Advertising Studio

เปิดใช้งานข้อมูลลูกค้าใน Salesforce เพื่อเสริมพลังให้กับการโฆษณาแบบดิจิทัลและจัดการแคมเปญโฆษณา ปรับปรุงการจัดหาลูกค้าใหม่ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน ติดต่อลูกค้าที่ไม่ได้ใช้บริการของคุณแล้วใหม่อีกครั้ง และจัดทำโฆษณาผ่านทางทุกช่องทาง
 
 

เปิดใช้งานข้อมูลลูกค้าของคุณในทุกช่องทาง

ใช้ข้อมูลลูกค้าจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย รวมถึงการมีส่วนร่วมทางอีเมล การพุชบนโทรศัพท์มือถือและการโต้ตอบผ่าน SMS และรายการซื้อต่างๆ บนไซต์ของคุณ เพื่อเข้าถึงลูกค้าของคุณและลูกค้ารายอื่นที่มีพฤติกรรมคล้ายกันได้อย่างปลอดภัยผ่านทาง Facebook, Google, Instagram, Twitter, โทรศัพท์มือถือ และทางหน้าจอคอมพิวเตอร์

จัดการแคมเปญโฆษณาตามประเภทที่ต้องการ

จัดการแคมเปญโฆษณาตามประเภทที่ต้องการจากข้อมูลลูกค้าใน Salesforce แสดงโฆษณาจาก Journey Builder โดยตรงและจัดการการสร้างลูกค้าเป้าหมายแบบตั้งแต่ต้นจนจบด้วย Salesforce และ Facebook
 

ไม่เพียงแต่คุณจะได้พบกับผู้คนที่ใช่ [ในโฆษณาในเครือข่ายสังคม] แต่คุณยังจะได้พบกับผู้คนที่ใช่ในปริมาณที่ต้องการอีกด้วย”

ดัก ไวส | หุ้นส่วนผลิตภัณฑ์ Facebook

คุณมีข้อสงสัยใช่ไหม
พนักงานของเรามีคำตอบ

คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Salesforce ราคา การนำไปใช้งาน หรือสิ่งอื่นใดได้ พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีของเราเตรียมพร้อมที่จะให้บริการคุณเสมอ