Privacy

 

Bekijk Salesforce's reactie op de uitspraak van Het Hof van Justitie van de Europese Unie

Privacyverklaringen

Kernpunten Privacyverklaring

 
Wanneer u onze websites gebruikt of ermee communiceert, met ons communiceert, onze kantoren bezoekt, onze evenementen bijwoont of andere activiteiten onderneemt die nader beschreven worden in onze volledige Privacyverklaring, kunnen we informatie met betrekking tot u (“Persoonsgegevens”) verzamelen, gebruiken, delen en verwerken. Deze kernpunten van de Privacyverklaring vatten onze procedures op het gebied van persoonsgegevensverwerking en uw daarmee samenhangende rechten samen.
De volledige Privacyverklaring van Salesforce bevat meer informatie over de privacyprocedures van Salesforce.
Salesforce, Inc. en/of haar gelieerde entiteiten treden op als de verwerkingsverantwoordelijke(n) van uw Persoonsgegevens en zijn verantwoordelijk voor de verwerking, tenzij nadrukkelijk anders gespecificeerd in onze volledige Privacyverklaring. Om alle twijfel te voorkomen is onze Privacyverklaring niet van toepassing voor zover wij Persoonsgegevens verwerken in de rol van verwerker namens onze klanten. Een verwijzing naar “Salesforce”, “wij”, “ons” of het “Bedrijf” is een verwijzing naar Salesforce, Inc. en de gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij de verwerkingsactiviteit. U kunt een lijst met de gelieerde ondernemingen van Salesforce vinden in de Lijst van Dochterondernemingen in het meest recente Form 10-K van Salesforce. Dit is beschikbaar op het tabblad SEC Filings, dat u kunt bereiken door op de pagina die u hier vindt te filteren op “Annual filings”. Bekijk het artikel “Contact met ons opnemen” hieronder voor onze contactgegevens en details over onze Functionaris voor Gegevensbescherming (en in India onze Klachtenfunctionaris).

We verzamelen en verwerken Persoonsgegevens voor verscheidene doeleinden, waaronder:

 • Het aanbieden van onze websites en branded sociale media-pagina’s;

 • Het weergeven van gepersonaliseerde advertenties en inhoud;

 • Het beheren van evenementregistraties en aanwezigheid (waaronder het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van onze bezoekers en werknemers);

 • Het verzenden van communicatie;

 • Het behandelen van contactformulieren en verzoeken voor gebruikersondersteuning;

 • Het aanbieden, verbeteren en optimaliseren van de prestaties van onze diensten;

 • Het factureren van onze diensten en het beheren van onze rekeningen (waaronder het gebruik en de naleving van licenties); 

 • Het onderhouden van de beveiliging van Salesforce en haar diensten;

 • Het uitvoeren van enquêtes en onderzoek; en

 • Het naleven van wettelijke verplichtingen.

Voor een lijst met doeleinden waarvoor we uw Persoonsgegevens verwerken verwijzen we u naar de volledige Privacyverklaring.

We verzamelen en verwerken uw Persoonsgegevens uitsluitend voor zover dit nodig is om deze doelen te vervullen en waar we ons kunnen baseren op een rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking zoals uiteengezet in onze volledige Privacyverklaring. Waar vereist zullen we u voorafgaand aan de verwerking om uw toestemming vragen.

Bekijk voor meer details de artikelen “Welke Persoonsgegevens verzamelen we?” en “Doeleinden waarvoor we Persoonsgegevens verwerken en de rechtsgrondslagen waarop we ons baseren” in onze volledige Privacyverklaring. Bekijk ook het artikel “Hoelang bewaren we uw Persoonsgegevens?” om inzicht te krijgen in hoelang wij uw Persoonsgegevens opslaan.

We kunnen Persoonsgegevens delen met verschillende partijen, waaronder:

 • Onze gecontracteerde dienstverleners die Persoonsgegevens namens ons verwerken voor IT- en systeemadministratie, hosting, het verwerken van creditcards, onderzoek en analyse, marketing, klantenservice en gegevensverrijking;

 • Gelieerde ondernemingen binnen onze huidige of toekomstige zakelijke Groep die Persoonsgegevens verwerken voor klantenservice, marketing, evenementmanagement, technische handelingen en accountmanagement;

 • Als u onze diensten gebruikt als gelicentieerd gebruiker, waarbij de Salesforce-klant verantwoordelijk is voor uw toegang tot de diensten om uw account te verifiëren en naleving van onze gebruiksvoorwaarden en beleidslijnen te controleren;

 • Sponsors van evenementen, webinars of wedstrijden waarvoor u zich registreert;

 • Netwerken en websites van derden zodat we kunnen adverteren op hun platformen;

 • In het bijzonder met betrekking tot onze AppExchange-website, met onze externe partners die contact met u kunnen opnemen over hun producten of diensten;

 • Professionele adviseurs die advies-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhouddiensten verlenen; en

 • Openbare en overheidsinstanties, voor zover wij verplicht zijn Persoonsgegevens vrij te geven om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Bekijk voor de volledige lijst en meer informatie het artikel “Met wie delen we Persoonsgegevens?” in onze volledige Privacyverklaring.

Uw Persoonsgegevens kunnen door ons worden verzameld, overgedragen aan en opgeslagen in de Verenigde Staten en door onze gelieerde ondernemingen en derden (zoals beschreven in de volledige Privacyverklaring), die zijn gevestigd in andere landen. Daarom kunnen uw Persoonsgegevens buiten uw land of rechtsgebied worden verwerkt, waaronder op locaties die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden. Zoals uiteengezet in het artikel “Internationale overdracht van Persoonsgegevens” in onze volledige Privacyverklaring hebben we voorzorgsmaatregelen getroffen om een passend beschermingsniveau te garanderen wanneer uw Persoonsgegevens worden overgedragen.

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens, afhankelijk van de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunnen deze rechten het recht omvatten om:

 • Toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens die wij bewaren;

 • Meer informatie te krijgen over hoe we uw Persoonsgegevens verwerken;

 • Onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren en, rekening houdend met het doel van het verwerken van de Persoonsgegevens, ervoor te zorgen dat deze volledig zijn;

 • Uw Persoonsgegevens te wissen of verwijderen;

 • De verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken;

 • Uw Persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, voor zover mogelijk;

 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens;

 • Zich af te melden voor bepaalde openbaarmakingen van uw Persoonsgegevens aan derden;

 • Indien u jonger dan 16 jaar bent, of een andere toepasselijke meerderjarigheid voor privacydoeleinden in relevante individuele rechtsgebieden, in te stemmen met bepaalde openbaarmakingen van uw Persoonsgegevens aan derden;

 • Niet te worden gediscrimineerd voor het uitoefenen van uw hierboven beschreven rechten; 

 • Niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, die rechtsgevolgen heeft; en

 • Uw toestemming op elk gewenst moment te kunnen intrekken (voor zover we de verwerking baseren op toestemming).

Voor meer informatie over uw rechten en keuzes en hoe u deze kunt uitoefenen verwijzen wij u naar het artikel “Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens” in onze volledige Privacyverklaring.

Wilt u uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens uitoefenen, of hebt u vragen over onze privacyprocedures, vult u dan dit formulier in, stuur ons een e-mail op privacy@salesforce.com of datasubjectrequest@salesforce.com, bel ons op 1-844-287-7147 of schrijf ons op het volgende adres:

Salesforce Data Protection Officer (Salesforce Privacy Team) (en in India een Grievance Officer)
415 Mission St., 3rd Floor
San Francisco, CA 94105, VS

Wanneer u contact met ons opneemt, geeft u dan alstublieft altijd aan in welk land en/of staat u zich bevindt.

Als u van mening bent dat we u niet hebben kunnen helpen met uw klacht of bezorgdheid en u zich in de EER of het Verenigd Koninkrijk bevindt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Als u werkt of woont in een land dat lid is van de Europese Unie of zich bevindt in de EER, kunt u de contactgegevens voor de betreffende gegevensbeschermingsautoriteit vinden op de volgende website.