Industrie 4.0: je hoort en leest er meer en meer over. Maar wat houdt de term nu eigenlijk in? Is het slechts een hippe slogan? Krijgen we allemaal met Industrie 4.0 te maken? Gaat het echt om een vierde industriële revolutie? Hoever zijn de ontwikkelingen? Om het begrip Industrie 4.0 te verhelderen, focussen we op een paar belangrijke begrippen, leggen uit wat het is, waar het vandaan komt, wat het betekent voor de industriële productie en, niet onbelangrijk, wat we er in de nabije toekomst van kunnen verwachten.

Industrie 4.0 is een revolutie

Industrie 4.0 is de benaming voor de volgende revolutie in de industrialisatie, oftewel de vierde industriële revolutie. Het verandert de manier van produceren op revolutionaire wijze door de integratie van het Internet of Things (IoT), cloud computing, data-integratie en andere technologische ontwikkelingen in de kern van de productie en de productiesystemen.
In een fabriek die Industrie 4.0-proof is, kan de workflow, het onderhoud en het beheer van het productieproces en van elke afzonderlijke machine op afstand geregeld worden. Maar de revolutie zit ‘m vooral in het zelfregulerende vermogen van de productielijn. Het idee is dat fabrieksmachines en -processen zelfstandig ‘communiceren’ via de cloud.

Industrie 4.0 staat niet op zichzelf

Om te begrijpen hoe Industrie 4.0 werkt, nemen we twee relevante begrippen onder de loep: cloud computing en het Internet of Things (IoT). Cloud computing geeft via een internetverbinding toegang tot apps, diensten en gegevens die opgeslagen zijn in een netwerk (de cloud). Het Internet of Things maakt gebruik van de cloud om processen in voorwerpen op te slaan en te automatiseren. Denk aan een zelfrijdende auto of een slimme thermostaat waarmee je de lichten, zoals die van Philips, op afstand kan bedienen. Industrie 4.0 koppelt de mogelijkheden van cloud computing aan het Internet of Things, waardoor processen en apparaten op afstand bediend kunnen worden vanuit elke plek op aarde, mits er een internetverbinding is.

De vierde industriële revolutie verandert dus de huidige manier van produceren en heeft een grote invloed op de ontwikkeling van productiesystemen. De voorspelling is dat de fabrieken zoals we die nu kennen, veranderen in ‘slimme fabrieken’ die zelf interne processen beheren en problemen oplossen. Informatie om het productieproces te monitoren en aan te sturen komt vanuit een Manufacturing Execution System (MES). MES wordt nu al gebruikt in bijvoorbeeld de olieverwerkende en de voedingsmiddelenindustrie.

De geschiedenis van Industrie 4.0

Industrie 4.0 wordt gezien als de vierde industriële revolutie omdat het eenzelfde aanzienlijke potentie heeft als de eerdere drie industriële revoluties: eind 18e eeuw de mechanisatie door water- en stoomkracht, eind 19e eeuw de massaproductie met de introductie van de lopende band, en vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw de intrede van computers op de werkvloer. In tegenstelling tot de revoluties uit het verleden, wordt de vierde industriële revolutie al aangekondigd voordat deze er is.  De term Industrie 4.0 werd voor het eerst gebruikt tijdens de Hannover Messe in 2011. Sindsdien staan de raderen in de productieprocessen in Duitsland en de rest van de wereld in een hogere versnelling. De experts zijn het nog niet helemaal eens over de snelheid waarmee de vierde industriële revolutie zal doordringen, maar dat de Industrie 4.0 niet meer te stuiten is, moge duidelijk zijn.

Industrie 4.0 of het Industriële Internet of Things

Zoals gezegd vindt Industrie 4.0 zijn weg naar onze fabrieken via cloud computing en het Internet of Things. De ‘things’ die we hier bedoelen worden Cyber-Physical Systems (CPS) genoemd: voorwerpen met ingebouwde software en rekenkracht, zoals het navigatiesysteem in je auto of het slimme horloge om je pols dat niet alleen de tijd aangeeft maar ook jouw activiteiten analyseert. Industrie 4.0 wordt daarom ook wel het ‘Industriële Internet of Things’ genoemd. Binnen een productiesysteem zijn de ‘things’ echter complexer en heten Cyber-Physical Production Systems (CPPS). CPPS zijn slimme machines die niet alleen rekenkracht hebben, maar ook ingebouwde sensoren en software om zelf een diagnose te stellen en beslissingen te nemen op basis van de gemeten status. Het Journal of Innovation Management omschrijft een CPPS als ‘een slimme kracht die zijn eigen status, geschiedenis, onderhoudsplan, capaciteit en het effect van mogelijke aanpassingen en opstellingen kent’.

Uitdagingen die Industrie 4.0 met zich mee brengt

De uitdagingen voor Industrie 4.0 zijn immens. Niet alleen de manier waarop fabrieken nu werken zal volledig op z’n kop gaan, maar ook de manier van werken van leveranciers, werknemers, ingenieurs en analisten ondergaat een revolutie. Natuurlijk gaat dan niet van vandaag op morgen. En niet elk bedrijf kan zich een revisie van de systemen veroorloven, laat staan een volledige revolutie. Ook hebben niet alle producenten de ontwikkelingen van de laatste industriële revolutie kunnen bijbenen. Zij zullen hun energie moeten richten op een praktische en aanvullende aanpak, zoals het verbeteren van de efficiëntie van de productielijn en de kwaliteit van het product. Degenen die al een stap verder zijn, kunnen de kloof overbruggen door de technologie die ze al hebben te verweven met wat er komen gaat.

En dan zijn er niet alleen productieprocessen die aangestuurd worden in de cloud, er ontstaan ook grote hoeveelheden nieuwe data. Niet-industriële bedrijven worden nu al met deze uitdaging geconfronteerd: wat doen we met het vollopende data-stuwmeer en hoe prioriteren we de belangrijkste onderdelen daarvan? Deze vraag wordt nu ook prangend voor producenten die zich richten op de vierde industriële revolutie.

Voordelen van Industrie 4.0 voor de industrie

Heel wat beren op de weg voor velen dus nog. Toch prevaleren de voordelen en het idealisme van Industrie 4.0. Van productiviteit tot klantpersonalisatie: de uitdagingen zijn meer dan de moeite waard maakt. Het meest voor de hand liggende voordeel is een verhoogde productiviteit en winstgevendheid. Uit een onderzoek van PwC van eind 2014 kwam naar voren dat bedrijven die nu al Industrie 4.0-oplossingen implementeren een verhoogde productiviteit van 18% of meer in de komende vijf jaar verwachten. Met de toenemende druk op de industriële sector om meer te produceren met minder grondstoffen en minder energie, is de invoering van gedecentraliseerde systemen die bijdragen aan efficiëntie, flexibiliteit en duurzamere productie een must. Integratie van slimme apparatuur die aan zelfdiagnose kan doen en zichzelf repareren helpt bij het stroomlijnen van de processen en bij het maken van veelzijdiger productiebeslissingen, wat de winstgevendheid kan vergroten.

Even terug naar die bergen data die we straks op de plank hebben liggen. Als deze goed beheerd worden, is er enorm veel voordeel uit te halen. In het hierboven genoemde onderzoek van PwC, zegt 90% van de bedrijven te geloven dat de mogelijkheid om gegevens te analyseren doorslaggevend is voor hun businessmodel in de komende vijf jaar. De data kunnen worden gebruikt om de productiviteit verder te optimaliseren, het juiste type product te produceren, de doeltreffendheid van het product te analyseren, etcetera. De angst voor te veel gegevens is al aan het verdampen en maakt plaats voor de vraag naar heldere rapportages van gegevens en analyses.

Voordelen van Industrie 4.0 voor de consument

Ook consumenten zullen profiteren. We weten al dat het automatiseren van de productielijn de kwaliteit, consistentie en betrouwbaarheid verbetert, maar personalisatie is altijd een kostenissue geweest. De Industrie 4.0 maakt het gemakkelijker om te produceren op bestelling en klantgerichte, gepersonaliseerde producten voor lagere kosten aan te leveren. Het maakt niet meer uit of een bedrijf gepersonaliseerde T-shirts print of customised prothetische benen met een 3D-printer levert. Als het proces kan worden aangepast aan het product dat geproduceerd wordt, kunnen varianten op dat product ook gemakkelijker gemaakt worden.

De impact van Industrie 4.0: waar zijn we nu?

Op dit moment staan we nog aan de vooravond van de vierde industriële revolutie. En zoals dat met ontwikkelingen gaat die voor velen nog slechts theoretisch zijn, staat tegenover elk bedrijf dat een transformatie in het productieproces overweegt, een ander bedrijf dat de vierde Industriële revolutie blijft ontkennen. Toch zijn er ook rapporten waaruit blijkt dat de Europese industrie in 2020 maar liefst € 140 miljard per jaar in Industrie 4.0-toepassingen zal investeren. Een bemoedigend getal. Ook Salesforce blijft oplossingen bieden om goed beslagen ten ijs te komen en overeind te blijven in het industrie 4.0-tijdperk met zijn klantenplatform.

En we zien bij Salesforce succesverhalen binnen onze eigen klantenkring. Zo vroeg Beth Comstock, CMO bij GE, zich af: "Als mijn straalmotor tegen mij kon praten, wat zou deze me dan vertellen? “. Met de invoering van de data van de motor van een Dreamliner van Japan Airlines, heeft ze nu het antwoord. De data werden doorgestuurd naar werktuigbouwkundig ingenieurs om potentiele problemen te diagnosticeren. Hoewel het toestel niet in staat was om zichzelf te herstellen, is dit wel een kenmerkend voorbeeld van hoe het industriële Internet of Things mechanische problemen kan vertalen naar menselijke actie.

De vierde industriële revolutie zal niet in een oogwenk in onze fabrieken en productieprocessen geïmplementeerd zijn, dat is zeker. Het is aan te bevelen dat producenten vandaag nog starten met het bouwen van hun digitale transformatie-strategie om te voorkomen dat ze in de achterhoede verdwijnen.

Een uitgelezen plek voor producenten om hun digitale transformatie te beginnen is met hun verkooporganisatie. Download ons e-book Sales in de maakindustrie voor meer informatie over de oplossingen van Salesforce voor productiebedrijven waarmee ze zich kunnen onderscheiden en hun verkoopteam klaar maken voor de nieuwe industriële wereld.