Ett chattfönster med Einstein AI som svarar på en användares fråga om att konfigurera WiFi.

Einstein 1 Studio

Bygg upp och utöka AI för CRM. Ta med skräddarsydda AI-upplevelser till arbetsflödet, inklusive Einstein Copilot, med AI-byggprogram med lite kod. Leverera extremt relevanta kundinteraktioner med betrodda AI-åtgärder, promptar och modeller, som alla bygger på dina data.

Skapa en anpassad AI-upplevelse i dag.

Bygg in AI i valfri upplevelse på det sätt du vill och med dina modeller med hjälp av AI-byggprogram med lite kod

En sida för Einstein Employee Copilot.

Copilot Builder

Utöka den enhetliga medpiloten med anpassade åtgärder.

  • Bygg in välbekanta plattformsfunktioner som flöden, Apex-kod och Mulesoft-API:er i åtgärder för medpiloten
  • Simulera konversationer med Einstein Copilot för att förstå hur den resonerar under förfrågningar
  • Anpassa enkelt tonen i Einstein Copilot och gå på djupet i sessionsarkivet för att förstå användningen
”En mall för hur man konfigurerar Promptbyggare.

Prompt Builder

Aktivera promptar i arbetsflödet.

  • Hjälp medarbetarna att slutföra arbetsuppgifter snabbare genom att skapa promptmallar som sammanfattar och genererar innehåll genom klick
  • Skapa mer relevanta promptar som bygger på affärsdata från CRM, Data Cloud och externa källor
  • Skapa promptarna en gång och återanvänd dem överallt i Einstein Copilot, Lightning-sidor och flöden
Ett välkomst-/startmeddelande. Kullar och ett träd syns i bakgrunden.

Model Builder

Bygg eller ta med egna AI-modeller till Salesforce.

  • Ta med egna prediktiva AI-modeller och LLM till Einstein Trust Layer
  • Skapa ML-modeller utan kod från Data Cloud-data genom att klicka
  • Hantera AI-modeller från ett enhetligt kontrollager

Få ut mesta möjliga av AI-byggprogrammet med betrodda partner i AppExchange.

Logotyp för Accenture
Logotyp för Deloitte
Logotyp för Slalom

Vanliga frågor om anpassad AI

AI-byggprogram gör det möjligt att anpassa kund- och medarbetarupplevelsen fullt ut. De ger teamen det de behöver för att bygga, utöka och hantera funktioner i AI-modeller baserat på just dina affärsbehov.

Salesforce innehåller ett paket med AI-byggprogram med lite kod som är inbyggt i vår plattform. Det innebär att teamen bara behöver klicka för att anpassa Einstein i stället för att använda särskild ML-kod. Skapa specialanpassade åtgärder, anpassa AI-promptar och använd de AI-modeller teamet föredrar.

Anpassad AI hjälper dig att definiera och ta kontrollen över användarnas upplevelse av AI i din verksamhet genom att skapa särskilda jobb som ska göras och hantera hur de utförs.