Privacy

Privacyverklaringen

 

Lees hoe wij belang hechten aan het beschermen van uw privacy

Samenvatting privacyverklaring 

TRUSTe
TRUSTe

Salesforce Privacyverklaring, van kracht per 1 juni 2022

 

Vertrouwen komt bij Salesforce op de eerste plaats. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Salesforce informatie met betrekking tot individuen (“Persoonsgegevens”) verzamelt, gebruikt, deelt of anderszins verwerkt alsook de rechten die verbonden zijn aan deze verwerking.

Een verwijzing naar “Salesforce”, “wij”, “ons” of het “Bedrijf” is een verwijzing naar Salesforce, Inc. en de desbetreffende gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij het verzamelen, gebruiken, delen of anderszins verwerken van Persoonsgegevens. 

1. Verantwoordelijke Salesforce-entiteit

 

Salesforce, Inc. en/of gelieerde ondernemingen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring, tenzij anders gespecificeerd, en treden op als de verwerkingsverantwoordelijke van dergelijke gegevens. U kunt een lijst met de gelieerde ondernemingen van Salesforce vinden in de Lijst van Dochterondernemingen in het meest recente Form 10-K van Salesforce. Dit is beschikbaar op het tabblad SEC Filings, dat u kunt bereiken door op de pagina die u hier vindt te filteren op “Annual filings”.

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing voor zover we Persoonsgegevens verwerken in de rol van verwerker of dienstverlener namens onze klanten, onder andere wanneer we onze klanten verschillende cloudproducten en -diensten aanbieden waarmee onze klanten (of hun gelieerde ondernemingen): (i) hun eigen websites en applicaties maken die op onze platforms draaien; (ii) hun eigen producten en diensten verkopen of aanbieden; (iii) elektronische communicatie naar anderen sturen; of (iv) anderszins Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen of verwerken via onze cloudproducten en -diensten.

Neem voor uitgebreide privacy-informatie met betrekking tot een Salesforce-klant of een gelieerde onderneming van een klant die de Salesforce cloudproducten en -diensten als verwerkingsverantwoordelijke gebruikt rechtstreeks contact op met onze klant. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy- of gegevensbeveiligingsprocedures van onze klanten, die kunnen verschillen van die uitgelegd in deze Privacyverklaring. Zie ook artikel 10.3 hieronder voor meer informatie.

2. Betroffen verwerkingsactiviteiten

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van door ons verzamelde Persoonsgegevens wanneer u:

 • Onze websites bezoekt die deze Privacyverklaring weergeven of hiernaar verwijzen;

 • Onze sociale media-pagina's bezoekt;

 • Onze kantoren bezoekt;

 • Onze communicaties ontvangt of anderszins met ons communiceert, met inbegrip van maar niet beperkt tot e-mails, telefoontjes, sms-berichten of faxberichten;

 • Onze producten en diensten gebruikt waar wij optreden als de verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens;

 • Zich registreert voor, aanwezig bent op of deelneemt aan onze evenementen, webinars, programma’s, trainingen, certificeringen of competities;

 • Optreedt als of werkt voor een dienstverlener of leverancier voor Salesforce, voor zover Salesforce optreedt als verwerkingsverantwoordelijke voor uw Persoonsgegevens;

 • Werkzaam bent bij een klant van onze producten en diensten waarbij uw informatie met ons gedeeld is in onze hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld tijdens het contractproces);

 • Deelneemt aan een Salesforce-community, zoals een community die gericht is op open source-ontwikkeling; of
 • Deelneemt aan enquêtes, onderzoek of andere vergelijkbare gegevensverzameling die door ons gefaciliteerd wordt.

We hosten tevens AppExchange, dat een online marktplaats is voor on-demand webapplicaties die draaien op het Salesforce-platform en dat kan worden aangeboden door ons of door externe partijen (zie https://appexchange.salesforce.com/), en Tableau’s Extension Gallery (https://extensiongallery.tableau.com) dat connectoren en oplossingen aanbiedt die aanvullende functionaliteit voor Tableau aanbiedt, zoals dashboardextensies. Wanneer applicaties, connectoren, extensies of andere oplossingen door ons worden verstrekt en deze naar deze Privacyverklaring verwijzen, is deze Privacyverklaring van toepassing. Wanneer deze aanbiedingen door derden worden verstrekt, is de privacyverklaring van de derde van toepassing en niet deze Privacyverklaring.

Onze websites en diensten kunnen links bevatten naar andere websites, applicaties, platformen en diensten die door derden worden onderhouden. De informatiepraktijken van deze externe partijen, met inbegrip van sociale-mediaplatforms die onze sociale-mediapagina's hosten, worden beheerst door hun privacyverklaringen, die u moet lezen om hun privacyprocedures beter te begrijpen.

In sommige omstandigheden verzamelen wij ook, of verstrekken onze partners ons, openbaar beschikbare informatie die Persoonsgegevens kan bevatten die u hebt gepubliceerd of die online beschikbaar is gesteld. De manier waarop onze partners deze gegevens verzamelen wordt gespecificeerd in hun eigen privacyverklaringen, die beschikbaar zijn op hun websites.

3. Welke Persoonsgegevens verzamelen we?

 

3.1 Persoonsgegevens die we rechtstreeks van u verzamelen

De Persoonsgegevens die we rechtstreeks van u verzamelen, kunnen, onder andere, bestaan uit identificatiegegevens, professionele of werkgerelateerde informatie, financiële accountgegevens, commerciële informatie, visuele informatie en informatie over internetactiviteiten. We kunnen dergelijke informatie in de volgende situaties verzamelen:

Situaties Categorieën persoonsgegevens
Als u belangstelling toont in het verkrijgen van aanvullende informatie over onze diensten; klantenondersteuning aanvraagt (inclusief toegang tot het Hulp- en Trainingsportaal); ons contactformulier of vergelijkbare functies gebruikt; zich registreert om onze websites te gebruiken of om communicaties te ontvangen; zich aanmeldt voor een evenement, webinar of competitie; deelneemt aan een programma, training, certificering of enquête; onze producten en diensten gebruikt; bepaalde inhoud downloadt; of in dienst bent van een klant van onze producten en diensten waarbij uw gegevens met ons gedeeld werden

Contactinformatie, zoals uw naam, functiebenaming, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord, andere informatie waarvan u er vrijwillig voor gekozen hebt deze te delen

Als u aankopen doet via onze websites, of zich registreert voor een evenement of webinar Contactinformatie, financiële en factuurinformatie, zoals factuurnaam en -adres, creditcardnummer of bankgegevens

Als u een evenement bijwoont

Informatie over de deelnemersbadge, die naam, titel, bedrijfsnaam, adres, land, telefoonnummer en e-mailadres, foto en video kan bevatten

Tijdens de Covid-19 pandemie kan dit ook uw gezondheidsstatus omvatten, waaronder uw temperatuur, aan Covid-19 gerelateerde symptomen, blootstelling aan positief op Covid-19 geteste personen, vaccinatiestatus, testresultaten en recente reisgeschiedenis

Als u zich bij ons registreert voor verschillende doeleinden, waaronder toetreding tot een community die wij hosten of deelname aan een programma, training of certificering Gebruikersnaam, foto, video of andere biografische informatie, zoals uw beroep, locatie, sociale media-profielen of gebruikersnamen, bedrijfsnaam, vakgebieden en interesses
Als u communiceert met onze website of e-mails Informatie over uw apparaat en uw gebruik van onze websites of e-mails (zoals Internet Protocol (IP)-adressen of andere identificatiegegevens), die mogelijk worden beschouwd als Persoonsgegevens (zie artikel 4 hieronder) met behulp van cookies, webbakens of vergelijkbare technologieën
Als u gebruikt maakt van en communiceert met onze producten en diensten Informatie over uw apparaat en uw gebruik van onze diensten via logbestanden en andere technologieën, waarvan sommige kunnen worden beschouwd als Persoonsgegevens (waaronder Gebruiksgegevens) (zie artikel 4 hieronder)
Als u telefonisch met ons communiceert Informatie zoals uw naam, stem en andere Persoonsgegevens die u vrijwillig deelt
Als u onze kantoren bezoekt

Naam, e-mail adres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, tijd en datum van aankomst, afbeelding of video

Tijdens de Covid-19 pandemie kan dit ook uw gezondheidsstatus omvatten, waaronder uw temperatuur, aan Covid-19 gerelateerde symptomen, blootstelling aan positief op Covid-19 geteste personen, vaccinatiestatus, testresultaten en recente reisgeschiedenis

Als u vrijwillig bepaalde informatie aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een enquête in te vullen, te antwoorden op een vragenlijst of deel te nemen aan andere vormen van onderzoek Informatie die u hebt verstrekt als onderdeel van dat verzoek, die Persoonsgegevens en bijzondere categorieën persoonsgegevens kan omvatten, voor zover u er vrijwillig voor kiest deze te verstrekken
Als u een leverancier of dienstverlener voor Salesforce bent (of werkt voor een leverancier of dienstverlener)

Contactinformatie, betaal- en factuurinformatie

Als u ons, onze dienstverleners of onze gelieerde ondernemingen Persoonsgegevens verstrekt die betrekking hebben op andere personen, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om dit te doen en dat u, waar nodig, de benodigde toestemming hebt verkregen, en erkent u dat deze kunnen worden gebruikt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Als u van mening bent dat uw Persoonsgegevens ten onrechte aan ons zijn verstrekt, of als u uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in artikel 13 hieronder.

3.2 Persoonsgegevens die we uit andere bronnen verzamelen

We verzamelen tevens informatie over u van andere bronnen, waaronder van partners van wie we Persoonsgegevens verzamelen of kopen, of die ons openbaar beschikbare informatie verstrekken die mogelijk Persoonsgegevens bevatten. We kunnen deze informatie combineren met door u verstrekte Persoonsgegevens. 

Dienstverlening:

 • De Persoonsgegevens die wij verzamelen om onze producten en diensten te leveren, kunnen informatie bevatten die u online openbaar gemaakt hebt (zoals bij het gebruik van sociale media-sites) of die door derden gepubliceerd is en informatie over u bevat (zoals nieuwsartikelen). Voor een select aantal diensten verzamelen wij deze Persoonsgegevens van partners, die deze gegevens kunnen ontvangen wanneer u hun diensten bezoekt of gebruikt, of via de derde partijen waarmee zij samenwerken. We analyseren deze informatie om onze klanten in staat te stellen het succes van hun merken te beoordelen.

 • Daarnaast kunnen de Persoonsgegevens die we verzamelen om onze producten en diensten aan te bieden locatiegegevens van derde partijen bevatten, die ons helpen functies als identiteitsbeheer en multifactorauthenticatie aan te bieden.

Advertenties: De Persoonsgegevens die we uit andere bronnen verzamelen voor het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties bevatten identificatiegegevens, professionele of werkgerelateerde informatie, opleidingsinformatie, commerciële informatie, visuele informatie, informatie over internetactiviteiten en conclusies over voorkeuren en gedrag. We verzamelen deze informatie van externe leveranciers van zakelijke contactgegevens, waaronder postadressen, functiebenamingen, e-mailadressen, telefoonnummers, gegevens over intenties (of gegevens over gebruikersgedrag), IP-adressen, sociale media-profielen, LinkedIn-URL’s en aangepaste profielen voor gerichte advertenties, afleveren van relevante e-mailinhoud, promotie en profilering van evenementen, het bepalen van geschiktheid en het controleren van contactgegevens. Dit helpt ons onze gegevens bij te werken, uit te breiden en te analyseren, nieuwe klanten te identificeren en beter op uw profiel afgestemde advertenties te maken om mogelijk voor u interessante diensten aan te bieden.

Aanvullende bronnen: Naast bovenstaande verzamelen we Persoonsgegevens uit de volgende bronnen:

 • Een ander individu binnen uw organisatie die ons uw persoonlijke informatie kan verstrekken, waaronder mogelijk Persoonsgegevens en bijzondere categorieën Persoonsgegevens, voor zover u ermee instemt deze de verstrekken en te delen, met als doel het verkrijgen van diensten en beoordelen van onze doelen met betrekking tot het stimuleren van diversiteit onder onze leveranciers; en 

 • Platforms zoals GitHub om code-check-ins en pull-aanvragen te beheren. Als u deelneemt aan een open source- of community-ontwikkelingsproject, kunnen we uw code repository-gebruikersnaam koppelen aan uw community-account zodat we u kunnen informeren over programmawijzigingen die belangrijk zijn voor uw deelname of die betrekking hebben op aanvullende beveiligingsvereisten.

 

We gebruiken algemene hulpprogramma’s voor het verzamelen van informatie, zoals hulpprogramma’s voor het verzamelen van gegevens, cookies, webbakens, pixels en vergelijkbare technologieën om informatie te verzamelen die Persoonsgegevens kan bevatten tijdens het navigeren op onze websites, het gebruiken van onze diensten of het interageren van e-mails die we aan u hebben gestuurd.

4.1 Apparaat- en gebruiksgegevens

Net zoals de meeste websites verzamelen we informatie wanneer individuele gebruikers onze websites bezoeken. Deze informatie kan identificatiegegevens, commerciële informatie en informatie over internetactiviteit bevatten, zoals IP-adres (of proxyserverinformatie), apparaat- en applicatie-informatie, identificatienummers en -functies, locatie, browsertype, plug-ins, integraties, internetprovider en/of mobiele provider, de bekeken pagina’s en bestanden, zoekopdrachten, verwijzende website, app of advertentie, besturingssysteem, informatie over de systeemconfiguratie, advertentie- en taalvoorkeuren, datum- en tijdstempels in verband met uw gebruik en frequentie van bezoeken aan de websites. Deze informatie wordt gebruikt voor de doeleinden die uiteengezet worden in artikel 5 van deze Privacyverklaring hieronder.

Daarnaast verzamelen we bepaalde informatie als onderdeel van uw gebruik van onze producten en diensten (“Gebruiksgegevens”). Deze informatie kan omvatten: (i) identificatiegegevens, zoals gebruikers-ID, organisatie-ID, gebruikersnaam, e-mailadres en gebruikerstype; (ii) commerciële informatie; en (iii) informatie over internetactiviteiten, zoals IP-adres (of proxyserver), apparaat- en applicatie-identificatienummers, locatie, taal, browsertype, internetprovider of mobiele provider, gebruikersinteracties zoals de bekeken pagina’s en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u onderneemt, type en versie van uw besturingssysteem en informatie over de systeemconfiguratie en datum-/tijdstempels die verband houden met uw gebruik en details over welke producten en versies van producten u van ons gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt voor de doeleinden die gedetailleerd uiteengezet worden in artikel 5 van deze Privacyverklaring hieronder. Bovendien kunnen wij geaggregeerde en niet-identificeerbare Gebruiksgegevens gebruiken voor andere interne bedrijfsdoeleinden, zoals om aanvullende klantkansen te identificeren en om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan de eisen van onze klanten en hun gebruikers. Houd er rekening mee dat deze Gebruiksgegevens voornamelijk worden gebruikt om het unieke karakter van elke gebruiker die zich aanmeldt te identificeren (in tegenstelling tot specifieke personen), behalve waar het strikt noodzakelijk is om een persoon te identificeren voor beveiligingsdoeleinden of zoals vereist in het kader van de verstrekking van onze diensten aan onze klanten. Voor meer informatie die specifiek Tableau betreft kunt u hier en hier terecht.

4.2 Cookies, webbakens en andere volgtechnologieën op onze website en in e-mailcommunicatie

We gebruiken technologieën zoals webbakens, pixels, tags en JavaScript, alleen of in combinatie met cookies, om informatie te verzamelen over het gebruik van onze websites en hoe mensen omgaan met onze e-mails.

Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen wij of een geautoriseerde derde partij een cookie op uw apparaat plaatsen die informatie, waaronder Persoonsgegevens, verzamelt over uw online activiteiten in de loop van de tijd en op verschillende sites. Cookies stellen ons in staat om het gebruik bij te houden, browservoorkeuren af te leiden en uw surfervaring te verbeteren en aan te passen.

We gebruiken zowel sessie gebaseerde als permanente cookies op onze websites. Sessie gebaseerde cookies bestaan alleen tijdens een enkele sessie en verdwijnen van uw apparaat wanneer u uw browser sluit of uw apparaat uitschakelt. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan nadat u uw browser sluit of uw apparaat uitschakelt. Klik op de link Cookievoorkeuren onderaan de pagina om uw cookie-instellingen en -voorkeuren voor een van onze websites te wijzigen. U kunt ook het gebruik van cookies op uw apparaat beheren, maar als u ervoor kiest om cookies op uw apparaat uit te schakelen, kan de functionaliteit van bepaalde functies op onze websites en diensten worden beperkt.

We gebruiken tevens webbakens en pixels op onze websites en in e-mails. We kunnen bijvoorbeeld een pixel in marketing-e-mails plaatsen die ons op de hoogte stelt wanneer u op een link in de e-mail klikt. We gebruiken deze technologieën om onze websites en marketingmails te beheren en verbeteren. Meer details vindt u in de rij “Advertentiecookies” in de tabel hieronder. Zie artikel 10.4 hieronder voor instructies over hoe u zich kunt afmelden voor onze marketing-e-mails.

Hieronder wordt beschreven hoe we verschillende categorieën cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken en welke opties u hebt voor het beheren van de instellingen voor gegevensverzameling van deze technologieën:

 
Vereiste cookies

Vereiste cookies zijn noodzakelijk voor de basisfunctionaliteit van de website. Enkele voorbeelden zijn: sessiecookies die nodig zijn om de website te verzenden, authenticatiecookies en beveiligingscookies.

Als u ervoor hebt gekozen om uzelf bij ons te identificeren, kunnen we in uw browser een cookie plaatsen waarmee wij u op unieke wijze kunnen identificeren wanneer u bent ingelogd op de websites en om uw online transacties en verzoeken te verwerken.

Omdat vereiste cookies essentieel zijn voor het gebruik van de websites, is er geen optie om u af te melden voor deze cookies.
 
Functionele cookies

Functionele cookies verbeteren functies, prestaties en diensten op de website. Enkele voorbeelden zijn: cookies die worden gebruikt om siteverkeer te analyseren, cookies die worden gebruikt voor marktonderzoek en cookies die worden gebruikt om advertenties weer te geven die niet op een bepaalde persoon zijn gericht. 

Functionele cookies kunnen ook worden gebruikt om de werking van onze websites te verbeteren en ons te helpen u beter afgestemde communicatie aan te bieden, inclusief marketingcommunicatie. Deze cookies verzamelen informatie over hoe onze websites worden gebruikt, waaronder welke pagina’s het meest worden bekeken.

We kunnen onze eigen technologie of technologie van derden gebruiken om gebruiksinformatie bij te houden en te analyseren om verbeterde interacties en beter afgestemde communicatie aan te bieden en om de prestaties van onze advertenties bij te houden.

Salesforce kan ook HTML5 lokale opslag of Flash-cookies gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden. Deze technologieën verschillen van browsercookies in de hoeveelheid en het type gegevens dat ze opslaan en hoe ze deze opslaan.

We hebben uw voorafgaande toestemming nodig om functionele cookies te gebruiken. Om uw cookie-instellingen en voorkeuren te wijzigen, waaronder die voor functionele cookies, klikt u op de link Cookievoorkeuren onderaan de pagina.

Klik hier voor meer informatie over het beheren van functionele cookies via uw individuele browserinstellingen.

Klik hier voor meer informatie over het beheren van privacy- en opslaginstellingen voor Flash-cookies.

 
Advertentie-cookies

Advertentie-cookies volgen activiteit op websites om inzicht te verwerven in de interesses van een bezoeker en direct marketing op hen af te stemmen. 

We gebruiken soms cookies die door ons of door derden zijn verstrekt om u op apparaten die u gebruikt advertenties te tonen voor onze producten waarin u volgens ons mogelijk interesse hebt en om de prestaties van onze advertenties bij te houden. Deze cookies verzamelen bijvoorbeeld informatie zoals welke browser u hebt gebruikt bij het bezoeken van onze websites.

Salesforce sluit ook contracten af met advertentienetwerken van derden die IP-adressen en andere informatie verzamelen van webbakens op onze websites, van e-mails en op websites van derden. Advertentienetwerken volgen uw online activiteiten in de loop van de tijd en op verschillende websites of andere online diensten door het verzamelen van bepaalde gegevens via geautomatiseerde middelen, waaronder door het gebruik van cookies. Deze technologieën kunnen u herkennen op de verschillende apparaten die u gebruikt. Wanneer we werken met advertentienetwerken van derden, vereisen we dat ze hun gegevensverwerking beperken tot alleen datgene wat nodig is om ons de gevraagde advertentiediensten te verstrekken.

 

We hebben uw voorafgaande toestemming nodig om targeting- en advertentiecookies te gebruiken. Klik op de link Cookievoorkeuren onderaan de pagina om uw cookie-instellingen en voorkeuren te wijzigen, waaronder die voor targeting- en advertentiecookies.

Zie artikel 4.3 hieronder voor meer informatie over deze en andere advertentienetwerken en de mogelijkheid om u af te melden voor verzameling door bepaalde derde partijen.

Bekijk voor meer informatie over Tableau’s gebruik van cookies in het bijzonder, verwijzen wij u naar de Privacyverklaring van Tableau.

4.3 Kennisgevingen over gedragsadvertenties en opt-out voor websitebezoekers

Zoals hierboven beschreven, kunnen wij of een van onze geautoriseerde partners cookies op uw apparaat plaatsen of lezen wanneer u onze websites bezoekt om u gerichte advertenties aan te bieden (ook wel “online gedrags advertenties” of “op interesses gebaseerde advertenties” genoemd). Ga voor meer informatie over gerichteadvertenties en advertentienetwerken naar de opt-outpagina’s van het Network Advertising Initiative, hier, en de Digital Advertising Alliance, hier. Klik hier om u af te melden voor gerichte advertenties die door Salesforce Audience Studio aan ons en aan derden worden verstrekt.

Klik op de link Cookievoorkeuren onderaan de pagina of raadpleeg uw individuele browserinstellingen voor cookies om het gebruik van targeting- en advertentiecookies op deze website te beheren. Klik hier voor meer informatie over het beheren van privacy- en opslaginstellingen voor Flash-cookies. Verschillende browsers kunnen ook hun eigen beheertools aanbieden voor het verwijderen van HTML5 lokale opslag.

4.4 Opt-out van de instelling van cookies in uw individuele browser

Naast het gebruik van het gebruikersvoorkeurencentrum kunt u zich in veel gevallen afmelden voor het verzamelen van niet-essentiële apparaatgegevens in uw webbrowser (zie artikel 4.1 hierboven) door uw cookies op browser- of apparaatniveau te beheren. Als u zich bovendien wilt afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties, klikt u hier (of, als u zich in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk bevindt, klikt u hier). Klik hier om u af te melden voor gerichte advertenties die door Salesforce Audience Studio aan ons en aan derden worden verstrekt. Houd er echter rekening mee dat u mogelijk niet volledig kunt profiteren van de websites door het blokkeren of verwijderen van cookies en soortgelijke technologieën die op onze websites worden gebruikt.

Hoewel sommige internetbrowsers de optie “niet volgen” of “DNT” aanbieden, waarmee u websites kunt laten weten dat u niet wilt dat uw online activiteiten worden bijgehouden, zijn deze functies nog niet uniform en is er geen gemeenschappelijke standaard aangenomen door industriegroepen, technologiebedrijven of toezichthouders. Daarom verbinden wij ons momenteel niet tot het reageren op DNT-signalen van browsers met betrekking tot onze websites. Salesforce neemt privacy en voorkeuren serieus en zal inspanningen blijven leveren om de ontwikkelingen rond DNT-browsertechnologie en de implementatie van de standaard te blijven volgen.

4.5 Sociale media-functies

Onze websites kunnen sociale media-functies gebruiken, zoals de knop “Vind ik leuk”, de “Tweet”-knop en andere deelwidgets (“Social media-functies”). Sociale media-functies kunnen u in staat stellen om informatie over uw activiteiten op onze website op externe platforms en sociale netwerken te plaatsen. Sociale media-functies kunnen u ook in staat stellen om informatie die we op onze website of onze sociale media-pagina’s hebben geplaatst, leuk te vinden of te markeren. Sociale media-functies worden gehost door elk respectief platform of rechtstreeks op onze website. Voor zover de sociale media-functies worden gehost door de platformen zelf, en u vanaf onze websites hiernaar doorklikt, kan het platform informatie ontvangen waaruit blijkt dat u onze websites hebt bezocht. Als u bent aangemeld bij uw sociale media-account, is het mogelijk dat het respectieve sociale media-netwerk uw bezoek aan onze websites aan uw sociale media-profiel kan koppelen.

Salesforce biedt u ook de mogelijkheid om u bij bepaalde websites aan te melden met inlogdiensten. Deze diensten verifiëren uw identiteit en bieden u de mogelijkheid om bepaalde Persoonsgegevens van deze diensten met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres, om ons aanmeldingsformulier vooraf in te vullen.

Uw interacties met sociale media-functies worden beheerst door de privacyverklaring van de bedrijven die ze aanbieden.

4.6 Telefoon Log Informatie

Als u bepaalde functies van onze diensten op een mobiel apparaat gebruikt, kunnen we ook telefoon log informatie verzamelen (zoals telefoonnummers, tijd en datum van oproeping, duur van oproepen, sms-routeringsinformatie en soorten oproepen), apparaatgebeurtenisinformatie (zoals crashes, systeemactiviteit, hardware-instellingen, browsertaal) en locatie-informatie (via IP-adres, GPS en andere sensoren die ons bijvoorbeeld informatie kunnen verschaffen over apparaten in de buurt, wifi-toegangspunten en zendmasten).

5. Doeleinden waarvoor we Persoonsgegevens verwerken en de rechtsgrondslagen waarop we ons baseren

We verzamelen en verwerken uw Persoonsgegeven (met inbegrip van, waar wettelijk toegestaan, bijzondere categorieën Persoonsgegevens) voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

Doeleinde Beschrijving Rechtsgrondslag
Websites en branded sociale media-pagina’s
Het aanbieden van onze websites (met inbegrip van onze branded sociale media-pagina’s) We verwerken uw Persoonsgegevens om onze websites te exploiteren en te beheren en u te voorzien van de inhoud waartoe u toegang hebt en waarom u hebt verzocht Ons gerechtvaardigd belang bij het aanbieden van online inhoud aan onze klanten en potentiële klanten met betrekking tot ons dienstenaanbod en daarmee samenhangende informatie
Het verbeteren van onze websites We verwerken uw Persoonsgegevens om algemene trends te analyseren en ons te helpen de gebruikerservaring op onze websites te verbeteren Ons gerechtvaardigd belang bij het aanbieden van een relevante en goed functionerende website ten behoeve van onze websitebezoekers
Het bevorderen van de beveiliging van onze websites We verwerken uw Persoonsgegevens door het gebruik van onze websites te volgen en activiteit te verifiëren en te onderzoeken Ons gerechtvaardigd belang bij het bevorderen van de veiligheid en beveiliging van onze websites en het beschermen van onze rechten en de rechten van anderen
Het weergeven van gepersonaliseerde advertenties en inhoud We verwerken uw Persoonsgegevens om marktonderzoek uit te voeren, u advertenties te tonen, gepersonaliseerde informatie over ons aan te bieden, zowel op onze websites als daarbuiten, en om andere gepersonaliseerde inhoud aan te bieden op basis van uw activiteiten en interesses

Ons gerechtvaardigd belang bij het adverteren van onze producten en diensten, of, waar nodig, voor zover u daarvoor uw voorafgaande toestemming hebt verleend 

Bekijk artikel 10 hieronder om te weten te komen hoe u de verwerking van uw Persoonsgegevens door Salesforce voor gepersonaliseerde advertentiedoeleinden kunt beheren

Bezoekers van kantoren en evenementen
Het registreren van bezoekers We verwerken uw Persoonsgegevens, met inbegrip van registratie-informatie en bijbehorende geheimhouding informatie, om veiligheidsredenen Ons gerechtvaardigd belang bij het beschermen van onze kantoren, ons personeel, bezoekers en onze vertrouwelijke informatie tegen ongeoorloofde toegang
Het beheren van evenement registraties en aanwezigheid Wij verwerken uw Persoonsgegevens om evenementen of webinars te plannen en te organiseren waarvoor u zich hebt geregistreerd of waaraan u deelneemt, waaronder het verzenden van hieraan gerelateerde berichten aan u Het uitvoeren van een contract of wanneer we uw toestemming ontvangen
Het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van onze bezoekers en werknemers We verwerken uw Persoonsgegevens (die bijzondere categorieën Persoonsgegevens kunnen bevatten) (waar wettelijk toegestaan) tijdens kantoorbezoeken en evenementen tijdens de Covid-19 pandemie om de gezondheid en veiligheid van onze bezoekers en werknemers te waarborgen Toestemming en uitdrukkelijke toestemming of in ons gerechtvaardigd belang om de gezondheid van onze werknemers en bezoekers te waarborgen, indien dit noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid
Communicatie
Het verzenden van communicatie We verwerken uw Persoonsgegevens om u marketinginformatie, productaanbevelingen en andere niet-transactionele communicatie over ons, onze gelieerde ondernemingen en partners (bijv. marketing nieuwsbrieven, telemarketing telefoontjes, SMS- of pushberichten, informatie over onze producten, nieuws of evenementen) te sturen Ons gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van directe marketing of waar u ons uw voorafgaande toestemming hebt gegeven (zie artikel 10 hieronder voor meer informatie over hoe u de verwerking van uw Persoonsgegevens door Salesforce voor marketingdoeleinden kunt beheren)
Het opnemen van telefoongesprekken

We verwerken uw Persoonsgegevens, waaronder het opnemen van telefoongesprekken (in overeenstemming met geldende wetgeving) voor training, kwaliteitsborging en administratieve doeleinden

Indien wettelijk verplicht, zullen we u de mogelijkheid geven bezwaar te maken tegen het opnemen van het telefoongesprek

Toestemming of ons gerechtvaardigd belang bij het handhaven van de hoge kwaliteit van onze telefoongesprekken met gebruikers
Het behandelen van contactformulieren en verzoeken voor gebruikersondersteuning We verwerken uw Persoonsgegevens als u een online contactformulier invult of een verzoek om gebruikersondersteuning indient, of als u op een andere manier contact met ons opneemt, waaronder maar niet beperkt tot telefonisch Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of ons gerechtvaardigd belang in het voldoen aan uw verzoeken en het communiceren met u
Salesforce-producten en -diensten
Dienstverlening We verwerken uw Persoonsgegevens om ons contract met u uit te voeren voor de levering van onze diensten en om te voldoen aan onze verplichtingen krachtens de toepasselijke gebruiksvoorwaarden Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of ons gerechtvaardigd belang bij het aanbieden en beheren van onze diensten
Het verbeteren van de prestaties van de diensten We verwerken uw Persoonsgegevens om de prestaties van de diensten te optimaliseren of verbeteren Gerechtvaardigd belang om te waarborgen dat de dienst uitgevoerd wordt in lijn met de verwachtingen van de klant; als bijzondere categorieën Persoonsgegevens worden verwerkt, wanneer de Persoonsgegevens door de betrokkene kennelijk openbaar worden gemaakt
Facturering en accountbeheer We verwerken uw Persoonsgegevens (met inbegrip van Gebruiksgegevens) om onze diensten te factureren en in het algemeen klantaccounts te beheren Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of ons gerechtvaardigd belang bij het beheren van klantaccounts
Naleving van gebruik en licenties We verwerken uw Persoonsgegevens (met inbegrip van Gebruiksgegevens) om het gebruik en de naleving van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van onze diensten te beoordelen en te beheren Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of ons gerechtvaardigd belang bij het beheren van het aanbieden van onze diensten aan klanten
Interne rapportering en bedrijfsmodellering We verwerken uw Persoonsgegevens (met inbegrip van Gebruiksgegevens) voor interne rapportering en bedrijfsmodellering (bijv. voorspellingen, omzet, capaciteitsplanning, productstrategie) Ons gerechtvaardigd belang bij het beheren van onze bedrijfsactiviteiten
Het verbeteren van de kernfunctionaliteit We verwerken uw Persoonsgegevens (met inbegrip van uw Gebruiksgegevens) om de kernfunctionaliteit van toegankelijkheid, privacy- of energie-efficiëntie te verbeteren Ons gerechtvaardigd belang bij het aanbieden van innovatieve diensten aan onze gebruikers en klanten, of wanner we om uw toestemming vragen
Beveiliging We verwerken uw Persoonsgegevens (met inbegrip van Gebruiksgegevens) om de beveiliging van Salesforce te handhaven, met inbegrip van het onderzoeken, opsporen en voorkomen van verdachte activiteiten, fraude en cybercriminaliteit die gevolgen kunnen hebben voor Salesforce of zijn diensten Ons gerechtvaardigd belang bij het bevorderen van de veiligheid en de beveiliging van Salesforce in het algemeen en het beschermen van onze rechten en de rechten van anderen
Beloning We verwerken uw Persoonsgegevens (met inbegrip van uw Gebruiksgegevens) om de beloning voor Salesforce-werknemers te kunnen bepalen, zoals provisie Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of ons gerechtvaardigd belang bij het eerlijk belonen van onze werknemers
Financiële rapportering We verwerken uw Persoonsgegevens (met inbegrip van uw Gebruiksgegevens) voor financiële rapportering Ons gerechtvaardigd belang bij het voldoen aan onze verplichtingen die verband houden met het rapporteren van onze financiën
Het aggregeren van gegevens We verwerken uw Persoonsgegevens (met inbegrip van uw Gebruiksgegevens) om deze informatie te aggregeren, zodat zij niet langer identificerend is Ons gerechtvaardigd belang bij het minimaliseren van de hoeveelheid Persoonsgegevens als onderdeel van de genoemde verwerkingsactiviteit
Webinars, programma’s, trainingen, certificeringen en competities
Het beheren van en deelname aan webinars, competities, programma’s, trainingen, certificeringen of promoties We verwerken uw Persoonsgegevens als u zich registreert voor een webinar, competitie, promotie, training, certificering of programma. Sommige webinars, competities, programma’s, trainingen, certificeringen en promoties hebben aanvullende regels met informatie over de manier waarop we uw Persoonsgegevens zullen verwerken Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of wanneer we uw toestemming vragen
Overige gegevensverzameling
Het beheren van betalingen Als u ons financiële informatie hebt verstrekt, verwerken wij uw Persoonsgegevens om die informatie te verifiëren en om betalingen te innen voor zover dit nodig is om een transactie te voltrekken en onze overeenkomst met u uit te voeren Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract
Het uitvoeren van enquêtes en onderzoek We verwerken Persoonsgegevens (waaronder, waar wettelijk toegestaan, bijzondere categorieën Persoonsgegevens) om in enquêtes of onderzoek uiteengezette doelen te behalen en onze naleving van intern beleid te analyseren Toestemming of expliciete toestemming (indien vereist krachtens geldende wetgeving) of ons gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van de enquête of het onderzoek op basis van de aangegeven doelstellingen (wanneer er geen speciale categorieën Persoonsgegevens verwerkt worden)
Deelname aan een Salesforce-community, zoals een community die gericht is op open source-ontwikkeling We verwerken uw Persoonsgegevens, zoals uw gebruikersnaam die geassocieerd wordt met uw community-account, om de community voor de leden ervan te hosten en onderhouden Ons gerechtvaardigd belang bij het hosten en onderhouden van een dergelijke community ten behoeve van de leden ervan, alsook om u op de hoogte te brengen van programmawijzigingen die belangrijk zijn voor uw deelname of die betrekking hebben op aanvullende veiligheidsmaatregelen
Het verzamelen van diversiteitsinformatie We verwerken Persoonsgegevens (met inbegrip van bijzondere categorieën Persoonsgegevens) voor zover u vrijwillig toestemt ons deze te verstrekken om onze bredere, op de maatschappij gerichte doelen te bereiken op het gebied van diversiteit en gelijke kansen Toestemming of expliciete toestemming (indien vereist onder geldende wetgeving)
Het naleven van wettelijke verplichtingen We verwerken uw Persoonsgegevens (met inbegrip van uw Gebruiksgegevens) wanneer we samenwerken met openbare en overheidsinstanties, rechtbanken of regelgevende instanties overeenkomstig onze wettelijke verplichtingen krachtens de geldende wetgeving, voor zover dit de verwerking of openbaarmaking van Persoonsgegevens vereist om onze rechten te beschermen Wettelijke verplichting of ons gerechtvaardigd belang om te beschermen tegen misbruik of oneigenlijk gebruik van onze websites of diensten, om persoonlijke eigendommen of veiligheid te beschermen, om rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan in te zetten en onze schade te beperken, om te voldoen aan gerechtelijke procedures, gerechtelijke bevelen of juridische processen, om te reageren op wettige verzoeken, of voor controledoeleinden

Als we Persoonsgegevens moeten verzamelen en verwerken volgens de wet of een contract dat we met u zijn aangegaan, en u nalaat de vereiste Persoonsgegevens te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen we ons contract met u mogelijk niet uitvoeren.

6. Met wie delen we Persoonsgegevens?

We kunnen uw Persoonsgegevens als volgt delen:

 • Dienstverleners: Met onze contractuele dienstverleners, die diensten leveren zoals IT- en systeembeheer en hosting, creditcardverwerking, onderzoek en analyse, marketing, klantenondersteuning en gegevensverrijking voor de doeleinden van en op basis van de hierboven in artikel 5 beschreven rechtsgrondslagen;

 • Gelieerde ondernemingen van Salesforce: Met gelieerde ondernemingen binnen de Salesforce-bedrijfsgroep en bedrijven die we in de toekomst verwerven nadat ze onderdeel zijn geworden van de Salesforce-bedrijfsgroep, voor zover een dergelijk delen van gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een verzoek dat u via onze websites hebt ingediend of voor klantenondersteuning, marketing, technische operaties, evenementregistratie en accountbeheer. U kunt een lijst met de gelieerde ondernemingen van Salesforce vinden in de Lijst van Dochterondernemingen in het meest recente Form 10-K van Salesforce. Dit is beschikbaar op het tabblad SEC Filings, dat u kunt bereiken door op de pagina die u hier vindt te filteren op “Annual filings”;

 • Evenementsponsors: Als u een evenement of webinar bijwoont dat door ons wordt georganiseerd, of een item op onze website downloadt of opent, kunnen we uw Persoonsgegevens met sponsors van het evenement delen. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, kunt u toestemming geven voor een dergelijk delen via het registratieformulier of door toe te staan dat uw bezoekersbadge bij een sponsorcabine wordt gescand. In deze omstandigheden is uw informatie onderworpen aan de privacyverklaringen van de sponsors. Als u niet wilt dat uw informatie wordt gedeeld, kunt u ervoor kiezen om u niet in te schrijven voor registratie van evenementen/webinars of ervoor te zorgen dat uw badge niet wordt gescand, of u kunt ervoor kiezen om u af te melden in overeenstemming met artikel 10 hieronder;

 • Partners: Met specifieke partners die diensten aanbieden in aanvulling op die van Salesforce, voor zover u met dat delen instemt (indien vereist door de geldende wetgeving);

 • Klanten aan wie u gelieerd bent: Als u onze diensten als geautoriseerde gebruiker gebruikt, kunnen we uw Persoonsgegevens delen met uw verbonden klant die verantwoordelijk is voor uw toegang tot de diensten voor zover dit nodig is voor het verifiëren van accounts en activiteiten, het onderzoeken van verdachte activiteiten of het handhaven van onze voorwaarden en ons beleid;

 • Competitie- en promotiesponsors: Met sponsors van competities of promoties waarvoor u zich registreert om de competitie of promotie te kunnen uitvoeren;

 • Netwerken en websites van derden: Met sociale media-netwerken van derden, advertentienetwerken en websites, zodat Salesforce op externe platforms en websites kan verkopen en adverteren;

 • Externe AppExchange-partners: Als u ervoor kiest om te communiceren met of tools van derden te gebruiken, kunnen we uw Persoonsgegevens delen met onze externe partners die contact met u kunnen opnemen met betrekking tot hun producten of diensten, dit geldt in het bijzonder met betrekking tot de AppExchange-website;

 • Professionele adviseurs: In individuele gevallen kunnen we uw Persoonsgegevens delen met professionele adviseurs die optreden als dienstverleners, verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken - waaronder advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars die advies-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhouddiensten verlenen, en voor zover wij wettelijk verplicht zijn om uw Persoonsgegevens te delen of hierbij een gerechtvaardigd belang hebben;

 • Derden die betrokken zijn bij een bedrijfstransactie: Als we betrokken zijn bij een fusie, reorganisatie, ontbinding of andere fundamentele bedrijfswijziging, of een website of bedrijfseenheid verkopen, of als onze onderneming, activa of aandelen geheel of gedeeltelijk door een derde partij worden gekocht, met die derde partij. In overeenstemming met de geldende wetgeving zullen we redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van elke overdracht van Persoonsgegevens aan een niet-gelieerde derde partij; en
 • Externe accounts: Met betrekking tot Tableau, als u verbinding maakt met uw externe accounts via onze producten, zullen wij deze informatie gebruiken om u te verifiëren, de gegevensbronnen die u ter beschikking staan op te sommen, gegevens waarom u ons vraagt te downloaden, en authenticatietokens te downloaden en te verversen of authenticatiegegevens te bewaren, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden die nodig zijn om verbonden te blijven met deze gegevens.

We kunnen ook anonieme of niet-geïdentificeerde Gebruiksgegevens delen met de dienstverleners van Salesforce om Salesforce te helpen bij dergelijke analyses en verbeteringen. Bovendien kan Salesforce dergelijke anonieme of niet-geïdentificeerde Gebruiksgegevens op geaggregeerde basis delen in de normale bedrijfsvoering; we kunnen bijvoorbeeld informatie openbaar delen om trends te tonen over het algemene gebruik van onze diensten.

Iedereen die community’s, forums, blogs of chatrooms op onze websites gebruikt, kan Persoonsgegevens of andere informatie die u wilt verzenden en posten lezen.

Neem voor meer informatie over de ontvangers van uw Persoonsgegevens contact met ons op via de informatie in artikel 13 hieronder.

7. Internationale overdracht van persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens kunnen worden verzameld, overgedragen aan en opgeslagen door ons in de Verenigde Staten en door onze gelieerde ondernemingen en derden die worden beschreven in artikel 6 hierboven, die zijn gevestigd in andere landen.

Daarom kunnen uw Persoonsgegevens buiten uw land of rechtsgebied worden verwerkt, waaronder op locaties die niet onderworpen zijn aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of uw lokale wetgever of regelgever, en die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden. We zorgen ervoor dat de ontvanger van uw Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt, bijvoorbeeld door de juiste back-to-back-overeenkomsten en, indien nodig, standaard contractuele clausules of een alternatief mechanisme voor gegevensoverdracht af te sluiten zoals goedgekeurd door de Europese Commissie (art. 46 AVG), of de toepasselijke toezichthouder of wetgever. Waar verplicht onder geldende wetgeving zullen we uw Persoonsgegevens alleen buiten uw rechtsgebied delen, overdragen of opslaan met uw voorafgaande toestemming.

8. Kinderen

Onze websites en diensten zijn niet gericht op kinderen. We verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar, of een andere meerderjarigheid voor privacydoeleinden in relevante individuele rechtsgebieden, tenzij (a) we toestemming verkregen hebben van een ouder of voogd, (b) een dergelijke verzameling onderworpen is aan een afzonderlijke overeenkomst met ons of (c) het bezoek van een kind ongevraagd of toevallig is. Als u een ouder of voogd bent en van mening bent dat uw kind ons zonder uw toestemming Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in artikel 13 in het onderstaande en wij zullen stappen ondernemen om de Persoonsgegevens van uw kind uit onze systemen te verwijderen.

9. Hoelang bewaren we uw Persoonsgegevens?

We kunnen uw Persoonsgegevens bewaren voor een periode die consistent is met het oorspronkelijke doel van verzameling (zie artikel 5 hierboven) of zolang als nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. We bepalen de passende bewaartermijn voor Persoonsgegevens op basis van de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de Persoonsgegevens die worden verwerkt, het potentiële risico van schade door ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van de Persoonsgegevens, of we de doeleinden van de verwerking via andere middelen en op basis van toepasselijke wettelijke vereisten (zoals toepasselijke verjaringsstatuten) kunnen bereiken.

Na het verstrijken van de toepasselijke bewaartermijnen worden uw Persoonsgegevens verwijderd. Als er gegevens zijn die we om technische redenen niet volledig uit onze systemen kunnen verwijderen, zullen we passende maatregelen nemen om verder gebruik van dergelijke gegevens te voorkomen.

Neem voor meer informatie over bewaartermijnen van gegevens contact met ons op via de contactgegevens in artikel 13 hieronder.

10. Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens

10.1 Uw rechten

Mogelijk hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens, afhankelijk van de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunnen deze rechten het recht omvatten om:

 • Toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens die wij bewaren;

 • Meer informatie te krijgen over hoe we uw Persoonsgegevens verwerken;

 • Onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren en, rekening houdend met het doel van het verwerken van de Persoonsgegevens, ervoor te zorgen dat deze volledig zijn;

 • Uw Persoonsgegevens te wissen of verwijderen;

 • De verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken;

 • Uw Persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, voor zover mogelijk;

 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens;

 • Zich af te melden voor bepaalde openbaarmakingen van uw Persoonsgegevens aan derden;

 • Indien u jonger dan 16 jaar bent, of een andere toepasselijke meerderjarigheid voor privacydoeleinden in relevante individuele rechtsgebieden, in te stemmen met bepaalde openbaarmakingen van uw Persoonsgegevens aan derden;

 • Niet te worden gediscrimineerd voor het uitoefenen van uw hierboven beschreven rechten;

 • Niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, die rechtsgevolgen heeft (“geautomatiseerde besluitvorming”); en

 • Uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken (voor zover we de verwerking baseren op toestemming), zonder de wettigheid van de verwerking op basis van dergelijke toestemming te beïnvloeden voordat deze wordt ingetrokken.

Wanneer we uw Persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden of delen met derden voor hun eigen direct-marketingdoeleinden, kunt u uw recht om op elk moment bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking uitoefenen zonder dat u een specifieke reden voor een dergelijk bezwaar hoeft te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming vindt momenteel niet plaats op onze websites of in onze diensten.

10.2 Hoe uw rechten uitoefenen

Als u uw rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op via de contactgegevens in artikel 13 hieronder. Uw Persoonsgegevens kunnen verwerkt worden bij het reageren op deze rechten. We proberen binnen de maand op alle rechtmatige verzoeken te reageren en nemen contact met u op als we aanvullende informatie van u nodig hebben om uw verzoek in te willigen of om uw identiteit te verifiëren. Af en toe kan het langer dan een maand duren, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken dat we ontvangen. Als u een werknemer van een Salesforce-klant bent, adviseren we u om contact op te nemen met de systeembeheerder van uw werkgever voor hulp bij het corrigeren of bijwerken van uw informatie.

Sommige geregistreerde gebruikers kunnen hun gebruikersinstellingen, profielen, organisatie-instellingen en evenementregistraties bijwerken door aan te melden bij hun accounts en door hun instellingen of profielen te bewerken.

Om uw facturatiegegevens bij te werken, uw account te beëindigen of om teruggave of verwijdering van uw Persoonsgegevens en andere informatie die aan uw account is gekoppeld te vragen, neemt u contact met ons op via de contactgegevens in artikel 13 hieronder.

10.3 Uw rechten met betrekking tot klantgegevens

Zoals hierboven beschreven, kunnen we ook Persoonsgegevens verwerken die door of voor een klant aan onze producten en diensten zijn verstrekt. Daartoe verwerken we, tenzij anders vermeld in deze Privacyverklaring of in een afzonderlijke openbaarmaking, dergelijke Persoonsgegevens als verwerker namens onze klant (en zijn gelieerde ondernemingen) die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke van de Persoonsgegevens is (zie artikel 1 hierboven). Wij zijn niet verantwoordelijk voor en hebben geen controle over de privacy- en gegevensbeveiligingspraktijken van onze klanten, die kunnen verschillen van die uitgelegd in deze Privacyverklaring. Als uw gegevens bij ons zijn ingediend in onze hoedanigheid van verwerker door of namens een Salesforce-klant en u eventuele rechten wilt uitoefenen die u op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt, vraag dit dan rechtstreeks aan hen. Omdat we alleen toegang hebben tot de gegevens van een klant op diens verzoek, moet u ons de naam geven van de Salesforce-klant die uw gegevens bij ons hebt ingediend als u uw verzoek rechtstreeks bij ons wilt indienen. We zullen uw verzoek doorverwijzen naar die klant en zullen hem indien nodig ondersteunen om binnen een redelijke termijn op uw verzoek te reageren 

10.4 Uw voorkeuren voor e-mail- en sms-marketingcommunicatie

Als we uw Persoonsgegevens verwerken om u marketingcommunicatie te sturen, kunt u uw ontvangst van marketing- en niet-transactionele communicatie van Salesforce beheren door te klikken op de link “afmelden” onderaan in Salesforce marketing-e-mails, door “STOP” te antwoorden of te sms’en als u SMS-berichten van Salesforce ontvangt, of door u hier uit te schrijven. Houd er rekening mee dat u, ondanks het bovenstaande, marketing- en niet-transactionele berichten van CMO Club blijft ontvangen, tenzij u uw ontvangst van dergelijke berichten beheert door te klikken op de link “afmelden” onderaan marketing-e-mails van CMO Club.

U kunt ook pushmeldingen voor Salesforce-apps op uw apparaat uitschakelen, of u kunt zich uitschrijven door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het artikel “Contact met ons opnemen” hieronder. 

Als u zich afmeldt voor marketingcommunicatie, wordt u niet afgemeld voor het ontvangen van belangrijke zakelijke communicatie met betrekking tot uw huidige relatie met ons, zoals communicatie over uw abonnementen of evenementregistraties, onderhoudsaankondigingen of beveiligingsinformatie.

10.5 Uw voorkeuren voor telemarketingcommunicatie

Als u wilt dat uw telefoonnummer wordt toegevoegd aan ons interne Do-Not-Call-telemarketingregister, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in artikel 13 hieronder. Vermeld uw voornaam, achternaam, bedrijf en het telefoonnummer dat u wilt toevoegen aan ons Do-Not-Call-register.

Als alternatief kunt u ons tijdens een telemarketinggesprek altijd laten weten dat u niet meer gebeld wilt worden voor marketingdoeleinden.

11. Hoe we uw Persoonsgegevens beveiligen

We nemen passende voorzorgsmaatregelen, waaronder organisatorische, technische en fysieke maatregelen om te helpen beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging en ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot de Persoonsgegevens die we verwerken of gebruiken.

Hoewel we algemeen aanvaarde normen volgen om Persoonsgegevens te beschermen, is geen enkele opslag- of verzendmethode 100% veilig. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van uw wachtwoord, het beperken van de toegang tot uw apparaten en het afmelden bij websites na uw sessies. Als u vragen hebt over de beveiliging van onze websites, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in artikel 13 hieronder.

12. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We zullen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze werkwijzen, technologieën, wettelijke vereisten en andere factoren weer te geven. Als we dat doen, werken we de “ingangsdatum” bovenaan bij. Als we een materiële update uitvoeren, kunnen we u voorafgaand aan de inwerkingtreding van de update op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door een kennisgeving op onze website te plaatsen of, wanneer dit wettelijk verplicht en haalbaar is, uw toestemming te vragen voor deze wijzigingen.

We raden u aan om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van onze verzameling, verwerking en uitwisseling van uw Persoonsgegevens.

13. Contact met ons opnemen

Salesforce heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangewezen, en in India een Klachtenfunctionaris. Wilt u uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens uitoefenen of hebt u vragen over deze Privacyverklaring of onze privacyprocedures, vul dan dit formulier in, stuur ons een e-mail op privacy@salesforce.com of datasubjectrequest@salesforce.com, bel ons op 1-844-287-7147 of schrijf ons op:

Salesforce Data Protection Officer (Salesforce Privacy Team)
415 Mission St, 3rd Floor
San Francisco, CA 94105, VS 

Wanneer u contact met ons opneemt, geeft u dan alstublieft altijd aan in welk land en/of staat u zich bevindt.

We zijn toegewijd om met u samen te werken om een eerlijke oplossing te vinden voor elke klacht of bezorgdheid over privacy. Als u echter van mening bent dat we u niet hebben kunnen helpen met uw klacht of bezorgdheid en u zich in de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk bevindt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Als u werkt of woont in een land dat lid is van de Europese Unie of zich bevindt in de EER, kunt u de contactgegevens voor de betreffende gegevensbeschermingsautoriteit vinden op de volgende website.

14. Naleving van APEC Privacy Recognition for Processors (PRP) -systeem

We nemen deel aan het APEC PRP-systeem zoals beschreven in de Kennisgeving APEC PRP van Salesforce. Mochten er kwesties zijn met betrekking tot privacy of het gebruik van gegevens die wij niet naar tevredenheid opgelost hebben, neemt u dan (gratis) contact op met onze externe dienst voor geschillenbeslechting via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

15. Aanvullende informatie voor inwoners van Californië

De California Consumer Privacy Act vereist dat bedrijven openbaar maken of ze Persoonsgegevens verkopen. Als bedrijf dat onder de CCPA valt, verkopen wij geen persoonsgegevens. We kunnen Persoonsgegevens delen met derden of hen toestaan om Persoonsgegevens van onze sites of diensten te verzamelen als die derde partijen geautoriseerde dienstverleners of zakelijke partners zijn die hebben ingestemd met onze contractuele beperkingen met betrekking tot hun bewaring, gebruik en openbaarmaking van dergelijke Persoonsgegevens, of als u Salesforce-sites of -diensten gebruikt om te communiceren met derden of ons opdraagt uw Persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

De Californische wet vereist dat we de categorieën Persoonsgegevens die we delen voor onze zakelijke doeleinden nader specificeren, zoals aan dienstverleners die ons assisteren bij het veiligstellen van onze diensten of het marketen van onze producten en aan dergelijke andere entiteiten zoals beschreven in artikelen 5 en 6 van deze Privacyverklaring. We maken de volgende categorieën Persoonsgegevens bekend voor onze zakelijke doeleinden:

 • Identificatiegegevens;

 • Commerciële informatie;

 • Informatie over internetactiviteit;

 • Financiële informatie;

 • Beroeps- en werkgerelateerde informatie;

 • Opleidingsinformatie; en

 • Conclusies getrokken uit een van de bovenstaande informatiecategorieën.

De wet van Californië verleent inwoners van de staat bepaalde rechten, waaronder het recht op toegang tot specifieke soorten Persoonsgegevens, om meer informatie te krijgen over hoe we Persoonsgegevens verwerken, om verwijdering van Persoonsgegevens aan te vragen en om geen goederen of diensten te worden geweigerd voor de uitoefening van deze rechten.

Als u een inwoner van Californië bent die jonger is dan 18 jaar en u zichzelf hebt geregistreerd voor een account bij ons, kunt u ons vragen om inhoud of informatie te verwijderen die u op onze website(s) hebt geplaatst. Houd er rekening mee dat uw verzoek geen volledige of uitgebreide verwijdering van de inhoud of informatie garandeert, omdat sommige van uw inhoud bijvoorbeeld opnieuw is gepost door een andere gebruiker.

Raadpleeg artikel 10.2 van deze Privacyverklaring voor informatie over hoe u uw rechten kunt uitoefenen. Als u een geautoriseerde agent bent die zijn rechten wenst uit te oefenen namens een ingezetene van Californië, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in het gedeelte “Contact met ons opnemen” hierboven en bezorg ons een kopie van de schriftelijke autorisatie van de consument waarin u wordt aangewezen als zijn agent.

Mogelijk moeten we uw identiteit en woonplaats verifiëren voordat we uw verzoek om rechten inwilligen.

Rapportage privacyrechten Californië

 

Ingediende verzoeken

Verzoeken geheel of gedeeltelijk afgehandeld* Gemiddeld aantal dagen om te reageren Gemiddeld aantal dagen om een verzoek af te handelen**
Verzoeken om toegang tot Persoonsgegevens 24 21 1 45
Verzoeken tot wissen van Persoonsgegevens 60 51 1 38

Bezwaren tegen de verwerking van Persoonsgegevens

2 2 1 37

*Het is mogelijk dat verzoeken niet kunnen worden afgehandeld vanwege factoren zoals het onvermogen om de identiteit van de inwoner te verifiëren of het niet ontvangen van antwoorden.

**De tijd om een verzoek af te handelen kan gedeeltelijk afhangen van de ontvangst van informatie van de persoon die het verzoek indient, zoals informatie om de identiteit van de persoon te verifiëren of informatie over de verzochte actie.

De gegevens hebben betrekking op alle verzoeken die tussen 1 januari en 31 december 2021 door de verbonden bedrijven van de Salesforce Groep van inwoners van Californië werden ontvangen.