Skip to Content

Wat is industrie 4.0?

Wat is industrie 4.0?

Industrie 4.0: je hoort en leest er steeds meer over. Maar wat houdt het in? Gaat het echt om een revolutie en hoe ver zijn de ontwikkelingen?

Industrie 4.0: je hoort en leest er steeds meer over. Maar wat houdt die term nu eigenlijk in? Is het slechts een buzzword? Krijgen we allemaal met de vierde industriële revolutie te maken? Gaat het echt om een vierde industriële revolutie en hoe ver zijn de ontwikkelingen? De vierde industriële revolutie gaat over de samensmelting van de fysieke, digitale en biologische wereld. Het is de integratie van kunstmatige intelligentie (AI), robotica, het Internet of Things (IoT), 3D-printing, genetische manipulatie, quantum computing en andere technologieën.

Industrie 4.0 veroorzaakt een revolutie

De bundeling van deze technologieën wordt al toegepast op veel producten en diensten, die al snel onmisbaar zijn geworden in ons moderne leven. Denk bijvoorbeeld aan GPS-systemen die je de snelste route naar een bestemming suggereren, spraakgestuurde virtuele assistenten zoals Siri van Apple en Alexa van Amazon, gepersonaliseerde Netflix-aanbevelingen en het vermogen van Facebook om je gezicht te herkennen en je te taggen op de foto van een vriend.

Door de integratie van al deze technologieën maakt de vierde industriële revolutie de weg vrij voor grote veranderingen in de manier waarop we leven. Bovendien zorgt het ervoor dat bijna elke bedrijfssector onder druk wordt gezet om radicaal anders te gaan werken. En dat gebeurt allemaal in een ongekend hoog tempo. Dat is ook de reden waarom wij ons Customer 360 hebben ontwikkeld: om gelijke tred te kunnen houden met de snel veranderende verwachtingen van klanten.

Welke trends zijn bepalend voor de toekomst van de digitale wereld?

Blijf op de hoogte van de nieuwste digitale trends en toonaangevende statistieken en inzichten.

Ontdek het Digital Trends rapport

Een stukje geschiedenis

Industrie 4.0 wordt gezien als de vierde industriële revolutie omdat het eenzelfde aanzienlijke potentie heeft als de eerdere drie industriële revoluties: eind 18e eeuw de eerste industriële revolutie door de mechanisatie van water- en stoomkracht door de uitvinding van de stoommachine. De ‘technologische revolutie’, eind 19e eeuw, met nieuwe technologieën zoals elektriciteit, de opkomst van de olie-industrie, communicatietechnologie (radio, telegrafie) die zorgden voor massaproductie. Vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw de intrede van computers op de werkvloer; de derde industriële revolutie. Dit leidde tot de mogelijkheid om praktisch overal ter wereld over informatie te beschikken en te kunnen raadplegen.

In tegenstelling tot de revoluties uit het verleden, werd de vierde industriële revolutie al aangekondigd voordat deze er was. De term Industrie 4.0 werd voor het eerst gebruikt in 2011. Sindsdien staan de raderen in de productieprocessen in een hogere versnelling. Experts zijn het nog niet helemaal eens over de snelheid waarmee de vierde industriële revolutie zal doordringen, maar dat de Industrie 4.0 niet meer te stuiten is, moge duidelijk zijn.

Fourth Industrial Revolution.png

De technologieën die de veranderingen drijven

De vierde industriële revolutie verandert de huidige manier van produceren en heeft een grote invloed op de ontwikkeling van productiesystemen. De voorspelling is dat de fabrieken zoals we die nu kennen, veranderen in ‘slimme fabrieken’ die zelf interne processen beheren en problemen oplossen. Om te begrijpen hoe de Industrie 4.0 werkt, nemen we een aantal technologieën onder de loep die de veranderingen teweegbrengen.

Cloud computing geeft via internetverbinding toegang tot apps, diensten en gegevens die opgeslagen zijn in een netwerk (de cloud). Zo hebben eindgebruikers altijd en overal toegang tot hun software en applicaties. Enkele voordelen van cloud diensten zijn kostenbesparing, schaalbaarheid en veiligheid.

Internet of Things (IoT) maakt gebruik van de cloud om alledaagse items – van medische wearables tot tracking-apparaten in pakketjes, te verbinden met het internet. Naast industriële toepassingen zoals IoT-sensoren in akkers voor een betere bemesting, kan het ook dichterbij huis worden gezocht zoals jouw slimme thermostaat.

Artificial Intelligence (AI) omschrijft computers die kunnen ‘denken’ als mensen. Ze herkennen complexe patronen, verwerken informatie, trekken conclusies en doen aanbevelingen aan de hand van data. Zo wordt het ingezet voor het spotten van patronen in grote, ongestructureerde gegevensbronnen tot autocorrectie op je telefoon.

Blockchain is een veilige, gedecentraliseerde en transparante manier om gegevens op te nemen en te delen, zonder afhankelijke te zijn van externe tussenpersonen. Naast bekende digitale valuta als Bitcoin, kan de blockchaintechnologie ook ingezet worden om supply chains traceerbaar te maken en gevoelige medische gegevens te beveiligen.

Quantum Computing, technologieën die nu in ontwikkeling zijn, zullen computers miljoenen keren krachtiger maken. Ze hebben de potentie om zeer complexe datamodellen in seconden te creëren, AI aan te jagen en tot een hoger niveau te tillen en het ontdekken van nieuwe materialen te versnellen.

Virtual reality (VR) biedt digitale ervaringen die de echte wereld simuleren, terwijl augmented reality (AR) de digitale en fysieke wereld combineert. Bijvoorbeeld de makeup-app van L’Oréal, waarmee gebruikers digitaal met producten kunnen experimenteren, of de scanfunctie van Google Translate waarmee een gescande tekst direct wordt vertaald.

Robotica omvat alles van het ontwerpen en maken tot het gebruiken van robots voor persoonlijk en commercieel gebruik. Hoewel we nog steeds niet allemaal een eigen robot-assistent hebben, zijn door technologische ontwikkelingen robots wel steeds complexer en verfijnder gemaakt. En worden ze gebruikt bij productie, in de bouw en in de gezondheidszorg.

Biotechnologie Biotechnologie maakt gebruik van cellulaire en biomoleculaire processen om nieuwe technologieën en producten te ontwikkelen voor verschillende toepassingen. Zoals de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en materialen, efficiëntere industriële productieprocessen en schonere, efficiëntere energiebronnen. Onderzoekers in Stockholm werken bijvoorbeeld aan, wat verwacht wordt, het sterkste biomateriaal dat ooit geproduceerd is.

3D-Printing Met 3D-printing kunnen productiebedrijven hun eigen onderdelen printen, met minder gereedschap, tegen lagere kosten en sneller dan via traditionele processen produceren. Bovendien kunnen ontwerpen snel worden aangepast om een perfecte pasvorm te garanderen.

Innovatieve materialen De ontwikkeling van nieuwe innovatieve materialen, zoals kunststoffen, metaallegeringen en biomaterialen, zullen sectoren als productie, hernieuwbare energie, de bouw en de gezondheidszorg flink veranderen.

Energie Energie opwekken, opslaan en transporteren van is een groeiende marktsector. Groei die wordt gestimuleerd door de dalende kosten van renewable energietechnologieën (zon, wind, water etc) en verbeteringen in de opslagcapaciteit van batterijen.

Hoe zal de vierde industriële revolutie ons beïnvloeden?

Customer experience

Nergens is de omwenteling van de vierde industriële revolutie zo voelbaar als op de werkplek; AI en de toegenomen automatisering zullen de werkzaamheden diepgaand beïnvloeden (denk aan machine-learning algoritmen om robotica te besturen) en zorgen voor andere soorten banen.

Omdat de bovenstaande technologieën in ons dagelijks leven veel nieuwe mogelijkheden bieden, verandert ook de customer experience. Uit een wereldwijd door ons gehouden onderzoek blijkt dat een meerderheid van de ondervraagden gelooft dat deze technologieën – en de ervaringen die ze mogelijk maken – hun interacties met bedrijven binnen vijf jaar zullen veranderen. Ze verwachten gepersonaliseerde, waardevolle, verbonden ervaringen van bedrijven, zowel in de winkel als online. En aangezien klanten nu meer opties hebben dan ooit, zijn ze niet bang om van merk te veranderen voor een betere ervaring ergens anders.

Digital transformation

Nu de vierde industriële revolutie de toekomst van het werk opnieuw vormgeeft, moeten bedrijven hun mensen voorbereiden op deze Future of Work. Dit is belangrijker dan ooit, in een tijd waarin iedereen vanaf huis of elders moet kunnen werken. Het vraagt om nadenken over je bedrijfsvoering, een andere vorm van leiderschap, en er ligt een grotere focus op continu leren, nu er meer nieuwe soorten banen komen.

De vierde revolutie impliceert dat bedrijven zich meer dan ooit moeten richten op hun digitale transformatie om alle beschikbare nieuwe technologieën in te zetten in hun processen en zo een klantervaring te leveren die ze onderscheidt van de concurrentie. Met de juiste technologie zoals een geïntegreerd CRM kun je innovatieve oplossingen bouwen om aan de klantverwachting te voldoen.

Welke trends zijn bepalend voor de toekomst van de digitale wereld?

Blijf op de hoogte van de nieuwste digitale trends en toonaangevende statistieken en inzichten.

Ontdek het Digital Trends rapport

Wil je niks missen? Meld je aan voor onze online nieuwsbrief!