Privacy

Privacyverklaringen

 

Lees hoe wij belang hechten aan het beschermen van uw privacy

Samenvatting privacyverklaring 

TRUSTe
TRUSTe

Salesforce Privacyverklaring, van kracht vanaf 24 november 2020

 

Vertrouwen komt bij Salesforce op de eerste plaats. In deze Salesforce Privacyverklaring (‘Privacyverklaring’) worden onze privacypraktijken voor de hierin beschreven activiteiten uitgelegd.  Lees deze Privacyverklaring aandachtig door om inzicht te krijgen in hoe we informatie met betrekking tot personen (‘Persoonsgegevens’) verzamelen, gebruiken, delen en anderszins verwerken en om meer te weten te komen over uw rechten en keuzes met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

Een verwijzing naar ‘Salesforce’, ‘wij’, ‘ons’ of het ‘Bedrijf’ is een verwijzing naar salesforce.com, inc. en de desbetreffende gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij het verzamelen, gebruiken, delen of anderszins verwerken van Persoonsgegevens. U kunt ons adres en de adressen van onze gelieerde ondernemingen hier vinden

1. Verantwoordelijke Salesforce-entiteit

 

Salesforce is de verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring, tenzij anders vermeld. 

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing voor zover we Persoonsgegevens verwerken in de rol van verwerker of dienstverlener namens onze klanten, inclusief wanneer we onze klanten verschillende cloudproducten en -diensten aanbieden waarmee onze klanten (of hun gelieerde ondernemingen): (i) hun eigen websites en applicaties maken die op onze platforms draaien; (ii) hun eigen producten en diensten verkopen of aanbieden; (iii) elektronische communicatie naar anderen sturen; of (iv) anderszins Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen of verwerken via onze cloudproducten en -diensten. 

Voor uitgebreide privacy-informatie met betrekking tot een Salesforce-klant die of een gelieerde onderneming van een klant die de Salesforce cloudproducten en -diensten als verwerkingsverantwoordelijke gebruikt, neemt u rechtstreeks contact op met onze klant. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy- of gegevensbeveiligingspraktijken van onze klanten, die kunnen verschillen van die uitgelegd in deze Privacyverklaring. Zie ook Sectie 10.3 hieronder voor meer informatie.

2. Betroffen verwerkingsactiviteiten

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van door ons verzamelde Persoonsgegevens wanneer u:

 • Onze websites bezoekt die deze Privacyverklaring weergeven of hiernaar verwijzen;
 • Onze sociale media-pagina's bezoekt;
 • Onze kantoren bezoekt;
 • Communicatie van ons ontvangt, waaronder e-mails, telefoontjes, sms'jes of faxen;
 • Onze cloudproducten en -diensten als een geautoriseerde gebruiker gebruikt (bijvoorbeeld als een medewerker van een van onze klanten die u toegang tot onze diensten heeft verleend) waarbij we optreden als verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens;
 • Zich registreert voor, aanwezig bent op of deelneemt aan onze evenementen, webinars of wedstrijden; of
 • Deelneemt aan community- en open source-ontwikkeling.

We hosten ook AppExchange, een online marktplaats voor on-demand webapplicaties die op het Salesforce-platform draaien en die mogelijk door ons of door derden worden geleverd (zie https://appexchange.salesforce.com/). Wanneer applicaties door ons worden verstrekt en de applicatie naar deze Privacyverklaring linkt, is deze Privacyverklaring van toepassing. Wanneer applicaties door derden worden verstrekt, is de privacyverklaring van de derde van toepassing en niet deze Privacyverklaring.  

Onze websites en diensten kunnen links bevatten naar andere websites, applicaties en diensten die door derden worden onderhouden. De informatiepraktijken van andere diensten, of van sociale-mediaplatforms die onze sociale-mediapagina's hosten, worden beheerst door hun privacyverklaringen, die u moet lezen om hun privacyprocedures beter te begrijpen.

3. Welke Persoonsgegevens verzamelen we?

 

3.1 Persoonsgegevens die we rechtstreeks van u verzamelen

De Persoonsgegevens die we rechtstreeks van u verzamelen, bestaan uit identificatiegegevens, professionele of werkgerelateerde informatie, financiële accountgegevens, commerciële informatie, visuele informatie en informatie over internetactiviteiten. We verzamelen dergelijke informatie in de volgende situaties: 

 • Als u belangstelling toont in het verkrijgen van aanvullende informatie over onze diensten; klantenondersteuning aanvraagt (inclusief toegang tot het Hulp- en trainingsportaal); onze ‘Contact opnemen’ of vergelijkbare functies gebruikt; u zich registreert om onze websites te gebruiken; u zich aanmeldt voor een evenement, webinar of wedstrijd; of bepaalde inhoud downloadt, kunnen wij van u verlangen dat u ons uw contactgegevens verstrekt, zoals uw naam, functie, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of gebruikersnaam en wachtwoord;

 • Als u aankopen doet via onze websites of zich registreert voor een evenement of webinar, kunnen wij van u verlangen dat u ons uw financiële en facturatiegegevens verstrekt, zoals factuurnaam en adres, creditcardnummer of bankrekeninggegevens;

 • Als u een evenement bijwoont, kunnen wij, met uw verdere toestemming, uw bezoekersbadge scannen, die ons uw informatie verstrekt, zoals naam, titel, bedrijfsnaam, adres, land, telefoonnummer en e-mailadres;

 • Als u zich registreert voor een online community die wij hosten, kunnen wij u vragen om een gebruikersnaam, foto of andere biografische informatie te verstrekken, zoals uw beroep, locatie, sociale media-profielen, bedrijfsnaam, expertisegebieden en interesses;

 • Als u communiceert met onze websites of reageert op onze e-mails, verzamelen we automatisch informatie over uw apparaat en uw gebruik van onze websites of e-mails (zoals Internet Protocol (IP)-adressen of andere identificatiegegevens, die mogelijk worden beschouwd als Persoonsgegevens (zie de Sectie ‘Welke apparaat- en gebruiksgegevens verwerken we?’, hieronder) met behulp van cookies, webbakens of vergelijkbare technologieën; 

 • Als u onze diensten gebruikt, verzamelen we automatisch informatie over uw apparaat en uw gebruik van onze diensten via logbestanden en andere technologieën, waarvan sommige kunnen worden beschouwd als Persoonsgegevens (zie de Sectie ‘Welke apparaat- en gebruiksgegevens verwerken we?’, hieronder); 

 • Als u met ons communiceert via een telefoontje van ons, kunnen we dat gesprek opnemen;

 • Als u vrijwillig bepaalde informatie aan onze diensten verstrekt, bijvoorbeeld bij het invullen van een enquête over uw gebruikerservaring, verzamelen wij de informatie die u hebt verstrekt als onderdeel van dat verzoek; en

 • Als u onze kantoren bezoekt, moet u zich mogelijk registreren als bezoeker en uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en aankomsttijd en -datum opgeven. In aanvulling daarop kan het, als gevolg van de COVID-19 pandemie, nodig zijn dat u informatie verstrekt over uw gezondheidstoestand, waaronder uw temperatuur, met COVID-19 in verband gebrachte symptomen, blootstelling aan positief op COVID-19 geteste personen en recente reisgeschiedenis.

Als u ons of onze dienstverleners Persoonsgegevens verstrekt die betrekking hebben op andere personen, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om dit te doen en dat u, waar nodig, de benodigde toestemming hebt verkregen, en erkent u dat deze kunnen worden gebruikt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Als u van mening bent dat uw Persoonsgegevens ten onrechte aan ons zijn verstrekt, of als u uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in de Sectie ‘Contact met ons opnemen’ hieronder.

3.2 Persoonsgegevens die we uit andere bronnen verzamelen

We verzamelen ook informatie over u uit andere bronnen, waaronder via derden van wie we Persoonsgegevens kopen en uit openbaar beschikbare informatie. We kunnen deze informatie combineren met door u verstrekte Persoonsgegevens. Dit helpt ons onze gegevens bij te werken, uit te breiden en te analyseren, nieuwe klanten te identificeren en beter op uw profiel afgestemde advertenties te maken om mogelijk voor u interessante diensten aan te bieden. De Persoonsgegevens die we uit andere bronnen verzamelen bevatten identificatiegegevens, professionele of werkgerelateerde informatie, opleidingsinformatie, commerciële informatie, visuele informatie, informatie over internetactiviteiten en conclusies over voorkeuren en gedrag. We verzamelen dergelijke Persoonsgegevens in het bijzonder uit de volgende bronnen:

 • Externe leveranciers van zakelijke contactgegevens, waaronder postadressen, functiebenamingen, e-mailadressen, telefoonnummers, gegevens over intenties (of gegevens in verband met gebruikersgedrag), IP-adressen, sociale-mediaprofielen, LinkedIn-URL's en aangepaste profielen, voor gerichte advertenties, terbeschikkingstelling van relevante e-mailinhoud, promotie en profilering van evenementen, het bepalen van geschiktheid en het controleren van contactgegevens; en 

 • Een andere persoon in uw organisatie die ons uw zakelijke contactgegevens kan verstrekken om diensten te verkrijgen; en 

 • Platforms zoals GitHub om code-check-ins en pull-aanvragen te beheren. Als u deelneemt aan een open source- of community-ontwikkelingsproject, kunnen we uw code repository-gebruikersnaam koppelen aan uw community-account zodat we u kunnen informeren over programmawijzigingen die belangrijk zijn voor uw deelname of die betrekking hebben op aanvullende beveiligingsvereisten.

 

We gebruiken algemene hulpprogramma's voor het verzamelen van informatie, zoals hulpprogramma's voor het verzamelen van gebruiksgegevens, cookies, webbakens, pixels en vergelijkbare technologieën om automatisch informatie te verzamelen die Persoonsgegevens kan bevatten tijdens het navigeren op onze websites, het gebruiken van onze diensten of het beantwoorden van e-mails die we naar u hebben gestuurd.

4.1 Apparaat- en gebruiksgegevens

Net zoals op de meeste websites verzamelen we automatisch bepaalde informatie wanneer individuele gebruikers onze websites bezoeken. Deze informatie kan identificatiegegevens, commerciële informatie en informatie over internetactiviteit bevatten, zoals IP-adres (of proxyserverinformatie), apparaat- en applicatie-informatie, identificatienummers en functies, locatie, browsertype, plug-ins, integraties, internetprovider en/of mobiele provider, de bekeken pagina's en bestanden, zoekopdrachten, verwijzende website, app of advertentie, besturingssysteem, informatie over de systeemconfiguratie, advertentie- en taalvoorkeuren, datum- en tijdstempels in verband met uw gebruik en frequentie van bezoeken aan de websites. Deze informatie wordt gebruikt om algemene trends te analyseren, ons te helpen onze websites aan te bieden en te verbeteren, een op maat gemaakte ervaring te bieden aan websitegebruikers en onze websites te beveiligen en te onderhouden. 

Daarnaast verzamelen we automatisch bepaalde informatie als onderdeel van uw gebruik van onze cloudproducten en -diensten. Deze informatie kan identificatiegegevens, commerciële informatie en informatie over internetactiviteit bevatten, zoals IP-adres (of proxyserver), apparaat- en applicatie-identificatienummers, locatie, browsertype, internetprovider of mobiele provider, de bekeken pagina's en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u onderneemt, besturingssysteem en informatie over de systeemconfiguratie en datum-/tijdstempels die verband houden met uw gebruik. Deze informatie wordt gebruikt om de beveiliging van de diensten te behouden, om de benodigde functionaliteit te bieden, om de prestaties van de diensten te verbeteren, om de klant- en gebruikerservaring van de diensten te beoordelen en te verbeteren, om de naleving van toepasselijke gebruiksvoorwaarden te beoordelen, om toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van de diensten te identificeren, om capaciteitsvereisten te beoordelen, om klantmogelijkheden te identificeren en voor de beveiliging van Salesforce in het algemeen (naast de beveiliging van onze producten en diensten). Sommige apparaat- en gebruiksgegevens die door de diensten worden verzameld, alleen of in combinatie met andere gegevens, kunnen u persoonlijk identificeren. Houd er rekening mee dat deze apparaat- en gebruiksgegevens voornamelijk worden gebruikt om het unieke karakter van elke gebruiker die zich aanmeldt te identificeren (in tegenstelling tot specifieke personen), behalve waar het strikt noodzakelijk is om een persoon te identificeren voor beveiligingsdoeleinden of zoals vereist in het kader van de verstrekking van onze diensten aan onze klanten. 

4.2 Cookies, webbakens en andere volgtechnologieën op onze website en in e-mailcommunicatie

We gebruiken technologieën zoals webbakens, pixels, tags en JavaScript, alleen of in combinatie met cookies, om informatie te verzamelen over het gebruik van onze websites en hoe mensen omgaan met onze e-mails.

Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen wij of een geautoriseerde derde partij een cookie op uw apparaat plaatsen die informatie, waaronder Persoonsgegevens, verzamelt over uw online activiteiten in de loop van de tijd en op verschillende sites. Cookies stellen ons in staat om het gebruik bij te houden, browsevoorkeuren af te leiden en uw surfervaring te verbeteren en aan te passen.

We gebruiken zowel sessiegebaseerde als permanente cookies op onze websites. Sessiegebaseerde cookies bestaan alleen tijdens een enkele sessie en verdwijnen van uw apparaat wanneer u uw browser sluit of uw apparaat uitschakelt. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan nadat u uw browser sluit of uw apparaat uitschakelt. Klik op de link Cookievoorkeuren onderaan de pagina om uw cookie-instellingen en -voorkeuren voor een van onze websites te wijzigen. U kunt ook het gebruik van cookies op uw apparaat beheren, maar als u ervoor kiest om cookies op uw apparaat uit te schakelen, kan de functionaliteit van bepaalde functies op onze websites en diensten worden beperkt.

We gebruiken ook webbakens en pixels op onze websites en in e-mails. We kunnen bijvoorbeeld een pixel in marketing-e-mails plaatsen die ons op de hoogte stelt wanneer u op een link in de e-mail klikt. We gebruiken deze technologieën om onze websites en marketing-e-mails te beheren en te verbeteren. Zie Sectie 10.4 hieronder voor instructies over hoe u zich kunt afmelden voor onze marketing-e-mails.

Hieronder wordt beschreven hoe we verschillende categorieën cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken en welke opties u hebt voor het beheren van de instellingen voor gegevensverzameling van deze technologieën:

 
Vereiste cookies

Vereiste cookies zijn noodzakelijk voor de basisfunctionaliteit van de website. Enkele voorbeelden zijn: sessiecookies die nodig zijn om de website te verzenden, authenticatiecookies en beveiligingscookies.

Als u ervoor hebt gekozen om uzelf bij ons te identificeren, kunnen we in uw browser een cookie plaatsen waarmee wij u op unieke wijze kunnen identificeren wanneer u bent ingelogd op de websites en om uw online transacties en verzoeken te verwerken.

Omdat vereiste cookies essentieel zijn voor het gebruik van de websites, is er geen optie om u af te melden voor deze cookies.
 
Functionele cookies

Functionele cookies verbeteren functies, prestaties en diensten op de website. Enkele voorbeelden zijn: cookies die worden gebruikt om siteverkeer te analyseren, cookies die worden gebruikt voor marktonderzoek en cookies die worden gebruikt om advertenties weer te geven die niet op een bepaalde persoon zijn gericht. 

Functionele cookies kunnen ook worden gebruikt om de werking van onze websites te verbeteren en ons te helpen u beter afgestemde communicatie te bieden, inclusief marketingcommunicatie. Deze cookies verzamelen informatie over hoe onze websites worden gebruikt, waaronder welke pagina's het meest worden bekeken.

We kunnen onze eigen technologie of technologie van derden gebruiken om gebruiksinformatie bij te houden en te analyseren om verbeterde interacties en beter afgestemde communicatie te bieden en om de prestaties van onze advertenties bij te houden.

We gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics (‘Google Analytics’) een webanalysedienst van Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. U leest meer over de privacypraktijken van Google op www.google.com/policies/privacy/‌partners/.

Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe onze websites worden gebruikt, waaronder het aantal bezoekers, de websites van waaruit bezoekers naar onze websites hebben genavigeerd en de pagina's op onze websites waarnaar bezoekers navigeren. Deze informatie wordt door ons gebruikt om onze websites te verbeteren. We gebruiken Google Analytics met beperkingen op hoe Google onze gegevens kan verwerken. Voor meer informatie over de beperkte gegevensverwerking van Google gaat u naar https://privacy.google.com/businesses/rdp/.

Salesforce kan ook HTML5 lokale opslag of Flash-cookies gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden. Deze technologieën verschillen van browsercookies in de hoeveelheid en het type gegevens dat ze opslaan en hoe ze deze opslaan.

U kunt ervoor kiezen om af te zien van functionele cookies . Om uw cookie-instellingen en voorkeuren te wijzigen, waaronder die voor functionele cookies, klikt u op de link Cookievoorkeuren onderaan de pagina.

U kunt hier een browser-add-on downloaden en installeren om u af te melden voor gegevensverzameling door Google Analytics.

Klik hier voor meer informatie over het beheren van functionele cookies via uw individuele browserinstellingen.

Klik hier voor meer informatie over het beheren van privacy- en opslaginstellingen voor Flash-cookies.

 
Advertentiecookies

Advertentiescookies volgen activiteit op websites om inzicht te verwerven in de interesses van een bezoeker en direct marketing op hem af te stemmen. 

We gebruiken soms cookies die door ons of door derden zijn verstrekt om u op apparaten die u gebruikt advertenties te tonen voor onze producten waarin u volgens ons mogelijk interesse hebt en om de prestaties van onze advertenties bij te houden. Deze cookies verzamelen bijvoorbeeld informatie zoals welke browser u hebt gebruikt bij het bezoeken van onze websites.

Salesforce sluit ook contracten af met advertentienetwerken van derden die IP-adressen en andere informatie verzamelen van webbakens op onze websites, van e-mails en op websites van derden. Advertentienetwerken volgen uw online activiteiten in de loop van de tijd en op verschillende websites of andere online diensten door het verzamelen van apparaat- en gebruiksgegevens via geautomatiseerde middelen, waaronder door het gebruik van cookies. Deze technologieën kunnen u herkennen op de verschillende apparaten die u gebruikt. Wanneer we werken met advertentienetwerken van derden, vereisen we dat ze hun gegevensverwerking beperken tot alleen datgene wat nodig is om ons de gevraagde advertentiediensten te verstrekken.

U kunt ervoor kiezen om u af te melden voor targeting- en advertentiecookies. Klik op de link Cookievoorkeuren onderaan de pagina om uw cookie-instellingen en voorkeuren te wijzigen, waaronder die voor targeting- en advertentiecookies

Zie Sectie 4.3 hieronder voor meer informatie over deze en andere advertentienetwerken en de mogelijkheid om u af te melden voor verzameling door bepaalde derde partijen.

4.3 Kennisgevingen over gedragsadvertenties en opt-out voor websitebezoekers

Zoals hierboven beschreven, kunnen wij of een van onze geautoriseerde partners cookies op uw apparaat plaatsen of lezen wanneer u onze websites bezoekt om u gerichte advertenties aan te bieden (ook wel ‘online gedragsadvertenties’ of ‘op interesses gebaseerde advertenties’ genoemd). Ga voor meer informatie over gerichte advertenties en advertentienetwerken naar de opt-outpagina's van het Network Advertising Initiative hier en de Digital Advertising Alliance hier. Klik hier om u af te melden voor gerichte advertenties die door Salesforce Audience Studio aan ons en aan derden worden verstrekt.

Klik op de link Cookievoorkeuren onderaan de pagina of raadpleeg uw individuele browserinstellingen voor cookies om het gebruik van targeting- en advertentiecookies op deze website te beheren. Klik hier voor meer informatie over het beheren van privacy- en opslaginstellingen voor Flash-cookies . Verschillende browsers kunnen ook hun eigen beheertools aanbieden voor het verwijderen van HTML5 lokale opslag.  

4.4 Opt-Out van de instelling van cookies in uw individuele browser

Naast het gebruik van het gebruikersvoorkeurencentrum kunt u zich in veel gevallen afmelden voor het verzamelen van niet-essentiële apparaat- en gebruiksgegevens in uw webbrowser (zie het gedeelte ‘Welke apparaat- en gebruiksgegevens verwerken we’ hierboven) door uw cookies op browser- of apparaatniveau te beheren. Als u zich bovendien wilt afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties, klikt u hier (of, als u zich in de Europese Unie bevindt, klikt u hier ). Klik hier om u af te melden voor gerichte advertenties die door Salesforce DMP aan ons en aan derden worden verstrekt. Houd er echter rekening mee dat u mogelijk niet volledig kunt profiteren van de websites door het blokkeren of verwijderen van cookies en soortgelijke technologieën die op onze websites worden gebruikt.

Hoewel sommige internetbrowsers de optie ‘niet volgen’ of ‘DNT’ aanbieden, waarmee u websites kunt laten weten dat u niet wilt dat uw online activiteiten worden bijgehouden, zijn deze functies nog niet uniform en is er geen gemeenschappelijke standaard aangenomen door industriegroepen, technologiebedrijven of toezichthouders. Daarom verbinden wij ons momenteel niet tot het reageren op DNT-signalen van browsers met betrekking tot onze websites. Salesforce neemt privacy en voorkeuren ernstig en zal inspanningen blijven leveren om de ontwikkelingen rond DNT-browsertechnologie en de implementatie van de standaard te blijven volgen.

4.5 Sociale media-functies

Onze websites kunnen sociale media-functies gebruiken, zoals de Facebook-knop ‘Vind ik leuk’, de ‘Tweet’ -knop en andere deelwidgets (‘Sociale media-functies’). Sociale media-functies kunnen u in staat stellen om informatie over uw activiteiten op onze website op externe platforms en sociale netwerken te plaatsen. Sociale media-functies kunnen u ook in staat stellen om informatie die we op onze website of onze sociale media-pagina's hebben geplaatst, leuk te vinden of te markeren. Sociale media-functies worden gehost door elk respectief platform of rechtstreeks op onze website. Voor zover de sociale media-functies worden gehost door de platforms zelf, en u vanaf onze websites hiernaar doorklikt, kan het platform informatie ontvangen waaruit blijkt dat u onze websites hebt bezocht. Als u bent aangemeld bij uw sociale media-account, is het mogelijk dat het respectieve sociale media-netwerk uw bezoek aan onze websites aan uw sociale media-profiel kan koppelen.

Salesforce biedt u ook de mogelijkheid om u bij bepaalde websites aan te melden met inlogdiensten zoals Facebook Connect. Deze diensten verifiëren uw identiteit en bieden u de mogelijkheid om bepaalde Persoonsgegevens van deze diensten met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres, om ons aanmeldingsformulier vooraf in te vullen.

Uw interacties met sociale media-functies worden beheerst door het privacybeleid van de bedrijven die ze aanbieden.

4.6 Telefoonloginformatie

Als u bepaalde functies van onze diensten op een mobiel apparaat gebruikt, kunnen we ook telefoonloginformatie verzamelen (zoals telefoonnummers, tijd en datum van oproepen, duur van oproepen, sms-routeringsinformatie en soorten oproepen), apparaatgebeurtenisinformatie (zoals crashes, systeemactiviteit, hardware-instellingen, browsertaal) en locatie-informatie (via IP-adres, GPS en andere sensoren die ons bijvoorbeeld informatie kunnen verschaffen over apparaten in de buurt, wifi-toegangspunten en zendmasten).

5. Doeleinden waarvoor we Persoonsgegevens verwerken en de rechtsgrondslagen waarop we ons baseren

We verzamelen en verwerken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden. Wanneer we dit wettelijk verplicht zijn, verkrijgen we uw toestemming om uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden te gebruiken en te verwerken. Anders baseren we ons op een andere geautoriseerde rechtsgrondslag (met inbegrip van maar niet beperkt tot (a) het uitvoeren van een contract of (b) rechtvaardig belang) om uw Persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken.

 • Het aanbieden van onze websites en diensten (inclusief de noodzakelijke functionaliteit voor beide): Wij verwerken uw Persoonsgegevens om ons contract met u uit te voeren voor het gebruik van onze websites en diensten en om onze verplichtingen na te komen onder de toepasselijke gebruiksvoorwaarden; als we geen contract met u zijn aangegaan, baseren we de verwerking van uw Persoonsgegevens op ons rechtmatige belang om onze websites te gebruiken en te beheren en om u de inhoud te verstrekken die u raadpleegt en aanvraagt (bijv. om inhoud van onze websites te downloaden);

 • Het bevorderen van de veiligheid van onze websites en diensten: Wij verwerken uw Persoonsgegevens door het gebruik van onze websites en diensten bij te houden, geaggregeerde niet-persoonlijke gegevens te maken, accounts en activiteiten te verifiëren, verdachte activiteiten te onderzoeken en onze voorwaarden en ons beleid te handhaven voor zover dit noodzakelijk is voor ons rechtmatige belang bij het bevorderen van de veiligheid en beveiliging van de diensten, systemen en applicaties en bij het beschermen van onze rechten en die van anderen;

Het beheren van gebruikersregistraties: Als u zich bij ons hebt geregistreerd voor een account, verwerken wij uw Persoonsgegevens door het beheren van uw gebruikersaccount met het doel ons contract met u in overeenstemming met de toepasselijke gebruiksvoorwaarden uit te voeren;

 • Het behandelen van contactformulieren en verzoeken voor gebruikersondersteuning: Als u een ‘Contact’-formulier invult of gebruikersondersteuning aanvraagt, of als u op andere manieren contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via een telefoongesprek, verwerken wij uw Persoonsgegevens om ons contract met u uit te voeren en voor zover nodig voor onze rechtmatig belang bij het vervullen van uw verzoeken en het opnemen van contact met u;

 • Het beheren van evenementregistraties en aanwezigheden: Wij verwerken uw Persoonsgegevens om evenementen of webinars te plannen en te organiseren waarvoor u zich hebt geregistreerd of waaraan u deelneemt, waaronder het verzenden van gerelateerde berichten naar u, om ons contract met u uit te voeren;

 • Het beheren van wedstrijden of promoties: Als u zich registreert voor een wedstrijd of promotie, verwerken wij uw Persoonsgegevens om ons contract met u uit te voeren. Sommige wedstrijden of promoties hebben aanvullende regels met informatie over hoe we uw Persoonsgegevens zullen verwerken;

 • Het beheren van betalingen: Als u ons financiële informatie hebt verstrekt, verwerken wij uw Persoonsgegevens om die informatie te verifiëren en om betalingen te innen voor zover dit nodig is om een transactie te voltrekken en ons contract met u uit te voeren;

 • Het ontwikkelen en verbeteren van onze websites en diensten: Wij verwerken uw Persoonsgegevens om trends te analyseren en om uw gebruik van en interacties met onze websites en diensten bij te houden voor zover dit noodzakelijk is voor ons rechtmatige belang bij het ontwikkelen en verbeteren van onze websites en diensten en om onze gebruikers relevantere inhoud en diensten te bieden, of waar we om uw geldige toestemming vragen;

 • Het beoordelen en verbeteren van de gebruikerservaring: Wij verwerken apparaat- en gebruiksgegevens zoals beschreven in Sectie 4.1 hierboven, die in sommige gevallen kunnen worden gekoppeld aan uw Persoonsgegevens, om trends te analyseren en de algemene gebruikerservaring te beoordelen en te verbeteren voor zover dit nodig is voor ons rechtmatige belang bij het ontwikkelen en verbeteren van het dienstenaanbod, of waar we om uw geldige toestemming vragen; 

 • Het controleren van de naleving van toepasselijke gebruiksvoorwaarden: Wij verwerken uw Persoonsgegevens om de naleving van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden in het contract van onze klant te beoordelen, voor zover het in ons rechtmatige belang is om ervoor te zorgen dat de relevante voorwaarden worden nageleefd; 

 • Het beoordelen van capaciteitsvereisten: Wij verwerken uw Persoonsgegevens om de capaciteitsvereisten van onze diensten te beoordelen voor zover het in ons rechtmatige belang is om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de noodzakelijke capaciteitsvereisten van ons dienstenaanbod; 

 • Het identificeren van klantmogelijkheden: Wij verwerken uw Persoonsgegevens om nieuwe potentiële klantmogelijkheden te beoordelen voor zover het in ons rechtmatige belang is om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de eisen van onze klanten en de ervaringen van hun gebruikers; 

 • Het registeren van kantoorbezoekers: Wij verwerken uw Persoonsgegevens om veiligheids- en gezondheidsredenen, om bezoekers van onze kantoren te registreren en om geheimhoudingsovereenkomsten te beheren die bezoekers mogelijk moeten ondertekenen, voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor ons rechtmatige belang bij het beschermen van onze kantoren en onze vertrouwelijke informatie tegen onbevoegde toegang;

 • Het opnemen van telefoongesprekken: We kunnen telefoongesprekken opnemen voor opleidings-, kwaliteitsborgings- en administratieve doeleinden. Indien wettelijk verplicht, zullen we vooraf om uw toestemming vragen of u de mogelijkheid geven bezwaar te maken tegen het opnemen van het telefoongesprek;

 • Het weergeven van gepersonaliseerde advertenties en inhoud: Wij verwerken uw Persoonsgegevens om marketingonderzoek uit te voeren, advertenties aan u te tonen, gepersonaliseerde informatie over ons op en buiten onze websites te verstrekken en om andere gepersonaliseerde inhoud te bieden op basis van uw activiteiten en interesses voor zover dit noodzakelijk is voor ons rechtmatige belang bij het adverteren van onze websites of, waar nodig, voor zover u uw voorafgaande toestemming hebt gegeven (zie de sectie ‘Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens’ hieronder, voor meer informatie over hoe u de verwerking van uw Persoonsgegevens door Salesforce voor gepersonaliseerde advertentiedoeleinden kunt beheren);

 • Het verzenden van marketingcommunicatie: Wij zullen uw Persoonsgegevens of apparaat- en gebruiksgegevens, die in sommige gevallen aan uw Persoonsgegevens kunnen worden gekoppeld, verwerken om u marketinginformatie, productaanbevelingen en andere niet-transactionele communicatie (bijv. marketingnieuwsbrieven, telemarketingoproepen, sms’jes of pushmeldingen) over ons en onze gelieerde ondernemingen en partners te sturen, inclusief informatie over onze producten, promoties of evenementen als dat nodig is voor ons rechtmatige belang bij het uitvoeren van direct marketing of voor zover u uw voorafgaande toestemming hebt gegeven (zie de sectie ‘Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens’ hieronder, voor meer informatie over hoe u de verwerking van uw persoonsgegevens door Salesforce voor marketingdoeleinden kunt beheren); en

 • Het naleven van wettelijke verplichtingen: Wij verwerken uw Persoonsgegevens wanneer we samenwerken met openbare en overheidsinstanties, rechtbanken of regelgevende instanties in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving, voor zover hiervoor de verwerking of openbaarmaking van Persoonsgegevens nodig is om onze rechten te beschermen of voor ons rechtmatige belang bij de bescherming tegen misbruik van onze websites, bescherming van persoonlijke eigendommen of veiligheid, voor ons beschikbare rechtsmiddelen en het beperken van onze schade, het naleven van gerechtelijke procedures, gerechtelijke bevelen of juridische processen, het reageren op wettelijke verzoeken of voor auditdoeleinden.

Als we Persoonsgegevens moeten verzamelen en verwerken volgens de wet of een contract dat we met u zijn aangegaan, en u nalaat de vereiste Persoonsgegevens te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen we ons contract met u mogelijk niet uitvoeren.

6. Met wie delen we Persoonsgegevens?

We kunnen uw Persoonsgegevens als volgt delen:

 • Dienstverleners: Met onze contractuele dienstverleners, die diensten leveren zoals IT- en systeembeheer en hosting, creditcardverwerking, onderzoek en analyse, marketing, klantenondersteuning en gegevensverrijking voor de doeleinden van en op basis van de hierboven beschreven rechtsgrondslagen; dergelijke dienstverleners zijn bedrijven in de landen waarin wij actief zijn (zie de lijst met relevante landen hier: https://www.salesforce.com/company/locations/);

 • Gelieerde ondernemingen: Als u onze websites gebruikt om uzelf te registreren voor een evenement of webinar dat wordt georganiseerd door een van onze gelieerde ondernemingen, kunnen we uw Persoonsgegevens delen met de gelieerde onderneming voor zover dit op basis van het contract van de gelieerde onderneming met u is vereist om uw registratie te verwerken en uw deelname aan het evenement te verzekeren; in dergelijke gevallen zal onze gelieerde onderneming de relevante Persoonsgegevens verwerken als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke en u, indien nodig, meer informatie over de verwerking van uw Persoonsgegevens verstrekken. Een lijst met gelieerde ondernemingen die momenteel deel van de Salesforce-bedrijfsgroep uitmaken, wordt verstrekt als bijlage bij ons jaarverslag, dat hier beschikbaar is;

 • Evenementsponsors: Als u een evenement of webinar bijwoont dat door ons wordt georganiseerd, of een item op onze website downloadt of opent, kunnen we uw Persoonsgegevens met sponsors van het evenement delen. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, kunt u toestemming geven voor een dergelijk delen via het registratieformulier of door toe te staan dat uw bezoekersbadge bij een sponsorcabine wordt gescand. In deze omstandigheden is uw informatie onderworpen aan de privacyverklaringen van de sponsors. Als u niet wilt dat uw informatie wordt gedeeld, kunt u ervoor kiezen om uzelf niet in te schrijven voor registratie van evenementen/webinars of ervoor te zorgen dat uw badge niet wordt gescand, of u kunt ervoor kiezen om u af te melden in overeenstemming met Sectie 10 hieronder;

 • Klanten met wie u verbonden bent: Als u onze diensten als geautoriseerde gebruiker gebruikt, kunnen we uw Persoonsgegevens delen met uw verbonden klant die verantwoordelijk is voor uw toegang tot de diensten voor zover dit nodig is voor het verifiëren van accounts en activiteiten, het onderzoeken van verdachte activiteiten of het handhaven van onze voorwaarden en ons beleid; 

 • Wedstrijd- en promotiesponsors: Met sponsors van wedstrijden of promoties waarvoor u zich registreert;

 • Netwerken en websites van derden: Met sociale media-netwerken van derden, advertentienetwerken en websites, zodat Salesforce op derde platforms en websites kan verkopen en adverteren;

 • Externe AppExchange-partners: Als u ervoor kiest om te communiceren met of tools van derden te gebruiken, kunnen we uw Persoonsgegevens delen met onze externe partners die contact met u kunnen opnemen met betrekking tot hun producten of diensten, dit geldt in het bijzonder met betrekking tot de AppExchange-website;

 • Professionele adviseurs: In individuele gevallen kunnen we uw Persoonsgegevens delen met professionele adviseurs die optreden als dienstverleners, verwerkers, of gemeenschappelijke gegevensverantwoordelijke, met inbegrip van advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars die gevestigd zijn in landen waarin wij opereren (zie hier voor een lijst met relevante landen: https://www.salesforce.com/company/locations/) die advies-, banking-, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige diensten verlenen en voor zover we wettelijk verplicht zijn om uw Persoonsgegevens te delen of daartoe een rechtvaardig belang hebben;

 • Gelieerde ondernemingen van de Salesforce Family: Met gelieerde ondernemingen binnen de Salesforce-bedrijfsgroep en bedrijven die we in de toekomst verwerven nadat ze onderdeel zijn geworden van de Salesforce-bedrijfsgroep, voor zover een dergelijk delen van gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een verzoek dat u via onze websites hebt ingediend of voor klantenondersteuning, marketing, technische operaties en accountbeheer. Een lijst met bedrijven die momenteel deel van de Salesforce-bedrijfsgroep uitmaken, vindt u als bijlage bij ons jaarverslag, dat hier beschikbaar is. Vanwege de aard van onze relatie met onze social enterprise-organisatie, Salesforce.org kunnen we verder Persoonsgegevens delen tussen Salesforce en Salesforce.org voor de zakelijke of organisatorische doeleinden van beide of een van beide; en

 • Derden die betrokken zijn bij een bedrijfstransactie: Als we betrokken zijn bij een fusie, reorganisatie, ontbinding of andere fundamentele bedrijfswijziging, of een website of bedrijfseenheid verkopen, of als onze onderneming, activa of aandelen geheel of gedeeltelijk door een derde partij worden gekocht, met die derde partij. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zullen we redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van elke overdracht van Persoonsgegevens aan een niet-gelieerde derde partij.

We kunnen ook anonieme of niet-geïdentificeerde gebruiksgegevens delen met de dienstverleners van Salesforce om Salesforce te helpen bij dergelijke analyses en verbeteringen. Bovendien kan Salesforce dergelijke anonieme of niet-geïdentificeerde gebruiksgegevens op geaggregeerde basis delen in de normale bedrijfsvoering; we kunnen bijvoorbeeld informatie openbaar delen om trends te tonen over het algemene gebruik van onze diensten.

Iedereen die community's, forums, blogs of chatrooms op onze websites gebruikt, kan Persoonsgegevens of andere informatie die u wilt verzenden en posten lezen.

Neem voor meer informatie over de ontvangers van uw Persoonsgegevens contact met ons op via de contactgegevens in de sectie ‘Contact met ons opnemen’ hieronder.

7. Internationale overdracht van persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens kunnen worden verzameld, overgedragen aan en opgeslagen door ons in de Verenigde Staten en door onze gelieerde ondernemingen en derden die worden beschreven in sectie 6 hierboven, die zijn gevestigd in andere landen. De adressen van onze kantoren waar salesforce.com, inc. en haar gelieerde ondernemingen zich bevinden, vindt u hier

Daarom kunnen uw Persoonsgegevens buiten uw rechtsgebied worden verwerkt, en in landen die niet onderworpen zijn aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of uw lokale wetgever of regelgever, en die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als uw rechtsgebied, zoals de EER. We zorgen ervoor dat de ontvanger van uw Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt, bijvoorbeeld door de juiste back-to-back-overeenkomsten en, indien nodig, standaard contractuele clausules of een alternatief mechanisme voor gegevensoverdracht af te sluiten zoals goedgekeurd door de Europese Commissie (Art. 46 AVG), of de toepasselijke toezichthouder. Waar verplicht onder geldende wetgeving zullen we uw Persoonsgegevens alleen buiten uw rechtsgebied delen, overdragen of opslaan met uw voorafgaande toestemming.

8. Kinderen

Onze websites zijn niet gericht op kinderen. We verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar, tenzij (a) we toestemming verkregen hebben van een ouder of voogd, (b) een dergelijke verzameling behoudens een afzonderlijke overeenkomst met ons is of (c) het bezoek van een kind jonger dan 16 jaar ongevraagd of toevallig is. Als u een ouder of voogd bent en van mening bent dat uw kind ons zonder uw toestemming Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in de onderstaande sectie ‘Contact met ons opnemen’ en wij zullen stappen ondernemen om hun Persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen.

9. Hoelang bewaren we uw Persoonsgegevens?

We kunnen uw Persoonsgegevens bewaren voor een periode die consistent is met het oorspronkelijke doel van verzameling (zie de sectie ‘Doeleinden waarvoor we Persoonsgegevens verwerken en de rechtsgrondslagen waarop we ons baseren’ hierboven) of zolang als nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. We bepalen de passende bewaartermijn voor Persoonsgegevens op basis van de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de Persoonsgegevens die worden verwerkt, het potentiële risico van schade door ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van de Persoonsgegevens, of we de doeleinden van de verwerking via andere middelen en op basis van toepasselijke wettelijke vereisten (zoals toepasselijke verjaringsstatuten) kunnen bereiken.

Na het verstrijken van de toepasselijke bewaartermijnen worden uw Persoonsgegevens verwijderd. Als er gegevens zijn die we om technische redenen niet volledig uit onze systemen kunnen verwijderen, zullen we passende maatregelen nemen om verder gebruik van dergelijke gegevens te voorkomen.

Neem voor meer informatie over bewaartermijnen van gegevens contact met ons op via de contactgegevens in de sectie ‘Contact met ons opnemen’ hieronder.

10. Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens

10.1 Uw rechten

Mogelijk hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens, afhankelijk van de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunnen deze rechten het recht omvatten om:

 • Toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens die wij bewaren;

 • Meer informatie te krijgen over hoe we uw Persoonsgegevens hebben verwerkt;

 • Onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren en, rekening houdend met het doel van het verwerken van de Persoonsgegevens, ervoor te zorgen dat deze volledig zijn;

 • Uw Persoonsgegevens te laten wissen of verwijderen (ook wel het recht om te worden vergeten genoemd), voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;

 • Onze verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken, voor zover wettelijk toegestaan;

 • Uw Persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te laten dragen, voor zover mogelijk (recht op gegevensportabiliteit);

 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. Wanneer we uw Persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden of delen met derden voor hun eigen direct-marketingdoeleinden, kunt u uw recht om op elk moment bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking uitoefenen zonder dat u een specifieke reden voor een dergelijk bezwaar hoeft te geven;

 • Af te melden voor bepaalde openbaarmakingen van uw Persoonsgegevens aan derden;

 • Als u jonger bent dan 16 jaar, aan te melden voor bepaalde openbaarmakingen van uw Persoonsgegevens aan derden;

 • Niet te worden gediscrimineerd voor het uitoefenen van uw hierboven beschreven rechten; 

 • Niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, die rechtsgevolgen heeft (‘geautomatiseerde besluitvorming’). Geautomatiseerde besluitvorming vindt momenteel niet plaats op onze websites of in onze diensten; en

 • Uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken (voor zover we de verwerking baseren op toestemming), zonder de wettigheid van de verwerking op basis van dergelijke toestemming te beïnvloeden voordat deze wordt ingetrokken.

 

10.2 Hoe uw rechten uitoefenen

Als u uw rechten wilt uitoefenen, neemt u contact met ons op via de contactgegevens in de sectie ‘Contact met ons opnemen’ hieronder. Uw Persoonsgegevens kunnen verwerkt worden bij het reageren op deze rechten. We proberen binnen de maand op alle rechtmatige verzoeken te reageren en nemen contact met u op als we aanvullende informatie van u nodig hebben om uw verzoek in te willigen of om uw identiteit te verifiëren. Af en toe kan het langer dan een maand duren, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken dat we ontvangen. Als u een medewerker van een Salesforce-klant bent, adviseren we u om contact op te nemen met de systeembeheerder van uw werkgever voor hulp bij het corrigeren of bijwerken van uw informatie.

Sommige geregistreerde gebruikers kunnen hun gebruikersinstellingen, profielen, organisatie-instellingen en evenementregistraties bijwerken door aan te melden bij hun accounts en door hun instellingen of profielen te bewerken.

Om uw factuurgegevens bij te werken, uw account te beëindigen of om teruggave of verwijdering van uw Persoonsgegevens en andere informatie die aan uw account is gekoppeld te vragen, neemt u contact met ons op via de contactgegevens in de sectie ‘Contact met ons opnemen’ hieronder.

10.3 Uw rechten met betrekking tot klantgegevens

Zoals hierboven beschreven, kunnen we ook Persoonsgegevens verwerken die door of voor een klant aan onze cloudproducten en -diensten zijn verstrekt. Daartoe verwerken we, tenzij anders vermeld in deze Privacyverklaring of in een afzonderlijke openbaarmaking, dergelijke Persoonsgegevens als verwerker namens onze klant (en zijn gelieerde ondernemingen) die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke van de Persoonsgegevens is (zie de ‘Verantwoordelijke Salesforce-entiteit’ hierboven). Wij zijn niet verantwoordelijk voor en hebben geen controle over de privacy- en gegevensbeveiligingspraktijken van onze klanten, die kunnen verschillen van die uitgelegd in deze Privacyverklaring. Als uw gegevens door of namens een Salesforce-klant bij ons zijn ingediend en u eventuele rechten wilt uitoefenen die u op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt, vraag dit dan rechtstreeks aan hen. Omdat we alleen toegang hebben tot de gegevens van een klant op diens verzoek, moet u ons de naam geven van de Salesforce-klant die uw gegevens bij ons heeft ingediend als u uw verzoek rechtstreeks bij ons wilt indienen. We zullen uw verzoek doorverwijzen naar die klant en zullen hem indien nodig ondersteunen om binnen een redelijke termijn op uw verzoek te reageren. 

10.4 Uw voorkeuren voor e-mail- en sms-marketingcommunicatie

Als we uw Persoonsgegevens verwerken om u marketingcommunicatie te sturen, kunt u uw ontvangst van marketing- en niet-transactionele communicatie van Salesforce beheren door te klikken op de link ‘afmelden’ onderaan in Salesforce marketing-e-mails, door ‘STOP’ te antwoorden of te sms'en als u SMS-berichten van Salesforce ontvangt, of door u hier uit te schrijven. Houd er rekening mee dat u, ondanks het bovenstaande, marketing- en niet-transactionele berichten van MuleSoft blijft ontvangen, tenzij u uw ontvangst van dergelijke berichten beheert door te klikken op de link ‘afmelden’ onderaan in MuleSoft marketing-e-mails, ‘STOP’ antwoordt of sms’t in reactie op MuleSoft sms-berichten of u zich hier afmeldt. 

U kunt ook pushmeldingen voor Salesforce- en MuleSoft-apps op uw apparaat uitschakelen, of u kunt zich uitschrijven door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de sectie ‘Contact met ons opnemen’ hieronder. 

Als u zich afmeldt voor marketingcommunicatie, wordt u niet afgemeld voor het ontvangen van belangrijke zakelijke communicatie met betrekking tot uw huidige relatie met ons, zoals communicatie over uw abonnementen of evenementregistraties, onderhoudsaankondigingen of beveiligingsinformatie.

10.5 Uw voorkeuren voor telemarketingcommunicatie

Als u wilt dat uw telefoonnummer wordt toegevoegd aan ons interne Do-Not-Call-telemarketingregister, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in de sectie ‘Contact met ons opnemen’ hieronder. Vermeld uw voornaam, achternaam, bedrijf en het telefoonnummer dat u wilt toevoegen aan ons Do-Not-Call-register.

Als alternatief kunt u ons tijdens een telemarketinggesprek altijd laten weten dat u niet meer gebeld wilt worden voor marketingdoeleinden.

11. Hoe we uw Persoonsgegevens beveiligen

We nemen passende voorzorgsmaatregelen, waaronder organisatorische, technische en fysieke maatregelen om te helpen beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging en ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot de Persoonsgegevens die we verwerken of gebruiken.

Hoewel we algemeen aanvaarde normen volgen om Persoonsgegevens te beschermen, is geen enkele opslag- of verzendmethode 100% veilig. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van uw wachtwoord, het beperken van de toegang tot uw apparaten en het afmelden bij websites na uw sessies. Als u vragen hebt over de beveiliging van onze websites, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in de sectie ‘Contact met ons opnemen’ hieronder.

12. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We zullen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze werkwijzen, technologieën, wettelijke vereisten en andere factoren weer te geven. Als we dat doen, werken we de ‘ingangsdatum’ bovenaan bij. Als we een materiële update uitvoeren, kunnen we u voorafgaand aan de inwerkingtreding van de update op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door een opvallende kennisgeving op onze website te plaatsen of, wanneer dit wettelijk verplicht en haalbaar is, uw toestemming te vragen voor deze wijzigingen.

We raden u aan om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van onze verzameling, verwerking en uitwisseling van uw Persoonsgegevens.

13. Contact met ons opnemen

Salesforce heeft een Verantwoordelijke voor gegevensbescherming aangewezen. Vul dit formulier in, stuur ons een e-mail op privacy@salesforce.com, bel ons op 1-844-287-7147 of schrijf ons om rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens uit te oefenen, of als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of onze privacypraktijken.

Salesforce Data Protection Officer (Salesforce Privacy Team)

415 Mission St, 3rd Floor

San Francisco, CA 94105, VS 

We zijn toegewijd om met u samen te werken om een eerlijke oplossing te vinden voor elke klacht of bezorgdheid over privacy. Als u echter van mening bent dat we u niet hebben kunnen helpen met uw klacht of bezorgdheid en u zich in de EER bevindt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

14. Naleving van APEC Privacy Recognition for Processors (PRP) -systeem

We nemen deel aan het APEC PRP-systeem. Mochten er kwesties zijn met betrekking tot privacy of het gebruik van gegevens die wij niet naar tevredenheid opgelost hebben, neemt u dan contact op met onze externe dienst voor geschillenbeslechting via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

15. Aanvullende informatie voor inwoners van Californië

De California Consumer Privacy Act vereist dat bedrijven openbaar maken of ze Persoonsgegevens verkopen. Als bedrijf dat onder de CCPA valt, verkopen wij geen persoonsgegevens. We kunnen Persoonsgegevens delen met derden of hen toestaan om Persoonsgegevens van onze sites of diensten te verzamelen als die derde partijen geautoriseerde dienstverleners of zakelijke partners zijn die hebben ingestemd met onze contractuele beperkingen met betrekking tot hun bewaring, gebruik en openbaarmaking van dergelijke Persoonsgegevens, of als u Salesforce-sites of -diensten gebruikt om te communiceren met derden of ons opdraagt uw Persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

De Californische wet vereist dat we maken de categorieën Persoonsgegevens toelichten die we bekend maken voor onze zakelijke doeleinden, zoals aan dienstverleners die ons assisteren bij het veiligstellen van onze diensten of het marketen van onze producten en aan dergelijke andere entiteiten zoals beschreven in secties 5 en 6 van deze Privacyverklaring. We maken de volgende categorieën Persoonsgegevens bekend voor onze zakelijke doeleinden:

 • Identificatiegegevens;

 • Commerciële informatie;

 • Informatie over internetactiviteit;

 • Financiële informatie;  

 • Beroeps- en werkgerelateerde informatie; 

 • Opleidingsinformatie; en

 • Conclusies getrokken uit een van de bovenstaande informatiecategorieën. 

De wet van Californië verleent inwoners van de staat bepaalde rechten, waaronder het recht op toegang tot specifieke soorten Persoonsgegevens, om meer informatie te krijgen over hoe we Persoonsgegevens verwerken, om verwijdering van Persoonsgegevens aan te vragen en om geen goederen of diensten te worden geweigerd voor de uitoefening van deze rechten. 

Als u een inwoner van Californië bent die jonger is dan 18 jaar en u zichzelf hebt geregistreerd voor een account bij ons, kunt u ons vragen om inhoud of informatie te verwijderen die u op onze website(s) hebt geplaatst. Houd er rekening mee dat uw verzoek geen volledige of uitgebreide verwijdering van de inhoud of informatie garandeert, omdat sommige van uw inhoud bijvoorbeeld opnieuw is gepost door een andere gebruiker. 

 

Raadpleeg sectie 10.2 van deze Privacyverklaring voor informatie over hoe u uw rechten kunt uitoefenen. Als u een geautoriseerde agent bent die zijn rechten wenst uit te oefenen namens een ingezetene van Californië, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in het gedeelte ‘Contact met ons opnemen’ hierboven en bezorg ons een kopie van de schriftelijke autorisatie van de consument waarin u wordt aangewezen als zijn agent.  

Mogelijk moeten we uw identiteit en woonplaats verifiëren voordat we uw verzoek om rechten inwilligen.