Tillkännagivande om APEC CBPR och PRP

 
 
Gäller från och med 1 januari 2023

SFDC och SFDC Group har erhållit APEC-certifieringarna CBPR (“Cross-Border Privacy Rules”) och PRP (“Privacy Recognition for Processors”) och skall behandla personuppgifter i enlighet med varje tillämpligt tillkännagivande och omfattningen av dess certifiering.  CBPR-tillkännagivandet går att få åtkomst till här (http://cbprs.org/compliance-directory/cbpr-system/) och PRP-tillkännagivandet går att få åtkomst till här (http://cbprs.org/compliance-directory/prp/).

Om du har ett olöst problem angående sekretess eller dataanvändning som vi inte har löst på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta vår tredjepartsleverantör för dispytlösning (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.