Salesforce-Ohjelman Sopimus

Päivitetty viimeksi: 1. kesäkuuta 2023

Tämä ohjelmasopimus (“Ohjelmasopimus”) määrittää kaikkea seuraavien toimintojen käyttöä (mukaan lukien  mahdolliset käyttöoikeudet):

(kukin yhdessä minkä tahansa Salesforce-palveluiden, tietojen, sisällön ja muiden sellaisen tuotteen tai palvelun,  minkä tahansa asiaankuuluvan Salesforcen verkkosivuston ja mahdollisten seuraajatuotteiden tai -palveluiden  yhteydessä tarjottavien materiaalien kanssa, huolimatta siitä, asetetaanko ne saataville sellaisen verkkosivuston tai  minkä tahansa muun jakelukanavan kautta, on “Ohjelma”).

(1) NAPSAUTTAMALLA HYVÄKSYMISTÄ MERKITSEVÄÄ RUUTUA, (2) LATAAMALLA TAI KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMAA TAI (3) MUULLA TÄMÄN OHJELMASOPIMUKSEN EHTOJEN HYVÄKSYMISTÄ MERKITSEVÄLLÄ TAVALLA, HYVÄKSYT TÄMÄN JA MAHDOLLISTEN OHJELMAKOHTAISTEN SOPIMUSTEN SOVELTUVAT EHDOT SITEN KUIN NE ON MÄÄRITELTY ALLA (YHTEISESTI “SOPIMUS”). VAHVISTAT TÄTEN, ETTÄ OLET LAIN MUKAAN SOPIMUKSEN TEKEMISEN VÄHIMMÄISIÄN TÄYTTÄNYT. JOS TÄMÄN SOPIMUKSEN HYVÄKSYVÄ HENKILÖ HYVÄKSYY TÄMÄN SOPIMUKSEN YRITYKSEN TAI MUUN OIKEUSHENKILÖN PUOLESTA, KYSEINEN HENKILÖ VAKUUTTAA, ETTÄ HÄNELLÄ ON LUPA SITOA TÄLLAINEN YKSIKKÖ JA SEN YHTEISTYÖKUMPPANIT NÄIHIN EHTOIHIN, MISSÄ TAPAUKSESSA ILMAISUT “SINÄ” JA “SINUN” VIITTAAVAT TÄLLAISEEN YKSIKKÖÖN JA SEN TYTÄRYHTIÖIHIN (KUTEN ALLA ON MÄÄRITELTY). JOS TÄMÄN SOPIMUKSEN HYVÄKSYNEELLÄ HENKILÖLLÄ EI OLE TÄLLAISTA LUPAA TAI HÄN EI HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, TÄMÄ HENKILÖ EI SAA HYVÄKSYÄ TÄTÄ SOPIMUSTA EIKÄ SAA KÄYTTÄÄ OHJELMAA.

Tämä Sopimus on voimassa sinun ja Salesforce-osapuolen välillä (kuten alla on määritelty), alkaen päivästä, jona  hyväksyt tämän sopimuksen.

“Salesforce-osapuoli ”tarkoittaa jäljempänä kohdassa 16 (“Kenen kanssa teet sopimuksen; ilmoitukset; sovellettava  laki ja toimivalta”) kuvattua yritystä.

“Yhteistyökumppani” tarkoittaa kaikkia yhteisöjä, jotka suoraan tai välillisesti hallitsevat suorittavaa yksikköä, ovat  sen hallinnassa tai joita hallitaan yhdessä suorittavan yksikön kanssa.

“Hallinta” tarkoittaa suoraa tai välillistä omistusta tai määräysvaltaa yli 50 prosentista suorittavan yksikön  kokonaisäänistä.

“Salesforce” tarkoittaa Salesforce-osapuolta ja sen yhteistyökumppaneita.

Tiettyihin Salesforce-tuotteisiin ja -palveluihin saatetaan soveltaa lisäehtoja (joita Salesforce päivittää ajoittain,  “Ohjelman ehdot”). Ohjelman ehdot ovat saatavissa alla tai asiaankuuluvassa ohjelmassa tai sen kautta. Jos  Ohjelmasopimuksen ja Ohjelman ehtojen välillä ilmenee ristiriitoja tai epäjohdonmukaisuuksia, Ohjelman ehdot ovat  ensisijaisia ristiriidan tai epäjohdonmukaisuuden laajuudessa ainoastaan soveltuvan ohjelman osalta.

Edellä mainitusta huolimatta, jos milloin tahansa ohjelmaa tai mitä tahansa sen osaa koskee sinun ja Salesforcen  välinen erillinen sopimus, sellainen erillinen sopimus eikä tämä Ohjelmasopimus rajoittaa tällaisen ohjelman tai sen  osan käyttöä kyseisenä aikana.

Huomaa, että tiettyihin ohjelmiin voidaan soveltaa tiettyjä kelpoisuusvaatimuksia ja muita ehtoja, kuten  rekisteröintivaatimuksia, Salesforce-tilauslomakkeiden hyväksyntää ja sovellettavien maksujen maksamista. Kaikki  Sopimuksen mukaiset oikeutesi tällaisiin ohjelmiin edellyttävät, että täytät nämä vaatimukset ja ehdot. Et saa käyttää,  ladata tai käyttää mitään Ohjelmaa, ellet ole hyväksynyt Sopimuksen ehtoja ja täyttänyt kaikkia soveltuvia  kelpoisuusvaatimuksia ja -ehtoja.

SOPIMUS SISÄLTÄÄ PAKOLLISEN VÄLITTÄMIESEHDON, JOSTA ON LISÄTIETOJA ALLA OLEVASSA KOHDASSA 16.4 JA JOKA EDELLYTTÄÄ VÄLIMIESKÄSITTELYN KÄYTTÖÄ TAPAUSKOHTAISESTI JOISSAKIN RIIDANKÄSITTELYTAPAUKSISSA VALAMIEHISTÖOIKEUDENKÄYNTIEN TAI MUIDEN OIKEUSKÄSITTELYJEN TAI MINKÄ TAHANSA TYYPPISTEN RYHMÄKANTEIDEN SIJASTA.

1. Muutokset tähän sopimukseen

Salesforce voi muuttaa tätä ohjelmasopimusta ja kaikkia ohjelman ehtoja julkaisemalla tarkistetun version osoitteessa https://www.salesforce.com/company/program-agreement-finland/ tai millä tahansa muulla soveltuvalla Salesforce-sivustolla, ja tällaiset päivitykset astuvat  voimaan julkaisemisen jälkeen.

Jos käytät Ohjelmaa tämän Ohjelmasopimuksen tai sovellettavien Ohjelman ehtojen muutosten jälkeen, hyväksyt  nämä muutokset tähän Ohjelmasopimukseen ja Ohjelman ehtoihin, soveltuvin osin. Salesforce voi milloin tahansa  ilman vastuuta muuttaa tai lopettaa minkä tahansa Ohjelman tai sen osan tai veloittaa, muuttaa tai luopua kaikista  Ohjelman käytön edellyttämistä maksuista. Ohjelman käyttö on omalla vastuullasi, ja sinun on noudatettava kaikkia  sovellettavia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä.

2. Ohjelmille tai niiden kautta lähetetyt tiedot

Tietojesi, mukaan lukien rekisteröintitiedot (kuten määritelty alla), lähettämisestä mihin tahansa ohjelmaan tai sen  kautta säädetään Salesforcen tietosuojalausekkeessa, jota Salesforce päivittää ajoittain ja joka on tällä hetkellä saatavissa osoitteessa https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy/ (“Tietosuojalausunto”), ellei  Salesforce ole esittänyt sinulle toista tietosuojalauseketta rekisteröinnin yhteydessä, siltä osin kuin tällaisia tietoja  pidetään henkilötietoina (tietosuojalausekkeen määritelmän mukaisesti) tai eri tietosuojaselosteessa, jonka Salesforce  esittää rekisteröinnin yhteydessä). Salesforce voi muuttaa rekisteröinnin yhteydessä esitettyä tietosuojaselostetta tai  korvata sen ilman erillistä ilmoitusta. Voit katsoa säännöllisesti mahdolliset päivitykset, ja jos rekisteröinnin  yhteydessä esitetty tietosuojalauseke ei ole enää saatavissa, tämä tietosuojaseloste on voimassa. Lisäksi kaikki  ohjelmaan tai sen kautta lähettämäsi tiedot, mukaan lukien rekisteröintitiedot, voidaan kerätä, siirtää ja tallentaa  Yhdysvaltoihin ja/tai muihin maihin, joissa Salesforce tai sen palveluntarjoajat toimivat. Maat, joissa Salesforce tai  sen palveluntarjoajat toimivat, ovat käytettävissä sähköpostitse lähetettävästä pyynnöstä, joka on lähetettävä  osoitteeseen privacy@salesforce.com tai sähköpostiosoitteeseen, joka on ilmoitettu rekisteröinnin yhteydessä  esitetyssä tietosuojaselosteessa. Sinä vakuutat ja takaat, että olet vastuussa minkä tahansa Ohjelman yhteydessä  antamiesi tietojen oikeellisuudesta, täydellisyydestä, laadusta ja laillisuudesta, mukaan lukien rekisteröintitiedot,  keinot, joilla olet hankkinut tällaisia tietoja, ja miten käytät näitä tietoja minkä tahansa Ohjelman yhteydessä.

Etunimesi, sukunimesi, profiilikuvasi, sijaintisi ja muut ohjelman yhteydessä antamasi tiedot, mukaan lukien  rekisteröintitiedot, voidaan näyttää julkisesti, myös millä tahansa profiilisivulla tai toimintojesi yhteydessä. Jotkin  Ohjelmien käyttöösi liittyvät tietosi tai aktiviteettisi voivat olla julkisesti esillä tai muiden katseltavissa. Salesforce-tilisi ja/tai soveltuva Ohjelma voi tarjota käyttöön toimintoja, joiden avulla voit hallita tiettyjä tietosuoja-asetuksia,  ilmoituksia ja muita asetuksia. Ellei nimenomaisesti toisin määrätä, tällaisia Ohjelman kautta saatavia tietosuoja asetuksia, ilmoituksia ja muita asetuksia sovelletaan vain kyseiseen Ohjelmaan, eivätkä ne vaikuta  yksityisyysasetuksiin, ilmoituksiin tai muihin asetuksiin minkään muun Ohjelman tai muihin Salesforce-tilisi  ominaisuuksiin. Salesforce voi käyttää tai paljastaa sinun tietosuojalausunnon mukaiset tietosi, mukaan lukien (a)  lähettääkseen sinulle tietoilmoituksia, kyselyjä ja arviointeja, jotka liittyvät johonkin ohjelmaan tai Salesforce tileihisi, mukaan lukien puhelimitse (vaikka annettu puhelinnumero on kansallisessa tai osavaltion  soittokieltoluettelossa), sähköpostitse, tekstiviestein, yksityisviestitoiminnoin tai muilla keinoilla sovellettavien lakien  sallimassa laajuudessa; (b) markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien markkinointi mille tahansa yritykselle,  yhteistyökumppanille tai muulle yhteisölle, johon olet sidoksissa (“Organisaatio”) esimerkiksi ottamalla yhteyttä  organisaatioosi Salesforce-tuotteista ja -palveluista ja mahdollisesti ilmoittamalla organisaatiollesi osallistumisestasi  Ohjelmaan sovellettavien lakien mukaisesti; c) sisäisiin liiketoimintatarkoituksiin, kuten Salesforce-tuotteiden ja - palvelujen parantamiseksi, ymmärtämällä paremmin, miten käyttäjät toimivat vuorovaikutuksessa ohjelmien kanssa;  tai (d) luodakseen yhdistettyjä, ei-henkilökohtaisia tietoja, joita Salesforce voi käyttää tai paljastaa mihin tahansa  tarkoitukseen.

3. Käyttäytymissäännöt

Salesforcen hyväksytyn käytön ja ulkoisten palvelujen käytännössä, jota Salesforce ajoittain päivittää, määritetyt  kielletyt toiminnot ja materiaalit, jotka ovat saatavissa tällä hetkellä osoitteessa https://www.salesforce.com/company/legal/agreements/ (“HKK”), ovat kiellettyjä myös Ohjelmien osalta. Lisäksi  minkään Ohjelman yhteydessä et saa (etkä voi sallia käyttäjiesi tai kolmannen osapuolen):

 • Saada luvatonta pääsya Ohjelmaan tai palvelimiin tai verkkoihin, joita käytetään Ohjelman asettamiseen  saataville, myös hakkeroimalla tai mitä tahansa ohjelman osaa tai verkkohyökkäämällä sitä vastaan; tai rikkoa  tällaisten palvelimien tai verkkojen vaatimuksia, menettelyjä tai käytäntöjä.
 • Häiritä tai haitata Ohjelmassa tai sen kautta saatavissa olevien tietojen, datan, sisällön tai muun materiaalin eheyttä.
 • Jäljentää, muokata, mukauttaa, kääntää, luoda johdannaisteoksia, myydä, vuokrata, liisata, lainata, jakaa aikaosuuksia, jakaa tai muulla tavoin hyödyntää mitä tahansa Ohjelman osaa (tai sen käyttöä), paitsi jos sovellettavissa Ohjelman ehdoissa toisin ilmoitetaan tai sinulla on Salesforcen erillinen nimenomainen, kirjallinen lupa.
 • Kehystää tai peilata mitä tahansa Ohjelman osaa tai sisällyttää muutoin mikä tahansa Ohjelman osa mihin tahansa tuotteeseen tai palveluun, paitsi jos sovellettavissa Ohjelman ehdoissa tai Salesforcen erillisellä nimenomaisella kirjallisella suostumuksella on nimenomaisesti toisin sallittu.
 • Ladata ja tallentaa järjestelmällisesti mitään Ohjelmassa tai sen kautta saatavissa olevia tietoja, sisältöä tai muuta materiaalia, paitsi jos se on tarpeen soveltuvan Ohjelman käyttämiseksi tai soveltuvien Ohjelman ehtojen nimenomaisesti sallivat sen tai Salesforcen erillisellä nimenomaisella kirjallisella suostumuksella.
 • Käyttää mitään robottia, hämähäkkiä, sivustohaku-/hakusovellusta tai muuta manuaalista tai automaattista  laitetta noutaaksesi, indeksoidaksesi, “kaaviaksesi”, “tietolouhiaksesi” tai muuten kerätäksesi tietoja, dataa, sisältöä tai muuta ohjelmassa tai sen kautta saatavissa olevaa materiaalia, tai kopioida tai kiertää ohjelman navigointirakennetta tai esitystä ilman Salesforcen nimenomaista kirjallista lupaa.
 • Ilmoittaa tai vihjata harhaanjohtavasti, että toimit yhteistyössä Salesforcen tai muun henkilön kanssa.
 • Käyttää mitään Ohjelmaa, jos olet Salesforcen suora kilpailija, tai käyttää mitään Ohjelmaa kilpailutarkoituksiin, mukaan lukien rakentaaksesi kilpailukykyisen tuotteen tai palvelun tai tuotteen tai palvelun, joka käyttää samanlaisia ideoita, ominaisuuksia, toimintoja tai grafiikkaa kuin mikä tahansa Ohjelma, tai Ohjelman saatavuuden, suorituskyvyn tai toimivuuden vertailuanalyysiä tai muuta seurantaa varten.
 • Käyttää minkä tahansa Ohjelman osaa mihinkään tarkoitukseen, mukaan lukien Ohjelman minkä tahansa osan  kopiointi, käyttämällä mitä tahansa Ohjelman osaa sisäiseen liiketoimintaan, tuotantotarkoituksiin tai  kaupallisiin tarkoituksiin (mukaan lukien käyttö mainonnan tai muun kaupallisen pyynnön yhteydessä) tai  asettamalla kolmannen osapuolen saataville minkä tahansa Ohjelman osan, paitsi kaikissa tapauksissa, joissa  sovellettavissa Ohjelman ehdoissa tai sinun ja Salesforcen välisessä erillisessä sopimuksessa tai Salesforcen  erillisellä nimenomaisella kirjallisella suostumuksella on nimenomaisesti toisin sallittu.

Olet vastuussa minkä tahansa Ohjelman käyttämiseen tarvittavan laitteiston, tietoliikenteen ja muiden tuotteiden tai palvelujen hankkimisesta, ylläpidosta ja maksamisesta. Muista lisäksi, että Ohjelman yhteydessä saatat tarjota tietoja, sisältöä tai muuta materiaalia monipuoliselle ja kansainväliselle yleisölle. Asiat, jotka eivät vaikuta loukkaavilta tai muuten vastenmielisiltä, voivat näyttää siltä muille. Sinun on kohdeltava (ja on saatava käyttäjäsi ja kolmannet osapuolet kohtelemaan) muita Ohjelman käyttäjiä kohteliaasti ja kunnioittavasti.

4. Luottamukselliset tiedot

Salesforce voi antaa sinulle tietoja, sisältöä tai muuta materiaalia, jotka eivät ole jo julkisia (“Luottamukselliset  tiedot”). Säilytät toistaiseksi kaikkien luottamuksellisten tietojen luottamuksellisuuden sopimuksen mukaisesti, etkä  saa paljastaa tai muuten antaa kolmansien osapuolien saataville suoraan tai välillisesti luottamuksellisia tietoja ilman  Salesforcen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Et jaa yritys- tai taloussalaisuuksia etkä keskustele Salesforceen  liittyvistä huhuista tai spekulaatioista. Et saa takaisinmallintaa tai purkaa ohjelmistoja tai konkreettisia esineitä, jotka  sisältävät luottamuksellisia tietoja.

Sinun on noudatettava samaa huolellisuutta suojellaksesi Luottamuksellisia tietoja kuin suojatessasi omia tai  organisaatiosi luottamuksellisia tietoja, jotka ovat luonteeltaan tai arkaluonteisuudeltaan samanlaisia, mutta vähintään  kohtuullista huolellisuutta olosuhteiden mukaan. Sinä et saa käyttää luottamuksellisia tietoja muuten kuin vain  sopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi tai soveltuvissa Ohjelman ehdoissa kuvatulla tavalla. Voit  luovuttaa luottamuksellisia tietoja vain niille työntekijöillesi tai urakoitsijoille, joiden on tiedettävä nämä  luottamukselliset tiedot osana tällaista sallittua käyttöä ja jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet  luottamuksellisuusrajoituksiin, jotka eivät ole vähemmän rajoittavia kuin sopimuksessa määritetyt. Kaikki  alihankkijoidesi tai selvyyden vuoksi minkä tahansa työntekijäsi tai muun henkilöstösi aiheuttamat laiminlyönnit,  jotka rikkovat sopimusta (mukaan lukien tämä osa), katsotaan aiheuttamaksesi sopimusrikkomukseksi.

Hyväksyt, että Salesforce on kaikkien luottamuksellisten tietojensa ja niiden (kuten määritelty alla) johdannaisten  ainoa ja yksinomainen omistaja, huolimatta siitä, onko ne luonut Salesforce, sinä tai jokin kolmas osapuoli, eikä sinulla  ole lisenssiä eikä muita oikeuksia tällaisiin luottamuksellisiin tietoihin tai johdannaisiin ole myönnetty tai oletettu Sopimuksen mukaan. “Johdannaisilla” tarkoitetaan (i) tekijänoikeudella suojattua tai tekijänoikeuksin suojattua  materiaalia, mitä tahansa käännöstä, lyhennystä, tarkistusta tai muuta muotoa, jossa olemassa oleva teos voidaan  uudistaa, muuttaa tai mukauttaa; (ii) patentoitavan tai patentoidun materiaalin osalta sen parannukset tai muutokset;  tai (iii) liikesalaisuuksien osalta kaikki tällaisesta liikesalaisuudesta peräisin oleva uusi materiaali, mukaan lukien uusi  materiaali, joka voi olla suojattu tekijänoikeudella, patentilla ja/tai liikesalaisuudella. Kun sopimus tai sovellettavat  ohjelmasäännöt (tai oikeutesi tällaisten luottamuksellisten tietojen soveltuvaan käyttöön) (tai oikeutesi sovellettaviin  tunnistetietoihin, oppimis- ja sertifiointiohjelmiin) päättyvät tai irtisanotaan, sinun on palautettava tai poistettava  (Salesforcen valinnan mukaan) kaikki luottamuksellisia tietoja sisältävä materiaali.

Hyväksyt, että tämän määräyksen rikkominen johtaa korjaamattomaan ja jatkuvaan vahinkoon, johon ei ole  lainmukaisia oikeussuojakeinoja, ja että Salesforce on oikeutettu kieltomääräykseen ja/tai asetukseen tietystä  suorituksesta ilman velvollisuutta lähettää mitään takuumaksua ja muuhun asianmukaiseen helpotukseen (mukaan  lukien tarvittaessa rahalliset vahingot). 

5. Rekisteröinti; Käyttäjätunnukset ja salasanat

5.1. Salesforce-tili. Sinun on ehkä rekisteröidyttävä, jos haluat käyttää koko Ohjelmaa tai sen osaa. Salesforce  voi hylätä tai vaatia, että muutat kaikki kirjautumistiedot tai muut rekisteröinnissä antamasi tiedot (yhdessä  “Rekisteröintitiedot”). Kirjautumistietosi ovat vain henkilökohtaiseen käyttöösi, ja ne on pidettävä salassa. Sinä, eikä  Salesforce, olet vastuussa kirjautumistietojesi käytöstä tai väärinkäytöstä ja kaikesta toiminnasta, joka tapahtuu miltä  tahansa Salesforcen tarjoamalta tililtä (“Salesforce-tili”), joita sinulla on. Sinun on ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin  luottamuksellisuuden säilyttämiseksi ja luvattoman käytön estämiseksi, ja sinun on viipymättä ilmoitettava  Salesforcelle kaikista luottamuksellisuusrikkomuksista tai kirjautumistietojesi tai Salesforce-tilin luvattomasta  käytöstä. Salesforce pitää kaikkia Salesforce-tilejä, joilla on sama sähköpostiosoite, puhelinnumero tai muu yksilöllinen tunniste, jonka Salesforce on vahvistanut menettelyjensä mukaisesti, samalle käyttäjälle kuuluvina. Jos  olet rekisteröitynyt käyttämään useampaa kuin yhtä ohjelmaa (tai jos rekisteröidyt myöhemmin käyttämään muita  ohjelmia), Salesforce voi automaattisesti ja peruuttamattomasti yhdistää kaikki Salesforce-tilisi yhdeksi Salesforce tiliksi (mukaan lukien rekisteröintitietojesi, profiiliesi ja muiden tilitietojesi yhdistäminen)) tai vaatia sinua  käyttämään yhdenmukaisia rekisteröintitietoja kaikilla tällaisilla tileillä. Kun Salesforce-tilisi yhdistetään, minkä  tahansa Salesforce-tilisi kirjautumistiedot voivat antaa sinulle pääsyn yhdistettyyn tiliin. Lisäksi jos sinulla ei ole  Salesforce-tiliä ja rekisteröidyt Ohjelmaan (mukaan lukien Ohjelman käyttö tai osallistut Ohjelmaan, kuten  Dreamforce), Salesforce voi käyttää rekisteröintitietojasi automaattisesti luodakseen Salesforce-tilin puolestasi, ja  Salesforce saattaa edellyttää, että käytät kyseistä Salesforce-tiliä muihin Ohjelmiin. Näin ollen Salesforce-tilisi  peruuttaminen tai lopettaminen yhdessä Ohjelmassa tai minkä tahansa Ohjelman käytön keskeyttäminen tai  lopettaminen voi myös johtaa minkä tahansa muun Ohjelman tai kaikkien Ohjelmien käytön keskeyttämiseen tai  lopettamiseen. 

5.2. Muiden ylläpitämät Salesforce-tilit. Jos Salesforce-tilisi on yhdistetty Salesforce-kirjautumistunnustilillesi,  jota hallinnoi työnantaja tai kolmas osapuoli, (a) saatamme jakaa ohjelmatoimintaasi liittyviä tietoja työnantajasi tai  kolmannen osapuolen tilivastaavan kanssa, (b) lisäehdot voi koskea minkä tahansa soveltuvan Ohjelman käyttöäsi ja  (c) järjestelmänvalvoja voi ehkä käyttää (mukaan lukien tarkastella tai muokata profiiliasi tai rekisteröintitietoja) tai  poistaa Salesforce-tilisi käytöstä ilman Salesforcen osallisuutta. 

6. Lähetykset

Sinulla ja muilla Ohjelman käyttäjillä voi olla mahdollisuus asettaa tiettyjä tietoja, dataa, sisältöä tai muuta materiaalia, mukaan lukien suosittelut, arvostelut, viestit, kommentit ja muuta käyttäjän luomaa sisältöä, kuvia ja asiakirjoja saataville Ohjelman kautta tai sen yhteydessä (Kukin “Lähetys”), mukaan lukien profiilisivut tai Ohjelman interaktiiviset tuotteet tai palvelut, kuten ilmoitustaulut ja muut foorumit, sekä keskustelu-, kommentointi- ja muut viestitoiminnot. Lähetykset heijastavat vain lähettäjän saataville asettaneen käyttäjän mielipiteitä eivätkä Salesforcen mielipiteitä huolimatta siitä, onko käyttäjä sidoksissa Salesforceen, ja ne voivat sisältää tai muodostaa kolmannen osapuolen materiaalia (kuten alla on määritelty). Kaikki Lähetykset, jotka on asetettu saataville minkä tahansa  ilmoitustaulun tai foorumin kautta vastauksena lähetettyihin kysymyksiin tai joilla muuten pyritään vastaamaan  kaikkiin kysymyksiin, mukaan lukien kaikki Salesforcea tai ohjelmia koskevat kysymykset, ovat saatavissa vain  yleiseksi tiedoksi, eikä niitä saa koskaan käyttää vastauksina erityiskysymyksiisi (vaikka vastaus on merkitty “parhaaksi” vastaukseksi tai jollakin vastaavalla oikeutuksella). Ota aina yhteyttä Salesforce-tukeen saadaksesi vastauksia kysymyksiisi. Salesforce ei hallitse lähetyksiä eikä ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen käytöstä  tai väärinkäytöstä (mukaan lukien jakelu). Lähetykset eivät ole luottamuksellisia tietoja ja sinä ymmärrät, että Salesforce ei voi hallita sitä, missä määrin kolmas osapuoli voi käyttää Lähetystä sen lähettämisen tai näyttämisen  jälkeen. ET SAA ASETTAA HENKILÖTIETOJA (MUKAAN LUETTUINA SINUN HENKILÖTIETOJESI JA MUIDEN HENKILÖIDEN TIEDOT) JULKISESTI SAATAVILLE MITÄÄN OHJELMALLA (PAITSI SELVYYDEN VUOKSI HENKILÖTIEDOT, JOITA KÄYTETÄÄN SALESFORCEN TARJOAMIIN REKISTERÖINTITIETOKENTTIIN, JOISSA PYYDETÄÄN TÄLLAISIA TIETOJA). EDELLÄ MAINITUN RAJOITTAMATTA OLET VASTUUSSA KAIKISTA HENKILÖTIEDOISTA, JOTKA ASETAT SAATAVILLE MINKÄ TAHANSA OHJELMAN KAUTTA, JA JOS ASETAT HENKILÖTIETOJA TAI MUITA TIETOJA SAATAVILLE MYÖHEMMIN, TEET SEN OMALLA VASTUULLASI.

7. Lisenssit

7.1. Lähetykset. Ellei asiaankuuluvan Ohjelman ehdoissa nimenomaisesti toisin määrätä, säilytät Lähetystesi  omistuksen, ja myönnät jokaisesta tällaisesta Lähetyksestä Salesforceelle sovellettavan lain sallimassa laajuudessa  maailmanlaajuisen, rojaltittoman, täysin maksetun, ei-yksinomaisen, ikuisen, peruuttamattoman, siirrettävän ja täysin  alilisensoitavan (useatasoisen) lisenssin ilman sinun tai kolmansien osapuolien lisähuomiointia jäljentää, levittää,  suorittaa ja näyttää (julkisesti tai muuten), luoda johdannaisteoksia, mukauttaa, muokata ja muuten käyttää, analysoida  ja hyödyntää tällaista Lähetystä missä tahansa muodossa tai tiedotusvälineissä, jotka nyt tunnetaan tai joita  myöhemmin kehitetään, ja mihin tahansa tarkoitukseen (mukaan lukien markkinointi- tai  myynninedistämistarkoitukset, kuten suosittelut).

7.2. Palaute. Jos annat tai muutoin saatat Salesforcen saataville ehdotuksia, parannuspyyntöjä, suosituksia,  korjauksia tai muuta palautetta (“Palaute”) riippumatta siitä, liittyvätkö ne johonkinOhjelmaan tai muuten, Lähetyksiin  sovellettavat sopimuksen ehdot (mukaan lukien tämän ohjelmasopimuksen kohdat 7.1, 7.2, 8 ja 14) koskevat myös  tällaista palautetta, ja hyväksyt, että palaute ei ole luottamuksellista ja että tällaisen palautteen tarjoaminen on ilmaista, pyytämätöntä ja rajoittamatonta, eikä se sido Salesforcea mihinkään luottamuksellisiin tai muihin velvoitteisiin.

7.3. Välttämättömät oikeudet; Luopuminen. Vakuutat ja takaat, että sinulla on kaikki tarvittavat oikeudet  myöntää sopimuksessa myönnetyt lisenssit, myös tässä osassa 7, ja että Lähetyksesi ja mihin tahansa Ohjelmaan liittyvä minkä tahansa Lähetyksen tarjoaminen, ovat täydellisiä ja paikkansapitäviä eivätkä ole vilpillisiä, väärinkäytöksellisiä tai muutoin rikkoneet sovellettavaa lakia tai kolmannen osapuolen oikeuksia. Sovellettavan lain  sallimissa rajoissa luovut peruuttamattomasti kaikista “moraalisista oikeuksista” tai muista oikeuksista, jotka liittyvät  materiaalin tekijänoikeuden tai koskemattomuuden omistamiseen jokaisen Lähetyksen osalta, joita sinulla voi olla  sovellettavan lain nojalla minkä tahansa oikeusteorian mukaisesti.

8. Sisältö ja käyttötiedot

Salesforce voi valvoa, arvioida, muuttaa tai poistaa Lähetyksiä, myös noudattaakseen mitä tahansa Digital Millennium  Copyright Act -lain, Euroopan unionin sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin 2000/30/EY ja muiden lakien  ehtoja, jotka koskevat sisällön poistamista tai pääsyn rajoittamista. Lisäksi sovellettavien lakien sallimassa laajuudessa Salesforce voi seurata tai analysoida pääsyäsi mihin tahansa ohjelmaan tai sen käyttöä ja voi käyttää ja paljastaa  kenelle tahansa (myös kolmansille osapuolille), kuten organisaation järjestelmänvalvojalle, jos organisaatio on  määrittänyt Salesforce-tilisi sinulle) tiedot, jotka koskevat pääsyäsi johonkin ohjelmaan ja sen käyttöä sekä  olosuhteita, jotka liittyvät tällaiseen pääsyyn ja käyttöön, mistä tahansa syystä tai tarkoituksesta (mukaan lukien  diagnostiset tai markkinointitarkoitukset), ellei tietosuojaselosteessa toisin määrätä.

9. Omistusoikeudet

9.1. Ohjelmat. Jollei tässä nimenomaisesti myönnetyistä rajoitetuista oikeuksista muuta seuraa, Salesforce, sen  lisenssinantajat ja sisällöntuottajat pidättävät kaikki oikeutensa, omistusoikeutensa ja etunsa palveluihin ja sisältöön,  mukaan lukien niihin liittyvät immateriaalioikeudet. Sinulle ei myönnetä muita oikeuksia kuin tässä nimenomaisesti  esitetyt.

9.2. Tavaramerkit. Et saa käyttää mitään kauppanimeä, tavaramerkkiä, palvelumerkkiä tai logoa (mukaan  lukien, mutta ei rajoittuen, SALESFORCE, SALESFORCE.COM, Salesforce-logo, Salesforce-merkkilogot, kuten  Astro tai Codey, FORCE, DREAMFORCE, LIGHTNING, TRAILHEAD, “Ei Software ”-logo, APPEXCHANGE,  APEX ja CHATTER) Salesforcessa millään tavalla ilman Salesforcen nimenomaista kirjallista lupaa, ja kaikkiin  tällaisiin sallittuihin käyttötarkoituksiin sovelletaan Salesforcen tavaramerkki- ja tekijänoikeuskäytäntöjä, joita  Salesforce ajoittain päivittää. Nykyisin ne ovat saatavissa osoitteessa https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Terms%20of%20Service/salesforce
trademark-usage-guidelines.pdf
(“Tavaramerkkien ja tekijänoikeuksien käyttöä koskevat ohjeet”) ja muut Salesforcen  sinulle antamat tavaramerkit ja tekijänoikeuksien käyttöohjeet. Kaikki kauppanimet, tavaramerkit, palvelumerkit ja  logot, jotka sisältyvät mihin tahansa Ohjelmaan tai ovat saatavissa sellaisen kautta, jotka eivät ole Salesforcen  omistuksessa, ovat omistajiensa omaisuutta. Mitään sopimuksen sisältöä eikä mikään Ohjelmassa olevaa tai sen  kautta saatavissa olevaa tule tulkita siten, että se antaa oikeuden käyttää mitä tahansa kauppanimeä, tavaramerkkiä,  palvelumerkkiä tai logoa ilman omistajan nimenomaista kirjallista lupaa. Et saa tehdä tarjouksia tai ostaa avainsanoja,  jotka ovat Salesforcen tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai logoja, missään avainsanamainontapalvelussa (kuten  Google AdWordsissa) ilman Salesforcen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. 

10. Kolmannen osapuolen materiaalit; Linkit

Jotkin Ohjelman toiminnot voivat antaa pääsyn tuotteisiin, palveluihin, tietoihin, tietoihin, sisältöön ja muuhun  materiaaliin, jonka kolmannet osapuolet ovat asettaneet saataville tai joka on asetettu saataville heidän puolestaan,  mukaan lukien Lähetykset (“Kolmannen osapuolen materiaalit”) tai sallia kolmansien osapuolten materiaalin  reitityksen tai siirron, myös linkkien kautta. Käyttämällä tällaisia toimintoja ohjaat Salesforcea käyttämään,  reitittämään ja välittämään sinulle soveltuvaa kolmannen osapuolen materiaalia. Lisäksi kolmansien osapuolten  materiaalien asentaminen ja muu käyttö voi johtaa tietojesi, sisältösi tai muun materiaalin siirtämiseen Salesforce järjestelmien ulkopuolelle tai muuten johtaa kolmannen osapuolen pääsyyn tietoihin, tietoihin, sisältöön tai muihin  materiaaleihin. Salesforce ei valvo, tue eikä Salesforce ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen materiaalista,  mukaan lukien niiden paikkansapitävyys, todenmukaisuus, täsmällisyys, täydellisyys, luotettavuus, eheys, laatu,  laillisuus, hyödyllisyys tai turvallisuus tai mahdolliset sovellettavat immateriaalioikeudet. Tietyt kolmannen  osapuolen materiaalit voivat olla muun muassa paikkansapitämättömiä, harhaanjohtavia tai virheellisiä. Mitään  Sopimuksen sisältöä ei pidetä Salesforcen esityksenä tai takuuna kolmannen osapuolen materiaalien suhteen.  Salesforcella ei ole velvollisuutta valvoa kolmannen osapuolen materiaalia, ja se voi estää tai poistaa pääsyn  kolmannen osapuolen materiaaliin (kokonaan tai osittain) minkä tahansa ohjelman kautta milloin tahansa. Lisäksi  minkään kolmannen osapuolen materiaalin saatavuus ohjelman kautta ei tarkoita, että Salesforce kannattaa tai on  sidoksissa minkään tällaisen kolmannen osapuolen materiaalin toimittajan kanssa, eikä se luo oikeudellista suhdetta  sinun ja tällaisen palveluntarjoajan välille.

KOLMANNEN OSAPUOLEN MATERIAALIEN KÄYTTÖ ON TAPAHTUU OMALLA VASTUULLASI, JA SITÄ KOSKEVAT LISÄEHDOT, EHDOT JA KÄYTÄNNÖT, JOITA SOVELLETAAN KOLMANNEN OSAPUOLIEN MATERIAALIIN (KUTEN KOLMANNEN OSAPUOLEN MATERIAALIEN TARJOAJIEN PALVELUEHDOT TAI TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖT).

11. Tarjoukset

Kaikki arvonnat, kilpailut, arpajaiset, kyselyt, pelit tai vastaavat kampanjat (yhdessä “Tarjoukset”), jotka ovat  saatavissa Ohjelmassa tai sen kautta, voivat olla sopimuksesta erillisten sääntöjen alaisia. Jos osallistut Tarjouksiin,  tutustu sovellettaviin sääntöihin ja tietosuojalausuntoon. Mikäli ristiriitoja tai ristiriitaisuuksia Sopimuksen ja  tarjouksen sääntöjen välillä esiintyy, Tarjouksen säännöt ovat ensisijaisia. 

12. VASTUUVAPAUSLAUSEKE JA EHDOT

SALESFORCE EI HYVÄKSY MITÄÄN TAKUITA TAI EHTOJA, EI NIMENOMAISIA, LAKISÄÄTEISIÄ TAI MUITA, JA SALESFORCE ERITYISESTI TORJUU KAIKKI, TAKUUT JA EHDOT, NIIN NIMENOMAISET, OLETETUT KUIN MUUT, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA, SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA. OHJELMAT JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN MATERIAALIT OVAT SAATAVISSA “SELLAISENAAN” JA “SAATAVUUDEN MUKAAN” MITÄÄN TAKUUTA HUOMIOIMATTA. SALESFORCE KIELTÄYTYY KAIKISTA VASTUISTA JA VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUKSISTA KAIKKIEN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TARJOAJIEN AIHEUTTAMISTA HAITOISTA JA VAHINGOISTA. KAIKKI VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET (MUKAAN LUKIEN TÄSSÄ OSASSA JA MUISSA SOPIMUKSEN OSISSA) TEHDÄÄN SALESFORCEN JA SEN OSAKKEENOMISTAJIEN, JOHTAJIEN, TOIMIHENKILÖIDEN, TYÖNTEKIJÖIDEN, KUMPPANEIDEN, VÄLITTÄJIEN, EDUSTAJIEN LISENSSINANTAJIEN, TOIMITTAJIEN JA PALVELUNTARJOAJIEN (YHTEISESTI SALESFORCE JA SEN SEKÄ EDELLÄ MAINITTUJEN SEURAAJAT OVAT “SALESFORCEN SIDOSRYHMÄT”).

Vaikka Salesforce yrittää ylläpitää ohjelmien ajantasaisuutta, eheyttä ja turvallisuutta, se ei takaa, että jokin Ohjelma  on tai pysyy päivitettynä, täydellisenä, oikeana tai suojattuna tai että Ohjelmien käyttö on keskeytymätöntä. Ohjelmat  voivat sisältää epätarkkuuksia, virheitä ja materiaalia, jotka rikkovat tai ovat ristiriidassa sopimuksen kanssa.  Kolmannet osapuolet voivat myös tehdä ohjelmiin luvattomia muutoksia. 

13. VASTUUNRAJOITUS

ELLEI SOVELLETTAVISSA OHJELMAN EHDOISSA ILMOITETA TOISIN, MISSÄÄN TAPAUKSESSA, MISTÄÄN SALESFORCEN SIDOSRYHMIEN SOPIMUKSESTA TAI OHJELMASTA SEURAAVAT TAI SIIHEN LIITTYVÄT ENIMMÄISVASTUUT OVAT ENINTÄÄN KYMMENEN YHDYSVALTAIN DOLLARIA (10,00 $) EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS ON VOIMASSA HUOLIMATTA SIITÄ, ONKO TOIMINTO SOPIMUSPOHJAINEN VAI VAHINGOSSA TAPAHTUVA JA VASTUUTEORIASTA HUOLIMATTA. MISSÄÄN TAPAUKSESSA MIKÄÄN SALESFORCEN SIDOSRYHMÄ EI OTA VASTUUTA, JOKA JOHTUU SOPIMUKSESTA TAI LIITTYY SOPIMUKSEEN, MISTÄÄN MENETTYISTÄ VOITOISTA, TULOISTA, HYVÄKSYNNÄSTÄ TAI EPÄSUORASTA, ERITYISESTÄ, SATUNNAISESTA, JÄRJESTÄVÄSTÄ SOPIMUS TAI MUUTTAMINEN JA VASTUUTEORIA, JOS JOKA MYYNTIPALVELUA KOSKEVAT OSAPUOLET OVAT ILMOITTANEET TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, TAI JOS MUUT KORJAUSTOIMENPITEET EPÄONNISTUVAT SEN PERUSTARKOITUKSESSA. EDELLÄ OLEVA VASTUUVAPAUSLAUSEKE EI KOSKE LAIN KIELTÄMÄÄ LAAJUUTTA.

RAJOITTAMATTA EDELLÄ MAINITTUA, SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA, (A) MIKÄÄN SALESFORCEN SIDOSRYHMÄ EI OLE VASTUUSSA VAHINGOISTA, JOTKA OVAT SEURAUSTA KOLMANNEN OSAPUOLEN MATERIAALIEN TAI OHJELMAN TOIMINNASTA TAI TARJONNASTA TAI TOIMIMATTOMUUDESTA, MUKAAN LUKIEN VIRUS, MATO, TROIJALAINEN, PÄÄSIÄISMUNA, AIKAPOMMISTA, VAKOILUOHJELMISTOSTA TAI MUISTA SAMANKALTAISESTA TIETOKONEKOODISTA, TIEDOSTOISTA TAI OHJELMASTA, JOITA MUKANA VOIDAAN LÄHETTÄÄ; JA (B) SINUN AINOA RATKAISUKEINOSI TYYTYMÄTTÖMYYDESTÄ OHJELMAAN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN MATERIAALIIN ON SELLAISEN KÄYTÖN LOPETTAMINEN.

KAIKKI MUUT VASTUUNRAJOITUKSET (TÄSSÄ OSASSA JA MUUSSA SOPIMUKSESSA) TEHDÄÄN SALESFORCEN SIDOSRYHMIEN EDUKSI. 

14. Korvaus

Sovellettavan lain sallimissa rajoissa puolustat jokaista Salesforcen sidosryhmää kaikkia Salesforcen sidosryhmiä vastaan esitettyjä tai nostettuja vaatimuksia, kanteita tai menettelyjä vastaan, joita kolmas osapuoli tekee ja  jotka johtuvat seuraavista tai liittyvät niihin: (a) ohjelmien tai niihin liittyvien toimintojen käyttösi (mukaan lukien  kaikki Lähetykset) ja/tai (b) mitä tahansa sopimuksen rikkomista tai väitettyä rikkomista (Kukin “kanne Salesforcea  vastaan”); ja korvaat tällaiselle Salesforcen sidosryhmälle mahdolliset vahingot, asianajokulut ja kustannukset, jotka  lopulta myönnetään tällaiselle Salesforcen sidosryhmälle tai mahdolliset Salesforcen sidosryhmän maksamat  summat, jotka ovat seurausta tai jotka olet hyväksynyt kirjallisesti, kanteesta Salesforcea vastaan, edellyttäen, että  soveltuva Salesforcen sidosryhmä (i) ilmoittaa sinulle viipymättä kirjallisesti kanteesta Salesforcea vastaan, (ii) antaa  sinulle yksinomaisen määräysvallan puolustautumiseen kanteeseen Salesforcea vastaan ja sen ratkaisemiseen (paitsi  että et voi ratkaista mitään kannetta Salesforcea vastaan, ellei se vapauta ehdoitta jokaista soveltuvaa Salesforcen sidosryhmää kaikesta vastuusta) ja (iii) antaa sinulle kohtuullista apua kustannuksellasi.

15. Sopimuskausi; päättyminen

Ohjelmasopimus ja kaikki Ohjelman ehdot jatkuvat, kunnes ne irtisanotaan, ellei sovellettavissa Ohjelman ehdoissa  toisin määrätä. Salesforce voi lopettaa tai keskeyttää minkä tahansa ohjelman, minkä tahansa ohjelman osan tai  kaikkien ohjelmien käytön milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Välittömästi tällaisen irtisanomisen tai  keskeyttämisen jälkeen oikeutesi käyttää soveltuvia ohjelmia tai niiden osia lopetetaan pysyvästi tai väliaikaisesti  (tapauksen mukaan), ja Salesforce voi deaktivoida tai poistaa kirjautumistietosi ja tilisi sekä kaikki niihin liittyvät  tiedot, sisältöä tai muuta materiaalia ilman velvoitetta tarjota enää pääsyä kyseisiin materiaaleihin. Jos Salesforcen osapuoli lopettaa oikeutesi käyttää ohjelmaa, sovellettavat ohjelman ehdot päättyvät, elleivät kyseiset ohjelman ehdot  koske myös toisen ohjelman käyttöäsi, jolloin kyseiset ohjelman ehdot pysyvät voimassa vain toisen ohjelman osalta.  Voit lopettaa minkä tahansa Ohjelman käyttösi milloin tahansa. Jos haluat poistaa oman Salesforce-tilisi, ota yhteyttä Salesforce-tukeen tai noudata soveltuvia ohjeita, jotka ovat saatavissa Ohjelmassa tai sen kautta tai Salesforcen  kirjallisesti toimittamissa ohjeissa. Huomaa, että Salesforce-tilisi poistaminen ei välttämättä johda kaikkien  Salesforce-tiliisi liittyvien tietojen poistamiseen.

Jos Salesforcen osapuoli irtisanoo tämän ohjelmasopimuksen, kaikki ohjelman ehdot ja oikeutesi kaikkiin ohjelmiin  päättyvät automaattisesti. Tämän ohjelmasopimuksen osien 2–3, 5.2 ja 6–19 pysyvät voimassa ohjelmasopimuksen  voimassaolon päätyttyä voimaan jäävien Ohjelman ehtojen lisäksi soveltuvien Ohjelman ehtojen mukaisesti.

16. Kenen kanssa teet sopimuksen; Ilmoitukset; Sovellettava laki ja toimivalta

16.1. Yleistä. Sopimuksen solmiva Salesforce-osapuoli, osoite, johon sinun tulee lähettää ilmoituksia sopimuksen  mukaisesti, laki, jota sovelletaan kaikkiin sopimuksesta syntyviin tai siihen liittyviin riitoihin tai oikeudenkäynteihin,  ja ellei alla oleva kohta 16.4 koske sinua, tuomioistuimet, joilla on toimivalta tällaisiin riitoihin tai oikeudenkäynteihin, määräytyvät kotipaikkasi mukaan. Jos jokin Salesforce-kumppani, joka ei ole Salesforce-osapuoli, on antanut sinulle  tilauslomakkeen, laskun tai kuitin ohjelmaa varten, kyseistä Salesforce-kumppania pidetään tämän sopimuksen  Salesforce-osapuolena tällaisessa ohjelmassa, ja se hyväksyy sitoutuvansa tämän sopimuksen ehtoihin, ikään kuin se  olisi tämän sopimuksen alkuperäinen osapuoli. Mikä tahansa sopimusversio, joka on saatavissasi muulla kuin  englannin kielellä, on tarkoitettu vain avuksesi, ja tiedostat ja hyväksyt, että sopimuksen englanninkielinen versio, joka on tällä hetkellä saatavissa osoitteessa https://trailblazer.me/terms?lan=en, on oikeudellisesti sitova versio  sopimuksesta. Edellä sanotusta huolimatta hyväksyt täten, että jos toimivaltaisen tuomioistuimen mielestä sopimuksen  englanninkielinen versio on täytäntöönpanokelvoton, sovelletaan asiaankuuluvaa käännettyä versiota sopimuksesta  (kuten alla olevassa taulukossa on esitetty) sopimuksen sitovana versiona.
Jos kotipaikkasi  on: Sopimuksen tekevä Salesforce-yksikkö on: Ilmoitukset Salesforcelle on  osoitettava: Hallitse va laki on: Ellei osa 16.4 ole voimassa,  yksinomais en toimivallan  omaavia tuomioistui mia ovat: Sopimuksen käännetty versio alla määritetyllä  kielellä on saatavissa osoitteessa:
Yhdysvallat, Meksiko tai Keski- tai Etelä Amerikan tai Karibian maa Salesforce, Inc.(f/k/a salesforce.com, inc.) Delawaressa kotipaikkaansa pitävä yhtiö Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, California, 94105, U.S.A., attn: VP, Worldwide Sales Operations, with a copy to attn: General Counsel. Kalifornia ja Yhdysvalto jen liittovaltion laki San Francisco, Kalifornia, Yhdysvallat. https://www.salesforce.com/company/program-agreement/ (englanti)
Brasilia Salesforce Tecnologia Ltda. Av. Jornalista Roberto Marinho, 85, 14º Andar - Cidade Monções, CEP  04576-010 São Paulo - SP Brasilia São Paulo, SP, Brasilia https://www.salesforce.com/br/company/program-agreement/ (portugali)
Kanada salesforce.com Canada Corporation, Nova Scotiassa  toimiva yritys Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, California, 94105, U.S.A., attn: VP, Worldwide Sales Operations, with a copy to attn: General Counsel. Ontario ja Kanadan liittovaltion  laki Toronto, Ontario, Kanada https://www.salesforce.com/fr/company/program-agreement/ (ranskaksi)
Ranska salesforce.com France, ranskalainen yhtiö, jonka osakepääoma on  37 000 €, on rekisteröity Pariisin kaupparekisteriinnumerolla 483 993 226 RCS Paris, virallinen osoite: 3 Avenue Octave Gréard, 75007 Pariisi,  Ranskae Salesforce UK Limited, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, United Kingdom, attn: VP, Sales Operations, kopio tiedoksi:  Oikeudellinen osasto - Service Juridique, 3 Avenue Octave Gréard, 75007 Pariisi, Ranska.  Ranska Pariisi, Ranska https://www.salesforce.com/fr/company/program-agreement/ (ranskaksi)
Saksa salesforce.com Germany GmbH, osakeyhtiö, perustettu  Saksaan Salesforce UK Limited, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, United Kingdom, attn: VP, Sales Operations, kopio tiedoksi: Oikeudellinen osasto-Erika Mann-Strasse 31-37,  80636 München, Saksa. Saksa München, Saksa https://www.salesforce.com/de/company/program-agreement/ (saksaksi)
Italia Salesforce.com Italy Srl,  italialainen osakeyhtiö, jonka rekisteröity osoite on Piazza Filippo Meda 5, 20121 Milano (MI), ALV / verotunnus n. 04959160963 Salesforce UK Limited, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, United Kingdom, attn: VP, Sales Operations, kopio tiedoksi: Lakiasiainosasto Italia Milano, Italia https://www.salesforce.com/it/company/program-agreement/ (italialainen)
Espanja Salesforce Systems Spain,  SLU, osakeyhtiö, joka on  perustettu Espanjaan Salesforce UK Limited, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, United Kingdom, attn: VP, Sales Operations, kopio tiedoksi: Oikeudellinen osasto - Paseo  de la Castellana 79, Madrid,  28046, Espanja Espanja Madrid, Espanja https://www.salesforce.com/es/company/program-agreement/ (espanjaksi)
Yhdistynyt  kuningaskunta Salesforce UK Limited, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, United Kingdom, attn: VP, Sales Operations, Salesforce UK Limited, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, United Kingdom, attn: VP, Sales Operations, kopio tiedoksi: Oikeudellinen osasto, Salesforce UK Limited, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, Lontoo, EC2N  4AY, Yhdistynyt kuningaskunta. Englanti Lontoo,  Englanti https://www.salesforce.com/uk/company/program-agreement/ (englanti)

Euroopan, Lähi idän tai Afrikan  maa, joka ei ole  Ranska, Saksa,  

Italia, Espanja  tai Yhdistynyt  kuningaskunta

DSFDC Ireland Limited,  Irlannissa perustettu osakeyhtiö Salesforce UK Limited, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, United Kingdom, attn: VP, Sales Operations, kopio tiedoksi: LegalDepartment - Salesforce Tower, 60 R801, North Dock, Dublin, Irlanti Englanti Lontoo, Englanti https://www.salesforce.com/fr/company/program-agreement/ (franska)

https://www.salesforce.com/de/company/program-agreement/ (saksaksi)

https://www.salesforce.com/br/company/program-agreement/ (portugali)

https://www.salesforce.com/es/company/program-agreement/ (espanjaksi)
Japani Salesforce Japan Co., Ltd. (f/k/a Kabushiki Kaisha Salesforce.com japanilainen yhtiö  1-1-3,Marunouchi, Chiyoda-ku,Tokyo 100-0005 Japani, huom: Senior Director, Japan  Sales Operations, with a  copy to attn: General Counsel. Japani Tokio, Japani https://www.salesforce.com/jp/company/program-agreement/ (japani)
Aasian ja Tyynenmeren  alueen maa, joka ei ole Japani,  Australia tai Uusi-Seelanti salesforce.com Singapore Pte Ltd, singaporelainen osakeyhtiö 5 Temasek Boulevard #13-01, Suntec Tower 5, Singapore, 038985, attn: Johtaja, APAC  -myyntitoiminnot, kopio  tiedoksi: General Counsel. Singapore Singapore https://www.salesforce.com/cn/company/program-agreement/ (yksinkertaistettu kiina)

https://www.salesforce.com/tw/company/program-agreement/ (kiinalainen perinteinen)

https://www.salesforce.com/kr/company/program-agreement/ (korealainen)

https://www.salesforce.com/th/company/program-agreement/ (thaimaalainen)
Australia ja Uusi-Seelanti SFDC
Australia Pty Ltd
201 Sussex Street, Darling Park Tower 3, Level 12, Sydney NSW 2000, huom:  Senior Director, Finance  with a copy to attn: General Counsel. Uusi Etelä Wales, Australia Uusi Etelä Wales, Australia  -

16.2. Ilmoitukset. Ellei sopimuksessa toisin määrätä, kaikki sopimuksen mukaisesti vaaditut tai sallitut  ilmoitukset Salesforcelle lähetetään kirjallisesti edellä kohdassa 16.1 mainittuun osoitteeseen, ja ne ovat voimassa  seuraavissa tapauksissa: a) henkilökohtainen toimitus; tai (b) toinen työpäivä postituksen jälkeen, (c) lukuun ottamatta  irtisanomisilmoituksia tai hyvitettävää korvausvaatimusta (“Oikeudelliset ilmoitukset”), jotka astuvat voimaan vain, kun ne toimitetaan alakohdan (a) tai (b) mukaisesti ja ne on selvästi merkitty Oikeudellisiksi ilmoituksiksi. Ilmoitukset  sinulle voidaan tehdä millä tahansa kohtuullisella tavalla, mukaan lukien lähettämällä tiedot sovellettavasta  Ohjelmasta tai minne tahansa asiaankuuluvan Ohjelman verkkosivustolle tai sähköpostitse tai tavallisella postilla.

16.3. Sovellettava laki ja toimivalta-alue. Lukuun ottamatta kohdan 16.5 määräyksiä, kukin osapuoli suostuu  siihen, että sopimukseen sovelletaan edellä kohdassa 16.1 esitettyä sovellettavaa lakia ottamatta huomioon valintoja  tai lainvalintasääntöjä tai Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta tavaroiden kansainvälisestä kaupasta, ja  kumpikin osapuoli suostuu myös sovellettavien tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan, joka on esitetty edellä  kohdassa 16.1, alistuu tällaisten tuomioistuinten henkilökohtaiseen toimivaltaan ja luopuu kaikista puolustuksista,  jotka perustuvat tapahtumapaikkaan tai sopimattomaan ratkaisupaikkaan.

16.4. VÄLIMIESMENETTELY. JOS KOTIPAIKKASI ON YHDYSVALLOISSA ETKÄ KUULU MINKÄÄN PÄÄSOPIMUSTILAUKSEN MIHINKÄÄN MUUHUN RIITOJENSOVITTELUEHTOJEN PIIRIIN, POIS LUKIEN KEHITTÄJIEN PÄÄTILAUSSOPIMUS, SINUN JA SALESFORCEN VÄLILLÄ, KAIKKI SOPIMUKSESTA TAI SINUN JA SALESFORCEN SIDOSRYHMIEN VÄLISESTÄ SUHTEESTA AIHEUTUVAT TAI NIIHIN LIITTYVÄT RIIDAT, HUOLIMATTA SIITÄ PERUSTUVATKO NE SOPIMUKSEEN, VAHINKOON, ASETUKSIIN, PETOKSIIN, HARHAANJOHTAMISEEN TAI MIHIN TAHANSA MUUHUN JURIDISEEN TEORIAAN, RATKAISTAAN LOPULLISESSA JA SITOVASSA VÄLIMIESMENETTELYSSÄ PUOLUEETTOMAN VÄLIMIEHEN KÄSITTELYSSÄ TUOMIOISTUIMEN TUOMARIN PÄÄTÖKSEN SIJASTA. KUKIN OSAPUOLI SAILYTTÄÄ SILTI OIKEUDEN TUODA YKSITTÄISEN TOIMEN VÄHÄISTEN VAATIMUSTEN OIKEUSISTUIMEEN. TÄLLAISIIN RIITA-ASIOIHIN KUULUVAT RAJOITUKSETTA RIIDAT, JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN SOVITTELUN TULOKSEN TULKINNASTA TAI SOVELTAMISESTA, MUKAAN LUKIEN SOVITTELUTULOKSEN TAI SEN OSAN TOIMEENPANOKELPOISUUS, PERUUTETTAVUUS TAI OIKEELLISUUS. KAIKKI TÄLLAISET ASIAT RATKAISTAAN VÄLIMIESMENETTELYSSÄ EIKÄ TUOMIOISTUIMESSA TAI TUOMARIN PÄÄTÖKSELLÄ MISTÄÄN TÄMÄN OSAN 16.4 SISÄLLÖSTÄ HUOLIMATTA JOKAINEN OSAPUOLI VOI VÄLITTÖMÄSTI ALOITTAA MENETTELYN (AINOASTAAN HENKILÖKOHTAISESTI EIKÄ RYHMÄKANTEENA) HAKEAKSEEN ENNAKKOVAPAUTUSTA TUOMIOSTA TAI TILAPÄISTÄ LÄHESTYMISKIELTOA OIKEUSISTUIMESTA, JOKA ON HÄNEN KOHDALLAAN TOIMIVALTAINEN, JA SE SÄILYY VOIMASSA SELLAISEN VAPAUTUKSEN MUKAISTEN SÄÄNTÖJEN, TOIMINTAMENETTELYJEN JA ASETUSTEN MUKAAN, KUNNES (A) TOIMIVALTAISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYKSESTÄ ASIAANKUULUVAN VAATIMUKSEN VÄLIMIESMENETTELYSSÄ SUORITETAAN LOPULLINEN PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO, TAI (B) VETOOMUSTUOMIOISTUIN MITÄTÖI, LYKKÄÄ TAI KUMOAA SELLAISEN VAPAUTUKSEN.

HYVÄKSYT, ETTÄ SOPIMUKSEN MUKAISET VÄLIMIESMENETTELYT SUORITETAAN YKSILÖLLISIN PERUSTEIN; RYHMÄVÄLIMIESMENETTELYT JA RYHMÄKANTEET EIVÄT OLE SALLITTUJA JA HYVÄKSYT LUOPUVASI MAHDOLLISUUDESTA OSALLISTUA RYHMÄKANTEESEEN.

Välimiesmenettelyä hallinnoi American Arbitration Association kuluttajasovittelua koskevien sääntöjensä mukaisesti,  sopimuksen mukaan muutettuna. Kuluttajien välimiesmenettelysäännöt ovat saatavissa osoitteessa https://www.adr.org/consumer.  Välimies johtaa kuulemisia, jos sellaisia on, puhelinneuvottelulla tai  videoneuvottelulla henkilökohtaisten esiintymisten sijasta, ellei välimies katso sinun tai meidän pyynnöstä, että  henkilökohtainen kuuleminen tarvitaan. Kaikki henkilökohtaiset esiintymiset pidetään paikassa, joka on kohtuullisesti  sopiva molemmille osapuolille huomioiden asianmukaisesti heidän matkustuskykynsä ja muut asiaan liittyvät  olosuhteet. Jos osapuolet eivät pysty sopimaan paikasta, AAA:n tai välimiehen on tehtävä tällainen päätös. Välimiehen  päätös noudattaa Sopimuksen ehtoja on lopullinen ja sitova. Välimiehellä on valtuudet myöntää väliaikainen tai  pysyvä kieltomääräys tai helpotus, joka edellyttää sopimuksen erityistä täytäntöönpanoa, mutta vain siinä määrin kuin  se on välttämätöntä välimiehen yksittäisen vaatimuksen perusteella perustellun helpotuksen aikaansaamiseksi.  Välimiehen antama tuomio voidaan vahvistaa ja panna täytäntöön missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.  Kaikesta edellä mainitusta huolimatta: (1) mikään Sopimuksessa ei estä sinua saattamasta asioita liittovaltion,  osavaltion tai paikallisten viranomaisten tietoon ja jos laki sallii, ne voivat hakea puolestasi korvausta meiltä, ja (2)  jokainen osapuoli voi hakea vapauttavaa tuomiota mistä tahansa toimivaltaisesta tuomioistuimesta.  

16.5. Jos asut EU:ssa. Jos asut Euroopan unionissa ja toimit asetuksen (EY) Nro 593/2008 soveltamisalaan  kuuluvana kuluttajana, edellä mainittu lainsäädäntöä koskevien säännösten valinta ei johda siihen, että sinulta evätään  säännösten tarjoama suoja, josta ei voida sopimuksella poiketa asuinpaikkasi lainsäädännön nojalla.

16.6. Yhteistyö. Teet yhteistyötä Salesforcen kanssa kaikissa tähän sopimukseen liittyvissä tutkimuksissa,  riidoissa tai kiistoissa, joihin Salesforce saattaa osallistua ja joista sinulla saattaa olla tietoa. 

Salesforcen käytäntö on (a) reagoida nopeasti ilmoituksiin väitetyistä tekijänoikeus- ja tavaramerkkirikkomuksista,  tarvittaessa, poistaa tai estää pääsy kaikkeen materiaaliin, jonka väitetään loukkaavan tai olevan loukkaavan toiminnan  kohteena, ja (b) jättää sopivissa olosuhteissa ohjelmien ulkopuolelle niitä käyttäjiä, joiden Salesforce epäilee  loukkaavan toistuvasti tai räikeästi tekijänoikeuksia. Jos uskot, että mikä tahansa Ohjelmassa tai sen kautta saatavana  oleva materiaali (mukaan lukien Ohjelmaan soveltuva verkkosivusto) loukkaa tekijänoikeuksiasi, voit pyytää  materiaalin poistamista Ohjelmasta (tai pyytää Salesforcea estämään pääsyn kyseiseen materiaaliin) noudattamalla  saatavissa olevia ohjeita, jotka ovat osoitteessa https://www.salesforce.com/company/legal/intellectual/.

Jos haluat käyttää mitä tahansa Salesforce-materiaalia, joka on saatavana missä tahansa ohjelmassa tai sen kautta,  tutustu lupahakemuksen ohjeisiin tutustumalla tavaramerkki- ja tekijänoikeuskäytäntöihin ja lupaan käyttää  tavaramerkkiä ja/tai tekijänoikeudellisen työn lomaketta, joka on tällä hetkellä saatavissa osoitteessa https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Terms%20of%20Service/salesforce permission-to-use-copyrighted-work.pdf.  

18. Viennin valvonta

Olet vastuussa Yhdysvaltojen vientivalvonnan ja taloudellisten pakotteiden noudattamisesta, mukaan lukien vientihallintomääräykset (EAR) ja valtiovarainministeriön ulkomaanvarallisuuden valvontaviraston (OFAC) hallinnoimat määräykset, kaikki sovellettavat tuontilait, -määräykset ja maan vaatimukset tuonti ja kaikki muut sovellettavat lait, määräykset ja vaatimukset, joita voidaan soveltaa ohjelmistojen lataamiseen. Olet vastuussa näiden  lakien, asetusten ja vaatimusten mahdollisesta rikkomisesta. Salesforce ei anna mitään takeita siitä, että minkä tahansa  ohjelman kautta lähetetyt pyynnöt on tarkastettu millään tavalla. Emme esimerkiksi tarjoa seulontaa sellaisten  osapuolten tunnistamiseksi, joihin EAR- tai OFAC-rajoituksia voidaan soveltaa, emmekä tarjoa seulontaa sellaisten kohteiden tunnistamiseksi, joihin voidaan soveltaa vientikieltoa tai muita rajoituksia. Vakuutat ja takaat ja sitoudut  siihen, ettet: a) sijaitse maassa tai asu tai ole kansalainen missään maassa, johon sovelletaan Yhdysvaltain hallituksen  kauppasaartoa tai muita rajoituksia, tai joka on Yhdysvaltain hallituksen nimeämä “terrorismia tukeva” maa; tai (b) kuulu mihinkään Yhdysvaltain hallituksen luetteloon rajoitetuista loppukäyttäjistä.

19. Yleistä

Sinä ja Salesforce-osapuoli olette itsenäisiä alihankkijoita. Sopimus ei luo kumppanuutta, franchising-sopimusta, yhteisyritystä, edustajaa, luottamushenkilöä tai työsuhdetta sinun ja Salesforcen välille. Et väitä, että sinulla olisi  valtuudet ottaa tai luoda mitään nimenomaisia tai epäsuoria velvoitteita minkään Salesforce-sidosryhmän puolesta tai  edustaa mitään Salesforce-sidosryhmää edustajana, työntekijänä, franchising-osapuolena tai muussa ominaisuudessa.  Et tee ehdotuksia, lupauksia, takuita, takuita tai väitteitä minkään Salesforce-sidosryhmän puolesta tai sellaisen  nimissä. Jos toimivaltaisen tuomioistuimen mielestä jokin Sopimuksen määräys on lain vastainen, määräys katsotaan  mitättömäksi ja muut Sopimuksen määräykset pysyvät voimassa. Et voi siirtää mitään sopimuksen mukaisia  oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi lain perusteella tai muuten. Salesforce voi siirtää, siirtää tai alilisensoida jotkin tai  kaikki sopimuksen mukaiset oikeutensa tai velvollisuutensa ilman rajoituksia. Kummankaan osapuolen luopumista  sopimuksen rikkomiseen liittyvistä vaatimuksista ei pidetä luopumisena aikaisemmasta tai myöhemmästä rikkomisen  aiheuttamasta vaatimuksesta. Jos kumpi tahansa osapuoli ei onnistu käyttämään Sopimuksen mukaista oikeutta tai  myöhästyy sen käyttämisestä, se ei merkitse luopumista tästä oikeudesta. Sopimuksen osien otsikot ovat vain  mukavuussyistä eivätkä vaikuta minkään Sopimuksen määräyksen muodostumiseen. Termi “mukaan lukien” ja sen  muunnelmat tulkitaan ikään kuin ilmauksen “ilman rajoituksia” jälkeen. Sopimus, mukaan lukien kaikki sopimukseen  sisältyvät ehdot, on koko sopimus sinun ja Salesforce-osapuolen välillä aiheeseen liittyvästi ja korvaa kaikki  aikaisemmat ja samanaikaiset sopimukset, ehdotukset tai esitykset, kirjalliset tai suulliset, jotka liittyvät kyseiseen  aiheeseen sinun ja Salesforcen välillä; paitsi, että mikään Sopimuksessa ei rajoita kummankaan osapuolen tai niiden  tytäryhtiöiden tai Salesforcen sidosryhmien oikeuksia tai velvoitteita toista osapuolta tai niiden tytäryhtiöitä tai  Salesforcen sidosryhmiä kohtaan minkä tahansa muun niiden välisen sopimuksen mukaan. Salesforce ei ole vastuussa mistään velvollisuuksien laiminlyönnistä mistään syystä, johon se ei voi vaikuttaa. Jokainen Salesforcen sidosryhmä on suora kolmannen osapuolen edunsaaja Sopimuksen mukaisesti; Sopimuksen nojalla ei ole muita kolmansia  osapuolia. Ohjelmia ei ole tarkoitettu käytettäväksi kenellekään, joka ei ole vähintään kahdeksantoista (18) vuoden ikäinen tai sovellettavalla lainkäyttöalueellaan täysi-ikäisyyttä saavuttanut. Huomaa, että vanhempien valvontasuojat  ovat kaupallisesti saatavissa, mikä voi auttaa rajoittamaan pääsyä alaikäisille haitalliseen materiaaliin. Näiden suojausten nykyiset tarjoajat on lueteltu osoitteessa https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_content-control_software_and_providers; Salesforce ei tue mitään luetelluista tuotteista tai palveluista.

Luettelo Ohjelman Ehdoista

AppExchangen Ohjelman Ehdot

Päivitetty viimeksi: 1. heinäkuuta 2021

Näitä AppExchange-ohjelman ehtoja (“Ohjelman ehdot”) sovelletaan AppExchange-sivuston käyttöön (mukaan lukien  kaikki käyttöoikeudet), joka sijaitsee tällä hetkellä osoitteessa appexchange.salesforce.com (yhdessä Salesforce tietojen, sisällön ja muun materiaalin, tuotteiden ja palveluiden kanssa, jotka ovat saatavissa tämän sivuston kautta, ja  kaikkien seuraavien sivustojen kanssa, “AppExchange”).

Nämä Ohjelman ehdot on sisällytetty viittauksella Ohjelmasopimukseen, ja ne ovat osa sinun ja Salesforce-osapuolen  välistä sopimusta. Salesforce voi myös päivittää näitä Ohjelman ehtoja ajoittain Ohjelmasopimuksen mukaisesti.  Isoilla alkukirjaimilla käytetyillä termeillä, joita ei ole määritelty näissä Ohjelman ehdoissa, on Ohjelmasopimuksessa  annettu merkitys. Et voi etkä saa käyttää AppExchangea, ellet hyväksy Sopimusta. 

AppExchange on verkkopohjaisten, tilattavien sovellusten, ladattavien ohjelmistosovellusten ja ohjelmistojen  verkkohakemisto ja -markkinapaikka (kukin “Sovellus”) joka toimii yhdessä Salesforce-tuotteiden ja -palvelujen  kanssa ja tekee paljon muuta, kuten AppExchangessa on kuvattu. Selvyyden vuoksi AppExchangesta tai sen kautta  saataviin sovelluksiin voidaan soveltaa muita ehtoja, mukaan lukien kaikki ehdot, jotka esitetään koeajon tai  asennusprosessin aikana (“Sovellusehdot”).

Jos ilmoitettu Sovelluksen tarjoaja on Salesforce, sen tarjoaa Salesforce, ja voit ottaa yhteyttä Salesforceen, jos sinulla  on kysyttävää kyseisestä Sovelluksesta tai sen Sovellusehdoista. Sitoudut noudattamaan kunkin käyttämäsi  Salesforce-sovelluksen Sovellusehtoja, ja Salesforce-sovellusehdot ovat voimassa (yksinomaan asiaankuuluvan  Sovelluksen osalta) siltä osin kuin näiden Sovellusehtojen ja sopimuksen välillä on ristiriitoja.  

Jos sovelluksen tarjoaja on jokin kolmas osapuoli tai Salesforce Labs, Sovellusta pidetään kolmannen osapuolen  materiaalina, ja tällaisen Sovelluksen tuki on vain sovellettavien Sovellusehtojen mukainen. Sitoudut noudattamaan  kunkin käyttämäsi kolmannen osapuolen Sovelluksen Sovellusehtoja, paitsi että tämä Sopimus on ensisijainen näiden  Sovellusehtojen ja Sopimuksen välisissä ristiriitaisuuksissa. 

AppExchange voi antaa sinun lähettää kommentteja tai arvosteluja, mukaan lukien Sovelluksista tai muiden  julkaisemia arvosteluja. Tällaiset arvostelut ja kommentit julkaistaan nimesi alla Salesforcelle lähetettyinä. Jos et  halua nimesi näkyvän AppExchange-arvostelun tai kommentin yhteydessä, älä lähetä tällaisia arvosteluja tai  kommentteja. Selvyyden vuoksi tällainen arvostelu tai kommentti katsotaan Lähetykseksi.

Sovelluksia koskevien arvostelujen ja kommenttien pitäisi olla hyödyllisiä käyttäjille arvioitaessa, käytetäänkö,  ladataanko tai muutoin käytetäänkö Sovellusta, tai sisältää tietoja kyseisestä Sovelluksesta. Lähetä vain arvosteluja,  jotka voivat olla hyödyllisiä ja avuksi amuille. Rajoittamatta AUP-ohjelmaa tai Ohjelmasopimukseen sisältyviä  käyttäytymissääntöjä sinun on noudatettava seuraavia AppExchange-sääntöjä:

 • Voit lähettää vain yhden arvostelun Sovellusta kohden, ellei myöhempi arvostelusi heijasta Sovelluksen lisäarviointiin perustuvaa vilpittömän luokituksen muutosta.
 • Jos lähetät arvostelun tai kommentin mihin tahansa Sovellukseen, johon olet sidoksissa (esim. Sovellukseen, jonka sinä tai työnantajasi tai muu siihen liittyvä yhteisö on kehittänyt tai omistanut), sinun on ilmoitettava tällainen yhteys.
 • Jos lähetät arvostelun tai kommentoit kilpailijasi tarjoamaa Sovellusta, sinun on ilmoitettava, että Sovelluksesi kuuluu kilpailijallesi.
 • Lähettämäsi arvostelut ja kommentit eivät saa sisältää (a) mitään tietoja tai keskustelua Salesforcen tai minkään muun yrityksen työntekijöistä, liiketoiminnasta tai osakkeista; eikä (b) mitään tietoja tai keskustelua tuotteista tai palveluista tai linkkejä kolmansien osapuolien sivustoille, tuotteisiin tai palveluihin tai muuhun materiaaliin, joka ei olennaisesti liity kyseiseen Sovellukseen.
 • Kaikkien julkaisemiesi arvostelujen tai kommenttien on oltava paikkansapitäviä ja totuudenmukaisia ja vastattava rehellistä kokemustasi asiaankuuluvasta Sovelluksesta.
AppExchange voi antaa sinun julkaista tiettyjä yritystietoja (jotka voivat sisältää Sovellusten tietoja) AppExchange palvelussa. Tätä varten sinun on ensin saatava Salesforcen hyväksyntä osallistua Salesforce-kumppaniohjelmaan ja  hyväksyttävä Salesforce-kumppaniohjelmasopimus, mukaan lukien sovellettavat Salesforce-kumppaniohjelman  säännöt. Kaikkiin tällaisiin julkaisuihin sovelletaan Salesforce-kumppaniohjelmasopimuksen ehtoja, mukaan lukien  lisäys A – AppExchange -lisäys. Selvyyden vuoksi nämä Ohjelman ehdot eivät oikeuta sinua julkaisemaan tietoja  (mukaan lukien kaikki sovellustiedot) Salesforcen kanssa, mukaan lukien AppExchangessa. 

Salesforce saattaa tarjota mahdollisuuden ostaa tai muuten hankkia tiettyjä sovelluksia AppExchangen kautta. Jos  haluat suorittaa maksutapahtuman, sinua voidaan pyytää toimittamaan tiettyjä asiaankuuluvia tietoja, kuten  luottokorttisi numero ja sen viimeinen voimassaolopäivä, laskutusosoitteesi ja toimitustietosi. Vakuutat ja takaat, että  sinulla on oikeus käyttää mitä tahansa luottokorttia, jolle annat luottokorttitietosi maksutapahtuman yhteydessä.  Lähettämällä tällaiset tiedot myönnät Salesforcelle oikeuden toimittaa tällaisia tietoja kolmansille osapuolille  maksutapahtumien helpottamiseksi. Tietojen tarkistaminen voidaan vaatia ennen maksutapahtuman kuittaamista tai  suorittamista. Maksat kaikki sinulle tai puolestasi AppExchangen kautta aiheutuneet kulut hinnoilla, jotka ovat  voimassa silloin, kun kyseiset maksut ovat syntyneet, mukaan lukien kaikki toimitus- ja käsittelykulut. Lisäksi olet  vastuussa kaikista maksutapahtumiin sovellettavista veroista.

Salesforce pidättää oikeuden, myös ilman ennakkoilmoitusta, lopettaa AppExchangesta tai sen kautta saatavien sovellusten tai muiden tuotteiden tai palvelujen tarjoamisen tai kieltäytyä toimittamasta niitä mille tahansa käyttäjälle; asettaa ehtoja kuponkien, alennusten tai vastaavien tarjousten noudattamiselle; ja estää käyttäjää suorittamasta mitään maksutapahtumaa. Kaikki hyvitykset suoritetaan Salesforcen sovellettavien hyvityskäytäntöjen mukaisesti. Käytäntömme on vahvistaa tilaukset sähköpostitse, mutta tilausvahvistuksen vastaanottaminen sähköpostitse ei tarkoita sitä, että hyväksymme tilauksen tai vahvistamme tarjouksen tuotteen tai palvelun myymisestä. 

Sopimuksen ehtojen mukaisesti Salesforce-osapuoli myöntää täten sinulle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, rajoitetun  ja henkilökohtaisen oikeuden (ilman oikeutta valtuuttaa kolmatta osapuolta) käyttää AppExchange-palvelua, jonka  Salesforce tarjoaa sinulle, vain sovellettavan dokumentaation mukaisesti.

Selvyyden vuoksi Sopimuksen (mukaan lukien nämä Ohjelman hdote) perusteella ei myönnetä oikeuksia mihinkään  Sovelluksiin (mukaan lukien Salesforce-sovellukset) tai kolmannen osapuolen materiaaliin.

Rajoittamatta Salesforcen Ohjelmasopimukseen perustuvia oikeuksia, jos käytät (mukaan lukien lataat) tai käytät  sovellusta, Salesforce voi kerätä dataa tai muita tietoja tällaisen Sovelluksen käyttöoikeudesta tai käytöstä ja jakaa sen  kyseisen Sovelluksen tarjoajan kanssa, mukaan lukien mahdollistaen tällaisen Sovelluksen tarjoajan seurata  Sovelluksen käyttöä, valvoa käyttörajoituksia ja parantaa ja räätälöidä tällaista Sovellusta. Tällaiset tiedot tai muut  tiedot voivat sisältää tällaisten sovellusten tarjoajien sovelluksista koottuja käyttötietoja, kuten tietyn Sovelluksen  tuotesivun käyntien määrä tai tietyn Sovelluksen aloitettujen mutta keskeneräisten asennusten määrä.

Lisäksi Salesforce voi käyttää kolmatta osapuolta, kuten Coveo, Inc. tai muuta palveluntarjoajaa (“Suosituksen  tarjoaja”) AppExchangen haku- ja suositustoimintojen tehostamiseksi. Hakukriteerisi ja AppExchange käyttöoikeutesi tai -käyttösi tiedot, mukaan lukien sovellukset, joihin olet päässyt tai joita olet käyttänyt (mukaan  lukien ladatut), voidaan lähettää Suosituksen palveluntarjoajalle, jotta se voi palauttaa hakutuloksesi hakuehtojesi  perusteella, ja parantaa Suosituksen tarjoajan haku- ja suositustoimintoja AppExchangessa. Salesforce ei ole vastuussa  AppExchangesta tai sen kautta saatavista hakutuloksista tai suosituksista, eikä se anna mitään vakuutuksia tai takuita  siitä huolimatta siitä, ovatko ne AppExchangen haku- ja suositustoiminnon tuottamia tai muuten. Tällaisten tulosten  tai suositusten saatavuus ei tarkoita, että Salesforce kannattaa tai on yhteydessä kolmansien osapuolten tuotteiden tai  palvelujen tarjoajiin tällaisten tulosten tai suositusten yhteydessä (mukaan lukien suositellut sovellukset). KÄYTÄT APPEXCHANGEN HAKU- JA SUOSITUSTOIMINTOJA, MUKAAN LUKIEN SUOSITELLUUN  SOVELLUKSEEN PÄÄSY TAI SEN KÄYTTÖ, OMALLA VASTUULLASI. 

SELVYYDEN VUOKSI LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA KAIKKIA TAKUUVASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEITA SOVELLETAAN EXCHANGEEN JA KAIKKIIN EXCHANGEN KAUTTA SAATAVISSA OLEVIIN SOVELLUKSIIN JA MUIHIN MATERIAALEIHIN, HUOLIMATTA SIITÄ ONKO NE MERKITTY “SERTIFIOIDUIKSI” TAI MUULLA TAVOIN. 
Näiden ohjelmasääntöjen kohdat 2, 4 (maksut ja muut veloitukset, jotka sinulle ovat aiheutuneet ennen sopimuksen  päättymistä tai irtisanomista), 6, 7 ja 8 säilyvät voimassa Ohjelmasopimuksen ja näiden Ohjelman ehtojen  voimassaolon päättymisen jälkeen.

Ohjelman Ehdot Yhteisöille

Päivitetty viimeksi: 1. heinäkuuta 2021

Nämä yhteisöjen ohjelmasäännöt (“Ohjelman ehdot”) ovat voimassa (mukaan lukien käyttöoikeudet ja kaikki  osallistumiset kokouksiin, jotka on lueteltu tai järjestetty seuraavassa): (a) kumppaniyhteisön sivusto, joka sijaitsee  tällä hetkellä osoitteessa partners.salesforce.com (sekä kaikki Salesforce-tiedot, -data, -sisältö ja muut materiaalit,  tuotteet ja palvelut, jotka ovat saatavissa tämän sivuston ja mahdollisten seuraajien kautta, “Kumppaniyhteisö”), (b) Partner Navigator -sivusto, joka sijaitsee tällä hetkellä osoitteessa partnernavigator.salesforce.com (sekä kaikki  Salesforce-tiedot, -data, -sisältö ja muut materiaalit, tuotteet ja palvelut, jotka ovat saatavissa tämän sivuston ja  mahdollisten seuraajien kautta, “Partner Navigator”) ja c) kaikki muut Salesforce-yhteisön sivustot, jotka linkittyvät  Ohjelmasopimukseen tai näihin Ohjelman ehtoihin (kukin yhdessä Salesforce-tietojen, -datan, -sisällön ja muun  materiaalin, tuotteiden ja palveluiden kanssa, jotka ovat saatavissa tämän sivuston ja mahdollisten seuraajien kautta, “Yhteisön sivusto”). Kumppaniyhteisöä, kumppaninavigaattoria ja mitä tahansa yhteisön sivustoa kutsutaan erikseen  nimityksellä “Yhteisö” ja yhdessä “Yhteisöt”.  

Nämä Ohjelman ehdot on sisällytetty viittauksella Ohjelmasopimukseen, ja ne ovat osa sinun ja Salesforce-osapuolen  välistä sopimusta. Salesforce voi myös päivittää näitä Ohjelman ehtoja ajoittain Ohjelmasopimuksen mukaisesti.  Isoilla alkukirjaimilla käytetyillä termeillä, joita ei ole määritelty näissä Ohjelman ehdoissa, on Ohjelmasopimuksessa  annettu merkitys. Et voi etkä saa käyttää mitään yhteisöä, ellet hyväksy sopimusta. 

Jos rekisteröidyt yhteisön tilille, huomaa, että muut (esimerkiksi järjestelmänvalvojat tai muut organisaatiossa olevat)  voivat näyttää tietyt tietosi julkisesti tai muutoin tarkastella niitä, mukaan lukien rekisteröintitiedot. Lisäksi tietyt  yhteisön käyttöön liittyvät tiedot, kuten tiedot oppimisesi edistymisestä ja ansaitsemiesi merkkien määrästä ja  tyypeistä, voivat olla muiden julkisesti näytettävissä tai muutoin nähtävissä. 

Tiettyjä kumppaniyhteisön tai Partner Navigatorin osia saa käyttää vain kumppaniyhteisötilin kautta. Sinua saatetaan  edellyttää hyväksymään Salesforce-kumppaniohjelmasopimus (“SPPA”) rekisteröityäksesi kumppaniyhteisötilille.  Jos olet hyväksynyt SPPA:n ja se koskee toimintaasi kumppaniyhteisön tai Partner Navigatorin yhteydessä, niin jos  SPPA:n, ohjelmasopimuksen ja näiden ohjelmasääntöjen välillä on ristiriitaisuuksia, SPPA:ta sovelletaan tällaisen  toiminnan suhteen. Edellä mainitusta huolimatta mikään SPPA-sopimus ei rajoita sopimuksen mukaisia  velvollisuuksiasi (tai rajoita oikeuksia) mitä tahansa sopimuksen mukaista Salesforce-sidosryhmää kohtaan eikä  laajenna sopimuksen mukaisia oikeuksiasi (tai laajenna minkä tahansa Salesforce-kumppanin velvollisuuksia).

Kun käytät yhteisön tiliäsi liittyäksesi tiettyihin yhteisön ryhmiin, suostut vastaanottamaan viestintää (mukaan lukien  sähköinen viestintä) ryhmiin liittyvistä toiminnoista. Lisäksi rekisteröitymällä tiettyihin kokouksiin (mukaan lukien  yhteisön ryhmäkokoukset, kuten alla on määritelty) yhteisön tililläsi hyväksyt, että vastaanotat sähköistä viestintää  kokouspäivityksistä ja kokouksen jälkeisistä asioista, joihin voi kuulua kyselyarviointeja ja kokouksiin liittyviä  materiaaleja. Huomaa kuitenkin, että mitään viestintää, jonka saat kolmansilta osapuolilta, mukaan lukien minkä  tahansa ryhmän tai kokouksen johtajilta, ei lähetä mikään Salesforce-sidosryhmä eikä sellaista lähetetä sen puolesta,  ja että Salesforce-sidosryhmät eivät ota vastuuta tällaisesta viestinnästä. 

Rajoittamatta AUP-ohjelmaa tai ohjelmasopimukseen sisältyviä käyttäytymissääntöjä minkä tahansa yhteisön  yhteydessä sinun on noudatettava Salesforce-osallistumisohjeita, jotka on asetettu saataville yhteisössä tai sen kautta,  mukaan lukien yhteisössä olevan linkin kautta. Salesforce päivittää niitä aika ajoin (“Osallistumisohjeet”). Yhteisökokousten aikana (mukaan lukien kaikki yhteisön ryhmäkokoukset) sinun on ylläpidettävä ystävällistä,  turvallista, tukevaa ja häiritsemätöntä ympäristöä sukupuolesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta, vammasta, ulkonäöstä, kehon koosta, rodusta, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai muusta ryhmäidentiteetistä riippumatta.  

Salesforce ja kaikki sovellettavan yhteisön ryhmän tai kokouksen (mukaan lukien yhteisön ryhmäkokouksen) johtajat  voivat keskeyttää jäsenyytesi ryhmässä, lopettaa yhteisötilisi, kieltää osallistumisesi ryhmään tai osallistumisen  kokoukseen milloin tahansa, jos et noudata tämän osan 3 tai AUP:n tai käyttäytymissääntöjä, tai mistä tahansa syystä  tai ilman mitään syytä, ilman ilmoitusta tai minkäänlaista vastuuta.  

Sopimuksen ehtojen mukaisesti Salesforce-osapuoli myöntää täten sinulle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, rajoitetun  ja henkilökohtaisen oikeuden (ilman oikeutta valtuuttaa kolmatta osapuolta) käyttää kutakin yhteisöä, jonka Salesforce  tarjoaa sinulle, vain sovellettavien asiakirjojen mukaisesti.

4.1. Työpanokset. Salesforce voi antaa sinun tarjota sisältöä ja muokata sisältöä tietyissä Salesforce-kehittäjien  sivuston yhteisöissä, foorumeilla, kirjastoissa tai sivuilla. Kaikki sisältö (tai sisällön muokkaukset), jonka sinä tai muut  käyttäjät tarjoatte tällaisiin yhteisöihin, foorumeihin, kirjastoihin tai sivuille, myös missä tahansa teidän tai toisen  käyttäjän omistamissa “ryhmissä”, ja kaikki alla määritellyt ideat (kukin edellä mainituista on “Työpanos”) katsotaan  Lähetykseksi. Hyväksyt ja hyväksyt, että yhteisöt ovat julkisia tiloja, ettet odota yksityisyyttä näiden ohjelmien käytön suhteen ja että muut käyttäjät, mukaan lukien ne, jotka voivat olla sidoksissa Salesforceen, voivat käyttää yhteisöjä  tai osallistua niihin, mukaan lukien nimettömillä käyttäjätunnuksilla. Hyväksyt lisäksi, että muut voivat nähdä ja  käyttää mitä tahansa Työpanoksistasi.  

4.2. Ideat. Sinulla ja muilla yhteisön käyttäjillä voi olla mahdollisuus tarjota saataville tietoja, ideoita,  kommentteja ja muuta Salesforce-tuotteisiin ja -palveluihin liittyvää tietoa ja ominaisuuspyyntöjä (yhdessä  “Ideat”) tällaisessa yhteisössä tai sen kautta, mukaan lukien ajatustenvaihtoon tarkoitettu sivu tai foorumi tai “Ideat” foorumiksi määritetyllä sivulla. Huomaa, että kaikki ideat otetaan huomioon palautteena. Mikään Idea tai mikään muu  toiminta tai materiaali, joka on saatavana missään yhteisössä tai sen kautta, ei ole Salesforcen lupaus tai sitoumus,  mukaan lukien lupaus tai sitoumus kehittää, sisällyttää, toteuttaa tai ryhtyä mihinkään muuhun Ideaan liittyvään  toimenpiteeseen (tai olla tekemättä sitä)). Julkaisematonta tuotetta tai palvelua (mukaan lukien siihen liittyvä  ominaisuus), josta keskustellaan yhteisössä tai muualla, ei saa asettaa saataville ajoissa tai ollenkaan, huolimatta  Salesforcen tai sen edustajien mahdollisista kommenteista (esim. lisäämällä tila ominaisuuspyyntöön) . Hyväksyt ja  hyväksyt, että kaikki päätökset ostaa tai käyttää mitä tahansa Salesforce-tuotetta tai -palvelua perustuvat kyseisen  tuotteen tai palvelun olemassa olevaan versioon ja ominaisuuksiin, eivätkä mihinkään julkaisemattomaan tai  odotettuun versioon tai ominaisuuksiin. Huomaa, että Salesforce ei luovu oikeuksista mihinkään ideaan, joka voi olla  samanlainen tai liittyä johonkin Ideaasi, mukaan lukien kaikki Ideat, jotka Salesforce on aiemmin tuntenut tai  kehittänyt tai jotka on saatu muista lähteistä kuin sinulta. Salesforce voi halutessaan kehittää ja markkinoida tuotteita  tai palveluita, jotka sisältävät, toteuttavat tai liittyvät muuten Ideaasi tai sen johonkin osaan.

4.3. Keksinnöt. Tiedostat ja hyväksyt, että Työpanoksesi ei tee sinusta keksijää tai avustavaa keksijää  keksinnölle, joka voi syntyä minkä tahansa tuotteen tai palvelun kehittämisen aikana Salesforcen tuottamana tai  puolesta, mukaan lukien ne, jotka sisältävät tai toteuttavat tällaista Työpanosta tai muuten liittyvät siihen tai johonkin  sen osaan (mikä tahansa tällainen keksintö on “Keksintö”). Rajoittamatta edellä mainittua, siinä määrin kuin olet  keksijä tai avustava keksijä jollekin Keksinnölle tai sinulla on muita oikeuksia, omistusoikeutta tai intressejä johonkin  Keksintöön tai mihin tahansa Keksintöön, annat peruuttamattomasti ja suostut luovuttamaan Salesforcelle kaikki  oikeudet, omistusoikeudet ja edut maailmanlaajuisesti tällaiseen Keksintöön (joko olemassa olevaan tai suunniteltuun,  luotuun tai muutoin myöhemmin kehitettyyn), mukaan lukien kaikki tällaiseen Keksintöön liittyvät ja sitä koskevat  immateriaalioikeudet, jotka tulevat voimaan heti sen alkamisen, suunnittelun, luomisen tai kehittämisen jälkeen. Siltä  osin kuin mitään keksintöä tai immateriaalioikeuksia tai mitään Keksintöä ei voida luovuttaa tai siinä määrin kuin  säilytät muuten oikeutesi, omistusoikeutesi tai osuutesi sellaiseen Keksintöön tai immateriaalioikeuksiin, sinä: a)  luovut ehdoitta ja peruuttamattomasti tällaisten oikeuksien täytäntöönpanosta ja kaikista tällaisiin oikeuksiin liittyvistä  vaatimuksista ja syistä Salesforcea ja kaikkia Salesforce-tuotteiden tai -palvelujen käyttäjiä vastaan; (b) suostut  Salesforcen pyynnöstä ja kustannuksella hyväksymään ja osallistumaan kaikkiin toimiin tällaisten oikeuksien täytäntöönpanemiseksi; ja (c) myönnät täten Salesforcelle maailmanlaajuisen, rojaltimaksuttoman, täysin maksetun, yksinomaisen, pysyvän, peruuttamattoman, siirrettävän ja täysin alilisensoitavan (usean tason) lisenssin ilman  lisämaksua sinulle tai kolmansille osapuolille, jakaa, suorittaa ja näyttää (julkisesti tai muuten), luoda  johdannaisteoksia, mukauttaa, muokata, tehdä, myydä, tarjota myydä, tuoda, käyttää, analysoida ja hyödyntää (ja  antaa muiden käyttää näitä oikeuksia Salesforcen puolesta) tällaisen Keksinnön osasta missä tahansa muodossa tai  mediassa, joka nyt tunnetaan tai jota myöhemmin kehitetään, ja mihin tahansa tarkoitukseen. Lisäksi luovut  peruuttamattomasti kaikista “moraalisista oikeuksista” tai muista oikeuksista, jotka liittyvät materiaalin  tekijänoikeuden tai koskemattomuuden myöntämiseen mihin tahansa keksintöön ja joita sinulla voi olla minkä tahansa  sovellettavan lain nojalla minkä tahansa oikeusteorian mukaisesti. Luovut ja lopetat vaatimukset Salesforcea kohtaan  kaikista vaatimuksista, joita sinulla nyt tai myöhemmin voi olla oikeuksien loukkauksesta, väärinkäytöstä tai muusta  loukkauksesta, joka koskee mitä tahansa keksintöä tai immateriaalioikeuksia, jotka on myönnetty tai lisensoitu  sopimuksen mukaisesti Salesforcelle.

4.4. Lisenssi. Rajoittamatta osiota 4.3 siinä määrin kuin sinulla on tai saat omistusoikeuksia, joita yhteisön  toiminta voi loukata, väärinkäyttää tai muuten rikkoa, annat täten Salesforceille maailmanlaajuisen, rojaltimaksuttoman, täysin maksetun, ei-yksinomaisen, pysyvän, peruuttamattoman, siirrettävän ja täysin  alilisensoitavan (usean tason kautta) lisenssin tällaisten omistusoikeuksien nojalla kunkin yhteisön toimimiseksi, koska sitä voidaan muuttaa, päivittää tai parantaa ajoittain.

4.5. Avustaminen. Teet yhteistyötä Salesforcen ja sen nimeämien henkilöiden kanssa hakiessasi, hankkiessasi,  täydentäessäsi, todistaessasi ja valvoessasi Salesforcen immateriaalioikeuksia mihin tahansa Keksintöön, mukaan  lukien sellaisten kirjallisten välineiden toteuttaminen, jotka Salesforce on valmistellut, ja muiden sellaisten toimien  tekeminen, jotka voivat olla kohtuullisesti tarpeellisia Salesforcen mielestä patentin hankkimiseksi, tekijänoikeuden  rekisteröimiseksi tai muutoin Salesforcen oikeuksien toteuttamiseksi tällaisessa Keksinnössä (ja täten  peruuttamattomasti nimität Salesforcen ja kaikki sen toimihenkilöt ja edustajat asianajajaksesi toimimaan puolestasi  ja sijastasi samalla juridisella voimalla ja vaikutuksella).

4.6. Välttämättömät oikeudet. Rajoittamatta Ohjelmasopimuksen vakuutuksiasi ja takuutasi vakuutat ja takaat,  että omistat tai sinulla on oikeudet (mukaan lukien immateriaalioikeudet), jotka ovat välttämättömiä Työpanostesi  asettamiseksi saataville, muiden valtuuttamiseksi käyttämään ja jakamaan tällaisia Työpanoksia ja myöntämään  lisenssit tällaisten Työpanosten ja sopimuksen nojalla myönnettyjen Keksintöjen osalta. Siinä määrin kuin  organisaatio omistaa tai sillä on oikeus, omistusoikeus tai intressi tällaisiin Työpanoksiin tai Keksintöihin, vakuutat  ja takaat, että tällainen organisaatio on antanut sinulle luvan tarjota tällaisia Työpanoksia ja myöntää tehtäviä ja  lisenssejä sopimuksen nojalla myönnettyihin Työpanoksiin ja Keksintöihin.

4.7. Seuranta. Rajoittamatta ohjelmasopimuksen 7 kohtaa Salesforce voi (mutta sillä ei ole velvollisuutta) seurata, arvioida, muuttaa tai poistaa Työpanoksia tai muita Lähetyksiä, mukaan lukien ne, jotka on asetettu saataville  yksityisviestitoiminnoilla tai niiden kautta, myös sovellusten, yhteisöjen tai muiden Salesforce-tuotteiden tai - palveluiden turvallisuuden edistämiseksi, mukaan lukien roskapostiviestien poistaminen. 

5.1. Kokousten epävirallinen luonne. Sinulla voi olla mahdollisuus osallistua tiettyihin kokouksiin, jotka (a) on  listattu tai järjestetty yhteisössä ja (b) joita isännöivät tai järjestävät kolmannet osapuolet, jotka eivät ole Salesforcen  edustajia tai työntekijöitä (tällaiset kokoukset, konferenssit, tapahtumat, “Yhteisön ryhmäkokous”). Hyväksyt, että  Salesforce ei ole minkään yhteisön ryhmäkokouksen luoja, järjestäjä tai omistaja, vaikka Salesforcen työntekijät  osallistuisivat kokoukseen, Salesforce sponsoroi kokouksen, Salesforce toimittaa kokoukseen liittyvää materiaalia,  Salesforce mainostaa kokousta Salesforce-verkkosivustolla tai Salesforcen kustantamalla verkkosivustolla tai  Salesforce isännöi kokousta kiinteistössään. Jos isännöit tai järjestät yhteisön ryhmäkokouksen, suostut mainostamaan  sitä sellaisenaan, etkä saa luoda vaikutelmaa siitä, että se on Salesforcen luoma, järjestämä, omistama, sponsoroima  tai hyväksymä. Selvyyden vuoksi kokouksia, jotka on lueteltu tai järjestetty yhteisössä mutta jotka isännöi tai järjestää  Salesforce, pidetään tapahtumina, joihin sovelletaan Ohjelman tapahtumaehtoja.

5.2. Riskin ottaminen. Osallistuminen johonkin yhteisön kokoukseen tai tapahtumaan (mukaan lukien yhteisön  ryhmäkokoukset tai niihin liittyvät toimet) on täysin vapaaehtoista. Sitoudut ottamaan huomioon riskit kaikissa tällaisissa kokouksissa tai tapahtumissa, joihin päätät osallistua, ja ryhdyt kohtuullisiin varotoimiin ennen kuin päätät  osallistua tällaiseen kokoukseen tai tapahtumaan. Hyväksyt, että Salesforce ei voi valvoa eikä takaa minkään tällaisen kokouksen tai tapahtuman tai sisällön laatua, turvallisuutta, tarkkuutta tai laillisuutta tai sisältöä, joka liittyy tai  esitetään tällaiseen kokoukseen tai tapahtumaan, ja että osallistuminen tällaiseen kokoukseen tai tapahtumaan on  omalla vastuulla.  SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA HYVÄKSYT JA OTAT VASTUUN KAIKISTA RISKEISTÄ KAIKISTA HENKILÖKOHTAISISTA LOUKKAANTUMISISTA TAI VAHINGOISTA, JOTKA VOIVAT TAPAHTUA TÄHÄN TAPAHTUMAAN OSALLISTUMISEN AIKANA, JA LUOVUT KAIKISTA SELLAISIIN RISKEIHIN LIITTYVISTÄ KANTEISTA SALESFORCEA KOHTAAN.  

5.3. Vastuunrajoitus. MIISSÄÄN TAPAUKSESSA SALESFORCE EI OLE VASTUUSSA VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, KATTAVISTA, SATUNNAISISTA, ESIMERKIN OMAISISTA, RANGAISTUSLUONTEISISTA TAI SEURAAVISTA VAHINGOISTA, JOTKA OVAT SEURAUSTA MISTÄÄN YHTEISÖN KOKOUKSESTA TAI TAPAHTUMASTA (MUKAAN LUKIEN MIKÄ TAHANSA YHTEISÖN RYHMÄKOKOUS TAI SIIHEN LIITTYVÄT YHTEISÖN RYHMÄN JOHTAJIEN TAI OSALLISTUJIEN TOIMINNOT, LAUSUNNOT TAI KÄYTÖS, RYHMÄN KOKOUKSEN YLEISÖN TAI OSALLISTUJIEN JA SINUN TAI MUIDEN KÄYTÖS MISSÄ TAHANSA YHTEISÖN RYHMÄKOKOUKSESSA), VAIKKA SALESFORCELLE OLISI ILMOITETTU  TÄMÄN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA TAI JOS MUIDEN KORVAUSJÄRJESTELMIEN  PÄÄTARKOITUS EPÄONNISTUU. EDELLÄ OLEVA VASTUUVAPAUSLAUSEKE EI KOSKE LAIN KIELTÄMÄÄ LAAJUUTTA.

5.4. Henkilökohtainen julkaisu.  Yhteisöryhmäkokousten johtajat ja osallistujat ja/tai Salesforce (ja/tai muut Salesforcen puolesta) voivat kuvata,  tallentaa (sekä ääntä että videota), lähettää webcast-lähetyksiä, podcast-lähetyksiä tai muuten lähettää materiaalia  minkä tahansa yhteisön kokouksen tai tapahtuman aikana (mukaan lukien yhteisön ryhmäkokouspaikka, yhteisön  ryhmäkokouksen istunto tai muu yhteisön ryhmän toiminta). Kuvasi, hahmosi, äänesi, lausunnot ja muut tunnistettavat  ominaisuudet (kukin “Kuva”) voidaan tallentaa valokuviin, tallenteisiin (sekä ääni- että videokuva),  verkkolähetyksiin, podcasteihin tai muihin sellaisiin Yhteisön kokouksen tai tapahtuman lähetyksiin (kukin “Tallenne”).

Myönnät täten Salesforcelle kaikkien Tallenteiden osalta (ja jokaiselle yhteisön ryhmäkokouksen johtajalle tai  osallistujalle tällaisen johtajan tai osallistujan sieppaamien Tallenteiden osalta) maailmanlaajuisen, maksuttoman,  täysin maksetun, ei-yksinomaisen, pysyvän, siirrettävissä ja täysin alilisensoitavissa (usean tason kautta) olevan luvan  ilman erillistä vastiketta sinulle tai kolmansille osapuolille, jäljentää, levittää, suorittaa ja näyttää (julkisesti tai  muuten), luoda johdannaisteoksia, mukauttaa, muokata ja muuten käyttää, analysoida ja hyödyntää tällaisia Tallenteita  (mukaan lukien Kuvasi niissä) kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa tai tietovälineessä, joka nyt tunnetaan  tai jota myöhemmin kehitetään, ja mihin tahansa tarkoitukseen (myös myynninedistämistarkoituksiin, kuten  suositteluihin). Edellä mainittu lisenssi koskee myös kaikkia Tallenteita, jotka annat Salesforcen tai yhteisön  ryhmäkokousten johtajan tai osallistujan saataville. Salesforce omistaa yksinoikeudella kaikki oikeudet,  omistusoikeudet ja edut (mukaan lukien immateriaalioikeudet) Salesforcen (ja/tai muiden Salesforcen puolesta)  tallentamiin Tallenteisiin ja niihin (“Salesforcen tallenteet”), kaikkiin Salesforcen tallenteiden muutoksiin ja  johdannaisteoksiin sekä kaikkiin Salesforcen tallenteista tai tällaisista johdannaisista tai muutoksista saadut tulot.  Salesforce ei ole velvollinen jakamaan tällaisia tuloja kanssasi.

Luovut peruuttamattomasti kaikista oikeuksistasi tarkastella tai hyväksyä minkä tahansa Tallenteen tai sen  jäljennösten käytön tai muun hyödyntämisen, ja hyväksyt, että Salesforce ei ole velvollinen käyttämään mitään  Tallennetta (mukaan lukien Kuvasi) tai käyttämään muita oikeuksia, jotka Salesforce on saanut Kuvia varten.

Kuvasi voivat näkyä yleisön saataville asetetuissa Tallenteissa, ja kolmannet osapuolet voivat säilyttää, käyttää tai  levittää tällaisia Tallenteita. Salesforce ei hallitse Tallenteita eikä ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen  suorittamasta Tallenteiden käytöstä tai väärinkäytöstä (mukaan lukien jakelu).

TALLENTEIDEN KÄYTÖN TAI MUUN HYÖDYNTÄMISEN YHTEYDESSÄ (MUKAAN LUKIEN OMAT KUVASI) LUOVUT PERUUTTAMATTOMASTI KAIKISTA VAATIMUKSISTASI IMMATERIAALIOIKEUKSIIN, JULKAISUOIKEUKSIIN, YKSITYISYYDENSUOJAOIKEUKSIIN JA MUIHIN VAATEISIIN TAI VAHINGONKORVAUKSIIN, JOITA SELLAISEEN KÄYTTÖÖN TAI MUUHUN HYÖDYNTÄMISEEN VOI LIITTYÄ. VAHVISTAT, ETTÄ OLET TÄYSIKÄINEN JA OLET LUKENUT EDELLISEN JULKAISUN JA YMMÄRRÄT SEN SISÄLLÖN TÄYSIN.

LISÄKSI VAKUUTAT, ETTÄ KAIKKI HENKILÖT, JOIDEN KUVIA OTETAAN MISSÄ TALLENTEISSA, JOTKA ASETAT SAATAVILLE SALESFORCELLE TAI MILLE TAHANSA KOLMANNELLE OSAPUOLELLE, OVAT SUOSTUNEET KUVIENSA SISÄLLYTTÄMISEEN SELLAISIIN TALLENTEISIIN JA ANTANEET SINULLE LUVAN MYÖNTÄÄ PUOLESTAAN KÄYTTÖOIKEUDEN, OIKEUKSISTA LUOPUMISEN JA JULKAISUOIKEUDEN SELLAISIIN KUVIIN JA TALLENTEISIIN TÄMÄN OHJELMAN EHDOISSA. 

Salesforce olettaa, että kaikki yhteisöön osallistuvat tekevät niin tavoitteenaan oppia Salesforcesta muiden kanssa, rakentaa Salesforce-verkostoaan ja löytää mentoreita. Sinun on tunnistettava ja vältettävä mahdollisia eturistiriitoja, jotka liittyvät yhteisöösi, mukaan lukien työsuhde tai muut projektit, joissa olet mukana. Sinun on pidättäydyttävä  kaikesta tällaisesta osallistumisesta ja/tai siirrettävä muille päätökset, joita voidaan pitää omaa etuasi hyödyttävinä.  Lisäksi et saa jakaa luottamuksellisia tai omistamiasi tietoja, joiden omistaja on sinä, nykyinen työnantajasi tai muut  kolmannet osapuolet. Jos olet Salesforcen työntekijä, et saa luoda, isännöidä, koordinoida tai järjestää mitään yhteisön ryhmäkokouksia tai toimia yhteisön ryhmäkokouksen johtajana. 
Näiden Ohjelman ehtojen kohdat 1,2, 4, 5, 6 ja 7 säilyvät voimassa myös Ohjelmasopimuksen ja näiden Ohjelman  ehtojen päättymisen jälkeen.

Ohjelman Ehdot Salesforcen Ryhmänjohtajille

Päivitetty viimeksi: 31. maaliskuuta 2021

Näitä Salesforce-ryhmänjohtajien ohjelman ehtoja (“Ohjelman ehdot”) sovelletaan osallistumiseen seuraavasti:

 • ryhmänjohtaja Salesforce Trailblazer -yhteisökokouksissa, Trailhead-ohjelman ehtojen mukaisesti (mikä tahansa tällainen ryhmänjohtaja on “Trailblazer Community Groups -johtaja”);  
 • minkä tahansa muun Salesforce-yhteisöryhmän ryhmänjohtaja johtajaohjelmassa, jota johtaa kolmas  osapuoli eikä Salesforce-työntekijä (“Yhteisöryhmän johtajaohjelma”) ja joka liittyy Ohjelmasopimukseen  tai näihin Ohjelman ehtoihin (“Salesforce-ryhmän johtaja”);

Jokaisesta Trailblazer Community Groups -johtajasta ja Salesforce-ryhmän johtajasta käytetään nimitystä “Ryhmänjohtaja”. Salesforce Trailblazer -yhteisöryhmän kokouksista ja kaikista yhteisön ryhmänjohtajien ohjelmista  käytetään nimitystä “Yhteisöryhmä”.

Nämä Ohjelman ehdot on sisällytetty viittauksella Ohjelmasopimukseen, ja ne ovat osa sinun ja Salesforce-osapuolen  välistä sopimusta. Salesforce voi myös päivittää näitä Ohjelman ehtoja ajoittain Ohjelmasopimuksen mukaisesti.  Salesforce pidättää myös oikeuden nimetä tai poistaa tiettyjä ohjelmia yhteisön ryhmäksi ajoittain ilman  ennakkoilmoitusta. Isoilla alkukirjaimilla käytetyillä termeillä, joita ei ole määritelty näissä Ohjelman ehdoissa, on  Ohjelmasopimuksessa annettu merkitys. Et saa osallistua mihinkään ryhmänjohtajaohjelmaan, ellet hyväksy  sopimusta. 

Ohjelmasopimuksen ehtojen ja näiden Ohjelman ehtojen mukaisesti Salesforce myöntää täten sinulle ei yksinomaisen, ei-siirrettävän, rajoitetun ja henkilökohtaisen oikeuden (ilman oikeutta valtuuttaa kolmatta osapuolta)  käyttää kaikkia ryhmänjohtajan etuja, joita Salesforce asettaa saatavillesi mille tahansa yhteisöryhmälle, jonka  ryhmänjohtaja olet tällä hetkellä, vain sovellettavan oppaan tai muiden Salesforcen aika ajoin asettamien ehtojen  mukaisesti (“Asiakirjat”). Sitoudut noudattamaan kaikkia tällaisia asiakirjoja. Jos tällaisten asiakirjojen ja näiden  Ohjelman ehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, tällaiset asiakirjat ovat ensisijaisia tällaisen ristiriidan laajuudessa  yksinomaan velvollisuuksiesi suhteen ryhmänjohtajana sovellettavassa yhteisöryhmässä. Ryhmänjohtajan etuja  voidaan muuttaa ajoittain ilman ennakkoilmoitusta.

Ryhmänjohtajana sinua voidaan odottaa järjestävän kokouksia yhteisöryhmäsi yhteydessä (“Yhteisöryhmän kokoukset”). Sinun odotetaan järjestävän yhteisön ryhmäkokouksia Ohjelmasopimuksen, näiden Ohjelman ehtojen ja  soveltuvien asiakirjojen mukaisesti. Ellei sinun ja Salesforcen välisessä allekirjoitetussa kirjallisessa sopimuksessa  toisin määrätä, Salesforcella ei ole taloudellisia velvoitteita yhteisön ryhmäkokoukselle. Jos isännöit tai järjestät yhteisön ryhmäkokouksen, suostut mainostamaan sitä sellaisenaan, etkä saa luoda vaikutelmaa siitä, että se on  Salesforcen luoma, järjestämä, omistama, sponsoroima tai hyväksymä. Jos käytät kolmannen osapuolen tapahtuma alustoja jonkin tällaisen yhteisön ryhmäkokouksen yhteydessä, olet vastuussa kaikkien sovellettavien kolmansien  osapuolten ehtojen noudattamisesta.

JOS LIITYT MIHIN TAHANSA KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUSOPIMUKSEEN, JOKA LIITTYY OSALLISTUMISEESI RYHMÄJOHTAJANA, HYVÄKSYT, ETTÄ SELLAISET SOPIMUKSET OVAT PELKÄSTÄÄN SINUN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN VÄLISIÄ. SALESFORCE EI OLE VASTUUSSA NÄISTÄ SOPIMUKSISTA, EIKÄ SINULLA OLE VALTUUTTA SITOA SALESFORCEA MIHINKÄÄN SELLAISEEN SOPIMUKSEEN.

Palautetta tai ehdotuksia Salesforce-yhteisöryhmälle ja mitä tahansa tietoja, sisältöä tai muuta materiaalia, jonka luot ryhmänjohtajan roolisi yhteydessä, pidetään palautteena.

Saatat olla esillä Salesforcen mediakanavilla, verkkosivustoilla ja sosiaalisen median postauksissa. Annat täten  Salesforceelle ei-yksinomaisen, rojaltittoman oikeuden, mutta ei velvoitetta käyttää nimeäsi, kaltaisuuttasi, ääntäsi,  elämäkertaasi ja lainauksiasi (yhdessä) “Määritteet”) myynninedistämismateriaaleissa (kuten määritelty alla) ja  käyttää, jäljentää, levittää, näyttää, näyttää tai muuten hyödyntää näitä mainosmateriaaleja maailmanlaajuisesti  jatkuvasti, sisäisesti tai ulkoisesti, kaikissa medioissa, myös Salesforcen sponsoroimissa tapahtumissa mainonnan tai  kaupan tarkoituksiin Salesforcen ja sen tuotteiden ja palveluiden mainostamisessa ja julkistamisessa.  “Mainosmateriaalit” tarkoittaa kaikkea materiaalia, mukaan lukien ääni-, visuaalinen, verkkomateriaali, valokuvat,  painettu ja digitaalinen, jotka markkinoivat, mainostavat Salesforcea ja sen tuotteita, palveluita ja tapahtumia. Vaikka  Salesforce saattaa pyytää hyväksyntääsi tiettyihin käyttötarkoituksiin, ymmärrät ja hyväksyt, että Salesforcea ei  vaadita hyväksynnän saamiseen Määritteitäsi sisältävän mainosmateriaalin käyttöön.

Luovut peruuttamattomasti kaikista oikeuksista, joita sinulla on mahdollisesti tarkastamaan tai hyväksymään  mainosmateriaalien tai niiden jäljennösten käyttöä tai niiden muuhun hyödyntämiseen, ja hyväksyt, että Salesforce ei  ole velvollinen käyttämään mitään myynninedistämismateriaalia (mukaan lukien mitään Ominaisuuksia) tai  käyttämään mitään Salesforcelle myönnettyjä Määritteisiisi liittyviä oikeuksia.

Hyväksyt, että kolmannet osapuolet voivat säilyttää, käyttää tai levittää tällaisia myynninedistämismateriaaleja, eikä  Salesforce voi valvoa eikä ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen harjoittamasta minkään mainosmateriaalin  (mukaan lukien Määritteet) käytöstä tai väärinkäytöstä (mukaan lukien jakelu).

MAINOSMATERIAALIN KÄYTÖN TAI MUUN HYÖDYNTÄMISEN YHTEYDESSÄ (MUKAAN LUKIEN OMAT MÄÄRITTEESI) LUOVUT PERUUTTAMATTOMASTI KAIKISTA VAATIMUKSISTASI IMMATERIAALIOIKEUKSIIN, JULKAISUOIKEUKSIIN, YKSITYISYYDENSUOJAOIKEUKSIIN JA MUIHIN VAATEISIIN TAI VAHINGONKORVAUKSIIN, JOITA SELLAISEEN KÄYTTÖÖN TAI MUUHUN HYÖDYNTÄMISEEN VOI LIITTYÄ. LUOVUT KAIKISTA VAATIMUKSISTA KORVAUKSEEN SALESFORCEN MÄÄRITTEIDEN KÄYTÖSTÄ. VAHVISTAT, ETTÄ OLET TÄYSIKÄINEN JA OLET LUKENUT EDELLISEN JULKAISUN JA YMMÄRRÄT SEN SISÄLLÖN TÄYSIN. 

Rajoittamatta Ohjelmasopimukseen sisältyviä AUP-ohjelmaa tai käyttäytymissääntöjä et saa osallistua toimintoihin  tai käytäntöihin, jotka eivät edusta asianmukaisesti ryhmänjohtajan tehtäviäsi. Salesforcen sopimatonta toimintaa ja  käytäntöjä ovat seuraavat:

 • Näiden Ohjelman ehtojen tai muiden kuin julkistettujen yhteisön ryhmäkohtaisten käytäntöjen rikkomukset.
 • Lahjojen, palvelujen, rahan tai kaiken arvokkaan hyväksyminen yhteisöryhmäsi jäseniltä, Salesforce kumppaneilta tai keneltä tahansa muulta suoran tai välillisen henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi  ryhmänjohtajana. 
 • Häpäisevä, halventava, häiritsevä tai muuten sopimaton kieli Salesforcea tai sen asiakkaita, kumppaneita tai muita yhteisöryhmäsi jäseniä vastaan.
 • Käyttämällä kaikkia tietoja, työkaluja, materiaaleja tai resursseja, jotka Salesforce on toimittanut sinulle  ryhmänjohtajana, muuhun tarkoitukseen kuin velvollisuuksien täyttämiseen ryhmänjohtajana.
 • Toiminta tai käytännöt, jotka eivät edusta Salesforcen ja yhteisön ryhmän luonnetta ja perusarvoja. 
 • Eturistiriidat, jotka johtuvat työsuhteesta tai muista projekteista, joihin olet osallisena. Sinun odotetaan  pidättäytyvän tai delegoimasta päätöksiä, joiden voidaan katsoa edistävän omia etujasi. Odotamme, että jokainen,  joka osallistuu ryhmänjohtajana, tekee niin tavoitteenaan jakaa, oppia ja kasvattaa yhteisöjään. 

Lisäksi kaikkien ryhmänjohtajien odotetaan noudattavan seuraavia käyttäytymistapoja ja Toimintasääntöjä:  

 • Noudata tehtävääsi rehellisesti ja avoimesti. Rehellisyys ja avoimuus lisäävät luottamusta, joka on Salesforcen ykkösarvo. Johtajamme ilmentävät Salesforce-kulttuuria ja tuovat tämän kulttuurin yhteisöihinsä. Voit oppia lisää Salesforce-kulttuurista suorittamalla Salesforce-kulttuurin moduulin Trailheadissa.  
 • Kunnioita yhteisön jäseniä. Uskomme ehdottomasti kaikkien tasapuoliseen kohteluun, ja ryhmänjohtajien  vastuulla on edistää osallistavaa ja vieraanvaraista ympäristöä ja kannustaa yhteisjohtajia ja yhteisön jäseniä tekemään niin. Ota oma yhteisösi monimuotoisuus vastaan ja auta luomaan ympäristö, jossa jokainen voi oppia  ja jakaa vapaasti. Jokaisella yhteisöryhmäsi yksilöllä on huomionarvoinen näkökulma ja tarina. Kaikki  keskustelut, viestit, kommentit tai toimet verkossa tai offline-tilassa, jotka ovat pelottavia, häiritseviä, loukkaavia tai edistävät vihaa tai syrjintää, eivät ole sallittuja. Tämä sisältää muun muassa syrjinnän, joka perustuu  suojattuihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten etnisyyteen, ihonväriin, kansalliseen alkuperään, ikään,  uskontoon, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin, raskauteen, sairauteen tai  vammaisuuteen tai veteraaniasemaan.
 • Pidä yhteisön tiedot turvassa. Ryhmänjohtajana voit olla vuorovaikutuksessa Salesforcen, sen asiakkaiden,  avainhenkilöiden, kumppaneiden ja muiden henkilöiden kanssa, jotka antavat sinulle yhteystietonsa. Nämä  yhteystiedot ovat luottamuksellisia ja vain yhteisön ryhmäohjelman tarkoituksiin. Et saa jakaa yhteystietoja tai  käyttää niitä omaksi tai yrityksesi tai kolmannen osapuolen eduksi myöskään ryhmänjohtajan toimikauden  päättyessä. Ryhmänjohtajat eivät saa pyytää tai kerätä yhteisön ryhmä- tai asiakastietoja kokouksissa,  tapahtumissa tai muuten. Suojelemme tietojasi ja yksityisyyttäsi erittäin huolellisesti ja haluamme sinun toimivan  samalla tavalla.

Rajoittamatta muita Sopimuksen tai sovellettavan lain mukaisia oikeussuojakeinoja, jos et noudata näitä Ohjelman  ehtoja tai mitä tahansa muuta sinun ja Salesforcen välistä sopimusta, Salesforce voi ryhtyä kaikkiin tarpeellisiksi  katsomiinsa toimiin, mukaan lukien hylätä ryhmänjohtajahakemuksesi tai poistaa sinut ryhmänjohtajana. Ilmoita  Ohjelmasopimuksen tai näiden Ohjelman ehtojen noudattamatta jättämisestä näiden Toimintasääntöjen mukaisesti. 

Sosiaalisen median käyttöäsi ryhmänjohtajan roolisi yhteydessä säätelevät Ohjelmasopimus ja nämä Ohjelman ehdot,  mukaan lukien yllä olevat Toimintasäännöt. Jos lähetät viestejä Salesforceen liittyvistä asioista, sinun on ilmoitettava  selvästi asemasi ryhmänjohtajana henkilötiedoissasi tai muussa sopivassa paikassa soveltuvalla sosiaalisen median  tilillä. Jos luot epävirallisen yhteisön ryhmäsivun Facebookissa, Twitterissä tai muussa sosiaalisen median  verkostossa, sinun on ilmoitettava selvästi, että sivu ei ole virallinen Salesforce-sivu.

Sinun on käytettävä Salesforce-tuotemerkkiä asianmukaisesti, mukaan lukien Salesforce-logot ja ohjelmalogot.  Lukuun ottamatta soveltuvien dokumentaation määräyksiä, mikään näissä Ohjelman ehdoissa ei anna sinulle oikeutta käyttää Salesforce-tavaramerkkejä, -kauppanimiä, -logoja, -palvelumerkkejä tai muuta immateriaalioikeutta ilman  Salesforcen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Luettelo yleisistä käyttöohjeista on Salesforcen tavaramerkki- ja  tekijänoikeuskäyttöohjeissa, joita Salesforce päivittää aika ajoin, ja jotka ovat tällä hetkellä saatavissa osoitteessa https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Terms%20of%20Service/salesforce
trademark-usage-guidelines.pdf
 ja viittaavat tarvittaessa myös dokumentaatioon.  

Jos lopetat ryhmänjohtajana olemisen jostain syystä, sinun on poistettava viittaukset ryhmänjohtajan tilaasi (ja  poistettava kaikki tähän nimeämiseen liittyvät logot ja merkit) kaikilta sivustoilta, alustoilta ja muilta kanavilta,  mukaan lukien sosiaalinen media, LinkedIn, blogit ja sähköpostiviestien allekirjoitukset. Voit viitata aikaisempiin  saavutuksiisi vain käyttämällä “Yhteisön ryhmänjohtaja, kesto” -merkintää (esim. “Salesforce Trailblazer - yhteisöryhmän johtaja, kesäkuusta 2014 joulukuuhun 2016”), mutta sinun on aina sisällytettävä kesto, jotta et esitä  itseäsi harhaanjohtavasti senhetkisenä yhteisöohjelman ryhmänjohtajana. 

Käytä vain hyväksyttyjä ja toimitettuja työkaluja ja resursseja. Ryhmäjohtajana saatat saada tiettyjä työkaluja ja  resursseja. Näitä voivat olla muun muassa seuraavat: Tapahtumien hallinta-alustat, viestintäalustat ja  kumppanisovellukset, -ratkaisut ja -palvelut. Nämä työkalut ja resurssit ovat yksinomaan yhteisöryhmäsi käyttöön,  eikä niitä saa käyttää henkilökohtaisiin, yrityksen tai kaupallisiin tarkoituksiin. Et saa jakaa näiden työkalujen ja  resurssien salasanaa tai kirjautumistietoja kenenkään muun kanssa ilman Salesforcen etukäteen antamaa kirjallista  lupaa, joka voidaan toimittaa sähköpostitse. Nämä ovat ainoat hyväksytyt työkalut ja resurssit, joita sinulle tarjotaan  johtajana, ja kaikki lisätyökalut tai -resurssit, joita haluat käyttää, on hyväksytettävä etukäteen kirjallisesti (sähköposti  riittää) valtuutetulta Salesforce-jäseneltä. Muista, että käytettäessäsi työkaluja ja resursseja olet näiden työkalujen ja  resurssien ehtojen ja käytäntöjen alainen ja velvollinen noudattamaan niitä.
Ryhmäjohtajan asemasi voi päättyä ohjelmasopimuksessa tai näissä ohjelmasäännöissä tai sovellettavissa asiakirjoissa  esitetyistä syistä. Voimme lopettaa ryhmäjohtajasi aseman, jos rikot Ohjelmasopimusta tai näitä Ohjelman ehtoja tai  toimit niiden kanssa ristiriidassa, et täytä sovellettavissa asiakirjoissa asetettuja vaatimuksia tai jos saat kirjallisen  ilmoituksen (myös sähköisen viestinnän kautta) sinulle mistä tahansa syystä. Tällaisen irtisanomisen yhteydessä sinun  on noudatettava Ohjelmasopimuksessa ja näissä Ohjelman ehdoissa ja kaikissa sovellettavissa asiakirjoissa esitettyjä  irtisanomismenettelyjä. Rajoittamatta edellä mainittua sinun on palautettava tai poistettava (Salesforcen valinnan  mukaan) kaikki tiedot, tuotteet ja muu fyysinen tai sähköinen materiaali, joka on annettu hyödyksesi ryhmänjohtajan  asemassasi, ja noudatettava osioissa 4 ja 5 ilmoitettuja ehtoja. 

Salesforce odottaa, että kaikki ryhmänjohtajaksi osallistuvat tekevät niin Salesforce-ekosysteemin kehittämiseksi.  Sinun on tunnistettava ja vältettävä mahdollisia eturistiriitoja, jotka liittyvät ryhmänjohtajaksi osallistumiseen,  mukaan lukien työsuhde tai muut projektit, joissa olet mukana. Sinun on pidättäydyttävä kaikesta tällaisesta  osallistumisesta ja/tai siirrettävä muille päätökset, joita voidaan pitää omaa etuasi hyödyttävinä. Vakuutat ja takaat,  että osallistut ryhmänjohtajaksi yksinomaan henkilökohtaisessa ominaisuudessa etkä minkään yhteisön tai valtion  elimen jäsenenä, työntekijänä tai muuna edustajana. Jos olet epävarma, ota yhteyttä yhteisön ryhmän tiimin  henkilökuntaan saadaksesi lisäselvityksiä, kuten asiakirjoissa on ilmoitettu.

Jos olet (tai sinusta tulee) kumppaniyhteisön jäsen (kuten yhteisöjen Ohjelman ehdoissa viitataan), sinun on  tunnistettava itsesi sellaiseksi ennen kuin ryhdyt (tai jatkat tarvittaessa) ryhmänjohtajaksi mihin tahansa  yhteisöryhmään, ja noudatettava Ohjelmasopimuksessa ja näissä Ohjelman ehdoissa ja kaikissa sovellettavissa  asiakirjoissa esitettyjä eturistiriitoja koskevia menettelyjä. Et saa mainostaa työnantajasi palveluita tai ratkaisuja  yhteisöryhmässäsi. Et saa myöskään kerätä tai käyttää yhteisöryhmän jäsenten yhteystietoja työnantajasi hyväksi.  

Jos olet (tai sinusta tulee) valtion työntekijä tai virkamies, sinun on tunnistettava itsesi sellaiseksi ennen kuin osallistut  (tai jatkat osallistumista tapauksen mukaan) ryhmänjohtajana missä tahansa yhteisöryhmässä, ja sinua voidaan pyytää  hankkimaan kirjallinen osallistumislupa organisaatioltasi. Jos olet valtion työntekijä tai virkamies ja sinulle tarjotaan  ilmaisia tai alennettuja palkintoja ja etuja, sinun on hylättävä nämä edut. Sinua voidaan myös pyytää noudattamaan  muutamia lisäprotokollia. Sinun on myös vahvistettava, että noudatat edellä mainittua, jos Salesforce pyytää sitä. 

Älä hae tai osallistu ryhmänjohtajaksi, jos olet Salesforcen työntekijä (koko- tai osa-aikainen). Jos osallistut jo ja tulet  myöhemmin Salesforcen työntekijäksi, sinun on ilmoitettava siitä välittömästi Salesforceen, jolloin sinut voidaan  poistaa ryhmänjohtajan tehtävästä. Hyväksyt ja hyväksyt, että sinulla ei ole oikeutta mihinkään korvaukseen, joka  liittyy osallistumiseen ryhmänjohtajana, tai etuihin, joihin Salesforce-työntekijät ovat oikeutettuja Salesforcen  käytäntöjen tai ohjelmien mukaisesti. Jos haluat luetella kuulumisesi yhteisöryhmään LinkedInissä, ilmoita  osallistumisestasi vain “Saavutukset”-osiossa “Organisaatiot”-kentässä äläkä millään tavalla, joka saattaisi viitata  työsuhteeseen Salesforcen kanssa. 
Näiden Ohjelman ehtojen kohdat 3, 4, 5, 6 ja 7 säilyvät voimassa myös Ohjelmasopimuksen ja näiden Ohjelman  ehtojen päättymisen jälkeen.

Salesforcen Vip-ohjelmen ohjelman ehdot

Päivitetty viimeksi: 1. heinäkuuta 2021

Näitä Salesforce VIP-ohjelmien ohjelman ehtoja (“Ohjelman ehdot”) sovelletaan osallistumiseen seuraavissa:

 • Salesforce MVP -ohjelma, joka sijaitsee tällä hetkellä osoitteessa https://www.salesforce.com/campaign/mvp, oka tunnustaa Salesforce-yhteisön poikkeukselliset henkilöt,  jotka osoittavat johtajuutta, asiantuntemusta, reagointikykyä ja asian edistämistä (“Salesforce MVP - ohjelma”);  
 • tuotekohtaiset mestariohjelmat, mukaan lukien Lightning Champions Program, Analytics Champions  Program, Einstein Champions Program ja Quip Champions Program (yhteisesti “mestariohjelma”); ja 
 • muut nimetyt yhteisön ohjelmat, joiden edut ovat samankaltaisia kuin Salesforce MVP -ohjelman ja  mestariohjelmien edut, mukaan lukien Salesforce Certified Technical Architects Plus Benefits Program ja  MuleSoft Ambassador Program (yhteisesti “lähettiläsohjelma”).

Salesforcen MVP -ohjelmaa, jokaista mestariohjelmaa ja kutakin lähettiläsohjelmaa kutsutaan erikseen “VIP - ohjelmaksi”. Salesforce MVP -ohjelmaan, mestariohjelmiin ja lähettiläsohjelmiin viitataan yhdessä nimellä “VIP - ohjelmat”.

Nämä Ohjelmasäännöt on sisällytetty viittauksella Ohjelmasopimukseen, ja ne ovat osa sinun ja Salesforce-osapuolen  välistä sopimusta. Salesforce voi myös päivittää näitä Ohjelman ehtoja ajoittain Ohjelmasopimuksen mukaisesti.  Salesforce pidättää myös oikeuden nimetä tiettyjä ohjelmia ajoittain ilman ennakkoilmoitusta mestariohjelmiksi tai  lähettiläsohjelmiksi tai poistaa niiden nimityksiä. Isoilla alkukirjaimilla käytetyillä termeillä, joita ei ole määritelty näissä Ohjelman ehdoissa, on Ohjelmasopimuksessa annettu merkitys. Et saa osallistua mihinkään VIP-ohjelmaan,  ellet hyväksy sopimusta merkitsemällä valintaruudun tai osoittamalla muutoin hyväksynnän sähköisesti tai fyysisellä  allekirjoituksella, ellei sovellettavissa asiakirjoissa (kuten alla on määritelty) toisin määritetä. 

1.1 Yleiset edut. Sinun on oltava tietyn VIP-ohjelman jäsen, jotta voit saada sen edut. VIP-ohjelmiin liittyminen  edellyttää Salesforcen hyväksyntää harkintansa mukaan. VIP-ohjelman edut voivat muuttua ajoittain ilman  ennakkoilmoitusta. Ohjelmasopimuksen ehtojen ja näiden ohjelmasääntöjen mukaisesti Salesforce myöntää täten  sinulle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, rajoitetun ja henkilökohtaisen oikeuden (ilman oikeutta valtuuttaa kolmatta  osapuolta) käyttämään ja pääsemään VIP-ohjelman etuihin, jotka Salesforce tarjoaa sinulle VIP-ohjelmassa, jonka  jäsen olet sillä hetkellä, vain sovellettavan oppaan tai muiden Salesforcen aika ajoin asettamien ehtojen mukaisesti “Dokumentaatio”). Sitoudut noudattamaan kaikkia tällaisia asiakirjoja. Jos tällaisten asiakirjojen ja näiden  ohjelmasääntöjen välillä on ristiriitoja, tällainen dokumentaatio on ensisijainen tällaisen ristiriidan laajuudessa  yksinomaan sovellettavan VIP-ohjelman osalta.  

1.2 Muut kuin GA-tuotteet. Tietyt VIP-ohjelman edut voivat sisältää muita kuin GA-tuotteita, kuten alla on  määritelty. Kaikki oikeudet, jotka sinulle myönnetään näiden Ohjelman ehtojen nojalla muiden kuin GA-tuotteiden  osalta, on rajoitettu käytettäväksi omaan arviointi- ja testaustarkoitukseesi, ja ne sulkevat nimenomaisesti pois kaikki  tuotantoa tai jakelua koskevat oikeudet. Muiden kuin GA-tuotteiden käyttö on oman harkintasi ja riskin mukaan  tapahtuvaa. Tiedostat ja hyväksyt, että (a) mitä tahansa muuta kuin GA-tuotetta voidaan muuttaa, keskeyttää tai  lopettaa milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta; (b) mitään tiettyä ei-GA-tuotetta ei saa koskaan asettaa yleisesti  saataville; ja (c) Salesforce voi vaatia harkintansa mukaan, että lopetat minkä tahansa muun kuin GA-tuotteen tai sen  ominaisuuksien käytön. Hyväksyt, että Salesforce ei ole vastuussa sinulle tai kolmansille osapuolille tällaisista  muutoksista, keskeyttämisestä tai lopettamisesta. Annat Salesforceille jatkuvaa palautetta kaikista käyttämistäsi  muista kuin GA-tuotteista, ja tällaista palautetta pidetään Palautteena.  

Muut kuin GA-tuotteet” näiden Ohjelman ehtojen nojalla tarkoittaa yhdessä muita kuin GA-ohjelmistoa ja muita  kuin GA-palveluita, jotka kukin määritellään seuraavasti:

 • Muu kuin GA-ohjelmisto” tarkoittaa kaikkia ohjelmistotuotteita, jotka Salesforces on antanut sinulle VIP ohjelman mukaisena hyödykkeenä käyttöönottoa varten, ja joita (a) ei ole asetettu yleisesti asiakkaiden  saataville; ja (b) ne on nimetty pilotiksi, beta-tuotteeksi, rajoitetuksia julkaisuksi, kehittäjän esiversioksi tai  vastaavalla tuonnin kuvauksella.
 • Muut kuin GA-palvelut” tarkoittaa kaikkia sovelluksia, ominaisuuksia, toimintoja, menetelmiä tai muuta  tekniikkaa, jotka Salesforce on antanut sinulle VIP -ohjelmasi etuna ja joita: a) ei ole asetettu yleisesti  asiakkaiden saataville; ja b) on nimetty kokeilu-, beta-, rajoitetuksi julkaisuksi, kehittäjän esiversioksi tai  vastaavan tuonnin kuvauksen perusteella.

Sinun on myös noudatettava muita lisäehtoja, jotka Salesforce on asettanut muiden kuin GA-tuotteiden osalta. Jos  tällaisten lisäehtojen ja näiden ohjelmasääntöjen välillä on ristiriitoja, tällaiset lisäehdot määräävät ristiriidan  laajuudessa yksinomaan asiaankuuluvan muun kuin GA-tuotteen osalta. 

2.1 Sopimuskausi. Ellei sovellettavissa Asiakirjoissa toisin mainita, VIP -jäsenyytemme, jonka tarjoamme  sinulle, kestää aluksi yhden (1) vuoden ajan sen alkamisesta sen mukaan, milloin jäsenyytesi on vahvistettu tai muun Salesforcen sinulle ilmoittaman päivämäärän mukaan.

2.2 Uusiminen. Kaikki VIP-jäsenyydet, jotka tarjoamme sinulle, ovat oikeutettuja yhden (1) vuoden  uusimisjaksoihin, jollei sovellettavissa asiakirjoissa määritetyistä uusintakriteereistä ja ehdoista muuta seuraa, ellei  Salesforce luovu niistä täysin harkintansa mukaan. Kaikki uusimiskaudet, jotka tarjoamme sinulle, alkavat edellisen  sopimuskauden lopusta tai sellaisena päivänä, jonka Salesforce on ilmoittanut sinulle.

2.3 Mestariohjelman siirto. Hyväksyminen tiettyyn Mestariohjelmaan ei tarkoita hyväksymistä mihinkään  muuhun Mestariohjelmaan. Kuitenkin nykyisenä Mestariohjelman jäsenenä sinulla voi olla oikeus vaihtaa  Mestariohjelmia kunkin vuosisopimuskauden lopussa, edellyttäen että: (a) täytät uuden Mestariohjelman  valintakriteerit, jotka Salesforce ajoittain määrittää; ja (b) olet suorittanut onnistuneesti kaikki nykyisen  Mestariohjelmasi osallistumis- ja osallistumisvaatimukset viimeisen vuosisopimuskauden aikana. Selvyyden vuoksi  sinun on valittava vain yksi (1) mestariohjelma, johon osallistut yksinomaan tietyn vuosisopimuskauden aikana.  Selvyyden vuoksi kelpoisuus siirtyä Mestariohjelmien välillä ei takaa automaattista pääsyä mihinkään  Mestariohjelmaan; Salesforce pidättää oikeuden hylätä hakijoiden pyynnön siirtyä Mestariohjelmien välillä.

Saatat olla esillä Salesforcen mediakanavilla, verkkosivustoilla ja sosiaalisen median julkaisuissa. Esimerkiksi nimesi,  Trailblazer -yhteisön profiilikuva ja henkilötiedot voivat näkyä Salesforce-verkkosivustolla https://www.salesforce.com/campaign/analytics-champions/. Annat täten Salesforceelle ei-yksinomaisen,  rojaltimaksuttoman ja peruuttamattoman oikeuden, mutta ei velvoitetta käyttää nimeäsi, kaltaisuuttasi, ääntäsi,  elämäkertaasi ja lainauksiasi (yhdessä) “Määritteet”) myynninedistämismateriaaleissa (kuten määritelty alla) ja  käyttää, jäljentää, levittää, näyttää, näyttää tai muuten hyödyntää näitä mainosmateriaaleja maailmanlaajuisesti  jatkuvasti, sisäisesti tai ulkoisesti, kaikissa medioissa, myös Salesforcen sponsoroimissa tapahtumissa mainonnan tai  kaupan tarkoituksiin Salesforcen ja sen tuotteiden ja palveluiden mainostamisessa ja julkistamisessa. Luovut täten  kaikista korvausvaatimuksista, jotka perustuvat Salesforcen Määritteiden käyttöön. Määritteidesi käytön tai muun  hyödyntämisen yhteydessä luovut peruuttamattomasti kaikista immateriaalioikeuksista, julkisuusoikeuksista,  yksityisyyden suojaoikeuksista ja muista tällaiseen käyttöön tai muuhun käyttöön liittyvistä tai  vahingonkorvausvaatimuksista. “Mainosmateriaalit” tarkoittaa kaikkea materiaalia, mukaan lukien ääni-, visuaalinen,  verkkomateriaali, valokuvat, painettu ja digitaalinen, jotka markkinoivat, mainostavat Salesforcea ja sen tuotteita,  palveluita ja tapahtumia. Vaikka Salesforce saattaa pyytää hyväksyntääsi tiettyihin käyttötarkoituksiin, ymmärrät ja  hyväksyt, että Salesforcea ei vaadita hyväksynnän saamiseen Määritteitäsi sisältävän mainosmateriaalin käyttöön.

Rajoittamatta tällä hetkellä saatavissa olevaa AUP -palvelua, joka on saatavissa osoitteessa https://www.salesforce.com/company/legal/agreements/ tai Ohjelmasopimukseen sisältyviä Toimintasääntöjä, et saa  osallistua toimintoihin tai käytäntöihin, jotka eivät edusta VIP-ohjelmaasi asianmukaisella tavalla. Salesforcen  sopimatonta toimintaa ja käytäntöjä ovat seuraavat:

 • Näiden Ohjelman ehtojen tai muiden kuin julkistettujen ohjelmakohtaisten käytäntöjen rikkomukset.
 • Lahjojen, palveluiden, rahan tai muun arvotuotteiden vastaanotto VIP-ohjelman yhteisön jäseniltä, Salesforce kumppaneilta tai keneltä tahansa muulta suoran tai välillisen henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi VIP-ohjelman  jäsenenä.  
 • Häpäisevä, halventava, häiritsevä tai muuten sopimaton kieli Salesforcea tai sen asiakkaita, kumppaneita tai muita VIP-ohjelman yhteisön jäseniä vastaan.
 • Toiminta tai käytännöt, jotka eivät edusta Salesforcen ja VIP-ohjelman yhteisön luonnetta ja perusarvoja.

Rajoittamatta muita Sopimuksen tai sovellettavan lain mukaisia oikeussuojakeinoja, jos et noudata näitä Ohjelman  ehtoja tai mitä tahansa muuta sinun ja Salesforcen välistä sopimusta, Salesforce voi ryhtyä kaikkiin tarpeellisiksi  katsomiinsa toimiin, mukaan lukien hylätä VIP-ohjelmahakemuksesi tai poistaa sinut mistä tahansa VIP-ohjelmasta.  Ilmoita Ohjelmasopimuksen tai näiden Ohjelman ehtojen noudattamatta jättämisestä näiden Toimintasääntöjen  mukaisesti.

Sosiaalisen median käyttöäsi minkä tahansa VIP -ohjelman yhteydessä säätelevät Ohjelmasopimus ja nämä Ohjelman  ehdot, mukaan lukien yllä olevat Toimintasäännöt. Jos julkaiset jotain Salesforceen liittyvää asiaa, sinun on  ilmoitettava selvästi asemasi VIP-ohjelman jäsenenä blogissasi tai henkilötiedoissasi tai muussa sopivassa paikassa  sosiaalisen median tililläsi.

Sinun on käytettävä Salesforce-tuotemerkkiä asianmukaisesti, mukaan lukien Salesforce-logot ja ohjelmalogot.  Lukuun ottamatta soveltuvien dokumentaation määräyksiä, mikään näissä Ohjelman ehdoissa ei anna sinulle oikeutta  käyttää Salesforce-tavaramerkkejä, -kauppanimiä, -logoja, -palvelumerkkejä tai muuta immateriaalioikeutta ilman  Salesforcen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Luettelo yleisistä käyttöohjeista on Salesforcen tavaramerkki- ja  tekijänoikeuskäyttöohjeissa, joita Salesforce ajoittain päivittää, osoitteessa https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Terms%20of%20Service/salesforce
trademark-usage-guidelines.pdf.  

Jos poistut jostakin VIP-ohjelmasta jostain syystä, sinun on poistettava viittaukset yhteyteesi kyseiseen VIP ohjelmaan (ja poistettava kaikki kyseiseen VIP-ohjelmaan liittyvät logot ja merkit) kaikilta sivustoilta, alustoilta ja  muilta kanavilta, mukaan lukien sosiaalinen media, LinkedIn, blogit ja sähköpostin allekirjoitusosat. Voit viitata  aiempiin saavutuksiisi vain käyttämällä “Salesforce-ohjelman nimeäminen, kesto” -merkintää (esim. “Salesforce MVP, 2014 – 2016”), mutta sinun on aina sisällytettävä aikaväli, jotta vältytään väärältä esittäytymiseltä VIP-ohjelman  nykyisenä jäsenenä.

KAIKKI TIEDOT, SISÄLTÖ TAI MUUT MATERIAALIT, JOTKA ON JULKISTETTU TAI MUUTEN SALESFORCE ON ASETTANUT SAATAVILLESI LIITTYEN MIHIN TAHANSA MUIHIN KUIN GA TUOTTEISIIN, KATSOTAAN LUOTTAMUKSELLISIKSI TIEDOIKSI. ÄLÄ KÄYTÄ MITÄÄN LUOTTAMUKSELLISIA TIETOJA, JOTKA KOSKEVAT MITÄÄN MUUTA KUIN GA-TUOTETTA, LUKIEN YHTEYTTÄ LUVALLISEEN MUUN KUIN GA-TUOTTEEN KÄYTTÖÖSI. 
Jäsenyytesi missä tahansa VIP -ohjelmassa voi päättyä ohjelmasopimuksessa tai näissä ohjelman ehdoissa tai  sovellettavissa asiakirjoissa esitetyistä syistä. Voimme lopettaa VIP-ohjelman jäsenyytesi, jos rikot Ohjelmasopimusta  tai näitä Ohjelman ehtoja tai toimit niiden kanssa ristiriidassa, et täytä sovellettavissa asiakirjoissa asetettuja jäsenyysvaatimuksia tai jos saat kirjallisen ilmoituksen (myös sähköisen viestinnän kautta) sinulle mistä tahansa  syystä. Tällaisen irtisanomisen yhteydessä sinun on noudatettava Ohjelmasopimuksessa ja näissä Ohjelman ehdoissa  ja kaikissa sovellettavissa asiakirjoissa esitettyjä irtisanomismenettelyjä. Rajoittamatta edellä mainittua sinun on  palautettava tai poistettava (Salesforcen valinnan mukaan) kaikki tiedot, tuotteet ja muu fyysinen tai sähköinen  materiaali, joka on annettu eduksesi VIP-ohjelmassa, ja noudatettava osioissa 5 ja 6 ilmoitettuja ehtoja. 

Salesforce odottaa, että jokainen VIP -ohjelman jäsenenä toimiva tekee niin jakamalla, oppimalla ja kasvattaen  Salesforce-ekosysteemiä. Sinun on tunnistettava ja vältettävä mahdollisia eturistiriitoja, jotka liittyvät VIP-ohjelmaasi,  mukaan lukien työsuhde tai muut projektit, joissa olet mukana. Sinun on pidättäydyttävä kaikesta tällaisesta  osallistumisesta ja/tai siirrettävä muille päätökset, joita voidaan pitää omaa etuasi hyödyttävinä. Vakuutat ja takaat,  että osallistut johonkin VIP -ohjelmaan yksinomaan omassa henkilökohtaisessa ominaisuudessasi etkä minkään  yhteisön tai valtion elimen jäsenenä, työntekijänä tai muuna edustajana. Jos olet epävarma, ota yhteyttä VIP-ohjelman  tiimin henkilökuntaan saadaksesi lisäselvityksiä, kuten asiakirjoissa on mainittu.

Jos olet (tai sinusta tulee) Salesforce-asiakkaan työntekijä, sinun on ilmoittauduttava sellaiseksi ennen osallistumista  (tai osallistumisen jatkamista tapauksen mukaan) mihin tahansa VIP-ohjelmaan, ja sinua voidaan pyytää hankkimaan  kirjallinen lupa osallistumiseen organisaatioltasi.  

Jos olet (tai sinusta tulee) valtion työntekijä tai virkamies, sinun on ilmoittauduttava sellaiseksi ennen osallistumista  (tai osallistumisen jatkamista tapauksen mukaan) mihin tahansa VIP-ohjelmaan, ja sinua voidaan pyytää hankkimaan  kirjallinen lupa osallistumiseen organisaatioltasi. Jos olet valtion työntekijä tai virkamies ja sinulle tarjotaan ilmaisia  tai alennettuja palkintoja ja etuja, sinun on hylättävä nämä edut. Sinua voidaan myös pyytää noudattamaan muutamia  lisäprotokollia. Sinun on myös vahvistettava, että noudatat edellä mainittua, jos Salesforce pyytää sitä. 

9.1 Suhde Salesforceen. Et saa hakea tai osallistua mihinkään VIP-ohjelmaan, jos olet Salesforcen työntekijä  (koko- tai osa-aikainen). Jos osallistut jo ja tulet myöhemmin Salesforcen työntekijäksi, sinun on ilmoitettava siitä  välittömästi Salesforceen, jolloin sinut voidaan poistaa Ohjelmasta. Ymmärrät ja hyväksyt, että sinulla ei ole oikeutta  mihinkään korvaukseen minkään VIP-ohjelman tai VIP-ohjelman jäsenyyden yhteydessä tai etuihin, joihin  Salesforcen työntekijöillä on oikeus Salesforcen käytäntöjen tai ohjelmien mukaisesti. Jos haluat luetella kuulumisesi  VIP-ohjelmaan LinkedInissä, ilmoita osallistumisestasi vain “Saavutukset”-osiossa “Organisaatiot”-kentässä äläkä  millään tavalla, joka saattaisi viitata työsuhteeseen Salesforcen kanssa.

9.2 Suhde Salesforce-palveluihin. Huomaa, että VIP-ohjelman etuihin, mukaan lukien muut kuin GA-tuotteet,  sovelletaan Ohjelmasopimusta ja näitä Ohjelman ehtoja. 

KAIKKI OSALLISTUMINEN MUIHIN KUIN GA-TUOTTEISIIN TAI NIIDEN KÄYTTÖ TAPAHTUU KOKONAAN OMALLA VASTUULLASI. MUITA KUIN GA-TUOTTEITA EI OLE TARKOITETTU TUOTANTOON, JA NE VOIVAT SISÄLTÄÄ OHJELMAVIRHEITÄ, VIRHEITÄ JA YHTEENSOPIMATTOMUUKSIA MUIDEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN KANSSA. SALESFORCELLA EI OLE VELVOLLISUUTTA TARJOTA MITÄÄN HUOLTOA TAI TUKEA MILLEKÄÄN MUULLE KUIN GA TUOTTEELLE. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ (I) MITÄ TAHANSA TIETTYÄ MUUTA KUIN GA TUOTETTA VOI MUUTTAA, KESKEYTTÄÄ TAI LOPETTAA KOSKA TAHANSA ILMOITTAMATTA TAI ILMOITTAMALLA ENNAKKOON;(II) MITÄ TAHANSA MUUTA KUIN GA-TUOTETTA EI VÄLTTÄMÄTTÄ ASETETA YLEISESTI SAATAVILLE; JA (III) JOKAINEN TIETYN MUUN KUIN GA-TUOTTEEN KÄYTTÖ ON LOPETETTAVA SALESFORCEN PYYNNÖSTÄ.
Näiden Ohjelman ehtojen kohdat 3–7 ja 10–11 säilyvät voimassa myös Ohjelmasopimuksen ja näiden Ohjelman  ehtojen voimassaolon päättymisen jälkeen.

Trailheadin Ohjelman Ehdot

Päivitetty viimeksi: 1. kesäkuuta 2023

Nämä Trailhead-ohjelman ehdot (“Ohjelman ehdot”) koskevat verkkosivustojemme (mukaan lukien kaikki pääsy ja  osallistuminen kokouksiin tai toimintoihin, jotka on lueteltu tai järjestetty näissä) (mukaan lukien progressiiviset  verkkosovellukset), portaalien, mobiilisovellusten tai järjestelmien, jotka ylläpitävät Trailheadiin liittyvää materiaalia,  joka linkittyy Ohjelmasopimukseen tai näihin Ohjelman ehtoihin (yhdessä Salesforce-tietojen, -datan, -sisällön ja  muun materiaalin, -tuotteiden ja -palveluiden kanssa, jotka ovat saatavissa tällaisten sivustojen, portaalien tai  järjestelmien sekä niiden mahdollisten seuraajien kautta, joista käytetään yhdessä nimitystä “Trailhead”).  

Nämä Ohjelman ehdot on sisällytetty viittauksella Ohjelmasopimukseen ja ne ovat osa sinun ja Salesforce-osapuolen  välistä Sopimusta. Salesforce voi myös päivittää näitä Ohjelman ehtoja ajoittain Ohjelmasopimuksen mukaisesti.  Isoilla alkukirjaimilla käytetyillä termeillä, joita ei ole määritelty näissä Ohjelman ehdoissa, on Ohjelmasopimuksessa  annettu merkitys. Et saa käyttää Trailheadia tai osallistua mihinkään Trailheadissa lueteltuihin tai järjestettyihin  kokouksiin tai toimintoihin, ellet hyväksy näitä Ohjelman ehtoja.

Jos rekisteröit tilin tai käytät tiliä Trailheadissa, huomaa, että muut (myös järjestelmänvalvojat tai muut  organisaatiossa sekä muut Trailheadin käyttäjät tai yleisö) voivat oletusarvoisesti nähdä tietyt tietosi julkisesti tai  muuten tarkastella niitä, mukaan lukien esimerkiksi etunimesi, sukunimesi, valokuvasi ja rekisteröitymistietosi.  Lisäksi tietyt Trailheadin käyttöön liittyvät tiedot, kuten tiedot oppimisesi edistymisestä ja ansaitsemiesi merkkien  määrästä ja tyypeistä, voivat olla muiden julkisesti näytettävissä tai muutoin nähtävissä.  

Kun käytät tiliäsi liittyäksesi tiettyihin ryhmiin osana Trailheadia, suostut vastaanottamaan viestintää (mukaan lukien  sähköinen viestintä) ryhmiin liittyvistä toiminnoista. Lisäksi rekisteröitymällä tiettyihin kokouksiin (mukaan lukien  Trailblazer Community Groups -kokoukset, kuten alla on määritelty) yhteisön tililläsi hyväksyt, että vastaanotat  sähköistä viestintää kokouspäivityksistä ja kokouksen jälkeisistä asioista, joihin voi kuulua kyselyarviointeja ja  kokouksiin liittyviä materiaaleja. Huomaa kuitenkin, että mitään viestintää, jonka saat kolmansilta osapuolilta,  mukaan lukien minkä tahansa ryhmän tai kokouksen johtajilta, ei lähetä Salesforce eikä sellaista lähetetä sen puolesta,  ja että Salesforce ei ota vastuuta tällaisesta viestinnästä. 

Rajoittamatta AUP:ia, ohjelmasopimukseen sisältyviä käyttäytymissääntöjä tai Salesforce Success -yhteisön  osallistumisen ohjeita, jotka tällä hetkellä sijaitsevat osoitteessa https://trailblazer.salesforce.com/resource/1432331846000/SuccessGuidelines ja joita Salesforce päivittää ajoittain (“Salesforce Success -yhteisön osallistumisohjeet”) Trailheadin yhteydessä sinun on noudatettava Trailheadissa tai  sen kautta saatavissa olevia Salesforce-osallistumisohjeita (“Osallistumisohjeet”). Trailhead-kokousten aikana  (mukaan lukien kaikki Trailblazer Community Groups -kokoukset) sinun on ylläpidettävä ystävällistä, turvallista,  tukevaa ja häiritsemätöntä ympäristöä sukupuolesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä,  sukupuolen ilmaisusta, vammasta, ulkonäöstä, kehon koosta, rodusta, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai muusta  ryhmäidentiteetistä riippumatta.  

Lisäksi et saa Trailheadin yhteydessä (etkä salli käyttäjiesi tai kolmansien osapuolien):

 • Jakaa, siirtää tai muuten paljastaa ratkaisua mihin tahansa sertifiointitestiin, valtakirjatestiin, Superbadgeen, Masterbadgeen tai muuhun vastaavaan nimeämiseen, ellei Salesforce ole etukäteen kirjallisesti nimenomaisesti valtuuttanut sitä.
 • Jakaa tai siirtää mitään Trailheadissa tai muulla tilitoiminnallasi tai tililläsi ansaittua sertifikaattia, tunnusta, supertunnusta tai muuta vastaavaa tunnistetietoa (mukaan lukien tilisi kirjautumistiedot) mihin tahansa tarkoitukseen.
 • Ilmoittaa valheellisesti tai muutoin väärin Trailheadin käyttöön liittyviä tietoja, mukaan lukien sinun (tai  käyttäjiesi tai kolmansien osapuolten) oppimisprosessi, tai niiden tunusten määrä tai tyypit, jotka sinä (tai käyttäjät tai kolmannet osapuolet) olet ansainnut käytön kautta Trailheadista.

Muista lisäksi, että Ohjelman yhteydessä saatat tarjota tietoja, sisältöä tai muuta materiaalia monipuoliselle ja kansainväliselle yleisölle. Asiat, jotka eivät näytä sinusta häiritseviltä, säädyttömiltä, loukkaavilta tai muuten  vastenmielisiltä, voivat näyttää siltä muiden mielestä. Sinun on kohdeltava (ja on saatava käyttäjäsi ja kolmannet osapuolet kohtelemaan) muita Trailhead-käyttäjiä kohteliaasti ja kunnioittavasti.

Salesforce voi irtisanoa tilisi, ja Salesforce ja kaikki sovellettavan ryhmän tai kokouksen (mukaan lukien Trailblazer Community Groups -kokouksen) johtajat voivat keskeyttää jäsenyytesi ryhmässä tai kieltää osallistumisesi ryhmään tai osallistumisen kokoukseen milloin tahansa, jos et noudata tämän osan 2 tai AUP:n tai käyttäytymissääntöjä, tai mistä tahansa syystä tai ilman mitään syytä, ilman ilmoitusta tai minkäänlaista vastuuta. 

3.1. Trailheadin käyttö. Näiden Ohjelman ehtojen mukaisesti ja vain edellyttäen, että Salesforce myöntää sinulle luvan Trailhead-alustan käyttöön, voit käyttää mitä tahansa Trailheadin osaa, johon tarjoamme sinulle pääsyn näiden  Ohjelman ehtojen mukaan, millä tahansa omistamallasi laitteella, jonka omistat tai jota hallitset. Voit käyttää  Trailheadia vain ei-kaupallisiin henkilökohtaisiin, ammatillisiin tai koulutustarkoituksiin, mukaan lukien nykyisen tehtävän taitojen oppiminen, tulevan tehtävän taitojen hankkiminen, Salesforce-valtakirjan ansaitseminen, Salesforcesta oppiminen ja/tai yhteyden muodostaminen muiden Trailhead-yhteisöjen ja -käyttäjien kanssa. Jos et  noudata näitä Ohjelman ehtoja, sinun on välittömästi lopetettava Trailheadin käyttö. Huomaa, että Trailheadissa tai  sen kautta saatavissa olevat tiedot, sisältö ja muu materiaali voivat sisältää tai muodostaa kolmannen osapuolen materiaalia ja/tai muita Salesforce-tuotteita tai -palveluja (mukaan lukien muut ohjelmat), ja edellä mainittuun oikeuteen voidaan soveltaa lisäehtoja ja käytäntöjä.

3.2. Avoimen lähdekoodin projektit. Salesforce voi tarjota saataville avoimen lähdekoodin projekteja  Trailheadissa tai sen kautta tai kolmannen osapuolen ohjelmistovaraston isännöintipalvelujen (esim. Github) kautta  tai Trailheadin yhteydessä. Kaikki avoimen lähdekoodin, jotka ovat käytettävissä minkä tahansa tällaisen avoimen  lähdekoodin projektin yhteydessä (“Avoimen lähdekoodin sisältö”) voi olla kolmannen osapuolen omaa työtä (silloin  sitä pidetään kolmannen osapuolen materiaalina), ja siihen voidaan soveltaa lisäehtoja ja -käytäntöjä. Kaikkeen  avoimen lähdekoodin sisällön käyttöön sovelletaan asiaankuuluvan hankkeen mukana mahdollisesti tulevan lisenssin  ehtoja. Jos aloitat avoimen lähdekoodin projektin Trailheadissa tai sen kautta, sinun on asetettava soveltuva avoimen  lähdekoodin sisältö saataville avoimen lähdekoodin lisenssiehdoilla. 

4.1. Keksinnöt. Tiedostat ja hyväksyt, että Lähetyksesi ei tee sinusta keksijää tai avustavaa keksijää keksinnölle,  joka voi syntyä minkä tahansa tuotteen tai palvelun kehittämisen aikana Salesforcen tuottamana tai puolesta, mukaan  lukien ne, jotka sisältävät tai toteuttavat tällaista Lähetystä tai muuten liittyvät Lähetykseen tai johonkin sen osaan  (mikä tahansa tällainen keksintö on “Keksintö”). Rajoittamatta edellä mainittua, siinä määrin kuin olet keksijä tai  avustava keksijä jollekin Keksinnölle tai sinulla on muita oikeuksia, omistusoikeutta tai intressejä johonkin  Keksintöön tai mihin tahansa Keksintöön, annat peruuttamattomasti ja suostut luovuttamaan Salesforcelle kaikki  oikeudet, omistusoikeudet ja edut maailmanlaajuisesti tällaiseen Keksintöön (joko olemassa olevaan tai suunniteltuun,  luotuun tai muutoin myöhemmin kehitettyyn), mukaan lukien kaikki tällaiseen Keksintöön liittyvät ja sitä koskevat  immateriaalioikeudet, jotka tulevat voimaan heti sen alkamisen, suunnittelun, luomisen tai kehittämisen jälkeen. Siltä  osin kuin mitään keksintöä tai immateriaalioikeuksia tai mitään Keksintöä ei voida luovuttaa tai siinä määrin kuin  säilytät muuten oikeutesi, omistusoikeutesi tai osuutesi sellaiseen Keksintöön tai immateriaalioikeuksiin, sinä: a)  luovut ehdoitta ja peruuttamattomasti tällaisten oikeuksien täytäntöönpanosta ja kaikista tällaisiin oikeuksiin liittyvistä  vaatimuksista ja syistä Salesforcea ja kaikkia Salesforce-tuotteiden tai -palvelujen käyttäjiä vastaan; (b) suostut  Salesforcen pyynnöstä ja kustannuksella hyväksymään ja osallistumaan kaikkiin toimiin tällaisten oikeuksien  täytäntöönpanemiseksi; ja (c) myönnät täten Salesforcelle maailmanlaajuisen, rojaltimaksuttoman, täysin maksetun yksinomaisen, pysyvän, peruuttamattoman, siirrettävän ja täysin alilisensoitavan (usean tason) lisenssin ilman  ilmoitusta tai lisämaksua sinulle tai kolmansille osapuolille, jakaa, suorittaa ja näyttää (julkisesti tai muuten), luoda  johdannaisteoksia, mukauttaa, muokata, tehdä, myydä, tarjota myydä, tuoda, käyttää, analysoida ja hyödyntää (ja  antaa muiden käyttää näitä oikeuksia Salesforcen puolesta) tällaisen Keksinnön osasta missä tahansa muodossa tai  mediassa, joka nyt tunnetaan tai joka myöhemmin kehitetään, ja mihin tahansa tarkoitukseen. Lisäksi luovut  peruuttamattomasti kaikista “moraalisista oikeuksista” tai muista oikeuksista, jotka liittyvät materiaalin  tekijänoikeuden tai koskemattomuuden myöntämiseen mihin tahansa keksintöön ja joita sinulla voi olla minkä tahansa  sovellettavan lain nojalla minkä tahansa oikeusteorian mukaisesti. Luovut ja lopetat vaatimukset Salesforcea kohtaan  kaikista vaatimuksista, joita sinulla nyt tai myöhemmin voi olla oikeuksien loukkauksesta, väärinkäytöstä tai muusta  loukkauksesta, joka koskee mitä tahansa keksintöä tai immateriaalioikeuksia, jotka on myönnetty tai lisensoitu  Ohjelman ehtojen mukaisesti Salesforcelle.  

4.2. Lisenssi. Rajoittamatta edellä olevaa osiota 4.1 (“Keksinnot”) siinä määrin kuin sinulla on tai saat  omistusoikeuksia, joita Trailheadin toiminta voi loukata, väärinkäyttää tai muuten rikkoa, annat täten Salesforceille  maailmanlaajuisen, rojaltimaksuttoman, täysin maksetun, ei-yksinomaisen, pysyvän, peruuttamattoman, siirrettävän  ja täysin alilisensoitavan (usean tason kautta) lisenssin tällaisten omistusoikeuksien nojalla kunkin Trailheadin  toimimiseksi, koska sitä voidaan muuttaa, päivittää tai parantaa ajoittain.

4.3. Avustaminen. Teet yhteistyötä Salesforcen ja sen nimeämien henkilöiden kanssa hakiessasi, hankkiessasi,  täydentäessäsi, todistaessasi ja valvoessasi Salesforcen immateriaalioikeuksia mihin tahansa Keksintöön, mukaan  lukien sellaisten kirjallisten välineiden toteuttaminen, jotka Salesforce on valmistellut, ja muiden sellaisten toimien  tekeminen, jotka voivat olla kohtuullisesti tarpeellisia Salesforcen mielestä patentin hankkimiseksi, tekijänoikeuden  rekisteröimiseksi tai muutoin Salesforcen oikeuksien toteuttamiseksi tällaisessa Keksinnössä (ja täten  peruuttamattomasti nimität Salesforcen ja kaikki sen toimihenkilöt ja edustajat asianajajaksesi toimimaan puolestasi  ja sijastasi samalla juridisella voimalla ja vaikutuksella).

4.4. Välttämättömät oikeudet. Rajoittamatta vakuutuksiasi ja takuutasi Ohjelmasopimuksessa, vakuutat ja  takaat, että omistat tai sinulla on oikeudet (mukaan lukien immateriaalioikeudet), jotka ovat välttämättömiä  toimeksiantojen ja lisenssien myöntämiselle tällaisten lähetysten ja näiden Ohjelmasopimuksen ehtojen mukaisesti  myönnettyjen keksintöjen osalta. Siinä määrin kuin organisaatio omistaa tai sillä on oikeus, omistusoikeus tai intressi  tällaisiin Lähetyksiin tai Keksintöihin, vakuutat ja takaat, että tällainen organisaatio on antanut sinulle luvan tarjota  tällaisia Lähetyksiä ja myöntää tehtäviä ja lisenssejä Ohjelman ehtojen nojalla myönnettyihin Lähetyksiin ja  Keksintöihin.

4.5. Seuranta. Rajoittamatta ohjelmasopimuksen 7 kohtaa (“Sisältö ja käyttötiedot”) Salesforce voi (mutta sillä  ei ole velvollisuutta) seurata, arvioida, muuttaa tai poistaa Työpanoksia tai muita Lähetyksiä, mukaan lukien ne, jotka  on asetettu saataville yksityisviestitoiminnoilla tai niiden kautta, myös sovellusten, yhteisöjen tai muiden Salesforce tuotteiden tai -palveluiden turvallisuuden edistämiseksi, mukaan lukien roskapostiviestien poistaminen. 

Trailhead voi asettaa saataville tiettyjä työpaikkailmoituksia ja muuta työhön liittyvää sisältöä (esim. työvaatimukset,  ansioluettelot, työkokemuksen kuvaukset, työhakemukset, mainokset jne.), myös linkkien tai integraatioiden kautta  kolmansien osapuolten palveluihin (kuten luettelot ja muut sisällöt ja linkit, “Työpaikkailmoitukset”), ja saattaa antaa  sinulle mahdollisuuden julkaista työpaikkailmoituksia, mukaan lukien linkkien tai integrointien kautta kolmansien  osapuolten palveluihin. Työpaikkailmoituksiin sovelletaan Ohjelmasopimuksen yhteydessä tehtyjä verkkoportaaleja  koskevia ohjelmasääntöjä, sellaisina kuin Salesforce asettaa ne saataville ja päivittää niitä aika ajoin.

6.1. Trailblazer Community Groups -kokousten epävirallinen luonne. Sinulla voi olla mahdollisuus osallistua tiettyihin kokouksiin, jotka on listattu tai järjestetty Trailheadissa ja joita isännöivät tai järjestävät kolmannet  osapuolet, jotka eivät ole Salesforcen edustajia tai työntekijöitä (tällaiset kokoukset, konferenssit, tapahtumat “Trailblazer Community Groups -kokous”). Hyväksyt, että Salesforce ei ole minkään Trailblazer Community Groups  -kokouksen luoja, järjestäjä tai omistaja, vaikka Salesforcen työntekijät osallistuisivat kokoukseen, Salesforce  sponsoroi kokouksen, Salesforce toimittaa kokoukseen liittyvää materiaalia, Salesforce mainostaa kokousta  Salesforce-verkkosivustolla tai Salesforcen kustantamalla verkkosivustolla tai kokous järjestetään Salesforcen  kiinteistössä Jos isännöit tai järjestät Trailblazer Community Groups -kokouksen, suostut mainostamaan sitä  sellaisenaan, etkä saa luoda vaikutelmaa siitä, että se on Salesforcen luoma, järjestämä, isännöimä, omistama, sponsoroima tai tukema. Selvyyden vuoksi kokouksia, jotka on lueteltu tai järjestetty Trailheadissa mutta jotka isännöi  tai järjestää Salesforce, pidetään tapahtumina, joihin sovelletaan Ohjelman tapahtumaehtoja. Jos Ohjelman ehtojen ja  Tapahtumien Ohjelman ehtojen välillä ilmenee ristiriitoja tai epäjohdonmukaisuuksia, nämä Ohjelman ehdot ovat  ensisijaisia ristiriidan tai epäjohdonmukaisuuden laajuudessa ainoastaan soveltuvien kokousten osalta.  

6.2. Trailblazer Community Groups -johtajat. Näiden Ohjelman ehtojen lisäksi Trailblazer  Communityryhmien johtajia koskevat myös Salesforce-ryhmänjohtajien Ohjelman ehdot, jotka on tehty Ohjelmasopimuksen yhteydessä, sellaisina kuin Salesforce asettaa ne saataville ja päivittää niitä ajoittain. Siltä osin kuin nämä Ohjelman ehdot tai osa niistä ovat ristiriidassa Salesforcen ryhmänjohtajien Ohjelman ehtojen kanssa, osallistumistasi Trailblazer Community Groups -johtajana säätelevät Salesforcen ryhmänjohtajien Ohjelman ehdot.  

6.3. Riskin ottaminen. Osallistuminen Trailhead-kokouksiin tai Trailblazer Communityryhmien kokouksiin tai  niihin liittyviin toimintoihin on täysin vapaaehtoista. Hyväksyt, että otat huomioon luontaiset riskit mihin tahansa  toimintaan, johon päätät osallistua, ja ryhdyt kohtuullisiin varotoimiin, ennen kuin päätät osallistua Trailhead kokoukseen tai Trailblazer Community Groups -kokoukseen. Hyväksyt, että Salesforce ei voi valvoa eikä takaa  minkään Trailhead-kokoukseen tai Trailblazer Community Groups -kokoukseen liittyvän tai sellaisessa esitellyn  kokouksen tai sisällön laatua, turvallisuutta, tarkkuutta tai laillisuutta ja että osallistut Trailhead-kokoukseen tai  Trailblazer Community Groups -kokoukseen omalla vastuullasi. SOVELLETTAVAN LAIN MUKAISESTI HYVÄKSYT JA OTAT VASTUUN KAIKISTA HENKILÖ- TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOITA VOI TAPAHTUA, KUN OSALLISTUT TRAILHEAD-KOKOUKSEEN TAI TRAILBLAZER COMMUNITY GROUPS -KOKOUKSEEN TAI SIIHEN LIITTYVIIN TOIMINTOIHIN JA LUOVUT KAIKISTA VAATIMUKSISTA SALESFORCEN SIDOSRYHMIÄ VASTAAN SELLAISISTA RISKEISTÄ.  

6.4. Vastuunrajoitus. RAJOITTAMATTA OHJELMASOPIMUKSEN MUKAISIA VASTUUNRAJOITUKSIA MISSÄÄN TAPAUKSESSA MIKÄÄN SALESFORCEN SIDOSRYHMÄ EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, KATTAVISTA, SATUNNAISISTA, ESIMERKIN OMAISISTA, RANGAISTUSLUONTEISISTA TAI SEURAAVISTA VAHINGOISTA, JOTKA OVAT SEURAUSTA MISTÄÄN TRAILHEAD-KOKOUKSESTA TAI TRAILBLAZER COMMUNITY GROUPS - KOKOUKSESTA, TRAILHEAD-KOKOUKSEN TAI TRAILBLAZER COMMUNITY GROUPS -KOKOUKSEN TAI SIIHEN LIITTYVÄN YHTEISÖN RYHMÄN JOHTAJIEN TAI OSALLISTUJIEN TOIMINNOISTA, LAUSUNNOISTA TAI KÄYTÖKSESTÄ, TRAILHEAD-KOKOUKSEN TAI TRAILBLAZER COMMUNITY GROUPS -KOKOUKSEN YLEISÖN TAI OSALLISTUJIEN JA SINUN TAI MUIDEN KÄYTÖKSESTÄ MISSÄ TAHANSA TRAILHEAD-KOKOUKSEN TAI TRAILBLAZER COMMUNITY GROUPS -KOKOUKSESSA, VAIKKA SALESFORCEN SIDOSRYHMÄÄ OLISI ILMOITETTU SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA TAI JOS MIKÄ TAHANSA KORVAUSKEINO EI ONNISTU OLENNAISESSA TARKOITUKSESSAAN. EDELLÄ OLEVA VASTUUVAPAUSLAUSEKE EI KOSKE LAIN KIELTÄMÄÄ LAAJUUTTA.

6.5. Henkilökohtainen julkaisu.  

(a) Trailblazer Community Groups -johtajat, Trailhead-kokouksen ja Trailblazer Community Groups - kokouksen osallistujat ja/tai Salesforce (ja/tai muut Salesforcen puolesta) voivat kuvata, tallentaa (sekä  ääntä että videota), lähettää verkkolähetyksiä, podcast-lähetyksiä tai muuten lähettää mitä tahansa Trailhead-kokouksia tai Trailblazer Community Groups -kokouksia (mukaan lukien Trailhead kokouksessa tai Trailblazer Community Groups -kokouspaikassa, Trailhead- tai Trailblazer Community  Groups -kokouksen aikana tai muun Trailblazer Community Groups -toiminnan aikana). Kuvasi, hahmosi,  äänesi, lausunnot ja muut tunnistettavat ominaisuudet (kukin “Kuva”) voidaan ottaa valokuviin,  tallenteisiin (sekä ääni- että videokuva), verkkolähetyksiin, podcasteihin tai muihin lähetyksiin Trailhead kokouksesta tai Trailblazer Community Groups -kokouksesta tai muusta toiminnasta (Kukin “Tallenne”).

(b) Myönnät täten Salesforcelle kaikkien Tallenteiden osalta (ja jokaiselle Trailblazer Community  Groups -kokouksen johtajalle tai Trailhead-kokouksen tai Trailblazer Community Groups -osallistujalle  tällaisen johtajan tai osallistujan sieppaamien Tallenteiden osalta) maailmanlaajuisen, maksuttoman, täysin  maksetun, ei-yksinomaisen, pysyvän, siirrettävissä ja täysin alilisensoitavissa (usean tason kautta) olevan  luvan ilman erillistä vastiketta sinulle tai kolmansille osapuolille, jäljentää, levittää, suorittaa ja näyttää  (julkisesti tai muuten), luoda johdannaisteoksia, mukauttaa, muokata ja muuten käyttää, analysoida ja  hyödyntää tällaisia Tallenteita (mukaan lukien Kuvasi niissä) kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa  tai tietovälineessä, joka nyt tunnetaan tai jota myöhemmin kehitetään, ja mihin tahansa tarkoitukseen (myös  myynninedistämistarkoituksiin, kuten suositteluihin). Edellä mainittu lisenssi koskee myös kaikkia  tallenteita, jotka annat Salesforcen tai Trailblazer Community Groups -kokouksen johtajan tai Trailhead kokouksen tai Trailblazer Community Groups -osallistujan saataville. Salesforce omistaa yksinoikeudella  kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja edut (mukaan lukien immateriaalioikeudet) Salesforcen (ja/tai muiden  Salesforcen puolesta) tallentamiin Tallenteisiin ja niihin (“Salesforcen tallenteet”), kaikkiin Salesforcen  tallenteiden muutoksiin ja johdannaisteoksiin sekä kaikkiin Salesforcen tallenteista tai tällaisista  johdannaisista tai muutoksista saadut tulot. Salesforce ei ole velvollinen jakamaan tällaisia tuloja kanssasi.

(c)  Luovut peruuttamattomasti kaikista oikeuksistasi tarkastella tai hyväksyä minkä tahansa Tallenteen  tai sen jäljennösten käytön tai muun hyödyntämisen, ja hyväksyt, että Salesforce ei ole velvollinen  käyttämään mitään Tallennetta (mukaan lukien kuvasi) tai käyttämään muita oikeuksia, jotka Salesforce on  saanut kuvien suhteen.

(d) Kuvat voivat näkyä yleisön saataville asetetuissa Tallenteissa, ja kolmannet osapuolet voivat  säilyttää, käyttää tai levittää tällaisia Tallenteita. Salesforce ei hallitse Tallenteita eikä ole vastuussa mistään  kolmannen osapuolen suorittamasta Tallenteiden käytöstä tai väärinkäytöstä (mukaan lukien jakelu).

(e) TALLENTEIDEN KÄYTÖN TAI MUUN HYÖDYNTÄMISEN YHTEYDESSÄ (MUKAAN LUKIEN OMAT KUVASI) LUOVUT PERUUTTAMATTOMASTI KAIKISTA VAATIMUKSISTASI IMMATERIAALIOIKEUKSIIN, JULKAISUOIKEUKSIIN, YKSITYISYYDENSUOJAOIKEUKSIIN JA MUIHIN VAATEISIIN TAI VAHINGONKORVAUKSIIN, JOITA SELLAISEEN KÄYTTÖÖN TAI MUUHUN HYÖDYNTÄMISEEN VOI LIITTYÄ. VAHVISTAT, ETTÄ OLET TÄYSIKÄINEN JA OLET LUKENUT EDELLISEN JULKAISUN JA YMMÄRRÄT SEN SISÄLLÖN TÄYSIN.

(f) LISÄKSI VAKUUTAT, ETTÄ KAIKKI HENKILÖT, JOIDEN KUVIA OTETAAN MISSÄ TALLENTEISSA, JOTKA ASETAT SAATAVILLE SALESFORCELLE TAI MILLE TAHANSA KOLMANNELLE OSAPUOLELLE, OVAT SUOSTUNEET KUVIENSA SISÄLLYTTÄMISEEN SELLAISIIN TALLENTEISIIN JA ANTANEET SINULLE LUVAN MYÖNTÄÄ PUOLESTAAN KÄYTTÖOIKEUDEN, OIKEUKSISTA LUOPUMISEN JA JULKAISUOIKEUDEN SELLAISIIN KUVIIN JA TALLENTEISIIN TÄMÄN OHJELMAN EHDOISSA. 

Saatat pystyä käyttämään tiettyjä valtuutuksia tai sertifiointeja, jotka on asetettu saataville Trailheadin kautta tai sen  jälkeen, kun olet täyttänyt asiaankuuluvan valtuutus- tai sertifiointiohjelman vaatimukset. Osallistumiseen mihinkään  tällaiseen valtuutus- tai sertifiointiohjelmaan sovelletaan Salesforce-valtakirja- ja sertifiointiohjelmasopimusta, joka  on solmittu Ohjelmasopimuksen yhteydessä tai esitetään sinulle sertifioinnin rekisteröintiprosessin aikana, sellaisena  kuin Salesforce asettaa sen saataville ja päivittää sitä ajoittain (“Valtakirja- ja sertifiointiohjelmasopimus”). Osallistumalla mihin tahansa tällaiseen valtakirjaan tai sertifiointiohjelmaan hyväksyt valtuutus- ja  sertifiointiohjelmasopimuksen. Sikäli kuin näiden Ohjelman ehtojen ja valtuutus- ja sertifiointiohjelmasopimuksen  välillä on ristiriitaisuuksia, valtuutus- ja sertifiointiohjelmasopimus määrittää osallistumistasi sovellettavaan  ohjelmaan.
RAJOITTAMATTA VASTUUVAPAUSLAUSEKETTA JA OHJELMASOPIMUKSEN EHTOJA, TRAILHEAD JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN SISÄLTÖÄ EI OLE TARKOITETTU TUOTANNON KÄYTTÖÖN, JA SE VOI SISÄLTÄÄ OHJELMAVIRHEITÄ, VIKOJA JA YHTEENSOPIMATTOMUUKSIA MUIDEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN KANSSA. SALESFORCELLA EI OLE VELVOLLISUUTTA TARJOTA MITÄÄN TUKI- TAI HUOLTOPALVELUJA TRAILHEAD -TAI MILLEKÄÄN AVOIMEN LÄHDEKOODIN SISÄLLÖLLE.

Salesforce olettaa, että kaikki Trailhead-osallistujat tekevät niin tavoitteenaan oppia Salesforcesta muiden kanssa,  rakentaa Salesforce-verkostoaan ja löytää mentoreita. Sinun on tunnistettava ja vältettävä mahdollisia eturistiriitoja,  jotka liittyvät Trailheadiin, mukaan lukien työsuhde tai muut projektit, joissa olet mukana. Sinun on pidättäydyttävä  kaikesta tällaisesta osallistumisesta ja/tai siirrettävä muille päätökset, joita voidaan pitää omaa etuasi hyödyttävinä.  Lisäksi et saa jakaa luottamuksellisia tai omistamiasi tietoja, joiden omistaja on sinä, nykyinen työnantajasi tai muut  kolmannet osapuolet.

Jos olet (tai sinusta tulee) valtion työntekijä tai virkamies, sinun vastuullasi on tarvittaessa: (i) ilmoittauduttava  sellaiseksi ennen kuin osallistut Trailheadiin (tai jatkat osallistumista tapauksen mukaan) ja (ii) hankkia  organisaatioltasi kirjallinen lupa osallistua sen vaatimusten ja sovellettavan lain mukaisesti. Jos olet valtion työntekijä  tai virkamies ja sinulle tarjotaan ilmaisia tai alennettuja palkintoja ja etuja, sinun on hylättävä nämä edut, ellet ole  saanut erillistä nimenomaista kirjallista lupaa organisaatioltasi sen vaatimusten ja sovellettavan lain mukaisesti. Sinua  voidaan myös pyytää noudattamaan muutamia lisäprotokollia. Sinun on myös vahvistettava, että noudatat edellä  mainittua, jos Salesforce pyytää sitä. 

Näiden Ohjelman ehtojen kohdat 1–2 ja 4–10 säilyvät voimassa myös Ohjelmasopimuksen tai näiden Ohjelman  ehtojen voimassaolon päättymisen jälkeen.

Ohjelman Ehdot Tapahtumiin

Päivitetty viimeksi: 1. kesäkuuta 2023

Näitä tapahtumien Ohjelman ehtoja (“Ohjelman ehdot”) sovelletaan kaikkiin Salesforcen isännöimiin tai järjestämiin  tapahtumiin osallistumiseen, mukaan lukien henkilökohtaiset tapahtumat (kuten Dreamforce, World Tour,  TrailheaDX ja konferenssit) sekä online-tapahtumat ja webinaarit (Kukin “Tapahtuma”).

Ohje- ja koulutusportaalissa luetellut koulutukset eivät ole Tapahtumia, jotka kuuluvat näiden Tapahtumien  Ohjelman ehtojen piiriin.

Nämä Ohjelman ehdot on sisällytetty viittauksella Ohjelmasopimukseen, ja ne ovat osa sinun ja Salesforce osapuolen välistä Sopimusta. Salesforce voi myös päivittää näitä Ohjelman ehtoja ajoittain Ohjelmasopimuksen  mukaisesti. Isoilla alkukirjaimilla käytetyillä termeillä, joita ei ole määritelty näissä Ohjelman ehdoissa, on  Ohjelmasopimuksessa annettu merkitys. Et saa osallistua mihinkään Tapahtumaan, ellet hyväksy Sopimusta. 

Rajoittamatta AUP-ohjelmaa tai Ohjelmasopimukseen sisältyviä käyttäytymissääntöjä sinun on jokaisen tapahtuman  yhteydessä noudatettava Salesforce-tapahtumien käyttäytymissääntöjä, joita Salesforce ajoittain päivittää ja jotka  ovat osoitteessa https://www.salesforce.com/company/event-code-of-conduct/ (the “Tapahtumien käyttäytymissäännöt”).

Rajoittamatta muita Sopimuksen tai sovellettavan lain mukaisia oikeussuojakeinoja, jos et noudata näitä Ohjelman  ehtoja tai muuta sinun ja Salesforcen välistä sopimusta, Salesforce voi ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita se pitää  aiheellisina vastauksina, mukaan lukien peruuttaa Tapahtumaan rekisteröitymisesi ilman hyvitystä tai kieltää sinut  asiaankuuluvasta Tapahtumasta tai mistä tahansa ja kaikista muista Tapahtumista. Ilmoita Ohjelmasopimuksen tai  näiden Ohjelman ehtojen noudattamatta jättämisestä Tapahtuman käyttäytymissääntöjen mukaisesti.

Salesforce voi sallia sinun siirtää tiettyjen Tapahtumien rekisteröinnin toiselle organisaatiossasi olevalle henkilölle  Salesforcen harkinnan mukaan sovellettavien siirto- ja peruutuskäytäntöjen mukaisesti.

Salesforcen nykyiset siirto- ja peruutuskäytännöt, jotka koskevat Salesforce Connectionsin, TrailheaDX:n ja  Dreamforcen rekisteröintejä, on esitetty alla. Salesforce pidättää oikeuden muuttaa siirto- ja peruutuskäytäntöjään  ajoittain ilmoittamalla sinulle muutoksista millä tahansa kohtuullisella tavalla.

Jokainen Dreamforce-, Salesforce Connections- tai TrailheaDX -siirto- tai peruutuspyyntö on lähetettävä kirjallisesti  osoitteen salesforce-events.desk.com/customer/portal/emails/new kautta, ja se käsitellään pyynnön lähetysajan ja - päivän perusteella. Palautusta tai hyvitystä rekisteröinnin peruuttamisesta ei myönnetä, jos et lähetä peruutuspyyntöä  näiden vaatimusten mukaisesti. Selvyyden vuoksi tapahtumaan kirjautumisen laiminlyönti ei merkitse peruutusta  eikä maksun palautusta tai hyvitystä. Ilmoittautumisia, koulutuksia, sertifiointeja ja hotellivarauksia ei voi siirtää.  Saat lisätietoja tapahtumakohtaisista peruutusvaatimuksista napsauttamalla tästä

Tapahtumamaksuja ja muita maksuja voidaan soveltaa osallistumiseen tai osallistumiseen johonkin tapahtumaan tai  ne voivat muutoin aiheutua sinulle tapahtuman yhteydessä. Jos vaaditaan maksujen tai maksujen maksamista, sinua  voidaan pyytää toimittamaan tiettyjä asiaankuuluvia tietoja, kuten luottokorttisi numero ja sen viimeinen  voimassaolopäivä, laskutusosoitteesi ja toimitustietosi. EDUSTAT JA TAKAAT, ETTÄ SINULLA ON OIKEUS  KÄYTTÄÄ MITÄ TAHANSA LUOTTOKORTTIA, JONKA LUOTTOKORTTITIEDOT ANNAT  MAKSUTAPAHTUMAN YHTEYDESSÄ. Lähettämällä tällaiset tiedot myönnät Salesforcelle oikeuden toimittaa  tällaisia tietoja kolmansille osapuolille maksutapahtumien helpottamiseksi. Tietojen tarkistamista voidaan vaatia  ennen maksutapahtuman kuittaamista tai suorittamista. Maksat kaikki sinulle tai puolestasi tapahtuman yhteydessä  aiheutuneet maksut voimassa olevilla hinnoilla, jotka ilmoitetaan sinulle, kun tällaiset maksut syntyvät. Lisäksi olet  vastuussa kaikista maksutapahtumiin sovellettavista veroista.

Salesforce pidättää oikeuden, myös ilman ennakkoilmoitusta, peruuttaa, lopettaa tai asettaa ehtoja kuponkien,  alennusten tai vastaavien tarjousten kunnioittamiselle. Kaikki palautukset, jotka aiheutuvat Salesforcen tapahtuman  peruuttamisesta, ovat Salesforcen sovellettavien hyvityskäytäntöjen alaisia. Yhdestä tapahtumasta maksettuja  maksuja ei saa käyttää minkään muun tapahtuman, tuotteen tai palvelun ostamiseen. Salesforcen käytäntönä on  vahvistaa tilaukset sähköpostitse, mutta tilausvahvistuksen vastaanottaminen sähköpostitse ei tarkoita sitä, että  hyväksymme tilauksen tai vahvistamme tarjouksen tuotteen tai palvelun myymisestä. 

Tunnukset voivat sisältää RFID- tai NFC-tunnisteita tai muuta tekniikkaa, jota voidaan käyttää tapahtumaan  osallistumisen tallentamiseen (mukaan lukien vierailukoppeihin ja istuntoihin osallistuminen). Sallimalla tunnuksesi  skannaamisen tapahtumassa tai skannaamalla tunnuksesi tapahtumassa annat täten valtuudet tunnusskannerin tai  vastaavan virtuaalitapahtumatekniikan operaattorille kerätä ja käsitellä tällaisia tietoja.

Hyväksyt, että jos skannaat tunnuksesi tai sponsori tai muu kolmas osapuoli, jolla on tunnusskanneri tai vastaava  tekniikka virtuaalitapahtumille (kukin “tapahtumasponsori”), skannaa sen, kyseisellä tapahtumasponsorilla voi olla  pääsy kolmannen osapuolen raporttiin, joka sisältää osallistumistiedot ja tietyt rekisteröintitietosi. Salesforce ei ole  vastuussa kenenkään tapahtumasponsorin tai muun kolmannen osapuolen tietosuojakäytännöistä. Ota yhteyttä  tapahtuman sponsoriin tai kolmanteen osapuoleen saadaksesi lisätietoja sen käytännöistä sen keräämien tietojen  suhteen. Selvyyden vuoksi siinä määrin kuin Salesforce kerää henkilötietoja, jotka koskevat osallistumistasi  tapahtumaan tai osallistumista Salesforcen käyttöön, niihin sovelletaan Salesforcen tietosuojalausuntoa.

Jos et halua sallia tässä osassa kuvattujen tietojen käyttöä ja paljastamista, älä skannaa tunnustasi tai anna kenenkään  tapahtumasponsorin tai kolmannen osapuolen skannata tunnustasi missään tapahtumassa.

Henkilökohtaisessa tapahtumassa voi olla saatavissa tapahtumatunnus, jonka voit noutaa tapahtumapaikan  ilmoitetulta sisäänkirjautumisalueelta aikataulun mukaisten tapahtumapäivien aikana. Sinun on näytettävä  viranomaisen myöntämä kuvallinen henkilöllisyystodistus, jotta voit noutaa tapahtumatunnuksesi. Sinua ei päästetä  tapahtumapaikkaan ilman tapahtumatunnusta.

Jos olet valtion työntekijä tai virkamies, sinun on ilmoitettava itsesi sellaiseksi tapahtuman rekisteröintiprosessin aikana, ja henkilökohtaisen tapahtuman yhteydessä sinua saatetaan pyytää esittämään valtion myöntämä työntekijän tunnuksesi sisäänkirjautumisprosessin aikana.

Jos olet valtion työntekijä tai virkamies ja sinulle tarjotaan ilmaista tai alennettua läsnäoloa tai osallistumista tapahtumaan, sinun on ilmoitettava tapahtumastasi osallistuvalle valtion virastolle etukäteen ja saatava tällaisen viraston lupa hyväksyä ilmainen tai alennettu osallistumismaksu tällaiseen tapahtumaan. Sinun on myös vahvistettava, että noudatat edellä mainittua, jos Salesforce pyytää sitä.

Jos olet valtion työntekijä tai virkamies, sinun on myös noudatettava koko tapahtuman ajan kaikkia sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä, jotka työnantajasi on määrännyt, mukaan lukien lahjojen ja palkkioiden vastaanottamista ja julkistamista koskevat säännöt ja määräykset. 

Salesforce pidättää oikeuden ilman ennakkoilmoitusta myös ryhtyä turvatoimiin, joita se pitää sopivina osallistujien  ja henkilökohtaisiin tapahtumiin osallistuvien turvallisuuden kannalta. Noudatat kaikkia tällaisia turvatoimenpiteitä,  mukaan lukien seuraavat:

 • Käytät aina henkilökohtaisen tapahtuman aikana (mukaan lukien missä tahansa tapahtumapaikassa tai  tapahtuman istunnon, keynoten tai muun toiminnan aikana) tapahtumatunnustasi niin, että se näkyy muille tapahtuman osallistujille ja osallistujille. Et jaa tai vaihda tapahtumatunnustasi kenenkään muun kanssa. Tämän  vaatimuksen noudattamatta jättäminen voi johtaa tapahtumatunnuksen takavarikointiin ja osallistumisen tai  tapahtumaan osallistumisen lopettamiseen.
 • Laukut voidaan tarkistaa satunnaisesti tiettyinä henkilökohtaisen tapahtuman aikoina.
 • Et jätä laukkuja tai muuta omaisuutta milloinkaan ilman valvontaa. Valvomaton omaisuus voidaan poistaa.
 • Lukuun ottamatta Salesforcen nimenomaista kirjallista hyväksyntää, alle 18-vuotiaat henkilöt eivät saa osallistua mihinkään tapahtumaan tai sen osaan (mukaan lukien kaikki istunnot, erittelyt, pääpuheenvuoro tai muu toiminta) tai muutoin olla läsnä missään tapahtumapaikassa, ml. näyttelysali.
 • Henkilökohtaisissa tapahtumissa kiellettyjä esineitä ovat: Ampuma -aseet ja muut aseet, räjähteet ja muut  vaaralliset materiaalit tai esineet. Et saa tuoda mukanasi tai pitää hallussasi tällaisia esineitä milloinkaan  henkilökohtaisen tapahtuman aikana. 
Salesforce Events -mobiilisovellus (tai mikä tahansa muu sovellus tai verkkosivusto, jonka kautta voit rekisteröityä  tapahtumaan tai käyttää tapahtumatietoja tai -materiaaleja) voi sisältää tai asettaa saataville tietoja majoituksesta,  kuljetuksesta ja muista kolmansien osapuolten palveluista (kukin “Yhteistyökumppanin palvelu”). Selvyyden vuoksi  Yhteistyökumppanin palvelut ovat kolmannen osapuolen materiaalia. Selvyyden vuoksi hotellivaraukset tarjotaan  Yhteistyökumppanin palveluna, eikä Salesforce ole vastuussa sinun ja minkä tahansa hotellin välisistä ongelmista  tai kiistoista. Olet vastuussa hotellin peruutuskäytännön noudattamisesta, myös jos tapahtuma perutaan jostain  syystä

Salesforce (ja/tai muut Salesforcen puolesta) voi kuvata, tallentaa (sekä ääntä että videota), lähettää webcast lähetyksiä, podcast-lähetyksiä tai lähettää muulla tavalla tapahtuman tai koko tapahtuman aikana (mukaan lukien  tapahtumapaikalla tapahtumaistunnon, erittelyn tai pääpuheenvuoron tai muun toiminnan aikana). Kuvasi, hahmosi,  äänesi, lausunnot ja muut tunnistettavat ominaisuudet (kukin “Kuva”) voidaan tallentaa valokuviin, tallenteisiin  (sekä ääni- että videokuva), verkkolähetyksiin, podcasteihin tai muihin tapahtuman lähetyksiin (kukin “Tallenne”).

Myönnät täten Salesforcelle maailmanlaajuisen, rojaltimaksuttoman, täysin maksetun, ei-yksinomaisen, pysyvän,  peruuttamattoman, siirrettävän ja täysin alilisensoitavan (usean tason kautta) lisenssin ilman lisämaksua sinulle tai  kolmansille osapuolille, suorittaa ja näyttää (julkisesti tai muuten luoda johdannaisteoksia, muokata, muuttaa ja  muuten käyttää, analysoida ja hyödyntää Tallenteita (mukaan lukien kuvasi niissä) kokonaan tai osittain missä  tahansa muodossa tai mediassa, joka nyt tunnetaan tai jota myöhemmin kehitetään, ja mihin tahansa tarkoitukseen  (myös myynninedistämistarkoituksiin, kuten suositteluihin).

Salesforce omistaa yksinoikeudella kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja osuudet (mukaan lukien  immateriaalioikeudet) Tallenteisiin ja kaikkiin Tallenteiden muutoksiin ja johdannaisiin sekä niistä saatuihin tuottoihin. Salesforce ei ole velvollinen jakamaan tällaisia tuloja kanssasi.

Luovut peruuttamattomasti kaikista oikeuksistasi tarkastella tai hyväksyä minkä tahansa Tallenteen tai sen  jäljennösten käytön tai muun hyödyntämisen, ja hyväksyt, että Salesforce ei ole velvollinen käyttämään mitään  Tallennetta (mukaan lukien Kuvasi) tai käyttämään muita oikeuksia, jotka Salesforce on saanut Kuvia varten.

Kuvasi voivat näkyä yleisön saataville asetetuissa Tallenteissa, ja kolmannet osapuolet voivat säilyttää, käyttää tai levittää tällaisia Tallenteita. Kun Tallenne on asetettu yleisön saataville, Salesforcella ei voi hallita eikä se ole vastuussa minkään kolmannen osapuolen suorittamasta Tallenteiden käytöstä tai väärinkäytöstä (mukaan lukien jakelu).

TALLENTEIDEN KÄYTÖN TAI MUUN HYÖDYNTÄMISEN YHTEYDESSÄ (MUKAAN LUKIEN OMAT  KUVASI) LUOVUT PERUUTTAMATTOMASTI KAIKISTA VAATIMUKSISTASI  IMMATERIAALIOIKEUKSIIN, JULKAISUOIKEUKSIIN, YKSITYISYYDENSUOJAOIKEUKSIIN JA  MUIHIN VAATEISIIN TAI VAHINGONKORVAUKSIIN, JOITA SELLAISEEN KÄYTTÖÖN TAI MUUHUN  HYÖDYNTÄMISEEN VOI LIITTYÄ. VAHVISTAT, ETTÄ OLET TÄYSIKÄINEN JA OLET LUKENUT  EDELLISEN JULKAISUN JA YMMÄRRÄT SEN SISÄLLÖN TÄYSIN.

Salesforce voi tehdä tai esittää tulevaisuutta koskevia lausuntoja tulevista tapahtumistaan tai tulevasta taloudellisesta  tuloksestaan tai tulevista tapahtumista tai osakkuusyritysten tai kumppaneiden tulevasta taloudellisesta suorituskyvystä. Sanat, kuten “odottaa”, “tavoitteet”, “suunnitelmat”, “uskoo”, “jatkaa”, “voivat”, ja tällaisten  sanojen ja vastaavien ilmaisujen muunnelmat merkitsevät tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja. Lisäksi kaikki  lausunnot, jotka viittaavat tai saattavat viitata tulevaan taloudelliseen tulokseen, Salesforcen liiketoimintojen odotettuun kasvuun ja kehitykseen sekä muut luonnehdinnat tulevista tapahtumista tai olosuhteista, ovat tulevaisuutta koskevia ennusteita. Kaikki tällaiset väitteet, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, perustuvat Salesforcen tämänhetkisiin odotuksiin, ja niihin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja todelliset tapahtumat  tai tulokset voivat vaihdella merkittävästi. Salesforcen arvopaperi- ja pörssikomissiolle jättämistä tiedoista, erityisesti sen viimeisimmästä tulosjulkistuksesta ja viimeisimmästä lomakkeesta 10-Q tai lomakkeesta 10-K, voi saada lisätietoja riskitekijöistä, joiden vuoksi todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti sisällytetyistä. tulevaisuutta koskevista lausunnoista, mukaan lukien muuttuva tuotteen kysyntä, kilpailijoiden esittely, hintapaineet  ja valmistuskysymykset (mukaan lukien tuotevirheet, virheet, odotettua pienemmät tuotantomäärät ja komponenttien tarjonta).

Osallistuminen tapahtumaan tai siihen liittyviin toimintoihin on täysin vapaaehtoista. Salesforce ei takaa pääsyä  mihinkään tapahtumaan tai sen osiin (mukaan lukien kaikki istunnot, erittelyt, pääpuheenvuoro tai muu toiminta).  Ellei Salesforce toisin määrää, kaikkiin tapahtumaistuntoihin, erittelyihin, pääpuheenvuoroihin ja muihin  toimintoihin saa paikan saapumisjärjestyksessä. SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA  HYVÄKSYT JA OTAT KAIKEN VASTUUN RISKEISTÄ KAIKISTA HENKILÖ- JA  OMAISUUSVAHINGOISTA, JOITA VOIT KOKEA OSALLISTUESSASI TAPAHTUMAAN, JA TÄTEN  LUOVUT KAIKISTA VAATIMUKSISTA, JOITA SINULLA VOI OLLA MITÄ TAHANSA SALESFORCEN  SIDOSRYHMÄÄ KOHTAAN TAI MITÄ TAHANSA TAPAHTUMAN TUKIJAA TAI TOIMITTAJAA  SELLAISIIN RISKEIHIN LIITTYEN.

Salesforce pidättää oikeuden, myös ilman ennakkoilmoitusta, rajoittaa tapahtuman osallistujien ja osallistujien  lukumäärää, peruuttaa tai lopettaa tapahtuman rekisteröinnin, estää henkilöä osallistumasta koko tapahtumaan tai  sen osaan ja kieltäytyä antamasta kenellekään pääsy tapahtumamateriaaleihin. 

Tapahtumat voivat muuttua milloin tahansa. Salesforce ei takaa kolmannen osapuolen (mukaan lukien näytteilleasettaja tai puhuja) osallistumista tai sitä, että suunniteltu istunto, erittely, pääpuheenvuoro tai muu toiminta järjestetään.

Salesforce pidättää oikeuden, myös ilman ennakkoilmoitusta, tehdä muutoksia tapahtumaohjelmaan milloin tahansa mistä tahansa syystä (mukaan lukien aikataulun tai sisällön muuttaminen tai minkä tahansa istunnon, keskeytyksen, pääpuheen tai muun toiminnan peruuttaminen). Salesforce ei ole vastuussa tapahtumasta tai siitä aiheutuvista  muutoksista (mukaan lukien tapahtuman kokonaisohjelman tai istunnon, pääpuheenvuoron tai muun toiminnan aikataulun tai sisällön tai peruuttamisen muuttaminen) eikä korvausta makseta. 

KAIKKIEN MYYNTIOSAPUOLTEN VAKUUSVASTUU KAIKKIIN VAHINGOIHIN, TAPPIOIHIN JA  TOIMINNAN SYIHIN YHTEYDESSÄ NÄIHIN OHJELMASÄÄNTÖIHIN TAI TAPAHTUMAAN, JOKO  SOPIMUKSEN MUKAAN, VAHINGONTEOSTA (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI) TAI MUUSTA  SYYSTÄ, ON TAPAHTUMAN MAHDOLLISET REKISTERÖINTIMAKSUT, JOTKA MAKSAT JA  SALESFORCE SAA VASTUUTAPAUKSEN AIHEUTTAVASTA TAPAHTUMASTA.
Näiden ohjelmasääntöjen kohdat 1, 3 (maksut ja muut kulut, jotka sinulle ovat aiheutuneet ennen sopimuksen päättymistä tai päättymistä), 7–11 ja 13–14 säilyvät voimassa Ohjelmasopimuksen tai näiden Ohjelman ehtojen voimassaolon päätyttyä.

Ohjelman Ehdot Ohje- ja Koulutusportaalille

Päivitetty viimeksi: 12. toukokuuta 2022

Näitä Ohje- ja koulutusportaalin ohjelman ehtoja (“Ohjelman ehdot”) sovelletaan tällä hetkellä osoitteessa  help.salesforce.com sijaitsevan ohje- ja koulutusportaalin (mukaan lukien käyttöoikeudet) käyttöön (mukaan lukien  kaikki Salesforce-tiedot, tiedot, sisältö ja muu materiaali, tuotteet ja palvelut, jotka ovat saatavissa tämän sivuston ja  sen mahdollisten seuraajien kautta, “Ohje- ja koulutusportaali”).  

Nämä Ohjelman ehdot on sisällytetty viittauksella Ohjelmasopimukseen, ja ne ovat osa sinun ja Salesforce-osapuolen  välistä sopimusta. Salesforce voi myös päivittää näitä Ohjelman ehtoja ajoittain Ohjelmasopimuksen mukaisesti. Isoilla alkukirjaimilla käytetyillä termeillä, joita ei ole määritelty näissä Ohjelman ehdoissa, on Ohjelmasopimuksessa  annettu merkitys. Et voi etkä saa käyttää Ohje- ja koulutusportaalia, ellet hyväksy Sopimusta tai muuta Salesforcen kanssa tehtyä sopimusta, joka valtuuttaa Ohje- ja koulutusportaalin käytön. 

Tietyt Ohje- ja koulutusportaalin osat (mukaan lukien Yhteydenotto tukeen -toiminto, Accelerator-istunnot ja niihin  liittyvät palvelut sekä Admin Assist -toiminto) edellyttävät todennusta (“Todennetut ominaisuudet”), eikä niitä saa  käyttää muuten kuin tämän osion 1 mukaisesti. Sinun on käytettävä kaikkia Todennettuja ominaisuuksia vain Salesforce-tilin avulla. Sinun on myös hyväksyttävä tietyt erilliset ehdot Salesforcen kanssa, joihin voi sisältyä  pääsopimus (“Todennetut ominaisuusehdot”) ennen minkään todennetun ominaisuuden käyttämistä. Kaikkiin  käyttöoikeuksiin tai niiden käyttöön sovelletaan asiaankuuluvia todennettujen ominaisuuksien ehtoja; tämä sopimus  (muu kuin selvyyden vuoksi tämä kohta 1) ei koske oikeuttasi käyttää mitään todennettua ominaisuutta. 
Ohje- ja koulutusportaali saattaa tarjota saataville luetteloita koulutuksista, joita voit selata, ja antaa sinulle  mahdollisuuden rekisteröityä tällaisiin koulutuksiin. Selvyyden vuoksi itse koulutuksia ei kuitenkaan ole saatavissa Ohje- ja koulutusportaalin kautta, ja niihin voi liittyä lisäehtoja. Mikään näissä Ohjelman ehdoissa ei oikeuta sinua  osallistumaan, katsomaan tai muuten osallistumaan koulutukseen tai käyttämään sitä. 
Sopimuksen ehtojen mukaisesti Salesforce myöntää täten sinulle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, rajoitetun ja  henkilökohtaisen oikeuden (ilman oikeutta valtuuttaa kolmatta osapuolta) käyttää Salesforcen sinulle antamaa ohje ja koulutusportaalia, vain oman koulutustarkoituksesi (henkilökohtainen tai ammatillinen) yhteydessä, mukaan lukien  nykyisen tehtävän taitojen, tulevan tehtävän tai Salesforcen käytön oppiminen. Huomaa, että ohje- ja  koulutusportaalissa tai sen kautta saatavissa olevat tiedot, sisältö ja muu materiaali voivat sisältää tai muodostaa  kolmannen osapuolen materiaalia ja/tai muita Salesforce-tuotteita tai -palveluja (mukaan lukien muut ohjelmat), ja  edellä mainittuun oikeuteen voidaan soveltaa lisäehtoja ja käytäntöjä (mukaan lukien muut Ohjelman ehdot).
Rajoittamatta Salesforcen ohjelmasopimuksen mukaisia oikeuksia, jos käytät tai käytät mitä tahansa  keskustelutoimintoa, jonka kautta Salesforce tarjoaa tukea (mukaan lukien “Kysy Blaze”-toimintoa), Salesforce voi  kerätä ja analysoida dataa tai muita tietoja tällaisten toimintojen käyttöoikeudestasi tai niiden käytöstä, mukaan lukien  näiden toimintojen käytön seuranta ja parantaminen. Lisäksi Salesforce voi käyttää tai paljastaa antamiasi tietoja tai  muita tietoja, jotka saatat muuten saataville tällaisten toimintojen kautta, tarjotaksemme sinulle tukea, seurataksesi ja  parantaaksesi näitä toimintoja ja muuten tietosuojalausunnon mukaisesti.
SALESFORCELLA EI OLE VELVOLLISUUTTA TÄMÄN OHJELMAN EHTOJEN MUKAAN MINKÄÄN TUEN TAI HUOLTOPALVELUJEN TARJOAMISEEN OHJE- JA KOULUTUSPORTAALILLE TAI OHJE- JA KOULUTUSPORTAALIN KAUTTA. KAIKKI TUKIPALVELUT, JOTKA SINULLE TARJOTAAN OHJE- JA KOULUTUSPORTAALIN KAUTTA, TARJOTAAN SOVELLETTAVIEN SINUN JA SALESFORCEN TODENNETTUJEN OMINAISUUKSIEN EHTOJEN MUKAAN.
Näiden Ohjelman ehtojen kohdat 3, 4 ja 5 säilyvät voimassa myös Ohjelmasopimuksen ja näiden Ohjelman ehtojen päättymisen jälkeen.

Ohjelmaehdot verkostoitumisportaaleille

Päivitetty viimeksi: 1. heinäkuuta 2021

Näitä Ohjelman ehtoja verkkoportaaleille (“Ohjelman ehdot”) sovelletaan (mukaan lukien pääsy) seuraaviin:

 • Talent Exchange -sivusto, joka sijaitsee tällä hetkellä osoitteessa trailheadstudents.secure.force.com (sekä  kaikki Salesforce-tiedot, -sisältö ja muu materiaali, -tuotteet ja -palvelut, jotka ovat saatavissa tämän sivuston  ja mahdollisten seuraajien kautta, “Talent Exchange”);
 • Pathfinder pro bono -mahdollisuuksien julkaisusivusto, joka on tällä hetkellä käytettävissä Pathfinder  Program Chatter -sivun kautta (sekä kaikki Salesforce-tiedot, -sisältö ja muut materiaalit, -tuotteet ja - palvelut, jotka ovat saatavissa Pathfinder pro bono -mahdollisuuksien julkaisusivuston ja sen mahdollisten  seuraajien kautta, “Pathfinder Pro Bono -projekti”);
 • Salesforce-ohjelman sivusto, joka tunnetaan tällä hetkellä Essentials Advisors -ohjelmana ja joka on Salesforcen tai sen puolesta saatavissa (sekä kaikki Salesforce-tiedot, -sisältö ja muut materiaalit, -tuotteet ja -palvelut, jotka ovat saatavissa tämän sivuston ja sen mahdollisten seuraajien kautta, “Essentials Advisors”);  
 • Salesforce-ohjelman sivusto, joka tunnetaan tällä hetkellä Trailblazer-mentorointiohjelmana ja joka on Salesforcen tai sen puolesta saatavissa (sekä kaikki Salesforce-tiedot, -sisältö ja muut materiaalit, -tuotteet ja -palvelut, jotka ovat saatavissa tämän sivuston ja sen mahdollisten seuraajien kautta, “Trailblazer mentorointiohjelma”); 
 • kaikki muut Salesforce-mahdollisuuksien lähettämis- tai verkostoitumissivustot, jotka linkittävät  ohjelmasopimukseen tai näihin ohjelmasääntöihin (kukin yhdessä Salesforce-tietojen, -datan, -sisällön ja  muun materiaalin, tuotteiden ja palveluiden kanssa, jotka ovat saatavissa tämän sivuston kautta, ja kaikkien  seuraajasivustojen kauttaa, “Verkostoitumissivusto”).

Talent Exchange, Pathfinder Pro Bono Project, Essentials Advisors, Trailblazer-mentoirointiohjelma ja kaikki verkostoitumissivustot ovat yksilöitä, joita kutsutaan “Verkostoitumisportaali” ja yhdessä “Verkostoitumisportaalit”.

Nämä Ohjelman ehdot on sisällytetty viittauksella Ohjelmasopimukseen, ja ne ovat osa sinun ja Salesforce-osapuolen  välistä sopimusta. Salesforce voi myös päivittää näitä Ohjelman ehtoja ajoittain Ohjelmasopimuksen mukaisesti.  Isoilla alkukirjaimilla käytetyillä termeillä, joita ei ole määritelty näissä Ohjelman ehdoissa, on Ohjelmasopimuksessa  annettu merkitys. Et voi etkä saa käyttää mitään verkkoportaalia, ellet ole hyväksynyt Sopimusta. 

Pathfinder Pro Bono -projektia saa käyttää vain sinä henkilökohtaisesti tai sinä itse voittoa tavoittelemattoman järjestön työntekijänä, urakoitsijana, välittäjänä tai edustajana kyseisen järjestön puolesta. Vain henkilöt, jotka  Salesforce on hyväksynyt Salesforce-ohjelmaan, joka tunnetaan tällä hetkellä Salesforce Pathfinder Training Program (“Pathfinder -koulutusohjelma”) voi käyttää Pathfinder Pro Bono -projektia yksilönä. Sinua saatetaan edellyttää  hyväksymään Salesforce Pathfinder -koulutusohjelman ehdot, jotka sijaitsevat tällä hetkellä osoitteessa  pathfinder.salesforce.com/s/terms-and-conditions (“Pathfinder-koulutusohjelman ehdot”) voidaksesi käyttää  Pathfinder Pro Bono -projektia. Jos olet hyväksynyt Pathfinder-koulutusohjelman ehdot ja se koskee toimintaasi Pathfinder Pro Bono -projektin yhteydessä, siinä tapauksessa, että ilmenee mikä tahansa sovittamaton ristiriita  Pathfinder-koulutusohjelman välillä Ehdot ja ohjelmasopimus ja nämä ohjelman ehdot, Pathfinder -koulutusohjelman ehdot hallitsevat tällaisen toiminnan suhteen ristiriidan laajuudessa. Lisäksi Pathfinder Pro Bono -projektia voidaan käyttää vain Chatter-sivuston kautta, jonka Salesforce on antanut sinulle tai sen puolesta, ja Chatterin käyttöön  sovellettavat ehdot koskevat myös Pathfinder Pro Bono -projektisi käyttöä. Siinä tapauksessa että mikä tahansa sovittamaton ristiriita tällaisten ehtojen ja ohjelmasopimuksen ja näiden ohjelman ehtojen välillä ilmenee, nämä ehdot  hallitsevat siinä määrin kuin tällaiset toiminnot ovat ristiriidassa. Edellä mainitusta huolimatta mikään Pathfinder koulutusohjelman ehdoista ei rajoita velvollisuuksiasi (tai rajoita niiden oikeuksia) kenelle tahansa sopimuksen mukaiseen Salesforce-kumppaniin tai laajenna oikeuksiasi (tai laajenna minkä tahansa Salesforce-kumppanin velvollisuuksia) sopimuksen mukaisesti.

Rajoittamatta AUP:ta tai käyttäytymissääntöjä, jotka sisältyvät Ohjelmasopimukseen, minkä tahansa verkkoportaalin  yhteydessä, et saa (etkä saa sallia käyttäjiesi tai kolmansien osapuolien):

 • Luoda useamman kuin yhden profiilisivun (määritelty alla) itsellesi tai yritykselle, voittoa tavoittelemattomalle  järjestölle tai muulle yhteisölle samalle verkkoportaalille.
 • Jakaa, siirtää tai muuten paljastaa ratkaisu mihin tahansa koulutusmateriaaliin (määritelty alla) henkilökohtaisen  hyödyn tai kaupallisen edun vuoksi tai muuhun tarkoitukseen kuin opetuskäyttöön.
 • Jakaa tai siirtää sertifikaatit, tunnukset, ylitunnukset tai muut vastaavat tunnistetiedot, jotka on ansaittu millä  tahansa verkkoportaalilla tai muulla verkkoportaalitoiminnallasi tai verkkoportaalitililläsi (mukaan lukien  kirjautumistiedot mille tahansa verkkoportaalitilille) mihin tahansa tarkoitukseen.
 • Ilmoittaa valheellisesti tai muutoin harhaanjohtavasti minkä tahansa verkkoportaalin käyttöön liittyvät tiedot,  mukaan lukien sinun (tai käyttäjiesi tai kolmansien osapuolten) oppimisen edistyminen tai sinun (tai käyttäjiesi  tai kolmansien osapuolten) ansaitsemien tunnusten määrä tai tyypit käyttämällä mitä tahansa verkkoportaalia. 

Sopimuksen ehtojen mukaisesti Salesforce myöntää sinulle peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, ei- siirrettävissä,  rajoitetusti ja henkilökohtaisesti oikeus (ilman oikeutta valtuuttaa kolmatta osapuolta) käyttää (a) tietoja, sisältöä ja  muita materiaaleja, tuotteita ja palveluita, jotka ovat saatavissa verkkosivustojen koulutussivuilla tai muutoin  tunnistettu koulutusmateriaaliksi (yhdessä, “Harjoittelumateriaalit”), jonka Salesforce on antanut sinulle yksinomaan  ei-kaupallisiin henkilökohtaisiin, ammatillisiin tai koulutustarkoituksiin, mukaan lukien nykyisen tehtävän taitojen  oppiminen, tulevan tehtävän oppiminen, Salesforce-valtakirjan ansaitseminen ja/ tai oppiaksesi Salesforcesta ja (b)  jokaisesta verkkoportaalista (lukuun ottamatta koulutusmateriaalia), jonka Salesforce on antanut sinulle, vain  sovellettavien asiakirjojen mukaisesti. Huomaa, että tiedot, sisältö ja muu materiaali, jotka ovat saatavissa verkkoportaaleissa tai niiden kautta, voivat sisältää tai muodostaa kolmannen osapuolen materiaalia (esim.  koulutusmateriaalit voivat sisältää kolmannen osapuolen materiaalia tai kuten on kuvattu alla 4) ja/tai muita  Salesforce-tuotteita tai palveluita (mukaan lukien muut ohjelmat), ja edellä mainittuun oikeuteen voidaan soveltaa  lisäehtoja ja -käytäntöjä (mukaan lukien muut Ohjelman ehdot).  

Edellä mainitusta poiketen, jos olet Salesforcen työntekijä, edustaja tai edustaja, sinulla ei ole lupaa käyttää mitään  verkkoportaalia, paitsi Salesforcen ohjeiden mukaisesti Salesforcen työntekijänä, edustajana tai edustajana ja vain  näiden ohjeiden mukaisesti. 

4.1. Yleistä. Sinulla ja muilla käyttäjillä voi olla mahdollisuus (a) lähettää tietoja, dataa, sisältöä ja muuta  materiaalia lahjakkuustarpeistasi, mukaan lukien työluettelot ja muut mahdollisuudet (yhdessä) “Mahdollisuuksien  tarjoajan materiaalit”) verkkoportaalissa tai sen kautta, mukaan lukien minkä tahansa luomasi hakuprofiilin sivu tai  sen kautta, ilmoitustauluja tai muita foorumeita, chattailu-, kommentointi- tai muita viestitoimintoja tai  verkkoportaalin sivut; (b) toimittaa tietoja, dataa, sisältöä tai muuta materiaalia kokemuksestasi ja  työnhakukriteereistäsi, mukaan lukien ansioluettelo tai sinua koskevat tiedot (kuten etunimi, sukunimi, yhteystiedot,  koulu tai organisaatio, sijainti, Salesforce-kokemus ja sertifikaatit, ja haluttu rooli) (yhdessä “Mahdollisuuksien etsijän materiaalit”) verkkoportaalissa tai sen kautta, mukaan lukien minkä tahansa luomasi profiilisivun kautta tai sen kautta;  ja (c) lähettää tietoja, dataa, sisältöä tai muuta materiaalia liittyen Trailblazer-mentorointiohjelmaan osallistumiseen  tai osallistumishakemukseen (“Mentorointimateriaalit”); ja (d) luoda profiilisivuja itsellesi ja/tai yrityksellesi, voittoa tavoittelemattomalle organisaatiollesi tai muille yhteisöille (mahdollisuuksien tarjoajan materiaalit, mahdollisuuksien  hakumateriaalit ja mentorointimateriaalit), “Verkkomateriaalit”). Verkkomateriaalia pidetään Lähetyksenä ja se on  kolmannen osapuolen materiaalia.

4.2. Kaikkia käyttäjiä koskevat ehdot. 
(a) Verkostoitumisportaalien käyttäjät voivat harjoittaa yhtä tai useampaa seuraavista toiminnoista: (i) lähettää kaikki mahdollisuuksien tarjoajan materiaalit tai luoda minkä tahansa profiilisivun heidän lahjakkuustarpeidensa  täyttämisen yhteydessä tai haluavat muuten täyttää sen (kuten käyttäjät, “Mahdollisuuksien tarjoajat ”); (ii) käyttää mahdollisuuksien tarjoajan materiaalia, lähettää Tilaisuus Hae materiaalia tai luo profiilisivu, joka liittyy kykyjesi tarjoamiseen tai muulla tavoin tarjoamiseen (tällaiset käyttäjät, “Mahdollisuuksien etsijät”); (iii) osallistua Trailblazer mentorointiohjelmaan tai hakea siihen osallistumista mentoreina, jotka tarjoavat tai haluavat tarjota ohjausta  työnhaku-, hakemus- ja haastatteluprosessin kautta (tällaiset käyttäjät, “Mentorit”) ja (iv) osallistua Trailblazer - mentorointiohjelmaan tai hakea siihen osallistumista mentoroitavina, jotka saavat tai haluavat saada ohjausta työnhaku-, hakemus- ja haastatteluprosessin kautta (tällaiset käyttäjät) “Mentoroitavat”).

(b) Jos kommunikoit muiden käyttäjien kanssa verkostoitumisportaalissa tai sen kautta, valtuutat Salesforcen  asettamaan tällaisen viestinnän sisällön tälle toiselle käyttäjälle, ja tällaista sisältöä pidetään Lähetyksinä.  

(c) Rajoittamatta Salesforcen Ohjelmasopimuksen mukaisia oikeuksia toimitusten suhteen, valtuutat täten Salesforcen (i) käsittelemään ja analysoimaan sopimuksen mukaisesti mitä tahansa verkkomateriaaliasi ja mitä tahansa viestintää sinun ja muiden käyttäjien välillä verkostoitumisportaalissa tai sen kautta; (ii) käyttää mitä tahansa tilaisuutesi tarjoajan materiaalia, tilaisuuden hakijan materiaaleja tai profiilia yhdistämään tilaisuuden tarjoajan materiaalit tilaisuuden hakijan materiaaleihin ja (iii) käyttää mentorointimateriaaleja yhdistääksesi mentorit  mentoroitavien kanssa.

(d) Ymmärrät ja hyväksyt, että minkään verkkoportaalin käyttö (mukaan lukien pääsy siihen) (mukaan lukien  koulutusmateriaalien tai verkkomateriaalien käyttö tai osallistuminen Trailblazer-mentorointiohjelmaan) ei tee sinusta  Salesforcen työntekijää, urakoitsijaa, asiamiestä tai edustajaa, tai muuten tuota työsuhdetta tai muuta oikeudellista  suhdetta (muuten kuin sopimusosapuolina) sinun ja Salesforcen välille. Lisäksi ymmärrät ja hyväksyt, että muiden  käyttäjien käyttämä verkkoportaali ei tee tällaisesta käyttäjästä Salesforcen työntekijää, edustajaa tai edustajaa.

Selvyyden vuoksi Salesforcella ei ole velvollisuutta poistaa mitään verkkomateriaalia, ja Salesforce voi säilyttää  verkkomateriaaleja rajoittamattoman ajan harkintansa mukaan soveltuvin osin tietosuojalausekkeen mukaisesti.

4.3. Mahdollisuuksien tarjoajat ja mentorit. 
(a) Jos olet mahdollisuuksien etsijä tai mentori, ymmärrät ja hyväksyt, että muut käyttäjät (mukaan lukien mahdollisuuksien etsijät ja mentoroitavat) voivat kommunikoida kanssasi, myös sovellettavan verkkoportaalin kautta  tai sen kautta tai käyttämällä tietoja, jotka annat saataville verkkomateriaaleissasi, ja että Salesforce ei ole vastuussa  tällaisesta viestinnästä, mikä on yksin sinun ja tällaisten käyttäjien vastuulla.

(b) Lähettämällä mitä tahansa mahdollisuuksien tarjoajan materiaalia pyydät ja valtuutat Salesforcen asettamaan tällaiset mahdollisuuksien tarjoajan materiaalit kenen tahansa mahdollisuuksien etsijöiden saataville. Osallistumalla tai hakeutumalla osallistumaan Trailblazer-mentorointiohjelmaan mentorina pyydät ja valtuutat Salesforcen saattamaan sinut yhteen mentoroitavien kanssa ja antamaan mentorointimateriaalisi kenelle tahansa mentoroitavalle. Ymmärrät ja hyväksyt, että kaikki tämän kohdan (b) mukainen Salesforcen toiminta tapahtuu ilman vakuutuksia tai  takuuta.

(c) Salesforce ei takaa, että (i) kukaan mahdollisuuksien hakija tai mentoroitava vastaanottaa, käyttää, lukee tai  vastaa mihin tahansa verkkomateriaaliin tai viestintääsi, (ii) täytät kaikki lahjakkuustarpeet tai (iii) sinut saatetaan  yhteen kenen tahansa mentoroitavan kanssa.

(d) Ymmärrät ja hyväksyt, että olet vastuussa kaikista luomistasi tai lähettämistäsi verkostoitumismateriaaleista  (mukaan lukien niiden paikkansapitävyys, todenmukaisuus, täsmällisyys, täydellisyys, luotettavuus, rehellisyys, laatu,  laillisuus, hyödyllisyys tai turvallisuus tai kaikki sovellettavat immateriaalioikeudet).

(e) Ymmärrät ja hyväksyt, että verkkomateriaalisi eivät ole foorumeita kenellekään käyttäjälle (mukaan lukien mahdollisuuksien etsijät ja mentoroitavat) hakea työtä tai sitoutumista minkä tahansa osapuolen kanssa (mukaan  lukien sinun tai Salesforcen kanssa) ja että vastaanottosi tai pääsysi mihin tahansa mahdollisuuksien etsijän materiaaleihin tai mentorointimateriaaleihin eivät muodosta mitään hakemusta työllistymistä varten tai sitoutumista  minkään osapuolen kanssa (mukaan lukien sinun tai Salesforcen kanssa). Kaikki työ- tai yhteistyöhakemukset tai  työsuhteen luominen tai muu toimeksianto edellyttävät molempien osapuolten suostumusta, ja ne on tehtävä minkä  tahansa verkkoportaalin ulkopuolella.

4.4. Mahdollisuuksien etsijät ja mentoroitavat.  
(a) Jos olet mahdollisuuksien etsijä tai mentoroitava, ymmärrät ja hyväksyt, että muut käyttäjät (mukaan lukien  mahdollisuuksien etsijät ja mentorit) voivat kommunikoida kanssasi, myös sovellettavan verkkoportaalin kautta tai  sen kautta tai käyttämällä tietoja, jotka annat saataville verkkomateriaaleissasi, ja että Salesforce ei ole vastuussa  tällaisesta viestinnästä, mikä on yksin sinun ja tällaisten käyttäjien vastuulla.

(b) Lähettämällä mitä tahansa mahdollisuuksien etsijän materiaalia pyydät ja valtuutat Salesforcen asettamaan tällaiset mahdollisuuksien etsijän materiaalit kenen tahansa mahdollisuuksien tarjoajan saataville. Osallistumalla tai  hakeutumalla osallistumaan Trailblazer-mentorointiohjelmaan mentoroitavana pyydät ja valtuutat Salesforcen  saattamaan sinut yhteen mentorien kanssa ja antamaan mentorointimateriaalisi kenelle tahansa mentorille. Ymmärrät  ja hyväksyt, että kaikki tässä kohdassa (b) kuvatun mukainen Salesforcen toiminta tapahtuu ilman vakuutuksia tai takuuta.

(c) Salesforce ei takaa, että (i) mikä tahansa mahdollisuuksien tarjoaja tai mentori vastaanottaa, käyttää tai lukee verkkovälineitäsi tai viestintääsi tai vastaa niihin, (ii) tulet minkään mahdollisuuksien tarjoajan työllistämäksi tai (iii) sinua saatetaan yhteen minkä tahansa mentorin kanssa.

(d) Ymmärrät ja hyväksyt, että olet vastuussa kaikista luomistasi tai lähettämistäsi verkostoitumismateriaaleista (mukaan lukien niiden paikkansapitävyys, todenmukaisuus, täsmällisyys, täydellisyys, luotettavuus, rehellisyys, laatu, laillisuus, hyödyllisyys tai turvallisuus tai kaikki sovellettavat immateriaalioikeudet).

(e) Ymmärrät ja hyväksyt, että muiden käyttäjien verkostoitumismateriaalit eivät ole foorumeita, joiden avulla voit hakea työtä tai yhteistyösuhteita miltään osapuolelta (mukaan lukien miltä tahansa mahdollisuuksien tarjoajalta tai Salesforcelta), ja että lähettämäsi tai muutoin saatavissa olevat mahdollisuuksien etsijöiden materiaalit tai  mentorointimateriaalit eivät muodosta mitään työllistymistä tai yhteistyöhakemusta kenenkään osapuolen kanssa (mukaan lukien mahdollisuuksien tarjoaja tai Salesforce). Kaikki työ- tai yhteistyöhakemukset tai työsuhteen  luominen tai muu toimeksianto edellyttävät molempien osapuolten suostumusta, ja ne on tehtävä minkä tahansa  verkkoportaalin ulkopuolella.

4.5. Vastuuvapauslausekkeet. Verkkomateriaalit ovat kolmansien osapuolten luomia verkkoportaaleja (mukaan  lukien mahdollisuuksien tarjoajat,mahdollisuuksien etsijät, mentorit ja mentoroitavat), joita Salesforce ei hallitse.  Rajoittamatta mitään ohjelmasopimuksessa ymmärrät ja hyväksyt, että: a) Salesforce ei hallitse eikä ole vastuussa  mistään viestinnästä sinun ja muiden käyttäjien välillä (mukaan lukien viestintäsimahdollisuuksien tarjoajan, mahdollisuuksien etsijän, mentorin tai mentoroitavan kanssa); (b) Salesforce ei ole velvollinen seulomaan mitään  verkkomateriaalia tai asettamaan saataville verkkomateriaalia missään verkkoportaalissa tai missään muussa  ohjelmassa; (c) Salesforce voi (mutta ei ole velvollinen) valvoa, arvioida, muuttaa tai poistaa verkkomateriaaleja mistä  tahansa verkkoportaalista mistä tahansa syystä tai ilman syytä; (d) Salesforce ei voi hallita verkkomateriaaleja eikä  Salesforce ole niistä vastuussa (mukaan lukien niiden todenmukaisuus, paikkansapitävyys, täsmällisyys, täydellisyys,  luotettavuus, rehellisyys, laatu, laillisuus, hyödyllisyys tai turvallisuus tai sovellettavat immateriaalioikeudet), mukaan  lukien kaikkien edellä mainittujen paikkansapitävyyden tai täydellisyyden varmistaminen; ja (e) Salesforce ei ole  velvollinen vahvistamaan kenenkään verkkomateriaalia luovan, lähettävän tai siihen vastaavan mahdollisuuksien tarjoajan, mahdollisuuksien etsijän, mentorin, mentoroitavan tai muun käyttäjän henkilöllisyyttä. RAJOITTAMATTA OHJELMASOPIMUKSEN VASTUUVAPAUSLAUSEKETTA JA EHTOJA, SALESFORCE EI HYVÄKSY MITÄÄN VASTUUTA VERKOSTOITUMISMATERIAALEISTA, HAKUTOIMINNON TULOKSISTA TAI VASTAUKSISTA VERKKOMATERIAALEIHIN, MUKAAN LUKIEN PAIKKANSAPITÄVYYS, TOTUUDENMUKAISUUS, TÄSMÄLLISYYS, TÄYDELLISYYS, LUOTETTAVUUS, REHELLISYYS, LAATU, LAILLISUUS, KÄYTTÖKELPOISUUS JA TURVALLISUUS.

Verkostoitumisportaalit voivat sisältää linkkejä muille Internet-sivustoille, jotka ovat kolmannen osapuolen omistamia tai ylläpitämiä (“Kolmannen osapuolen sivustot”). Salesforce voi muokata tai poistaa tällaisia linkkejä milloin tahansa. Ymmärrät ja hyväksyt, että Salesforce ei ole vastuussa mistään tällaisesta kolmannesta osapuolesta tai mistään kolmansien osapuolten sivustoilla tai niiden kautta saatavissa olevista tuotteista, palveluista, tiedoista, sisällöstä ja muusta materiaalista (jos tuotteet, palvelut, tiedot, tiedot, sisältö ja muu materiaali ovat kolmannen osapuolen materiaaleja). 
Näiden Ohjelman ehtojen kohdat 1, 2, 4, 5 ja 6 säilyvät voimassa myös Ohjelmasopimuksen ja näiden Ohjelman  ehtojen päättymisen jälkeen.

Ohjelman Ehdot Salesforcen Kehittäjäohjelmalle

Päivitetty viimeksi: 12. toukokuuta 2022

Nämä Salesforcen kehittäjäohjelman Ohjelman ehdot (“Ohjelman ehdot”) koskevat Salesforcen kehittäjäohjelman käyttöä (mukaan lukien käyttöoikeudet). “Salesforcen kehittäjäohjelma” tarkoittaa (a) sivustoa, joka sijaitsee tällä  hetkellä osoitteessa developer.salesforce.com tai mitä tahansa muuta Salesforce-kehittäjäsivustoa, joka linkittyy näihin Ohjelman ehtoihin, kaikkia Salesforce-kehittäjäsivuston aikaisempia versioita (mukaan lukien DeveloperForce-sivusto, joka sijaitsi aiemmin osoitteessa developerforce.com, ja Developer Force-sivusto, joka sijaitsi aiemmin osoitteessa developer.force.com tai jonka kautta se oli saatavana) ja mahdollisia seuraajasivustoja  (yhdessä “Salesforce-kehittäjien sivusto”); b) Kehittäjän sisältö; c) Kehittäjän työkalut ja d) Julkaisua edeltävät  tuotteet. Huomaa lisäksi, että nämä Ohjelman ehdot sisältävät tiettyjä avoimen lähdekoodin sisältöä koskevia määräyksiä (kuten alla on määritelty).

Nämä Ohjelman ehdot on sisällytetty viittauksella Ohjelmasopimukseen, ja ne ovat osa sinun ja Salesforce-osapuolen  välistä sopimusta. Salesforce voi myös päivittää näitä Ohjelman ehtoja ajoittain Ohjelmasopimuksen mukaisesti.  Isoilla alkukirjaimilla käytetyillä termeillä, joita ei ole määritelty näissä Ohjelman ehdoissa, on Ohjelmasopimuksessa  annettu merkitys. Et voi etkä saa käyttää Salesforcen kehittäjäohjelmaa, ellet hyväksy sopimusta. 

Jos rekisteröit tai käytät Salesforce-tiliä Salesforce-kehittäjäsivuston yhteydessä, huomaa, että muut (esimerkiksi  järjestelmänvalvojat tai muut organisaatiossa olevat) voivat nähdä tietyt tietosi julkisesti tai muutoin tarkastella niitä,  mukaan lukien rekisteröintitiedot. Lisäksi tietyt Salesforce-kehittäjäohjelman käyttöön liittyvät tiedot, kuten viestisi  ja vastauksesi foorumeilla, voidaan näyttää julkisesti Salesforce-kehittäjäohjelman kautta tai sen yhteydessä tai muut  voivat tarkastella niitä.

2.1. Salesforce-kehittäjäsivuston käyttö. Sopimuksen ehtojen mukaisesti Salesforce myöntää täten sinulle peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, rajoitetun ja henkilökohtaisen oikeuden (ilman oikeutta valtuuttaa kolmatta osapuolta) käyttää Salesforce-kehittäjäsivustoa, jonka Salesforce tarjoaa sinulle, vain sovellettavan dokumentaation mukaisesti.

2.2. Kehittäjäsisällön ja kehittäjän työkalujen käyttö.  
(a) Sopimuksen ehtojen mukaisesti Salesforce myöntää täten sinulle peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, ei siirrettävän, rajoitetun ja henkilökohtaisen oikeuden (ilman oikeutta valtuuttaa kolmatta osapuolta) käyttämään  kehittäjän sisältöä ja kehittäjän työkaluja, sellaisina kuin Salesforce on asettanut ne saatavillesi vain sovellettavien  asiakirjojen mukaisesti ja vain kehittämistoimintojesi yhteydessä salesforce.com-kehitysalustoilla. Sitoudut  noudattamaan kaikkia lisäehtoja, jotka Salesforce on antanut mille tahansa kehittäjän työkalulle (“kehittäjän työkalun ehdot”), ja jos sopimus ja tällaiset kehittäjän työkalujen ehdot ovat ristiriidassa tai epäjohdonmukaisia,  kehittäjän työkalun ehdot määrittävät vain sovellettavaa kehittäjän työkalua. “Kehittäjän sisältö” tarkoittaa  kaikkia artikkeleita, esitteitä, verkkoseminaareja, RSS-syötteitä, uutiskirjeitä, asiakirjoja, kirjoja, julkaisuja,  resursseja ja esimerkkikoodia, jotka Salesforce omistaa ja jotka Salesforce asettaa saataville Salesforce kehittäjäsivuston kautta, lukuun ottamatta julkaisua edeltäviä tuotteita, kehittäjän työkaluja ja salesforce.com kehitysalustat. “Kehittäjän työkalut” tarkoittaa kaikkia Salesforcen omistamia työkaluja ja työkalupaketteja, jotka  Salesforce on asettanut saataville Salesforce-kehittäjäsivuston kautta, lukuun ottamatta esijulkaisutuotteita ja  salesforce.com-kehitysalustoja.  

(b) Et saa ilman Salesforcen etukäteen antamaa kirjallista lupaa saada käytettäväksesi tai käyttää mitään kehittäjän sisältöä tai kehittäjän työkalua tuotteen (tai alla määritellyn) kaupalliseen jakeluun kolmansille osapuolille, ellet ole valtuutettu tekemään niin Salesforcen kanssa tehdyn erillisen sopimuksen mukaisesti. Edellisen virkkeen sisällön rikkomista pidetään tämän sopimuksen olennaisena rikkomuksena. Sinä “jaat kaupallisesti” tuotettasi tai palveluasi, jos tuotteesi tai palvelusi minkä tahansa version tai sen toimintojen tai ominaisuuksien asentaminen,  käyttö ja/tai pääsy vaatii sinulta minkälaisia maksuja tahansa (mukaan lukien esim. jos tuotteesi tai palvelusi integroituu tai käyttää mitä tahansa sovellusta tai muuta tuotetta tai palvelua, josta keräät maksuja tai jos tuotteesi tai palvelusi tarjotaan “freemium”-maksumallin mukaisesti).

2.3. Esimerkkikoodin ja SDK:ien käyttö.  
(a) Sopimuksen ehtojen mukaisesti Salesforce myöntää sinulle peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän,  rajoitetun ja henkilökohtaisen oikeuden (ilman oikeutta valtuuttaa kolmatta osapuolta) (i) sisällyttää kehittäjän  sisältöä, joka muodostaa esimerkkikoodin tai otoskoodin johdannaisteokset (“Esimerkkikoodi”) ja kehittäjän  työkalut, jotka muodostavat ohjelmistokehityssarjat (“SDK:t”), tuotteisiisi tai palveluihisi, vain sovellettavien  asiakirjojen mukaisesti ja vain kehittämistoimiesi yhteydessä salesforce.com-kehitysalustoilla, ja (ii) alla olevan  kohdan 2.3(b) mukaisesti, jakele tai aseta muutoin saataville sellaista esimerkkikoodia ja SDK:ta, jotka sisältyvät  tällaisiin tuotteisiin tai palveluihin.  

(b) Et saa ilman Salesforcen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta jakaa kaupallisesti tuotteitasi tai palveluitasi, jotka sisältävät esimerkkikoodin tai SDK:ita, kolmansille osapuolille, ellet ole valtuutettu tekemään niin Salesforcen kanssa tehdyn erillisen sopimuksen mukaisesti. Edellisen virkkeen sisällön rikkomista pidetään  tämän sopimuksen olennaisena rikkomuksena.

(c) Selvyyden vuoksi nämä Ohjelman ehdot eivät salli sinun (etkä saa) käyttää mitään kehittäjän sisältöä tai kehittäjän  työkaluja (mukaan lukien esimerkkikoodit tai SDK:t) mihinkään muuhun tarkoitukseen, esimerkiksi jakamalla  tai muuten asettamalla saataville mitä tahansa esimerkkikoodia tai SDK:ta kuin tuotteisiisi tai palveluihisi.

2.4. Avoimen lähdekoodin projektit. Salesforce voi tarjota avoimen lähdekoodin projekteja saataville  Salesforce-kehittäjäsivustolla tai sen kautta tai kolmannen osapuolen ohjelmistovaraston isännöintipalvelujen (esim.  Github) kautta tai Salesforce-kehittäjäohjelman yhteydessä. Kaikki avoimen lähdekoodin, jotka ovat käytettävissä  minkä tahansa tällaisen avoimen lähdekoodin projektin yhteydessä (“Avoimen lähdekoodin sisältö”) voi olla  kolmannen osapuolen omaa työtä (silloin sitä pidetään kolmannen osapuolen materiaalina), ja siihen voidaan soveltaa  lisäehtoja ja -käytäntöjä. Kaikkeen avoimen lähdekoodin sisällön käyttöön sovelletaan asiaankuuluvaa avoimen  lähdekoodin lisenssiä (mukaan lukien mahdollisen lisenssin ehdot, jotka liittyvät asiaankuuluvaan projektiin). Jos  aloitat avoimen lähdekoodin projektin Salesforce-kehittäjäsivustolla tai sen kautta, sinun on asetettava soveltuva  avoimen lähdekoodin sisältö saataville avoimen lähdekoodin lisenssiehdoilla.

2.5. Esijulkaisutuotteet.  
(a) Salesforce saattaa tarjota sinulle tiettyjä Salesforcen tai kolmannen osapuolen julkaisua edeltäviä tuotteita tai  palveluita, mukaan lukien julkaisua edeltävät tuotteet tai palvelut, jotka eivät ole yleisesti asiakkaiden saatavissa (jokainen “esijulkaisutuote”). Sopimuksen ehtojen mukaisesti Salesforce myöntää täten sinulle  peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, rajoitetun ja henkilökohtaisen oikeuden (ilman oikeutta  valtuuttaa kolmatta osapuolta) käyttää Salesforcen omistamia julkaisua edeltäviä tuotteita yksinomaan  sovellettavien asiakirjojen ja lisäehtojen mukaisesti, jotka Salesforce on asettanut saataville, ja vain omaa  arviointia ja testaustarkoituksia varten kehitystyön yhteydessä Salesforce-kehitysalustoilla. Selvyyden vuoksi  kolmansien osapuolten julkaisua edeltäviä tuotteita pidetään kolmannen osapuolen materiaaleina. Kaikkien  esijulkaisutuotteiden käyttö tapahtuu oman harkintasi mukaan ja omalla vastuullasi.

(b) Kaikki tiedot, sisältö tai muu materiaali, jonka Salesforce on paljastanut sinulle tai muuten asettanut saatavillesi minkä tahansa julkaisua edeltävän tuotteen yhteydessä, on luottamuksellista tietoa. Et saa käyttää mitään luottamuksellisia tietoja, jotka liittyvät mihinkään julkaisua edeltävään tuotteeseen, paitsi esijulkaisutuotteen  valtuutetun käytön yhteydessä.

(c) Annat Salesforcelle jatkuvaa palautetta kaikista käyttämistäsi esijulkaisutuotteista, ja tällaista palautetta pidetään Palautteena.  

2.6. Yhteentoimivuus kolmansien osapuolten materiaalien kanssa. Tietty kehittäjän sisältö, kehittäjän työkalut ja julkaisua edeltävät tuotteet on suunniteltu toimimaan yhteistyössä kolmansien osapuolten materiaalien kanssa. Tällaisen kehittäjän sisällön, kehittäjän työkalujen tai esijulkaisutuotteiden käytön yhteydessä saatat joutua hankkimaan pääsyn kolmannen osapuolen materiaaleihin ja annat täten Salesforcelle oikeuden käyttää ja päästä (mahdolliselle) tilillesi sellaisia kolmannen osapuolen materiaaleja varten. Hyväksyt, että Salesforce voi sallia soveltuvan kolmannen osapuolen käyttää ja käyttää tietoja, jotka on toimitettu tai kerätty tällaiselle kehittäjän  sisällölle, kehittäjän työkaluille tai esijulkaisutuotteelle tällaisen yhteistoiminnan yhteydessä.  

2.7. Vastuuvapauslauseke. Ymmärrät ja hyväksyt, että (a) tiettyä kehittäjän sisältöä, kehittäjän työkalua tai esijulkaisutuotetta voidaan muuttaa tai se voidaan keskeyttää tai lopettaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai (b) tiettyä julkaisua edeltävää tuotetta ei välttämättä koskaan aseteta yleisesti saataville, ja (c) Salesforce voi vaatia, että lopetat jonkin tietyn kehittäjän sisällön, kehittäjän työkalun tai esijulkaisutuotteen tai sen ominaisuuksien käytön kokonaan oman harkintansa mukaan. Hyväksyt, että Salesforce ei ole vastuussa sinulle tai kolmansille osapuolille  mistään muutoksista, keskeyttämisestä tai lopettamisesta.

3.1. Huomaa, että mitään oikeuksia ei myönnetä millekään kehittäjän sisällölle, kehittäjän työkaluille, avoimen lähdekoodin sisällölle tai esijulkaisutuotteille, eikä mitään kehittäjän sisältöä, kehittäjän työkaluja, avoimen lähdekoodin sisältöä tai julkaisua edeltäviä tuotteita ole lisensoitu tai muutoin tarjota minkään sinun ja Salesforcen välisen päätilaussopimuksen perusteella. Lisäksi mihin tahansa kehittäjän sisällön, kehittäjän työkalujen, avoimen lähdekoodin sisällön ja esijulkaisutuotteiden käyttöön yhdessä salesforce.com-palvelujen kanssa, joita tarjotaan pääsopimussopimuksen mukaisesti, sovelletaan sinun ja Salesforcen välisen päätilaussopimuksen rajoituksia.

3.2. Kehittäjän sisältö, kehittäjän työkalut, avoimen lähdekoodin sisältö ja julkaisua edeltävät tuotteet voivat sisältää ilmaisia ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoprojekteja, joihin sovelletaan lisenssiehtoja, jotka eivät ole yhteensopivia keskenään ja/tai eivät ole yhteensopivia sinun ja Salesforcen tai toisen sopimuksen mukaan. Olet vastuussa siitä, että noudatat (a) kaikkia tilattavia salesforce.com-palveluita koskevia yleisiä tilaussopimuksia ja (b) kaikkia ehtoja, joita sovelletaan koodiin tai sovelluksiin, joita käytät tällaisten salesforce.com-palvelujen yhteydessä.

3.3. Huomaa, että mikä tahansa kehittäjän sisällön, kehittäjän työkalujen, avoimen lähdekoodin sisällön tai  esijulkaisutuotteiden asennus tai käyttöönotto salesforce.com-palvelujen kanssa voi johtaa tietojesi siirtämiseen Salesforce-järjestelmien ulkopuolelle normaalikäytössä. Lisäksi minkä tahansa kehittäjän sisällön, kehittäjän  työkalujen, avoimen lähdekoodin sisällön tai julkaisua edeltävien tuotteiden tarjoajat voivat saada pääsyn tietoihisi Saleforce-järjestelmissä Salesforce-sovellusohjelmointirajapinnan (API) kautta. Tällainen pääsy voi johtaa siihen, että  nämä palveluntarjoajat paljastavat, muuttavat tai poistavat tietojasi. Salesforce ei ole vastuussa mistään tällaisesta tietojen siirtämisestä, paljastamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta kehittäjän sisällön, kehittäjän työkalujen, avoimen lähdekoodin sisällön, julkaisua edeltävien tuotteiden tai niiden tarjoajien kautta tai niiden seurauksena. 

Salesforce voi antaa sinun tarjota sisältöä ja muokata sisältöä tietyissä Salesforce-kehittäjien sivuston yhteisöissä,  foorumeilla, kirjastoissa tai sivuilla. Kaikki sisältö (tai sisällön muokkaukset), joita sinä tai muut käyttäjät tarjoavat  sellaisille yhteisöille, foorumeihin, kirjastoihin tai sivuille (yhteisesti “Työpanos”) katsotaan Lähetykseksi. Ymmärrät  ja hyväksyt, että Salesforce-kehittäjäsivusto on julkinen tila, ettet odota yksityisyyttä Salesforce-kehittäjäsivuston  käytöstäsi ja että muut käyttäjät, mukaan lukien ne, jotka voivat olla sidoksissa Salesforceen, voivat käyttää tai  osallistua Salesforcen kehittäjäohjelmaan, myös käyttämällä anonyymejä käyttäjätunnuksia. Hyväksyt lisäksi, että  muut voivat nähdä ja käyttää mitä tahansa Työpanoksistasi. 
RAJOITTAMATTA OHJELMASOPIMUKSEN VASTUUVAPAUSLAUSEKETTA JA EHTOJA KEHITTÄJÄN SISÄLTÖÄ, KEHITTÄJÄN TYÖKALUJA, AVOIMAN LÄHDEKOODIN SISÄLTÖÄ, ESIJULKAISUTUOTTEITA JA TYÖPANOKSIA EI OLE TARKOITETTU TUOTANNON KÄYTTÖÖN. NE VOIVAT SISÄLTÄÄ OHJELMAVIRHEITÄ, VIKOJA JA YHTEENSOPIMATTOMUUKSIA MUIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN KANSSA. KAIKKI KEHITTÄJÄN SISÄLTÖN, KEHITTÄJÄTYÖKALUJEN, AVOIMEN LÄHDEKOODIN SISÄLLÖN, ESITETTÄVIEN TUOTTEIDEN TAI TYÖPANOSTEN KÄYTTÖ TAPAHTUU OMALLA VASTUULLASI. SALESFORCELLA EI OLE VELVOLLISUUTTA TARJOTA TUKEA TAI HUOLTOA PALVELUT SALESFORCEN KEHITTÄJIEN OHJELMALLE TAI TYÖPANOKSILLE TAI AVOIMEN LÄHDEKOODIN SISÄLLÖLLE.
Näiden Ohjelman ehtojen kohdat 1, 2.2 (b), 2.3 (b), 2.3 (c), 2.5 (b), 2.5 (c), 2.7, 3, 4, 5 ja 6 säilyvät voimassa myös  Ohjelmasopimuksen ja näiden Ohjelman ehtojen voimassaolon päätyttyä.

Muut kielet