meetpunten zijn:
  • Algehele tevredenheid
  • Loyaliteit
  • Tevredenheid met een kenmerk
  • Intentie om opnieuw iets te kopen
 • Met welke tools kun je de klanttevredenheid meten?
  De klanttevredenheidsscore (CSAT), klantbetrokkenheidsscore (CES) en Net Promoter Score (NPS) zijn een paar bekende tools om de klanttevredenheid te meten.
 • Hoe stellen bedrijven meetdoelen voor de klanttevredenheid?
  Bij het stellen van meetdoelen zijn dit een aantal punten die het overwegen waard zijn:
  • Zwakke punten signaleren
  • Het functioneren beoordelen
  • Pilots analyseren
  • Strategieën opzetten
 • Hoe kunnen bedrijven de uitkomsten van een klanttevredenheidsonderzoek optimaal benutten?
  Bedrijven kunnen hun meest tevreden klanten voordelen aanbieden en negatieve feedback benutten om van te leren.
 • Hoe zetten bedrijven CSAT, CES en NPS in om de klanttevredenheid te meten? CSAT meet de klanttevredenheid, CES meet de efficiëntie van de service en NPS beoordeelt de reputatie van een merk.
 • Wanneer kunnen bedrijven het best de klanttevredenheid meten?
  Een goed moment om de klanttevredenheid te meten is na afloop van een bepaalde fase van het klanttraject, bijvoorbeeld meteen na het binnenhalen.
 
 

VEELGESTELDE VRAGEN

 

Wat is klanttevredenheid en waarom is dit begrip zo belangrijk?

Klanttevredenheid is een maatstaf die aangeeft hoe tevreden klanten zijn met de services of producten van je bedrijf. Het is belangrijk dat je bedrijf de klanttevredenheid bijhoudt. Dit biedt namelijk de volgende voordelen:

 • Je ziet snel welke aspecten van je dienstverlening voor verbetering vatbaar zijn.
 • Je kunt de relatie met je klanten analyseren en evalueren.
 • Je kunt de klantenbinding vergroten.
 • Je doet ideeën op voor nieuwe ontwikkelingen.

Hoe meet je de klanttevredenheid?

Als je de klanttevredenheid wilt bijhouden, moet je rekening houden met vier factoren: de algehele tevredenheid, de loyaliteit, de tevredenheid met een kenmerk en de intentie om opnieuw bij jou iets te kopen. Door kritisch te kijken naar de manieren waarop klanttevredenheid wordt gemeten, kan je bedrijf de feedbackparameters verfijnen en de consumenteninteracties nauwkeuriger beoordelen.

Hoe zorg je ervoor dat je klanten tevreden zijn?

Er zijn enkele manieren waarop je je doelstellingen op het gebied van klanttevredenheid kunt bereiken:

 • Leg de focus op gepersonaliseerde communicatie.
 • Vraag proactief om feedback en doe er ook wat mee.
 • Bied via meerdere kanalen support. 
 • Reageer sneller op supportaanvragen. 
 • Zorg dat je je klanten echt leert kennen. 
 • Houd je klantenserviceteam tevreden en betrokken. 
 • Leer van complimenten en houd bij wat werkt.
 

Maak kennis met Salesforce met een gratis proefversie

Met onze gratis proefperiode leer je hoe onze CRM eruit ziet wanneer deze op jouw bedrijf is afgestemd.