Läs om vårt åtagande om att upprätthålla dataskydd
Fullständig Integritetspolicy ›
 

Salesforce.com, inc. ("Salesforce" eller "Företaget") värnar om skyddet av den personliga integriteten för personer som besöker företagets webbplatser ("Besökare"), personer som registrerar sig i syfte att använda de Tjänster som definieras nedan ("Kunder") och personer som registrerar sig i syfte att delta i Företagets evenemang ("Deltagare"). Den här dataskyddspolicyn beskriver Salesforces rutiner för dataskydd i samband med användning av Företagets Webbplatser och de tillhörande applikationer och tjänster som Salesforce erbjuder (gemensamt benämnda "Tjänsterna").

Salesforce har även certifierat vissa av sina tjänster i enlighet med det av amerikanska handelsdepartementet och fastställda EU-USA Privacy Shield-ramverk och Schweiz-USA Privacy Shield-ramverk för skydd av personuppgifterför skydd av personuppgifter. En beskrivning av hur vi uppfyller principerna i Privacy Shield-ramverket finns i vår information om Privacy Shield-certifiering. Mer information om Privacy Shield-ramverk för skydd av personuppgifter finns på amerikanska handelsdepartementets Privacy Shield-webbplats som du finner här.

 

Denna dataskyddspolicy omfattar dataskyddsrutiner på de Webbplatser som innehåller länkar till den här dataskyddspolicyn, inklusive:http://www.salesforce.com; http://www.appexchange.com; http://www.dreamforce.com; http://www.force.com samthttps://www.steelbrick.com ( gemensamt benämnda "Salesforces Webbplatser" eller "Företagets Webbplatser").

AppExchange, http://www.appexchange.com, är en marknadsplats för webbapplikationer som är tillgängliga enligt on-demand-principen och kan köras på Företagets Force.com-plattform. Applikationer kan publiceras av Salesforce och av tredje part. När applikationer publiceras av Salesforce och applikationen har en länk till denna dataskyddspolicy, är det denna dataskyddspolicy som gäller. När applikationerna publiceras av tredje part så gäller sådan tredje parts dataskyddspolicy och inte denna dataskyddspolicy.

Force.com Sites och Site.com gör det möjligt för Salesforce och Salesforces kunder att skapa webbplatser och applikationer som körs internt på Salesforce-plattformen. När Force.com Sites- eller Site.com-webbplatser publiceras av Salesforce länkar webbplatserna till denna dataskyddspolicy och det är denna datsskyddspolicy som gäller. När Force.com Sites- eller Site.com-webbplatser publiceras av tredje part tillämpas den tredje partens dataskyddspolicy och inte denna dataskyddspolicy.

Salesforces Webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser. Innehållet som presenteras och de dataskyddsrutiner som tillämpas på sådana andra webbplatser regleras av respektive webbplats egen dataskyddspolicy. Företaget uppmuntrar dig att även gå igenom andra webbplatsers dataskyddspolicyer så att du förstår deras dataskyddsrutiner.

 

När du visar intresse för att få ytterligare information om Tjänsterna eller registrerar dig för att använda Webbplatser och andra Tjänster, eller om du anmäler dig till ett evenemang, vill Salesforce att du ger oss dina personliga kontaktuppgifter, till exempel ditt namn, företagets namn, adress, telefonnummer och e-postadress ("Obligatoriska Kontaktuppgifter"). När du köper Tjänsterna eller anmäler dig till ett evenemang kan Salesforce även begära att du ger Företaget finansiell information och faktureringsinformation, till exempel namn och adress för fakturering, kreditkortsnummer och antalet anställda inom den organisation som kommer att använda tjänsterna ("Faktureringsinformation"). Salesforce kan också be dig att lämna ytterligare uppgifter, t.ex. om företagets årliga intäkter, antalet anställda eller branschtillhörighet ("Frivillig Information"). Om Besökare söker arbete vid Företaget kan Salesforce också kräva att du skickar in ytterligare personuppgifter samt en meritförteckning eller ett CV (curriculum vitae) ("Ansökningsinformation"). Obligatoriska Kontaktuppgifter, Faktureringsinformation, Ansökningsinformation, Frivillig Information eller annan information som du skickar in till Salesforce genom någon av Tjänsterna benämns gemensamt "Data".

När du använder Företagets Webbplatser kan Salesforce även samla in information med hjälp av allmänt använda informationsinsamlingsverktyg, till exempel cookies och pixeltaggar (s.k. web beacon) ("Information Om Webbplatsanvändning"). Information Om wWbbplatsanvändning omfattar bland annat standardinformation om webbläsaren (till exempel typ av webbläsare och språk), IP-adress samt information om dina aktiviteter på Företagets Webbplatser (till exempel vilka webbsidor du besöker och vilka länkar du klickar på). Om du vill veta mer om den insamling av Information Om Webbplatsanvändning som görs av Salesforce och andra klickar du här.

 

Företaget använder Data om Salesforce-kunder i syfte att tillhandahålla de begärda tjänsterna. Om du till exempel fyller i ett webbformulär med rubriken "Kontakta mig", använder Företaget den ifyllda informationen för att kontakta dig angående ditt intresse för Tjänsterna.

Företaget använder också Data om Salesforce-deltagare i syfte att planera och anordna företagsevenemang, onlineforum och sociala nätverk i vilka deltagarna kan delta, samt i syfte att skapa onlineprofiler för deltagare på Företagets Webbplatser. Ytterligare information om Företagets rutiner för dataskydd avseende Data om Salesforce-deltagare kan i vissa fall hittas i ytterligare dataskyddspolicyer på respektive evenemangs webbplats. Mer information om elektroniska anslagstavlor, bloggar och chattrum som tillhandahålls av Salesforce i anslutning till företagsevenemang finns här.

Företaget kan också komma att använda Data om Salesforce-kunder och Data om Salesforce-deltagare i marknadsföringssyfte. Företaget kan till exempel använda uppgifter som du lämnar för att kontakta dig och fortsätta diskutera tjänsterna du är intresserad av, samt skicka information om Företaget, dess dotterbolag och samarbetspartner, inklusive information om olika kampanjer och evenemang.

Salesforce använder kreditkortsinformation enbart för att kontrollera kreditvärdighet och inkassera betalningar från kunder och deltagare.

Salesforce använder Information Om Webbplatsanvändning för att driva och förbättra Företagets webbplatser. Företaget kan också använda Information Om Webbplatsanvändning separat eller i kombination med Data om Salesforce-kunder och Data om Salesforce-deltagare i syfte att tillhandahålla personligt anpassad information om Företaget. Om du vill veta mer om vår användning av Information Om Webbplatsanvändning klickar du här.

 

 

Cookies, pixeltaggar och IP-adresser
Salesforce använder allmänt förekommande verktyg för informationsinsamling, till exempel cookies och pixeltaggar (s.k. web beacons) i syfte att samla in information när du använder Företagets Webbplatser ("Information Om Webbplatsanvändning"). I det här avsnittet beskrivs de olika typerna av Information Om Webbplatsanvändning som används på Företagets Webbplatser och hur denna information kan komma att användas

Cookies
Salesforce använder cookies i syfte att göra din användning av Företagets Webbplatser enklare och mer meningsfull. När du besöker någon av Företagets Webbplatser skickar Salesforces servrar en cookie till din dator. Cookies kan inte ensamma identifiera dig personligen, de känner bara igen din webbläsare. Såvida du inte själv väljer att uppge din identitet för Salesforce, genom att exempelvis utnyttja ett kampanjerbjudande, öppna ett konto eller fylla i ett webbformulär (t.ex. ett "Kontakta mig"- eller "Prova kostnadsfritt i 30 dagar"-formulär), förblir du anonym för Företaget

Salesforce använder både sessionsbaserade och beständiga cookies. Sessionsbaserade cookies existerar bara under en session. De försvinner från datorn när du stänger webbläsaren eller stänger av datorn. Beständiga cookies ligger kvar på datorn även efter det att du har stängt webbläsaren eller stängt av datorn. Observera att om du ställer in din webbläsare på att inte godkänna cookies kan du besöka Företagets Webbplatser, men du kan inte använda Tjänsterna på det sätt som det är tänkt.

I följande avsnitt kan du läsa om hur Salesforce använder olika typer av cookies och vilka alternativ du har för att hantera inställningar av cookies:

Typ av cookie

Beskrivning Möjliga inställningar
Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies gör att du kan navigera på Företagets Webbplatser och använda deras funktioner, t.ex. få tillgång till skyddade områden på webbplatserna och använda Salesforces Tjänster.

Om du har valt att uppge din identitet för Salesforce använder Företaget cookies med krypterad information för att kunna identifiera din unika identitet. Varje gång du loggar in på Tjänsterna överförs en cookie till din webbläsare. Cookien innehåller en krypterad unik identifierare som är bunden till ditt konto. Dessa cookies gör att Företaget kan identifiera dig när du loggar in på Tjänsterna och att dina onlinetransaktioner och onlinebeställningar kan behandlas.

Eftersom nödvändiga cookies är väsentliga för att kunna använda Företagets Webbplatser och tjänster finns det inte någon möjlighet att välja bort dessa cookies.

Användnings-cookies

Dessa cookies samlar in information om hur Besökare använder vår Webbplats, inklusive vilka sidor Besökare oftast går till och om de får felmeddelanden från vissa sidor. Dessa cookies samlar inte in information som identifierar en Besökare som individ. Allt dessa cookies samlar in är information som är aggregerad och anonym. Informationen används endast för att förbättra funktioner och prestanda på Företagets wWbbplats

Emellanåt anlitar Salesforce tredje part för att spåra och analysera statistisk information om användning och volym från individer som besöker Företagets Webbplatser. Salesforce kan även använda Flash-cookies för dessa ändamål.

Mer information om hur du väljer bort användnings-cookies i inställningarna till din webbläsare hittar du här.

Om du vill veta hur du hanterar sekretess- och lagringsinställningar för Flash-cookies klickar du här.

Funktionalitets-cookies

Funktionalitets-cookies gör att Företagets Webbplatser kommer ihåg information som du har angivit eller val som du har gjort (t.ex. ditt användarnamn, språk eller region) och därmed tillhandahåller förbättrade, mer personliga funktioner. Dessa cookies gör det också möjligt för dig att optimera din användning av Salesforces Tjänster efter det att du har loggat in. De kan också användas för att komma ihåg ändringar som du har gjort av textstorlek, typsnitt och andra aspekter av webbsidorna som du kan anpassa.

Salesforce använder lokala delade objekt, även kallade Flash-cookies, för att göra ditt besök på Webbplatsen mer personligt, t.ex. genom att lagra dina inställningar eller visa innehåll baserat på vilken del av Webbplatsen du använder.

Mer information om hur du väljer bort funktionalitets-cookies i inställningarna till din webbläsare hittar du här. Observera att den funktionalitet du får när du besöker Salesforces Webbplatser kan påverkas om du väljer bort dessa cookies.

Om du vill veta hur du hanterar sekretess- och lagringsinställningar för Flash-cookies klickar du här..

Målgrupps-cookies eller reklam-cookies

Emellanåt anlitar Salesforce tredje part för att spåra och analysera statistisk information om användning och volym från individer som besöker Företagets Webbplatser. Salesforce kan komma att använda cookies som levereras av tredje part i syfte att analysera Företagets annonsresultat. Den här typen av cookies kommer till exempel ihåg vilka webbläsare som har besökt Företagets Webbplatser. Den information som lämnas till tredje part innehåller inga personuppgifter, men informationen kan komma att kopplas till personuppgifter på nytt efter det att Företaget har tagit emot den.

Salesforce kan även sluta avtal med externa annonsnätverk som samlar in IP-adresser och information från pixeltaggar (se nedan) på Företagets Webbplatser, från e-post samt på tredje parts webbplatser. Annonsnätverken följer dina aktiviteter på Internet över en längre tid, på olika webbplatser och andra onlinetjänster genom att samla in Information om webbplatsanvändning med automatiska verktyg, bland annat cookies. Dessa tekniker kan känna igen dig även när du använder flera olika typer av utrustning, t.ex. stationär eller bärbar dator, smartphone eller surfplatta. Tredje part använder informationen i syfte att tillhandahålla annonser för produkter och tjänster som har anpassats till dina intressen. Annonserna kan visas på andra webbplatser eller i mobila applikationer på vilken som helst av dina enheter. Den här processen hjälper oss också att följa upp och styra effektiviteten i våra marknadsföringssatsningar.

Tredjepartsföretag, som Företaget samarbetar med för att tillhandahålla vissa funktioner på våra Webbplatser eller för att visa annonser som baseras på dina webbläsaraktiviteter, använder Flash-cookies för att samla in och lagra information. Flash-cookies skiljer sig från webbläsarcookies genom att de lagrar andra mängder och typer av data samt lagrar data på ett annat sätt.

Om du vill veta mer om dessa och andra annonsnätverk och hur du tackar nej till dem klickar du här och här.

Om du vill veta hur du hanterar sekretess- och lagringsinställningar för Flash-cookies klickar du här.

Pixeltaggar
Salesforce använder pixeltaggar, även kallade webb-beacons, ensamma eller tillsammans med cookies i syfte att sammanställa information om Kunders och Besökares användning av Företagets Webbplatser och deras respons på e-post från Företaget. Pixeltaggar består av genomskinliga elektroniska bilder som kan känna igen vissa typer av information på din dator, t.ex. lagrade cookies, tidpunkten för när du senast besökte en viss webbplats kopplad till pixeltaggen samt en beskrivning av webbplatsen som är knuten till pixeltaggen. Salesforce kan till exempel bädda in pixeltaggar i e-postutskick som informerar Företaget när du klickar på en länk till någon av Företagets Webbplatser. Salesforce använder pixeltaggar för att driva och förbättra Företagets Webbplatser.

IP-adresser
När du besöker Salesforces Webbplatser registrerar Företaget din IP-adress i syfte att kunna följa upp och sammanställa information som inte är personlig. Salesforce använder till exempel IP-adresser för att kartlägga från vilka regioner de Kunder och Besökare som använder Företagets Webbplatser kommer ifrån.

Salesforce samlar också in Kunders IP-adresser när de loggar in på Tjänsterna, som ett led i Företagets säkerhetsfunktioner "Identitetsbekräftelse" och "IP-områdesrestriktioner".

Sociala Mediefunktioner
Företagets Webbplatser kan använda sociala mediefunktioner som Facebooks "Gilla"-knapp ("Sociala Mediefunktioner"). Dessa funktioner kan samla in din IP-adress och den sida du besöker på Företagets Webbplats, samt lagra en cookie som gör att funktionen fungerar korrekt. Sådana sociala mediefunktioner kan ge dig möjlighet att publicera information om dina aktiviteter på Företagets Webbplats till någon av dina profilsidor i sociala medienätverk tillhandahållna av tredje part, i syfte att dela information med andra i ditt nätverk. De Sociala Mediefunktionerna installeras antingen av en tredje part eller hanteras direkt på Företagets Webbplats. Din interaktion med dessa funktioner lyder under den dataskyddspolicy som tillämpas av det företag som tillhandahåller de relevanta Sociala Mediefunktionerna.

Spårningsskydd (Do Not Track, DNT)
Flera webbläsare – däribland Internet Explorer, Firefox och Safari – erbjuder idag möjligheten att undanbe sig spårning, på engelska kallat "Do not track". Funktionen är baserad på en teknik känd som ett DNT-huvud. Denna skickar en signal om användarens DNT-inställningar till de webbplatser användaren besöker. Salesforce har för närvarande inte förbundit sig att fullt ut följa DNT-signaler från webbläsare på sina Webbplatser, eftersom det ännu inte finns någon allmän branschstandard för DNT som har antagits av branschgrupper, teknikföretag eller tillsynsmyndigheter. Det finns bland annat ingen enhetlig standard för tolkning av en användares önskemål. Salesforce tar dock personlig integritet och meningsfulla val på allvar och kommer att fortsätta att övervaka utvecklingen runt DNT-tekniken för webbläsare samt implementeringen av en standard.

Salesforce kan tillhandahålla elektroniska anslagstavlor, bloggar eller chattrum på Företagets Webbplatser. All personlig information som du väljer att lämna ut på ett sådant forum kan läsas, samlas in och användas av andra personer som besöker forumet och kan användas för att skicka meddelanden till dig som du inte har bett om. Salesforce ansvarar inte för den personliga information som du väljer att skicka in till dessa forum.

Kunder och Besökare kan välja att använda Företagets hänvisningsprogram för att tipsa vänner om Företagets Webbplatser. När du använder hänvisningsprogrammet vill Företaget att du uppger vännens namn och e-postadress. Salesforce skickar då automatiskt, vid ett tillfälle, ett e-postmeddelande till vännen för att bjuda in personen till Företagets Webbplatser. Salesforce lagrar inte denna information.

Salesforce publicerar en lista med kundrecensioner på Företagets Webbplatser med information om bland annat Kundernas namn och titlar. Salesforce inhämtar varje Kunds samtycke innan information publiceras på en sådan lista eller i en kundrecension.

Tjänsteleverantörer
Salesforce kan dela Data om Salesforces Besökare, Kunder och Deltagare med Företagets kontrakterade tjänsteleverantörer, i syfte för dem att tillhandahålla tjänster för vår räkning. Utan att begränsa det föregående, kan Salesforce också dela Data om Salesforces Besökare, Kunder och Deltagare med Företagets tjänsteleverantörer i syfte att säkra kvaliteten på den information som tillhandahålls och med tredje parts sociala nätverkssidor och mediewebbplatser, t.ex. Facebook, i syfte att bedriva marknadsföring och annonsering på dessa webbplatser. Utöver vad som anges i denna dataskyddspolicy kommer Salesforce inte att sprida, sälja, hyra ut eller dela information med någon tredje part för deras marknadsföringssyfte.

Salesforces dotterbolag
Företaget kan dela Data om Salesforce-kunder med andra företag i syfte att samarbeta med dem, bland annat dotterbolag inom Salesforces koncern. Företaget kan t.ex. behöva dela Data om Salesforce-kunder i syfte att hantera kundrelationer.

Affärspartners
EEmellanåt kan Salesforce komma att samarbeta med andra företag för att tillsammans med dessa kunna erbjuda produkter eller tjänster, likt våra AppExchange-partnrar. Om du köper eller specifikt uttrycker ditt intresse för en sådan gemensamt erbjuden produkt eller tjänst från eller genom Salesforce kan Företaget komma att dela Data om Salesforce-kunder som har samlats in i samband med att du köpte varan eller uttryckte ditt intresse för den med våra affärspartners. Salesforce kontrollerar inte hur eventuella affärspartners använder data om Salesforce-kunder som vi samlar in. Deras användning av informationen lyder endast under deras egna dataskyddspolicyer. Om du inte vill att dina uppgifter ska spridas på det här sättet kan du välja att avstå från att köpa eller uttrycka ditt intresse för en specifik, gemensamt erbjuden produkt eller tjänst.

Salesforce delar inte Data om Salesforce-deltagare med affärspartners såvida du inte (1) specifikt samtycker till att sådan information lämnas ut via registreringsformuläret till ett evenemang eller (2) deltar i ett företagsevenemang och tillåter att Salesforce, eller av dem utsedda personer, läser av din deltagarbricka. Om du inte vill att din information ska delas på det här sättet kan du välja att inte fylla i registreringsformulär för evenemang och inte låta din deltagarbricka bli avläst vid företagsevenemang. Om du väljer att dela din information med affärspartners på de sätt som beskrivs ovan kommer informationen att behandlas i enlighet med respektive affärspartners dataskyddspolicy.

Tredje man
Avsnitt 4 i denna dataskyddspolicy, Information om webbplatsanvändning, beskriver specifikt den information vi eller tredje part samlar in med cookies och pixeltaggar, samt hur du kan styra cookies i din webbläsare.

Fakturering
Salesforce anlitar ett fristående företag för tjänster i samband med bearbetning av kortbetalningar. Denna leverantör har inte tillåtelse att lagra, behålla eller använda faktureringsinformation i något annat syfte än att bearbeta kortbetalningar för Företagets räkning.

Utlämnande av information
Salesforce förbehåller sig rätten att använda eller röja uppgifter som har lämnats om detta krävs enligt lag, samt om Företaget på goda grunder tror att användning eller utlämning av informationen är nödvändig för att skydda Företagets rättigheter och/eller som en del av ett rättegångsförfarande, ett domstolsbeslut eller en rättsprocess.

Företaget lagrar primärt Data om Salesforce-kunder och Data om Salesforce-deltagare i USA. I syfte att underlätta Salesforces globala verksamhet kan Företaget överföra, lagra och använda sådan information från platser över hela världen, inklusive andra länder där Företaget bedriver verksamhet. En lista över Företagets kontor runt om i världen finns här . Den här 
Salesforce ger Besökare, Kunder och Deltagare som tillhandahåller kontaktinformation möjlighet att välja hur Företaget får använda denna information. Du kan ange om du inte vill ha reklam och information om annat än transaktioner genom att klicka på länken för att avbryta prenumerationen längst ned i e-postmeddelanden som du får från Företaget. Du kan även skicka en begäran till unsubscribe@salesforce.com .
Kunder kan uppdatera och ändra sina registrerade uppgifter genom att redigera sin användar- eller företagsprofil. Om du vill uppdatera en användarprofil loggar du in på http://www.salesforce.com med ditt användarnamn och lösenord och klickar på "Setup" (Konfigurera). Om du vill uppdatera företagsinformation loggar du in på http://www.salesforce.com med ditt användarnamn och lösenord och väljer "Organization Setup" (Konfigurera organisation). Deltagare kan uppdatera eller ändra sina registreringsuppgifter på evenemangets webbplats när de har loggat in. Om du vill uppdatera faktureringsinformation eller radera dina registreringsuppgifter skickar du ett e-postmeddelande till support@salesforce.com  eller ringer +1 (415) 901-7010. Om du vill avsluta ditt konto och få tillbaka uppgifter som du har registrerat och använt inom ramen för Tjänsterna skickar du ett e-postmeddelande till support@salesforce.com eller ringer +1 (415) 901 7010. Önskemål om att komma åt, ändra eller radera din information behandlas inom 30 dagar.
Salesforce-kunder kan elektroniskt skicka in data eller information till Tjänsterna för lagring och bearbetning ("Kunddata"). Salesforce kommer inte att granska, dela, distribuera eller hänvisa till sådana Kunddata, med undantag för vad som anges i Salesforces huvudavtal för prenumeration eller i den mån krävs enligt lag. I enlighet med Salesforces huvudavtal för prenumeration kan Salesforce få tillgång till Kunddata endast i syfte att tillhandahålla Tjänsterna, förebygga eller åtgärda tjänsterelaterade eller tekniska problem samt på begäran av Kund i samband med kundsupportärenden eller om det krävs enligt lag. Ytterligare information om Företagets dataskyddsrutiner och säkerhet avseende Kunddata finns här .
Salesforce använder kraftfulla säkerhetsåtgärder för att skydda Data om Salesforce-kunder och Data om Salesforce-deltagare. Eftersom Företaget använder Tjänsterna för att underhålla Data om Salesforce-kunder och Data om Salesforce-deltagare är denna information, som lagras inom ramen för Tjänsterna, skyddad på samma sätt som beskrivs för Tjänsterna här .

Salesforce kan, utan att begränsa vad som i övrigt anges i denna dataskyddspolicy, och utöver den information som vi samlar in via våra Webbplatser eller som skickas till våra Tjänster, samla in information via applikationer ("Mobila Applikationer") som Kunderna eller av dem godkända individer ("Användarna") hämtar till och använder på sina mobila enheter ("Enheterna"). Mobila Applikationer som tillhandahålls av Salesforce kan samla in information från eller komma åt data som är lagrade på Användarnas Enheter i syfte att tillhandahålla de tjänster som är relaterade till den relevanta Mobila Applikationen. En Mobil Applikation kan till exempel få tillgång till en kamera på en Användares Enhet i syfte att låta Användaren överföra foton till Tjänsterna; få tillgång till samtalshistoriken på en Användares Enhet i syfte att låta Användaren överföra informationen till Tjänsterna; få tillgång till kalenderinformation på en Användares Enhet i syfte att låta Användaren matcha mötesdeltagare med kontakter som Användaren har sparat i Tjänsterna; få tillgång till den geografiska platsen för en Användares Enhet i syfte att kunna identifiera kontakter i närheten som Användaren sparat i Tjänsterna; eller få tillgång till kontaktuppgifter på en Användares Enhet i syfte att låta Användaren synkronisera de kontaktuppgifter som är lagrade på Användarens Enhet med de uppgifter som har sparats i Tjänsterna. Information som samlas in i syfte att tillhandahålla Mobila Applikationstjänster kan omfatta information som samlas in i syfte att förbereda kommande uppdateringar av dessa tjänster. Mobila Applikationer kan överföra information till och från Enheter i syfte att tillhandahålla de Mobila Applikationstjänsterna.

Mobila Applikationer kan förse Salesforce med information om Användarnas användning av de Mobila Applikationstjänsterna, information om Användarnas datorsystem samt information om Användarnas interaktion med Mobila Applikationer, vilka Salesforce i sin tur kan använda för att tillhandahålla och förbättra de Mobila Applikationstjänsterna. Till exempel kan alla åtgärder som vidtas i Mobila Applikationer loggas, tillsammans med därtill relaterad information (som den tidpunkt då varje åtgärd vidtogs). Salesforce kan också dela anonyma data om dessa åtgärder med tredjepartsleverantörer av analystjänster. Om en Användare hämtar en Mobil Applikation från Salesforce efter att ha klickat på en tredje parts annons för den Mobila Applikationen eller för Salesforce, kan tredjepartsannonsören förse Salesforce med viss information, som id-uppgifter om Användarens Enhet, som Salesforce i sin tur kan använda för att följa upp resultatet av sina annonskampanjer.

Kunder kan konfigurera Mobila Applikationstjänster från Salesforce, och den information som den Mobila Applikationen får tillgång till eller samlar in på en Användares Enhet kan komma att påverkas av Kundens konfiguration. Om en Kund dessutom köper flera Tjänster från Salesforce och dess dotterbolag kan en Mobil Applikation utformas att samverka med dessa Tjänster, exempelvis för att ge Användaren tillgång till information från någon av eller alla dessa Tjänster eller tillhandahålla information från någon av Användarens Enheter till en eller flera av dessa Tjänster. Information som den Mobila Applikationen får tillgång till eller samlar in på en Användares Enhet kan bli tillgänglig för Kunden och dennes organisation, beroende på den Mobila Applikationens avsedda funktion.

Utöver de Mobila Applikationer som erbjuds av Salesforce kan Företaget erbjuda plattformar för att skapa mobila tredjepartsapplikationer, inklusive men inte begränsat till Salesforce1-plattformen. Tredje part kan samla in information från eller få tillgång till data som är lagrade på Användarnas Enheter i syfte att tillhandahålla tjänster som är knutna till sådana mobila tredjepartsapplikationer, som Användarna hämtar, installerar, använder eller på annat sätt interagerar med via en Salesforce-plattform. Mobila Applikationer från Salesforce kan även innehålla länkar till eller integreringar med andra Mobila Applikationer som tillhandahålls av tredje part. När tredje part använder information som samlas in via mobila tredjepartsapplikationer lyder denna användning under den datskyddspolicy som sådan tredje part tillämpar. Företaget rekommenderar att du läser de dataskyddspolicyer som tillämpas av tredjepartsleverantörer av Mobila Applikationer, i syfte att förstå deras dataskyddsrutiner.

Information och avtalsvillkor rörande en viss Mobil Applikation finns i slutanvändaravtalet eller i de relevanta tjänstevillkoren för den aktuella applikationen. Företaget rekommenderar att du läser slutanvändaravtalet eller de relevanta tjänstevillkoren för alla Mobila Applikationer som du hämtar, installerar, använder eller på annat sätt interagerar med, i syfte att förstå de dataskyddsrutiner som gäller för den aktuella Mobila Applikationen. Det faktum att den Mobila Applikationen får tillgång till information via en Användares Enhet betyder inte att denna information betraktas som "Kunddata" i enlighet med Salesforces huvudavtal eller denna datskyddspolicy, förutom i följande fall: I den utsträckning en Användare använder en Mobil Applikation för att skicka elektroniska data och uppgifter till ett kundkonto för våra Tjänster i enlighet med Kundens huvudavtal med Salesforce (eller ett liknande avtal som reglerar Kundens köp av Salesforces Tjänster) utgör denna information "Kunddata" enligt vad som definieras i sådant avtal, och dessa data omfattas då av bestämmelserna i sådant avtal avseende dataskydd och säkerhet. Ytterligare information om Företagets rutiner för dataskydd och säkerhet avseende Kunddata finns här här.

Salesforce förbehåller sig rätten att ändra denna dataskyddspolicy. Salesforce informerar om väsentliga ändringar i denna dataskyddspolicy via Företagets Webbplats minst trettio (30) arbetsdagar innan ändringen träder i kraft.
 
Om du har frågor om denna dataskyddspolicy eller om dataskyddsrutinerna på Företagets Webbplatser är du välkommen att skicka dem till Salesforce Privacy genom att klicka här  eller skicka dem per post till
Salesforce Privacy, The Landmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA.