Privacy

Privacyverklaringen

 

Lees hoe wij belang hechten aan het beschermen van uw privacy

Samenvatting privacyverklaring 

TRUSTe
TRUSTe

Privacyverklaring Salesforce, ingangsdatum vanaf 24 mei 2019

 

Vertrouwen heeft de hoogste prioriteit voor Salesforce. Deze Privacyverklaring Salesforce (‘Privacyverklaring’) beschrijft onze privacy praktijken met betrekking tot de  activiteiten die in deze Privacyverklaring worden genoemd. Lees deze Privacyverklaring zorgvuldig om te begrijpen hoe wij tot de persoon te herleiden informatie  (‘Persoonsgegevens’) verzamelen, gebruiken, delen en verwerken, en welke rechten en keuzes u hebt met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens.

Een verwijzing naar ‘Salesforce’, ‘wij’, ‘ons’ of het ‘Bedrijf’ is een verwijzing naar salesforce.com, inc en de relevante bij de verwerkingsactiviteit betrokken verbonden onderneming. De addressen van onze kantoren waar Salesforce.com, inc. en de verbonden ondernemingen gevestigd zijn, kunt u hier vinden.

1. Verantwoordelijke Salesforce entiteit

 

Salesforce is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van uw Persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Voor alle duidelijkheid: deze Privacyverklaring is niet van toepassing voor zover wij Persoonsgegevens verwerken in onze rol als verwerker namens onze klanten zoals wanneer we verscheidene cloudproducten en -diensten aanbieden waarmee onze gebruikers (en/of de aan hen verbonden ondernemingen): (i) hun eigen websites en applicaties bouwen die op onze platformen draaien; (ii) hun eigen producten en diensten verkopen of aanbieden; (iii) elektronische berichten versturen naar andere personen; of (iv) op andere wijze Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen of verwerken via onze cloudproducten en diensten.

Voor nadere privacy-informatie waar de verwerkingsverantwoordelijke een Salesforce klant en/of een daaraan geaffilieerde entiteitis is die gebruik maakt van de Salesforce cloudproducten en diensten, verzoeken wij u direct met de betreffende klant contact op te nemen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy of gegevensbeschermingspraktijken van onze klanten, die mogelijk afwijken van hetgeen in deze Privacyverklaring staat. Voor meer informatie, zie sectie 10.3 hieronder.

2. Verwerkingsactiviteiten

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens die verzameld worden door ons wanneer u:

 • Onze websites bezoekt waar deze Privacyverklaring getoond wordt of waar een link naar deze Privacyverklaring te zien is;
 • De sociale media-pagina’s van ons merk bezoekt;
 • Onze kantoren bezoekt;
 • Berichten van ons ontvangt, waaronder e-mails, telefoongesprekken, sms- of faxberichten; 
 • Onze cloudproducten en diensten gebruikt als een daartoe geautoriseerde gebruiker (bijvoorbeeld als een werknemer van een van onze klanten die u toegang heeft gegeven tot onze diensten) en wij handelen als een verwerkingsverantwoordelijke.
 • Zich inschrijft voor onze evenementen, webinars of wedstrijden, die bijwoont en/of op andere wijze daaraan deelneemt; of
 • Participeert in de ontwikkeling van community en open source-materialen.

Wij hosten ook AppExchange, een online marktplaats voor on-demand webapplicaties die op het platform van Salesforce draaien en die aangeboden kunnen worden door ons of door derden (zie https://appexchange.salesforce.com/). Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer applicaties door ons aangeboden worden en de applicatie verwijst naar deze Privacyverklaring. Als applicaties door derden worden aangeboden is deze Privacyverklaring niet van toepassing, maar de privacyverklaring van de derde partij.

Onze websites en diensten kunnen links bevatten naar andere websites, applicaties en diensten die door derden onderhouden worden. De informatiepraktijken van zulke andere diensten of van sociale media-netwerken die de sociale media-pagina’s van ons merk hosten, worden beheerst door de privacyverklaringen van deze derde partijen. U dient deze door te nemen om de privacy praktijken van de derde partijen beter te begrijpen.

3. Welke Persoonsgegevens verzamelen wij?

 

3.1 Persoonsgegevens die wij rechtstreeks van u verzamelen

De Persoonsgegevens die wij rechtstreeks van u verzamelen omvatten de volgende:

 • Als u aangeeft meer informatie over onze diensten te willen ontvangen, de klantenservice contacteert (waaronder via het Help & Training Portaal), onze functie ‘Contact met ons opnemen’ of vergelijkbare functies gebruikt, zich aanmeldt voor onze websites, inschrijft voor een evenement, webinar of wedstrijd, of bepaalde content downloadt, kunnen wij vereisen dat u aan ons uw contactgegevens verstrekt, zoals uw naam, functie, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Als u via onze websites aankopen doet of zich inschrijft voor een evenement of webinar, kunnen wij vereisen dat u aan ons uw financiële en factureringsgegevens verstrekt, zoals factureringsnaam en -adres, creditcardnummer of bankrekeninggegevens;
 • Als u een evenement bijwoont, kunnen wij, met uw toestemming, uw bezoekersbadge scannen die ons voorziet van informatie zoals uw naam, functie, bedrijfsnaam, adres, land, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Als u zich aanmeldt voor een online gemeenschap die wij hosten, kunnen wij u vragen om een gebruikersnaam, foto en/of biografische informatie te verstrekken, zoals uw beroep, sociale media-profielen, bedrijfsnaam en uw kennisgebieden;
 • Als u gebruik maakt van en interactie heeft met onze websites of emails verzamelen wij automatisch informatie over uw apparaat en uw gebruik van onze websites of emails door middel van cookies, webbeacons en vergelijkbare technologieën, zoals (IP)-adressen of andere identificatoren die als Persoonsgegevens aangemerkt kunnen worden (zie hieronder het onderdeel ‘Welke apparaat- en gebruiksgegevens verwerken wij?’);
 • Als u onze diensten gebruikt, verzamelen wij automatisch informatie over uw apparaat en uw gebruik van onze diensten, door logbestanden en andere technieken, waarvan sommige als Persoonsgegevens aangemerkt kunnen worden (zie hieronder het onderdeel ‘Welke apparaat- en gebruiksgegevens verwerken wij?’);
 • Als u vrijwillig bepaalde informatie via onze diensten verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een enquête over uw gebruikerservaring, verzamelen wij die gegevens die u daarvoor verstrekt als onderdeel van dat verzoek; en
 • Als u onze kantoren bezoekt, kan het vereist zijn om u in te schrijven als een bezoeker en om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en tijd en datum van aankomst te verstrekken.

Als u Persoonsgegevens gerelateerd aan andere personen aan ons of onze dienstverleners verstrekt, vertegenwoordigt u dat u de bevoegdheid heeft om dit te doen en stemt u ermee in dat wij deze gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Als u van mening bent dat uw Persoonsgegevens op onjuiste wijze aan ons verstrekt zijn of om andere redenen uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens uit wilt oefenen, willen wij u verzoeken om contact op te nemen door gebruik te maken van de informatie hieronder bij het onderdeel ‘Contact met ons opnemen’.

3.2 Persoonsgegevens die wij uit andere bronnen verkrijgen

Wij verkrijgen ook informatie over u uit andere bronnen, inclusief  derden bij wie wij Persoonsgegevens aanschaffen, en wij combineren deze informatie met door u verstrekte Persoonsgegevens. Hierdoor zijn wij in staat onze gegevens bij te werken, uit te breiden en te analyseren, nieuwe klanten te identificeren en beter afgestemde advertenties te maken door diensten aan te bieden die u mogelijk interessant vindt. Wij verzamelen in het bijzonder Persoonsgegevens bij de volgende bronnen:

 • Externe verstrekkers van bedrijfsgegevens waaronder postadressen, functies, e-mailadressen, telefoonnummers, intentiegegevens (of gebruikersgedragsgegevens), IP-adressen, sociale media-profielen, LinkedIn-adressen en persoonlijke profielen, met het doel om doelgroepgericht te adverteren, relevante e-mail content te versturen, evenementen te promoten en te profileren; en
 • Platformen zoals GitHub, om code check-ins en pull-verzoeken te beheren. Als u deelneemt aan een open source- of gemeenschapsontwikkelingsproject kunnen wij de transactiecode van uw gebruikersnaam verbinden met uw gemeenschapsaccount zodat wij u kunnen informeren over programmawijzigingen die van belang zijn voor uw deelname of met betrekking tot aanvullende beveiligingsvereisten.
 

Wij gebruiken algemene hulpmiddelen voor het verzamelen van informatie, zoals middelen om gebruiksgegevens te verzamelen, cookies, webbeacons en vergelijkbare technologieën om automatisch gegevens te verzamelen die Persoonsgegevens kan bevatten van uw computer of mobiele apparaat tijdens uw gebruik van onze websites of diensten, of handelingen verricht ten aanzien van e-mails die wij u gestuurd hebben.

4.1 Apparaat- en gebruiksgegevens

Zoals bijna elke andere website op het internet verzamelen wij bepaalde gegevens automatisch wanneer een gebruiker verbinding maakt met de website. Deze gegevens kunnen het volgende betreffen:  IP-adres (of proxy server), identificatienummers van een apparaat en applicatie, locatie, uw browsertype, internetprovider en/of mobiele provider, de pagina’s en bestanden die worden bekeken, zoekopdrachten, besturingssysteem, informatie over systeemconfiguratie en datum-/tijdsaanduidingen betreffende uw gebruik. Wij gebruiken deze gegevens om algemene trends te analyseren, om onze websites aan te kunnen bieden en te verbeteren en om de beveiliging en blijvende goede werking daarvan te waarborgen.

Daarnaast verzamelen wij bepaalde gegevens automatisch als onderdeel van uw gebruik van de cloudproducten en diensten. Deze gegevens kunnen het volgende betreffen:  IP-adres (of proxy server), identificatienummers van een apparaat en applicatie, locatie, uw browsertype, internetprovider en/of mobiele provider, de pagina’s en bestanden die worden bekeken, zoekopdrachten en andere handelingen, besturingssysteem, informatie over systeemconfiguratie en datum-/tijdsaanduidingen betreffende uw gebruik. Deze gegevens worden gebruikt voor de beveiliging van de diensten, om de noodzakelijke functionaliteit te bieden, om de prestaties van de diensten te verbeteren, om de klanten- en gebruikerservaring van de diensten te beoordelen en te verbeteren, om naleving van de gebruiksvoorwaarden de beoordelen, om toekomstige ontwikkelmogelijkheden van de diensten te signaleren, om capaciteitsvereisten te toetsen, om klantenmogelijkheden te signaleren en voor de beveiliging van Salesforce in het algemeen (in aanvulling op de veiligheid van onze producten en diensten). Een deel van de apparaat- en gebruiksgegevens die verzameld worden in de context van onze diensten kunnen kwalificeren als Persoonsgegevens, al dan niet op zichzelf staan of in combinatie met andere gegevens. Wij wijzen erop dat deze apparaat- en gebruiksgegevens primair gebruikt worden om de uniciteit van iedere aanmelding door een gebruikersaccount, en niet door een specifiek individu, vast te stellen, behalve indien het noodzakelijk is om de identiteit van een individu vast te stellen voor veiligheidsredenen of als dit noodzakelijk is als onderdeel van onze dienstenlevering aan onze klanten (waar wij optreden als verwerker).

4.2 Cookies, webbeacons en vergelijkbare technologieën op onze website en in emailcommunicatie

Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën zoals webbeacons, tags en JavaScript, afzonderlijk of in combinatie met cookies, om informatie te verzamelen over hoe onze websites gebruikt worden en hoe wordt omgegaan met e-mails die wij versturen. 

Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen wij of een bevoegde derde een cookie in uw browser en/of uw apparaat plaatsen, die informatie – waaronder Persoonsgegevens – verzamelt over uw online activiteiten gedurende een bepaalde periode en op diverse websites. Cookies stellen ons in staat om het gebruik te volgen, uw browserinstellingen te bepalen en uw gebruikerservaring op onze websites te verbeteren en op u toe te snijden.

Wij gebruiken zowel sessiecookies als permanente cookies op onze websites. Sessiecookies bestaan enkel tijdens één internetsessie en verdwijnen automatisch van uw computer wanneer u uw browser sluit of uw computer afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer of apparaat nadat u uw browser sluit of uw computer afsluit. U kunt uw cookie instellingen en voorkeuren wijzigen in de Cookie Consent Manager. U kunt het gebruik van cookies ook beheren op een individueel browser niveau, maar de keuze om cookies uit te schakelen kan uw gebruik van bepaalde delen of functies op onze websites en diensten beperken.

Wij maken ook gebruik van webbeacons op onze websites en in e-mailberichten. Wij kunnen bijvoorbeeld webbeacons in marketing e-mails plaatsen waardoor wij op de hoogte worden gesteld wanneer u in de e-mails op een link klikt die u doorstuurt naar een van onze websites. Deze technologieën worden gebruikt om onze websites en e-mailberichten te beheren en verbeteren. Instructies over hoe u zich kunt afmelden voor onze marketing e-mails vindt u hieronder bij 10.4.

Hieronder kunt u lezen hoe wij diverse soorten cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken en op welke manier u de instellingen voor het verzamelen van gegevens door deze cookies kunt beheren:

Soorten cookies Beschrijving Instellingen beheren
Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Voorbeelden zijn: sessie-cookies die noodzakelijk zijn om de website over te brengen, authenticatie-cookies en veiligheids-cookies.

Als u ervoor hebt gekozen om uzelf aan ons bekend te maken, kunnen wij een cookie in uw browser plaatsen die ons in staat stelt om u uniek te identificeren wanneer u bij onze websites ingelogd bent en om uw online transacties en verzoeken te verwerken.s

Omdat noodzakelijke cookies essentieel zijn voor het functioneren van onze websites is er geen optie om deze cookies uit te schakelen of te weigeren.
Functionele cookies

Functionele cookies verbeteren de functionaliteit, prestaties en diensten op de website. Enkele voorbeelden zijn: cookies voor het analyseren van websiteverkeer, cookies die worden gebruikt voor marktonderzoek en cookies die worden gebruikt voor het plaatsen van advertenties die niet op een bepaald persoon zijn gericht.

Functionele cookies kunnen ook gebruikt worden om het functioneren van onze websites te verbeteren en om ons te helpen u relevantere berichten, waaronder marketingberichten, te sturen. Deze cookies verzamelen informatie over hoe onze websites worden gebruikt, waaronder welke pagina’s het vaakst worden bekeken.

Wij kunnen onze eigen technologie of de technologie van derden gebruiken om gebruiksinformatie te volgen en analyseren om verbeterde interacties en relevantere berichten te bieden, en om het resultaat van onze advertenties te volgen.

Wij maken in bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics (‘Google Analytics’), een web analytics-dienst van Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

U kunt meer informatie vinden over de manier waarop Google met privacy omgaat door naar de volgende pagina te gaan: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl

Google Analytics gebruikt cookies om ons te helpen het gebruik van onze websites te analyseren, waaronder het aantal bezoekers, de websites waar deze bezoekers vandaan komen en de pagina’s die de bezoekers op onze websites bekijken. Wij gebruiken deze informatie om onze websites te verbeteren.

Salesforce kan voor de bovengenoemde doeleinden ook gebruikmaken van HTML5 lokale opslag of Flash-cookies. Deze technologieën verschillen van browsercookies met betrekking tot de hoeveelheid en het soort gegevens die bewaard worden en de manier waarop deze gegevens worden bewaard.

U kunt zich afmelden voor het plaatsen van functionele cookies.

U kunt uw cookie instellingen en voorkeuren, inclusief voor functionele cookies, wijzigen in de Cookie Consent Manager.

Om gegevensverzameling door Google Analytics uit te schakelen of te weigeren, kunt u een add-on voor uw browser downloaden die hier beschikbaar is.

Klik hier voor meer informatie over het beheren van functionele cookies via uw individuele browserinstellingen.

Klik hier voor meer informatie over het beheren van uw privacy- en opslaginstellingen voor Flash-cookies.

Doelgroepgerichte of advertentiecookies

Doelgroepgerichte of advertentiecookies volgen activiteit op meerdere websites om inzicht te krijgen in de interesses van bezoekers en om specifieke advertenties aan de bezoeker te richten. Enkele voorbeelden zijn: cookies die worden gebruikt voor remarketing, of op interesse gebaseerde cookies.

Het kan zijn dat wij cookies die door ons of door derden zijn geïnstalleerd, gebruiken om op apparaten die u gebruikt advertenties te tonen aan u voor onze producten waarvan wij denken dat ze interessant kunnen zijn voor u en om de resultaten van onze advertenties te volgen. Deze cookies verzamelen en onthouden bijvoorbeeld informatie zoals welke browsers onze websites hebben bezocht.

Salesforce maakt ook gebruik van externe advertentienetwerken die IP-adressen en andere informatie onttrekken aan webbeacons op onze websites, van e-mails en op websites van derden. Advertentienetwerken volgen uw online activiteiten gedurende een bepaalde periode en op diverse websites of andere online diensten door apparaat- en gebruiksgegevens te verzamelen door middel van geautomatiseerde methoden, waaronder met het gebruik van cookies. Deze technologieën kunnen u herkennen op de verschillende apparaten die u gebruikt, zoals een desktopcomputer of laptop, smartphone of tablet. Derden gebruiken deze informatie om u advertenties te tonen over producten en diensten afgestemd op uw interesses. U kunt advertenties van derden zien op andere websites of mobiele applicaties op al uw apparaten. Dankzij dit proces kunnen wij ook de doeltreffendheid van onze marketinginspanningen beheren en volgen.

U kunt zich afmelden voor het plaatsen van doelgroepgerichte en advertentiecookies.

U kunt uw cookie instellingen en voorkeuren, inclusief voor doelgroepgerichte en advertentiecookies, wijzigen in de Cookie Consent Manager.

In Onderdeel 4.3 hieronder kunt u meer lezen over deze en andere advertentienetwerken en de manieren waarop u de gegevensverzameling door bepaalde derden uit kunt schakelen of weigeren.

4.3 Verklaringen over gedragsgericht adverteren en 'opt-out' voor websitebezoekers

Zoals hierboven beschreven, kunnen wij of derden unieke cookies in uw browser plaatsen of deze herkennen wanneer u onze website bezoekt met het doel om u te voorzien van gedragsgerichte advertenties (ook wel aangeduid als ‘online gedragsgericht adverteren’ of ‘adverteren gericht op interesses’). Om meer te weten te komen over doelgroepgericht adverteren en advertentienetwerken kunt u de opt-out-pagina van het Network Advertising Initiative hier en van de Digital Advertising Alliance, hier bezoeken. Om gebruik te maken van uw opt-out mogelijkheid voor gerichte advertenties die aan ons en aan derden worden geleverd door Salesforce DMP, klik hier. Om het gebruik van doelgroepgerichte en advertentiecookies te beheren op deze website, kunt u de Cookie Consent Manager gebruiken of uw individuele browserinstellingen voor cookies raadplegen. Klik hier voor meer informatie over het beheren van de privacy- en opslaginstellingen voor Flash-cookies. Ook kunnen verschillende browsers ingebouwde beheertools bieden voor het verwijderen van HTML5 lokale opslag.

4.4 Afmelden (‘opt-out’) voor de plaatsing van cookies in uw individuele webbrowser

In aanvulling op het gebruik van het gebruikersvoorkeurencentrum, kunt u, indien van toepassing, gebruik maken van de opt-out mogelijkheid voor de verzameling van niet strikt noodzakelijke apparaat- en gebruiksgegevens in uw webbrowser (zie hierboven bij het onderdeel ‘Welke apparaat- en gebruiksgegevens verwerken wij?’) door de cookies op uw individuele browserniveau te beheren. Indien u gebruik wil maken van de opt-out mogelijkheid voor op interesses gebaseerde advertenties klik hier (of, als u zich in de Europese Unie bevindt, klik hier). Om gebruik te maken van uw opt-out mogelijkheid voor gerichte advertenties die aan ons en aan derden worden geleverd door Salesforce DMP, klik hier. Wij willen u erop wijzen dat u mogelijk niet volledig gebruik kan maken van de websites door het blokkeren of verwijderen van cookies en vergelijkbare technologieën gebruikt op onze websites.

Sommige internetbrowsers bieden tegenwoordig een ingebouwde ‘Do-Not-Track’-optie (‘DNT’) die websites laat weten dat u niet wilt dat uw online activiteiten gevolgd worden, maar deze functies zijn nog niet uniform en er bestaat nog geen algemene standaard die aangenomen is door bedrijfstakken, technologiebedrijven of toezichthouders. Daarom staan wij er op dit moment nog niet voor in dat wij zullen voldoen aan DNT-verzoeken die browsers naar onze websites sturen. Salesforce neemt privacy en keuzevrijheid zeer serieus en wij doen ons best om ontwikkelingen omtrent DNT browsertechnologieën en de invoering van een standaard in de gaten te houden.

4.5 Sociale media-functies

Onze websites kunnen gebruik maken van sociale media-functies, zoals de ‘Vind-ik-leuk’-knop van Facebook, de ‘tweet’-knop van Twitter en vergelijkbare widgets waarmee u kunt delen (‘Sociale media-functies’). U kunt de optie krijgen van zulke Sociale media-functies om informatie over uw activiteiten op een website te delen op een profielpagina van u, die wordt aangeboden door een extern sociale media-netwerk om met anderen te delen binnen uw netwerk. Sociale media-functies worden ofwel door het betreffende sociale media-netwerk gehost of direct op onze website gehost. Voor zover Sociale media-functies door het betreffende sociale media-netwerk worden gehost en u hierop klikt vanaf onze website, kan het betreffende sociale media-netwerk informatie ontvangen die laat zien dat u onze website hebt bezocht. Als u op uw sociale media-account bent ingelogd, kan het zijn dat het betreffende sociale media-netwerk uw bezoek aan onze websites kan verbinden aan uw sociale media-profiel.

Salesforce biedt u ook de mogelijkheid om aanmelddiensten zoals Facebook Connect te gebruiken om op sommige van onze websites in te loggen. Deze diensten zullen uw identiteit verifiëren en u de optie bieden om bepaalde Persoonsgegevens van deze diensten, zoals uw naam en e-mailadres met ons te delen zodat ons aanmeldformulier alvast vooraf ingevuld wordt.

Uw omgang met Sociale media-functies wordt beheerst door het privacy beleid van de bedrijven die de betreffende Sociale media-functies aanbieden.

4.6 Telefonische loginformatie

Als u bepaalde functies van onze diensten gebruikt op een mobiel apparaat kunnen wij ook telefonische loginformatie verzamelen (zoals telefoonnummers, tijd en datum van gesprekken, duur van gesprekken, sms-routeinformatie en de soorten gesprekken), informatie over wat er met uw apparaat gebeurt (zoals crashen, systeemactiviteit, hardware-instellingen, browsertaal) en locatiegegevens (door middel van het IP-adres, gps en andere sensoren die ons, bijvoorbeeld, informatie verstrekken over apparaten, Wi-Fi-netwerken en mobiele-telefonietorens in de buurt).

5. Doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens verwerken en de rechtsgrondslagen waar wij ons op baseren

Wij verzamelen en verwerken uw Persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden en op basis van de onderstaande rechtsgrondslagen:

 • Aanbieden van onze websites en diensten: Wij verwerken uw Persoonsgegevens om onze overeenkomst met u met betrekking tot het gebruik van onze websites en diensten uit te voeren en om onze verplichtingen op grond van toepasselijke gebruiks- en/of servicevoorwaarden na te komen; als wij geen overeenkomst met u zijn aangegaan, baseren wij de verwerking van uw Persoonsgegevens op ons gerechtvaardigde belang in het beheren van onze websites en in het aan u aanbieden van content die u inziet en verzoekt (bijvoorbeeld door content van onze website te downloaden); 
 • Het verbeteren van de beveiliging van onze websites en diensten: Wij verwerken uw Persoonsgegevens door het gebruik van onze websites en diensten te volgen, geaggregeerde, niet-persoonsgegevens te genereren, accounts en activiteiten te verifiëren, verdachte activiteiten te onderzoeken en onze voorwaarden en beleidslijnen af te dwingen, voor zover dit noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigde belang in het verbeteren van de veiligheid en beveiliging van de diensten, systemen en applicaties die wij  gebruiken en in het beschermen van onze rechten en de rechten van anderen;
 • De noodzakelijke functionaliteit bieden: Wij verwerken uw Persoonsgegevens om onze overeenkomst met u uit te voeren voor het gebruik van onze websites en diensten; wanneer we geen overeenkomst met u zijn aangegaan, baseren we de verwerking van uw Persoonsgegevens op ons gerechtvaardigd belang om u te voorzien van de noodzakelijke functionaliteit die nodig is tijdens uw gebruik van onze websites en diensten;
 • Beheren van aanmeldingen van gebruikers: Als u zich heeft aangemeld voor een account bij ons, verwerken wij uw Persoonsgegevens door uw gebruikersaccount te beheren met het doel om onze overeenkomst met u uit te voeren in overeenstemming met de toepasselijke servicevoorwaarden; 
 • Afhandelen van contact en verzoeken voor gebruikersondersteuning: Als u een ‘Neem contact met mij op’ webformulier invult of gebruikersondersteuning verzoekt, of als u op andere wijze contact met ons opneemt inclusief telefonisch, verwerken wij uw Persoonsgegevens om onze overeenkomst met u uit te voeren en voor zover dit noodzakelijk is gezien ons gerechtvaardigde belang in het afhandelen van uw verzoeken en communicatie met u;
 • Beheren van inschrijvingen voor en aanwezigheid bij evenementen: Wij verwerken uw Persoonsgegevens om evenementen of webinars te plannen en hosten waarvoor u zich heeft ingeschreven of die u bijwoont, waaronder het versturen van gerelateerde berichten aan u, om onze overeenkomst met u uit te voeren; 
 • Beheren van wedstrijden en acties: Als u zich inschrijft voor een wedstrijd of actie, verwerken wij uw Persoonsgegevens om onze overeenkomst met u uit te voeren. Sommige wedstrijden of acties hebben aanvullende regels die informatie bevatten over hoe wij uw Persoonsgegevens zullen verwerken;
 • Beheren van betalingen: Als u financiële gegevens aan ons hebt verstrekt, verwerken wij uw Persoonsgegevens om die gegevens te verifiëren en betalingen te innen, voor zover dit noodzakelijk is om een transactie af te ronden en onze overeenkomst met u uit te voeren;
 • Ontwikkelen en verbeteren van onze websites en diensten: Wij verwerken uw Persoonsgegevens voor trendanalyses en om uw gebruik van en omgang met onze websites en diensten te volgen voor zover dit noodzakelijk is op grond van ons gerechtvaardigde belang in het ontwikkelen en verbeteren van onze websites en diensten en het aan onze gebruikers aanbieden van meer relevante content en aanbiedingen voor diensten, of wanneer we daarvoor uw geldige toestemming verkrijgen; 
 • Beoordelen en verbeteren van gebruikerservaring: We verwerken apparaat- en gebruiksgegevens zoals hierboven in sectie 4.1 beschreven staat, die in sommige gevallen geassocieerd kan worden met uw Persoonsgegevens, om trends te analyseren om de gehele gebruikservaring  te verbeteren voor zover dit noodzakelijk is op grond van ons gerechtvaardigde belang om onze aanbiedingen voor diensten te ontwikkelen en te verbeteren, of wanneer we daarvoor uw geldige toestemming verkrijgen;
 • Beoordeling van naleving van toepasselijke gebruiksvoorwaarden: We verwerken uw Persoonsgegevens om de naleving van toepasselijke gebruiksvoorwaarden in onze klantenovereenkomsten te beoordelen voor zover het ons gerechtvaardigd belang is om op naleving van de relevante voorwaarden toe te zien;
 • Toetsen van capaciteitsvereisten: We verwerken uw Persoonsgegevens om de capaciteitsvereisten van onze diensten te toetsen voor zover het ons gerechtvaardigd belang is om te verzekeren dat we voldoen aan de noodzakelijke capaciteitsvereisten voor onze dienstenaanbod;
 • Signaleren van klantenmogelijkheden: We verwerken uw Persoonsgegevens om nieuwe klantenmogelijkheden te beoordelen voor zover het ons gerechtvaardigd belang is om ons ervan te verzekeren dat we voldoen aan de eisen van klanten en de ervaringen van hun gebruikers.
 • Registreren van kantoorbezoekers: Wij verwerken uw Persoonsgegevens voor beveiligingsredenen, om bezoekers aan onze kantoren te registeren en voor het beheer van de geheimhoudingsovereenkomsten die wij bezoekers kunnen vragen te ondertekenen, voor zover deze verwerking noodzakelijk is op grond van ons gerechtvaardigde belang in het beschermen van onze kantoren en onze vertrouwelijke informatie tegen onbevoegde toegang. 
 • Tonen van gepersonaliseerde advertenties en content: Wij verwerken uw Persoonsgegevens om marketingonderzoeken uit te voeren, richting u te adverteren, gepersonaliseerde informatie over ons aan te bieden zowel op onze websites als daarbuiten, en om overige gepersonaliseerde informatie te verstrekken op basis van uw activiteiten en interesses, voor zover dit noodzakelijk is op grond van ons gerechtvaardigde belang in het adverteren van onze websites of, indien noodzakelijk, voor zover u uw voorafgaande toestemming hebt verleend (zie het onderdeel ‘Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens’ hieronder voor meer informatie over hoe u controle kunt uitoefenen op de verwerking van uw Persoonsgegevens door Salesforce voor gepersonaliseerde advertentiedoeleinden);
 • Versturen van marketingberichten: Wij verwerken uw Persoonsgegevens om u marketinginformatie, productaanbevelingen en andere berichten die geen verband houden met transacties te sturen (bijvoorbeeld nieuwsbrieven, telemarketinggesprekken, sms’jes of pushmeldingen) over ons, onze dochterondernemingen en onze partners, waaronder informatie over onze producten, acties of evenementen voor zover  noodzakelijk op grond van ons gerechtvaardigde belang in het versturen van direct marktering of voor zover u uw voorafgaande toestemming hebt verleend (zie het onderdeel ‘Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens’ hieronder voor meer informatie over hoe u controle kunt uitoefenen op de verwerking van uw Persoonsgegevens door Salesforce voor marketingdoeleinden); en
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen: Wij verwerken uw Persoonsgegevens wanneer wij medewerking verlenen aan overheidsinstanties, rechtbanken of toezichthouders in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen krachtens toepasselijke wetgeving voor zover dit de verwerking of verstrekking van Persoonsgegevens vereist om onze rechten te beschermen of noodzakelijk is op grond van ons gerechtvaardigde belang in het beschermen tegen verkeerd gebruik of misbruik van onze websites, in het beschermen van onze persoonlijke eigendom of veiligheid, in het aanwenden van alle voor ons beschikbare rechtsmiddelen en het beperken van onze schade, in het meewerken aan juridische procedures of gerechtelijke bevelen of om te reageren op rechtmatige verzoeken.

Als wij op grond van de wet of van een overeenkomst die wij met u zijn aangegaan gehouden zijn om Persoonsgegevens te verzamelen en verwerken en u deze Persoonsgegevens niet verstrekt op verzoek, zijn wij mogelijk niet in staat om onze overeenkomst met u uit te voeren.

6. Met wie delen wij Persoonsgegevens?

 Wij kunnen uw Persoonsgegevens met de volgende partijen delen:

 • Met door ons gecontracteerde dienstverleners die diensten verlenen zoals IT en systeemadministratie en hosting, creditcardverwerkingen, onderzoek en analyse, marketing, klantenservice en dataverrijking voor de doeleinden en in overeenstemming met de rechtsgrondslagen die hierboven beschreven staan; deze dienstverleners betreffen bedrijven die gevestigd zijn in de landen waarin wij actief zijn (een lijst van de betreffende landen is hier beschikbaar: https://www.salesforce.com/nl/company/locations/);
 • Als u onze websites gebruikt om u in te schrijven voor een evenement of webinar georganiseerd door een van onze dochterondernemingen, delen wij uw Persoonsgegevens met die dochteronderneming voor zover dit noodzakelijk is op grond van de overeenkomst die deze dochteronderneming met u is aangegaan betreffende de verwerking van uw inschrijving en het verzekeren van uw deelname aan het evenement; in zulke gevallen zal onze dochteronderneming de relevante Persoonsgegevens als een onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke verwerken en zal deze u waar nodig van informatie voorzien over de verwerking van uw Persoonsgegevens. Een lijst met bedrijven die momenteel onderdeel zijn van de Salesforce-ondernemingengroep is opgenomen als bijlage bij ons Jaarverslag (zie hier);
 • Als u een door ons georganiseerd evenement of webinar bijwoont, of een onderdeel op onze website downloadt of er toegang toe heeft, met sponsors van het evenement. Indien vereist op basis van toepasselijke wetgeving, kunt u toestemming geven voor zulke gegevensdeling met gebruik van het inschrijvingsformulier of door uw badge te laten scannen bij de stand van de sponsor. In dat geval zal uw informatie onderworpen zijn aan de privacy verklaringen van de sponsoren. Als u niet wilt dat uw informatie gedeeld wordt, kunt u dit aangeven door niet voor opt-in te kiezen via het inschrijvingsformulier van het evenement/webinar of ervoor te kiezen uw badge niet te laten scannen of door gebruik te maken van de opt-out mogelijkheid in overeenstemming met onderdeel 10 hieronder;
 • Als u onze diensten gebruikt als een daartoe geautoriseerde gebruiker, met de aan u verbonden klant die verantwoordelijk is voor uw toegang tot de diensten voor zover dit nodig is voor het verifiëren van accounts en activiteiten, het onderzoeken van verdachte activiteit, of het handhaven van onze voorwaarden en beleid;
 • Met sponsoren van wedstrijden of acties waar u zich voor inschrijft;
 • Met externe sociale media-netwerken, advertentienetwerken en websites die doorgaans optreden als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken, waardoor Salesforce op externe platformen en websites kan verkopen en adverteren;
 • In het bijzonder in verband met de AppExchange-website met onze derden partners die contact met u kunnen opnemen met betrekking tot hun producten of diensten; 
 • In bepaalde gevallen met professionele adviseurs die optreden als verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, waaronder juristen, bankiers, auditors en verzekeraars gevestigd in de landen waar wij actief zijn (een lijst van de betreffende landen is hier beschikbaar: https://www.salesforce.com/nl/company/locations/) die ons consultancy-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhouddiensten verlenen, en voor zover wij wettelijk gehouden zijn uw Persoonsgegevens te delen of voor zover wij daar een gerechtvaardigd belang in hebben;
 • Met dochterondernemingen binnen de Salesforce ondernemingengroep en bedrijven die wij in de toekomst overnemen in het geval zij onderdeel worden gemaakt van de Salesforce ondernemingengroep, voor zover het delen van gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een verzoek dat u via onze website hebt ingediend of voor doeleinden van klantenservice, marketing, technische verrichtingen en accountbeheer. Een lijst met bedrijven die momenteel onderdeel zijn van de Salesforce-ondernemingengroep is opgenomen als bijlage bij ons Jaarverslag (zie hier). Verder, als gevolg van de aard van onze verhouding met onze sociale tak van de organisatie, Salesforce.org, kunnen wij Persoonsgegevens delen tussen Salesforce en Salesforce.org voor de zakelijke en/of organisatorische doeleinden van beide of een van deze entiteiten; en
 • Als wij betrokken zijn bij een fusie, reorganisatie, ontbinding of andere wezenlijke wijziging in onze bedrijfsstructuur of als wij een website of bedrijfseenheid afstoten of als ons gehele of een deel van ons bedrijf, onze activa of onze aandelen overgenomen worden door een derde, kan het zijn dat wij uw Persoonsgegevens met deze derden delen. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zullen wij al het redelijke doen om u op de hoogte te stellen van elke overdracht van Persoonsgegevens naar een niet-verbonden derde partij.

We kunnen ook geanonimiseerde gebruiksgegevens delen met dienstverleners van Salesforce met het doel Salesforce te ondersteunen in zulke analyses en verbeteringen. Aanvullend kan Salesforce zulke geanonimiseerde gebruiksgegevens delen op geaggregeerde basis als onderdeel van onze normale bedrijfsvoering; wij kunnen bijvoorbeeld informatie publiek maken om trends te laten zijn over het algemene gebruik van onze diensten.

Alle Persoonsgegevens of andere informatie die u verkiest te verstrekken binnen online gemeenschappen, forums, blogs of in chatrooms op onze websites, kunnen gelezen, verzameld en gebruikt worden door anderen die deze forums bezoeken, afhankelijk van uw accountinstellingen.

Neem voor meer informatie over de ontvangers van uw Persoonsgegevens contact met ons op door de informatie te gebruiken in het onderstaande onderdeel ‘Contact met ons opnemen’.

7. Internationale doorgifte van Persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens kunnen verzameld, doorgegeven en bewaard worden door ons in de Verenigde Staten en door onze dochterondernemingen  en derden die in sectie 6 hierboven genoemd worden, die in andere landen actief zijn. De adressen van de kantoren waar salesforce.com, inc. en gelieerde partijen zitten, kunt u hier vinden.

Daardoor kunnen uw Persoonsgegevens verwerkt worden buiten de jurisdictie waar u zich bevindt en in landen die niet onderworpen zijn aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of uw lokale wetgever en/of toezichthouder en die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als de jurisdictie waar u zich bevindt. In zulke gevallen zullen wij waarborgen dat de ontvanger van uw Persoonsgegevens een passend gegevensbeschermingsniveau biedt, bijvoorbeeld door de toepasselijke opeenvolgende overeenkomsten en, wanneer nodig, standaard contractbepalingen voor de doorgifte van Persoonsgegevens aan te gaan die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd (zie artikel 46 Avg), of wij zullen u uw voorafgaande toestemming vragen voor zulke internationale doorgiften van persoonsgegevens.

8. Kinderen

Onze websites zijn niet gericht op kinderen. Wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Als u een ouder of voogd bent en van mening bent dat uw kind Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt zonder uw voorafgaande toestemming, neem dan contact met ons op door gebruik te maken van de informatie hieronder bij het onderdeel ‘Contact met ons opnemen’ en dan zullen wij maatregelen nemen om dergelijke Persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen.

9. Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Wij kunnen uw Persoonsgegevens bewaren voor een periode consistent met het oorspronkelijke doeleinde voor verzameling (zie het onderdeel ‘Doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens verwerken en de rechtsgrondslagen waar wij ons op baseren’ hierboven). Wij bepalen passende bewaartermijnen voor Persoonsgegevens op basis van de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de Persoonsgegevens die wij van u verwerken, het potentiële risico op schade door onbevoegd gebruik of verstrekking van uw Persoonsgegevens, en de vraag of wij onze verwerkingsdoeleinden ook op andere manieren kunnen bereiken, alsook op grond van de toepasselijke wettelijke vereisten (zoals de toepasselijke verjaringstermijn).

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijnen worden uw Persoonsgegevens verwijderd. Als technische redenen ons verhinderen gegevens volledig uit onze systemen te verwijderen, zullen wij passende maatregelen treffen om verder gebruik van die gegevens te voorkomen.

Voor meer informatie over de toepasselijke bewaartermijnen kunt u contact met ons opnemen door de informatie te gebruiken in het onderstaande onderdeel ‘Contact met ons opnemen’.

10. Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens

10.1 Uw rechten

Afhankelijk van de plaatselijke gegevensbeschermingswetgeving hebt u  bepaalde rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving en, in het bijzonder, indien u zich bevindt in de EER, zijn deze rechten onder andere:

 • Om inzage te krijgen in Persoonsgegevens die wij van u bewaren (recht van inzage);
 • Om onjuiste Persoonsgegevens te rectificeren en, met inachtneming van het doeleinde voor de verwerking van de Persoonsgegevens, te verzekeren dat deze compleet zijn (recht op rectificatie);
 • Om uw Persoonsgegevens te wissen/verwijderen, voor zover toegestaan onder toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving (recht op gegevenswissing; recht op vergetelheid);
 • Om onze verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken voor zover toegestaan door de wet (recht op beperking van de verwerking);
 • Om uw Persoonsgegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover mogelijk (recht op overdraagbaarheid van gegevens);
 • Om bezwaar te maken tegen elke vorm van verwerking van uw Persoonsgegevens die uitgevoerd wordt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (recht van bezwaar). Als wij uw Persoonsgegevens verwerken ten behoeve van direct marketing of met derden delen voor hun eigen direct marketing doeleinden, kunt u te allen tijde uw recht van bezwaar uitoefenen tegen deze verwerking zonder hier een reden voor op te hoeven geven; 
 • Om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerkingen gebaseerd besluit – waaronder profilering – waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden (‘Geautomatiseerde besluitvorming’); op dit moment vindt er op onze websites of diensten geen Geautomatiseerde besluitvorming plaats; en
 • Voor zover wij uw Persoonsgegevens verzamelen, verwerken en delen op basis van uw toestemming, om de toestemming te alle tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

Als u een inwoner bent van Californië, jonger bent dan 18 en u hebt aangemeld voor een account bij ons, kunt u ons verzoeken content of informatie die u op onze websites hebt gepost te verwijderen. Wij willen u erop wijzen dat uw verzoek niet garandeert dat de content of informatie volledig wordt verwijderd, omdat bijvoorbeeld een gedeelte van uw content opnieuw gedeeld kan zijn door een andere bezoeker van onze websites.

10.2 Hoe uw rechten uit te oefenen

Om uw rechten uit te oefenen, neem contact met ons op door gebruik te maken van de informatie hieronder bij het onderdeel ‘Contact met ons opnemen’. Wij proberen binnen één maand op alle legitieme verzoeken te reageren en zullen contact met u opnemen als wij aanvullende informatie van u nodig hebben om aan uw verzoek te kunnen voldoen. Het kan voorkomen dat het ons langer dan een maand kost om op uw verzoek te reageren, rekening houdend met de complexiteit van een verzoek en de hoeveelheid verzoeken die wij ontvangen. Als u een werknemer van een klant van Salesforce bent, raden wij u aan om voor ondersteuning bij het corrigeren of bijwerken van uw gegevens contact op te nemen met de systeembeheerder van uw bedrijf.

Sommige aangemelde gebruikers kunnen hun gebruikersinstellingen, profielen, organisatie-instellingen en inschrijvingen voor evenementen bijwerken door in te loggen in hun accounts en hun instellingen of profielen bij te werken.

Als u uw factureringsgegevens wilt bijwerken, uw account wilt opzeggen en/of ons wilt vragen uw Persoonsgegevens en andere gegevens die betrekking hebben op uw account te verwijderen of aan u te retourneren, neem dan contact met ons op door gebruik te maken van de informatie hieronder bij het onderdeel ‘Contact met ons opnemen’.

10.3 Uw rechten met betrekking tot Klantgegevens

Zoals hierboven beschreven, kunnen wij ook Persoonsgegevens verwerken die door of voor een klant zijn toegevoegd aan onze cloudproducten of diensten. Voor dat doel, voor zover in deze Privacyverklaring of aparte kennisgeving niet anders staat, verwerken we die Persoonsgegevens  slechts in de rol van een verwerker Persoonsgegevens namens een klant (en/of de daaraan geaffilieerde entiteiten) die de verwerkingsverantwoordelijke is voor die Persoonsgegevens (zie het onderdeel ‘Verantwoordelijke Salesforce-entiteit’ hierboven). Als een klant van Salesforce, of een partij namens die, uw gegevens bij ons heeft ingediend en u wilt uw rechten uit hoofde van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving uitoefenen, neem dan rechtstreeks contact op met de betreffende klant. Als u uw verzoek toch rechtstreeks bij ons in wilt dienen, verstrek dan de naam van de klant van Salesforce die uw gegevens bij ons heeft ingediend omdat we alleen gegevens van een klant mogen inzien op instructie van die klant. Wij zullen uw verzoek doorsturen naar die klant en zullen hun waar nodig ondersteunen bij het reageren op uw verzoek binnen een redelijk tijdsbestek.

10.4 Uw voorkeuren voor e-mail- en sms-marketing berichten

Als wij uw Persoonsgegevens verwerken met het doel om marketingberichten te versturen aan u, kunt u uw ontvangst van marketingberichten en berichten die geen verband houden met transacties van Salesforce beheren door onderaan Salesforce marketing-e-mails op ‘Afmelden’ te klikken, door op een Salesforce sms-bericht te reageren met het woord ‘STOP’ of door hier af te melden.  Los van het voorgaande zult u marketing en niet aan transactie gerelateerde berichten blijven ontvangen van MuleSoft tenzij u de ontvangst daarvan beheert door op de ‘Afmelden’-link te klikken onderaan MuleSoft marketing emails, door ‘STOP’ te antwoorden op MuleSoft SMS berichten, of door hier af te melden.

U kunt ook pushmeldingen van onze Salesforce en MuleSoft applicaties op uw mobiele apparaat uitzetten of zich bij ons afmelden door gebruik te maken van de informatie hieronder bij het onderdeel ‘Contact met ons opnemen’.

Wij willen u erop wijzen dat het afmelden voor marketingberichten u niet afmeldt voor belangrijke zakelijke berichten die verband houden met uw huidige relatie met ons, zoals berichten over uw abonnementen of evenementinschrijvingen, dienstberichten en beveiligingsinformatie.

10.5 Uw voorkeuren voor telemarketing berichten

Als u uw telefoonnummer op wilt laten nemen in ons interne Bel-mij-niet-register, neem dan contact met ons op door gebruik te maken van de informatie hieronder bij het onderdeel ‘Contact met ons opnemen’. Vermeld uw voornaam, achternaam, bedrijf en het telefoonnummer dat u in dit Bel-mij-niet-register op wil laten nemen.

Als alternatief kunt u altijd tijdens een telemarketinggesprek laten weten dat u niet meer gebeld wilt worden voor marketingdoeleinden.

11. Hoe wij uw Persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen voorzorgsmaatregelen – waaronder organisatorische, technische en fysieke maatregelen – om de Persoonsgegevens die wij verwerken of gebruiken te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of toegang.

Hoewel wij algemeen aanvaarde normen volgen voor de bescherming van Persoonsgegevens, is geen enkele methode van opslag of overdracht 100% veilig. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van uw wachtwoord, het beperken van de toegang tot uw apparaten en het afmelden van onze websites na uw sessies. Neem voor vragen over de beveiliging van onze websites contact met ons op door gebruik te maken van de informatie hieronder bij het onderdeel ‘Contact met ons opnemen’.

12. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Wij zullen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzingen om veranderingen in onze praktijken, de beschikbare technologieën, de wettelijke vereisten en andere factoren weer te geven. In dat geval zullen wij de ‘ingangsdatum’ bovenaan deze Privacyverklaring aanpassen. Als wij een wezenlijke update maken, kunnen wij u voorafgaand aan de ingangsdatum van de update een kennisgeving verstrekken, bijvoorbeeld door middel van een opvallende aankondiging op onze website of door contact met u op te nemen door het emailadres te gebruiken dat u heeft verstrekt.

Wij willen u aansporen om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven over het verzamelen, verwerken en delen van uw Persoonsgegevens door ons.

13. Contact met ons opnemen

Als u uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens uit wilt oefenen of als u vragen hebt gerelateerd aan deze Privacyverklaring of over onze privacy praktijken kunt u dit formulier invullen of een brief sturen naar:

Salesforce Data Protection Officer

415 Mission St, 3rd Floor

San Francisco, CA 94105, VS

Wij hechten er waarde aan om samen met u een eerlijke oplossing te vinden voor alle klachten of zorgen die u heeft met betrekking tot uw privacy. Als u echter van mening bent dat wij u niet konden helpen met uw klacht of vraag en als u zich bevindt in de EER, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.