Sekretess

Integritetspolicy

 
Läs om vårt åtagande om att upprätthålla dataskydd
Fullständig Integritetspolicy
TRUSTe
TRUSTe

Salesforce Integritetspolicy, gällande från och med 24 maj 2019

 

För Salesforce är förtroende den viktigaste värderingen. I denna Salesforce Integritetspolicy (”Integritetspolicy”) beskrivs vår behandling av Personuppgifter för de aktiviteter som beskrivs i denna Integritetspolicy. Läs noggrant igenom denna Integritetspolicy för information om hur vi samlar in, använder, delar och på annat sätt behandlar uppgifter om enskilda personer (”Personuppgifter”) och för information om dina rättigheter och valmöjligheter när det gäller vår behandling av dina Personuppgifter.

Alla hänvisningar till ”Salesforce”, ”vi”, ”oss” eller ”företaget” är en hänvisning till salesforce.com, inc och relevant koncernbolag som är involverat i den aktuella behandlingen. Information om adresser till våra kontor där salesforce.com, inc och dess koncernbolag är verksamma kan hittas här.

1. Ansvarig Salesforce-enhet

 

Salesforce är personuppgiftsansvarig för behandling av dina Personuppgifter enligt beskrivningen i denna Integritetspolicy om inte annat uttryckligen anges.

Vi vill dock tydliggöra att denna denna Integritetspolicy inte gäller i den utsträckning som vi behandlar Personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde för våra kunders räkning, inklusive då vi erbjuder våra kunder olika molnprodukter och tjänster genom vilka våra kunder (och/eller deras koncernbolag): (i) skapar sina egna webbplatser och appar som drivs på våra plattformar, (ii) säljer eller erbjuder sina egna produkter och tjänster, (iii) skickar elektronisk kommunikation till andra personer eller (iv) på annat sätt samlar in, använder, delar eller behandlar Personuppgifter via våra molnprodukter och tjänster .

För detaljerad information om behandling av Personuppgifter när en Salesforce-kund (och/eller dess koncernbolag) är personuppgiftsansvarig vid användningen av Salesforces molnprodukter och tjänster, vänligen kontakta den relevanta kunden direkt. Vi är inte ansvariga för de rutiner för datasäkerhet och behandling av Personuppgifter som tillämpas av våra kunder, vilka kan skilja sig åt från det som anges i denna Integritetspolicy. För mer information, se även avsnitt 10.3 nedan.

2. Behandling av Personuppgifter som omfattas

 

Denna Integritetspolicy gäller för behandling av Personuppgifter som vi samlar in när du:

 • Besöker våra webbplatser som visar eller länkar till denna Integritetspolicy;
 • Besöker våra sociala mediesidor;
 • Besöker våra kontor;
 • Tar emot kommunikation från oss, inklusive e-postmeddelanden, telefonsamtal, sms-meddelanden eller telefax;
 • Använder våra molnprodukter och tjänster som behörig användare (till exempel som anställd hos en av våra kunder som gav dig åtkomst till våra tjänster) när vi agerar som personuppgiftsansvarig för dina Personuppgifter
 • Registrerar dig, besöker och/eller på annat sätt deltar i våra evenemang, webbinarier eller tävlingar; eller
 • Medverkar vid utveckling av öppen källkod.

Vi driver också  AppExchange som är en online-marknadsplats för webbapplikationer som kan köras på Salesforce-plattformen och som kan tillhandahållas av oss eller av tredje part (se https://appexchange.salesforce.com/). När applikationer  tillhandahålls av oss och applikationen länkar till denna Integritetspolicy tillämpas denna Integritetspolicy. När applikationer tillhandahålls av tredje part gäller tredje partens integritetspolicy, inte denna Integritetspolicy.

Våra webbplatser och tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser, applikationer  och tjänster som tillhandahålls av tredje part. Behandling av Personuppgifter i sådana andra tjänster eller av sociala medienätverk som hostar våra sociala mediesidor regleras av tredje parts integritetspolicy, som du bör  granska för att bättre förstå hur sådan tredje part behandlar Personuppgifter.

3. Vilka Personuppgifter samlar vi in?

 

3.1 Personuppgifter som vi samlar in direkt från dig

Personuppgifterna vi samlar in direkt från dig omfattar följande:

 • Om du vill få ytterligare information om våra tjänster, begär kundsupport, till exempel använder vår Help &Training Portal, använder ”Kontakta oss” eller liknande funktioner, registrerar dig för att använda våra webbplatser, anmäler dig till ett evenemang, webbseminarium eller en tävling eller laddar ner något innehåll kan vi begära att du lämnar dina kontaktuppgifter, till exempel ditt namn, jobbtitel, företagsnamn, adress, telefonnummer, e-postadress eller användarnamn och lösenord;
 • Om du gör inköp på våra webbplatser eller registrerar dig för ett evenemang eller webbseminarium kan vi begära att du lämnar faktureringsuppgifter, såsom faktureringsnamn och adress, kreditkortsnummer eller bankkontoinformation;
 • Om du deltar i ett evenemang kan vi med ditt samtycke skanna din deltagarbricka som ger oss information såsom ditt namn, titel, företagsnamn, adress, land, telefonnummer och e-postadress;
 • Om du registrerar dig för en online community som vi driver kan vi be dig att ange användarnamn, foto och/eller biografisk information, till exempel ditt yrke, sociala media-profiler, företagsnamn och kompetensområden;
 • Om du använder och interagerar med våra webbplatser eller e-postmeddelanden samlar vi automatiskt in  information om din enhet och din användning av våra webbplatser eller e-postmeddelanden via cookies, webb-beacons eller liknande teknik, till exempel IP-adresser och andra identifierare som kan kategoriseras som Personuppgifter (se avsnittet ”Vilka enhets- och användaruppgifter vi behandlar” nedan);
 • Om du använder och interagerar med våra tjänster samlar vi automatiskt in  information om din enhet och din användning av våra tjänster via loggfiler och andra tekniker som kan kategoriseras som Personuppgifter (se avsnittet ”Vilka enhets- och användaruppgifter vi behandlar” nedan)
 • Om du frivilligt skickar information till våra tjänster, till exempel fyller i en undersökning om din användarupplevelse, samlar vi in den information som du har lämnat i samband med sådan förfrågan; och
 • Om du besöker våra kontor kan du behöva registrera dig som besökare och uppge ditt namn, e-postadress, telefonnummer, företagsnamn samt ankomstdatum och tid.

Om du tillhandahåller Personuppgifter om andra personer till oss eller våra tjänsteleverantörer, bekräftar du att du har rätt att göra det och är medveten om att Personuppgifterna kommer att användas i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du anser att dina Personuppgifter felaktigt har tillhandahållits oss eller om du på annat sätt vill utöva dina rättigheter när det gäller dina Personuppgifter vänligen kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

3.2 Personuppgifter som vi samlar in från andra källor

Vi samlar även in uppgifter om dig från andra källor, inklusive tredje parter från vilka vi har köpt Personuppgifter, vilka vi kan kombinera med Personuppgifterna som du uppgett. Det hjälper oss att uppdatera, utveckla och analysera våra register, identifiera nya kunder och skapa mer anpassad annonsering för att tillhandahålla tjänster som kan vara av intresse för dig. Vi samlar särskilt in Personuppgifter från följande källor:

 • Tredjepartsleverantörer av företagskontaktuppgifter, inklusive adresser, jobbtitlar, e-postadresser, telefonnummer, data om avsikter (eller data om användarbeteende), IP-adresser, sociala medieprofiler, LinkedIn-adresser och kundprofiler, för anpassad reklam, leverans av relevant e-postinnehåll, marknadsföring av evenemang och profilering; och
 • Plattformar som GitHub för att hantera kodincheckningar och hämtningar. Om du deltar i ett utvecklingsprojekt för öppen källkod kan vi koppla ditt användarnamn för kodförvaringen med ditt konto så vi kan meddela dig om programändringar som är viktiga för ditt deltagande eller som rör ytterligare säkerhetskrav.
 

Vi använder vanliga informationsinsamlingsverktyg, till exempel verktyg för insamling av användaruppgifter, cookies, webb-beacons och liknande teknik för att automatiskt samla in information som kan omfatta Personuppgifter från din dator eller mobilenhet när du besöker våra webbplatser, använder våra tjänster eller interagerar med e-postmeddelanden som vi har skickat till dig.

4.1 Enhets- och användaruppgifter

Såsom gäller för de flesta webbplatser samlar vi automatiskt in viss information i samband med att enskilda användare använder en webbplats. Denna information kan omfatta IP-adress (eller proxyserver), identifieringsnummer för enhet och program,  plats, webbläsartyp, internetleverantör och/eller mobiloperatör, sidor och filer som besöks, sökningar, operativsystem och systemkonfigurationsinformation samt datum/tidsstämplar i samband med din användning. Informationen används för att analysera generella trender för att hjälpa oss tillhandahålla och förbättra våra webbplatser och för att garantera deras säkerhet och att de fungerar korrekt.

Vi kan även samla in viss information automatiskt vid din användning av våra molnprodukter och tjänster. Denna information kan omfatta IP-adress (eller proxyserver), enhet, identifieringsnummer för enhet och program, plats, webbläsartyp, internetleverantör och/eller mobiloperatör, sidor och filer som besöks, sökningar och andra åtgärder som vidtas, operativsystem och systemkonfigurationsinformation samt datum/tidsstämplar i samband med din användning. Denna information används för att upprätthålla säkerheten för tjänsterna, tillhandahålla nödvändig funktionalitet, förbättra prestandan för tjänsterna, utvärdera och förbättra kund- och användarupplevelse för tjänsterna, följa upp efterlevnad av användarvillkor, identifiera framtida möjligheter för utveckling av tjänsterna, utvärdera kapacitetskrav, identifiera kundmöjligheter och generellt upprätthålla säkerheten för Salesforce (utöver säkerheten för våra produkter och tjänster). Vissa enhets- och användaruppgifter som samlas in genom tjänsterna, antingen självständigt eller i kombination med annan data, kan identifiera dig personligen. Observera att sådana enhets- och användaruppgifter primärt används för att identifiera det som är unikt med varje användare som loggar in (och inte specifika individer), förutom när det är absolut nödvändigt att identifiera en individ av säkerhetsskäl eller för att det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna till våra kunder (när vi agerar som personuppgiftsbiträde).   

4.2 Cookies, webb-beacons och annan spårningsteknik på våra webbplatser och i e-postkommunikation

Vi använder cookies och liknande teknik som webb-beacons, taggar och JavaScript individuellt eller i kombination med cookies för att sammanställa information om användningen av våra webbplatser och interaktion med e-postmeddelanden från oss.

När du besöker våra webbplatser kan vi eller en behörig tredje part placera en cookie i din webbläsare och/eller enhet som samlar information, inklusive Personuppgifter, om din online-aktivitet över tid och på olika webbplatser. Cookies hjälper oss att följa allmän användning, dina intressen samt förbättra och anpassa din användarupplevelse.

Vi använder både sessionsbaserade och beständiga cookies på våra webbplatser. Sessionsbaserade cookies existerar endast under en session och försvinner från din dator när du stänger webbläsaren eller stänger av datorn. Beständiga cookies blir kvar på datorn eller enheten när du stänger webbläsaren eller stänger av datorn. För att ändra dina cookie-inställningar besöker du Cookie Consent Manager. Du kan även kontrollera användningen av cookies i  din webbläsare men om du väljer att avaktivera cookies kan det begränsa möjligheten att använda vissa funktioner på våra webbplatser och tjänster.

Vi använder även webb-beacons på våra webbplatser och i e-postmeddelanden. Vi kan till exempel placera webb-beacons i marknadsföringsmeddelanden som talar om för oss när du klickar på en länk i e-postmeddelandet som leder dig till en av våra webbplatser. Sådan teknik används för att hantera och förbättra våra webbplatser och e-postmeddelanden. För instruktioner om hur man avprenumererar från våra marknadsföringsmeddelanden, se 10.4 nedan.

Nedan beskriver vi hur vi använder olika kategorier av cookies och liknande teknik samt dina valmöjligheter för inställning av datainsamling för dessa tekniker:

Typ av cookies Beskrivning Hantera inställningar
Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies behövs för webbplatsens grundfunktioner. Några av dessa inkluderar: sessionscookies som behövs för att tillhandahålla webbplatsen, autentiseringscookies och säkerhetscookies.

Om du har valt att identifiera dig själv kan vi placera en cookie i din webbläsare som gör att vi kan identifiera dig personligen när du är inloggad på webbplatserna samt behandla dina online-transaktioner och förfrågningar.

Eftersom nödvändiga cookies är väsentliga för att driva webbplatserna går det inte att välja bort dessa cookies.
Funktionella cookies

Funktionella cookies förbättrar webbplatsens funktioner, prestanda och tjänster. Några exempel inkluderar: cookies som används för att analysera webbplatstrafiken, cookies som används för marknadsundersökningar och cookies som används för att visa annonser som inte är riktade mot någon särskild person.

Funktionella cookies kan också användas för att förbättra hur våra webbplatser fungerar och för att hjälpa oss kommunicera mer relevant innehåll till dig, inklusive marknadsföringsmeddelanden. Dessa cookies samlar in information om hur våra webbplatser används, inklusive vilka sidor som oftast besöks.

Vi kan använda vår egen teknik eller teknik från tredje part för att spåra och analysera användarinformation för att förbättra interaktioner och erbjuda mer relevant kommunikation samt att följa upp våra reklamresultat.

Till exempel använder vi Google Analytics (”Google Analytics”), en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Du kan läsa mer om Googles integritetsrutiner genom att besöka www.google.com/policies/privacy/partners/

Google Analytics använder cookies för att hjälpa oss analysera hur våra webbplatser används, inklusive antalet besökare, webbplatserna från vilka besökare har navigerat till våra webbplatser och sidorna på våra webbplatser som besökare navigerar till. Vi använder denna information för att förbättra våra webbplatser.

Salesforce kan även använda HTML5-lagring eller Flash-cookies för ovan nämnda ändamål. Dessa tekniker skiljer sig från webbläsarcookies vad gäller antal och typ av uppgifter som de lagrar och hur de lagrar dem.

Du kan välja bort funktionella cookies. För att ändra dina cookie-inställningar och preferenser, inklusive för funktionella cookies, besöker du Cookie Consent Manager.

För att välja bort datainsamling från Google Analytics kan du ladda ner och installera ett webbläsartillägg som finns tillgängligt här.

För att lära dig hur du kontrollerar funktionella cookies genom dina personliga webbläsarinställningar, klicka här.

För att lära dig hur du hanterar integritets- och lagringsinställningar för Flash-cookies, klicka här.

Cookies för anpassad annonsering

Cookies för anpassad annonsering spårar aktivitet på webbplatser för att förstå besökares intressen och rikta särskild marknadsföring till dem. Några exempel: remarketing eller intressebaserad annonsering.

Ibland använder vi cookies som levereras av oss eller tredje part för att visa annonser om våra produkter som vi tror kan intressera dig på enheterna du använder och för att följa upp våra annonsers resultat. Dessa cookies samlar in och laddar ner information såsom vilka webbläsare har besökt våra webbplatser.

Salesforce har även avtal med reklamnätverk som samlar in IP-adresser och annan information från webb-beacons på våra webbplatser från e-postmeddelanden och på tredje parters webbplatser. Reklamnätverk spårar dina onlineaktiviteter över tid och på olika webbplatser eller andra onlinetjänster genom att samla in enhets- och användaruppgifter genom automatiska medel, inklusive genom att använda cookies. Dessa tekniker kan känna igen dig på alla olika enheter du använder, såsom en stationär eller bärbar dator, smartphone eller surfplatta. Tredje parter använder informationen för att tillhandahålla annonser om produkter och tjänster som är anpassade för dina intressen. Du kan se deras annonser på andra webbplatser eller mobilappar på någon av dina enheter. Denna process hjälper oss även att hantera och följa upp våra marknadsföringsinsatser.

Du kan välja bort cookies för anpassad annonsering om du vill. För att ändra dina cookie-inställningar och preferenser, inklusive för cookies för anpassad annonsering, besöker du Cookie Consent Manager.

Se avsnitt 4.3 nedan för mer information om dessa och andra reklamnätverk och hur du kan välja bort datainsamling av vissa tredje parter.

4.3 Anpassad reklam och opt-out för webbplatsbesökare

Som beskrivits ovan kan vi eller tredje parter placera eller känna igen en personlig cookie i din webbläsare när du besöker våra webbplatser för att kunna erbjuda dig anpassade annonser (även kallad ”beteendebaserad reklam” eller ”intressebaserad reklam”). För mer information om anpassade annonser och reklamnätverk samt hur du kan välja bort insamling av vissa tredje parter, vänligen besök opt-out sidorna för Network Advertising Initiative här och Digital Advertising Alliance här. För att välja bort anpassade annonser  som tillhandahålls oss och tredje parter av Salesforce DMP klickar du här.

För att hantera användningen av cookies för anpassad annonsering på denna webbplats går du till Cookie Consent Manager eller dina personliga webbläsarinställningar för cookies. För information om  hur du hanterar integritets- och lagringsinställningar för Flash-cookies, klicka här. Salesforce DMP erbjuder en lösning för bortval som finns tillgänglig här. Olika webbläsare kan också erbjuda sina egna hanteringsverktyg för att ta bort HTML5 lokal lagring.

4.4 Opt-out för användning av cookies i din webbläsare

Utöver att använda verktyget för inställning av användarpreferenser, om tillgängligt, kan du välja bort insamling av icke-nödvändiga enhets- och användaruppgifter i din webbläsare (se avsnittet ”Vilka enhets- och användaruppgifter som vi behandlar” ovan) genom att hantera dina cookies i din webbläsare. För att välja bort intressebaserad annonsering, klicka här. För att välja bort cookies för anpassad annonsering som tillhandahålls av oss och  tredje parter av Salesforce DMP, klicka här.  Observera dock att genom att blockera eller ta bort cookies och liknande teknik som används på våra webbplatser kan du kanske inte fullt utnyttja webbplatserna.

Även om vissa webbläsare erbjuder ”spåra inte” (”do not track”) eller ”DNT” -alternativ som låter dig tala om för webbplatser att du inte vill att dina onlineaktiviteter ska spåras är dessa funktioner ännu inte enhetliga och det finns ingen allmän standard som har antagits av branschgrupper, teknikföretag eller tillsynsmyndigheter. Därför åtar vi oss inte för närvarande att svara på webbläsares DNT-signaler när det gäller våra webbplatser. Salesforce tar personlig integritet och meningsfulla valmöjligheter på allvar och kommer att fortsätta övervaka utvecklingen kring DNT-webbläsarteknik och implementering av en standard.

4.5 Sociala mediefunktioner

Våra webbplatser kan använda sociala medier som Facebooks ”Gilla”-knapp, ”Tweet”-knappen och andra delningswidgetar (”Sociala mediefunktioner”). Sådana sociala mediefunktioner kan ge dig möjlighet att skicka information om dina aktiviteter på en webbplats till din profilsida som tillhandahålls av ett tredje parts sociala nätverk för att dela med andra inom ditt nätverk. Sociala mediefunktioner tillhandahålls antingen av sociala medier eller direkt på vår webbplats. I den utsträckning sociala mediefunktioner tillhandahålls av sociala medienätverk, och du klickar dig vidare till dessa  från vår webbplats, kan de få information som visar att du har besökt vår webbplats. Om du är inloggad på ditt sociala mediekonto är det möjligt att respektive sociala medienätverk kan länka ditt besök på våra webbplatser med din sociala medieprofil.

Salesforce låter dig också logga in på vissa av våra webbplatser med hjälp av inloggningstjänster som Facebook Connect. Dessa tjänster kommer att verifiera din identitet och ge dig möjligheten att dela vissa Personuppgifter från dessa tjänster med oss, t.ex. ditt namn och din e-postadress, för att fylla i vårt registreringsformulär.

Din interaktion med sociala mediefunktionerna styrs av integritetspolicyerna för företagen som tillhandahåller relevanta sociala mediefunktioner.

4.6 Telefoniloggsinformation

Om du använder vissa funktioner i våra tjänster på en mobilenhet kan vi även samla in telefoniloggsinformation (t.ex. telefonnummer, tid och datum för samtal, samtalstid, SMS-routningsinformation och typer av samtal), information om enhetshändelser (t.ex. kraschar, systemaktivitet, hårdvaruinställningar, webbläsarspråk) och platsinformation (via IP-adress, GPS och andra sensorer som till exempel kan ge oss information om närliggande enheter, Wi-Fi-åtkomstpunkter och celltorn).

5. För vilka ändamål behandlar vi Personuppgifter och rättsliga grunder för vår behandling

Vi samlar in och behandlar dina Personuppgifter för de ändamål och med stöd av de rättsliga grunder som anges nedan:

 • Tillhandahålla våra webbplatser och tjänster: Vi behandlar dina Personuppgifter för att uppfylla vårt avtal med dig för användning av våra webbplatser och tjänster och för att uppfylla våra skyldigheter enligt gällande användarvillkor. Om vi inte har ingått ett avtal med dig baserar vi behandlingen av dina Personuppgifter på vårt berättigade intresse att driva och administrera våra webbplatser och tillhandahålla dig innehåll som du får tillgång till och begär (såsom att ladda ner innehåll från våra webbplatser);
 • Främja säkerheten på våra webbplatser och tjänster: Vi behandlar dina Personuppgifter genom att spåra användningen av våra webbplatser och tjänster, skapa aggregerade, icke-identifierbar data, verifiera konton och aktiviteter, undersöka misstänkt aktivitet och genomdriva våra villkor och policyer i den utsträckning detta är nödvändigt för vårt berättigade intresse att upprätthålla säkerheten för tjänsterna, systemen och apparna  och för att skydda våra och andras rättigheter;
 • Tillhandahålla nödvändig funktionalitet: Vi behandlar dina Personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig avseende användning av våra webbplatser och tjänster. Om vi inte har ingått ett avtal med dig baserar vi behandlingen av dina Personuppgifter på vårt berättigade intresse att tillhandahålla dig nödvändig funktionalitet som krävs vid din användning av våra webbplatser och tjänster;
 • Hantera användarregistreringar: Om du har registrerat ett konto hos oss behandlar vi dina Personuppgifter för att administrera ditt användarkonto för att kunna uppfylla vårt avtal med dig enligt gällande användarvillkor;
 • Hantera kontakt- och användarsupportförfrågningar: Om du fyller i ett ”Kontakta mig”-webbformulär eller begär användarsupport eller om du kontaktar oss på annat sätt, inklusive per telefon, behandlar vi dina Personuppgifter för att uppfylla vårt avtal med dig och i den utsträckning det är nödvändigt för vårt berättigade intresse att uppfylla dina förfrågningar och kommunicera med dig;
 • Hantera evenemangsregistreringar och deltagande: Vi behandlar dina Personuppgifter för att planera och vara värd för evenemang eller webbinarier som du har registrerat dig för eller som du deltar i, inklusive att skicka relaterad kommunikation till dig för att uppfylla vårt avtal med dig;
 • Hantera tävlingar eller kampanjer: Om du registrerar dig för en tävling eller en kampanj behandlar vi dina Personuppgifter för att uppfylla vårt avtal med dig. Vissa tävlingar eller kampanjer omfattar ytterligare regler som innehåller information om hur vi behandlar dina Personuppgifter;
 • Hantera betalningar: Om du har lämnat finansiell information till oss behandlar vi dina Personuppgifter för att verifiera informationen och genomföra betalningar i den utsträckning det är nödvändigt för att genomföra en transaktion och uppfylla vårt avtal med dig;
 • Utveckla och förbättra våra webbplatser och tjänster: Vi behandlar dina Personuppgifter för att analysera trender och följa din användning av  och interaktioner med våra webbplatser och tjänster i den utsträckning det är nödvändigt för vårt berättigade intresse att utveckla och förbättra våra webbplatser och tjänster samt tillhandahålla våra användare mer relevant innehåll och erbjudanden, eller om vi efterfrågar ett giltigt samtycke från dig;
 • Utvärdera och förbättra användarupplevelsen: Vi behandlar enhets- och användaruppgifter i enlighet med punkt 4.1 ovan, som i vissa fall kan utgöra Personuppgifter om dig, för att analysera trender och kunna utvärdera och förbättra användarupplevelsen generellt i den utsträckning det är nödvändigt för vårt berättigade intresse att utveckla och förbättra tjänste-erbjudanden, eller om vi efterfrågar ett giltigt samtycke från dig;
 • Kontrollera efterlevnad av tillämpliga användarvillkor: Vi behandlar dina Personuppgifter för att kontrollera efterlevnad av tillämpliga användarvillkor i våra kundavtal i den utsträckning det är nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att relevanta villkor följs.
 • Utvärdera kapacitetskrav: Vi behandlar dina Personuppgifter för att utvärdera kapacitetskrav för våra tjänster i den utsträckning det är nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att vi uppfyller nödvändiga kapacitetskrav för våra tjänster;
 • Identifiera kundmöjligheter: Vi behandlar dina Personuppgifter för att utvärdera nya kundmöjligheter i den utsträckning det är nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att vi möter kraven från våra kunder och deras användares upplevelser;
 • Registrera kontorsbesökare: Vi behandlar dina Personuppgifter av säkerhetsskäl, för att registrera besökare på våra kontor och hantera sekretessavtal som besökare kan behöva underteckna i den utsträckning sådan behandling krävs för vårt berättigade intresse att skydda våra kontor och vår konfidentiella information mot obehörig åtkomst;
 • Visa anpassad reklam och anpassat innehåll: Vi behandlar dina Personuppgifter för att utföra marknadsundersökningar, annonsera till dig, tillhandahålla anpassad information om oss på och utanför våra webbplatser och tillhandahålla annat anpassat innehåll baserat på dina aktiviteter och intressen i den utsträckning det är nödvändigt för vårt berättigade intresse att marknadsföra våra webbplatser eller, om så är nödvändigt, i den utsträckning du har gett ditt samtycke (se avsnittet ”Dina rättigheter gällande dina Personuppgifter” nedan för att läsa mer om hur du kan styra hur dina Personuppgifter behandlas av Salesforce för anpassad reklam);
 • Skicka marknadsföringsmeddelanden: Vi behandlar dina Personuppgifter för att skicka dig marknadsföringsinformation, produktrekommendationer och annan icke-transaktionell kommunikation (t.ex. genom nyhetsbrev, telefonsamtal, SMS- eller push-meddelanden) om oss och våra dotterbolag och partners, inklusive information om våra produkter, kampanjer eller evenemang som är nödvändiga för vårt berättigade intresse att genomföra direktmarknadsföring eller i den utsträckning du har gett ditt samtycke (se avsnittet ”Dina rättigheter gällande Personuppgifter” nedan för att läsa mer om hur du kan styra Salesforces behandling av dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål); och
 • Uppfylla rättsliga skyldigheter: Vi behandlar dina Personuppgifter när vi samarbetar med offentliga myndigheter, domstolar eller tillsynsmyndigheter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter enligt gällande lagar i den utsträckning det kräver behandling eller utlämning av Personuppgifter för att skydda våra rättigheter eller är nödvändigt för våra berättigade intressen att skydda våra webbplatser mot missbruk, skydda personlig egendom eller säkerhet, kräva ersättning och begränsa våra skador, uppfylla rättsliga ålägganden, domstolsbeslut, rättsliga processer eller för att besvara lagenliga förfrågningar.

Då vi behöver samla in och behandla Personuppgifter enligt lag, eller enligt ett avtal som vi har ingått med dig, och du inte tillhandahåller Personuppgifterna som krävs kan vi inte uppfylla vårt avtal med dig.

6. Vilka delar vi Personuppgifter med?

Vi kan dela dina Personuppgifter enligt följande:

 • Med våra tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster såsom IT- och systemadministration och hosting, kreditkortsbehandling, forskning och analys, marknadsföring, kundsupport och databearbetning för de ändamål och enligt de rättsliga grunderna som beskrivs ovan; sådana tjänsteleverantörer omfattar företag i länderna där vi är verksamma (se listan över relevanta länder här: https://www.salesforce.com/company/locations/);
 • Med våra dotterbolag om du använder våra webbplatser för att registrera dig för evenemang eller webbinarier som organiseras av ett av våra dotterbolag, i den utsträckning detta krävs enligt dotterbolagets avtal med dig för att behandla din registrering och säkerställa ditt deltagande i evenemanget; i sådana fall behandlar vårt dotterbolag de relevanta Personuppgifterna som självständigt personuppgiftsansvarig och kommer att tillhandahålla dig ytterligare information om behandlingen av dina Personuppgifter om så krävs. En aktuell lista över företag inom Salesforce-koncernen framgår av en bilaga till vår årsredovisning här;
 • Med sponsorer av ett evenemang om du deltar i evenemang eller webbinarier som vi organiserar, eller laddar ner eller tar del av material på vår webbplats. Om det krävs enligt tillämplig lag kan du lämna samtycke till sådan delning via registreringsformuläret för evenemanget eller genom att låta ditt deltagaremblem skannas vid en sponsorplats. I dessa fall kommer din information att behandlas enligt sponsorernas integritetspolicyer. Om du inte vill att dina Personuppgifter ska delas kan du välja bort detta när du registrerar dig för evenemang/webbinarier eller välja att inte skanna ditt deltagaremblem eller så kan du opt-out enligt avsnitt 10 nedan;
 • Om du använder våra tjänster som behörig användare, med den kund som är ansvarig för din åtkomst till tjänsterna i den utsträckning det är nödvändigt för att verifiera konton och aktivitet, utreda missbruk, eller upprätthålla våra villkor och policys;
 • Med sponsorer för tävlingar eller kampanjer som du registrerar dig för;
 • Med sociala medienätverk och annonsnätverk som normalt agerar som självständigt personuppgiftsansvariga så att Salesforce kan marknadsföra och annonsera på tredje parters plattformar och webbplatser;
 • Med våra tredjepartspartners i förhållande till vår AppExchange-webbplats , vilka kan komma att kan kontakta dig angående deras produkter eller tjänster;
 • I enskilda fall, med professionella rådgivare som agerar som personuppgiftsbiträden eller  personuppgiftsansvariga, inklusive advokater, banker, revisorer och försäkringsbolag baserade i länder där vi är verksamma (se listan över relevanta länder här https://www.salesforce.com/company/locations/) som tillhandahåller konsult-, bank-, juridiska, försäkrings- och bokföringstjänster och i den utsträckning vi är rättsligt skyldiga att dela eller har ett berättigat intresse av att dela dina Personuppgifter;
 • Med dotterbolag inom Salesforce-koncernen och företag som vi förvärvar i framtiden som införlivas i Salesforce-koncernen i den utsträckning sådan delning av Personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en förfrågan som du har skickat in via våra webbplatser eller för kundsupport, marknadsföring, teknisk drift eller för administration av konto. En aktuell lista över företag inom Salesforce-koncernen framgår av en bilaga till vår årsredovisning här. På grund av karaktären av vårt förhållande till vår sociala företagsverksamhet, Salesforce.org, kan vi dessutom dela Personuppgifter mellan Salesforce och Salesforce.org för affärsverksamheten och/eller organisationsändamål för båda eller endera verksamheterna; och
 • Om vi genomför en fusion, omorganisation, upplösning eller annan större företagsändring eller säljer en webbplats eller affärsenhet, eller om hela eller delar av vår verksamhet, tillgångar eller aktier förvärvas av en tredje part, med sådan tredje part. I enlighet med tillämplig lag kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att meddela dig om alla överföringar av Personuppgifter till extern tredje part.

Vi kan även dela anonym användardata med Salesforces tjänsteleverantörer för ändamålet att bistå Salesforce i sådana analyser och förbättringar. Salesforce kan även dela sådan anonym användardata i aggregerat format vid bedrivande av vår verksamhet, till exempel kan vi dela information publikt för att visa trender om den allmänna användningen av våra tjänster.

Alla Personuppgifter eller annan information du väljer att lämna i communities, forum, bloggar eller chattrum på våra webbplatser kan läsas, samlas in och användas av andra som besöker dessa forum, beroende på dina kontoinställningar.

För mer information om mottagare av dina Personuppgifter kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

7. Internationell överföring av Personuppgifter

Dina Personuppgifter kan samlas in, överföras till och lagras av oss i USA och av våra dotterbolag och av tredje parter som anges i avsnitt 6 ovan som är etablerade i andra länder. Information om adresser till våra kontor där salesforce.com, inc och dess koncernbolag är verksamma kan hittas här.

Därför kan dina Personuppgifter behandlas utanför din jurisdiktion och i länder som inte omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå som fattats av Europeiska kommissionen eller din lagstiftare och/eller tillsynsmyndighet och som kanske inte tillhandahåller samma dataskyddsnivå som din jurisdiktion, såsom inom EES. Vi kommer säkerställa att mottagaren av dina Personuppgifter tillhandahåller en adekvat skyddsnivå, till exempel genom att ingå lämpliga  ömsesidiga avtal och, i den mån det krävs, standardavtalsklausuler för dataöverföring som godkänts av Europeiska kommissionen (artikel 46 GDPR), eller så kommer vi att be dig om ditt föregående samtycke till sådana internationella dataöverföringar.

8. Barn

Våra webbplatser är inte avsedda för barn. Vi samlar inte medvetet in Personuppgifter från barn under 16 år. Om du är en förälder eller vårdnadshavare och tror att ditt barn har uppgett Personuppgifter till oss utan ditt samtycke kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet ”Kontakta oss” nedan så kommer vi att vidta åtgärder för att ta bort sådana Personuppgifter från våra system.

9. Hur länge lagrar vi dina Personuppgifter?

Vi kan lagra dina Personuppgifter under en tidsperiod som krävs för det ursprungliga ändamålet med insamlingen (se avsnittet ”För vilka ändamål behandlar vi Personuppgifter och rättsliga grunderna för vår behandling” ovan). Vi fastställer lämplig lagringstid för Personuppgifter baserat på mängd, art och känslighet av dina Personuppgifter som behandlas, den potentiella risken för obehörig användning eller utlämning av dina Personuppgifter och om vi kan uppnå ändamålet med behandlingen genom andra medel, såväl som baserat på tillämpliga lagkrav (t.ex. gällande preskriptionstider).

Efter att tillämplig lagringsperiod har löpt ut raderas dina Personuppgifter. Om det finns några uppgifter som vi av tekniska skäl inte kan ta bort fullständigt från våra system kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra vidare användning av sådan information.

För mer information om tillämpliga lagringstider för Personuppgifter kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

10. Dina rättigheter avseende dina Personuppgifter

10.1 Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter när det gäller dina Personuppgifter med förbehåll för det som följer av lokala dataskyddslagar. Beroende på gällande lagar och, i synnerhet, om du befinner dig inom EES, kan dessa rättigheter omfatta:

 • Att få tillgång till dina Personuppgifter som vi innehar (rätt till tillgång);
 • Att få felaktiga Personuppgifter rättade och med beaktande av ändamålet med behandlingen att få ofullständiga Personuppgifter kompletterade (rätt till rättelse).
 • Att radera/ta bort dina Personuppgifter i den omfattning som tillåts av tillämpliga dataskyddslagar (rätt till radering, rätten att bli bortglömd);
 • Att begränsa vår behandling av dina Personuppgifter i den utsträckning som tillåts enligt lag (rätt till begränsning av behandling);
 • Att överföra dina Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i den mån det är möjligt (rätt till dataportabilitet);
 • Att invända mot behandling av dina Personuppgifter som utförs baserat på våra berättigade intressen (rätt att göra invändningar). Om vi behandlar dina Personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål eller delar dem med tredje part för egna direktmarknadsföringsändamål kan du när som helst utöva din rätt att invända mot sådan behandling utan att behöva lämna några specifika skäl för sådan invändning;
 • Att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatisk behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder (”Automatiserat beslutsfattande”). Automatiserat beslutsfattande sker för närvarande inte på våra webbplatser eller i våra tjänster; och
 • I den utsträckning vi baserar insamlingen, behandlingen och delningen av dina Personuppgifter på ditt samtycke, har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst, utan att påverka behandlingens lagenlighet baserat på ett sådant samtycke innan det återkallas.

Om du är bosatt i Kalifornien, är under 18 år och har registrerat dig för ett konto hos oss kan du be oss att ta bort innehåll eller information som du har lagt ut på våra webbplatser. Observera att din begäran inte säkerställer fullständig eller omfattande borttagning av innehållet eller informationen, till exempel eftersom något av ditt innehåll kan ha lagts upp igen av en annan besökare på våra webbplatser.

10.2 Hur du utövar dina rättigheter

För att utöva dina rättigheter kontaktar du oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet ”Kontakta oss” nedan. Vi försöker att svara på alla legitima förfrågningar inom en månad och kontaktar dig om vi behöver ytterligare information för att uppfylla din begäran. Ibland kan det ta oss längre än en månad beroende på komplexiteten och antalet förfrågningar vi mottar. Om du är anställd hos en Salesforce-kund rekommenderar vi att du kontaktar företagets systemadministratör för att få hjälp med korrigering eller uppdatering av din information.

Vissa registrerade användare kan uppdatera sina användarinställningar, profiler, organisationsinställningar och evenemangsregistreringar genom att logga in på sina konton och redigera inställningar eller profiler.

För att uppdatera din faktureringsinformation, stänga ditt konto och/eller begära återlämning eller radering av dina Personuppgifter och annan information som är kopplad till ditt konto kontaktar du oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

10.3 Dina rättigheter gällande kunduppgifter

Som beskrivs ovan kan vi även behandla Personuppgifter som tillhandahålls av eller på uppdrag av en kund i våra molnprodukter och tjänster. Om inte annat anges i denna Integritetspolicy, så behandlar vi i det fallet Personuppgifter i rollen som personuppgiftsbiträde för kundens (och/eller dess koncernbolags) räkning som är personuppgiftsansvarig för de aktuella Personuppgifterna (se avsnittet ”Ansvarig Salesforce-enhet” ovan). Vi är inte ansvariga för och har ingen kontroll över de rutiner för säkerhet och behandling av Personuppgifter som tillämpas av våra kunder, vilka kan skilja sig åt från det som anges i denna Integritetspolicy.  Om dina uppgifter har tillhandahållits av en Salesforce-kund och du vill utöva dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning kontaktar du den aktuella kunden direkt. Om du vill skicka din begäran direkt till oss, vänligen ange namnet på Salesforce-kunden som skickade in dina Personuppgifter till oss.  Eftersom vi endast får tillgång till kundens uppgifter efter kundens instruktioner  kommer vi att vidarebefordra din begäran till den kunden och kommer att hjälpa kunden efter behov för att besvara din begäran inom rimlig tid.

10.4 Dina preferenser för e-post- och SMS-marknadsföringsmeddelanden

Om vi behandlar dina Personuppgifter för ändamålet att skicka dig marknadsföringsmeddelanden kan du avsluta att få  marknadsföring och icke-transaktionsrelaterad kommunikation från Salesforce genom att klicka på länken ”avprenumerera” längst ner i Salesforce marknadsföringsmeddelanden eller genom att svara eller skicka ”STOPP” om du får Salesforce SMS-meddelanden eller genom att avprenumerera här. Obeservera att oavsett det ovanstående kommer du fortsätta få marknadsföring och icke-transaktionsrelaterad kommunikation från MuleSoft, såvida du inte hanterar mottagandet av sådan kommunikation genom att klicka på länken ”avprenumerera” längst ner i Mulesoft marknadsföringsmeddelanden eller genom att svara eller skicka ”STOPP” om du får MuleSoft SMS-meddelanden eller genom att avprenumerera här.

Du kan även stänga av push-meddelanden i Salesforce och MuleSoft appar på din enhet, eller avprenumerera genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

 Observera att det inte går att välja bort viktiga meddelanden som gäller ditt nuvarande förhållande med oss, t.ex. kommunikation om dina prenumerationer eller evenemangsregistreringar, servicemeddelanden eller säkerhetsinformation.

10.5 Dina preferenser för telefonikommunikation

Om du vill att vi ska lägga till ditt telefonnummer i vårt interna bortvalsregister (Do-Not-Call) kontaktar du oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet ”Kontakta oss” nedan. Uppge ditt förnamn, efternamn, företag och telefonnummer som du vill lägga till i vårt bortvalsregister.

Alternativt kan du alltid tala om för oss under ett telefonsamtal om du inte vill bli uppringd igen för marknadsföringsändamål.

11. Hur vi skyddar dina Personuppgifter

Vi vidtar säkerhetsåtgärder, inklusive organisatoriska, tekniska och fysiska åtgärder för skydd mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till Personuppgifter som vi behandlar eller använder.

Även om vi följer allmänt accepterade standarder för att skydda Personuppgifter är inte någon lagrings- eller överföringsmetod 100 % säker. Du är ensamt ansvarig för att skydda ditt lösenord, begränsa åtkomst till dina enheter och logga ut från webbplatser efter dina sessioner. Om du har frågor om säkerheten på våra webbplatser kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

12. Ändringar till denna Integritetspolicy

Vi uppdaterar denna integritetspolicy emellanåt för att anpassa den till förändringar i våra rutiner, teknik, juridiska krav och andra faktorer. Om vi gör det, så uppdaterar vi ”giltighetsdatumet” högst upp i denna Integritetspolicy. Om vi gör en större uppdatering kan vi meddela dig innan uppdateringen träder ikraft, till exempel genom att lägga upp ett tydligt meddelande på vår webbplats eller genom att kontakta dig via den e-postadressen du uppgivit.

Vi uppmanar dig att då och då granska denna Integritetspolicy för att hålla dig informerad om vår insamling, behandling och delning av dina Personuppgifter.

13. Kontakta oss

För att utöva dina rättigheter gällande dina Personuppgifter eller om du har frågor angående denna Integritetspolicy eller vår behandling av Personuppgifter fyller du i detta formulär eller kontaktar oss via e-post på:

Salesforce dataskyddsombud (Salesforce Privacy Team)

415 Mission St, 3rd FloorSan Francisco, CA 94105, USA

Vi är fast beslutna att samarbeta med dig för att hitta en lösning på eventuella klagomål eller frågor om personlig integritet. Om du anser att vi inte har kunnat hjälpa till med ditt klagomål eller fråga och du är befinner dig i EES har du rätt att inge ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet.