Sekretess

Integritetspolicy

 
Läs om vårt åtagande om att upprätthålla dataskydd
Fullständig Integritetspolicy
TRUSTe
TRUSTe

Salesforce integritetspolicy, som gäller från den 20 september 2021

 

På Salesforce är tillit vår främsta värdegrund. I denna integritetspolicy för Salesforce (”Integritetspolicyn”) förklaras våra rutiner kring integritet för den verksamhet som beskrivs häri. Läs denna integritetspolicy noggrant för att förstå hur vi samlar in, använder, delar och på annat sätt behandlar information som rör enskilda personer (”Personuppgifter”) och för att förstå dina rättigheter och val för dina personuppgifter.

En referens till ”Salesforce”, ”vi”, ”oss” eller ”Bolaget” är en referens till Salesforce, Inc. och dess relevanta närstående företag som är involverade i insamling, användning, delning eller annan behandling av Personuppgifter. En lista över Salesforce närstående företag finns i avsnittet Lista över dotterbolag i Salesforce mest nyligen ifyllda formulär 10-K, tillgänglig under fliken SEC-inlämning genom att välja filtret ”Årliga inlämningar” (Annual Filings) på sidan som finns här.

1. Ansvarig Salesforce-enhet

 

Salesforce är personuppgiftsansvarig för dina Personuppgifter enligt vad som anges i denna Integritetspolicy, såvida inte något annat anges.

Denna Integritetspolicy tillämpas inte i den omfattning vi behandlar Personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde eller tjänsteleverantör åt våra kunder, inklusive när vi erbjuder kunderna olika produkter och tjänster via våra kunder (eller bolag i deras koncern): (i) skapar egna webbplatser och applikationer som körs på våra plattformar, (ii) säljer eller erbjuder sina egna produkter och tjänster, (iii) skickar elektronisk kommunikation till andra eller (iv) på annat sätt samlar in, använder, delar eller behandlar Personuppgifter via våra produkter och tjänster.

Kontakta kunden direkt för en detaljerad information om integritet som rör en Salesforce-kund eller en kunds dotterbolag som använder Salesforce produkter och tjänster som personuppgiftsansvarig. Vi ansvarar inte för våra kunders rutiner gällande sekretess eller datasäkerhet, vilka kan skilja sig från de som beskrivs i denna Integritetspolicy. För mer information, se även avsnitt 10.3 nedan.

2. Databehandling som omfattas

 

Denna Integritetspolicy omfattar behandling av Personuppgifter som samlas in av oss när du:

 • Besöker våra webbplatser som visar eller länkar till denna Integritetspolicy,

 • Besöker våra varumärkta sidor i sociala medier,

 • Besöker våra kontor,

 • Erhåller meddelanden från oss, eller på annat sätt kommunicerar med oss, inklusive men inte begränsat till e-postmeddelanden, telefonsamtal, sms eller fax,

 • Använder våra produkter eller tjänster som behörig användare (till exempel som anställd hos en av våra kunder som försett dig med åtkomst till våra tjänster) när vi fungerar som personuppgiftsansvarig för dina Personuppgifter,

 • Registrerar dig för, närvarar på eller tar del av våra event, webbinarier, program eller tävlingar,

 • Agerar som eller arbetar åt en tjänsteleverantör till Salesforce, i den utsträckning som Salesforce agerar personuppgiftsansvarig med avseende på dina Personuppgifter,

 • Deltar i nätverk och utvecklingen av öppen källkod, eller

 • Deltar i undersökningar, analyser eller annan liknande datainsamling som vi medverkar till.

Vi driver även AppExchange, som är en marknadsplats online för on-demand webbapplikationer som körs på Salesforces plattform och som kan tillhandahållas av oss eller av tredje part (se https://appexchange.salesforce.com/ ) samt Tableaus Extension Gallery (https://extensiongallery.tableau.com) som erbjuder anslutningar och lösningar som ger ytterligare funktionalitet för Tableau, som till exempel skärmpanelutökningar. När applikationer, anslutningar, utökningar eller andra lösningar tillhandahålls av oss och de länkar till denna Integritetspolicy, tillämpas denna Integritetspolicy. När dessa erbjudanden tillhandahålls av tredje part, gäller tredje parts integritetspolicy men inte denna integritetspolicy.

Våra webbplatser och tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser, applikationer, plattformar och tjänster som upprätthålls av tredje part. Informationspraxis för dessa tredje parter, inklusive de sociala medieplattformar som är värdar för våra varumärkta sidor i sociala medier, styrs av deras respektive integritetspolicyer som du ska läsa för att bättre förstå deras praxis kring integritet.

Lägg märke till att behandling av personuppgifter krävs för att erhålla vissa produkter eller tjänster.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in?

 

3.1 Personuppgifter som vi samlar in direkt av dig

De Personuppgifter vi samlar in direkt av dig omfattar identifierare, yrkesmässig och anställningsrelaterad information, ekonomisk kontoinformation, kommersiell information, visuell information och information om internetaktivitet, bland annat. Vi samlar in information i följande situationer:

 • Om du uttrycker ett intresse av att få ytterligare information om våra tjänster, begär kundsupport (inklusive besöker hjälp- och kursportalen), utnyttjar ”Kontakta oss” eller liknande funktioner, registrerar dig för att använda våra webbplatser eller för att få meddelanden, anmäler dig till ett event, ett webbinarium eller en tävling, deltar i ett program eller undersökning, agerar som en godkänd användare av våra produkter och tjänster eller laddar ned ett visst innehåll, kan vi begära att du lämnar ut din kontaktinformation, som till exempel namn, titel, företagsnamn, adress, telefonnummer, e-postadress eller användarnamn och lösenord,

 • Om du gör inköp på våra webbplatser eller registrerar dig till ett event eller webbinarium, kan vi kräva att du uppger ekonomisk och betalningsinformation, som till exempel namn för faktura och faktureringsadress, kreditkortsnummer eller bankkontoinformation,

 • Om du närvarar på ett event kan vi, med ett ytterligare samtycke av dig, skanna ditt deltagarpass, som kommer att ge oss information om dig som namn, titel, företagsnamn, adress, land, telefonnummer och e-postadress,

 • Om du registrerar dig hos oss i olika syften, däribland att gå med i ett onlineforum som vi driver eller delta i ett program, kan vi be dig att uppge ett användarnamn, foto eller annan biografisk information, som yrke, ort, placering, sociala medieprofiler eller användarnamn, företagsnamn, kompetensområden och intressen

 • Om du agerar på våra webbplatser eller e-post, samlar vi automatiskt in information om din enhet och användningen av våra webbplatser eller e-postmeddelanden (som till exempel internetprotokolladresser (IP) eller andra identifierare) som kan klassificeras som Personuppgifter (se avsnitt 4 nedan) använder cookies, spårpixlar eller liknande tekniker

 • Om du använder och interagerar med våra produkter och tjänster samlar vi information om din enhet och hur du använder våra tjänster via loggfiler och andra tekniker, av vilka vissa kan klassificeras som Personuppgifter (se rubriken avsnitt 4 nedan)

 • Om du kommunicerar med oss via telefon kan vi spela in det samtalet i enlighet med tillämpliga lagar

 • Om du närvarar på ett event eller besöker våra kontor, kan vi samla in en bild eller video av dig

 • Om du frivilligt lämnar ut viss information om oss, som till exempel genom att fylla i en undersökning, besvara en enkät eller delta i andra former av undersökningar, kan vi samla in den information du har lämnat ut som en del av den enkäten, som kan omfatta särskilda kategorier av Personuppgifter, i den utsträckning du frivilligt väljer att tillhandahålla dem

 • Om du besöker våra kontor kan du uppmanas att registrera dig som besökare och uppge namn, e-postadress, telefonnummer, företagsnamn och tidpunkt  och datum för ankomsten

 • På grund av covid-19-pandemin kan du, om du besöker våra kontor eller närvarar på ett event, uppmanas att lämna ut information om din hälsostatus, däribland kroppstemperatur, covid-19-relaterade symptom, exponering för covid-19-positiva personer och den senaste resehistoriken, och

 • Om du är leverantör eller tjänsteleverantör till Salesforce (eller arbetar för en leverantör eller tjänsteleverantör), kan du även uppmanas att förse oss med dina Personuppgifter som till exempel kontaktuppgifter och betalnings- och faktureringsinformation.

Om du förser oss, våra tjänsteleverantörer eller våra dotterbolag med personuppgifter som rör andra personer, försäkrar du att du har behörighet att göra det och att du, när så krävs, har erhållit nödvändigt samtycke och bekräftar att uppgifterna kan användas i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du anser att dina Personuppgifter har uppgetts felaktigt till oss, eller om du vill utöva dina rättigheter avseende dina Personuppgifter, kontakta oss genom att använda informationen i avsnitt 13 nedan.

3.2 Personuppgifter vi samlar in från andra källor

Vi samlar även in information om dig från andra källor däribland tredje parter från vilka vi köper personuppgifter samt från offentligt tillgänglig information. Vi kan sammanföra denna information med de personuppgifter du har uppgett. Detta gör att vi kan uppdatera och analysera våra register, identifiera nya kunder och skapa mer skräddarsydd annonsering för att tillhandahålla tjänster som kan vara intressanta för dig. De personuppgifter vi samlar in från andra källor är identifierare, yrkesmässig eller anställningsrelaterad information, information om utbildning, kommersiell information, visuell information, information om internetaktivitet och slutsatser om preferenser och beteenden. Vi samlar särskilt in personuppgifter från följande källor:

 • Tredjepartsleverantörer av kontaktinformation till företag, däribland postadresser, yrkestitlar, e-postadresser, telefonnummer, intentionsdata (eller beteendedata), ip-adresser, sociala medieprofiler, LinkedIn-webbadresser och anpassade profiler, som syftar till målstyrd annonsering, leverera relevant e-postinnehåll, främja event och profilering, fastställa lämplighet och kontrollera kontaktinformation,

 • En annan person i din organisation som kan ge oss dina Personuppgifter, vilka kan omfatta Personuppgifter och särskilda kategorier av Personuppgifter, i den utsträckning du samtycker till att tillhandahålla och dela med dig av dem, i syfte att erhålla tjänster och bedöma våra mål i att uppmuntra mångfald hos våra säljare, och

 • Plattformar som till exempel GitHub för att hantera kodincheckningar och importönskemål. Om du deltar i ett projekt för utveckling av öppen källkod eller av ett forum, kan vi förena ditt användarnamn till kodförvaret med ditt forumkonto så att vi kan informera dig om programförändringar som är viktiga för ditt deltagande eller som rör ytterligare säkerhetskrav.

 

Vi använder sedvanliga informationsinsamlingsverktyg, som till exempel verktyg för att samla in användardata, cookies, webbfyrar, pixlar och liknande tekniker för att automatiskt samla in information som kan innehålla personuppgifter när du navigerar på webbplatser, bland våra tjänster eller interagerar med e-postmeddelanden vi har skickat dig.

4.1 Enhets- och användardata

Precis som för de flesta webbplatser samlar vi in viss information automatiskt när enskilda användare besöker våra webbplatser. Denna information kan omfatta identifierare, kommersiell information och information om internetaktivitet som IP-adress (eller proxyserverinformation), information om enhet och applikation, identifikationsnummer och funktioner, ort, webbläsartyp, plug-in-integreringar, internetleverantör, mobiloperatör, sidor och filer som setts, sökningar, hänvisande webbplats, app eller annons, operativsystem, systemkonfigurationsinformation, annons- och språkpreferenser, datum och tidsstämplar som är knutna till användningen och besöksfrekvens på webbplatserna. Denna information används för att analysera övergripande trender, hjälpa oss att tillhandahålla och förbättra våra webbplatser, erbjuda en skräddarsydd erfarenhet för webbplatsbesökarna och säkra och upprätthålla webbplatserna.

Dessutom samlar vi in viss information automatiskt som en del av hur våra tjänster och produkter används. Denna information kan omfatta identifierare, kommersiell information och information om internetaktivet som till exempel ip-adress (eller proxyserver), mobilenhetsnummer, ID-nummer på enheten och applikationen, ort, webbläsartyp, internetleverantör eller mobiloperatör, sidor och filer som setts, webbplats- och webbsidesinteraktioner inklusive sökningar och andra åtgärder du vidtar, operativsystemtyp och version, systemkonfigurationsinformation, datum och tidsstämplar som är knutna till din användning och uppgifter om vilka av våra produkter och produktversioner som du använder. Denna information används för att upprätthålla tjänsternas säkerhet, tillhandahålla nödvändig funktionalitet, förbättra tjänsternas prestanda, bedöma och förbättra kund- och användarupplevelsen av tjänsterna, validera att du är en licensierad användare, granska efterlevnaden av tillämpliga användningsvillkor, identifiera framtida utvecklingsmöjligheter av tjänsterna, bedöma kapacitetskrav, identifiera kundmöjligheter och säkerställa Salesforce på det hela taget (utöver säkerheten hos produkter och tjänster). Vissa av enheterna och uppgifterna om användning som samlas in av tjänsterna, vare sig de samlas in enskilt eller i samband med andra uppgifter, skulle kunna identifiera dig. Lägg märke till att denna enhet och dessa användaruppgifter främst används för att identifiera att varje inloggning är unik (i motsats till särskilda enskilda personer), utom när en strikt identifiering krävs för att identifiera en viss person av säkerhetsskäl eller när det krävs för att vi ska tillhandahålla tjänster till kunder. För mer information om Tableau plattformen och användaruppgifter, se här och här.

4.2 Cookies, webbfyrar och andra spårningstekniker på webbplatsen och i e-postkommunikation

Vi använder också tekniker som spårpixlar, pixlar, taggar och JavaScript i samband med cookies, för att samla in information om hur webbplatserna används och hur människor interagerar med e-postutskick.

När du besöker våra webbplatser kan vi eller en behörig tredje part placera en cookie på din enhet. Den samlar in information, däribland personuppgifter, om löpande onlineaktiviteter och på olika webbplatser. Cookies gör att vi kan följa användning, dra slutsatser om webbläsarpreferenser och förbättra och anpassa din surfupplevelse.

Vi använder både sessionsbaserade och lagrade cookies på våra webbplatser. Sessionsbaserade cookies existerar endast under ett enda surftillfälle och försvinner från enheten när webbläsprogrammet stängs eller stänger av enheten. Lagrade cookies ligger kvar i enheten efter att webbläsarprogrammet stängts ned eller enheten stängts av. Klicka på länken Cookiepreferenser i sidfoten för att ändra inställningarna för cookies och din preferenser för en av våra webbplatser. Det går även att kontrollera användningen av cookies på din enhet men att avaktivera dem på enheten kan begränsa möjligheten att använda vissa funktioner på webbplatserna och i tjänsterna.

Vi använder även spårpixlar (web beacons) och pixlar på våre webbplatser och i e-postmeddelanden. Vi kan till exempel placera en pixel i ett marknadsföringsutskick via e-post som ger oss information om när du klickar på en länk i meddelandet. Vi använder dessa tekniker för att driva och förbättra webbplatserna och för marknadsföring via e-post. Se avsnitt 10.4 nedan för anvisningar om hur man upphör att prenumerera på e-postmeddelanden med marknadsföring.

Det följande beskriver hur vi använder olika cookie-kategorier och liknande tekniker och valmöjligheter som finns för att ställa in dessa tekniker vad gäller hanteringen av datainsamlingen:

 
Nödvändiga Cookies

Obligatoriska cookies är nödvändiga för webbplatsens grundläggande funktion. Vissa exempel är: sessionscookies som behövs för att överföra webbplatsen, autentiseringscookies och säkerhetscookies.

Om du har valt att identifiera dig kan vi placera en cookie i ditt webbläsarprogram och den gör att vi unikt kan identifiera dig när du är inloggad på webbplatserna. Då kan behandla dina onlinetransaktioner och önskemål.

Eftersom obligatoriska cookies är avgörande för att driva webbplatserna, finns det inget alternativ där de kan väljas bort.
 
Funktionella Cookies

Funktionella Cookies förbättrar webbplatsens funktioner, prestanda och tjänster. Några exempel är: cookies som används för att analysera sidtrafiken, cookies som används för marknadsanalys och cookies som används för att visa annonser som inte är riktade till någon särskild person.

Funktionscookies kan även användas för att förbättra en webbplats funktion och kan hjälpa oss att ge dig mer relevanta budskap, däribland marknadsföringsmeddelanden. Dessa cookies samlar in information om hur webbplatser används, däribland vilka sidor som besöks oftast.

Vi kan använda en egen teknik eller tredjepartsteknik för att följa och analysera användarinformation för att tillhandahålla en ökad interaktion och mer relevanta meddelanden och för att följa resultatet av annonseringen.

Vi använder till exempel Google Analytics (”Google Analytics”), en webbanalystjänst från Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Läs mer om Googles integritetspraxis på www.google.com/policies/privacy/partners/.

Google Analytics använder cookies för att hjälp oss att analysera hur webbplatserna används och antalet besökare, de webbplatser från vilka människor har navigerat till våra webbplatser och de sidor till vilka de navigerar. Vi använder denna information för att förbättra webbplatserna. Vi använder Google Analytics med aktiverade begränsningar för hur Google kan behandla våra data. För information om Googles begränsade databehandling, se https://privacy.google.com/businesses/rdp/.

Salesforce kan även använda lokal HTML5-lagring eller Flash-cookies för ovannämnda syften. Dessa tekniker skiljer sig från webbläsarcookies vad gäller mängd och datatyp de lagrar, och hur de lagrar dem.

Du kan välja bort funktionscookies. Klicka på länken Cookiepreferenser i sidfoten för att ändra inställningarna och preferenserna för cookies och för funktionscookies.

För att välja bort datainsamling av Google Analytics kan du ladda ned och installera ett webbläsartillägg, som finns här.

För att läsa om hur man kontrollerar funktionscookies i ditt enskilda webbläsarprogram, klicka här.

För att läsa om hur man hanterar inställningar för sekretess och lagring för Flash-cookies, klicka här.

 
Marknadsförings Cookies

 

Marknadsförings cookies spårar aktiviteten på webbplatser för att få information om en besökares intressen och för

direktmarknadsföring för dem.

Ibland använder vi cookies som kommer från oss eller från tredje part för att visa annonser om produkter som vi tror kan intressera dig på enheter som du använder och för att följa resultatet av annonserna. Dessa cookies samlar till exempel in information om vilket webbläsarprogram du har använt vid besök på webbplatserna.

Salesforce har även avtal med tredje parters annonsnätverk som samlar in IP-adresser och annan information från webbfyrar på våra webbplatser, från e-postmeddelanden och på tredjepartswebbplatser. Annonsnätverk följer din aktivitet på internet över tid och på olika webbplatser eller andra onlinetjänster genom att samla in enhets- och användardata genom automatiska hjälpmedel, däribland genom att använda cookies. Dessa tekniker kan identifiera dig i de olika enheter du använder. När vi arbetar med annonsnätverk från tredje part, kräver vi att de begränsar sin databehandling till det som endast är nödvändigt för att förse oss med de annonstjänster vi begär.

Du kan välja bort mål- och annonscookies. Klicka på länken Cookiepreferenser i sidfoten för att ändra inställningarna och preferenserna och de för målstyrda cookies och annonscookies.

Se avsnitt 4.3 nedan för att läsa mer om dessa och andra annonsnätverk och hur du kan välja bort insamlingen från vissa tredje parter.

4.3 Meddelanden om beteendeannonsering och avaktivering för webbplatsbesökare

Enligt vad som anges ovan kan vi eller en av våra behöriga partner placera eller avläsa cookies på din enhet när du besöker webbplatser i syfte att ge dig en målstyrd annonsering (även kallat ”beteendeannonsering online” eller ”intressebaserad annonsering”). För att läsa mer om målstyrd annonsering och annonseringsnätverk, se sidorna för avaktivering av annonser från Network Advertising Initiative här, och om Digital Advertising Alliance här. För att välja bort målstyrd annonsering som tillhandahåll till oss och till tredje part av Salesforce Audience Studio, klicka här.

För att hantera användningen av målstyrda cookies och annonscookies på denna webbplats, klicka på länken Cookiepreferenser i sidfoten eller gå till inställningarna för cookies i ditt eget webbläsarprogram. För att läsa om hur man hanterar inställningar för sekretess och lagring för Flash-cookies, klicka här. Olika webbläsarprogram kan även ha egna hanteringsverktyg för att ta bort lokal HTML5-lagring.

4.4 Välja bort cookies i inställningarna i ditt webbläsarprogram

Utöver att använda anvädningsinställningarna går det att i många fall välja bort datainsamlingen av icke nödvändiga uppgifter om enheten och användningen i din webbläsare (se avsnitt 4.1 ovan) genom att hantera cookies i webbläsaren eller på enhetsnivå. Om du dessutom vill välja bort intressebaserad annonsering, klicka här (eller om du befinner dig i EU eller Storbritannien, klicka här). För att välja bort målstyrd annonsering som tillhandahåll till oss och till tredje part av Salesforce Audience Studio, klicka här.Lägg emellertid märke till att om du blockerar eller raderar cookies och liknande tekniker som används på våra webbplatser kanske du inte fullt ut kan dra nytta av webbplatserna.

Samtidigt som vissa webbläsarprogram erbjuder alternativet ”spåra inte” (eller ”DNT”) som gör att du kan beordra webbplatser att inte spåra din onlineaktivitet, är sådana funktioner ännu inte enhetliga och det finns ingen gemensam standard som antagits av branschkoncernen, teknikföretag eller lagstiftare. Därför är vi för närvarande inte skyldiga att besvara webbläsarnas DNT-signaler på våra webbplatser. Salesforce tar integritet och viktiga val på allvar och kommer att vidta åtgärder för att fortsätta att övervaka utvecklingen kring DNT-webbläsartekniken och införandet av en standard.

4.5 Sociala mediefunktioner

Våra webbplatser kan använda sociala mediefunktioner, som ”tweet-knappen” och andra delningswidgetar (”Sociala Mediefunktioner”). Sociala Mediefunktioner kan göra det möjligt att lägga upp information om din aktivitet på vår webbplats på externa plattformar och sociala nätverk. Sociala Mediefunktioner kan även göra att du kan gilla eller framhäva information vi har lagt upp på vår webbplats eller på våra varumärkessidor i sociala medier. Sociala Mediefunktioner ägs antingen av respektive plattform eller inhyses direkt på vår webbplats. I den utsträckning som de Sociala Mediefunktionerna ägs av plattformarna själva och du klickar på dem från våra webbplatser, kan plattformen få information som visar att det är du som har besökt våra webbplatser. Om du är inloggad på ett konto i sociala media, är det möjligt att det sociala medienätverket länkar ditt besök på våra webbplatser till din sociala medieprofil.

Salesforce tillåter dig även att logga in på vissa av våra webbplatser via inloggningstjänster. Dessa tjänster autentiserar din identitet och ger dig möjligheten att dela med dig av vissa personuppgifter från dessa tjänster till oss som till exempel namn och e-postadress för att i förväg fylla i vårt anmälningsformulär.

Din interaktion med sociala mediefunktioner styrs av de integritetspolicyer som hör till deföretag som tillhandahåller dem.

4.6 Information om telefonloggning

Om du använder vissa funktioner hos våra tjänster på en mobil enhet kan vi även samla in information om telefoniloggar (som telefonnummer, tid och samtalsdatum, samtalslängd, information om SMS-trafik och samtalstyper), information om enhetshändelser (som till exempel krascher, systemaktivitet, maskinvaruinställningar, webbläsarspråk) och platsinformation (via IP-adress, GPS och andra sensorer som till exempel kan ge oss information om närbelägna enheter, wifi-accesspunkter och telefonmaster).

5. Syften enligt vilka vi behandlar personuppgifter och våra rättsgrunder

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter (inklusive, när det är tillåtet enligt lag, särskilda kategorier av Personuppgifter) i följande syften. När det krävs enligt lag ber vi om ditt samtycke till att använda och behandla dina Personuppgifter för nedanstående syften. I andra fall förlitar vi oss på andra godkända rättsgrunder (inklusive men inte begränsat till (a) resultatet på ett kontrakt eller (b) legitimt intresse) för att samla in och behandla dina personuppgifter, enligt vad som anges mer ingående nedan.

 • För att tillhandahålla våra webbplatser och tjänster (inklusive nödvändig funktionalitet): Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla avtalet med dig avseende besök på våra webbplatser och utnyttjandet av våra tjänster, och för att uppfylla våra skyldigheter enligt tillämpliga användarvillkor och villkor för tjänsterna. Om vi inte har ingått något avtal med dig baserar vi behandlingen av personuppgifterna på vårt legitima intresse att driva och administrera våra webbplatser och att förse dig med det innehåll du har tillgång till och efterfrågar (till exempel att ladda ned innehåll från våra webbplatser)

 • Främja säkerheten på webbplatser och för tjänster: Vi behandlar personuppgifter genom att spåra användningen av våra webbplatser och tjänster, skapa ackumulerade uppgifter som inte är personuppgifter, kontrollera konton och , aktivitet, undersöka misstänkt aktivitet och upprätthålla våra villkor och policyer i den utsträckning som det är nödvändigt för vårt legitima intresse när det gäller att främja att tjänster, webbplatser, system och applikationer är säkra och trygga och Saleceforce säkerhet generellt, och att skydda våra och andras rättigheter

 • Hantera registrering av användare: Om du har registrerat ett konto hos oss behandlar vi personuppgifterna genom att hantera ditt användarkonto i syfte att uppfylla vårt avtal med dig enligt tillämpliga villkor för tjänsterna

 • Att hantera begäran om kontakt och användarsupport: Om du fyller i webbformuläret ”Kontakta mig” eller begär användarsupport, eller om du kontaktar oss på andra sätt däribland via men inte begränsat till telefon, behandlar vi personuppgifterna för att fullgöra vårt avtal med dig och i den utsträckning som det är nödvändigt för vårt legitima intresse av att uppfylla dina krav och kommunicera med dig

 • Hantera registreringar till event och deltagande: Vi behandlar personuppgifter för att planera och anordna event eller webbinarier som du har registrerat dig till eller som du deltar på, däribland för att skicka relaterade meddelanden, för att uppfylla vårt avtal med dig eller när vi får ditt samtycke

 • Hantering och deltagande i tävlingar, program eller kampanjer: Om du anmäler dig till en tävling, en kampanj eller ett program, behandlar vi personuppgifter för att uppfylla vårt avtal med dig eller när vi vill ha ditt samtycke. Vissa tävlingar, program och kampanjer har ytterligare regler som innehåller information om hur vi kommer att behandla personuppgifter

 • Administrera betalningar: Om du har uppgett ekonomisk information till oss, behandlar vi personuppgifter för att kontrollera den informationen och för att ta hand om betalningar i den utsträckning som det, när vi gör det, är nödvändigt för att genomföra en transaktion och uppfylla vårt avtal med dig

 • Avtalsuppfyllelse: Vi kan behandla dina personuppgifter i syfte att uppfylla vårt avtal med dig eller din arbetsgivare (t.ex. om du är behörig användare av våra produkter och tjänster eller arbetar åt en tjänsteleverantör eller leverantör till Salesforce). Vi gör detta när det är nödvändigt för att fullgöra det relevanta avtalet

 • Utveckla och förbättra webbplatser och tjänster: Vi behandlar personuppgifter för att analysera trender och för att spåra användningen av och interaktionen på webbplatser och med tjänster i den utsträckning som det är nödvändigt för vårt legitima intresse när det gäller att utveckla och förbättra webbplatser och tjänster och att förse användarna med mer relevant innehåll och tjänsteerbjudanden, eller när vi vill ha ditt samtycke

 • Bedöma och förbättra användarupplevelsen: Vi behandlar enhets- och användaruppgifter enligt vad som anges i avsnitt 4.1 ovan, vilket i vissa fall kan ha en koppling till personuppgifter, för att analysera trender och bedöma och förbättra den övergripande användarupplevelsen i den utsträckning som det är nödvändigt för vårt legitima intresse vid utveckling och förbättring av tjänsteutbud eller webbplats, eller när vi vill ha ditt samtycke

 • Granska efterlevnad av tillämpliga användarvillkor: Vi behandlar dina Personuppgifter för att validera att du är en licensierad användare och för att granska efterlevnad av tillämpliga användarvillkor i våra kund eller användaravtal i den utsträckning som det ligger i vårt berättigade intresse för att säkra efterlevnad av tillämpliga villkor,

 • Bedöma kapacitetskrav: Vi behandlar personuppgifter för att bedöma kapacitetskraven på våra tjänster i den utsträckning som det ligger i vårt legitima intresse så att vi kan garantera att vi uppfyller de nödvändiga kapacitetskraven i vårt tjänsteutbud,

 • Identifiera kundmöjligheter: Vi behandlar personuppgifter för att bedöma nya potentiella kundmöjligheter i den utsträckning som det ligger i vårt legitima intresse så att vi kan uppfylla kundernas önskemål och deras användarupplevelser

 • Registrera och vara värd för besökare på kontor eller på evenemang: Vi behandlar dina Personuppgifter av trygghets-, hälso- och säkerhetsskäl, för att registrera besökare och för att hantera sekretessavtal som besökare kan uppmanas att underteckna, i den utsträckning som sådan behandling är nödvändig för vårt legitima intresse när det gäller att skydda våra kontor, anställda och besökare och vår konfidentiella information mot obehörig åtkomst. Dessutom kan vissa uppgifter om hälsa (som kan innehålla särskilda kategorier av Personuppgifter) behandlas för kontorsbesök och för evenemang under covid-19-pandemin för att garantera säkerheten för besökare och anställda (när det är tillåtet enligt lag) med ditt samtycke eller när det är nödvändigt för skäl av allmänt intresse för folkhälsan,

 • Spela in telefonsamtal: Vi kan spela in telefonsamtal i utbildningssyfte, kvalitetssäkring och i administrationssyfte. Om det krävs enligt gällande lag kommer vi att be om ditt föregående samtycke eller ge dig möjligheten att invända mot att ett samtal spelas in,

 • Visa personligt anpassade annonser och innehåll: Vi behandlar personuppgifter för att utföra marknadsföringsanalyser, annonsera, tillhandahålla personligt anpassad information om oss och om webbplatserna och för att tillhandahålla annat personligt anpassat innehåll baserat på aktivitet och intressen i den utsträckning som det är nödvändigt för vårt legitima intresse när det gäller annonsering på våra webbplatser eller, vid behov, i den utsträckning som du har lämnat ditt föregående samtycke (se rubriken avsnitt 10 nedan, för att läsa om hur du kan kontrollera hur Salesforce behandlar personuppgifter i annonssyfte),

 • Administrera undersökningar och bedriva forskning: Vi behandlar dina personuppgifter (inklusive särskilda kategorier av personuppgifter) för att uppfylla de mål som anges i undersökningar eller forskning samt för att analysera vår efterlevnad av interna policyer. Om det krävs enligt tillämplig lag kommer vi att erhålla ditt samtycke att behandla dina svar,

 • Skicka kommunikation: Vi kommer att behandla dina Personuppgifter eller enhets- eller användardata, vilka i vissa fall kan ha en koppling till personuppgifter, för att skicka dig marknadsföringsinformation, produktrekommendationer och andra icke-övergripande meddelanden (till exempel marknadsföringsbrev, telemarknadsföringssamtal, sms eller pushmeddelanden) om oss och våra närstående företag och partner, däribland information om våra produkter, kampanjer, nyheter eller event som är nödvändiga för vårt legitima intresse när det gäller att genomföra direktmarknadsföring eller i den utsträckning som du har lämnat ditt föregående samtycke (se avsnitt 10 nedan, för att läsa om hur du kan kontrollera Salesforce behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte),

 • Insamling av mångfaldsinformation: Vi kan komma att behandla dina Personuppgifter (inklusive särskilda kategorier av Personuppgifter) i den utsträckning du frivilligt samtycker till att tillhandahålla dem för att uppfylla våra bredare samhällsinriktade mål som är relaterade till mångfald och möjligheter. Om det krävs enligt tillämplig lag kommer vi att be om ditt samtycke eller ditt uttryckliga samtycke, och

 • Efterlevnad av rättsliga skyldigheter: Vi behandlar personuppgifter när vi samarbetar med offentliga och statliga myndigheter, domstolar eller lagstiftare enligt våra rättsliga skyldigheter och tillämpliga lagar i den utsträckning detta kräver behandling eller yppande av personuppgifter för att skydda våra rättigheter eller när det är nödvändigt för vårt legitima intresse när det gäller att skydda mot felaktig användning eller missbruk av våra webbplatser eller tjänster, för att skydda personlig egendom eller säkerhet, att vidta tillgängliga åtgärder för oss och för att begränsa skador, att följa rättsprocesser, domstolsbeslut eller rättsliga processer, besvara laga yrkanden eller i syfte för revision.

Om vi måste samla in och behandla Personuppgifter enligt lag, eller under ett avtal vi har ingått med dig och du underlåter att tillhandahålla de krävda Personuppgifterna när så begärts, kanske vi inte kan fullgöra vårt avtal med dig.

6. Till vilka delar vi med oss av personuppgifter?

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter enligt följande:

 • Tjänsteleverantörer: Till våra kontrakterade tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster som IT, systemadministration och värddatortjänster, kreditkortsbehandling, efterforskningar och analyser, marknadsföring, kundsupport och databerikning enligt syftena och enligt de rättsliga grunder som beskrivs ovan i avsnitt 5

 • Närstående företag: Om du besöker våra webbplatser för att registrera dig på ett event eller webbinarium som anordnas av ett av våra närstående företag, kan vi dela med oss av personuppgifter i den utsträckning som detta krävs på basis av det närstående företagets avtal med dig för att behandla din registrering och garantera ditt deltagande på eventet. I sådana fall kommer det närstående företaget att behandla personuppgifter som en separat personuppgiftsansvarig och kommer att ge dig ytterligare information om behandlingen av personuppgifter, när så krävs.

 • Eventsponsorer: Om du närvarar på ett event eller ett webbinarium som anordnas av oss, eller laddar ned eller får tillgång till något på vår webbplats, kan vi dela med oss av personuppgifter med eventets sponsorer. Om det krävs enligt tillämplig lag kan du samtycka till sådan vidarebefordran i registreringsformuläret eller genom att medge att din närvarobricka skannas i sponsorbåset. Under dessa omständigheter kommer din information att bli föremål för sponsorns integritetspolicy. Om du inte vill att din information vidarebefordras, kan du välja att inte samtycka via event-/webbinarieregistreringen eller välja att inte få din bricka skannad, eller så kan du välja bort det enligt avsnitt 10 nedan

 • Kunder med vilka du är närstående: Om du använder våra tjänster som behörig användare, kan vi komma att dela dina Personuppgifter till din närstående kund som är ansvarig för din tillgång till tjänsterna i den utsträckning som det är nödvändigt för att verifiera konton och aktivitet, undersöka misstänkt aktivitet, eller upprätthålla våra villkor och policyer,

 • Tävlings- och kampanjsponsorer: Med sponsorer av tävlingar och kampanjer för vilka du registrerar dig för att genomföra tävlingen eller kampanjen

 • Nätverk och webbplatser tillhöriga tredje part: Till sociala nätverk, annonsnätverk och webbplatser tillhöriga tredje part, så att Salesforce kan marknadsföra och annonsera på plattformar och webbplatser tillhöriga tredje part

 • Tredjepartspartner för AppExchange: Specifikt i samband med AppExchange-webbplatsen och om du väljer att interagera med eller använder tredjepartsverktyg, kan vi vidarebefordra personuppgifter till våra tredjepartspartner som kan kontakta dig med avseende på deras produkter eller tjänster

 • Professionella rådgivare: I enskilda fall kan vi vidarebefordra personuppgifter till professionella rådgivare som agerar som tjänsteleverantörer, personuppgiftsbiträden eller gemensamma personuppgiftsansvariga – inklusive advokater, banktjänstemän, revisorer och försäkringsbolag som tillhandahåller rådgivning, banktjänster, jurist-, försäkrings- och redovisningstjänster och i den utsträckning vi är rättsligt skyldiga att vidarebefordra eller har ett legitimt intresse av att vidarebefordra personuppgifter

 • Salesforce närstående familjeföretag: Till närstående företag i Salesforce företagskoncern och företag som vi förvärvar i framtiden efter att de gjorts till en del av Salesforce företagskoncern, i den utsträckning som sådan vidarebefordran av data är nödvändig för att uppfylla en begäran du har lämnat in via våra webbplatser eller för kundsupport, marknadsföring, teknisk drift och i kontohanteringssyfte. En lista över Salesforce dotterbolag finns i avsnittet Lista över dotterbolag i Salesforce mest nyligen ifyllda formulär 10-K, tillgänglig under fliken SEC-inlämning genom att välja filtret ”Årliga inlämningar” på sidan som finns här

 • Tredje parter delaktiga i en företagstransaktion: Om vi deltar i sammanslagning, omorganisation, avveckling eller någon annan omvälvande företagsförändring, eller säljer en webbplats eller en affärsenhet, eller om hela eller en del av vårt företag, våra tillgångar eller lager förvärvas av tredje part. Enligt tillämpliga lagar kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att meddela dig om eventuell överföring av personuppgifter till en icke-närstående tredje och

 • Tredjepartskonton: I anslutning till Tableau, om du ansluter till dina tredjepartskonton genom våra produkter, kommer vi att använda den informationen för att autentisera dig, ange de datakällor som är tillgängliga för dig, ladda ned uppgifter du begär oss att göra, och ladda ned och uppdatera autentiseringsinformation eller behålla autentiseringsinformation som till exempel användarnamn och lösenord som är nödvändiga för att fortsätta att ansluta till dessa uppgifter.

Vi kan även dela med oss av anonyma eller avidentifierade uppgifter till Salesforce tjänsteleverantörer i syfte att hjälpa Salesforce med en sådan analys och förbättringar. Dessutom kan Salesforce dela med sig av anonyma eller avidentifierade användardata på ackumulerad basis under den ordinarie driften av företaget. Vi kan till exempel dela med oss av information offentligt för att visa trender om den allmänna användningen av tjänsterna.

Alla som använder diskussionsgrupper, forum, bloggar eller chattrum på våra webbplatser kan ta del av personuppgifter eller annan information du väljer att tillhandahålla och lägga ut.

För mer information om mottagarna av dina personuppgifter, kontakta oss via uppgifterna i avsnitt 13 nedan.

7. Internationell överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan samlas in, överföras till och lagras av oss i USA och av våra närstående företag och tredje parter som anges i avsnitt 6 nedan, som är baserade i andra länder.

Därför kan dina Personuppgifter behandlas utanför din jurisdiktion, inklusive länder och jurisdiktioner som inte är föremål för något adekvat beslut av EU-kommissionen eller den lokala lagstiftaren eller tillsynsmyndigheten Inkludera kanske inte har samma nivå på dataskyddet som din jurisdiktion. Vi garanterar att mottagaren av Personuppgifterna erbjuder en adekvat skydds- och säkerhetsnivå, till exempel genom att ingå lämpliga back-to-back-avtal och, vid behov, standardavtalsklausuler eller en alternativ mekanism för överföring av data som godkänts av EU-kommissionen (artikel 46 i GDPR) eller en annan tillämplig myndighet eller lagstiftare. När det krävs enligt gällande lag kommer vi endast att dela med oss av, överföra eller lagra dina personuppgifter utanför din jurisdiktion med ditt föregående samtycke.

8. Barn

Våra webbplatser och tjänster är inte riktade till barn. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn yngre än 16 år eller sådan annan tillämplig ålder för samtycke i relevanta jurisdiktioner, om inte (a) vi har erhållit samtycke från en förälder eller vårdnadshavare (b) sådan insamling är föremål för ett separat avtal med oss eller (c) ett besök av ett barn utan vuxens sällskap har gjorts spontant. Om du är förälder eller vårdnadshavare och tror att ditt barn har lämnat ut personuppgifter utan ditt samtycke, kontakta oss genom att använda informationen i avsnitt 13 nedan och vidta åtgärder för att radera deras personuppgifter i våra system.

9. Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi kan behålla personuppgifter under en tidsperiod som stämmer överens med det ursprungliga syftet med inhämtandet (se avsnitt 5 nedan) eller så länge som det krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Vi fastställer lämplig period för att spara personuppgifter på basis av de behandlade personuppgifternas mängd, typ och känslighet, den möjliga risken för skada på grund av obehörig användning eller yppande av personuppgifterna, oavsett om vi kan uppnå syftet med behandlingen på andra sätt, och på basis av tillämpliga lagkrav (som till exempel tillämpliga begränsningsregler).

Efter att tillämplig tidsperiod för att spara personuppgifterna löpt ut kommer de att raderas. Om det finns uppgifter som vi av tekniska skäl inte kan radera helt från våra system, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra vidare användning av sådana uppgifter.

För mer information om tidsperioder för att spara personuppgifter, kontakta oss via uppgifterna i avsnitt 13 nedan.

10. Rättigheter avseende dina personuppgifter

10.1 Dina rättigheter

Du kan ha vissa rättigheter avseende dina personuppgifter, enligt lokala dataskyddslagar.

Beroende på tillämpliga lagar kan dessa rättigheter omfatta rätten att:

 • Få tillgång till dina Personuppgifter som vi innehar

 • Läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Korrigera felaktiga personuppgifter och, genom att väga in syftet med behandlingen av personuppgifterna, försäkra dig om att de är fullständiga

 • Radera eller stryka dina Personuppgifter

 • Begränsa vår behandling av dina Personuppgifter

 • Överföra dina Personuppgifter till ett annat personuppgiftsbiträde, i den utsträckning som det är möjligt

 • Invända mot behandling av dina Personuppgifter

 • Välja bort viss vidarebefordran av dina Personuppgifter till tredje part

 • Om du är under 16 år, eller sådan annan tillämplig ålder för samtycke rörande integritet i tillämpliga jurisdiktioner, välja att godkänna viss delning av dina Personuppgifter till tredje part,

 • Inte bli diskriminerad för att utöva de rättigheter som anges ovan

 • Inte omfattas av ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, däribland profilering,

som ger upphov till rättsliga följder (”automatiserat beslutsfattande”) och

 • När som helst återta ditt samtycke (i den utsträckning som vi baserar behandlingen på samtycke) utan att det påverkar att behandlingen är laglig baserat på ett sådant samtycke före återtagandet.

När vi behandlar dina Personuppgifter för direktmarknadsföringssyften eller delar dem till tredje part för deras egna direktmarknadsföringssyften, kan du utöva din rätt att när som helst invända mot sådan behandling utan att behöva ange någon specifik orsak till invändningen

Lägg märke till att Automatiserat beslutsfattande för närvarande inte finns på våra webbplatser eller i våra tjänster.

10.2 Hur man utövar sina rättigheter

För att utöva dina rättigheter, kontakta oss via uppgifterna i avsnitt 13 nedan. Dina personuppgifter kan behandlas vid svar på dessa rättigheter. Vi försöker att besvara alla legitima krav inom en månad såvida inte något annat krävs enligt lag, och kommer att kontakta dig om vi behöver ytterligare information för att uppfylla din begäran eller kontrollera din identitet.

Emellanåt kan det ta längre tid än en månad med hänsyn tagen till komplexitet och antal ärenden som inkommer. Om du är anställd hos en Salesforce-kund, rekommenderar vi dig att kontakta din arbetsgivares systemadministratör för att få hjälp att korrigera eller uppdatera din information.

Vissa registrerade användare kan uppdatera sina användarinställningar, profiler, organisationsinställningar och eventregistreringar genom att logga in på kontot och redigera inställningar eller profiler.

För att uppdatera din betalningsinformation, avsluta kontot eller begär retur eller radering av personuppgifter och annan information som finns på ditt konto, kontakta oss genom att använda information i avsnitt 13 nedan.

10.3 Rättigheter avseende kunduppgifter

Enligt vad som anges ovan kan vi även behandla personuppgifter som lämnats in av eller åt en kund till våra produkter och tjänster. I detta syfte och om det inte anges någon annanstans i denna integritetspolicy eller i ett separat meddelande, behandlar vi sådana personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde åt vår kund (och dennes närstående företag) som är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna (se avsnitt 1 ovan). Vi ansvarar inte för och har ingen kontroll över praxis för sekretess eller datasäkerhet hos våra kunder, som kan skilja sig från den som beskrivs i denna integritetspolicy. Om dina uppgifter har lämnats in till oss av eller åt en Salesforce-kund och du vill utöva rättigheter du har enligt tillämpliga dataskyddslagar, kontakta dem direkt. Eftersom vi endast har tillgång till en kunds uppgifter enligt dennes instruktioner, skicka oss namnet på den Salesforce-kund som lämnat in dina uppgifter till oss om du vill skicka in ett önskemål direkt till oss. Vi kommer att vidarebefordra din begäran till den kunden och kommer att stödja kunden enligt behov för att besvara din begäran inom rimlig tid.

10.4 Preferenser för marknadsföringsmeddelanden via e-post och sms

Om vi behandlar personuppgifter i syfte att skicka ut marknadsföringsmeddelanden, kan du hantera utskick av marknadsförings- och icke-transaktionsrelaterade meddelanden från Salesforce genom att klicka på länken ”avbryt prenumeration” nedtill i Salesforce marknadsföringsutskick, genom att svara eller skriva ”STOP” om du får Salesforce sms eller genom att avbryta utskicken här. Lägg märke till att du, utan hinder av det ovanstående, kommer att fortsätta att få marknadsförings- och icke-transaktionsrelaterade meddelanden från CMO Club såvida du inte hanterar ditt mottagande av sådana meddelanden genom att klicka på länken ”avbryt prenumeration” lokaliserad i slutet avi CMO Clubs marknadsföringsmeddelanden.

Det går även att stänga av pushmeddelanden i Salesforce appar i din enhet, eller avbryta prenumerationen genom att kontakta oss via uppgifterna under rubriken ”Kontakta oss” nedan.

Lägg märke till att om man väljer bort marknadsföringsutskick väljer man inte bort utskick av viktiga företagsmeddelanden som rör din nuvarande relation med oss, som till exempel information om prenumerationer eller registreringar till event, tjänstemeddelanden eller säkerhetsinformation.

10.5 Preferenser för försäljning per telefon

Om du vill att ditt telefonnummer förs in i vårt interna register över personer som inte vill bli uppringda för försäljning via telefon, kontakta oss genom att använda informationen i avsnitt 13 nedan. Ange för- och efternamn, företag och det telefonnummer du vill lägga till i detta register.

Alternativt kan du alltid informera oss om att du inte vill bli uppringd igen i marknadsföringssyfte under ett uppringt försäljningssamtal.

11. Hur vi säkerställer personuppgifter

Vi vidtar lämpliga försiktighetsåtgärder däribland organisatoriska, tekniska och fysiska åtgärder för att skydda mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring och obehörigt yppande, eller tillgång till, de personuppgifter som vi behandlar eller använder.

Samtidigt som vi följer allmänt vedertagna standarder för att skydda personuppgifter är ingen lagrings- eller överföringsmetod säker till 100 procent. Du ensam ansvarar för att skydda lösenord, att begränsa tillgång till dina enheter och att logga ut efter att ha varit inloggad. Om du har frågor om säkerheten på våra webbplatser, kontakta oss via uppgifterna i under avsnitt 13 nedan.

12. Ändringar av integritetspolicyn

Vi kommer att uppdatera denna integritetspolicy vid olika tillfällen för att återspegla förändrad praxis, förändrade tekniker, lagkrav och andra faktorer. Om vi gör det kommer vi att uppdatera ”ikraftträdandedagen” upptill. Om vi gör en omfattande uppdatering kommer vi att gå ut med ett meddelande innan uppdateringen träder i kraft, som till exempel genom att lägga upp ett meddelande på webbplatsen eller genom att kontakta dig direkt, eller när det krävs enligt gällande lag och är genomförbart, söka ditt samtycke till dessa förändringar.

Vi uppmuntrar dig att med jämna mellanrum läsa igenom denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om hur vi samlar in, behandlar och delar personuppgifter.

13. Kontakta oss

Salesforce har utsett ett dataskyddsombud och, i Indien en klagomålsansvarig. För att utöva dina rättigheter avseende personuppgifter, eller om du har frågor om denna integritetspolicy, fyll i  detta formulär, skicka e-post till oss på privacy@salesforce.com eller datasubjectrequest@salesforce.com, ring oss på 1-844-287-7147 eller skriv till oss på:

Salesforce dataskyddsombud (Salesforce dataskyddsgrupp)
415 Mission St, 3rd Floor
San Francisco, CA 94105, USA 

När du kontaktar oss, ange gärna i vilket land och/eller stat du bor.

Vi är fast beslutna att samarbeta med dig för att komma fram till en rättvis lösning på ett klagomål eller en fråga som rör sekretess. Om du emellertid tror att vi inte har kunnat hjälpa dig med ditt klagomål eller din fråga och du befinner Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Storbritannien, har du rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet.

14. Efterlevnad av APEC:s system för erkännande av sekretess för personuppgiftsbiträden (PRP)

Vi deltar i APEC PRP-systemet enligt Salesforce APEC PRP-meddelande. Om du har en olöst sekretess- eller dataanvändningsfråga som vi inte har behandlat så du blivit nöjd, kontakta vår tredjepartsleverantör för tvistlösning (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

15. Ytterligare information för boende i Kalifornien

Den kaliforniska konsumentsekretesslagen (California Consumer Privacy Act, CCPA) kräver att företag informerar om huruvida de säljer personuppgifter. Som ett företag som omfattas av CCPA säljer vi inga personuppgifter. Vi kan dela personuppgifter med tredje parter eller tillåta dem att samla in personuppgifter från våra webbplatser eller tjänster om dessa tredje parter är behöriga tjänsteleverantörer eller affärspartner som har samtyckt till våra avtalsbegränsningar vad gäller sparande, användning och yppande av sådana personuppgifter, eller om du utnyttjar Salesforce webbplatser eller tjänster för att samverka med tredje parter eller direkt med oss för att yppa personuppgifter till tredje parter.

Enligt kalifornisk lag krävs det att vi detaljredovisar de kategorier personuppgifter som vi delar eller yppar i vissa ”affärssyften”, som till exempel till tjänsteleverantörer som hjälper oss att säkerställa tjänster eller att marknadsföra våra produkter, och till sådana andra enheter som anges i avsnitt 5 och 6 i denna integritetspolicy. Vi delar med oss av följande personuppgiftskategorier i affärssyfte:

 • Identifierare

 • Kommersiell information

 • Information om internetaktivitet

 • Ekonomisk information

 • Yrkesmässig och anställningsrelaterad information

 • Information om utbildning och

 • Slutsatser från var och en av ovanstående informationskategorier.

Enligt kalifornisk lag medges invånare i delstaten vissa rättigheter, däribland rätten att få tillgång till specifika personuppgiftstyper. För att läsa om hur vi behandlar personuppgifter, för att begära radering av personuppgifter och för att inte nekas varor eller tjänster för att dessa rättigheter utövas.

Om du bor i Kalifornien och är yngre än 18 år och har registrerat ett konto, kan du be oss att radera innehåll eller information som du har laddat upp på webbplatserna. Lägg märke till att dina krav inte kan garanteras en fullständig eller omfattande radering av innehållet eller informationen, därför att en viss del av innehållet kan till exempel ha vidarepostats av en annan användare.

För information om hur man utövar sina rättigheter, se avsnitt 10.2 i denna integritetspolicy. Om du är behörigt ombud som vill utöva dina rättigheter på uppdrag av en person bosatt i Kalifornien, kontakta oss via uppgifterna under rubriken ”Kontakta oss” nedan och skicka oss en kopia av konsumentens skriftliga medgivande på att du är utsedd till dennes ombud.

Vi kan behöva veta det för att bestyrka din identitet och bosättningsort innan vi utför din begäran enligt dina rättigheter.

Rapport om rätt till integritet för Kalifornien

* Förfrågningar kan kanske inte behandlas om det till exempel inte går att verifiera personens identitet eller på grund av uteblivet svar.

** Den tid det tar att ta hand om en begäran kan delvis bero på informationen som personen lämnar, som uppgifter för att verifiera personens identitet eller information om den åtgärd som begärs.

Uppgifterna omfattar alla förfrågningar som inkommit till Salesforce närstående familjeföretag från personer bosatta i Kalifornien mellan den 1 januari och den 31 december 2020.