Sekretess

Integritetspolicy

 
Läs om vårt åtagande om att upprätthålla dataskydd
Fullständig Integritetspolicy
TRUSTe
TRUSTe
TRUSTe
TRUSTe

Salesforce integritetspolicy, som gäller från den 1 juni 2022

 

På Salesforce är tillit vår främsta värdering. Denna integritetspolicy beskriver hur Salesforce samlar in, använder, delar eller på annat sätt behandlar information som rör individer (”Personuppgifter”) och de rättigheter som är kopplade till behandlingen. 

All hänvisning till ”Salesforce”, ”vi”, ”oss” eller ”Företaget” hänvisar till Salesforce, Inc. och dess relevanta koncernbolag, som medverkar till insamling, användning, delning eller annan behandling av Personuppgifter.

1. Ansvarig Salesforce-enhet

 

Salesforce, Inc. och/eller dess koncernbolag är ansvariga för behandlingen av dina Personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy, om inte annat anges, och fungerar som personuppgiftsansvarig för sådana Personuppgifter. En lista över Salesforce anknutna företag finns i avsnittet Lista över dotterbolag i Salesforce senaste 10-K-blankett. Du hittar den under fliken SEC-filer genom att välja filtret ”Årsunderlag” här.

Denna integritetspolicy tillämpas inte när vi behandlar Personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig eller tjänsteleverantör åt våra kunder, inklusive tjänster genom vilka kunderna (eller deras anknutna företag): (i) skapar egna webbplatser och applikationer för att användas på våra plattformar, (ii) säljer eller erbjuder sina egna produkter och tjänster, (iii) skickar elektronisk kommunikation till andra eller (iv) på annat sätt samlar in, använder, delar eller behandlar Personuppgifter via våra molnprodukter och molntjänster.

Kontakta kunden direkt för mer information om en Salesforcekund eller kunds anknutna företag som använder Salesforce produkter och tjänster i egenskap av personuppgiftsansvarig. Vi ansvarar inte för praxis för sekretess eller datasäkerhet hos våra kunder. Den kan skilja sig från den som beskrivs i denna integritetspolicy. För mer information, se även avsnitt 10.3 nedan.

2. Databehandling som omfattas

 

Denna integritetspolicy gäller behandling av Personuppgifter som samlas in av oss när du:

 • Besöker våra webbplatser som visar eller länkar till denna integritetspolicy;

 • Besöker våra varumärkessidor i sociala medier;

 • Besöker våra kontor,

 • Tar emot kommunikation från oss eller på annat sätt kommunicerar med oss, inklusive men inte begränsat till e-post, telefonsamtal, sms eller fax;

 • Använder våra produkter och tjänster där vi agerar som personuppgiftsansvarig för dina Personuppgifter,

 • Anmäler dig till, närvarar på eller tar del av våra evenemang, webbinarier, program, kurser, certifieringar eller tävlingar;

 • Agerar som eller arbetar för en tjänsteleverantör eller säljare för Salesforce räkning, i den mån Salesforce agerar som personuppgiftsansvarig med avseende på dina Personuppgifter;

 • är anställd av en kund av våra produkter och tjänster och där din information har delats med oss i vår egenskap av personuppgiftsansvarig (till exempel under avtalsprocessen);

 • Deltar i en Salesforce-community, som exempelvis den som är inriktad på utvecklingen av öppen källkod; eller
 • Deltar i undersökningar, forskning eller annan liknande datainsamling som underlättas av oss.

Vi är också värd för AppExchange, en onlinemarknadsplats för on-demand-webbapplikationer som körs på Salesforce-plattformen och som kan tillhandahållas av oss eller av tredje part (se https://appexchange.salesforce.com/) samt Tableaus Extension Gallery (https://extensiongallery.tableau.com) som erbjuder kontakter och lösningar som ger ytterligare funktionalitet för Tableau, såsom infopanelsförlängningar. När applikationer, kontakter och tillägg och andra lösningar tillhandahålls av oss, och de länkar till denna integritetpolicy, ska denna integritetspolicy tillämpas. När dessa erbjudanden applikationer tillhandahålls av tredje part gäller tredje parts integritetspolicy och inte denna integritetspolicy.

Våra webbplatser och tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser, applikationer plattformar och tjänster som upprätthålls av tredje part. Informationspraxis för andra tjänster eller för sociala medieplattformar som är värdar för våra varumärkessidor i sociala medier, styrs av sina respektive integritetspolicyer, vilka du bör läsa för att bättre förstå deras integritetspraxis.

Under vissa omständigheter samlar vi även in, eller våra partner förser oss med, allmänt tillgänglig information som kan innehålla Personuppgifter som du har publicerat eller som har gjorts tillgängliga online. Sättet på vilket våra partner samlar in denna information beskrivs i deras respektive integritetspolicy som finns tillgänglig på deras webbplatser.

3. Vilka Personuppgifter samlar vi in?

 

3.1 Personuppgifter som vi samlar in direkt av dig

De Personuppgifter som vi samlar in direkt från dig kan omfatta identifierare, yrkesmässig och anställningsrelaterad information, ekonomisk kontoinformation, kommersiell information, visuell information och information om internetaktivitet m.m. Vi kan samla in information i följande situationer:

Situationer Kategorier av Personuppgifter
Om du uttrycker ett intresse av att få ytterligare information om våra tjänster; begära kundsupport (inklusive tillgång till Hjälp- och Utbildningsportalen); använda vår ”Kontakta oss” eller liknande funktioner; registrera dig för att använda våra webbplatser eller för att ta emot kommunikation; anmäla dig till ett evenemang, webbseminarium eller tävling; delta i ett program, utbildning, certifiering eller undersökning; använda våra produkter och tjänster; ladda ner visst innehåll; eller är anställd av en kund av våra produkter och tjänster där din information har delats med oss Kontaktinformation såsom ditt namn, befattning, företagsnamn, adress, telefonnummer, e-postadress, användarnamn och lösenord, annan information som du frivilligt har valt att dela
Om du gör köp via våra webbplatser eller anmäler dig till ett evenemang eller webbseminarium Kontaktinformation, finansiell information och faktureringsinformation, såsom faktureringsnamn och adress, kreditkortsnummer eller bankkontoinformation
Om du deltar i ett evenemang

Information på deltagarbrickan, såsom namn, befattning, företagsnamn, adress, land, telefonnummer och e-postadress, bild och video

Under Covid-19-pandemin kan detta även inkludera hälsostatus, inklusive din kroppstemperatur, Covid-19-relaterade symtom, exponering för Covid-19-positiva personer, vaccinationsstatus, testresultat och senaste resehistorik

Om du registrerar dig hos oss av olika orsaker, inklusive för att gå med i en community som vi är värd för, eller deltar i ett program, en utbildning eller en certifiering Användarnamn, foto, video eller annan biografisk information, såsom ditt yrke, plats, profiler eller användarnamn på sociala medier, företagsnamn, expertområden och intressen
Om du svarar på eller interagerar med våra webbplatser eller e-postmeddelanden Information om din enhet och din användning av våra webbplatser eller e-postmeddelanden (som till exempel internetprotokolladresser (IP)) eller andra identifierare som kan klassificeras som Personuppgifter (se avsnitt 4 nedan) använder webbkakor, webbfyrar eller liknande teknik
Om du använder och interagerar med våra produkter och tjänster Information om din enhet och din användning av våra tjänster genom loggfiler och annan teknik, av vilka en del kan utgöra Personuppgifter (inklusive användningsdata) (se avsnitt 4 nedan)
Om du kommunicerar med oss via telefon Information som ditt namn, röst och andra Personuppgifter som du frivilligt delar
Om du besöker våra kontor

Namn, e-postadress, telefonnummer, företagsnamn, tid och datum för ankomst, bild eller video

Under Covid-19-pandemin kan detta även inkludera hälsostatus, inklusive din kroppstemperatur, Covid-19-relaterade symtom, exponering för Covid-19-positiva personer, vaccinationsstatus, testresultat och senaste resehistorik

Om du frivilligt lämnar in viss information till oss, genom att exempelvis fylla i en enkät, svara på ett frågeformulär eller delta i andra former av undersökningar Information som du har lämnat som en del av denna begäran, såsom Personuppgifter och särskilda kategorier av Personuppgifter, i den utsträckning du frivilligt väljer att tillhandahålla den
Om du är en leverantör eller tjänsteleverantör till Salesforce (eller arbetar för en leverantör eller tjänsteleverantör)

Kontaktinformation, betalnings- och faktureringsinformation

Om du skulle uppge Personuppgifter som rör andra personer för oss eller våra tjänsteleverantörer, försäkrar du att du har behörighet att göra det och, om nödvändigt, att du har skaffat nödvändigt samtycke samt bekräftar att uppgifterna kan komma att användas i enlighet med denna integritetspolicy. Om du anser att dina Personuppgifter har uppgetts felaktigt till oss, eller om du vill utöva dina rättigheter avseende Personuppgifter, kan du kontakta oss genom att använda informationen i avsnitt 13 nedan.

3.2 Personuppgifter som vi samlar in från andra källor

Vi samlar också in information om dig från andra källor, inklusive partners från vilka vi samlar in eller köper Personuppgifter, eller som tillhandahåller allmänt tillgänglig information till oss som kan innehålla Personuppgifter. Vi kan komma att kombinera denna information med de Personuppgifter som du har uppgett. 

Tillhandahållande av tjänsterna: 

 • De Personuppgifter som vi samlar in för att tillhandahålla våra produkter och tjänster kan innehålla information som du har gjort allmänt tillgänglig online (t.ex. när du använder sociala mediawebbplatser) eller som publicerats av tredje part och innehåller information om dig (som t.ex. nyhetsartiklar). För ett utvalt antal tjänster samlar vi in dessa Personuppgifter från partners som kan få sådana uppgifter när du besöker eller använder deras tjänster eller genom tredje part som de samarbetar med. Vi analyserar denna information för att våra kunder ska kunna bedöma hur framgångsrika deras varumärken är. 

 • Dessutom kan de Personuppgifter vi samlar in för att tillhandahålla våra produkter och tjänster innehålla platsinformation från tredje part, vilket hjälper oss att erbjuda funktioner som identitetshantering och multifaktorautentisering.

Reklam: De Personuppgifter som vi samlar in från andra källor för att genomföra anpassad marknadsföring inbegriper identifierare, yrkesmässig eller anställningsrelaterad information, information om utbildning, kommersiell och visuell information, information om internetaktivitet och slutsatser om preferenser och beteenden. Vi samlar in dessa uppgifter från tredjepartsleverantörer av kontaktinformation till företag, däribland postadresser, befattningar, e-postadresser, telefonnummer, avsiktsdata (eller beteendedata), IP-adresser, sociala medieprofiler, LinkedIn-webbadresser och anpassade profiler som syftar till målstyrd annonsering, leverans av relevant e-postinnehåll, främjande av kampanjer och profilering, fastställande av lämplighet och kontroll av kontaktinformation. Detta gör att vi kan uppdatera och analysera våra register, identifiera nya kunder och skapa mer skräddarsydd annonsering för att tillhandahålla tjänster som kan vara intressanta för dig.

Ytterligare källor: Utöver ovanstående samlar vi även in Personuppgifter från följande källor:

 • annan person i din organisation som kan förse oss med dina Personuppgifter, vilket kan inbegripa Personuppgifter och särskilda kategorier av Personuppgifter, i den mån du samtycker till att tillhandahålla den och dela den, i syfte att erhålla tjänster och bedöma våra mål kopplade till att uppmuntra mångfald bland våra leverantörer; samt 

 • plattformar som till exempel GitHub för att hantera kodincheckningar och importönskemål. Om du deltar i ett projekt för utveckling av öppen källkod eller av ett forum, kan vi förena ditt användarnamn till kodförråd med ditt forumkonto så att vi kan informera dig om programförändringar som är viktiga för ditt deltagande eller som rör ytterligare säkerhetskrav.

 

Vi använder sedvanliga informationsinsamlingsverktyg, som till exempel verktyg för att samla in data, webbkakor, webbfyrar, pixlar och liknande teknik för att automatiskt samla in information som kan innehålla Personuppgifter när du navigerar på webbplatser, bland våra tjänster eller interagerar med e-postmeddelanden vi har skickat till dig.

4.1 Enhets- och användningsuppgifter

Precis som för de flesta webbplatser samlar vi in viss information när enskilda användare besöker våra webbplatser. Denna information kan omfatta identifierare, kommersiell information och information om internetaktivitet, som IP-adress (eller proxyserverinformation), information om enhet och applikation, identifikationsnummer och funktioner, ort, webbläsartyp, insticksprogram, integreringar, internetleverantör och/eller mobiloperatör, vilka sidor och filer som setts, sökningar, hänvisande webbplats, app eller annons, operativsystem, systemkonfigurationsinformation, annons- och språkpreferenser, datum och tidsstämplar som är knutna till användningen och besöksfrekvens på webbplatserna. Denna information används för de syften som anges nedan i avsnitt 5 av denna integritetspolicy.

Dessutom samlar vi in viss information som en del av hur våra tjänster och produkter (”Användningsdata”). Sådan information kan inkludera: (i) identifierare, såsom användar-ID, organisations-ID, användarnamn, e-postadress och användartyp; (ii) kommersiell information. och (iii) information om internetaktivitet såsom IP-adress (eller proxyserver), mobilenhetsnummer, enhets- och applikationsidentifikationsnummer, plats, språk, webbläsartyp, internetleverantör eller mobiloperatör, användarinteraktioner som sidor och filer som visas, interaktioner med webbsidor och webbsidor inklusive sökningar och andra åtgärder du vidtar, typ och version av operativsystem, information om systemkonfiguration, datum- och tidsstämplar som är kopplade till din användning och detaljer om vilka av våra produkter och produktversioner du använder. Denna information används för de syften som anges mer utförligt nedan i avsnitt 5 i denna integritetspolicy. Dessutom kan vi komma att använda aggregerade och avidentifierade användningsdata för andra interna affärsändamål, såsom för att identifiera ytterligare kundmöjligheter och för att säkerställa att vi uppfyller kraven från våra kunder och deras användare. Notera att denna enhet och dessa användningsdata främst används för att identifiera att varje inloggning är unik (i motsats till särskilda enskilda personer), utom när en strikt identifiering krävs för att identifiera en viss person av säkerhetsskäl eller när det krävs för att vi ska tillhandahålla tjänster till kunder (där vi fungerar som personuppgiftsansvarig). För mer information om Tableau specifikt, se här och här.

4.2 Webbkakor, webbfyrar och annan spårningsteknik på webbplatsen och i e-postkommunikation

Vi använder endast tekniker som webbfyrar, pixlar, taggar och JavaScript, ensamma eller tillsammans med webbkakor, för att samla in information om hur webbplatserna används och hur människor interagerar med våra e-postutskick.

När du besöker våra webbplatser kan vi eller en behörig tredje part placera en webbkaka på din enhet som samlar in information, däribland Personuppgifter, om dina löpande onlineaktiviteter där och på andra webbplatser. Webbkakor gör att vi kan följa din användning, dra slutsatser om dina webbläsarpreferenser och förbättra och anpassa din surfupplevelse.

Vi använder både sessionsbaserade och lagrade webbkakor på våra webbplatser. Sessionsbaserade webbkakor finns bara under ett enskilt sessionstillfälle och försvinner från enheten när webbläsprogrammet stängs eller när du stänger av enheten. Lagrade webbkakor ligger kvar i enheten efter att webbläsarprogrammet stängts ned eller enheten stängts av. Klicka på avsnittet för kakinställningar och preferenser för en av våra webbplatser i sidfoten för att ändra inställningarna. Det går även att kontrollera användningen av webbkakor på din enhet, men att avaktivera dem på enheten kan begränsa möjligheten att använda vissa funktioner på webbplatserna och i tjänsterna.

Vi använder även webbfyrar och pixlar på våra webbplatser och e-postmeddelanden. Vi kan till exempel placera en pixel i marknadsföringsutskick via e-post som meddelar oss när du klickar på en länk i mejlet. Vi använder sådan teknik för att driva och förbättra våra webbplatser och marknadsföringsmeddelanden – se mer information i raden ”annonseringskakor” i tabellen nedan. Se avsnitt 10.4 nedan för anvisningar om hur man stoppar utskick av marknadsföringsmejl.

Följande beskriver hur vi använder olika kategorier av webbkakor och liknande teknik och dina valmöjligheter vad gäller inställning av sådan teknik för datainsamling:

 
Nödvändiga webbkakor

Nödvändiga webbkakor krävs för grundläggande webbplatsfunktioner. Några exempel är: sessionskakor som behövs för att överföra webbsidan, autentiseringskakor och säkerhetskakor.

Om du har valt att identifiera dig för oss kan vi placera en webbkaka i ditt webbläsarprogram som möjliggör för oss att unikt identifiera dig som individ när du är inloggad på webbplatserna och behandla dina onlineöverföringar och begäranden.

Eftersom nödvändiga webbkakor krävs för att driva webbplatserna är det inte möjligt att välja bort dem.
 
Funktionella kakor

Funktionella kakorna förbättrar webbplatsens funktioner, prestanda och tjänster. Några exempel är: webbkakor som används för att analysera sidtrafiken, webbkakor som används för marknadsanalys och sådana som används för att visa annonser som inte är riktade till någon särskild person. 

Funktionella kakor kan även användas för att förbättra en webbplats funktion och kan hjälpa oss att ge dig mer relevanta meddelanden, däribland annonser. Dessa webbkakor samlar in information om hur webbplatser används, bl.a. vilka sidor som du besöker oftast.

Vi kan använda en egen teknik eller tredjepartsteknik för att spåra och analysera användarinformation, för att erbjuda en förbättrad interaktion och mer relevanta meddelanden, och för att följa resultatet av våra annonser.

Salesforce kan även använda HTML5 lokal lagring eller s.k. flash cookies för ovannämnda syften. Dessa tekniker skiljer sig från webbläsarkakor vad gäller mängden och typen av data som lagras och hur de lagras.

Vi behöver ditt förhandsgodkännande för att använda funktionella kakor. Klicka på länken Cookie Preferences i sidfoten för att ändra inställningarna och preferenserna för webbkakor som funktionella kakor.

För att lära om hur man kontrollerar funktionella kakor via dina individuella webbläsarinställningar, klicka här.

För att lära om hur man hanterar inställningar för sekretess och lagring av flash cookies, klicka här.

 
Marknadsföringskakor

Marknadsföringskakor spårar aktiviteten på olika webbplatser för att få information om en besökares intressen och för att rikta marknadsföring direkt till dem. 

Ibland använder vi webbkakor som kommer från oss eller från tredje part för att visa annonser om våra produkter som vi tror kan intressera dig på enheter som du använder och för att följa resultatet av marknadsföringen. Dessa webbkakor samlar till exempel in information om vilken webbläsare du har använt vid besök på våra webbplatser.

Salesforce har även avtal med tredje parts marknadsföringsnätverk som samlar in IP-adresser och annan information från webbfyrar på våra webbplatser, från e-postmeddelanden och på tredje parts webbplatser. Marknadsföringsnätverk följer din aktivitet på internet över tid och på olika webbplatser eller andra onlinetjänster genom att samla in enhets- och användardata genom automatiska hjälpmedel, däribland genom att använda webbkakor. Dessa tekniker kan identifiera dig i de olika enheter du använder. När vi arbetar med marknadsföringsnätverk från tredje part, kräver vi att de begränsar sin databehandling till det som endast är nödvändigt för att tillhandahålla oss de marknadsföringstjänster som vi begär.

Vi behöver ditt samtycke i förväg för att använda målstyrda kakor och reklamwebbkakor. Klicka på länken kakpreferenser i sidfoten för att ändra inställningarna och preferenserna, bl.a. de för målstyrda webbkakor och Marknadsföringskakor.

Se avsnitt 4.3 nedan för att läsa mer om dessa och andra annonsnätverk och hur du kan välja bort insamlingen från vissa tredje parter.

För mer information om just Tableaus användning av webbkakor, se Tableaus kakpolicy.
4.3 Meddelanden om beteendeannonsering och avböjande för webbplatsbesökare

Såsom anges ovan kan vi eller en av våra behöriga partner placera eller avläsa webbkakor på din enhet när du besöker webbplatser för att erbjuda en målstyrd annonsering (även kallat ”beteendeannonsering online” eller ”intressebaserad annonsering”). För att läsa mer om målstyrd annonsering och annonseringsnätverk, se sidorna för avböjande av annonsering från Network Advertising Initiative här och Digital Advertising Alliance här. För att välja bort målstyrd annonsering som tillhandahåll till oss och till tredje part av Salesforce Audience Studio, klicka här.

Klicka på länken kakpreferenser i sidfoten eller gå till inställningarna för webbkakor i ditt eget webbläsarprogram för att hantera användningen av målstyrda webbkakor och annonseringskakor på denna webbplats. För att läsa om hur man hanterar inställningar för sekretess och lagring av flash cookies, klicka här. Olika webbläsarprogram kan även ha egna hanteringsverktyg för att ta bort lokal HTML5-lagring.

4.4 Välja bort webbkakor i din webbläsares inställningar

Utöver att använda användarinställningar går det att i många fall välja bort insamling av icke-nödvändiga enhetsdata i din webbläsare (se avsnitt 4.1 ovan) genom att hantera webbkakor i webbläsar- eller enhetsnivå. Om du dessutom vill välja bort intressebaserad annonsering, klickar du här (eller om du befinner dig i EU eller Storbritannien, klicka här). För att välja bort målstyrd annonsering som tillhandahåll till oss och till tredje part av Salesforce Audience Studio, klicka här. Tänk dock på att om du blockerar eller raderar webbkakor och liknande teknik som används på våra webbplatser kanske du inte fullt ut kan dra nytta av webbplatserna.

Samtidigt som vissa webbläsarprogram erbjuder alternativet ”spåra inte” eller ”DNT” som gör att du kan beordra webbplatser att inte spåra din onlineaktivitet, är sådana funktioner ännu inte enhetliga och det finns ingen gemensam standard som antagits av branschkoncernen, teknikföretag eller lagstiftare. Därför är vi för närvarande inte skyldiga att besvara webbläsarnas DNT-signaler på våra webbplatser. Salesforce tar integritet och viktiga val på allvar och kommer att vidta åtgärder för att fortsätta att övervaka utvecklingen kring DNT-webbläsartekniken och införandet av en standard.

4.5 Sociala mediefunktioner

Våra webbplatser kan använda sociala mediefunktioner, som Facebooks ”gillaknapp”, ”tweetknappen” och andra delningswidgetar (”sociala mediefunktioner”). Sociala mediefunktioner kan göra det möjligt att lägga upp information om din aktivitet på vår webbplats på externa plattformar och sociala nätverk. Sociala mediefunktioner kan även göra att du kan gilla eller framhäva information vi har lagt upp på vår webbplats eller på våra varumärkessidor i sociala medier. Sociala mediefunktioner ägs antingen av respektive plattform eller inhyses direkt på vår webbplats. I den utsträckning som de sociala mediefunktionerna ägs av plattformarna själva och du klickar på dem från våra webbplatser, kan plattformen få information som visar att det är du som har besökt våra webbplatser. Om du är inloggad på ett konto i sociala media, är det möjligt att det sociala medienätverket länkar ditt besök på våra webbplatser till din sociala medieprofil.

Salesforce tillåter dig även att logga in på vissa av våra webbplatser med inloggningstjänster som Facebook Connect. Dessa tjänster verifierar din identitet och ger dig möjligheten att lämna ut vissa Personuppgifter från dessa tjänster till oss, som till exempel namn och e-postadress, för att i förväg fylla i vårt anmälningsformulär.

Din interaktion med sociala mediefunktioner styrs av de integritetspolicyer som hör till de företag som tillhandahåller dem.

4.6 Information om inloggning med telefon

Om du använder vissa funktioner i våra tjänster på en mobil enhet kan vi även samla in information om telefonloggar (som telefonnummer, tid och samtalsdatum, samtalslängd, information om sms-trafik och samtalstyper), information om enhetshändelser (som till exempel krascher, systemaktivitet, maskinvaruinställningar, webbläsarspråk) och platsinformation (via IP-adress, gps och andra sensorer som till exempel kan ge oss information om närbelägna enheter, wifi-accesspunkter och telefonmaster).

5. Syften enligt vilka vi behandlar Personuppgifter och våra rättsliga grunder som vi lutar oss mot

Vi samlar in och behandlar dina Personuppgifter (inklusive, där det är lagligt, särskilda kategorier av Personuppgifter) för följande syften, med stöd i följande rättsliga grunder:

Ändamål Beskrivning Rättslig grund
Webbplatser och varumärkens sociala mediesidor

Tillhandahålla våra webbplatser (inklusive våra sociala mediesidor)

Vi behandlar dina Personuppgifter för att driva och administrera våra webbplatser och för att förse dig med det innehåll du har tillgång till och begär 

Vårt berättigade intresse av att tillhandahålla onlineinnehåll till våra kunder och potentiella kunder avseende vårt tjänsteutbud och relaterad information

Förbättra våra webbplatser

Vi behandlar dina Personuppgifter för att analysera övergripande trender och för att hjälpa oss att förbättra användarupplevelsen på våra webbplatser

Vårt berättigade intresse av att tillhandahålla en relevant och välfungerande webbplats till förmån för våra webbplatsbesökare 

Att främja säkerheten på våra webbplatser

Vi behandlar dina Personuppgifter genom att följa webbplatsanvändningen och verifiera och utreda aktivitet

Vårt berättigade intresse av att främja säkerheten och tryggheten på våra webbplatser och att skydda våra och andras rättigheter

Att visa personligt anpassade annonser och innehåll 

Vi behandlar dina Personuppgifter för att genomföra marknadsundersökningar, visa annonser för dig, tillhandahålla personlig information om oss på och utanför våra webbplatser och för att tillhandahålla annat personligt innehåll baserat på dina aktiviteter och intressen

Vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster eller, vid behov, i den mån du har lämnat ditt förhandsgodkännande 

Se avsnitt 10 nedan för mer information om hur du kan styra Salesforce behandling av dina Personuppgifter för personanpassade annonseringsändamål

Besökare av kontor och evenemang

Registrering av besökare 

Vi behandlar dina Personuppgifter, inklusive registreringsinformation och tillhörande sekretessinformation, av säkerhetsskäl

Vårt berättigade intresse av att skydda våra kontor, personal, besökare och vår konfidentiella information mot obehörig åtkomst

Att hantera registreringar till evenemang och deltagande

Vi behandlar Personuppgifter för att planera och anordna evenemang eller webbinarier som du har registrerat dig till eller som du deltar på, däribland för att skicka relaterade meddelanden till dig

Fullgörandet av ett avtal eller där vi får ditt samtycke

För att säkerställa hälsa och säkerhet för våra besökare och anställda

Vi behandlar (där det är lagligt tillåtet) dina Personuppgifter (vilket kan inkludera särskilda kategorier av Personuppgifter) under kontorsbesök och vid evenemang under Covid-19-pandemin för att säkerställa våra besökares och anställdas hälsa och säkerhet 

Samtycke och uttryckligt samtycke eller i vårt berättigade intresse att säkerställa hälsan för våra anställda och besökare där det är nödvändigt av skäl av allmänt intresse inom folkhälsoområdet 

Kommunikationer

Skicka meddelanden

Vi behandlar dina Personuppgifter för att skicka marknadsföringsinformation, produktrekommendationer och annan kommunikation som inte är kopplad till en specifik affär (t.ex. marknadsföringsnyhetsbrev, telefonförsäljningssamtal, sms eller pushmeddelanden, information om våra produkter, nyheter eller evenemang) om oss, våra anknutna företag och partners

Vårt berättigade intresse av att bedriva direktmarknadsföring eller där du har lämnat ditt samtycke i förväg (se avsnitt 10 nedan för att läsa mer om hur du kan kontrollera Salesforce behandling av dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål)

Spela in telefonsamtal

Vi behandlar dina Personuppgifter, inklusive inspelning av telefonsamtal, (i enlighet med gällande lagar) för utbildning, kvalitetssäkring och administrationsändamål

Om det krävs enligt tillämplig lag ger vi dig möjlighet att invända mot att ett samtal spelas in

Samtycke eller vårt berättigade intresse av att upprätthålla den höga kvaliteten på våra telefonsamtal med användare

Hantering av önskemål om kontakt och användarsupport

Vi kommer att behandla dina Personuppgifter om du fyller i ett ”Kontakta mig”-webbformulär eller begär användarsupport, eller om du kontaktar oss på annat sätt, inklusive men inte begränsat till via telefon

Nödvändigt för fullgörandet av ett kontrakt eller vårt berättigade intresse av att uppfylla dina önskemål och kommunicera med dig

Salesforce produkter och tjänster

Tillhandahållande av tjänster 

Vi behandlar dina Personuppgifter för att utföra vårt avtal med dig för tillhandahållande av våra tjänster och för att uppfylla våra skyldigheter enligt de tillämpliga användarvillkoren

Nödvändigt för fullgörandet av ett kontrakt eller vårt berättigade intresse av att tillhandahålla och administrera våra tjänster

Optimering av tjänsternas prestanda

Vi behandlar dina Personuppgifter för att optimera eller förbättra tjänsternas prestanda

Berättigat intresse av att säkerställa att tjänsten fungerar i linje med kundernas förväntningar; om särskilda kategorier av Personuppgifter behandlas, där Personuppgifterna uppenbart offentliggörs av den registrerade

Fakturering och kontohantering

Vi behandlar dina Personuppgifter (inklusive användningsdata) för att fakturera för våra tjänster och för att hantera kundkonton i allmänhet

Nödvändigt för fullgörandet av ett kontrakt eller vårt berättigade intresse av hantering av kundkonton

Överensstämmelse med användning och licensiering

Vi behandlar dina Personuppgifter (inklusive användningsdata) för att bedöma och hantera användningen och licensieringsöverensstämmelse med tillämpliga användarvillkor för våra tjänster

Nödvändigt för fullgörandet av ett kontrakt eller vårt berättigade intresse av att hantera tillhandahållandet av våra tjänster till kunder

Intern rapportering och affärsmodellering 

Vi behandlar dina Personuppgifter (inklusive användningsdata) för intern rapportering och affärsmodelleringsändamål (t.ex. prognoser, intäkter, kapacitetsplanering, produktstrategi)

Vårt berättigade intresse av förvaltningen av vår affärsverksamhet

Förbättra huvudfunktioner

Vi behandlar dina Personuppgifter (inklusive dina användningsuppgifter) i syfte att förbättra huvudfunktioner för tillgänglighet, integritet eller energieffektivitet

Vårt berättigade intresse att erbjuda innovativa tjänster till våra användare och kunder, eller där vi begär ditt samtycke

Säkerhet 

Vi behandlar dina Personuppgifter (inklusive dina användningsuppgifter) i syfte att upprätthålla Salesforce egen säkerhet, inklusive att undersöka, upptäcka och förhindra misstänkt aktivitet, bedrägeri och cyberbrottslighet som kan påverka Salesforce eller dess tjänster

Vårt legitima intresse av att främja Salesforce säkerhet och trygghet i allmänhet och att skydda våra rättigheter och andras rättigheter

Ersättning 

Vi behandlar dina Personuppgifter (inklusive dina användningsuppgifter) i syfte att fastställa ersättning till Salesforce-anställda, såsom provision

Nödvändigt för fullgörandet av ett kontrakt med en anställd eller vårt berättigade intresse av att rättvist kompensera våra anställda

Ekonomisk rapportering 

Vi behandlar dina Personuppgifter (inklusive dina användningsuppgifter) för ekonomisk rapportering

Vårt berättigade intresse av att uppfylla våra skyldigheter i samband med rapporteringen av vår ekonomi

Aggregering av data

Vi behandlar dina Personuppgifter (inklusive dina användningsuppgifter) i syfte att sammanställa denna information för att säkerställa att den inte längre är identifierande

Vårt berättigade intresse av att minimera mängden Personuppgifter som behandlas som en del av den angivna behandlingsaktiviteten

Webbseminarier, program, utbildningar, intygsprocesser och tävlingar

Hantera och delta i webbseminarier, tävlingar, program, utbildningar, intygsprocesser eller kampanjer

Vi behandlar dina Personuppgifter om du anmäler dig till ett webbseminarium, en tävling, kampanj, utbildning, intygsprocess eller ett program. Vissa tävlingar eller kampanjer har ytterligare regler som innehåller information om hur vi kommer att behandla Personuppgifter

Nödvändigt för fullgörandet av ett kontrakt eller där vi begär ditt samtycke

Annan datainsamling

Betalningsadministration

Om du har uppgett ekonomisk information till oss, behandlar vi dina Personuppgifter för att kontrollera de ekonomiska uppgifterna och för att administrera betalningar i den utsträckning som det är nödvändigt att göra det för att kunna genomföra en transaktion och uppfylla vårt avtal med dig

Nödvändigt för fullgörandet av ett kontrakt

Administrera undersökningar och genomföra forskning

Vi behandlar dina Personuppgifter (inklusive, där det är lagligt tillåtet, särskilda kategorier av Personuppgifter) för att uppfylla de mål som anges i undersökningar eller forskning samt för att analysera vår efterlevnad av interna policyer

Samtycke eller uttryckligt samtycke (om det krävs enligt tillämplig lag) eller vårt berättigade intresse av att genomföra undersökningen eller forskningen baserat på dess uttalade mål (där inga särskilda kategorier av Personuppgifter omfattas)


Att delta i en av Salesforce communityn, exempelvis som den som fokuserar på utveckling av öppen källkod 

Vi behandlar dina Personuppgifter, såsom ditt användarnamn kopplat till ditt community-konto, i vår egenskap av värd för och för att kunna underhålla communityn till förmån för dess medlemmar

Vårt berättigade intresse av att vara värd för och underhålla en sådan community till förmån för dess medlemmar, samt för att informera dig om programändringar som är viktiga för ditt deltagande eller är kopplade till ytterligare säkerhetsåtgärder

Insamling av uppgifter om mångfald

Vi behandlar dina Personuppgifter (inklusive särskilda kategorier av Personuppgifter) i den utsträckning du frivilligt samtycker till att tillhandahålla dem för att uppfylla våra bredare mål för communityn, kopplade till mångfald och lika möjligheter 

Samtycke eller uttryckligt samtycke (om det krävs enligt tillämplig lag)

Efterlevnad av rättsliga skyldigheter

Vi behandlar dina Personuppgifter (inklusive användningsuppgifter) när vi samarbetar med offentliga och statliga myndigheter, domstolar eller tillsynsmyndigheter i enlighet med våra rättsliga skyldigheter enligt tillämplig lag i den utsträckning detta kräver behandling eller utlämning av Personuppgifter för att skydda våra rättigheter

Rättslig skyldighet eller vårt berättigade intresse av att skydda mot missbruk av våra webbplatser eller tjänster, skydda personlig egendom eller säkerhet, med användning av rättsmedel som är tillgängliga för oss och begränsa våra skador, följa rättsliga förfaranden, domstolsbeslut eller rättsliga processer, tillmötesgå framställningar från brottsbekämpande myndigheter eller för revisionsändamål

Om vi måste samla in och behandla Personuppgifter enligt lag, eller enligt ett avtal som vi har ingått med dig, och du underlåter att tillhandahåller de begärda Personuppgifter, är det möjligt att vi inte kan fullgöra vårt avtal med dig.

6. Till vilka delar vi med oss av Personuppgifter?

Vi kan komma att lämna ut Personuppgifter enligt följande:

 • Tjänsteleverantörer: Till våra kontrakterade tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster som IT, systemadministration och värddatortjänster, kreditkortsbehandling, forskning och analyser, marknadsföring, kundsupport och databerikning enligt de syften och enligt de rättsliga grunder som beskrivs ovan. Sådana tjänsteleverantörer omfattar företag som är belägna i länder där vi verkar (se listan över relevanta länder här:)

 • Salesforce koncernbolag: Till bolag i Salesforce företagskoncern och företag som vi förvärvar i framtiden efter att de gjorts till en del av Salesforce företagskoncern, i den utsträckning som sådan vidarebefordran av data är nödvändig för att uppfylla en begäran du har lämnat in via våra webbplatser eller för kundsupport, marknadsföring, teknisk drift, anmälan till evenemang och i kontohanteringssyfte. En lista över Salesforce koncernbolag finns i avsnittet ‘List of Subsidiaries’ i Salesforce senaste Form 10-K. Du hittar den under fliken SEC filings genom att välja filtret ”Annual Filings” här;

 • Evenemangsponsorer: Om du närvarar på ett evenemang eller ett webbseminarium som anordnas av oss, eller laddar ned eller får tillgång till något på vår webbplats, kan vi i vissa fall dela dina Personuppgifter med evenemangets sponsorer. Om det krävs enligt tillämplig lag kan du samtycka till sådan vidarebefordran i registreringsformuläret eller genom att medge att din närvarobricka skannas i sponsorbåset. Under dessa omständigheter kommer din information att bli föremål för sponsorns integritetspolicy. Om du inte vill att din information vidarebefordras kan du välja att inte samtycka vid anmälningen till evenemanget/webbseminariet, eller välja att inte få din bricka skannad, eller så kan du avböja enligt avsnitt 10 nedan.

 • Partners: Specifika partners som erbjuder tilläggstjänster till de som tillhandahålls av Salesforce, i den utsträckning du samtycker till sådan delning (där så krävs enligt tillämplig lag).

 • Kunder med vilka du är partner: Om du använder våra tjänster som behörig användare kan vi vidarebefordra Personuppgifter till din partners kundansvariga för att du ska få tillgång till tjänsterna i den utsträckning som det är nödvändigt för att kontrollera konton och aktivitet, för att undersöka misstänkt aktivitet eller för att genomdriva våra villkor och policyer

 • Tävlings- och kampanjsponsorer: Med sponsorer av tävlingar eller kampanjer, för att genomföra tävlingen eller kampanjen som du anmält dig till;

 • Nätverk och webbplatser som tillhör tredje part: Till sociala nätverk, annonsnätverk och webbplatser tillhöriga tredje part, så att Salesforce kan marknadsföra och annonsera på plattformar och webbplatser tillhöriga tredje part

 • Tredjepartspartner för AppExchange: Specifikt i samband med AppExchange-webbplatsen och om du väljer att interagera med eller använder tredjepartsverktyg, kan vi vidarebefordra Personuppgifter till våra tredjepartspartner som kan kontakta dig med avseende på deras produkter eller tjänster

 • Professionella rådgivare: I enskilda fall kan vi vidarebefordra Personuppgifter till professionella rådgivare som agerar som tjänsteleverantörer, personuppgiftsansvariga eller gemensamma personuppgiftsansvariga – inklusive advokater, banktjänstemän, revisorer och försäkringsbolag som tillhandahåller rådgivning, banktjänster, jurist-, försäkrings- och redovisningstjänster och i den utsträckning vi är rättsligt skyldiga att vidarebefordra eller har ett legitimt intresse av att vidarebefordra Personuppgifter

 • Tredje parter delaktiga i en företagstransaktion: Om vi deltar i en fusion, omorganisation, avveckling eller annan omvälvande företagsförändring, eller säljer en webbplats eller en affärsenhet, till tredje part om denna part förvärvar hela eller en del av företaget, tillgångar eller lager. Enligt tillämpliga lagar kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att meddela dig om eventuell överföring av Personuppgifter till en icke-anknuten tredje part.

 • Tredje parts konton: I fråga om Tableau, om du ansluter till dina tredjepartskonton via våra produkter, kommer vi att använda den informationen för att verifiera dig, lista de datakällor som är tillgängliga för dig, ladda ner alla uppgifter som du begär ut och ladda ner och uppdatera autentiseringstoken, eller bevara autentiseringsinformation som användarnamn och lösenord som behövs för att fortsätta att ansluta till dessa data.

Vi kan även lämna ut anonyma eller avidentifierade användaruppgifter till Salesforce tjänsteleverantörer i syfte att hjälpa Salesforce med en sådan analys och förbättringar. Dessutom kan Salesforce välja att lämna ut anonyma eller avidentifierade användardata på ackumulerad basis under den ordinarie driften av företaget. Vi kan till exempel lämna ut information till allmänheten för att visa trender vad gäller den allmänna användningen av tjänsterna.

Alla som använder diskussionsgrupper, forum, bloggar eller chattrum på våra webbplatser kan ta del av Personuppgifter eller annan information som du väljer att tillhandahålla och lägga ut.

För mer information om mottagarna av Personuppgifter, kontakta oss via uppgifterna som du hittar i avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

7. Internationell överföring av Personuppgifter

Personuppgifter kan samlas in, överföras till och lagras av oss i USA och av våra anknutna företag och tredje parter som anges i avsnitt 6 nedan, som är baserade i andra länder. 

Därför kan Personuppgifter behandlas utanför ditt land och din jurisdiktion ochpå platser som inte är föremål för något adekvat beslut av EU-kommissionen eller lokal lagstiftare eller tillsynsmyndighet och som kanske inte har samma dataskyddsnivå. Vi garanterar att Personuppgifternas mottagare erbjuder en adekvat skyddsnivå, till exempel genom att ingå lämpliga back-to-back-avtal och, vid behov, standardavtalsklausuler för överföring av data som godkänts av EU-kommissionen (artikel 46 i GDPR) eller andra tillämpliga lagstiftare eller regulatorer. Där så krävs enligt tillämplig lag kommer vi endast att dela, överföra eller lagra dina Personuppgifter utanför din jurisdiktion med ditt förhandsgodkännande.

8. Barn

Webbplatserna är inte riktade till barn. Vi samlar inte medvetet in Personuppgifter från barn under 16 år, eller sådan annan tillämplig ålder för samtycke för sekretessändamål i relevanta individuella jurisdiktioner, såvida inte (a) vi har fått medgivande från en förälder eller vårdnadshavare, (b) sådan insamling omfattas av ett separat avtal med oss eller (c) besöket av ett barn är oönskat eller tillfälligt. Om du är förälder eller vårdnadshavare och tror att ditt barn har lämnat ut Personuppgifter utan ditt samtycke, kontakta oss genom att använda informationen i avsnitt 13 nedan så kommer vi att vidta åtgärder för att radera deras Personuppgifter i våra system.

9. Hur länge sparar vi Personuppgifter?

Vi kan behålla Personuppgifter under en tidsperiod som stämmer överens med det ursprungliga insamlingssyftet (se avsnitt 5 ovan) eller så länge som det krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Vi fastställer lämplig period för att spara Personuppgifter på basis av de behandlade Personuppgifternas mängd, typ och känslighet, den möjliga risken för skada på grund av obehörig användning eller yppande av Personuppgifterna, oavsett om vi kan uppnå syftet med behandlingen på andra sätt, och på basis av tillämpliga lagkrav (som till exempel tillämpliga begränsningsregler).

Efter att tillämplig tidsperiod för att spara Personuppgifterna löpt ut kommer de att raderas. Om det finns uppgifter som vi av tekniska skäl inte kan radera helt från våra system, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra vidare användning av sådana uppgifter.

För mer information om perioder för att spara Personuppgifter, kontakta oss via uppgifterna i avsnitt 13 nedan.

10. Rättigheter avseende dina Personuppgifter

10.1 Dina rättigheter

Du kan ha vissa rättigheter avseende dina Personuppgifter, enligt lokala dataskyddslagar. Beroende på tillämpliga lagar kan dessa rättigheter omfatta rätten att:

 • få tillgång till de Personuppgifter som vi har lagrat som gäller dig;

 • ta reda på mer om hur vi behandlar dina Personuppgifter;

 • korrigera felaktiga Personuppgifter och, genom att väga in syftet med behandlingen av Personuppgifter, försäkra dig om att de är fullständiga;

 • ta bort eller radera dina Personuppgifter;

 • begränsa vår behandling av dina Personuppgifter;

 • överföra Personuppgifter till en annat personuppgiftsansvarig, i den utsträckning som det är möjligt;

 • invända mot all behandling av dina Personuppgifter;

 • välja bort eller avböja viss vidarebefordran av Personuppgifter till tredje part;

 • om du är under 16 år, eller en annan tillämplig ålder för samtycke för sekretessändamål i relevanta enskilda jurisdiktioner, neka till eller välj bort visst utlämnande av dina Personuppgifter till tredje part;

 • inte bli diskriminerad vid utövandet av de rättigheter som anges ovan; 

 • inte bli föremål för ett beslut som endast är baserat på automatiserad behandling, däribland profilering, som leder till rättsliga följder (”automatiserat beslutsfattande”) samt

 • när som helst återta ditt samtycke (i den utsträckning som vi baserar behandlingen på samtycke) utan att det påverkar att behandlingens är lagenlig, baserat på ett sådant samtycke före återtagandet.

När vi behandlar Personuppgifter för direkta marknadsföringssyften eller delar dem med tredje part för deras enskilda direktmarknadsföringssyften, kan du utöva din rätt att när som helst invända mot sådan behandling utan att behöva ange någon specifik orsak till invändningen. 

Observera att vi för närvarande inte tillämpar automatiserat beslutsfattande på våra webbplatser eller för våra tjänster.

10.2 Så utövar du dina rättigheter

För att utöva dina rättigheter, kontakta oss via uppgifterna i avsnitt 13 nedan. Dina Personuppgifter kan komma att behandlas för att verkställa dessa rättigheter. Vi försöker att besvara alla legitima krav inom en månad och kommer att kontakta dig om vi behöver ytterligare information för att uppfylla din begäran eller verifiera din identitet. Emellanåt kan det ta längre tid än en månad med hänsyn tagen till komplexitet och antal ärenden som inkommer. Om du är anställd hos en Salesforce-kund, rekommenderar vi dig att kontakta din arbetsgivares systemadministratör för att få hjälp att korrigera eller uppdatera din information.

Vissa registrerade användare kan uppdatera sina användarinställningar, profiler, företagsinställningar och evenemangsanmälningar genom att logga in på kontot och redigera sina inställningar eller profiler.

Kontakta oss genom att använda informationen i avsnitt 13 nedan för att uppdatera dina betalningsuppgifter, avsluta ditt konto eller begära retur eller radering av dina Personuppgifter och annan information kopplad till ditt konto.

10.3 Rättigheter avseende kunduppgifter

Enligt vad som anges ovan kan vi även behandla Personuppgifter som lämnats in av eller åt en kund till våra produkter och tjänster. I detta syfte och om det inte anges någon annanstans i denna integritetspolicy eller i ett separat meddelande, behandlar vi sådana Personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig åt vår kund (och kundens anknutna företag) som är personuppgiftsansvarig för Personuppgifterna (se avsnitt 1 ovan). Vi ansvarar inte för och har ingen kontroll över praxis för sekretess eller datasäkerhet hos våra kunder, som kan skilja sig från den som beskrivs i denna integritetspolicy. Om dina uppgifter har lämnats in till oss i vår roll som personuppgiftsbiträde eller för en Salesforce-kunds räkning, och du vill utöva någon av de rättigheter du har enligt tillämpliga dataskyddslagar, bör du kontakta dem direkt. Eftersom vi endast har tillgång till en kunds uppgifter enligt dennes instruktioner, skicka oss namnet på den Salesforce-kund som lämnat in dina uppgifter till oss om du vill skicka in ett önskemål direkt till oss. Vi kommer att vidarebefordra din begäran till den kunden och kommer att stödja kunden enligt behov för att besvara din begäran inom rimlig tid. 

10.4 Preferenser för marknadsföring via e-post och sms

Om vi behandlar Personuppgifter i syfte att skicka ut marknadsföringsmeddelanden, kan du hantera utskick av marknadsförings- och icke-transaktionsrelaterade meddelanden från Salesforce genom att klicka på länken ”avbryt prenumeration” nedtill i Salesforce marknadsföringsutskick, genom att svara eller skriva ”STOP” om du får Salesforce sms eller genom att avbryta utskicken här. Observera att du, utan hinder av ovanstående, kommer att fortsätta att få marknadsförings- och icke transaktionsrelaterade meddelanden från MuleSoft såvida du inte hanterar utskicken av sådana meddelanden genom att klicka på länken ”avbryt prenumeration” nedtill i CMO Clubs marknadsföringsmeddelanden. 

Det går även att stänga av pushmeddelanden i Salesforce appar på din enhet, eller avbryta prenumerationen genom att kontakta oss via uppgifterna under rubriken ”Kontakta oss” nedan. 

Observera att genom att välja bort marknadsföringsutskick väljer man inte bort utskick av viktiga företagsmeddelanden som rör din nuvarande relation med oss, som till exempel information om prenumerationer eller anmälningar till evenemang, tjänstemeddelanden eller säkerhetsinformation.

10.5 Preferenser för försäljning per telefon

Du kan även kontakta oss genom att använda informationen i avsnitt nedan om du vill att ditt telefonnummer förs in i vårt interna register över personer som inte vill bli uppringda för försäljning via telefon. Ange för- och efternamn, företag och det telefonnummer du vill lägga till i detta register.

Alternativt kan du alltid informera oss om att du inte vill bli uppringd igen i marknadsföringssyfte under ett uppringt försäljningssamtal.

11. Hur vi säkerställer Personuppgifter

Vi vidtar försiktighetsåtgärder däribland organisatoriska, tekniska och fysiska åtgärder för att skydda mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring och obehörig utlämning av, eller tillgång till, de Personuppgifter som vi behandlar eller använder.

Samtidigt som vi följer allmänt vedertagna standarder för att skydda Personuppgifter är ingen lagrings- eller överföringsmetod säker till 100 procent. Du ensam ansvarar för att skydda lösenord, att begränsa tillgång till dina enheter och att logga ut efter att ha varit inloggad. Om du har frågor om säkerheten på våra webbplatser, kontakta oss via uppgifterna i avsnitt 13 nedan.

12. Ändringar av integritetspolicyn

Vi kommer att uppdatera denna integritetspolicy vid olika tillfällen för att återspegla förändrad praxis, förändrade tekniker, lagkrav och andra faktorer. Om vi gör det kommer vi att uppdatera ”ikraftträdandedagen” upptill. Om vi gör en omfattande uppdatering kommer vi att gå ut med ett meddelande innan uppdateringen träder ikraft, till exempel genom att lägga upp ett meddelande på vår webbplats eller genom att kontakta dig direkt, eller söka ditt medgivande till förändringarna, där det kärvs enligt tillämplig lag och är möjligt.

Vi uppmuntrar dig att med jämna mellanrum läsa igenom denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om hur vi samlar in, behandlar och delar Personuppgifter.

13. När du kontaktar oss

Salesforce har utsett en dataskyddsombud och, i Indien, en klagomålsansvarig. För att utöva dina rättigheter avseende Personuppgifter, eller om du har frågor om denna integritetspolicy kan du fylla i detta formulär detta formulär, mejla oss på privacy@salesforce.com eller datasubjectrequest@salesforce.com, ringa oss på 1-844-287-7147, eller skriva till adressen:

Salesforce dataskyddsombud (Salesforce dataskyddsgrupp)
415 Mission St, 3rd Floor
San Francisco, CA 94105, USA 

När du kontaktar oss, vänligen ange i vilket land och/eller stat du bor.

Vi är fast beslutna att samarbeta med dig för att komma fram till en rättvis lösning på ett klagomål eller en fråga som rör sekretess. Om du emellertid tror att vi inte har kunnat hjälpa dig med ditt klagomål eller din fråga och du befinner dig i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet eller Storbritannien, har du rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet. Om du arbetar eller bor i ett land som är medlem i Europeiska unionen eller ingår i EES, kan du hitta kontaktuppgifterna till din lämpliga dataskyddsmyndighet på följande webbplats.

14. Efterlevnad av Apec:s PRP-system för erkännande av integritetsfrågor för personuppgiftsansvariga (Privacy Recognition for Processors)

Vi deltar i Apec:s PRP-system enligt Salesforce Apec:s PRP-meddelande. Om du har ett olöst problem som rör sekretess eller dataanvändning som du anser att vi inte har behandlat på ett tillfredsställande sätt, kan du (utan avgift) vända dig till vår tredjepartsleverantör för tvistelösning på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

15. Ytterligare information för boende i Kalifornien

Den kaliforniska konsumentsekretesslagen (California Consumer Privacy Act, CCPA) kräver att företag informerar om huruvida de säljer Personuppgifter. Som ett företag som omfattas av CCPA säljer vi inga Personuppgifter. Vi kan dela Personuppgifter med tredje parter eller tillåta dem att samla in Personuppgifter från våra webbplatser eller tjänster om dessa tredje parter är behöriga tjänsteleverantörer eller affärspartner som har samtyckt till våra avtalsbegränsningar vad gäller sparande, användning, yppande eller överföring av sådana Personuppgifter, eller om du utnyttjar Salesforce webbplatser eller tjänster för att samverka med tredje parter eller direkt med oss för att överlämna Personuppgifter till tredje parter.

Enligt kalifornisk lag krävs att vi detaljredovisar de kategorier av Personuppgifter som vi delar eller överför i vissa ”affärssyften”, till exempel överföring till tjänsteleverantörer som hjälper oss att säkerställa tjänster eller att marknadsföra produkter, eller till andra enheter som beskrivs i avsnitten 5 och 6 i detta integritetsmeddelande. Vi överför följande personuppgiftskategorier i affärssyfte:

 • Identifierare

 • Kommersiell information

 • Information om internetaktivitet

 • Ekonomisk information

 • Yrkesmässig och anställningsrelaterad information

 • Information om utbildning och

 • Slutsatser från var och en av ovanstående informationskategorier.

Enligt kalifornisk lag medges invånare i delstaten vissa rättigheter, däribland rätten att få tillgång till specifika personuppgiftstyper. För att läsa om hur vi behandlar Personuppgifter, för att begära radering av Personuppgifter och för att inte nekas varor eller tjänster för att dessa rättigheter utövas. 

Om du bor i Kalifornien och är yngre än 18 år och har registrerat ett konto, kan du be oss att radera innehåll eller information som du har laddat upp på webbplatserna. Lägg märke till att dina krav inte kan garanteras en fullständig eller omfattande radering av innehållet eller informationen, därför att en viss del av innehållet kan till exempel ha vidarepostats av en annan användare. 

För information om hur man utövar sina rättigheter, se avsnitt 10.2 i denna integritetspolicy. Om du är behörigt ombud som vill utöva dina rättigheter på uppdrag av en person bosatt i Kalifornien, kontakta oss via uppgifterna under rubriken ”Kontakta oss” nedan och skicka oss en kopia av konsumentens skriftliga medgivande på att du är utsedd till dennes ombud.

Vi kan behöva veta det för att bestyrka din identitet och bosättningsort innan vi utför din begäran enligt dina rättigheter.

Rapport om rätt till integritet för Kalifornien

* Begäranden kan kanske inte tas omhand om det exempelvis inte går att verifiera personens identitet eller i brist på svar.

** Den tid det tar att ta hand om en begäran kan delvis bero på informationen som personen lämnar, såsom uppgifter för att verifiera personens identitet eller information om den åtgärd som begärs.

Uppgifterna omfattar alla begäranden som inkommit till Salesforce Family Affiliates från personer bosatta i Kalifornien mellan den 1 januari och den 31 december 2021.