Lär känna de branschledande produktivitets- och marknadsföringsverktyg som hjälper dig att fokusera på kunden.
 
 
Anslut Salesforce Marketing Cloud, Sales Cloud och Google Analytics 360 för att göra engagemanget med kunden smartare.
 
 
 
Effektivisera ditt teams arbetsflöde genom att ansluta G Suite till den främsta CRM-lösningen från Salesforce.
Höj produktiviteten, automatisera uppgifter och organisera händelser genom att ansluta G Suite och Salesforce Essentials, den främsta CRM-lösningen. 
Anslut kontakter, konton, poster och säljprojekt genom att synkronisera din AI-drivna CRM med Gmail och Google Calendar.
Samarbeta kring CRM-data med Quip Live-appar för Google och Google Calendar.
Hantera CRM-data med dubbelriktade synkroniseringsfunktioner enkelt mellan Salesforce och Google Sheets.
 
Skala upp verksamheten med tillförsikt med branschledande verktyg från Salesforce och Google. Salesforce har utnämnt Google Cloud som föredragen offentlig Cloud-leverantör för att stödja vårt snabbt växande globala kundbas.