Leverera relevanta och tillförlitliga svar med Einstein Copilot Search:

Läs mer
Astro håller i Einstein-logotypen medan han står framför fönster som visar Einstein AI-funktionerna.

Artificiell intelligens från Salesforce

Salesforce AI levererar betrodd och utbyggbar AI som bygger på vår plattform Einstein 1. Använd vår AI med dina kunddata för att skapa anpassningsbara, prediktiva och generativa AI-upplevelser som passar alla dina affärsbehov på ett säkert sätt. Lägg till konverserande AI för alla arbetsflöden, användare, avdelningar och branscher med Einstein.

Dessa företag investerar i arbetets framtid med AI-lösningar.

  

Vad är nytt i Einstein?

Ta en titt på de senaste nyheterna och produktinnovationerna som lägger till betrodd AI i arbetsflödet.

En bild av Astro som håller i Einstein-logotypen medan han står framför ett Einstein-fönster.

Vad kan du göra med Einstein?

Öka produktiviteten och anpassningen med prediktiv och generativ AI i hela Customer 360 med Salesforce Einstein. Skapa och distribuera hjälpande AI-upplevelser som är inbyggda i Salesforce, så att kunderna och medarbetarna kan konversera direkt med Einstein för att lösa problem snabbare och arbeta smartare. Ge säljare, agenter, marknadsförare med flera kraften hos AI-verktyg som är tryggt baserade på dina kunddata för att se till att alla kundupplevelser har större effekt.

Generera betrott innehåll som bygger på kunddata.

Upplev AI som är inbyggd i arbetsflödet, för alla arbetsflöden, användare, avdelningar och branscher.

Sälj snabbare med betrodd AI för försäljning. Be Einstein att skriva e-postmeddelanden som bygger på kunddata, generera sammanfattningar av försäljningssamtal och dra nytta av användbara insikter som grund för konversationer. Använd förutsägelser i realtid för att vägleda säljare mot att slutföra avtal, automatisera säljprocesser och bygga upp starkare relationer med Sales AI.

Läs mer

Ett Outlook-fönster som visar Einsteins produktfunktioner.

Leverera bättre anpassade kundserviceupplevelser med större effekt samtidigt som agenternas produktivitet förbättras. Be Einstein om hjälp med att ta fram relevant information under kundsupportinteraktioner för att lösa problem snabbare och göra kunderna glada. Sammanfatta lösningar av ärenden automatiskt och bygg upp en kunskapsbas som stärker agenterna, skalar upp serviceverksamheten och ger omedelbart värde.

Läs mer

Ett chattfönster med Einstein som besvarar en användares fråga om att konfigurera WiFi.

Främja personanpassning och produktivitet i stor skala med prediktiv och generativ AI som är inbyggd direkt i marknadsföringsplattformen. Använd insikter för att öka engagemanget, skapa mycket personanpassade kundresor och anpassa kontakter automatiskt. Gör kunderna glada genom interaktioner som får kraft från Einstein.

Läs mer

Einstein visar poäng med ett träd i bakgrunden.

Personanpassa alla köpar- och handlarupplevelser med de mest betrodda och flexibla AI-verktygen för e-handel. Generera produktbeskrivningar automatiskt, rekommendera relevanta produkter och skapa smidiga köpupplevelser. Åstadkom innovation snabbare och öka konverteringarna med Einstein.

Läs mer

Ett fönster med produktbeskrivning som jämför aktuell och genererad text. Buskar, berg och en fågel i bakgrunden.
Ett Outlook-fönster som visar Einsteins produktfunktioner.
Ett chattfönster med Einstein som besvarar en användares fråga om att konfigurera WiFi.
Einstein visar poäng med ett träd i bakgrunden.
Ett fönster med produktbeskrivning som jämför aktuell och genererad text. Buskar, berg och en fågel i bakgrunden.

Bygg upp och anpassa en konverserande AI-assistent för CRM.

Einstein Copilot är din AI-assistent för CRM som är inbyggd i användarupplevelsen i alla Salesforce-program. Ge teamen kraften att få jobbet gjort snabbare med intelligenta åtgärder, distribuera konverserande AI med inbyggt förtroende och utöka en enhetlig medpilot med klick.

Bygg upp och utöka AI för CRM. Konfigurera åtgärder, promptar och modeller för att anpassa Einstein Copilot efter just dina affärsbehov. Gör det möjligt för användarna att interagera med AI med naturligt språk för att utföra uppgifter.

En sida för Einstein Employee Copilot.

Utöka Einstein Copilot med åtgärder från välbekanta plattformsfunktioner som Flows, Apex-kod, Mulesoft API:er med mera. Omvandla arbetsflöden till åtgärder för medpiloten och testa dessa interaktioner i ett smidigt gränssnitt för att övervaka och styra medpiloten.

Einstein i en luftballong pekar mot sitt genererade innehåll om hur man förbereder sig för ett möte.

Hjälp medarbetarna att slutföra arbetsuppgifter snabbare genom att skapa promptmallar som sammanfattar och genererar innehåll genom klick. Skapa mer relevanta promptar som bygger på affärsdata från CRM, Data Cloud och externa källor för att förbättra alla affärsaktiviteter. Skapa promptarna en gång och återanvänd dem överallt i Einstein Copilot, Lightning-sidor och flöden.

En konfigurationssida med berg, buskar och en fjäril i bakgrunden.

Bygg upp eller ta med egna modeller för prediktiv AI och LLM till Salesforce och Einstein Trust Layer. Använd ML-modeller utan kod i Data Cloud och hantera AI-modellerna på ett smidigt sätt i ett enhetligt kontrollplan.

Ett välkomst-/startmeddelande. Kullar och ett träd syns i bakgrunden.
En sida för Einstein Employee Copilot.
Einstein i en luftballong pekar mot sitt genererade innehåll om hur man förbereder sig för ett möte.
En konfigurationssida med berg, buskar och en fjäril i bakgrunden.
Ett välkomst-/startmeddelande. Kullar och ett träd syns i bakgrunden.

Distribuera AI som du kan lita på.

Frigör fördelarna med generativ AI samtidigt som du skyddar sekretess och säkerhet för data, förbättrar resultatens exakthet och främjar ansvarsfull användning av AI-verktyg i hela organisationen. Einstein Trust Layer är inbyggt i Salesforce-plattformen och omfattar klassens bästa funktioner och skydd som har utformats för att hjälpa dig att distribuera AI som du kan lita på.

Förbättra resultatens exakthet och relevans med hjälp av sammanhang om organisationen, från både strukturerade och ostrukturerade datakällor, utan att kompromissa med säkerhet eller sekretess.

Grafik som visar hur Einstein använder CRM-data och Trust Layer för att generera innehåll.

Skydda företagets och kundernas sekretess och säkerhet genom att maska känsliga data som ingår i AI-promptar.

Ett chattfönster med ett meddelande från Einstein som kontaktar en bankkund.

Distribuera AI med etisk design. Salesforces etikteam har tagit fram etiska och mänskliga användningsprinciper som våra team bygger in i design, utveckling och leverans av programvara. Våra unika etiska AI-policyer ser till att våra produkter följer våra principer.

Grafik som visar att AI används med etik.
Grafik som visar hur Einstein använder CRM-data och Trust Layer för att generera innehåll.
Ett chattfönster med ett meddelande från Einstein som kontaktar en bankkund.
Grafik som visar att AI används med etik.

Arbetets framtid är CRM + AI + Data + Trust.

AI som bygger på förtroende.

AI-lösningar kan förändra din verksamhet. Men det kan även utsätta dina data för risk. Einstein bygger på ett kraftfullt Trust Layer som skyddar företagets känsliga kunddata. Det gör att du kan använda valfri AI-modell och se till att dina data är ordenligt skyddade.

Möjligheterna är oändliga.

Einstein bygger på en öppen plattform. Du kan använda valfri stor språkmodell (LLM) på ett säkert sätt. Vår, din eller någon annan du väljer. Salesforce Research har utvecklat egna domänspecifika LLM. Dessutom gör Einstein det möjligt att arbeta med valfri modell i ett ekosystem med branschledande LLM-plattformar.

En leende kvinna som sitter framför datorn och chattar med supporten.

Allt du behöver för att maximera avkastningen.

Vi finns här och hjälper dig få mer värde av Salesforce i AI-eran med allt från support, vägledning av experter och resurser till våra betrodda ekosystem för partner.

Vanliga frågor om Einstein

Salesforce Einstein är den främsta leverantören av betrodd AI för CRM som ger AI-drivna förutsägelser och genererat innehåll. Einstein tillhandahåller konversationsgränssnitt för AI i alla appar eller arbetsflöden, som levereras på ett utökningsbart och betrott paket med utvecklingsverktyg för att anpassa promptar, förmågor och modeller på vår metadatadrivna Salesforce-plattform. Einstein bygger på Einstein Trust Layer och gör det möjligt att dra nytta av AI utan att introducera risker, hantera olika AI-leverantörer eller låsa dig till en enda modelleverantör. Data från CRM och Data Cloud berikar och ger ett sammanhang till Einstein för att ge mer exakta och relevanta utdata.

Salesforce Einstein innehåller, men är inte begränsad till, generativa AI-funktioner som att generera e-postmeddelanden för försäljning, kundtjänstsvar med mera.

Einsteins generativa AI hjälper företag att uppnå högre produktivitet och lägre kostnader genom att minska den tid det tar att slutföra manuella åtgärder och förbättra innehållets anpassning och relevans. Einstein hjälper även företag att bibehålla kundernas förtroende genom att se till att kunddata hålls skyddade.

Einstein är inbyggt i Salesforce-plattformen och drar nytta av data från CRM och externa program för att leverera insikter, förutsägelser och genererat innehåll direkt i arbetsflödet.

Rättigheter som tillhör ALBERT EINSTEIN används med tillstånd från The Hebrew University of Jerusalem. Representeras uteslutande av BEN Group inc.