Generell bild av säljdata, med bland annat prospekteringscenter och instrumentpaneler.

Säljdata

Få större intäkter med bättre säljdata. Samla aktiviteterna och uppdatera ditt CRM automatiskt. Samla dina spridda data i Salesforce för en fullständig överblick över din verksamhet med hjälp av Data Cloud. Ge säljarna mer exakta insikter och relevant AI som finns i dina data – allt genom Einstein 1.

Varför behöver du en grund till säljdata av hög kvalitet?

Det råder ingen brist på data. Dina CRM-data, externa data och en mängd säljaktivitetsdata växer avsevärt. Om du vill använda dessa data måste de vara möjliga att komma åt, och det på ett ställe. När du har integrerat dina säljdata i plattformen Einstein 1 fattar du smartare beslut och ökar intäkterna snabbare och allt sker i arbetsflödet.

Minska datainmatningen med automatiserade CRM-uppdateringar.

Aktivitet 360

Gör dig av med manuell datainmatning för alltid. Samla in och synkronisera relevant kund- och säljinformation automatiskt från e-postmeddelanden, kalender och telefonsamtal för bättre insyn i säljtratten. Håll CRM-posterna och måtten uppdaterade på ett enkelt sätt.

Einstein samlar automatiskt in data och lägger till det i CRM.

Ta farväl av anteckningar under telefonsamtal. Få automatiska avskrifter av inspelade röst- och videosamtal. Upptäck konversationstrender och möjligheter till coachning på ett enkelt sätt med automatiska insikter som samlas in. Ta bort avtalsblockeringar och få vägledning i nästa steg med samtalssammanfattningar i ett klick.

Einstein skapar en samtalssammanfattning efter ett samtal med en lead.

Få full insyn i säljarnas och avtalens resultat. Ta reda på vilka leads som kan bli inaktuella och vilka säljare som behöver engagera sig mer i affärer och få en klar bild över teamets alla säljaktiviteter i alla kanaler. Få insikter snabbare med färdiga rapporter och instrumentpaneler.

En bild av en instrumentpanel med en säljares resultat och engagemang.
Einstein samlar automatiskt in data och lägger till det i CRM.
Einstein skapar en samtalssammanfattning efter ett samtal med en lead.
En bild av en instrumentpanel med en säljares resultat och engagemang.

Centralisera alla data för en heltäckande överblick.

Data Cloud

Integrera säljdata i stor skala på ett säkert sätt med våra förinstallerade anslutningar. Anslut data från flera Salesforce-miljöer, din webbplats, ERP-system, datasjöar och lager, samt otaliga datakällor. Ta enkelt in relevant information om kunder och försäljning från alla källor rakt in i Sales Cloud.

Bild av möjliga dataanslutningar.

Standardisera dina säljdata från flera system. Slå samman liknande typer av data från olika poster och system i ett konsekvent format. Förstå dina sammankopplade data bättre så att du kan ordna information om relevanta kunder och avtal så att det passar dina affärsbehov.

Slå samman säljdata från flera system.

Konsolidera dina data till en heltäckande överblick över alla dina avtal, kunder och potentiella kunder. Använd matchning och avstämningsregler för att länka data om säljprojekt och kontakter till enhetliga profiler för en heltäckande överblick över dina potentiella kunder, avtal och prognoser.

En enhetlig vy av dataprofiler.
Bild av möjliga dataanslutningar.
Slå samman säljdata från flera system.
En enhetlig vy av dataprofiler.

Agera utifrån de mest exakta, datadrivna insikterna.

Säljanalyser

Sammanfatta prognoser och rekommendationer från säljprojekt, samtal, e-postmeddelanden och kundcase. Hjälp säljarna att driva affärerna framåt med insikter i affärsförlopp, trender från röst och video, sammanhang från relevanta e-postmeddelanden, status för serviceärenden med mera. Ta reda på om rätt intressenter är inblandade i affärer, samt hur engagerade de är.

Einstein lyfter fram affärsinsikter baserat på data.

Få en fullständig och korrekt bild av prognoserna för flera organisationer eller verksamhetsgrenar i Salesforce med en enhetlig bild av säljprojekten. Ställ en prognos för alla typer av intäkter. Analysera och förbättra de bästa nyckeltalen relaterat till pipeline, konverteringstakt och teamresultat.

Bild av prognoser och säljprojekt i flera organisationer.

Kvalificera dig snabbare med en enhetlig bild av alla insikter som en säljare behöver. Få rekommendationer baserat på signaler från CRM och externa data för att få veta vem du ska interagera med, vilka kunder som sannolikt kommer att köpa och vilka avtal du ska fokusera på.

Centraliserad bild av prospekteringsmöjligheter.
Einstein lyfter fram affärsinsikter baserat på data.
Bild av prognoser och säljprojekt i flera organisationer.
Centraliserad bild av prospekteringsmöjligheter.

Sälj snabbare med kraften i datadriven AI.

AI för säljteam

Få smartare AI med enhetliga data. Be Einstein att skriva e-postmeddelanden med kunddata från interna och externa källor. Skapa kortfattade sammanfattningar från säljsamtal, om potentiella kunder eller avtal. Skapa användbara planer för hur du ska gå vidare med avtal.

Ett exempel på generativa e-postfunktioner.

Fatta snabbare beslut med AI-drivna prognoser i arbetsflödet. Vägled säljarna till avslut, automatisera säljprocesser och skapa starkare relationer med Einsteins hjälp. Skapa prognoser för att besvara alla affärsfrågor med klick, inte kod.

Einstein förutsäger sannolikheten för om en lead avslutas.

Få fart på dina affärsprocesser med automatiserade arbetsflöden i CRM. Utöka kapaciteten för generativ AI genom att anpassa prompts och åtgärder och utlös automatisering från analyspaneler eller i Slack. Effektivisera datatyngda processer, automatisera prospektering och förenkla fakturering.

Data skapar effektivare arbetsflöden i realtid.
Ett exempel på generativa e-postfunktioner.
Einstein förutsäger sannolikheten för om en lead avslutas.
Data skapar effektivare arbetsflöden i realtid.
Salesblazers George och Carol på bilden med Zig

Gå med i Salesblazers community.

Vill du träffa och lära dig av säljarkollegor? Vår Salesblazer-community är platsen för dig.