“Muutos ei tule enää koskaan olemaan niin hidasta kuin nyt”
— Risto Siilasmaa

Näinhän se menee. Vaikka tuntuu että muutos on nyt mahdottoman kiivastahtista, koskaan se ei enää tule olemaan näin hidasta!

Maailman suurimpien yritysten listaa tarkasteltaessa on helppo huomata, että muutokset listassa ovat olleet viimeisen 20 vuoden aikana jatkuvasti nopeampia ja dramaattisempia. Olennaista on se, että kaikilta niiltä yrityksiltä, jotka listalle onnistuvat nousemaan — sekä myös pysymään siellä — löytyy yksi yhteinen nimittäjä: kyky reagoida toimintaympäristön muutoksiin riittävän nopeasti. Liian monen listalta pudonneen päätöksenteon verkkaisuus on koitunut liiketoiminnan turmioksi.

Muun muassa tästä syystä monissa asiakasorganisaatioissamme on lähdetty viime vuosina kehittämään vahvasti yrityksen omaa innovaatiokulttuuria.

Mutta mitä innovaatiolla tai innovoinnilla oikeastaan tarkoitetaan?

Harvardin professori Linda Hillin puheessa vuoden 2014 Ted Talkissa nousee esiin mielestäni yksi parhaista määritelmistä:
 

Salesforce & innovointi


Salesforcella innovaatiot on aina otettu vakavasti. Tulostakin on syntynyt, ja Forbes valitsi meidät jälleen kerran maailman innovatiivisimmaksi yritykseksi vuonna 2017. Miten tähän on päästy?
 

Innovointi asuu yrityskulttuurissa


► Salesforcella innovointi ei ole ainoastaan tuotekehittäjien tai salaisten tiimien tehtävä, vaan se on kaikkien vastuulla. Uskomme että olemme yhdessä kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa kaikki vastuussa uuden kehittämisestä.

Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi erilaisina kehitystyöpajoina, joita tarjoamme asiakkaillemme. Näissä innovoimme yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja heidän liiketoimintansa haasteisiin.
 

Asiakkaat keskiössä


► Salesforcen liikeidea on yksinkertainen: auttaa asiakkaita menestymään. Jokaisella työntekijällä on oikeudet ja valtuudet löytää ratkaisuja asiakkaan liiketoiminnan haasteisiin. Jos ratkaisua ei löydy lähimpien kollegoiden toimesta, voi pyynnön ohjata läpinäkyvästi suoraan organisaation johdolle. Koko toimintamallimme perustuu palveluihin ja ekosysteemiin, jonka yhdessä olemme luoneet.
 

Jatkuvuus


► Riippumatta liiketoimintaympäristön tilanteesta, investoimme jatkuvasti asioihin, jotka pitävät meidät innovatiivisina. Asiakkaidemme tarpeet muuttuvat koko ajan, ja tuotteiden, markkinointi- ja myyntistrategioiden täytyy muuttua siinä mukana. Innovaatiot eivät koskaan tule valmiiksi — evoluutio ja matka ovat jatkumoa.

 

Miten nostaa oman organisaation innovaatiokyvykkyyttä? Kolme esimerkkiä


1 - Hackathonit


Monissa yrityksissä on jo kokemusta innovaatioprojekteista tai hackathoneista. Jälkimmäisenä mainitut ovat tapahtumia, joihin kootaan joukko ihmisiä ennalta määritellyksi ajaksi (esim. 36h) etsimään ratkaisua johonkin käsillä olevaan haasteeseen. Nämä ovatkin käteviä tapoja kiihdyttää yrityksen omaa innovaatiokyvykkyyttä, sekä löytää luovia ratkaisuja lyhyessä ajassa.

“Hackathoneja järjestetään milloin minkäkin teeman ympärille, mutta perusajatuksena tapahtumissa on koota yhteen joukko innovatiivisia, idearikkaita osaajia eri tieteenaloilta ja laittaa heidät ideoimaan uusia ratkaisuja kulloisiinkin tarpeisiin.” YLE 05/2016

Pelkkä ideointi ei kuitenkaan riitä, vaan ne pitää kyetä saamaan nopeasti prototyypin tasolle. Moderneilla työkaluilla tämä onnistuu tunneissa.

2 - Low-code innovaatioalustojen hyödyntäminen


Niin sanotut low-code -innovaatioalustat (low-code platforms) nostavat parhaillaan suosiotaan. Niiden etu on, että ideoita pystytään testaamaan aiempaa radikaalisti pienemmällä riskillä sekä resursseilla.

Käytännössä tämä tarkoittaa uusien sovellusten synnyttämistä päivissä viikkojen sijaan. Esimerkiksi UPM on rakentanut Salesforce-alustalle sovelluksen, joka monitoroi yhtiön kansainvälistä maksuliikennettä Swift-järjestelmässä.

Low-code-maailman tämän hetken markkinajohtaja on Salesforce, ja myös Gartner valitsi tuoreimmassa raportissaan Salesforcen johtavaksi vaihtoehdoksi. Alustalle voi tehdä helposti omia sovelluksia graafisilla työkaluilla.

”Meillä on paljon asiakkaita, jotka käyttävät Salesforcea pelkästään sovellusalustana. Noin 80 prosenttia kaikesta alustan datasta säilytetään asiak­kaiden itse tekemissä sovelluksissa”, kertoo Salesforcen asiakkuusjohtaja Patrik Ros.” Nyt loppuu ohjelmointi / Tivi 03/2018

3 - Koulutus ja osaamisen ylläpitäminen


Yksi innovaatiokyvykkyyden keskeisistä peruspilareista on jatkuva oppiminen, sillä teknologia kehittyy nopeammin kuin ihminen. Tästä syystä koulutusinvestointien tulee kasvaa.

Kasvokkain tapahtuva luokkahuonekoulutus ei kuitenkaan skaalaudu nykyisiin vaatimuksiin, ja siksi tarvitaan erilaisia sekä nopeita tapoja pitää osaamista yllä. Esimerkiksi Salesforce tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden koulutukseen itsepalveluna oman Trailhead -oppimisympäristönsä kautta. Sama alusta toimii myös työntekijöiden oman oppimisen jatkuvana tukena.

► LUE MYÖS: Työntekijöiden kouluttaminen – kulu vai investointi?

 

Käyttökelpoisten innovaatioiden synty edellyttää keskitettyä johtamista


Innovatiiviset yritykset siis varmistavat että ideoita syntyy mahdollisimman laajasti omilta työntekijöiltä, kumppaneilta sekä asiakkailta.

Vastaavasti toteutuskelpoisten ideoiden löytämisen mahdollisuudet paranevat merkittävästi, kun ideoiden tarjoaminen tehdään helpoksi, ja arviointi tehdään keskitetysti.  

Jos innovoinnin kiihdyttäminen on agendallanne, älkää epäilkö olla yhteydessä!

Markus Salo (@markusmsalo), Senior Account Executive


LUE MYÖS: