Smartare service börjar med kunskap. Missa inte det kostnadsfria virtuella evenemanget.

Titta nu.

Intelligent serviceverksamhet

Öka verksamhetens effektivitet och produktivitet med AI-drivna insikter direkt integrerade i Einstein 1-plattformen. Hjälp dina team fatta snabbare beslut och leverera upplevelser som kunderna gillar utifrån feedback, rapporter, analyser och insikter direkt i serviceteamets arbetsflöde. Strömlinjeforma serviceavdelningen och uppfyll era nyckeltal med en intelligent serviceverksamhet.

Vad kan du göra med programvaran för kundserviceverksamhet?

Minska kostnaderna, strömlinjeforma processerna och ge bättre service.

Leverera snabb, effektiv service med datadrivna, lätthanterliga insikter.

Serviceintelligens

Få en fullständig överblick över företagets viktigaste siffror på en plats. Analysera trender, granska produktiviteten och identifiera områden som kan förbättras. Ge servicecheferna insyn i nyckeltal som CSAT, genomsnittlig tid till avslut, totalt antal eskalerade kundcase med mera. Spåra placeringseffektiviteten av kundcase och servicemedarbetarnas prestationer i olika kanaler. Förse servicemedarbetarna med en ögonblicksbild av deras kundärendemängd och nyckeltal så att de kan prioritera arbetsbelastningen på ett effektivare sätt.

diagram som visar olika servicemätetal

Spara tid och förbättra kundnöjdheten med välplanerade och lätthanterliga insikter när ni behöver dem. Hjälp servicemedarbetarna bli mer proaktiva med AI-drivna prognoser, som benägenhet till eskalering eller tid till lösning. Med denna statistik kan du se och vidta åtgärder som rör verksamhetens prestandamätetal, öka servicemedarbetarnas produktivitet och stärka kundlojaliteten.

insikter i ett kundcase, som information och kundåtgärder

Gör alla era interna och externa kunddata enhetliga med Data Cloud. Med enhetliga profiler kan ni hålla kontakten med kunderna på ett bättre sätt utifrån deras individuella behov och preferenser. Tillhandahåll intelligenta tjänster utifrån fördjupade insikter och vidta åtgärder i realtid med hjälp av AI- och automatiseringsfunktioner baserade på kunddata.

fönster som visar kunddata, aktivitet och bästa påföljande åtgärd enligt rekommendation från Einstein
diagram som visar olika servicemätetal
insikter i ett kundcase, som information och kundåtgärder
fönster som visar kunddata, aktivitet och bästa påföljande åtgärd enligt rekommendation från Einstein

Fortsätt förbättra kundservicen.

Samtalsutvinning i Einstein

Spara tid och slipp granskningen av manuella transkriptioner med insikter om de främsta drivkrafterna bakom supportvolymen. Använd maskininlärning till att analysera transkriptioner och extrahera vanliga ämnen och kontaktorsaker, hitta sedan möjligheter till större effektivitet genom att förstå hur väl supporten fungerar för olika kontaktorsaker.

Einstein visar ett formulär för att skapa en samtalsutvinningsrapport

Ge servicecheferna möjlighet att se vanliga kontaktorsaker baserat på supportvolym och viktiga nyckeltal. Segmentera supportkonversationer genom att använda kontaktorsaker och andra viktiga data för att identifiera insikter och trender.

En kontrollpanel för serviceintelligens med ett diagram som visar ämnen efter genomsnittlig varaktighet, genomsnittliga vändor och volym.

Bygg smartare bottar som löser kundernas vanligaste problem. Prioritera de områden där automatisering får störst inverkan, baserat på varaktighet och volym per kontaktorsak. Träna intelligenta avsiktsmodeller och skapa nya dialoger direkt utifrån era samtalsdata.

En bot ger kunden ett förslag utifrån orsaken till kontakt
Einstein visar ett formulär för att skapa en samtalsutvinningsrapport
En kontrollpanel för serviceintelligens med ett diagram som visar ämnen efter genomsnittlig varaktighet, genomsnittliga vändor och volym.
En bot ger kunden ett förslag utifrån orsaken till kontakt

Öka effektiviteten i fält.

Fältservice från Salesforce

Bedöm snabbt med hjälp av realtidsdata hur global eller dagsaktuell optimering påverkar restider och resursanvändning. Finjustera er policy för schemaläggning och få en omedelbar översikt över optimeringsresultat och KPI-förändringar.

Ett diagram som visar att personalens produktivitet har ökat med 20 % under Q1.

Svara på akuta uppgifter, nödsituationer med mera genom att styra och reservera serviceresurser utifrån dynamiska prioriteringar. Se till att uppgifterna är jämnt utspridda över tid för att uppfylla servicenivåavtal och intäktsmål genom smartare resursallokering. Du kan ställa in exakta begränsningar för olika arbetsflöden för att göra det lättare att hantera och optimera din arbetsstyrka utifrån faktorer som plats, arbetstyp och tidsram.

Ett fönster som visar operatörens scheman och resvägar.
Ett diagram som visar att personalens produktivitet har ökat med 20 % under Q1.
Ett fönster som visar operatörens scheman och resvägar.

Förbättra kundupplevelserna med enhetliga feedbackdata.

Feedbackhantering

Öka kundlojaliteten genom att fånga upp kontextuell feedback med personligt anpassade enkäter. Utforma och skicka märkta enkäter snabbt och direkt i Salesforce genom att använda förformaterade frågetyper och avancerad förgreningslogik för att komma till det viktiga i kundens åsikter. Skicka en enkät automatiskt efter ett servicetillfälle i en viss kanal – från e-post, chatt, sms, WhatsApp med mera.

En enkät där kunden ombes betygsätta sin upplevelse mellan ett och tio

Få viktiga insikter genom att spåra CSAT och Net Promoter Score i de olika skedena av kundens livscykel. Skicka automatiserade enkäter i viktiga ögonblick då feedback är som mest värdefullt. Gör feedbackdata enhetliga med Salesforce-data för att få lätthanterliga insikter som kan hjälpa er att förbättra kundupplevelsen.

Ett fönster som visar enkätfrågor i olika skeden av en kundresa

Spåra relationer över tid och analysera enkätdata i ert företags kontext. Jämför framgångsparametrar genom att följa enkättrender och svarsgrader. Analysera mätetal efter kanal eller demografi för att hitta insikter som ni kan agera på. Servicemedarbetare kan även se sina tidigare enkätresultat och spåra framstegen.

ett diagram som visar kundens net promoter score
En enkät där kunden ombes betygsätta sin upplevelse mellan ett och tio
Ett fönster som visar enkätfrågor i olika skeden av en kundresa
ett diagram som visar kundens net promoter score
Rundtur av Service Cloud där servicemedarbetarkonsolen visas

Ta en rundtur i det främsta AI-drivna CRM-systemet för service.

Se hur Service Cloud kan hjälpa er att sänka antalet kundärenden med 30 % och leverera mervärde genom hela kundresan med CRM + AI + Data + Trust.

Två Service Blazer-arbetare med Astro på toppen

Gå med i #Serviceblazer-rörelsen.

Tillsammans bygger vi den främsta platsen för de som arbetar inom service och fältservice.